Winkel Dopen Gereformeerd 1648-1650

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1648 – 1650.

08-01-1648 Heeft Aerjan Janszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
19-01-1648 Heeft Pieter Claeszn alias Pieter Amelszn van Lammerschouw sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
05-02-1648 Heeft Jacob Pietersoon woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Jacob.

09-02-1648 Heeft Claes Corneliszn woonende tot Winckel sijn kint gedoopt en is genaemt Maertjen.
12-02-1648 Heeft Claes Jacobszn Berchout woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Geertjen.

12-02-1648 Heeft Volcker Janszn sijn kint laten doopen tot Winckel en is genaemt Jan.
23-02-1648 Heeft Jacob Sijverszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Bregt.
05-04-1648 Heeft Pieter Pieterszn Bruijn sijn kint laten doopen en is genaemt Neel en woont tot

Winckel.

05-04-1648 Heeft Pieter Janszn sijn kint laten doopen en is genaemt Trijn en woont tot Winckel.
12-04-1648 Heeft Jacob Dirckszn woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

19-04-1648 Heeft Lammert Broerszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Pieter.

26-04-1648 Heeft Allert Corneliszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

26-04-1648 Heeft Gerrit Floriszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
16-05-1648 Heeft Jan Sijvertszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Gert.
23-05-1648 Heeft Dirck Hendrickszn woonende aen de Dijck tot Winckel sijn kint laten doopen ende is genaemt Dieuwer.
19-07-1648 Heeft Jan Corneliszoon Kramer van de Wijsent zijn kint laten doopen en is geheten

Marij.

19-07-1648 Heeft Cornelis Corneliszn Schipper woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
26-07-1648 Heeft Dirck Corneliszoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
09-08-1648 Heeft Jan Evertszoon woonende tot Luttienwinckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
23-08-1648 Heeft Pieter Corneliszn Schoenmaker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
23-08-1648 Heeft Nanninck Sijmenszn woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

06-09-1648 Heeft Jan Dirckszoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

06-09-1648 Heeft Jacob Flooriszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Aeriaen.

06-09-1648 Heeft Aldert Harckesz woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

20-09-1648 Heeft Willem Haikes woonende tot Limmerschou zijn kint laten doopen en is genaemt

Trijn.

20-09-1648 Heeft Evert Jansz woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
20-09-1648 Heeft Dirck Cornelisz woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

04-10-1648 Heeft Claes Tijsen Smit woonende tot Winckel Binnen zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

04-10-1648 Heeft Claes Reijnderszoon woonende tot Winckel Binnen zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

11-10-1648 Heeft Jan Jansz Bont woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Aef.

18-10-1648 Heeft Dirck Jansz Duijsent woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

18-10-1648 Heeft Cornelis Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

01-11-1648 Heeft Pieter Smieus woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Imtien.

08-11-1648 Heeft Jacob Maertenszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aecht.

22-11-1648 Heeft Jan Aerienszoon Wit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

22-11-1648 Heeft Willem Claesz woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt

Claes.

29-11-1648 Heeft Pieter Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Aerien.

10-01-1649 Heeft Jan Dirckszoon Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Dirck.

17-01-1649 Heeft Aerien Corneliszn woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
07-02-1649 Heeft Geert Reijkis woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Sijvert.

21-02-1649 Heeft Claes Dirckszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

07-03-1649 Heeft Jan Ariaenszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Trijn.

07-03-1649 Heeft Jacob Jansz van Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
14-03-1649 Heeft Jacob Corneliszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
18-04-1649 Heeft Claes Harmenszoon woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Harmen.

02-05-1649 Heeft Huijbert Pieterszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jap.
13-05-1649 Op hemelvaertsdagh heeft Willem Pieterszoon Joncker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
13-05-1649 Heeft Pieter Dirckszoon woonende bij de Dijck zijn kint laten doopen en is genaemt

Sijmon.

06-06-1649 Heeft Jan Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

20-06-1649 Heeft Hermen Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Alijt.

20-06-1649 Heeft Trijn Dircks de dochter van Dirck Janszoon Wit haer kint laten doopen en is

genaemt Maertien.

26-09-1649 Heeft Lammert Alderts Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aldert.

26-09-1649 Heeft Pieter Corneliszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Alijdt.

21-11-1649 Heeft Cornelis Dirckszoon Kruijt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
21-11-1649 Heeft Jan Floriszoon Geelers woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Floris.

28-11-1649 Heeft Cornelis Jansz Heeser woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Geertie.

28-11-1649 Heeft Pieter Dirckszn van Lutjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
26-12-1649 Heeft Cornelis Pieterszn Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
23-02-1650 Heeft Isbrant Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
09-02-1650 Heeft Trijn Broers woonende bij de Dick haer kint laeten doopen en is genaemt Pieter.
20-02-1650 Heeft Pieter Claesz Faijnt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Guiert.

06-03-1650 Heeft Willem Reijckers woonende op Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertien.

20-03-1650 Heeft Jan Floriszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Joris.

10-04-1650 Heeft Aerien Jans woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
10-04-1650 Heeft Jan Jacopszn woonende op Luttjenwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

17-04-1650 Heeft Pieter Pieterszn Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

17-04-1650 Heeft Allert Aerienszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Aecht.

08-05-1650 Heeft Pieter Dirckszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Lijsabet.

08-05-1650 Heeft Jacop Rickums woonende Heem Weer zijn kint in de kerck van Winckel laten

doopen en is genaemt Els.

15-05-1650 Heeft Cornelis Janszn Moeijes woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

15-05-1650 Heeft Claes Jansz van de Wisent zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmen.
22-05-1650 Heeft Jaep Suijder woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Claes.

12-06-1650 Is de huijsvrouw van Jacop Cornelisz Jacke in de kerck van Winckel gedoopt en is

genaemt Dieuwer.

12-06-1650 Heeft Jan Jacopszn woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

26-06-1650 Heeft meester Sijmon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jannetie.

17-07-1650 Heeft IJf Jacopszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Pieter.

14-08-1650 Heeft Lourens Jacopszn woonende bij Dick zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmon.
14-08-1650 Heeft Cornelis Janszn van Ende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

[de naam van het ki nt staat niet vermeld].

21-08-1650 Heeft Aerien Janszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Neel.

11-09-1650 Is de huijsvrouw van Jacop Pieterszn Dubbeldouw in de kerck van Winckel gedoopt en is genaemt Trijn.
18-09-1650 Heeft Pieter Cornelisz Schoenmaecker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
18-09-1650 Heeft Jan Janszn Wittepol woonende bij Dick zijn kint laten doopen en is genaemt

Jacop.

18-09-1650 Heeft Sijvert Jacopszn woonende bij de Oijer zijn kint laten doopen en is genaemt Anna.
25-09-1650 Heeft Cornelis Janszn Baijs woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

25-09-1650 Heeft Pieter Amertszn woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Anna.

25-09-1650 Heeft Jan Aerienszn Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

02-10-1650 Heeft Hendrick Janszoon Glasemaecker woonende binnen Winckel twee kinderen laten doopen d’ een is genaemt Pieter ende d’ ander Trijn.
02-10-1650 Heeft Aris Dirckszn Fijnheer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Henderick.

02-10-1650 Heeft Aerien Janszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
09-10-1650 Heeft Tijs Jacopszoon woonende op Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt [hier staat de naam van het kint niet vermeld].
16-10-1650 Heeft Dirck Corneliszoon woonende in de Bos zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertien.

16-10-1650 Heeft Piet Sluijs woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
16-10-1650 Heeft Gerrit Gerrtiszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
23-10-1650 Heeft Claes Pieterszoon woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt

Grietie.

06-11-1650 Heeft Jacop Maertszoon Kistemaecker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jannitie.
13-11-1650 Is de huijsvrouw van schipper Tijs gedoopt woonende binnen Winckel en wierde

genaemt Trijn.

13-11-1650 Heeft Pieter Pieterszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
20-11-1650 Heeft Lammert Broerszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Griet.

04-12-1650 Heeft Claes Corneliszoon Kistemaecker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
13-12-1650 Heeft Pieter Sijmensz Wever woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Guiert.

25-12-1650 Heeft Willem Claeszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
25-12-1650 Heeft Jan Janszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Trijn.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 09-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *