Winkel Dopen Gereformeerd 1645-1647

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1645 – 1647.

08-01-1645 Heeft Dirck Cornelisz Schoenlapper woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
08-01-1645 Heeft Aris Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
18-01-1645 Heeft Pieter Jacobssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jap.
25-01-1645 Heeft Pieter Dirckssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
05-02-1645 Heeft IJf Jacobssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jacob.

26-02-1645 Heeft Mieus Arissoon woonende in de Nieuwen Niedorper Boomen zijn kint laten doopen is genaemt Trijn.
05-03-1645 Heeft Jacob Cornelissoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Claes.

05-03-1645 Heeft Jan Dirckssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Trijn.

05-03-1645 Heeft Wullem Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
19-03-1645 Heeft Gerrit Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
19-03-1645 Heeft Jacob Sijgerssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerjan.
26-03-1645 Heeft Pieter Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
09-04-1645 Heeft Claes Jacobssoon Berchoudt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen is genaemt Ael.
09-04-1645 Heeft Jan Pieterssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aef
30-04-1645 Heeft Cornelis Cornelissoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

14-05-1645 Heeft Jan Dirckssoon Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

21-05-1645 Heeft Cornelis Janssoon woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Harmen.
28-05-1645 Heeft Jan Florissoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Trijntje.

04-06-1645 Heeft Jan Sijverssoon Kuijper woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

05-06-1645 Heeft Jacob Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
25-06-1645 Heeft Pieter Claessoon woonende op Lutjewinckel zijn twee kinderen laten doopen en sijn genaemt die een Cornelis en d’ ander Maertjen.
25-06-1645 Heeft Allert Herckssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
23-07-1645 Heeft alhier tot Winckel hem een jongman laten doopen en wierde genaemt Johannes brengende dese attestatie luijdende als volgt. Johannes Gilleszoon jongman van Worcum versocht hebbende van die kerckmeester tot medemblick om door den Heilige Doop ingelijft te mogen worden in de kercke Jesu Christi, is na neerstige ondersoekinge aengaende sijn leven bevonden te sijn een jongman van vrome wandel ende handel ende naer examinatie gesont van geloove ende kennisse in de leer Jesu Christi, derhalve is ons versoeck aen den kerckeraedt van Winckel den voornoemde voor den soodanigen te erkennen ende in haer kercke een Heilige Doop te laten ontfangen op dat hij daer door meer en meer mach opgeweckt worden in zijn Christelijck begin voort te gaen tot Godes eern stichtinge der gemeijnte en zijnder salicheijt. Actum in Medemblick den 22 juli 1645.
07-08-1645 Heeft Cornelis Cornelisz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen is genaemt

Pieter.

20-08-1645 Heeft Dirck Heijndricksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerjan.
10-09-1645 Heeft Aerian Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
10-09-1645 Heeft Jacop Pietersz Dubbeliu woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

24-09-1645 Heeft Jan Aerjansz Wit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dieuwer.
24-09-1645 Gerrit Florissoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
24-09-1645 Heeft Pieter Dircksz woonende aen Dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
08-10-1645 Heeft Pieter Jacobssoon Visscher woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
08-10-1645 Heeft Jan Cornelissoon Ktamer woonende op de Wijsent zijn kint lat.en doopen en is

genaemt Aerjan

29-10-1645 Heeft Claes Reijnertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
29-10-1645 Heeft Claes Cornelissoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

29-10-1645 Heeft Gijndt Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
12-11-1645 Heeft Allert Cornelisz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

19-11-1645 Heeft Cornelis Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Allert.
19-11-1645 Heeft Sijvert Jacobssen woonende. aen Dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Jan
26-11-1645 Heeft Lammert Allertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
03-12-1645 Heeft Cornelis Jacobssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

03-12-1645 Heeft Jan Dircks.soon woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn
10-12-1645 Heeft Dirck Jansz Piets woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
10-12-1645 Heeft Jan Jacobsz woonende aen de Wijsenhorn zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
24-12-1645 Heeft Jan Siewertsz. woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen

07-01-1746 Heeft Dirck Cornelisz woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen ende heet

Lijsbeth.

14-01-1746 Heeft Volckert Jansz secretaris zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
21-01-1746 Heeft Claes Dircksz Lakeman woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

28-01-1746 Heeft Sijvert Pietersz Bigh woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen is genaemt Cornelis.
25-02-1746 Heeft Pieter Amelszn alias Pieter Claessoon woonende op de Limmerschou zijn kint

laten doopen en is genaemt Claes.

04-03-1746 Heeft Jan Florisz Geeber woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
11-03-1746 Heeft Wullem Haijkes woonende op de Limmerschou zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

11-03-1746 Heeft Claes Pietersz woonende in de Were zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
18-03-1746 Heeft Claes Aerjansz zijn kint laten doopen en is genaemt Jannetjen.
25-03-1746 Heeft Pieter Jansz woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Ael.
25-03-1746 Heeft Jan Suijver woonende op Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerjan.
08-04-1746 Heeft Lammert Broerszoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Claes.

27-05-1746 Heeft Dirck Cornelisz tot Winckel sijn kint laten doopen genaemt Trijn.
10-06-1746 Heeft Jan Florisz tot Winckel sijn kint laten doopen genaemt Griet.
03-06-1746 Sijn binnen Suijtscharwou in den Gereformeerde kerck gedoopt dese naevolgende

kinderen ten versoecke van haer moeder Griet Sijmons tot Lammerschouw geassisteert met Guert Cornelis beijde ledematen der gemeijnte Jesu Christi tot Winckel, Alidt Dircks out 10 jaer, Pieter Dircksz out 7 jaer, Neel Dircks out 5 jaer, Sijmon Dircks out 1 jaer ende 11 maenden.

17-06-1746 Heeft Gerrit Claesz van de Wijsent sijn kint laten doopen genaemt Claes.
17-06-1746 Heeft Sijvert Cornelisz sijn kint laten doopen en is genaemt Jan woonende tot Winckel.
01-07-1646 Heeft Maerten Pietersz woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

01-07-1646 Heeft Pieter Tijssoon woonende tot Lutjewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Anne.

01-07-1646 Heeft Willem Claesz woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
22-07-1646 Heeft Jacob Florisz van Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
22-07-1646 Heeft Jacob Jansz van Lammertschouw sijn kint laten doopen en is genaemt Ares.
22-07-1646 Heeft Broer Jansz woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Geert.
05-08-1646 Heeft Cornelis Jansz woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en was genaemt Jan.
02-09-1646 Heeft Wijbrant Baertsoon sijn kint laten doopen tot Winckel en is genaemt Baert.
09-09-1646 Heeft Pieter Dircksz woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Neeltjen.
16-09-1646 Heeft Jan Corneliszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

07-10-1646 Heeft Govert Hendrickszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Guert.

14-10-1646 Heeft Cornelis Jansz van de Langewijsent sijn kint laten doopen was genaemt Jan.
14-10-1646 Heeft Jacob Janszn sijn kint laten doopen en is genaemt Alet woonende tot Winckel.
28-10-1646 Heeft Pieter Corneliszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
04-11-1646 Heeft Cornelis Pieterszn woonende tot Winckel sijn twee kinderen laten doopen ende

zijn genaemt Pieter en Trijn.

04-11-1646 Heeft Jan Dirckszn woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
04-11-1646 Heeft Louris Pieterzn woonende tot Nieuwe Niedorp sijn kint laten doopen tot Winckel

ende wierde genaemt Guert.

11-11-1646 Heeft Jacob Claeszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
25-11-1646 Heeft Claes Pieterszn woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
12-12-1646 Heeft Jan Pieterszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
16-12-1646 Heeft Jan Pieterszn woonende op de Wijsenhorn sijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
25-12-1646 Heeft Teunis Corneliszn sijn kint laten doopen en is genaemt Aecht woonende tot

Winckel.

13-01-1647 Heeft Jacob Maertenszn woonende tot Winckel zijn kint laten ddoopen en is genaemt

Jan.

20-01-1647 Heeft Claes Smit zijn kint laten doopen en is genaemt Jan woonende tot Winckel.
06-02-1647 Heeft Wilm Pieterszn Jinker woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
13-02-1647 Heeft Cornelis Janszn woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en wiert

genaemt Lijsbet.

13-02-1647 Heeft Griet Pieters woonende aen de Dijck tot Winckel haer kint laten doopen en wierde genaemt Guert.
13-02-1647 Heeft Griet Pieters woonende tot Niedorp haer selven laten doopen tot Winckel op de

belijdenis van haer geloof.

17-02-1647 Heeft Pieter Bont .woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Maerten
17-02-1647 Heeft Hermon Jansoon woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Pieter.

10-03-1647 Heeft Jan Janszn Bont sijn kint laten doopen en is genaemt Aef woonende tot Winckel.
28-04-1647 Heeft Hendrick Heertjen woonende op de Lemmergou sijn kint laten doopen en wierde genaemt Jacob.
12-05-1647 Heeft Jan Pietersn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en wierde genaemt Trijn.
26-05-1647 Heeft Nanning Sijmonszoon woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
23-06-1647 Heeft Aris Dircksz woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
23-06-1647 Heeft Cornelis Dirckszn woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jacob.

30-06-1647 Heeft Pieter Dirckszn woonende op de Lemmersgouw sijn kint gedoopt tot Winckel en is genaemt Anne.
21-07-1647 Heeft Jan Cornelisz woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
21-07-1647 Heeft Jan Sijvertszoon Cuijper woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

18-08-1647 Heeft Tijs Jacobszn woonende op de Lemmersgouw sijn kint laten doopen en is

genaemt Jacob.

01-09-1647 Heeft Jan Aeriansz woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Floris.
15-09-1647 Heeft Lambert Allertszn woonende in de Bos tot Winckel sijn kint leten doopen en is

genaemt Lijsbet.

29-09-1647 Heeft Pieter Jacobszn woonende tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

29-09-1647 Heeft Jan Janszoon woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

01-10-1647 Heeft Pieter Claeszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
01-10-1647 Heeft Wijbrant Baertszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

20-10-1647 Heeft Maerten Pieterszn Moollenaer woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
20-10-1647 Heeft Pieter Corneliszn woonende onder dijck tot Winckel sijn twee kinderen laten

doopen het ene wierde genaemt Pieter en het ander Griet.

10-11-1647 Heeft Reijer Corneliszn schoolmeester tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Geertjen.
10-11-1647 Heeft Jan Floriszn woonende onder dijck tot Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

24-11-1647 Heeft Jacob Corneliszn woonende tot Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

08-12-1647 Heeft Sijvert Jacobszn zijn kint laten doopen tot Winckel en is genaemt Pieter.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 08-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *