Winkel Dopen Gereformeerd 1651-1656

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1651 – 1656.

01-01-1651 Heeft Claes Tijszoon Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Tij.

25-01-1651 Op beedtdach heeft Jan Dirckszoon Backer zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
29-01-1651 Heeft Claes Barentszoon Slootmacker woonende op Luttiewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
29-01-1651 Heeft Wijbrant Baertszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
05-02-1651 Heeft Freeck Janszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
19-02-1651 Heeft Jacop Jansz de Wilt woonende op Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

19-02-1651 Heeft Pieter Corneliszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
26-02-1651 Heeft Claes Jacopszn Berckhoudt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Reijnder.
05-03-1651 Heeft Tijs Janszn Slootemaecker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
19-03-1651 Heeft Pieter Henderickszoon woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is

genaemt Aerien.

16-04-1651 Heeft Pieter Broerszoon Bijl woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertien.

16-04-1651 Heeft Harmen Jacobszn woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Allert.

30-04-1651 Heeft Aris Henderickszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Henderick.
07-05-1651 Heeft Pieter Claeszn woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Anna.
28-05-1651 Heeft schipper Jan Floriszn woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is

genaemt Gerrit.

04-06-1651 Heeft Jan Floriszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
24-06-1651 Heeft Cornelis Janszn woonende op Luttienwinckel zijn int laten doopen en is genaemt Jan.
23-07-1651 Heeft Claes Reijndertszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
23-07-1651 Heeft Cornelis Janszn alias Cees Jan woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmon.
20-08-1651 Heeft meester Sijmon zijn kint laten doopen en is genaemt Jannetie te Winckel binnen.
20-08-1651 Heeft Jan Pieterszn Stoer woonende in de Wijsenhorn zijn kint laten doopen en is

genaemt Neel.

01-10-1651 Heeft Pieter Willemszn woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Willem.

01-10-1651 Heeft Piet Meul woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

[hier wordt de naam van het kind niet vermeld].

29-10-1651 Heeft Harmen Janszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

29-10-1651 Heeft Jan Corneliszn Doets woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Griet.

05-11-1651 Heeft Pieter Dirckszn woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
19-11-1651 Heeft Jan Cramer van de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
19-11-1651 Heeft Aerien Janszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
26-11-1651 Heeft Jan Dirckszn Rut woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt [naam van het kind wordt niet vermeld].
17-03-1652 Heeft Joncker Willem zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
14-04-1652 Heeft Dirck Corneliszn Roest woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Barber.

21-04-1652 Heeft Lammert Allertszn Backer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Grietie.
21-04-1652 Heeft Cornelis Pieterszn Back woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

28-04-1652 Heeft Dirck Janszn Duijsent woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertien.

28-04-1652 Heeft Cornelis Corneliszn wonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aef.
28-04-1652 Heeft Cornelis Janszn Gotesingel woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
23-06-1652 Heeft Dirck Hendrickszn woonende binnen Winckel bij de zeedick zijn kint gedoopt en is genaemt Cornelis.
23-06-1652 Heeft Jan Pieterszn alias Jan Poepses woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
30-06-1652 Heeft Aerien Pieterszn alias Tije Piet woonende binnen Winckel zijn kint lateen doopen en is genaemt Sijger.
28-07-1652 Heeft Nanninch Simenszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

28-07-1652 Heeft Nanninch Simenszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

18-08-1652 Heeft Claes Tijsszn Smit woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
08-09-1652 Heeft Cornelis Janszn woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

11-09-1652 Heeft Pieter Claeszn Feijnt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

15-09-1652 Heeft Pieter Amelszn woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt Claes.

22-09-1652 Heeft Jan Janszoon Bont woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
27-10-1652 Heeft Ewout Janszn woonende op de Limmerschouw zijn kint laten doopen en is

genaemt [hier staat de naam van het kint niet vermeld].

27-10-1652 Heeft Pieter Janszn Dieuwers woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Adriaen.

27-10-1652 Heeft Jan Jacopszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

[hier staat de naam van het kint niet vermeld].

03-11-1652 Heeft Aris Hendrickszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
24-11-1652 Heeft Pieter Corneliszn Sluijs woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

01-12-1652 Heeft allert Jacopszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertien.

01-12-1652 Heeft Claes Pieterszn Mick woonende in de Weere zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
08-12-1652 Heeft Aerien Jansz Caper woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

22-12-1652 Heeft Pieter Dirckszoon Ouwevaer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
22-12-1652 Heeft Pieter Janszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
12-01-1653 Heeft Pieter Janszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Brecht.
19-01-1653 Heeft Jacop Luijtis woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertien.

23-02-1653 Heeft Claes Jan van de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmon.
23-02-1653 Heeft Claes Dirckszn Laeckenman woonende bij de dick zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertien.

26-02-1653 Op bedach heeft Pieter Pieterszn Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
02-03-1653 Heeft Jan Pieterszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Nanninck.
02-03-1653 Heeft Jan Heijnderickszn Swager woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Henderick.
26-03-1653 Heeft Cornelis Janszn woonende op de Luttiewinckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aeltie.

02-04-1653 Heeft Louwris Jacopszn woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt

Dirck.

20-07-1653 Heeft Jacop Corneliszoon Jackel woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
03-08-1653 Heeft Cornelis Jansz Keeser woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

14-09-1653 Heeft Dirck Maertenszn Cnoopemaecker woonende binnen Winckel zijn kint laten

doopen en is genaemt Griet.

21-09-1653 Heeft Dirck Corneliszoon woonende in de bos binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
08-10-1653 Op beedach heeft Jan Corneliszoon Backer woonende tot Winckel Binnen zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
12-10-1653 Heeft de swager van Lieukes Melker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Willem.
19-10-1653 Heeft Jan Wittepol woonende bij de zeedijck zijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
26-10-1653 Heeft Jan Cramer woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Alijt.
02-11-1653 Heeft Willem Claeszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
02-11-1653 Heeft Isbrant Corneliszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Dirck.

23-11-1653 Heeft Jan Jacopszn woonende op Lutkewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

23-11-1653 Heeft Pieter Claeszn woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
30-11-1653 Heeft Cornelis Sijbrantszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Et.

08-12-1653 Heeft Aerien Janszoon Vootie woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

14-12-1653 Heeft de dochter van Dirck Pieterszn Hoogenvaet van Limmerschouw haer in de kerck tot Winckel laten doopen en is genaemt Marij out zijnde omtrent 22 jaeren.
14-12-1653 Heeft Wijbrant Baertszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Alijt.

11-01-1654 Heeft Pieter dirckszoon van Lutkewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
11-01-1654 Heeft Jacop Gerritszn van de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Wijvent.
15-02-1654 Heeft meester Sijmon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Diewer.

08-03-1654 Heeft Jacop Janszoo.n woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Lijsabet.
22-03-1654 Heeft Harmen Jacopszoon woonende op Lutienwinckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

29-03-1654 Heeft Jan Sijvertszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Trijn.

05-04-1654 Heeft Jacop Maertszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aecht.
19-04-1654 Heeft Jacop Dirckszn Kruijt zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
19-04-1654 Heeft Freerick Janszn Verwer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aerien.

21-06-1654 Heeft Jan Louriszoon van Lutkewinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
28-06-1654 Heeft Jacop Schout zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
28-06-1654 Heeft Willem Corneliszn zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn woonende in de bos tot Winckel.
05-07-1654 Heeft Pieter Sijmenszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
26-07-1654 Heeft aris Dirckszoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Pieter.

26-07-1654 Heeft Gerrit Smit zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
02-08-1654 Heeft Sijmon Dirckszn van de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
01-11-1654 Heeft de Nouweboer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

08-11-1654 Heeft Pieter Dirckszn zijn twee kinderen laten doopen, den is genaemt Dirck ende d’

ander Jan.

22-11-1654 Heeft Jan Janszn den Schramman van Amsterdam zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
22-11-1654 Heeft Cornelis Henderickszn zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis woonende op de Wijsent.
20-12-1654 Heeft Cornelis Jacopszoon Corfmaecker woonende binnen Winckel zijn kint laten

doopen en is genaemt Alijdt.

27-12-1654 Heeft Jan Jacopszoon woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt [hier is de naam van het kind niet ingevuld].
10-01-1655 Heeft Angeniet woonende bij de dijck haer kint laten doopen en is genaemt Sijmon.
31-01-1655 Heeft Aerien Janszoon Nieuwel Cramer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
07-02-1655 Heeft Cees Jan van de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Maertien.
14-02-1655 Heeft Jan Dirckszoon woonende bij de Zeedijck zijn kint laten doopen en is gebaent

Maertien.

14-02-1655 Heeft .Cornelis Corneliszn Kerck woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien.
27-02-1655 Heeft Pieter Janszn Doncker woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

28-03-1655 Heeft Pieter Janssen Diewers zijn kint laten doopen en is genaemt Aerien woonende in de bos tot Winckel.
11-04-1655 Heeft Sijmen Claes woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Aeltie.

02-05-1655 Heeft Pieter Claes alias Pieter Amels woonende op Limmerschouw zijn kint laten doopen en is genaemt Gerrit.
09-05-1655 Heeft Pieter Jorisz Suijder woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

16-05-1655 Heeft Jan Lourenszn woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
16-05-1655 Heeft Gerrit Janszn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

11-07-1655 Heeft Pieter Broers woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Sijvert.

18-07-1655 Heeft Lammert Broers woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
25-07-1655 Heeft IJf Jacopsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
08-08-1655 Heeft Jacop Cornelisz Jacke woonende op de Limmersgouw zijn kint laten doopen en is genaemt Sijmen.
26-09-1655 Heeft Jan Jacopsz alias Oom Jan woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacop.
30-10-1655 Heeft Henderick Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
04-11-1655 Heeft Jan Willemsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Dieuwer.

04-11-1655 Heeft Jan Claesz woone.nde op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maerten

21-11-1655 Heeft Jan Cornelisz woonende op de Wijsent in de banne van Eertswoudt zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
28-11-1655 Heeft Jan Cornelisz Cramer woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is

genaemt Jacop.

28-11-1655 Heeft Sijbrant Cornelisz Snijder woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
05-12-1655 Heeft Pieter Dircksz woonende tot Cleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dirck.
12-12-1655 Heeft Jan Pietersz Coster gedoopt ende werde genaemt Jan hij was oudt 26 jaren

woonende in de banne van Winckel bij de dijck.

19-12-1655 Heeft Tijs Jansz onse hondeslager zijn kint laten doopen en is genaemt Anna.

Note: hondeslager, kerkwachter of oppasser in de kerk. De ‘hongdeslager’ had o.a. de taak om nieuwsgierige honden, die met de kerkgangers mee naar binnen liepen, uit de kerk te verwijderen.

26-12-1655 Heeft Jan Dircksz woonende op Luttienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Dirck.

23-01-1656 Heeft Dirck Hendericxsz Laceman woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

30-01-1656 Heeft Aldert Jacopsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

30-01-1656 Heeft Aerien Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
06-02-1656 Heeft Jan Cornelisz woonende op Lutkeswinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

20-02-1656 Heeft Gerrit Florisz Geeles, woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aerien.

05-03-1656 Is de huijsvrou van Cornelis Jansz woonende bij de dijck in de kerck gedoopt ende zij is genaemt Trijn sij was out 24 jaren.
12-03-1656 Heeft Sijmen Pietersz woonende tot Aerswou binnen zijn kint in de kerck van Winckel

laten doopen en is genaemt Aef.

12-03-1656 Heeft Pieter Jansz Nouweleek woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Jan.

26-03-1656 Heeft Jan Cornelisz Cooren woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

09-04-1656 Heeft meester Sijmon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Maertjen.

09-04-1656 Heeft Pieter Aeriensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Lijsebet.

09-04-1656 Heeft Jan Sijvertsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Griet.
09-04-1656 Heeft Gerrit Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Aerien.

09-04-1656 Heeft Pieter Jacopsz Stan woonende op Lutienwinckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Anna.

16-04-1656 Heeft Sijmen Dircksz woonende op de Wijsent zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
30-04-1656 Heeft Pieter Jacopsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jacop.

30-04-1656 Heeft Aerian Wijbrantsz woonende in ’t Velt zijn kind laten doopen en is genaemt Willem.
07-05-1656 HeeftJan Jacopsz woonende op Lutienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Griet.

28-05-1656 Heeft Claes Barentsz Slootemaecker woonende op Lutienwinckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
11-06-1656 Heeft Jacop Jansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Gerrit.

25-06-1656 Heeft Pieter Sijmensz woonende uit Sijgevackel (Sijbecarspel ??) zijn kint laten doopen en is genaemt Guiert.
16-07-1656 Heeft Jan Louwrensz woonende op Cleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
23-07-1656 Heeft Jan Pietersz Coster woonende bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt

Guiert.

30-07-1656 Heeft Willem Claesz alias Oom Zeun woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
20-08-1656 Heeft Pieter Claesz Feijnt woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Claes,

27-08-1656 Heeft Harmen Jacopsz woonende op Kleijn Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
01-10-1656 Heeft Willem Corneliszoon woonende in de bos tot Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
15-10-1656 Heeft Frerick Jansz de Ronde woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Aef.

10-12-1656 Heeft Lammert Broersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
17-12-1656 Heeft Sijvert Jacopsz woonende binnen Winckel bij de dijck zijn kint laten doopen en is genaemt Annetje.
17-12-1656 Heeft Dirck Harmensz Schoeister woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jannetje.
06-12-1656 Heeft Pieter Dircksz Oijevaer woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is

genaemt Maertjen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 10-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *