Heiloo Trouwen Civiel 1709-1714

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1709 – 1714.

08-01-1709 Cornelis Piters Mors, weduwnaar, wonende alhier als bruijdegom, met Aagje Piters, jongedogter, wonende mede alhier, als bruijt. Den 30e december 1708 het eerste gebod, den 6e januarij 1709 het tweede gebod. Den 8e januarij 1709 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Pieter vander Horst, Claas Jans Baccum en Jacob Ariens Decker schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt en ten oirconde getekent.Dit merk is gestelt bij Claas Jansz Backum Jacob Ariens Decker Pieter vander Horst In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
20-01-1709 Jan Ariens, jongman, wonende tot Heemskerk, geboren tot Heijlo, als bruijdegom, met Maartje Ariens, weduwe, wonende tot Wijk aan Duijn als bruijt. Het eerste gebod den 6e januarij 1709, den 13e januarij 1709 het tweede gebod, den 20e januarij 1709 het derde gebod. Den 20e januarij 1709 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter van der Horst, Cornelis Piters Mors, Jan Cornelisz Entjes, schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt en ten oirconde getekent. Jan Cornelissen Entjes Cornelis Pieters Mors In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn
27-01-1709 Krijn Aarts, weduwnaar, wonende tot Heijlo als bruijdegom, met Maartje Cornelis, jongedogter, wonende tot Heemskerk als bruijt. Het eerste gebod den 13 januarij 1709, den 20 januarij 1709 het tweede gebod, den 27 januarij 1709 het derde gebod. Den 27 januarij 1709 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris deze heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
29-01-1709 Aris IJven, jongman, wonende tot Heijlo als bruijdegom, met Maartje Jans, jongedogter, wonende mede alhier als bruijt. Het eerste gebod den 13e januarij 1709, den 20e januarij 1709 het tweede gebod, den 27e januarij 1709 het derde gebod. Den 29e januarij 1709 zijn de bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Pieter van der Horst, Cornelis Pieters Mors en Jacob Ariens Decker, als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwd en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Pieters Mors Jacob Ariens Decker In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
21-01-1709 Jacob Dirks Akersloot, wonende tot Heijlo als jongman, bruijdegom, met Crijn Piterse, jon- gedogter, wonende tot Bergen als bruijt. Het eerste gebod den 5e januarij 1710, het tweede gebod den 12e januarij 1710, het derde gebod den 21e januarij 1710. Den 21e januarij 1710 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Pieter vander Horst, Arien Ariens Rinnegom en Pieter van der Velden als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Arien Rinnigom In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
19-01-1710 Reijer Cornelis Houter(****), jongman, wonende tot Wimmenum als bruijdegom, met Lijsbet Jans Spierdijk, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijt. Den 5e januarij 1710 het eerste gebod, den 12e januarij 1710 het tweede gebod, den 19e januarij 1710 het derde gebod. Den 19e januarij 1710 het betoog uijtgegeven bij mij als secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
04-02-1710 Sijmon Piters Koijman, jongman, wonende tot Heijlo als bruijdegom, met Maartje Claas, jongedogter, wonende tot Limmen als bruijd. Den 19e januarij 1710 het eerste gebod, den 26e januarij 1710 het tweede gebod, den 2e februarij 1710 het derde gebod. Den 4e februarij 1710 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijt voor den schout Pieter van der Horst, Pieter vander Velden en Claas Jans Baccum als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Dit merk o is bij Claas Jans zelfs gestelt. In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
04-02-1710 Cornelis Piters Koijman, wonende tot Heijlo als bruijdegom, met Maartje Piters, jongedog- ter, wonende mede tot Heijlo als bruijd. Den 19e januarij 1710 het eerste gebod, den 26e januarij het tweede gebod, den 2e februarij 1710 het derde gebod. Den 4e februarij 1710 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijt voor den schout Pieter vander Horst, Piter vander Velden, Claas Jans Baccum als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent.

Pieter vander Horst Pieter vander Velden Dit merk is o bij Claas Jans zelfs In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.

17-02-1710 Arie Cornelis, jongman, wonende tot Egmond Binnen als bruijdegom, met Ariaantje Cornelis Boekebinder, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijd. Den 2e februarij 1710 het eerste gebod, den 9e februarij 1710 het tweede gebod, den 16e februarij 1710 het derde gebod. Den 17e februarij 1710 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Oesdom. P Hogerduijn.
27-04-1710 Piter Jans Backer, jongman, tot Alkmaar als bruijdegom, met Maartje Wulberts, jongedog- ter, wonende in de Egmondermeer, onder de banne van Heijlo als bruijt. Den 13e april 1710 het eerste gebod, den 20e april 1710 het tweede gebod, den 27e april 1710 het derde gebod. Bij acte Den 27e april 1710 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
27-08-1710 Gerrit Jans vander Wiel, wonende in de Rijp als bruijdegom, met Maddaleentje Piters, jongedogter, van Heijlo als bruijd. Den 3e augustus 1710 het eerste gebod, den 10e augustus 1710 het tweede gebod, den 17e augustus 1710 het derde gebod. Bij acte Den 27e augustus 1710 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
04-01-1711 Piter Alderts Pastoor, wonende tot Limmen als bruijdegom, met Antje Piters, weduwe, wonende tot Heijlo als bruijd. Den 21e december 1710 het eerste gebod, den 28e december 1710 het tweede gebod, den 4e januarij 1711 het derde gebod. Den 6e januarij 1711 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
11-01-1711 Arien Jans Besse, jongman, wonende tot Heijlo als bruijdegom, met Ariaantje Piters, jongedogter, wonende tot Boekel onder de banne van Akersloot als bruijd. Den 28e de- cember 1710 het eerste gebod, den 4e januarij 1711 het tweede gebod, den 11e januarij 1711 het derde gebod. Den 11e januarij 1711 zijn deze bovengemelde persoons als bruij- degom en bruijt voor de schout Piter van der Horst, Piter van der Velden en Joseph de Blinde als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt en ten oirconde getekent. Pieter van den Velden Joseph de Blinde In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
18-01-1711 Jan Dirks IJpelaan, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Catharina Blok, wedu- we, wonende in de Nieuwpoort onder de banne van Alkmaar als bruijd. Den 4e januarij 1711 het eerste gebod, den 11e januarij 1711 het tweede gebod, den 18e januarij 1711 het derde gebod. Den 20e januarij 1711 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de schout Pieter van der Horst, Joseph de Blinde en Claas Piters Bommer, schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
25-01-1711 Gerrit Wulberts Boorten, weduwnaar, wonende tot Heijllo, bruijdegom, met Jannitje Jans Engelsman, jongedogter, wonende tot Alkmaar, bruijd. Den 11e januarij 1711 het eerste gebod, den 18e januarij 1711 het tweede gebod, den 25e januarij 1711 het derde gebod. Den 25e januarij 1711 zijn deze bovengemelde persoons als bruijdegom en bruijd voor schout Piter van der Horst, Joseph de Blinde en Claas Piter Bommer als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
10-02-1711 Gerrit Jans Rijser, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Aagt Aelberts, jongedogter, wonende mede alhier, bruijd. Het eerste gebod den 25e januarij 1711, het tweede gebod den 1e februarij 1711, den 8e februarij 1711 het derde gebod. Den 10e februarij 1711 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor schout Piter van der Horst, Piter vander Velden en W Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter van der Velden Joseph de Blinde In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
15-02-1711 Dirk Sijmons, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Sijbrig Cornelis, jongedogter, wonende aan de Huijgendijk onder de banne van de Heer Huijgenwaart als bruijd. Den 1e februarij 1711 het eerste gebod, den 8e februarij 1711 het tweede gebod, den 15e februarij 1711 het derde gebod. Den 15e februarij 1711 bij acte het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
26-01-1712 Cornelis Ariens Besteman, jongman, wonende tot Bergen, bruijdegom, met Hilgont Jacobs vaender Kodde, jongedogter, wonende tot Boekel onder Heijlo. Het eerste gebod den 10 januarij 1712, het tweede gebod den 17e januarij 1712, het derde gebod den 24e januari 1712. Den 26e januarij 1712 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de schout Pieter van der Horst, Claas Piters Bommer en Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt op dato ut supra. Claes Piters Bommer Joseph de Blinde Pieter van der Horst In kennisse van mij secre- taris P Hogerduijn.
21-02-1712 Cornelis Piters Nanne, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Antje Dirks Akersloot, jongedogter, wonende mede alhier, bruijd. Het eerste gebod den 7e februarij 1712, het tweede gebod den 14e februarij 1712, den 21e februarij 1712 het derde gebod. Den 21e februarij 1712 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor Piter vander Horst, schout, Ariens Claas Decker en Claas Jans Baccum, schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout op dato ut supra. Pieter vander Horst Aerien Claas Decker Dit merk is bij Claas Jans Baccum zelfs gestelt In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
24-04-1712 Abraham Sijmons, weduwenaar, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Eefje Hendriks, jongedogter, wonende mede tot Heijlo, bruijd. Het eerste gebod den 10e april 1712, het tweede gebod den 17e april 1712, het derde gebod den 24e april 1712. Den 24e april 1712 zijn deze bovenstaande personen als bruijdegom en bruijt voor den schout Piter van der Horst, Cornelis Ariens Bogertman, Jan Cornelisse Entjes schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout op dato deses ut supra. Pieter van der Horst Jan Cornelisse Entjes Cornelis Bogertman mij present secretaris P Hogerduijn.
24-04-1712 Jan Jans Binthaak, wonende tot Limmen als, jongman, bruijdegom, met Gerritje Jacobs, jongedogter, wonende tot Heijlo, bruijd. Het eerste gebod den 10e april 1712, het tweede gebod den 17e april 1712, het derde gebod den 24e april 1712. Den 24e april 1712 zijn deze bovenstaande personen als bruijdegom en bruijt voor den schout Pieter van der Horst, Cornelis Ariens Bogertman en Jan Cornelisse Entjes als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout op dato deses ut supra. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Cornelis Bogertman mij present secretaris P Hogerduijn.
24-04-1712 Piter Mighielse, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Ermtje Piters, jon-gedogter, wonende mede alhier, bruijd. Het eerste gebod den 10e april 1712, het tweede gebod den 17e april 1712, het derde gebod den 24e april 1712. Den 24e april 1712 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de schout Pieter van der Horst, Cornelis Ariens Bogertman en Jan Entjes, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom op dato deses ut supra. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes mij present secretaris P Hogerduijn.
29-05-1712 Cornelis Hendriks Brasser, jongman, wonende tot Akersloot, bruijdegom, met Maartje Mighiels, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijd. Het eerste gebod den 15e meij 1712, den 22e meij 1712 het tweede gebod, het derde gebod den 29e meij 1712. Den 29e meij 1712 zijn dese bovengenoemde personen als bruijdegom en bruijd voor de schout Pieter van der Horst, Cornelis Bogertman, Claas Jans Baccum der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout op dato deses ut supra Pieter van der Horst Cornelis Bogertman Dit merk is bij Claas Jans Baccum in kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
07-06-1712 Dirk Willems Blom, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aagje Jans, jongedogter, wonende tot Akersloot, bruijt. Het eerste gebod den 22e meij 1712, het tweede gebod den 29e meij 1712, het derde gebod den 5e junij 1712. Den 7e junij 1712 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de schout Pieter van der Horst, Cornelis Ariens Bogertman en Jan Cornelis Entjes, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout op dato deses ut supra.

In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn

20-11-1712 Gerrit Gerrits Koorn(****), jongman, wonende tot Uijtgeest, bruijdegom, met Aagje Cornelis, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijd. Den 6e november 1712 het eerste ge- bod, den 13e november 1712 het tweede gebod, den 20e november 1712 het derde gebod. Den 20e november 1712 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom. In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
15-01-1713 Piter Reijers, jongman, tot Egmond Binnen als bruijdegom, met Hilgont Ysbrants, jongedogter, wonende jegenwoordig tot Heijloo, bruijd. Den 1e januarij 1713 het eerste gebod, den 8e januarij 1713 het tweede gebod, den 15e januarij 1713 het derde gebod. De zelven dito bij acte het betoog uijtgegeven bij mij als secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
14-01-1713 Cornelis Wulberts Boorte, jongman, wonende tot Heijloo als bruijdegom, met Guurtje Louris, jongedogter, wonende mede tot Heijlo als bruijd. Den 29e januarij 1713 het eerste gebod, den 5e februarij 1713 het tweede gebod, den 12e februarij 1713 het derde gebod. Den 14e februarij 1713 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor Piter vander Horst schout, Claes Jansz Baccum, Cornelis Pitersz Mors, schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout op dato ut supra.

In kennisse van mij substituut secretaris der voorgenoemde heerlijkheijt M v Twuijver

14-02-1713 Bastiaan Dirksz, jongman, tot Heijlo als bruijdegom, met Duijfje Wulberts, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijd. Den 29e januarij 1713 het eerste gebod, den 5e februarij 1713 het tweede gebod, den 12e februarij 1713 het derde gebod. Den 14e februarij 1713 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor Piter van der Horst schout, Claes Jansz Baccum, Cornelis Pitersz Mors, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout op dato ut supra. In kennisse van mij substituut secretaris der voorgenoemde heerlijkheijt M v Twuijver.
14-02-1713 Piter Wulbertsz Boorte, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Lijsbet Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo als bruijd. Den 29e januarij 1713 het eerste gebod, den 5e februarij 1713 het tweede gebod, den 12e februarij het derde gebod. Den 14e februarij 1713 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor Piter van der Horst schout, Claes Jansz Baccum, Cornelis Pieters Mors, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout op dato ut supra. In kennisse en ter presentie van mij substituit secretaris der voorgenoemde heerlijkheijt M v Twuijver.
19-02-1713 Jan Pitersz Ranke, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertie Cornelis Punt, jongedogter, wonende in de Heer Huijgenwaert, bruijt. Den 5e februarij 1713 ´t eerste ge- both, den 12e februarij 1713 ´t tweede geboth, den 19e februarij 1713 ´t derde geboth. Den 19e februarij 1713 betoogh uijtgegeven dat de voorschreven personen hare huwelijkse proclamatien sonder verhinderinge hebben gehadt. Bij mijn substituit secretaris der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom M v Twuijver.
19-02-1713 Dese ondergeschreven personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te bege- ven als Piter Dirksz, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Marijtie Jacobs, jon- gedogter, wonende tot Bergen op het Wout, bruijt. Den 5e februarij 1713 ´t eerste geboth, den 12e februarij 1713 het tweede geboth, den 19e februarij 1713 het derde geboth. Op huijden den 19e februarij 1713 zijn dese bovengemelde personen in presentie en ten overstaan van Piter van der Horst schout, Claes Jansz Baccum en Cornelis Pitersz Mors, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoog van Bergen in den huwelijken staet bevestigt ‘t welk ik ondergeschreven substituit secretaris getuige. M v Twuijver.
26-02-1713 Dese ondergeschreven personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te bege- ven als Jacob Woutersz, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Cniertie Willems, jongedogter, wonende mede tot Oesdom, bruijt. Den 12e februarij 1713 het eer- ste geboth, den 19e februarij 1713 het tweede geboth, den 26e februarij 1713 het derde geboth. Op den 26e februarij 1713 zijn dese bovengenoemde personen in presentie en ten overstaan van Piter vander Horst schout, Wouter Pitersz Diepsmeer en Claes Jansz Baccum, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt ´t welk ik ondergeschreven substituit secretaris bijdesen getuige. M v Twuijver.
26-02-1713 Dese ondergeschreven personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te bege- ven als Wulbert Jansz Ponse, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertie Cornelis, weduwe, wonende tot Schagen, bruijt. Den 12e februarij 1713 het eerste geboth, den 19e februarij 1713 het tweede geboth, den 26e februarij 1713 het derde geboth. Op huijden den 26e februarij 1713 zijn dese bovengenoemde personen in presentie en ten overstaan van Piter vander Horst schout, Wouter Pitersz Diepsmeer en Claes Jansz Baccum, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoogh van Schagen in den huwelijken staet bevestigt, door mijn ondergeschreven substituit secretaris der voorschreven heerlijkheijt en ten oirconde getekent. M v Twuijver.
28-05-1713 De personen die haer in den huwelijken staet zullen begeven zijn Gerrit Jansz, jongman, wonende tot Egmont op den Hoef, bruijdegom, met Lijsbeth Piters, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 14e meij 1713 het eerste geboth, den 21e meij 1713 het tweede geboth, den 28e meij 1713 ´t derde geboth. Den 28e meij 1713 bij mijn ondergeschreven substituit secretaris acte dat de huwelijken proclamatien sonder enige verhinderinge zijn gehuwdt uijtgegeven. M v Twuijver.
08-04-1714 Dese personen zullen haer in den huwelijken staet begeven als: IJsbrant Pitersz Prins, jongman, wonende tot Baccum, bruijdegom, met Guurtie Ariens, weduwe, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 25e maert 1714 het eerste geboth, den 1e april 1714 het tweede ge- both, den 8e april 1714 het derde geboth. Op huijden den 8e april 1714 zijn dese boven- staende personen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent.

Pieter vander Horst Joseph de Blinde Klaes Arjens Decker mij present subst-secretaris tot Heijloo en Oesdom M v Twuijver

22-04-1714 Dese personen zijn van mening haer in den huwelijken staet te begeven: Jacob Cornelis Richel, jongman, wonende tot Egmont op Zee, bruijdegom, met Maertie Cornelis Bogaartman, jongedogter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 8e april 1714 het eerste geboth, den 15e april 1714 het tweede geboth, den 22e april 1714 het derde geboth. Den 22e april 1714 betoogh hiervan uijtgegeven bij mijn substsecretaris M v Twuijver.
24-06-1714 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jacob Jansz Spierdijk, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Bregie Ariens, jongedogter, wo- nende in de bedijkte Schermeer, bruijt. Den 10e junij 1714 het eerste geboth, den 17e junij 1714 het tweede geboth, den 24e junij 1714 het derde geboth. Op den 24e junij 1714 betoogh uijtgegeven dat de huwelijkse proclamatien zonder verhindering alhier zijn gedaen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *