Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1792-1795

Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1792 – 1813

 Periode 1792 – 1795.

26-08-1792 De vader Barendt Barendtsz Smit, moeder Neeltje Klaas Meursen. Als getuige Maartje Jans Struijk. De naam van ’t kind Klaas Barendtsz Smit. Volgens opgave der ouders gebooren den 23 augustus 1792 te Schermerhorn en aldaar in de hervormde kerk gedoopt den 26 dito.
02-09-1792 De vader Cornelis Britsma, moeder Grietje Pen. Als getuijge Aagtje Cornelis. De naam van ’t kind Johannes. Volgens opgave der ouders gebooren den 1e september te Schermerhorn en aldaar in de hervormde kerk gedoopt den 2e dito.
09-09-1792 De vader Reijndert Hendriksz, moeder Antje Dirks Bakker, als getuijge Luijduw Dirks Bakker. De naam van ’t kind Antje, volgens opgave der ouders gebooren den 4 september 1792 te Schermerhorn en aldaar in de hervormde kerk gedoopt den 9 dito.
09-09-1792 De vader Jan van Essen, moeder Aagtje Roos. Als getuijge Cornelia Roos, de naam van ’t kind Cornelis. Volgens opgave der ouders den 7 september 1792 te Schermerhorn gebooren en aldaar in de hervormde kerk gedoopt den 9e dito.
12-09-1792 De vader Poulus Pietersz, de moeder Aaltje Gabels, als getuijge Neeltje Gabels. De naam van het kind Trijntje, volgens opgaave der ouders gebooren den 11e september 1792 te Schermerhorn en in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt den 12 dito.
13-09-1792 De vader Klaas de Jong, moeder Neeltje Swart, als getuijge Jannetje Sneeboer. De naam van ’t kind Cornelis, volgens opgave der ouders gebooren den 12 september 1792 te Schermerhorn en in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt den 13 dito.
07-10-1792 De vader Willem Laagwater, moeder Geertje Raat, als getuijge Jantje Mines. De naam van het kind Aagtje, volgens opgaave der ouders gebooren den 1ste october 1792 in West Mijsen onder deese jurisdict en in de Hervormde Kerk alhier gedoopt den 7 dito.
04-11-1792 De vader Jan Mijl, moeder Maartje Everts Ningsen, als getuijge Trijntje Koning. De naam van het kind Jan, vogens opgaave der ouders gebooren te Schermerhorn den 1e november 1792 en in de Hervormde Kerk aldaar gedoopt den 4 dito.
04-11-1792 De vader Cornelis Kat, moeder Maartje Windig, als getuijge Antje Windig. De naam van het kind Pieter, volgens opgaave der ouders gebooren te Schermerhorn den 26 october 1792 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 4 november 1792.
18-11-1792 De vader Huijbert Jansz, moeder Eefje Pieters Boon, als getuijge Lijsabeth Pieters Boon. De naam van het kind Pieter, volgens opgaave der ouders geboren in de Beemster 11 november 1792 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 18 dito.
02-12-1792 De vader Jan Hendriksz van der Vegt, moeder Antje Aris Bier, als getuijge Trijtje Aris Bier. De naam van het kind Aris, volgens opgaave der ouders gebooren in de Beemster den 1e december 1792 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 2e dito.
23-12-1792 De vader Willem Hoeben, moeder Geertje Santvoort, als getuijge Meijnuw Cornelis Berkhout. De naam van het kind Pieter Hoeben, volgens opgaave der ouders alhier te Schermerhorn gebooren den 22e december 1792 en in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt den 23e dito.
01-01-1793 De vader Jacob Dekken, moeder Trijntje Buijsman, als getuijge Jannetje Kaij. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 28 december 1792 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 1 januarij 1793.
10-02-1793 De vader Jan Jansz Bakker, moeder Trijntje Hendriks Hartland, als getuijge Maartje Dirks de Jong. De naam van het kind Jan Jansz Bakker, gebooren te Schermerhorn den 4 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 10 dito.
17-02-1793 De vader Pieter van der Meer, moeder Jantje Pieters Roosema, als getuijge Pietertje Pieters Roosema. De naam van het kind Hiltje, gebooren te Schermerhorn den 15 februarij 1793 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
25-02-1793 De vader Klaas Weeshof, moeder Neeltje Plugger, als getuijge Trijntje Plugger. De  naam van het kind Cornelis Weeshof, gebooren te Schermerhorn den 24 februarij 1793 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den gemelde 24 februarij 1793.
24-03-1793 De vader Klaas Pietersz Nol, moeder Maartje Cornelis Oterleek, als getuijge Grietje Kat. De naam van het kind Pieter, gebooren in de Beemster 23 maart 1793 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
14-04-1793 De vader Aarjen Bol, moeder Jantje Struijk, als getuijge Maartje Struijk. De naam van get kind Geertje Bol, gebooren en de Schermeer den 8e april 1793 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 14e dito.
25-04-1793 De vader Jan Hooijboer, moeder Aaltje Brinkman, als getuijge Jannetje Rieuwerts. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 25 april en op deselve dato in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt.
24-04-1793 De vader Cornelis Kruijenaar, moeder Aagtje Vuijk, als getuijge Lijsbet Schaap. De naam van het kind Trijntje, gebooren te Schermerhorn den 24 april 1793 en op deselve dato in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt.
23-05-1793 De vader Anthonie Tendel, moeder Sabina ter Horst, als getuijge Margarita van Heumen. De naam van het kind Margrita Catharina geboorente Schermerhorn den 23 meij 1793 en op deselve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
09-06-1793 De vader Gerrit Langst, moeder Maartje Cornelis Korver, als getuijge Jannetje Cornelis Korver. De naam van het kind Antje, gebooren in de Schermeer den 28 meij 1793 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 9e junij 1793.
09-06-1793 De vader Willem Brinkman, moeder Jannetje Rieuwerts, als getuijge Aaltje Brinkman. De naam van het kind Harmanis, gebooren alhier te Schermerhorn den 8 junij 1793 en op deselve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
16-06-1793 De vader Dirk Bink, moeder Maartje Klaas de Reus, als getuijge Grietje Barte. De naam van het kind Muus, gebooren te Schermerhorn den 11 junij 1793 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 16 dito.
14-07-1793 De vader Jan Heeris, moeder Antje Meijer, als getuijge Aaltje Pieters. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 12e julij 1793 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 dito.
04-08-1793 De vader Willem Wiggering, moeder Geertje Gerrits Vishoven, als getuijge Grietje gerrits Vishoven. De naam van het kind Marijtje Wiggering, gebooren te Schermerhorn den 24 julij en op den 4 augustus 1793 in de Lutherse Kerk in de Rijp gedoopt.
11-08-1793 De vader Klaas Bakker, moeder Antje Jacobs Beunder, als getuijge Rensje Bochtman. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 5 augustus 1793 en aldaar in de hervormde Kerk gedoopt den 11 dito.
17-08-1793 De vader Jan Feijburg, moeder Antje Woestenburg, als getuiijge Aagtje Willems Pennings. De naam van het kind Jantje, gebooren te Schermerhorn den 17 augustus en op selve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
01-09-1793 De vader Dirk van Leeren, moeder Cornelia Botvanger, geen getuijge alzoo de moeder daar meede ten doop was. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 23 augustus en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 1 september 1793.
15-09-1793 De vader Jan van Essen, moeder Aagtje Roos, de getuijge Maartje van Essen. De naam van het kind Catharina, gebooren te Schermerhorn den 7 september en aldaar in de Hervormder Kerk gedoopt den 15 dito.
22-09-1793 De vader Klaas Pietersz Leek, moeder Lijsabet Jacobs Wit, als getuijge Aafje Pieters Zijp. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 19 september en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
22-09-1793 De vader Teunis Freriksz, moeder Aaltje Pieters, als getuijge Maartje Pieters. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 21 september 1793 en op dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
22-10-1793 De vader Poulus Pietersz, moeder Aafje Gabels, als getuijge Jannetje Cornelis Berkhout. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 21 october 1793 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt den 22 dito.
31-10-1793 De vader Jan Fokke, moeder Jannetje de Graav, als getuijge Maartje. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 31 october 1793 en in de Roomse Kerk in de Beemster op dezelve dato gedoopt.
03-11-1793 De vader Cornelis Kat, moeder Maartje Windig, als getuijge Antje Windig. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 31 september en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 3 november 1793.
10-11-1793 De vader Jan Wiedijk, moeder Jannetje Bak, als getuijge Geertje Hoft. De naam van het kind Neeltje, gebooren in de Schermeer den 6 november en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 10 dito dog alzoo de vader is Luuters is het formulier beantwoort door de getuijge welke als ook de moeder beijde zijn ledematen van de Hervormde Gemeente.
08-12-1793 De vader Jan Kluft, moeder Jantje van der Horst, als getuijge Antje Reijers. De naam van het kind Anthonie, gebooren te Schermerhorn den 2 december en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 8 december.
22-12-1793 De vader Willem Laagwater, moeder Geertje Raat, als getuijge Neeltje Raat. De naam van het kind Klaas, gebooren in Westmijsen den 18 december 1793 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
29-12-1793 De vader Jacob Plas, moeder Lijsabet Jans Kok, als getuijge Aafje Jans Kok. De naam van het kind Dirk, gebooren in de Beemster den 26 december en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 29 dito.
29-12-1793 De vader Jacob Cornelisz Bakker, moeder Maartje Cornelis Modder, als getuijge Aagje Jacobs Bakker. De naam van het kind Jantje, volgens opgaaft van de ouders gebooren in de Schermeer den 25 december 1793 en alhier in de Hervormde Jerj gedoopt den 29 dito.
05-01-1794 De vader Jan Mijl, moeder Maartje Everts Ningsen, als getuijge Trijntje Koning. De naam van het kind Grietje, volgens opgaaf van de ouders gebooren te Schermerhorn den 3 januarij 1794 en aldaar in de Hervormde kerk gedoopt den 5 dito. Dog alzoo de vader is Luthers is het formulier door de getuijge zijnde lidmaat der hervormde gemeente in en uijt naam van de moeder beantwoord.
26-01-1794 De vader Jan Nol, moeder Jannetje Jacobs Slooten, als getuijge IJtje Dirks Glas. De naam van het kind Maartje, volgend opgaaf van de ouders gebooren in de Beemster den 23 januarij 1794 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 26 dito.
09-02-1794 De vader Teunis Kroon, moeder Antje van der Meer, als getuijge Dieuwertje van der Meer. De naam van het kind Aaltje, volgens opgaaf der ouders gebooren te Westmijsen onder dese jurisdictie den 4 februarij 1794 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
23-02-1794 De vader Klaas Valentijn, moeder Eva Houting, als getuijge Maijke Jans Britsma. De naam van het kind Roelof, volgens opgaaf van de ouders gebooren alhier te Schermerhorn den 21 februarij 1794 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 23e dito.
09-03-1794 Gedoopt Dirk Dirksz Leeuwenkamp, de vader Dirk Jansz Leeuwenkamp, moeder Maartje Klaas Braak. Volgens opgaaf der moeder die haar kind zelve ten doop hield, zijnde haar man de vader reeds eenige tijd overleeden, alhier te Schermerhorn gebooren den 21 februarij 1794.
09-03-1794 De vader Baarent Smit, moeder Neeltje Klaas Meursen, als getuijge Maartje Struijk. De naam van het kind Grietje, volgens opgaav van de ouders gebooren te Schermerhorn den 3e maart 1794 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
23-03-1794 De vader Jan Frerik Burger, moeder Cornelis Mijl, als getuijge Elisabeth Knoet. De naam van het kind Jan Handriks, volgens opgaav van de ouders gebooren te Schermerhorn den 13e maart en in de Luterse Kerk te Rijp gedoopt den 23e dito.
06-04-1794 De vader Arian Meursen, moeder Trijntje Plugger, als getuijge Neeltje Plugger. De naam van het kind Jan Meursen, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 3 april 1794 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 dito.
12-04-1794 De vader Dirk Hendrik Beuter, moeder Grietje Willems de Boer, als getuijge Marijtje Willems de Boer. De naam van het kind Jan, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 11 april 1794 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt den 12 dito.
22-06-1794 De vader Cornelis de Boer, moeder Reijnoutje de Smit, als getuijge Maartje Klaas. De naam van het kind IJtje Cornelis de Boer, volgens opgaav der ouders gebooren in de Beemster den 14 junij en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
17-08-1794 De vader Klaas Pietersz Minus, moeder Maartje Hendriks Britsma, als getuijge Aagtje Cornelis Zijp. De naam van het kind Hendrik, volgens opgaav der ouders gebooren in Westmijsen onder dese jurisdictie den 12 augustus 1794 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
24-08-1794 De vader Aarjen Bol, moeder Jantje Struijk, als getuijge Maartje Struijk. De  naam van het kind Jan, volgens opgaav der ouders gebooren in de Schermeer den 20 augustus 1794 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
02-09-1794 De vader Willem Brinkman, moeder Jantje Rieuwerts, als getuijge Trijntje Rieuwerts. De naam van het kind Rieuwert Brinkman, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 2 september 1794 en op den selve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
07-09-1794 De vader Dirk Maartensz Bakker, moeder Arijantje Dirks Soonen, als getuijge Neeltje Appels. De naam van het kind Engeltje, vogens opgaav der ouders gebooren den 2 september 1794 te Schermerhorn en den 7 dito in de Hervormde Kerk te Ursem gedoopt.
10-09-1794 De vader Jan Pietersz Kroon, moeder Reijnuw Jans Kraamer, als getuijge Geertje Kroon. De naam van het kind Antje, volgens opgaav de ouders gebooren te Schermerhorn den 9 september 1794 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt den 10 dito.
21-09-1794 De vafer Gerrit van ’t Hof, moeder Maartje de Leuw, als getuijge Jacob de Leuw. De naam van het kind Jan Gerrits van ’t Hoff, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 21 september 1794 en op den selve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt .
28-09-1794 De vader Willem Wiggering, moeder Geertje Vishoven, als getuijge Elisabeth Wigering. De naam va het kind Willem Willemsz Wigering, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 26 september 1794 en in de Luterse Kerk in de Rijp gedoopt den 28 dito.
10-10-1794 De vader Dominicus van Assema, moeder Geertje Jans Visser, als getuijge Aaltje Kuijpers. De naam van het kind Johannis, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 10 october 1794 en op den selve dato in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt.
12-10-1794 De vader Jan Dirksz Koster, moeder Trijntje Jans Koster, als getuijge Aaltje Alberts Niedorp. De naam van het kind Aafje, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 12 dito.
26-10-1794 De vader Jan van Essen, moeder Aagtje Roos, als getuijge Cornelis Roos. De naam van het kind Cornelis, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 17 october en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 26 dito.
14-12-1794 De vader Simon Jans Houwen, moeder Geertje Simons Hoogland, als getuijge Neeltje Simons Schippers. De naam van het kind Lijsabeth, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermehorn den 11 december 1794 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 dito.
21-12-1794 De vader Cornelis Buisman, moeder Maijke Britsma, als getuijge Grietje Gerts Pan. De naam van het kind Geertje, volgens opgaaf der ouders gebooren den 8 december 1794 in de Schermeer en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 21 dito.
28-12-1794 De vader Cornelis Kat, moeder Maartje Windig, als getuijge Gezje Geerts. De naam van het kind Cornelis, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 25 december 1794 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 28 dito.
15-02-1795 De vader Jan Visser, moeder Aafje Jacobs, als getuijge Maartje Jans. De naam van het kind Jacob, volgens opgaav van de ouders gebooren te Schermerhorn den 18 januarij 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedooptden 15 februarij 1795.
15-02-1795 De vader Jacob Dekker, moeder Trijntje Buisman, als getuijge alzoo de moeder die het kind zelve ten doop hield. De naam van het kind Grietje, volgend opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 23 januarij 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 15 februarij 1795.
15-02-1795 De vader Gerrit Sijmonsz Lang, moeder Maartje Korver, geen getuijge alzoo de moeder het kind zelve ten doop hield. De naam van het kind Neeltje, volgens opgaav der ouders gebooren in de Schermeer den 27 januarij en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 15 februrij 1795.
08-03-1795 De vader Teunis Kroon, moeder Antje van der Meer, als getuijge Jantje van der Meer . de naam van het kind Pieters, volgens opgaav der ouders gebooren in Westmijsen onder deze jurisdictie den 5 maart 1795 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 8e dito.
15-03-1795 De vader Frank Jansz van Laijen, moeder Claasje Jacobs Schoenmaker, geen getuijge alzoo de moeder het selve ten doop hield. De naam van het kind Aaltje, volgens opgaav der ouders gebooren in de Schermeer den 21 februarij 1795 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 15 maart 1795.
29-03-1795 De vader Klaas Akkerman, moeder Neeltje Sombuld, als getuijge Neeltje Akkerman. De naam van het kind Trijntje, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 19 maart 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 19 dito.
06-04-1795 De vader Cornelis Plas, moeder Maijke Britsma, als getuijge Grietje Jans Vroolijk. De naam van het kind Jantje, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 4e pril 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 dito.
11-05-1795 De vader Hendrik Bakhuijzen, moeder Antje de Wit, als getuijge Jannetje de Wit. De naam van het kind Jannetje, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 11 maij 1795 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt op die selve dato.
02-08-1795 De vader Jan Heeris, moeder Antje Meijer, als getuijge Aafje Hofland. De naam van het kind Aaltje, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 1 augustus 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 2 dito.
31-08-1795 De vader Klaas Nol, moeder Maartje Ooterleek, als getuijge Grietje Kat. De naam van het kind Trijntje, volgens opgaav der ouders gebooren in de Beemster den 16 augustus 1795 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 31 dito.
06-09-1795 De vader Jan Bakker, moeder Trijntje Hendriks Hartland, als getuijge Maartje Dirks de Jong. Volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 31 augustus en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 september 1795. De naam van het kind Hendrik.
13-09-1795 De vader Pieter Nagtegaal, moeder Guurtje Lelie, als getuijge Antje Pieters Dos. De naam van het kind Maartje, volgens opgaav der ouders geboren te Schermerhorn den 11 september 1795 en aldaar gedoopt den 13 dito. Dog alsoo de vader is Rooms is het formulier door de getuijge zijnde lidmaat der Hervormde Gemeente uijt naam der moeder beantwoord.
23-09-1795 De vader Dirk Beuter, moeder Grietje de Boer, als getuijge Maartje de Boer. De  naam van het kind Aafje, volgens opgaav der ouders geboren te Schermerhorn den 23 september 1795 en in de Roomse Kerk in de Beemster gedoopt den 24 dito.
04-10-1795 De vader Klaas Valentijn, moeder Eva Houtingh, als getuijge Neeltje Plugger. De naam van het kind Trijntje, gebooren te Schermerhorn den 1e october en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 4 dito.
25-10-1795 De vader Jan Soet, moeder Sijmentje Bezem, als getuijge Maartje van der Sluijs. De naam van het kind Hendrik Jansz Soet gebooren te Schermerhorn den 18 october 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
08-11-1795 De vader Dirk Maartensz Bakker, moeder Aerjaantje Dirks Zoonen, als getuijge Neeltje Jans Huijgen. De naam van het kind Dirk Dirksz Bakker, gebooren te Schermerhorn den 4 november en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 8 dito.
29-11-1795 De vader Jacob Cornelisz Bakker, moeder Maartje Cornelis Modder. De naam van het kind Trijntje, gebooren in de Schermeer den 26 november en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 29 dito.
13-12-1795 De vader Pieter Jansz Bakker, moeder Aaltje Simons Pool, als getuijge Antje Achterhof. De naam van het kind Jan, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 2 december 1795 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 13 dito.
20-12-1795 De vader Jan Luft, moeder Neeltje Swart, als getuijge Maartje Swart. De naam van het kind Willem, volgens opgaav der ouders gebooren te Schermerhorn den 14 december 1795  en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 20 dito.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-02-2023

 

Bron: RA Alkmaar – Schermerhorn Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *