Heiloo Trouwen Civiel 1695-1700

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1695 – 1700.

18-10-1695 Compareerde ter zecretaris op den 1 october 1695 Jan Cornelisz, weduwnaer, wonende in ’t Maalwater onder de jurisdictie van Heijloo,bruijdegom, met Trijn Pieters, jongedochter, wonende tot Alckmaar, bruijt. Den 2 october 1695 ’t eerste gebodth, den 9 october 1695 ’t tweede gebodt, den 16 october 1695 ’t derde gebodt. Op huijden den 18 october 1695 sijn dese bovenstaende personen met betoogh van Alckmaar voor de officier Cornelis Limburgh en Jan Jochems van der Morsch en Aeriaen Jans Scheer, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems van der Morsch Dit is ’t merk bij Adriaen Jans Scheer selfs gestelt In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt

In de kantlijn: Den 8 october … ….in de .. f1=16= (****).

23-11-1695 Dirck Ingels, jonghman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Antien Aaris, jongedogter, wonende mede aldaar, bruijt. Den 6 november 1695 ’t eerste gebodth, den 13 november 1695 ’t tweede gebodth, den 20 november 1695 ’t derde gebodth. Op huijden den 23 no- vember 1695 sijn dese bovenstaende personen voor den officier en schepenen der heerlijkheijt Heijloo ende Oesdom getrouwt op datum ut supra 1695, ten oirconde getekent.

Cornelis Limburgh Jan Jochems van der Morsch Jan Dirksz IJpelaen In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt

10-01-1696 Den 24 desember 1695 compareerde ter secretaris Gerrit Wulberts Boort, bruijdegom, en Cornelis Reijers voor en wegens Trijn Jans, bruijt. Den 25 desember 1695 ’t eerste gebodt, den 1 januarij 1696 ’t tweede gebodt, den 8 januarij 1696 ’t derde gebodt. Den 10 januarij 1696 sijn dese bovenstaende persoonen voor den officier Limburgh, Jan Jochems vander Morsch ende Adriaen Jans Scheer getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems van der Morsch Dit is het merk bij Adriaen Jans Scheer selfs gestelt. In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt
10-01-1796 Den 24 desember 1695 compareerde ter secretaris Jan Cornelis Broomer, bruijdegom, en Claas Pieters, voor en wegens Hillegont Aaris, bruijt. Den 25 desember 1695 ’t eerste gebodt, den 1 januarij 1696 ’t tweede gebodt, den 8 januarij 1696 ’t derde gebodt. Den 10 januarij 1696 sijn dese bovenstaende persoonen voor den officier Limburgh, Jan Jochems van der Morsch ende Adriaen Jans Scheer getrouwt op datum ut supra en ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems van der Morsch Dit is ’t merk bij Adriaen Jans selfs gestelt In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
22-01-1696 Den 7 januarij 1696 compareerde ter secretaris der heerlijkheijt Heijloo Harms Heinderixz, weduwnaar, wonende op Zuijt Ackendam, bruijdegom, met (****) Claes, wonende tot Heijloo, voor en wegens Jannitie Claes, weduwe, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 8 januarij 1696 ´t eerste gebodt, den 15 januarij 1696 ´t tweede gebodth, den 22 januarij 1696 ´t derde geboth. Den 24 januarij 1696 bethoogh gegeven. Betoogh gegeven.
24-01-1696 Compareerde ter secretaris op den 7 januarij 1696 Adriaen Jans, jonghman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Jan Sijments Opdam, voor en wegens Antie Symes,weduwe , wonende mede aldaar, bruijt. Den 8 januarij 1696 ’t eerste gebodth, den 15 januarij 1696 ’t tweede gebodth, den 22 januarij 1696 ’t derde gebodth. Op huijden den 24 januarij 1696 sijn dese bovenstaende persoonen voor den officier Cornelis Limburgh, Jan Jochems van der Morsch en Jan Dircks IJjpelaen getrout op datum ut supra, ten oirconde bij den officier en schepenen getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems van der Morsch Jan Dirkss IJpelaen In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
01-05-1696 Compareerde ter secretaris op den 14 april 1696 Adriaen Kolle (****), jonghman, tot Heijloo, bruijdegom, met Jan Willems, voor en wegens sijn suster Aacht Willems, jongedochter, bruijt. Den 15 april 1696 ’t eerste gebodt, den 22 april 1696 ’t tweede gebodt, den 29 april 1696 ’t derde gebodth. Op huijden den 1 may 1696 sijn dese bovenstaende personen voor den officier Cornelis Limburgh, Jan Jochems vander Morsch en Jan Dirksz IJjpelaen, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems van der Morsch Jan Dirksz IJpelaen In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt
09-05-1696 Mr Joseph de Blinde, jonghman, bruijdegom, met Maartie Jacobs, weduwe, beijde wonende tot Heijloo, bruijt. Den 22 april 1696 ’t eerste gebodt, den 29 april 1696 ’t  tweede gebodth, den 7 maij 1696 ’t derde gebodth. Op huijden den 9 maij 1696 sijn dese bovenstaende personen voor den officier en de ondergeschreven schepenen getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems vander Morsch Jan Dircks IJpelaen mij present secretaris Hoochhoudt
21-11-1696 Pieter Claas, jonghman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Jannitie(****) Vis, jongedogter, mede aldaar woonachtig, bruijt. Den 4 november 1696 ’t eerste gebodt, den 11 november 1696 ’t tweede gebodt, den 18 november 1696 ’t derde gebodt. Op den 21 november 1696 sijn dese bovenstaende personen voor den officier en de ondergeschreven schepenen getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent.

Cornelis Limburgh Jan Cornelissen Entjes Pieter van der Velden In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.

23-12-1696 Den 5 desember 1696 aangeving gedaan bij Jan Jansz, bruijdegom, en Cornelis Pieters IJpelaen, vader van sijn dogter Neeltie Cornelis, bruijt, beijde tot Heijloo woonachtig. Den 9 desember 1696 ’t eerste gebodt, den 16 desember 1696 ’t tweede gebodt, den 23 december 1696 ’t derde gebodt. Op huijden den 23 desember 1696 sijn dese bovenstaende bruijdegom en bruijt voor Jan Jochems van der Morsch, president schepen bij en in absentie van den officier en de ondergeschreven schepenen getrout op datum ut supra, ten oirconde getekent.

Jan Jochem van der Morsch Jan Cornelissen Entjes Pieter vander Velden In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.

23-12-1696 Den 8 desember 1696 aangeving gedaan bij Louwers Pieters, jonghman, wonende tot Heijloo, met Maartie Cornelis, weduwe, bruijt, mede tot Heijloo woonachtig. Den 9 desember 1696 ’t eerste gebodt, den 16 desember 1696 ’t tweede gebodt, den 23 desember 1696 ’t derde gebodt. Op huijden den 23 desember 1696 sijn dese bovenstaande personen voor Jan Jochems vander Morsch, president schepen, in absentie van den officier mitsgaders de ondergeschreven schepenen getrout op datum ut supra, ten oorconde getekent. Jan Jochems vander Morsch Jan Cornelissen Entjes Pieter van der Velden In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt

In de kantlijn: pro deo

13-01-1697 Den 29 desember 1696 aangevinge gedaan bij Dirck Jans Baccum, weduwnaar, bruijde- gom, met Guijert Jacobs, weduwe, wonende tot Uijtgeest, bruijt. Den 30 desember 1696 ’t eerste gebodt, den 6 januarij 1697 ’t tweede gebodt, den 13 januarij 1697 ’t derde gebodt. Op huijden den 13 januarij 1697 betoogh gegeven.
15-02-1697 Den 29 desember 1696 aangeving by Jan Cornelis Opdam, weduwnaar, bruijdegom, met Guertie Claas, weduwe, bruijt, beijde tot Heijloo woonachtig. Den 30 desember 1696 ’t eerste gebodt, den 6 januarij 1697 ’t tweede gebodt, den 13 januarij 1697 ’t derde gebodt. Op huijden den 15 januarij 1697 sijn dese bovenstaende personen voor den officier en twee schepenen getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Cornelissen Entjes Pieter vander Velden In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
05-02-1697 Claas Pieters Bommer, jonghman, bruijdegom, met Antie Dingnums, jongedochter, beijde woonachtig tot Oesdom. Den 20 januarij 1697 ´t eerste gebodt, den 27 januarij 1697 ´t tweede gebodt, den 3 februarij 1697 ´t derde gebodt. Op huijden den 5 februarij 1697 sijn dese bovenstaende personen voor den officier en schepenen getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Cornelissen Entjes Pieter vander Velden In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
11-02-1697 Den 26 januarij 1697 aangevinge gedaan bij Willem Louwers, jonghman, wonende op ´t Hofflant onder de jurisdictie van Wijck in Duijn met Guijertie Claas, jongedochter, wonende tot Heijloo. Den 27 januarij 1697 ´t eerste gebodt, den 4 februarij 1697 ´t tweede gebodt, den 11 februarij 1697 ´t derde gebodt. Betoogh uijtgegeven.
17-02-1697 Den 2 februarij 1697 aangevinge gedaan bij Adriaen Garbrants, jonghman, bruijdegom, met Guijert Aalberts, weduwe, bruijt, beijde wonende tot Heijloo. Den 3 februarij 1697 ´t eerste gebodt, den 10 februarij 1697 ´t tweede gebodt, den 17 februarij 1697 ´t derde gebodt. Op huijden den 17 februarij 1697 sijn dese bovenstaende personen voor den officier en schepenen getrouwt op datum ut supra, ten oirconde getekent. Cornelis Limburgh Jan Jochems vander Morsch Pieter vander Velden In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
05-05-1697 Aangevinge gedaan op den 20 april 1697 Wulbert Jan Ponse, jonghman, wonende tot Heijloo, met Bregie Sijmonts de Wit, jongedogter, wonende tot Oudorp. Den 21 april 1697 ’t eerste gebodt, den 28 april 1697 ’t tweede gebodt, den 5 maij 1697 ’t derde gebodt. Op huijden den 5 may 1697 betoogh uijtgegeven.
01-10-1697 Pieter Adriaens Nanne, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Neeltie Cornelis, weduwe, wonende in de inpoort onder de jurisdictie der stat Alkmaer, bruijt. Den 15e september 1697 ’t eerste gebodt, den 22e september 1697 ’t tweede gebodt, den 29e september 1697 ’t derde gebodt. Op huyden den 1e october 1697 sijn dese bovenstaen- de personen met betoogh der stadt Alkmaer voor den officier en schepenen der heirlijkheijt Heijloo ende Oesdom getrout op datum ut supra, ten oorconde getekent. Evert (****) vander Heijde Harmanus Akersloot In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
06-01-1698 Jan Wouters, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Antie Pieters, wonende mede aldaar, bruijt. Den 8e desember 1697 ´t eerste gebodth, den 15e desember 1697 ´t tweede gebodth, den 22e desember 1697 ´t derde gebodth. Op huyden den 6e januarij 1698 syn dese bovenstaande personen voor den officier en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt op datum ut supra en ten oorconde getekent. Pieter van der Horst Cornelis Boogertman Hermanus Akersloot In kennisse van mij se- cretaris Hoochhout.
04-02-1698 Cornelis Jansz, jongeman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Trijn Jans, jongedog- ter, wonende bij de Nieuwlander poort onder de jurisdictie van Alkmaar. Den 19e januarij 1698 ´t eerste gebodth, den 26e januarij 1698 ´t tweede gebodt, den 2e februarij 1698 ´t derde gebodt. Op huijden 4 februarij 1698 sijn dese bovenstaende persoonen voor Cornelis Adriaans Boogertman en Harmanus Ackerslooth (****) bij en absentie van de officier die schepen daar toe admitteert getrout, ten oirconde getekent. Cornelis Boogertman Harmanus Akersloot In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt In de kantlijn: pro deo; met betoogh van Alkmaar.
09-02-1698 Claas Claasz, jonghman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Grietie Adriaens, mede wonende aldaar, bruijt. Den 26e januarij 1698 ’t eerste gebodt, den 2e februarij 1698 ’t tweede gebodt, den 9e februarij 1698 ’t derde geboth. Op huijden den 9 februarij 1698 sijn dese bovenstaande personen voor den officier en schepenen getrouwt op datum ut supra, ten oorconde getekent. Pieter vander Horst Evert van der Heijde In kennisse van mij secretaris Hoochhoudt.
29-04-1698 Sijmen Alderts, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Hillegont Jans, jon- gedogter, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 13 april 1698 ’t eerste gebodt, den 20 april 1698 ’t tweede gebodt, den 27 april 1698 ’t derde gebodt. Op huijden den 29 april 1698 sijn dese bovenstaende personen alhier in t radthuijs getrout; ten oirconde getekent op datum ut supra.Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Jan Jochems van der Morsch mij present secretaris Hoochhoudt. In de kantlijn: pro deo
20-07-1698 Comp(areren) ter secretaris Wulbert Jans Ponse, wonende tot Heijloo ende Cornelis Wulbertsz, wonende in de Egmondermeer voor en wegens Teunisje Jans den 5 julij 1698. Wulbert Jans Ponse, weduwnaar, bruijdegom, wonende tot Heijloo, met Teunisje Jans, weduwe, wonende in de Egmondermeer onder de jurisdictie van Alkmaar, bruijt. Den 6 julij 1698 ’t eerste gebodt, den 13 julij 1698 ’t tweede gebodt, den 20 julij 1698 ’t derde gebodth.
18-11-1698 Jan Jans de Groot, jongeman, bruijdegom, met Willemtie Jacobs, jongedogter, beijde wonende tot Boekel onder Heijloo, bruijt. Den 2 november 1698 ’t eerste gebodt, den 9 november 1698 ’t tweede gebodt, den 16 november 1698 ’t derde gebodt. Op huijden den 18 november 1698 sijn dese bovenstaende personen voor de officier, Jacob Cornelis Ruijgh ende Jan Jochems vander Morsch getrouwt.

Pieter van der Horst Jacob Cornelis Ruig Jan Jochems van der Morsch in kennisse van mij Hoochhoudt.

04-01-1699 Jacob Adriaans, jonghman, wonende tot Heijloo, met Maartie Claes, wonende bij Jan Craenebroek tot Heijloo. Den 21 desember 1698 ’t eerste gebodth, den 28 desember 1698 ’t tweede gebodth, den 4 januarij 1699 ’t derde gebodth. Op huijden den 4 januarij 1699 sijn dese bovenstaande personen voor de ondergeschreven officier en schepenen getrout, ten oirkonde getekent. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Jan Jochems van der Morsch In kennisse van mij secretaris Hooghhoudt.
27-01-1699 omp(aren) ter zecretaris dese ondergetekende persoonen op den 11 januarij 1699 Pieter Jans Miegs (****), weduwnaar, wonende inde Wijde Wermer (=Wormer) ,bruijdegom, met Trijn Gerrits, jongedochter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 11 januarij 1699 ’t eerste gebodth, den 18 januarij 1699 ’t tweede gebodth, den 25 janurij 1699 ’t derde gebodth. Op huijden den 27 januarij 1699 syn dese bovenstaende personen voor den officier Pieter van der Horst, Jan Jochems van der Morsch Dirck Jacobs Akerslooth, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt op datum ut supra, ten oorconde getekent.Pieter vander Horst Jan Jochems van der Morsch Dirck Akersloot mij present secretaris Hooghhoudt.
01-02-1699 Willem Adriaens Vlaar, jongeman, wonende onder Heijloo, bruijdegom, met Antie Sijmes, jongedogter, wonende mede alhier, bruijt. Den 18 januarij 1699 ’t eerste gebodt, den 25 januarij 1699 ’t tweede gebodth, den 1 februarij 1699 ’t derde gebodth. Op huijden den 1 februarij 1699 syn dese bovenstaende personen voor den officier Pieter van der Horst, Jan Cornelis Entjes en Jan Jochems van der Morsch, schepenen der heerlijkheijt Heijloo ende Oesdom getrouwt op datum ut supra, ten oorconde getekent. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Jan Jochoms van der Morsch mij present secretaris Hooghhoudt.
03-02-1699 Cornelis Adriaens Huijge, jongeman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Jannetie Dirks (****), jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 18 januarij 1699 ’t eerste gebodth, den 25 januarij 1699 ’t tweede gebodth, den 1 februarij 1699 ’t derde gebodth. Op huijden den 3 februarij 1699 syn dese bovenstaende personen voor de ondergeschreven officier en schepenen der heerlijkheijt Heijloo ende Oesdom getrouwt op datum ut supra. Pieter vander Horst Jan Jochoms van der Morsch Dirck Akersloot mij present secretaris Hooghhoudt.
10-02-1699 Cornelis Jansz Duijnevelt, jonghman, wonende tot Baccum, bruijdegom, met Anna Wulberts, jongedogter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 25 januarij 1699 ’t eerste gebodth, den 1 februarij 1699 ‘t tweede gebodth, den 8 februarij 1699 ’t derde gebodth. Den 10 februarij 1699 betoogh gegeven.
23-02-1699 Jan Jans .erke (****), jonghman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Grietie Adriaens, jongedogter, bruijt, wonende tot Heijloo. Den 8 februarij 1699 ’t eerste gebodth, den 15 februarij 1699 ’t tweede gebodth, den 22 februarij 1699 ’t derde geboth. Op huijden den 23 februarij 1699 sijn dese bovenstaende personen voor de ondergeschreven officier en schepenen getrout op datum ut supra. Dito acte uijtgegeven. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Jan Jochoms van der Morsch mij present Hooghhoudt.
24-02-1699 Dirik Cornelis, jonghman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aachie Renne, weduwe, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 8 februarij 1699 ’t eerste gebodth, den 15 februarij 1699 ’t tweede gebodth, den 22 februarij 1699 ’t derde gebodth. Op huijden den 24 februarij 1699 sijn dese bovenstaende personen voor den ondergeschreven officier en schepenen getrouwt op datum ut supra. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Dirck Akersloot mij present secretaris Hooghhoudt.

In de kantlijn: dito acte uijtgegeven

05-05-1699 Jacob Adriaens Decker, jonghman, wonende tot Oesdom, met Guurtie Adriaans, jongedogter, wonende in de Nieuwpoort onder Alkmaar. Den 19 april 1699 ’t eerste gebodt, den 26 april 1699 ’t tweede gebodth, den 3 maij 1699 ’t derde gebodth. Op huyden 5 maij 1699 sijn dese bovenstaende perzonen met betoog van Alkmaar voor de ondergeschreven officier en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt op datum ut supra. Pieter vander Horst Dirck Akersloot Joseph de Blinde In kennisse van mij secretaris Hooghhoudt.
05-05-1699 Claas Dirixs Decker, jongeman, wonende tot Oesdom, met Maartie IJsbrants, weduwe, wonende tot Ackerslooth. Den 19 april 1699 ’t eerste gebodth, den 26 april 1699 ’t tweede gebodth, den 3 maij 1699 ’t derde gebodth. Op huyden den 5 maij 1699 sijn dese bovenstaende personen met betoogh van Ackerslooth voor de ondergeschreven officier en schepenen in den heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt op datum ut supra. Pieter vander Horst Dirck Akersloot Joseph de Blinde In kennisse van mij secretaris Hooghhoudt.
17-01-1700 Louris(****) Pieters Schoenmaker, jongeman, wonende tot Limmen, met Marij Claas, jongedogter, wonende tot Oesdom. Den 3 januarij 1700 ’t eerste gebodth, den 10 januarij 1700 ’t tweede gebodth, den 17 januarij 1700 ’t derde gebodth. Betoogh gegeven.
19-01-1700 Jan Jacobs Opdam, jongeman, wonende tot Oesdom, met Trijn Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo. Den 3 januarij 1700 ’t eerste gebodth, den 10 januarij 1700 ’t tweede gebodth, den 17 januarij 1700 ’t derde gebodth. Op huijden den 19 januarij 1700 sijn dese bovenstaende personen voor de ondergeschreven officier en schepenen getrout op datum ut supra. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Jan Jan Berckhouwer mij present secretaris Hooghhoudt.
19-01-1700 Jan Jacobs Opdam, jongeman, wonende tot Oesdom, met Trijn Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo. Den 3 januarij 1700 ’t eerste gebodth, den 10 januarij 1700 ’t tweede gebodth, den 17 januarij 1700 ’t derde gebodth. Op huijden den 19 januarij 1700 sijn dese bovenstaende personen voor de ondergeschreven officier en schepenen getrout op datum ut supra. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Jan Jan Berckhouwer mij present secretaris Hooghhoudt.
26-01-1700 Pieter van der Velden, jonghman, wonende tot Heijloo, met Maartie Michiels, jonge- dogter, wonende tot Oesdom. Den 10 januarij 1700 ’t eerste gebodth, den 17 januarij 1700 ’t tweede gebodth, den 24 januarij 1700 ‘t derde gebodth. Op huijden den 26 januarij 1700 sijn dese bovenstaende persoonen voor den E officier Pieter vander Horst, Dirik Jacobs Ackerslooth en Mr Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom, getrouwt op datum ut supra. Pieter vander Horst Dirck Akerslooth Joseph de Blinde In kennisse van mij secretaris Hooghhoudt.
24-01-1700 Claes Claes Wagemaker , wonende tot Alkmaar, bruijdegom, met Marij Jans, jongedogter, wonende aan de Capelle tot Oesdom. Den 10 januarij 1700 ’t eerste gebodth, den 17 januarij 1700 ’t tweede gebodth, den 24 januarij 1700 ’t derde geboth. Betoogh gegeven. In de kantlijn: gratus.

Nb Bruidegom wordt in Alkmaar Claas Claas de Boer genoemd.

31-01-1700 Jacob Adriaens, weduwnaar, burger van Heijloo, wonende ..inde …oven (****) onder Alckmaar, met Maartie Sijmes, jongedogter, wonende tot Heijloo. Den 17 januarij 1700 ’t eerste gebodth, den 24 januarij 1700 ’t tweede gebodth, den 31 januarij 1700 ’t derde gebodth. Op huijden den 31 januarij 1700 sijn dese bovenstaande personen voor de officier en de ondergeschreven schepenen getrouwt op datum ut supra. Oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Jochems van der Morsch Joseph de Blinde.
04-05-1700 Aldert Jacobs, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Anna Jans, jongedogter, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 18 april 1700 ´t eerste gebodth, den 25 april 1700 `t tweede gebodth, den 2 maij 1700 ´t derde gebodth. Op huijden den 4 maij 1700 syn dese bovenstaende personen voor den officier Pieter vander Horst, Jan Cornelisz Entjes en Jan Jansz Berghouwer getrouwt op datum ut supra. Oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Jan Jansz Berghouwer In kennisse van mij secretaris Hooghhoudt.
17-05-1700 Heijnderick Jans, jongeman, wonende tot Heemskerk, bruijdegom, met Maartie Pieters, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 2 maij 1700 ´t eerste gebodt, den 9 maij 1700 ´t tweede gebodt, den 16 maij 1700 ´t deerde gebodt. Den 17 maij 1700 betoogh uijtgegeven.
22-08-1700 Harmen Jans Backer, jonghman, met Neeltie Jans, jongedogter, beijde wonende tot Oesdom. Den 8 augustus 1700 ´t eerste gebodt, den 15 augustus 1700 ´t tweede gebodt, den 22 augustus 1700 ´t derde gebodth. Op huijden den 22 augustus 1700 sijn dese bovenstaende personen voor de ondergeschreven officier en schepenen getrouwt op datum ut supra oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Dirck IJpelaen Jan Jansz Berghouwer mij present secretaris Hooghhoudt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 25-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *