Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1796-1799

Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1792 – 1813

 Periode 1796 – 1799.

06-01-1796 de vader Dominicus van Assema, moeder Geertje Jans Visser, als getuijge Aaltje Kuijper. De naam van het kind Johanna, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 6 januarij 1796 en op deselve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
10-01-1796 de vader Klaas Weeshoff, moeder Neeltje Plugger, als getuijge Antje Asterhof. De naam van het kind Aldert Weeshoff, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 6 januarij 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 10 dito.
17-01-1796 De vader Jan Wiedijk van de Rugsburgse Confesse, moeder Jantje Pieters Bak, als getuijge Grietje Hofs. De naam van het kind Jantje, geboren in de Schermeer den 11 januarij 1796 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
16-02-1796 De vader Willem Brinkman, moeder Jannetje Rieuwerts, als getuijge Antje Brinkman. De naam van het kind Jannetje, geboren te Schermerhorn den 16 febaruarij 1796 en op gemelde dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
28-02-1796 de vader Cornelis Britsma, moeder Grietje Pan, als getuijge Maijke Britsma. De naam van het kind Jan Britsma, geboren te Schermerhorn den 21 februarij 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 28 dito.
27-03-1796 De vader Willem Wiegeling, moeder Geertje Vishooven, als getuijge Lijsabet Wiegeling. De naam van het kind Willempje, gebooren te Schermerhorn den 20 maart 1796 en in de Rijp in de Luterse Kerk gedoopt den 27 dito.
09-03-1796 De vader Anthonie Fendel, moeder Sabina ter Horst, als getuijge Johanna van de Velde. De naam van het kind Franciscus, geboren te Schermerhorn den 9 maart 1796 en o[p deselve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
17-04-1796 de vader Simon Houwen, moeder Geertje Hoogland, als getuijge Neeltje Schipper. De naam van het kind Neeltje, geboren te Schermerhorn den 12 april 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
15-05-1796 Dirk Pietersz Kluijt de vader, moeder Eijtje Jans Priester, als getuijge Antje Hases. De naam van het kind Maartje, gebooren in de Schermeer den 11 mei 1796 en den 15 dito alhier in de Hervormde Kerk gedoopt.
17-05-1796 De vader Jan Tuijman, moeder Gerberig Pieters Atris, als getuijge Aafje Wouters Nieuboer. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 17 meij 1796 en op gemelde dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
22-05-1796 De vader Arian Bil, moeder is geweest Jannetje Struijk, als getuige Dieuwertje Admiraal. De naam vam het kind Dirk, gebooren in de Schermeer den 15 meij 1796 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 meij.
22-05-1796 De vader Barend Smith, moeder Neeltje Klaas Meurse, als getuijge Trijntje Plugger. De naam van het kind Klaas, gebooren te Schermerhorn den 21 meij 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
03-07-1796 De vader Pieter Koorn, moeder Hester Bobeldijk, als getuijge Trijntje Buisman. De naam van het kind Klaas Pieterse, gebooren te Schermerhorn den 1e julij 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 3e dito.
24-07-1796 de vader Jan Schermer, moeder Geertje Swan, als getuijge Grietje Cornelis. De naam van het kind Frederik Schermer, gebooren te Schermerhorn den 23 julij 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
31-07-1796 de vader Jan van Essen, moeder Aagtje Roos, als getuijge Cornelia Roos. De naam van het kind Maria,  gebooren te Schermerhorn den 17 julij en aldaar in de Hervormde kerk gedoopt den 31 dito.
14-08-1796 De vader Cornelis Kat, moeder Maartje Windig, als getuijge Geertje Geerts. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 10 augustus 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 dito.
28-08-1796 de vader Klaas Leek, moeder Lijsabeth Jacobus Wit, als getuijge Aafje Pieters Zijp. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 24 augustus 1896 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 28 dito.
28-08-1796 De vader Klaas Akkerman, moeder Neeltje Sombult, als getuijge Antje Jans. De naam van het kind Antje, gebooren te Schermerhorn den 26 augustus 1796 en alhier in de Hervormde Kerk hedoopt den 28 dito.
11-09-1796 De vader Tamis Heeris, moeder Aaltje Pieters Hofland, als getuijge Aaltje Meijer. De naam van het kind Cornelis Heeris, gebooren te Schermerhorn den 6 september en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 11 dito.
25-09-1796 De vader Teunis Kroon, moeder Antje van der Meer, als getuijge Dieuwertje van der Meer. De naam van het kind Jannetje Kroon, gebooren in Westmijsen onder dese jurisdictie en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
01-10-1796 De vader Dirk Maartensz Bakker, moeder Arijentje Dirks Zoonen, als getuijge Maartje Klaas de Reus. De naam van het kind Maartje Dirksz Bakker, gebooren te Schermerhorn den 30 september 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 1 october 1796.
23-10-1796 De vader Jan Frerik Burger, moeder Cornelia Mijl, als getuijge Antje Beinder. De naam van her kind is Margreta, gebooren den 20 october 1796 te Schermerhorn en in de Lutherse Kerk in de Rijp gedoopt den 23 dito.
31-10-1796 de vader Klaas Mienis, moeder Maartje Britsma, als getuijge Aagtje Cornelis Zijp. De naam van het kind Pieter, gebooren in de Mijser watermolen onder de jurisdictie van Schermerhorn den 30 october en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 31 dito.
20-11-1796 De vader Jan Tijburg, moeder Antje Woestenburg, als getuijge Aagtje Penning. De naam van het kind Jancie, gebooren te Schermerhorn den 20 november 1796 en op den selve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
04-12-1796 De vader Dirk van Leeren, moeder Cornelia Botvanger, als getuijge alzoo de moeder selfs daar mede te doop was. De naam van het kind Trijntje, gebooren te Schermerhorn den 27 november 1796 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 4 december 1796.
01-01-1797 De vader Fredrik Jansen, moeder Klaasje Jacobs Schoenmaker, als getuijge Catarina Johanna. De naam van het kind Pieter, gebooren in de Schermeer den 29 december 1796 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 1e jnuarij 1797.
06-02-1797 De vader Dirk Beuter, moeder Grietje de Boer, als getuijge Marijtje de Boer. De naam van het kind Willem, gebooren te Schermerhorn den 6 februarij 1797 en op gemelde dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
11-02-1797 De vader Dominicus van Assema, moeder Geertje Visser, als getuijge Geertruij van Assema. De naam van het kind Maartje, geboren te Schermerhorn den 11 februarij 1797 en op gemelde dito in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
19-02-1797 de  vader Jan Visser, moeder Aafje Vlaanderen, als getuijge Antje Jacobs. De naam van het kind Jacob, gebooren te Schermerhorn den 18 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 19 dito.
26-02-1797 de vader Klaas Weeshoff, moeder Neelte Plugger, als getuijge Antje Asterhof. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 22 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 26 dito.
05-03-1797 de vader Cornelis Plas, moeder Maaijke Britsma, als getuijge Grietje Vroolijk. De naam van het kind Jan Plas, gebooren te Schermerhorn den 3 maart 1797 en aldaar in de Hervormde Kerk getdoopt den 5 dito.
09-04-1797 De vader Jan Wiedijk van de Rugsburgse Confessie, moeder Jannetje Pieters Bak, als getuijge Trijntje Pieters Bak. De naam van het kind Evert, gebooren in de Schermeer den 6 april 1797 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
09-04-1797 De vader Dielof Hendriksz  Ossebaart, zijnde van de Augsburgse Confessie, moeder Trijntje Jansz Cramer, als getuijge Lijsabeth Jans Cramer. De naam van het kind Antje, gebooren te Schermerhorn den 7 april 1797 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
14-05-1797 De vader Pieter Bakker, moeder Aaltje Pool, als getuijge Grietje de Reus. De naam van het kind Simon, gebooren te Schermerhorn den 7 meij 1797 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 dito.
14-05-1797 De vader Pieter van der Meer, moeder Jantje Rosema, als getuijge Pietertje Rosema. De naam van het kind Trijntje, gebooren te Schermerhorn den 12 meij 1797 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 dito.
21-05-1797 de vader Cornelis de Boer, moeder Reijnou Smith, als getuijge Maartje Klaas. De naam van het kind Klaas de Boer, gebooren in de Beemster den 13 maij 1797 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt21 dito.
21-05-1797 De vader Jan de Bakker, moeder Trijntje Hendriks, als getuige Maritje de Jong. De naam van het kind Hendrik Jansz, gebooren te Schermerhorn den 18 meij 1797 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 21 dito.
11-06-1797 De vader Dirk Bink, moeder Maartje de Reus, als getuige Grietje Bartels. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 29 meij 1797 en aldaar in de Hervormde kerk gedoopt 11 junij 1797.
25-06-1797 De moeder Aafje Harreveld, als getuijge Eijtje Glas. De naar van ’t kind Jansje Oudejans. De naam van de vader gezegt wordt te zijn Jan Oudejans Keets te Alkmaar voor het sluijten des huwelijks overleeden. Gebooren te Schermerhorn den 18 junij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
23-07-1797 de vader Jan Zoet, moeder Sijmentje Beesem, als getuijge Aagtje Beesem. De naam van het kind Aaftje, gebooren te Schermerhorn den 13 julij 1797 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 23e dito.
26-07-1797 de vader Willem Brinkman, moeder Jantje Rieuwerts, als getuijge Pietertje Rieuwerts. De naam van ’t kind Antje, gebooren te Schermerhorn den 25 juij 1797 en den 26 dito in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
24-09-1797 De  vader Jan Jansz, de moeder Antje Sijmens, als getuijge Trijntje Tromp. De naam van het kind Cornelis Jansz, gebooren te Schermerhorn den 19e september 1797 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
01-10-1797 De vader Dirk Bakker, moeder Arjaantje Zoonen, als getuijge Trijntje Kramer. De naam van het kind Dirk, gebooren te Schermerhorn den 30 september en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 1 october 1797.
22-10-1797 De vader Klaas Leek, moeder Lijsabet Wit, als getuijge Aaftje Pieters. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 13 october 1797 en aldaar in de Hervormde kerk gedoopt den 22 dito.
22-10-1797 De vader Jan Nol, moeder Jannetje Slooten, als getuijge Guurtje Slooten. De naam van het kind Jacob, gebooren in de Beemster den 19 october 1797 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
29-10-1797 De vader Sijbert Maartensz Bakker, moeder Maartje Sijmons Brak, als getuijge Grietje Sijmons Brak. De naam van het kind Duijfje, gebooren te Schermerhorn october 1797  en daar in de Hervormde Kerk gedoopt den 29 dito.
06-11-1797 De vader Jan Tuijman, moeder Gerbrig Pieters Atris, als getuijge Aafje Wouters Nieuwboer. De naam van he kind Aafje, gebooren te Schermerhorn den 6 november 1797 en op dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
14-01-1798 De vader Gijsbert Klaasz Plevier, moeder Trijntje Stompedissel, als getuijge Maartje Dijkman. De naam van het kind Klaas, gebooren te Schermerhorn den 4 januarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 dito.
04-02-1798 de vader Jan Pietersz Boorder, moeder Jantje Balk, als getuijge Doortje Pieters Boorder. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn de 28 januarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 4 februarij 1798.
04-02-1798 De vader Pieter Kooren, moeder Hester Bobbeldijk, als getuijge Jannetje Kaaij. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 29 januarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 4e februarij 1798.
11-02-1798 De vader Klaas Weeshoff, moeder Neeltje Plugger, als getuijge Antje Asterhoff. De naam van het kind Aaltje gebooren te Schermerhorn den 8 febraurij 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 11 dito.
25-02-1798 De vader Klaas Bakker, moeder Antje Reinders, als getuijge Trijntje Hartland. De naam van het kind Jacob, gebooren te Schermerhorn den 13 februarij 1798 en aldaar in de Hervormde kerk gedoopt den 25 dito.
25-02-1798 De vader Jan van Essen, moeder Aagtje Roos, als getuijge Cornelia Roos. De naam van het kind Marijtje, gebooren te Schermerhorn den 23 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 februarij.
11-03-1798 De vader Klaas Nol, moeder Maartje Oterleek, als getuijge Grietje Kat. De naam van het kind Pieter, gebooren in de Beemster den 10 maart 1798, alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 11 dito.
18-03-1798 de vader Dirk van Leeren, moeder Cornelia Botvanger, geen getuijge alzoo de moeder het ten doop hield. De naam van het kind Engeltje, gebooren te Schermerhorn den 10 maart 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt 18 dito.
25-03-1798 de vader Jan Visser, moeder Aagtje van der Glint, als getuijge Stijntje Visser. De naam van het kind Pieter, gebooren in Westmijsen onder dese jurisdictie den 22 maart 1798 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
26-04-1798 de vader Anthonie Fendel, moeder Sabina ter Horst, als getuijge Maria van der Velde. De naam van het kind Catriena, geboren te Schermerhorn den 25 april 1798 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt den 26 dito.
13-05-1798 De vader Cornelis Kat, moeder Maartje Windig, als getuijge Maartje Windig. De naam van het kind Grietje, gebooren te Schermerhorn den 7 mei 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 13 dito.
26-05-1798 De vader Dominicus van Assema, moeder Geertje Jans Visser, als getuijge Jans Visser. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 26 meij en op gemelde dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
10-06-1798 De vader Jan Wiedijk zijnde van de Ausburgse Confessie, moeder Jantje Bak, als getuijge Grietje Lammerts. De naam van het kind Cornraad, gebooren in de Schermeer den 22 meij 1798 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 10 junij 1798.
10-06-1798 De vader Sijmon Gerritsz Hoogeland, moeder Jannetje Maartens Loek. Geen getuijge alzoo de moeder het ten doop hield. De naam van het kind Neeltje, gebooren in de Beemster en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 10 junij 1798.
24-06-1798 de vader Sijmon Houwen, moeder Geertje Hoogeland, als getuijgen Neeltje Schipper. De naam van het kind Jantje, gebooren te Schermerhorn den 22 junij 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
01-07-1798 De vader Jan Kluft, moeder Neeltje Swart, als getuijge Maartje Swart. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn 27 junij 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 1e julij.
22-07-1798 De vader Aarijan Meursen, moeder Trijntje Plugger, als getuijge Neeltje Plugger. De naam van het kind Jan Meursen, gebooren te Schermerhorn den 16 julij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
20-08-1798 De vader Willem Brinkman, moeder Jannetje Rieuwerts, als getuijge Trijntje Rieuwerts. De naam van het kind Rieuwert, gebooren te Schermerhorn den 19 augutstus 1798 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt den 20 dito.
26-08-1798 de vader Claas Coning, moeder Aafje de Graav, als getuijge Maartje de Graaf, de naam van het kind Neeltje Koning, gebooren te Schermerhorn 22 augustus 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 26 dito.
23-09-1798 de vader Jan de Bakker, moeder Trijntje Jans Hartland, als getuijge Maartje Dirks. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 9 september en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 23 dito.
21-10-1798 De vader Barent Smit, moeder Neeltje Meursen, als getuijge Maartje Struijk. De naam van het kind Lijsabeth, gebooren te Schermerhorn den 13 october 1798 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 21 dito.
30-12-1798 De vader  Jacob Cornelisz Bakker, de moeder Maartje Cornelis Modder, als getuijge Aagtje Jacobs Bakker. De naam van het kind Jan, gebooren in de Schermeer den 25 december en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 30 dito.
30-12-1798 de vader Hendrik Sneijer, de moefer Maartje Oenen, als getuijge Aaltje Banding. De naam van het kind Henderik, gebooren te Schermerhorn en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 30 december.
03-03-1799 De vader Pieter Koorn, moeder Hester Bobbeldijk, als getuijge Hendrik van der Kaa. De naam van het kind Hendrika, gebooren te Schermerhorn den 27 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedioopt den 3 maart 1799.
10-03-1799 De vader Cornelis Nap, moeder Laantje Olij, als getuijge Trijntje Bier. De naam van het kind Aaltje, gebooren te Schermerhorn den 9 maart 1799 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 10 dito.
24-03-1799 de vader Dirk Pels, moeder Reijnoutje Werder, als getuijge Lijsabeth Koster. De naam van het kindDirk, gebooren in de Beemster den 17 maart 1799 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
07-04-1799 de vader Sijbout Maartensz Bakker, moeder Maartje Sijmons Brak, als getuijge Luwtje Roos. De naam van het kind Sijmon, gebooren te Schermerhorn den 3 april 1799 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 7 dito.
07-04-1799 de vader Cornelis de Boer, de moeder Reijnoutje Smit. Geen getuijge also de moeder daar mede ten doop was. De naam van het kind Jan, gebooren in de Beemster den 5 maart en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 7 april 1799.
05-05-1799 de vader Dirk Spruijt, moeder Guurtje Bakker, als getuijge Aafje Stolp. De naam van het kind Aafje, gebooren te Schermerhorn den 28 april, en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt 5 maij 1799.
02-07-1799 de vader Dirk van Leeren, de moeder Cornelia Botvanger, geen getuijge alzoo de moeder ’t ten doop hield. De naam van het kind Jacob, gebooren te Schermerhorn den 20 junij 1799 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 2 julij 1799.
18-08-1799 De vader Baart van der Sluijs, de moeder Maartje Ruijter, als getuijge Grietje de Groot. De naam van het kind Dieuwertje, gebooren in de Schermeer den 11 augustus 1799 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 18 dito.
25-08-1799 de vader Cornelis Britsma, de moeder Grietje Pan, geen getuijge aloo de moeder het ten doop hield. De naam van het kind Anna, gebooren te Schermerhorn den 21 augustus en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
08-09-1799 de vader Jan van Essen, de moeder Antje Roos, als getuijge Stijntje Spruijt. De naam van het kind Cornelis, gebooren te Schermerhorn den 3 september 1799 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 8 september,
15-09-1799 De vader Cornelis Spruijt, moeder Aariaantje Steen. Geen getuijge alzoo de moeder het ten doop hield. De naam van het kind Jan, gebooren in de Schermeer den 4 september 1799 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 15 dito.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 17-02-2023

 

Bron: RA Alkmaar – Schermerhorn Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *