Winkel Dopen Gereformeerd 1642-1644

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1642 – 1644.

09-02-1642 Heeft Jacob Janssoon woonende tot winckel binnen sijn kint laten doopen wierde

genaemt Geert.

19-01-1642 Heeft Tijs Jacobssoon woonende op de limmerschou sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Cornelis.

19-01-1642 Heeft Jan Cornelissoon Kramer woonende op de Wijsent sijn kint laten doopen ’t wierde genaemt Anne.
19-01-1642 Heeft Cornelis Janssoon woonende op de Wijsent sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Trijn.

26-02-1642 Heeft Albert Cornelissoon woonende tot Winckel aen Dijck sijn kint laten doopen en ’t

wierde genaemt Jacob.

26-02-1642 Heeft Albert Cornelissoon woonende op Poollant sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Pieter.

02-03-1642 Heeft Louweris Jacobsz woonende tot Winckel aen Dijck sijn kint laten doopen en ’t

wierde genaemt Jacob.

12-02-1642 Heeft Dirck Janssoon van Lutjewinckel sijn kint laten doopen genaemt Cornelis.
16-03-1642 Heeft Cornelis Klaassoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t

wierde genoemt Neel.

30-03-1642 Heeft Claes Pieterssoon woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Sijmen.

06-04-1642 Heeft Pieter Berntssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten dopen ’t wierde

genaemt Griet.

04-05-1642 Heeft Pieter Aeriansz Snijder woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen ’t

wierde genaemt Cornelis.

11-05-1642 Heeft Pieter Hendricksz woonende in de Weide Were sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Maertjen.

27-04-1642 Heeft Cornelis Jansz woonende tot Lutjewinckel sijn kint laten doopen ;t wierde genaemt Aerian.
27-04-1642 Heeft Pieter Jacobsz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Jacob.

01-06-1642 Heeft Claes Jacobssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint latn doopen ’t wierde

genaemt Reijer.

20-07-1642 Heeft Pieter Dirckssoon woonende aen de Dijck sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Jan.

17-08-1642 Heeft Albert Jacobssoon Backer woonende in de ban sijn kint laten doopen ’t wierde

geheten Hil.

24-08-1642 Heeft Pieter Janssoon woonende aen de Wijsenhorn sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Lijsbeth.

24-08-1642 Heeft Allert Harckssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Anna.
24-08-1642 Heeft Dirck Hendricksz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Dieuwer.
07-09-1642 Heeft Henderick Jansz woonende op Vlielant sijn kint tot Winckel laten doopen ’t wierde genaemt Teunis.
14-09-1642 Heeft Pieter Wever woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Neel.

21-09-1642 Heeft Evert Hendricksz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt [hierbij staat de naam van het kind niet vermeld]
28-09-1642 Heeft Cornelis Janszn woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Griet.

26-10-1642 Heeft Huijbert Pietersz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en het

wierde genaemt Griet.

26-10-1642 Heeft Pieter Cornelisz Schoenmaker woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Luijtjen.
26-10-1642 Heeft Aris Dircksz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Jan.

07-12-1642 Heeft Nanning Sijmensz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Pieter.
07-12-1642 Heeft Cornelis Jacobsz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Maertjen.
07-12-1642 Heeft Hermen Janssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Jan.
14-12-1642 Heeft Jan Ariansz woonende onder Dijck sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt

Pieter.

14-12-1642 Heeft Claes Dirkssoon Lakeman woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en het wierde genaemt Hendrick.
14-12-1642 Heeft Pieter Claessoon woonende op Lutjewinckel sijn twee kinderen laten doopen

d’eene wierde genaemt Cornelis en d’ander Maertjen.

28-12-1642 Heeft Pieter Cornelisz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en het wierde ganaemt Aerian.
11-01-1643 Heeft Dirck Cornelissoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t

wierde genaemt Berber.

25-01-1643 Heeft Huijbert Cornelisz van de Limmer Schou sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Huijbert.

22-02-1643 Heeft Broer Jansz Lakencooper binnen Winckel sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Geert.

01-03-1643 Heeft Jan Dircksz Backer binnen Winckel sijn kint laten doopen ende ’t wierde genaemt Sijmen.
09-03-1643 Heeft Cornelis Pietersz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Maertjen.
15-03-1643 Heeft Vijndt Jansz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen ende ’t wierde

genaemt Aerian.

15-03-1643 Heeft Pieter Dircksz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen ende ’t wierde genaemt Lijsbeth.
23-05-1643 Heeft Jacob Cornelisz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen ende het wierde genaemt Neel.
17-05-1643 Heeft Jacob Cornelisz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen ende het

wierde genaemt Cornelis.

31-05-1643 Heeft Gerrit Jansz Schotvanger binnen Winckel sijn kint laten doopen ende ’t wierde

genaemt Claes.

24-06-1643 Heeft Floris Schuijtenvoerder woonende binnen Winckel sijn twee kinderen laten doopen en de eene wierde genaemt Gerridt ende d’ander Klaes.
12-07-1643 Heeft Claes Reijndertsz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Geert.
02-08-1643 Heeft Gerrit Florisz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
09-08-1643 Heeft Jacob Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
16-08-1643 Heeft Cornelis Jansz Dalshoeck woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Cornelis.
16-08-1643 Heeft Cornelis Jansz Moens woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Aef.

23-08-1643 Heeft Claes Aeriansz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Neel.

06-09-1643 Heeft Allert Cornelisz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen ende is genaemt Cornelis.
13-09-1643 Heeft Claes Jacobsz Berckhout woonende binnen winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Reijnder.

13-09-1643 Heeft Claes Barentsz Slotemaker woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en is genaemt Anne.
20-09-1643 Heeft Reijer Pietersz ander dijck woonachtich sijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
04-10-1643 Heeft Cornelis Pieterssoon woonende binnen Winckel sijn twee kinderen laten doopen den eene is genaemt Guert ende d’ander Griet.
04-10-1643 Heeft Jan Aerianssoon Wit woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Volcker.

04-10-1643 Heeft Dirck Cornelisz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

18-10-1643 Heeft Pieter Dirckssoon woonende aen Dijck sijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

18-10-1643 Heeft Pieter Dirckssoon woonende aen Dijck sijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

01-11-1643 Heeft Allert Harckesz woonende binnen winckel sijn kint laten doopen en is geheten

Harck.

01-11-1643 Heeft Cornelis Jansz woonende binnen winckel sijn kint laten doopen en is genamet

Aris.

08-11-1643 Heeft Pieter Jacobsz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt

Claes.

08-11-1643 Heeft Cornelis Aerianssoon woonende op de Limmer Sgou sijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
08-11-1643 Heeft Aris Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
22-11-1643 Heeft Evert Heijndrickssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Aeft.

22-11-1643 Heeft Pieter Cornelissoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Trijn.

22-11-1643 Heeft Jan Cornelisz Kramer woonende op de Wijsend sijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

29-11-1643 Heeft Jacob Luijtjessoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
06-12-1643 Heeft Lammert Allertsz Backer woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Maertjen.

06-12-1643 Heeft Jan Jacobsz woonende op de wijsend sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
13-12-1643 Heeft Cornelis Janssoon Hoefer woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Dieuwer.
20-12-1643 Heeft Cornelis Janssoon woonende op de Wijsend sijn kint laten doopen is genaemt

Cornelis.

25-12-1643 Heeft Cornelis Heertjes woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Aerian.
27-12-1643 Heeft Ief Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen is genaemt Claes.
10-01-1644 Heeft Pieter Gurritsz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen is genaemt Gerrit.
10-01-1644 Heeft Wullem Claessoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Claes.
17-01-1644 Heeft Pieter Janssoon Schipper woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
20-01-1644 Heeft Jacob Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en ’t kint wierde genaemt Jacob.
02-03-1644 Heeft haer een vrouwspersoon laten doopen. Haer heet Cornelis en is woonende tot

Schagen.

09-03-1644 Heeft Aerian Corneliszoon sijn kint laten doopen is genaemt Claes woonende op

Lutjewinckel.

20-03-1644 Heeft Cornelis Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Maertjen.
28-03-1644 Heeft Jan Sijvertssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Harmen.
03-04-1644 Heeft Wullem Pieterssoon Joncker woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen is genaemt Geert.
10-04-1644 Heeft Jan Tijssoon in de Bos sijn kint laten doopen is genaemt Trijn.
17-04-1644 Heeft Pieter Tijssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Maertjen.

17-04-1644 Heeft Wullem Haijkes van de Limmerschou sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Claes.
17-04-1644 Heeft Dirck Hendrickssoon woonende aen Dijck sijn kint laten doopen en het wierde

genaemt Aerian.

17-04-1644 Heeft Ubbel Sijmensz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen het wierde

genaemt Jannetjen.

24-04-1644 Heeft Jan Pietersz woonende aen Dijck sijn kint laten doopen en wierde genaemt

Cornelis.

29-05-1644 Heeft Meijnert Jacobszoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en het

wierde genaemt Jan.

12-06-1644 Heeft Sijvert Pietersz woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen is genaemt Guert.
26-06-1644 Is een arm wijsekint gedoopt is genaemt Johannes.
26-06-1644 Heeft Jan Cornelisz in de Bos woonende sijn kint laten doopen is genaemt Anne.
03-07-1644 Heeft Pieter Amelssoon woonende op de Limmerschou sijn kint laten doopen is genaemt Maertjen.
21-08-1644 Heeft Jacob Florissoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is genaemt Floris.
21-08-1644 Heeft Pieter Hendrickssoon woonende in de Were sijn kint laten doopen ende is

genaemt Henderick.

04-09-1644 Heeft Hermen Janssoon woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen is genaemt

Sijmen.

04-09-1644 Isser een kint gedoopt en ’t kint wierde genaemt Maertien, men wist verder niet wie die vader van ’t kint was, het kint was van Oude Niedorp hier tot Winckel ter min besteet.
25-09-1644 Heeft Cornelis Janssoon woonende op de Wijsent sijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
02-10-1644 Heeft Jan Pietersz woonende op de Wijssenhorn sijn kint laten doopen ende is genaemt Maertien.
09-10-1644 Heeft Tijs Jacobszoon woonende op de Limmerschou sijn kint laten doopen ende is

genaemt Griet.

09-10-1644 Heeft Cornelis Pietersz Backer woonende binnen Winckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Pieter.

16-10-1644 Heeft Pieter Cornelisz Schoenmaker woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen en is genaemt Pieter.
16-10-1644 Heeft Aerian Gerritssoon woonende aen Dijck twee kinderen laten doopen, den eene

genaemt Marcus ende den andere Cornelis.

16-10-1644 Heeft Aerian Jacobssoon woonende tot Aertwoud zijn kint laten doopen en is genaemt Jaep.
23-10-1644 Heeft Gerrit Renssooij woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Dieuwer.
23-10-1644 Heeft Nanning Sijmonsz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Trijn.
30-10-1644 Heeft Piter Luijtjessoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Luijtjen.
06-11-1644 Heeft Jacob Maertensz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
13-11-1644 Heeft Jacob Pietersz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Sijvert.

27-11-1644 Heeft Jan Aeriansz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Cornelis.

11-12-1644 Heeft Pieter Pietersz Bruijn woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen is genaemt Wullem.
11-12-1644 Heeft Pieter Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Neel.
25-12-1644 Heeft Aris Dircksz woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt Jacob.
26-12-1644 Heeft Broer Janssoon woonende binnen Winckel zijn kint laten doopen en is genaemt

Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 06-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *