Heiloo Trouwen Civiel 1715-1720

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1715 – 1720.

27-01-1715 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Arien Teunisse, jongman, wonende tot Bergen, bruijdegom, met Aagie Cornelis, jongedogter, wonende al- hier, bruijt. Den 13e januarij 1715 ’t eerste geboth, den 20e januarij 1715 ’t tweede geboth, den 27e januarij 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 27e januarij 1715 zijn dese bovenstaende personen voor den officier Pieter van der Horst, Pieter van der Velden en Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoog van Bergen in den egten staet bevestight en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Joseph de Blinde mij present subst secretaris M v Twuijver.
27-01-1715 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Arien Jansz, weduwnaar, wonende onder de banne van de stad Alkmaer, bruijdegom, met Antie Piters, jongedogter, wonende onder Heijloo, bruijt. Den 13e januarij 1715 ’t eerste geboth, den 20e januarij 1715 ’t tweede geboth, den 27e januarij 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 27e januarij 1715 zijn dese bovenstaende personen voor den officier Piter van der Horst, Pieter van der Velden en Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoogh van Alkmaer in den egten staet bevestigt geworden ten oirconde getekent. Pieter van der Horst Pieter vander Velden Joseph de Blinde mij present subst-secretaris M v Twuijver.
05-02-1715 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Aalbert Pitersz Groot, jonghman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Guurtie Jans, jongedogter, wonende tot Egmont Binnen, bruijt. Den 20e januarij 1715 ’t eerste geboth, den 27e januarij 1715 ’t tweede geboth, den 3e februarij 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 5e februarij 1715 zijn dese bovenstaende personen voor den officier Piter vander Horst, Piter vander Velden en Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoogh van Egmont Binnen in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Joseph de Blinde mij present subst-secretaris M v Twuijver.
10-02-1715 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Poulus Dirksz Gorter, jongman, in de Schermer, bruijdegom, met Guurtie Jacobs, jongedogter, wonende tot Boekel onder Heijloo, bruijt. Den 27e januarij 1715 ’t eerste geboth, den 3e februarij 1715 ’t tweede geboth, den 10e februarij 1715 ’t derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
12-05-1715 De personen die van mening zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Aris Piterse Baccum, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Maertie Jans, jongedogter, wonende mede alhier, bruijt. Den 28e april 1715 ’t eerste geboth, den 5e meij 1715 ’t tweede geboth, den 12e meij 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 12e meij 1715 zijn dese bovenstaende personen voor den officier Pieter vander Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst dit merk is bij Claes Janse Baccum gestelt Cornelis Bogertman mij present subst-secretaris M v Twuijver.
19-05-1715 De personen die van mening zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn: Dirk Jacobse Backer, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Maertie Dirks, jongedogter, mede alhier woonagtig, bruijd. Den 5e meij 1715 ’t eerste geboth, den 12e meij 1715 ’t tweede geboth, den 19e meij 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 19e meij 1715 zijn dese bovengenoemde personen voor de officier Piter van der Horst en de ondergeschreven schepenen in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Dit merk is bij Claes Janse Baccum gestelt Cornelis Pieters Mors mij present substsecretaris M v Twuijver.
23-06-1715 De personen die van mening zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Cornelis Piterse Baccum, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Neeltie Cornelis, jongedogter, wonende tot Oterleecq, bruijt. Den 9e junij 1715 ’t eerste geboth, den 16e junij 1715 ’t tweede geboth, den 23e junij 1715 ’t derde geboth. Betoogh hiervan uijtgegeven.
22-09-1715 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Vaderse, weduwnaar, wonende alhier, bruijdegom, met Aafie Olofs, jongedogter, wonende mede alhier, bruijt. Den 1e september 1715 ’t eerste geboth, den 15e september 1715 ’t tweede geboth, den 22e september 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 22e september 1715 zijn de bovengenoemde personen voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet beves- tigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Reijers Man Claes Arjens Decker mij present subst-secretaris M v Twuijver.
29-10-1715 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn: Jan Sierke, weduwnaar, wonende alhier, bruijdegom, met Neeltie Aalberts, jongedogter, wo- nende tot Castricum, bruijt. Den 13e october 1715 het eerste geboth, den 20e october 1715 ’t tweede geboth, den 27e october 1715 ’t derde geboth. Op huijden den 29e october 1715 zijn dese bovenstaende personen voor den officier Piter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo ende Oesdom met betoog van Castricum in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst dit merk is bij Claes Janse Baccum selfs gestelt Cornelis Pieters Mors mij present subst-secretaris M v Twuijver.
05-01-1716 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijks staet te begeven zijn Jan Cornelisz Kleef, weduwnaar, wonende tot Limmen, bruijdegom, met Maertie Jans, jonge- dogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 22e december 1715 het eerste geboth, den 29e december 1715 het tweede geboth, den 5e januarij 1716 het derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
07-06-1716 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Dirk Baartse, jongman, wonende tot Limmen, bruijdegom, met Neeltje Claas, jongedogter, wo- nende tot Heijloo, bruijt. Den 24e meij 1716 het eerste geboth, den 31e meij 1716 het tweede geboth, den 7e junij 1716 het derde geboth. Betoog uijtgegeven.
01-11-1716 De personen die van mening zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Gerrit Janse Kooge, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Aagie Louris, jongedogter, wonende tot Limmen, bruijt. Den 25e october 1716 het eerste geboth, den 1e november 1716 het tweede geboth, den 8e november 1716 het derde geboth. De betoogh uijtgegeven.
07-02-1717 Die personen die van meninge zijn haer in den huwelijken state te begeven zijn Boijke Reijerts, weduwnaar, wonende tot binnen de heerlijkheijt Heijloo en Oesdom, bruijdegom, met Antie Piters, jongedogter, mede wonende aldaar, bruijt. Den 24e januarij 1717 het eerste geboth, den 31e januaerij 1717 het tweede geboth, den 7e februarij 1717 het derde geboth. Op huijden den 7 februarij 1717 zijn de bovenstaende personen voor den officier Piter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Pieters Mors Joseph de Blinde mij present M v Twuijver.
07-02-1717 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijke state te begeven als Cornelis Dirksz Kooge, jongman, wonende binnen de heerlijkheijt Heijloo en Oesdom, bruijdegom, met Aagje Jacobs, jongedogter, mede wonende aldaar, bruijt. Den 24e januarij 1717 het eerste geboth, den 31e januarij 1717 het tweede geboth, den 7e februarij 1717 het derde geboth. Op huijden den 7e februarij zijn de bovenstaende personen in presentie van den officier Pieter van den Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Pieters Mors Joseph de Blinde mij present M v Twuijver.
17-05-1717 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven als Claes Ariensz Schoenmaker, jongman, wonende binnen de heerlijkheijt Heijloo en Oesdom, bruijdegom, met Maertie Piters, jongedogter, wonende tot Limmen, bruijd. Den 2e meij 1717 het eerste geboth, den 9e meij 1717 het tweede geboth, den 16e meij 1717 het derde geboth. Den 17e meij 1717 zijn dese bovengenoemde personen in presentie en ten overstaan van de officier Pieter van der Horst, Pieter van der Velde en Joseph de Blinde als schepenen met betoogh van Limmen in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Joseph de Blinde.
23-05-1717 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Juriaen Jansz, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Dingna Jacobs, jongedogter, van Akersloot, bruijd. Den 9e meij 1717 het eerste geboth, den 16e meij 1717 het tweede geboth, den 23e meij 1717 het derde geboth. Op huijden den 23e meij 1717 sijn de boven- staande persoonen in de presentie van den officier Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde geteekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velde Joseph de Blinde.
30-05-1717 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Arien Pitersz Heemskerk, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Meijntje Jans, jon- gedogter, wonende onder de banne van Asssendelft, bruijt. Den 16e meij 1717 het eerste geboth, den 23e meij 1717 het tweede geboth, den 30e meij 1717 het derde geboth. Op huijden den 30e meij 1717 sijn de bovenstaande personen ten overstaen van den officier Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom (met betoogh van Assendelft) in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vande Velden Joseph de Blinde mij present substituut secretaris M v Twuijver.
26-09-1717 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn de volgen- de: Gerrit Dirksz, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Grietje Jans, jongedog- ter, wonende tot Spanbroek, bruijt. Den 5e september 1717 het eerste geboth, den 12e september 1717 het tweede geboth, den 19e september 1717 het derde geboth. Op den 26e 1717 zijn de bovenstaende perzonen (bij absentie van den schout) voor de ondergeschreven schepenen met betoogh van Spanbroek in den huwelijken staet bevestigt. Claes Pieters Bommer Buijckie Reijers Borst mij present substituut secretaris M v Twuijver.
27-02-1718 Die personen die van meninge zijn haer in den huwedlijken staet te begeven zijn de volgende als Dirk Engelsz, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Jannitje Claes, weduwe, wonende tot Akerslooth, bruijt. Den 12 eseptember 1717 het eerste geboth, den 19e september 1717 het tweede geboth, den 26e september 1717 het derde geboth. Op den 26e september 1717 zijn de boverstaende perzonen(bij absentie van de schout) voor de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoogh van Akerslooth in den huwelijken staet bevestigt.Claes Pieters Bommer Buijcke Reijers Borst mij present substituut secretaris M v Twuijver.
27-02-1718 De perzonen die van mening zijn haer te begeven in den huwelijken staet zijn Louris Sijmonsz, jongman, wonende tot Limmen, bruijdegom, met Guurtje Adriaens, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 13e februarij 1718 ’t eerste geboth, den 20e februarij 1718 ’t tweede geboth, den 27e februarij 1718 ’t derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
03-07-1718 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Louris Jansz, jongman, wonende tot Schoorl, bruijdegom, met Maertje Jans, jongedogter, wonen-de tot Oesdom, bruijt. Den 19e junij 1718 ’t eerste geboth, den 26e junij 1718 ’t tweede geboth, den 3e juli ’t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
01-01-1719 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Jansz Binthaek, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertje Dirks, weduwe, wonende in Nieupoort onder de banne der stad Alkmaer, bruijt. Den 18e december 1718 ´t eerste geboth, den 25e december 1718 ´t tweede geboth, den 1e januarij 1719 ´t derde geboth. Op huijden den 1e januarij 1719 zijn de bovenstaende perzonen voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet (na vertoonde betoogh van Alkmaer) bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Cornelis Pieters Mors mij jegenwoordigh substituut secretaris M v Twuijver.
14-02-1719 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Arien Pitersz Nanne, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Arijaentie Claes, jonge- dogter, mede wonende tot Heijloo, bruijt. Den 29e januarij 1719 ´t eerste geboth, den 5e februarij 1719 ´t tweede geboth, den 12e februarij 1719 ´t derde geboth. Op den 14e februarij 1719 zijn dese bovengenoemde perzonen voor den officier Pieter van der Horst, Pieter van der Velden en Cornelis Pieters Mors als schepenen in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst, Pieter vander Velden Cornelis Pieters Mors mij jegenwoordigh substituut secretaris M v Twuijver.
12-02-1719 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Claes Adriaensz, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertje Cornelis, jongedogter, wonende tot Rinnegom, bruijd. Den 29e januarij 1719 ´t eerste geboth, den 5e februarij 1719 ´t tweede geboth, den 12e februarij 1719 ´t derde geboth. Op den 12e februarij 1719 zijn dese bovenstaende personen met betoogh van Egmond Binnen, Rinnegom en den Hoef in den huwelijken staet voor de ondergeschreven schout en schepenen tot Heijloo bevestigt. Pieter vander Horst Pieter vander Velden Cornelis Pieters Mors mij jegenwoordigh substituut secretaris M v Twuijver.
16-04-1719 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn zo volgt Jan Ariensz Obdam, woonagtigh onder de banne der stad Alkmaer, weduwnaar, bruijdegom, met Neeltje Claes, weduwe, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 2e april 1719 ´t eerste geboth, den 9e april 1719 ´t tweede geboth, den 16e april 1719 ´t derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
16-04-1719 De perzonen die van meninge zijn haer ten huwelijk te begeven zijn Rem Pitersz, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aegje Claes, jongedogter, wonende tot Akerslooth, bruijt. Den 2e april 1719 ´t eerste geboth, den 9e april 1719 ´t tweede geboth, den 16e april 1719 ´t derde geboth. Op den 16e april 1719 zijn de bovenstaande personen voor den officier en de ondergeschreven schepenen in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Claes Pieter Bommer Cornelis Pieters Nannen mij present substituut secretaris M v Twuijver
23-04-1719 Die perzonen die van meninge zijn haer ten huwelijk te begeven zijn Jan Adriaenz Gorter, weduwnaar, wonende onder Akerslooth, bruijdegom, met Anne Jacobs Vuijgh (****), weduwe, wonende tot Boekel onder Heijloo, bruijt. Den 9e april 1719 ´t eerste geboth, den 16e april 1719 ´t tweede geboth, den 23e april 1719 ´t derde geboth. Betoogh uijtgegeven..
30-04-1719 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Roel Remme, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertje Louris, jongedogter, wo- nende tot Limmen, bruijt. Den 23e april 1719 ´t eerste geboth, den 30e april 1719 ´t tweede geboth, den 7e meij 1719 ´t derde geboth. Betoogh.
14-05-1719 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Claes Ariensz Man, jongeman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Arijaentje Piters, jon- gedogter, mede wonende tot Oesdom, bruijt. Den 30e april 1719 ´t eerste geboth, den 7e meij ´t tweede geboth, den 14e meij 1719 ´t derde geboth. Op huijden den 14e meij 1719 zijn dese bovenstaende perzonen voor den officier Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Claes Pieters Bommer Cornelis Pieters Nannen mij jegenwoordigh substituut secretaris M v Twuijver.
25-06-1719 Die personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Cornelis Pietersz Mors, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Jannitje Piters, jonge- dogter, mede wonende tot Heijloo, bruijt. Den 11e junij 1719 ´t eerste geboth, den 18e junij 1719 ´t tweede geboth, den 25e junij 1719 het derde geboth. Op den 25e junij 1719 zijn de bovenstaende personen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst dit merk is bij Arien Jansz Scheer selfs geschreven Cornelis Pieters Nannen mij present substituut secretaris M v Twuijver.
10-09-1719 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jacob Jansz Spierdijk, weduwnaar, wonende onder de banne van Heijloo, bruijdegom, met Neeltje Jans, weduwe, wonende onder de banne der stad Alkmaer, bruijt. Den 27e augus-tus 1719 ’t eerste geboth, den 3e september 1719 ’t tweede geboth, den 10e september 1719 ’t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
08-10-1719 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Sijmen Dirksz Brammer, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aagje Piters Krabbedam, jongedogter, onder de banne van Nieu Niedorp, bruijt. Den 24e september 1719 ’t eerste geboth, den 1e october 1719 ’t tweede geboth, den 8e october 1719 ’t derde geboth. Op den 8e october 1719 zijn dese bovengenoemde personen (met betoogh van Nieu Niedorp) voor de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent.

Cornelis Pieters Mor Claes Pieters Bommer mij jegenwoordigh substituut secretaris M v Twuijver

14-01-1720 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn de volgen- de personen: Gerrit Pitersz Nanne, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aaltje Ariens Man, jongedogter, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 31e december 1719 ’t eerste geboth, den 7e januarij 1720 ’t tweede geboth, den 14e januarij 1720 het derde geboth. Op den 14e januarij 1720 zijn dese bovenstaende personen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent.

Pieter vander Horst Claes Pieters Bommer Cornelis Pieters Nannen mij present substituut secretaris M v Twuijver.

04-02-1720 De personen die van meninge zijn haer te begeven in den huwelijken staet zijn, Jan Jacobs, jongeman, als bruijdegom, wonende alhier met Neeltje Cornelis, jongedogter, alsmede wonende alhier, bruijt. Den 21e januarij 1720 het eerste geboth, den 28e januarij 1720 het tweede geboth, den 4e februarij 1720 het derde geboth. Op huijden den 4e februarij 1720 zijn de bovenstaende personen voor den officier van der Horst, Cornelis Pietersz Mors en Cornelis Pitersz Nanne als schepenen in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Pieters Mors dit merk is in …… de ….gestelt (****) Cornelis Pieters Nannen mij present substituut secretaris M v Twuijver.
18-02-1720 Dese personen zijn van meninge haer te begeven in den huwelijken staet als namentlijk Piter Adriaensz Kostganger, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Maertie Jans Obdam, jongedogter, wonende onder de banne der stad Alkmaer, bruijt. Den 4e februarij 1720 het eerste geboth, den 11e februarij 1720 het tweede geboth, den 18e februarij 1720 het derde geboth. Op huijden den 18e februarij 1720 zijn dese bovenstaende personen voor de officier en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent.

Pieter vander Horst Cornelis Pieters Mors Cornelis Pieters Nannen mij present substituut secretaris M v Twuijver.

21-04-1720 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Cornelis Koopman, jongeman, wonende tot Limmen, bruijdegom, met Bregje Jans, jonge- dogter, wonende tot Heijloo, bruijd. Den 7e april 1720 ’t eerste geboth, den 14e april 1720 ’t tweede geboth, den 21e april 1720 het derde geboth. Betoogh uijtgegeven, tot Limmen getrout.
28-04-1720 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Arien Pitersz Groot, jongeman, bruijdegom, wonende tot Heijloo met Maertie Cornelis Slickers, jongedogter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 14e april 1720 ’t eerste geboth, den 21e april 1720 het tweede geboth, den 28e april 1720 het derde geboth. Op den 28e apil 1720 zijn dese bovenstaende personen voor de schout Pieter van der Horst, Claes Pitersz Bommer en Boijke Reijerts Borst schepenen van Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt. In kennisse van mijn substituut secretaris M v Twuijver.
05-05-1720 Dese personen zijn van meninge haar in den egten staat te begeven als namentlijk Cornelis Pietersz Meijnen, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Antje Jans, weduwe, wonende tot Boekel onder Akerslooth, bruijt. Den 21 april 1720 het eerste geboth, den 28e april 1720 het tweede geboth, den 5e meij 1720 het derde geboth. Betoog uijtgegeven.
22-09-1720 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis Cornelisz Hoogeboom, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met JaMNitie Olofs, jongedogter, wonende tot Bergen, bruijd. Den 8e september 1720 het eerste geboth, den 15e september 1720 het tweede geboth, den 22e september 1720 het derde geboth. Op den 22e september 1720 zijn dese bovenstaande personen met betoogh van Bergen voor de ondergeschreven schout en schepenen tot Heijloo in den egten staet bevestigt. Pieter van der Horst Cornelis Pieters NaMNen Aerjen Pieters Groot mij jegenwoordig subst secretaris M.v Twuijver.
22-09-1720 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Dirk Jacobsz Backer, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Guurtie Piters, weduwe, mede wonende tot Heijloo, bruijt. Den 8e september 1720 ’t eerste geboth, den 15e september 1720 ’t tweede geboth, den 22e september 1720 het derde geboth. Den 22e september 1720 zijn dese bovenstaende personen voor den Officier en schepenen tot Heijloo ondergeschreven in den huwelijken staet bevestigt.

Pieter vander Horst Claas Arjens Decker Cornelis Pieters NaMNen mij present subst secretaris M v Twuijver.

27-10-1720 Die perzonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staet te begeven zijn Poulus Dirksz Gorter, weduwnaar, wonende tot Boekel onder Heijloo, bruijdegom, met Maertie Jacobs Huijge, weduwe, wonende mede alhier, bruijd. Den 13e october 1720 het eerste geboth, den 20e october 1720 het tweede geboth, den 27e october 1720 het derde geboth. Dato den 27e october 1720 zijn dese bovenstaande perzonen voor den onder- geschreven officier en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Claes Pieters Bommer Buijcke Reijers mij present sub secretaris M v Twuijver.
17-11-1720 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jan Willemsz Puthof, weduwnaar, wonende tot Oesdom op Sevenhuijsen, bruijdegom, met Jannitie (****) Cristianus, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 3e november 1720 ’t eerste geboth, den 10e november 1720 het tweede geboth, den 17e november 1720 het derde geboth. Op den 17e november 1720 zijn dese bovengenoemde personen voor den officier en ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Claes Pieters Bommer Buijcke Reijers Borst mij present als se- cretaris M v Twuijver.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *