Winkel Dopen Gereformeerd 1639-1641

Winkel Dopen   1639 – 1680

Winkel Periode 1639 – 1641.

22-04-1639 Heeft  Teunis Jansz, schoolmeester tot Winckel sijn kint laten doopen, hij is geheten Jan.
15-05-1639 Heeft Pieter Heijndricksz op Lutjewinckel zijn kint laten doopen genaemt Heijnderick.
02-06-1639 Heeft Jacob Ewoutesz op Lutjewinckel een kint laten doopen genaemt Diewer.
17-07-1639 Heeft Pieter Dirksz tot Winckel Binnen twee kinderen laten doopen, het een genaemt Jan het ander Maritgen.
07-08-1639 Heeft Aris Dirckssoon, woonachtigh tot Winckel Binnen een kint laten doopen genaemt Dieuwer.
11-09-1639 Heeft Cornelis Jansz Heeser woonachtigh tot Winckel Binnen een kint laten doopen genaemt Lijsbet.
18-09-1639 Heeft JanTijseszn tot Winckel Binnen twee kinderen laten doopen d’een geheten Jan ende d’ander Aerian.
18-09-1639 Heeft Gert Florisz tot Winckel Binnen twee kinderen laten doopen, de een is genaemt Maertjen, d’ ander Floris.
25-09-1639 Heeft Pieter Gerritsz tot Winckel Binnen een kint laten doopen en is geheten Maertjen.
02-10-1639 Heeft Jacop Janssoon woonende tot Winckel Binnen een kint laten doopen is genaemt Jan.
16-10-1639 Heeft Pieter Janssoon woonende tot winckel Binnen twee kinderen laten doopen, d’een is ganaemt Griet ende d’ander Aerjan.
23-10-1639 Heeft Evert Heijnderickszn woonende tot Winckel Binnen een kint laten doopen genaemt Sijmen.
20-11-1639 Heeft Claes Pieterssoon woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen ende is

geheten Cornelis.

11-12-1639 Heeft Cornelis Janssoon woonende op de Langereijs sijn kint laten doopen en is

geheeten Jan.

18-12-1639 Heeft Hermen Janssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen is genaemt Marij.
21-12-1639 Heeft Maerten Jacopszn woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is

genaemt Heijnderick.

04-01-1640 Heeft Teunis Cornelisz sijn kint laten doopen en wierde ganaemt Jan.
11-01-1640 Heeft Pieter Janssoon van Lutjewinckel sijn kint laten doopen en wierde genaemt Anne.
24-02-1640 Heeft Dirck Claessoon tot Winckel Binnen zijn kint laten doopen en wierde genaemt

Claes.

04-03-1640 Heeft Jan Cornelissoon woonachtivh tot Winckel Binnen zijn kint laten doopen en wierde genaemt Jan.
14-03-1640 Heeft Dirck Janszn tot Lutjewinckel woonachtich sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Griet.

14-03-1640 Heeft Allert Wieringer woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen, sij wierde

genaemt Maertjen.

18-03-1640 Heeft Hendrick Heertjes woonende op de Lammertschou sijn kint laten doopen en is

genaemt Griet.

25-03-1640 Heeft Dirck Hendricksz woonende tot Winckel aen dijck sijn kint laten doopen en wierde genaemt Adriaen.
01-04-1640 Heeft Pieter Gerritsz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Griet.

06-04-1640 Heeft Jan Dircksz Backer tot Winckel Binnen woonende sijn kint laten doopen genaemt sijnde Jan.
29-04-1640 Heeft Maerten Dircksz woonachtich tot Winckel Binnen sijn kint laten dopen en wierde genaemt Maerten.
18-05-1640 Heeft Jan Pieterssoon woonende tot Barsingerhorn sijn kint laten dopen en wierden

genaemt Jan.

13-05-1640 Heeft Jan Corneliszn slotenmaecker tot Winckel Binnen woonachtich sijn kint laten

doopen en wierde genaemt Anne.

15-07-1640 Heeft Claes Dircksz Lakeman woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is genaemt Guert.
15-07-1640 Heeft Pieter Claesz woonende tot Lutjewinckel sijn kint laten doopen en is genaemt Jan.
05-08-1640 Heeft Cornelis Jansz woonende tot Barsingerhorn sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Neel.

05-08-1640 Heeft Wullem Backer hemselve laten doopen en wierde geheten Wullem.
02-09-1640 Heeft Dirck Janssoon woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Maertien.

09-09-1640 Heeft Gerrit Venssoon woonende tot Winckel Binnen twee kinderen laten doopen, d’een is geheten Dieuwer en d’ander Maertjen.
23-09-1640 Heeft Dirck Jacopssoon woonende tot Kolhorn sijn kint laten doopen en wierde gedoopt Lijsbet.
23-09-1640 Heeft Kornelis Heertjessoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en

wierde genaemt Heertjen.

30-09-1640 Heeft Claes Janssoon Hoorn, tot Winckel woonende sijn kint laten doopen, is genaemt Thijs.
07-10-1640 Heeft Pieter Adrianszn woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen is  genaemt Jan.
21-10-1640 Heeft Swarte Vijndt woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is geheten Jan.
21-10-1640 Heeft Pieter Jaep Visschers woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is

genaemt Sijmen.

21-10-1640 Heeft Aerian Haijkesz woonende onder Dijck sijn kint laten doopen en is geheten Haijke.
04-11-1640 Heeft Cornelis Janssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is

geheten Jan.

11-12-1640 Heeft Cornelis Janssz Moeijs woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is geheten Jacop.
11-12-1640 Heeft Allert Cornelisz woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen en is geheten Pieter.
18-11-1640 Heeft Jan Cornelissoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is

geheten Maertjen.

18-11-1640 Heeft Wullem Aerianssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en is

geheten Neel.

06-01-1641 Heeft Jacop Schipper woonende tot Barsingerhorn sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Floris.

13-01-1641 Heeft Wullem Bartholomen woonende op Lutjewinckel sijn kint laten doopen en is

genaemt Cornelis.

10-02-1641 Heeft Maerten Gerritssoon woonende tot Barsingerhorn sijn kint laten doopen en wierde genaemt Gerrit.
10-02-1641 Heeft Jan Jacopssoon woonende aen de Wijsent sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Maertjen.

17-02-1641 Heeft Teunis Janssoon schoolmeester tot Winckel sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Neel.

20-02-1641 Heeft wullem Pieterssoon Joncker woonende tot winckel sijn kint laten doopen en wierde genaemt Griet.
24-02-1641 Heeft Evert Heijndericksz tot Winckel Binnen woonende sijn kint laten doopen en wierde genaemt Lijsbeth.
 24-03-1641 Heeft Dirck Cornelisz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Cornelis.

14-04-1641 Sijn Wullem Claessoon twee kinderen gedoopt d’eene wierde genaemt Wullem en

d’ander Anna, woonende d’nagelaten weduwe van Wullem Claeszn op de Limmerschou.

21-04-1641 Heeft Albert Reijerssoon woonende tot winckel Binnen sijn kint laten doopen genaemt Trijntje.
05-05-1641 Heeft Hermen Janssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen ’t wierde genaemt Harcke.
19-05-1641 Heeft Jacop Pieterssoon sijn kint laten doopen ’t wierde geheten Cornelis.
02-06-1641 Heeft Jacob Woutszn woonende tot Lutjewinckel sijn kint laten doopen genaemt Jan.
02-06-1641 Heeft Jacob Sijgersz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen genaemt Griet.
09-06-1641 Heeft Claes Sijmensz tot Winckel woonende sijn kint laten doopen ’t wierde genaemt

Maertgen.

23-06-1641 Heeft IJsbrant Dircksz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierrde

genaemt Dirck.

23-06-1641 Heeft Aris Dircksz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Jan.

28-07-1641 Heeft Dirck Dircksz aen Dijck sijn kint laten doopen ’t wierde genaemt Luijdu.
04-08-1641 Heeft Gert Florissoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Floris.

04-08-1641 Heeft Claes Hermenssoon woonende aen den Dijck sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Jan.

11-08-1641 Heeft Pieter Cornelisz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen ’t wierde

genaemt Cornelis.

11-08-1641 Heeft Jacob Cornelisz Grootebal woonende tot Barsingerhorn sijn twee kinderen laten doopen en worden genaemt d’een Cornelis ende d’ander Jan.
18-08-1641 Pieter Claesz van Lutjewinckel sijn kint laten doopen en wierde geheten Maertjen.
22-09-1641 Heeft Pieter Wullemsz woonende tot winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

geheten Lijsbet.

13-10-1641 Heeft Pieter Jansz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Joris.

20-10-1641 Heeft Pieter Jansz woonende tot winckel Binnen sijn kint latn doopen en wierde genaemt Jan.
20-10-1641 Is alhier gedoopt een kint sij wierde genaemt Jacob, de moeder van dit kint was een arm vrou de welcke alhier bevallen was, de vader van dit kint was overleden, hij hadde geheten Jacobus.
27-10-1641 Heeft Dirck Cornelissoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Trijn.
10-11-1641 Heeft Jan Tijssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wiedre

genaemt Griet.

17-11-1641 Heeft Cornelis Janssoon woonende tot Winckel binnen sijn kint laten doopen en wierde genaemt Jan.
17-11-1641 Heeft Jan Dircksz woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Neel.

24-11-1641 Heeft Sijvert Pieterssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde genaemt Pieter.
24-11-1641 Heeft Jan Pieterssoon woonende op de Wijsen Horn sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Guert.
01-12-1641 Heeft Jan Sijvertssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde

genaemt Sijvert.

01-12-1641 Heeft Claes Aerianssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en wierde genaemt Griet.
11-12-1641 Heeft IJef Janssoon woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde

genaemt Harcke.

22-12-1641 Heeft Cornelis Pietersz Backer woonende tot Winckel Binnen sijn kint laten doopen en ’t wierde genaemt Pieter.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 05-04-2024.

Bron: RA Alkmaar – Winkel Inv.nr.1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *