Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1800-1804

Schermerhorn Dopen Gereformeerd 1792 – 1813

 Periode 1800 – 1804.

26-01-1800 De vader Cornelis Kat, moeder Maartje Windig, als getuijge Maartje Windig. De naam van het kind Grietje, gebooren te Schermerhorn den 14 januarij 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 26 dito.
24-01-1800 De vader Willem Brinkman, moeder Jannetje Rieuwerts, als getuijge Aaltje Brinkman. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 24 januarij 1800 en op gemelde dato in de Beemster Roomsche Kerk gedoopt.
09-02-1800 De vader Klaas Bakker, de moeder Antje Beunder, als getuijge Liefje Beunder. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 1e februarij 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
09-02-1800 De vader Jacob Dekker, de moeder Maartje Struijk, als getuijge Neeltje Dekker. De naam van het kind Geertje, gebooren te Schermerhorn den 4 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
09-02-1800 De vader Pieter Nagtegaal, de moeder Guurtje Lelie, als getuijge Maartje Lelie. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 4 februarij 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
16-02-1800 De vader Cornelis Vastwijk, de moeder Burgije Roode, als getuijge Neeltje Pieters. De naam van het kind Trijntje, gebooren te Schermerhorn den 9 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 16 dito.
16-02-1800 De vader Jan Wiedijk, zijnde van de Anburgse Confessie, de moeder Jannetje Bak, als getuijge Lobberich Bak. De naam van het kind Trijntje, gebooren in de Schermeer den 14 februarij 1800 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 16 dito.
26-02-1800 Op dato als voor is alhier in de Hervormde Kerk gedoopt Jacobje Veen, oud 25 jaaren en gebooren in de Beemster. Zijnde de vader Jacob Luijtjen Veen, de moeder Neeltje Pieters Beets.
02-03-1800 De vader Simon Hoogeland, de moeder Jannetje Kloek, als getuijge Geertje Hoogeland. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 22 februarij 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 2 maart 1800.
23-03-1800 De vader Klaas Leek, moeder Lijsabet de Wit, als getuijge Grietje Leek. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn den 16 maart 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 23 dito.
06-04-1800 De vader Klaas Weeshoff, moeder Neeltje Plugger, als getuijge Antje Asterhof. De naam van het kind Aldert, gebooren te Schermerhorn den 30 maart en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 april.
13-04-1800 De vader Barent Roozendaal, moeder Maartje Kolles, als getuijge Doortje Boorder. De naam van het kind Doortje, gebooren te Schermerhorn den 7 april 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 13 dito.
27-04-1800 De vader Gijsbert Plevier, moeder Trijntjr Stompedissel, als getuijge Geertje Stompedissel. De naam van het kind Juijdeke, gebooren te Schermerhorn den 24 april en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 27 dito.
15-06-1800 De vader Willem Laagwater, de moeder Geertje Jans Raad, als getuijge Jantje Willems Laagwater. De naam van het kind Trijntje, gebooren in Westmijsen onder Schermerhorn den 9 junij 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 15 dito.
27-07-1800 De vader Dominicus van Assema, moeder Geertje Jans Visser, als getuijge Aaltje Jans Kuijper. De naam van het kind Susanna, gebooren te Schermerhorn den 27 julij 1800 en op gemelde dato in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt.
29-01-1801 De vader Anthonie Fendel, de moeder Sabina Ter Horst, als getuijge Franciscus Rabbelling en Gerdina van der Velde. De naam van het kind Wilhelmus Fernandus, gebooren te Schermerhorn den 26 januarij 1800 en in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt den 29 dito.
09-02-1801 De vader Sijmon Visser, de moeder Pietertje van den Berg, als getuige Neeltje Visser. De naam van het kind Niesje, gebooren te Schermerhorn den 8 februarij en in de Roomscche Kerk in de Beemster gedoopt den 9 dito.
10-03-1801 De vader Willem Brinkman, de moeder Jannetje Rieuwerts, als getuijge Aaltje Brinkman. De naam van het kind Aagtje, gebooren te Schermerhorn den 10 maart en in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt den 11 dito.
27-07-1801 De moeder Maartje Everts, de vader onbekent als zijnde een onegt kind, geen getuijge alzoo de moeder het ter doop hield. De naam van het kind Jan, zijnde gebooren te Schermerhorn den 15 julij 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 27 dito.
14-09-1801 De vader Dirk van Leen, de moeder Cornelia Botvanger, als getuijge Dieuwertje Steen en Lijsje Hooft. De namen van de kinderen Neeltje en Jacobs, tweelingen, zijnde geboore te Schermerhorn den 29 augustus 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 14 september 1800.
28-09-1801 De vader Pieter Mooij, de moeder Maartje Heijnis, als getuijge Maaijke Britsma. De naam van het kind Leentje Mooij, gebooren te Schermerhorn den september 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 28 dito.
12-10-1801 De vader Jan Mol, de moeder Antje Beek, als getuijge Dieuwertje Admiraal. De naam van het kind Maartje Kramer, gebooren te Schermerhorn 9 october 1800 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 12 dito.
30-11-1801 De vader Arijan Meursen, de moeder Trijntje Plugger, als getuijge Neeltje Plugger. De naam van het kind Neeltje, gebooren te Schermerhorn 29 november 1800 en aldaat in de Hervormde Kerk gedoopt den 30 dito.
18-01-1801 De vader Dirk Blanke, de moeder Lijsje Boot, als getuijge Jannetje Kloek. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 11 januarij 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 18 dito.
25-01-1801 De vader Dirk Spruijt de moeder Guurtje Bakker, als getuijge Stijntje Spruijt. De naam van het kind Grietje, gebooren te Schermerhorn de 24 januarij 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
15-02-1801 De vader Hendrik Mol, de moeder Maartje Oene, als getuijge Aaltje Banding. De naam van het kind Stijntje, gebooren te Schermerhorn den 10 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt 15 dito.
01-03-1801 De vader Jan Bakker, de moeder Trijntje Hartland, als getuijge Geertje Swan. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 22 februarij 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 1 maart 1801.
19-04-1801 De moeder Aaltje Booij, de vader onbekent als zijnde een onegt kind, als getuijge Trijntje Schermerhorn. De naam van het kind Dirk, gebooren te Schermerhorn den 18 april 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 19 dito.
07-06-1801 De vader Sijbout Bakker, de moeder Maartje Sijmons Brak, als getuijge Engeltje Botvanger. De naam van het kind Engeltje, gebooren te Schermerhorn den 25 meij 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 7 junij 1801.
21-06-1801 De vader Klaas Weeshoff, de moeder Neeltje Plugger, als getuijge Antje Asterhof. De naam van het kind Aaltje, gebooren te Schermerhorn den 17 junij 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 21 dito.
04-10-1801 De vader Bruijn Evertsz Hulst, de moeder Jannetje Dirks Brasser, als getuijge Trijntje Arisz Bier. De naam van het kind Dirk, gebooren te Schermerhorn den 3 october en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 4 dito.
06-12-1801 De vader Jacob Dekker, de moeder Maartje Struijk, als getuijge Neeltje Dekker. De naam van het kind Jannetje, gebooren te Schermmerhor den 1 december 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 dito.
20-12-1801 De vader Dirk Bink, de moeder Maartje de Reus, als getuijge Dieuwertje van der Steen. De naam van het kind Klaas, gebooren te Schermerhorn den 16 december 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 20 dito.
20-12-1801 De vader Cornelis Britsma, de moeder Grietje Pan, als getuijge Maartje Britsma. De naam van het kind Jantje, gebooren te Schermerhorn den 19 december 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 20 dito.
25-12-1801 De vader Cornelis Vastwijk, de moeder Burgje Rooden, als getuijge Neeltje Pieters. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 23 december 1801 en aldaar in de Hervormde Kerk den 25 dito zijnde eerste karsdag gedoopt.
17-01-1802 De vader Jan van Essen, moeder Aagtje Roos, als getuijge Cornelia Roos. De naam van het kind Arian, gebooreb te Schermerhorn den 15 januarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
24-01-1802 De vader Gijsbert Plevier, de moeder Trijntje Stompedissel, als getuijge Maaijke Britsma. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 19 januarij 1802 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
07-02-1802 De vader Gerrit Hoogeland, de moeder Neeltje Hoogetoorn, als getuijge Aafje Hoogetoorn. De naam van het kind Jannetje, gebooren in de Beemster den 31 januarij 1802 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 7 februarij 1802,
24-02-1802 De vader Dirk van Leeren, de moeder Cornelia Botvanger, geen getuijge. De naam van het kind Jacob, gebooren te Schermerhorn den 14 februarij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
24-02-1802 De vader Tijs Maartensz Jonker, de moeder Aagtje Jacobs Bakker, als getuijge Guurtje Jacobs Bakker. De naam van het kind Neeltje, geboren in de Schermeer 16 februarij 1802 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
21-03-1802 De vader Dominicus van Assema, de moeder Geertje Jans Visser, als getuijge N.N. de naam van het kind Johannes, gebooren te Schermerhorn den 21 maart 1802 en op gemelde dato in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt.
09-05-1802 de vader Pieter Kloppenburg, de moeder Dieuwertje Dekker, als getuijge Niesje Cloppenburg gebooren Banst. De naam van het kind Niesje Kloppenburg, geboren te Schermerhorn den 29 april 1802 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 maeij 1802.
08-08-1802 De vader Cornelis de Boer, de moeder Reijnoutje Smit, geen getuijge alzoo de moeder ’t selve ten doop hield. De naam van het kind Klaas, gebooren in de Beemster 29 julij 1802 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 8 augustus 1802.
12-09-1802 De vader Dirk Spruijt, de moeder Guurtje Bakker, als getuijge Grietje de Reus. De naam van het kind Dirk, gebooren te Schermerhorn den 3 september en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 12 dito.
26-09-1802 De vader Dirk Blanke, de moeder Lijsje Boot, als getuijge Hester Bobeldijk. De naam van het kind Hendrik, gebooren te Schermerhorn den 22 september 1802 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 26 dito.
17-10-1802 De vader Huijbert Jansz, de moeder Eefje Pieters Boon, als getuijge Aafje Jans Kok. De naam van het kind Marritje, gebooren in de Beemster den 10 october 1802 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
17-10-1802 De vader Klaas Bakker, de moeder Antje Beunders, als getuijge Lieve Beunders. De naam van het kind Jacob, gebooren te Schermerhorn den 11 october 1802 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 17 dito.
21-11-1802 De vader Klaas Ackerman, de moeder Antje Everts, als getuijge Bregtje Everts. De naam van het kind Scaartje, gebooren in de Schermeer den 17 november 1802 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 21 dito.
01-01-1803 De vader Pieter Koorn, de moeder Hester Bobeldijk, als getuijge Maaijke Britsma. De naam van het kind Klaas, gebooren te Schermerhorn den 29 december 1802 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den primo januarij 1803.
09-01-1803 De vader Arjan Houwen, de moeder Aagtje Spruijt, als getuijge Geertje Hoogeland. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 3 januarij 1803 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 9 dito.
16-01-1803 De vader Sijmon Houwen, de moeder Geertje Hoogeland, als getuijge Neeltje Hoogetoorn. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 15 januarij 1803 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 16 dito.
03-04-1803 De vader Jan Soet, de moeder Sijmentje Beesem, als getuijge Trijntje Beesem. De naam van het kind Antje, gebooren te Schermerhorn den 31 maart 1803 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 3 april 1803.
03-05-1803 De vader Jan Mol, de moeder Antje Beek, als getuijge Maartje Struijk. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 18 april 1803 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 3 maij.
25-06-1803 De vader Pieter Nagtegaal [Zijnde Roomsch], moeder Guurtje Lelie, als getuijge Maartje Lelie. De naam van het kind Antje, gebooren te Schermerhorn den junij 1803 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
11-09-1803 De vader Dirk Swemmer, de moeder Jantje de Boer, geen getuijge alzoo de moeder het ten doop hield. De naam van het kind Maartje, gebooren in de Beemster 18 augustus 1803 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 11 september.
25-09-1803 De vader Cornelis van Leeren, de moeder Vrouwtje Noordwest, als getuijge Maartje Swart. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schrmerhorn den 20 september 1803, en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
30-10-1803 De vader Jan de Bakker, de moeder Trijntje Hartland, als getuijge Geertje Swan. De naam van het kind Jantje, gebooren te Schermerhorn den 27 october 1803 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 30 dito.
06-11-1803 De vader Jan van Essen, de moeder Aagtje Roos, als getuijge Trijntje van Essen. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 29 october 1803 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 november 1803.
06-11-1803 De vader Aarjan Bol, de moeder Antje Willems Hoek, als getuijge Guurtje Bol. De naam van het kind Antje, gebooren in de Schermeer 2 november en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 6 dito.
03-12-1803 De vader Dirk Amerongen, de moeder Marijtje Harmens, als getuijge Sabina ter Horst. De naam van de kinderen Jannetje en Marijtje, tweelingen, gebooren te Schermerhorn den 3 december 1803 en op dato in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt.
08-01-1804 De vader Willem Brinkman, de moeder Jannetje Rieuwerts, als getuijge Aaltje Brinkman. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 7 januarij en den 8 dito in de Roomsche Kerk in de Beemster gedoopt.
22-01-1804 De vader Dirk van Leeren, de moeder Cornelia Botvanger, geen getuijge alzoo de moeder ten doop hield. De naam van het kind Trijntje, gebooren te Schermerhorn den 13 januarij 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
11-03-1804 De vader Klaas de Heer, de moeder Trijntje Schermer, als getuijge Sijtje Kamer. De naam van het kind Dirk, gebooren in de Schermeer den 5 maart 1804 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 11 dito.
18-03-1804 De vader Frans Bink, de moeder Antje Bartels, als getuijge Wijntje Bartels. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 15 maart en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 18 dito.
18-03-1804 De vader Jan Kluft, de moeder Neeltje Swart, als getuijge Maartje Swart. De naam van het kind Lijsabet, gebooren te Schermerhorn den 17 maart 1894 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 18 dito.
25-03-1804 De vader Dirk Peen, de moeder Aarejaantje Inks, als getuijge Jantje Peen. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn den 20 maart 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
25-03-1804 De vader Cornelis Vastwijk, de moeder Burgje Rooden, als getuijge Jantje Peen. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn 20 maart 1804, en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 25 dito.
08-04-1804 De vader Dirk Spruijt, de moeder Guurtje Bakker, als getuijge Stijntje Spruijt. De naam van het kind Maartje, gebooren te Schermerhorn den 6 april en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 8 dito 1804.
20-05-1804 De vader Hendrik Suijder, de moeder Maartje Oene, als getuijge Dieuwertje Admiraal. De naam van het kind Hendrik, gebooren te Schermerhorn 18 meij 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 20 dito.
01-07-1804 De vader Willem Laagwater, de moeder Geertje Jans Raadt, als getuijge Lijsbet de Raadt. De naam van het kind Cornelis, gebooren in Westmijsen onder Schermerhorn den 28 junij en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 1e julij 1804.
15-07-1804 De vader Gijsbert Plevier, de moeder Trijntje Jans Stompedissel, als getuijge Marijtje Dijkman. De naam van het kind Pieter, gebooren te Schermerhorn, den 10e julij en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 15 dito.
22-07-1804 De vader Sijbout Maartens Bakker, de moeder Maartje Sijmons Brak, als getuijge Trijntje Zwart. De naam van het kind is Dieuwertje, gebooren te Schermerhorn den 7 julij 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 Dito.
22-07-1804 De vader Isbrant Dekker, de moeder Baafje Koning, als getuijge Sijtje Dekker. De naam van het kind Pieter, geboren in de Schermeer den 21 julij  1804 en allhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 22 dito.
02-09-1804 De vader Sijmon Houwen, de moeder Geertje Hoogeland, als getuijge Neeltje Hoogetoren. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 31 augustus 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 2 september.
02-09-1804 De vader Dirk Blanke, de moeder Leijsje Boot, als getuijge Neeltje Plugger. De naam van het kind Jan, gebooren te Schermerhorn den 30 augustus 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 2 september.
02-09-1804 De vader Tijs Jonker, de moeder Aagtje Bakker, als getuijge Maartje Bakker. De naam van het kind Maarten, gebooren in de Schermeer 23 augustus 1804, en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 2 september 1804.
21-10-1804 De vader Reijndert Bankert, de moeder Antje Pieters, als getuijge Trijntje Pieters. De naam van het kind Jan, gebooren in de Beemster 12 october 1804 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 21 dito.
28-10-1804 De vader Dirk Kok, de moeder Grietje Bouman, als getuijge Aafje Kok. De naam van het kid Jan, gebooren te Schermerhorn den 21 october 1804 en aldaar in de Hervormde Kerk gedoopt den 28 dito.
25-11-1804 De vader Cornelis de Boer, de moeder Reijnoutje Smit, geen getuijge alzoo de moeder het ten doop hield. De naam van het kind Maartje, gebooren in de Beemster den 12 november 1804 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 24 dito.
30-12-1804 De vader Dirk Swemmer, de moeder Jantje de Boer, als getuijge Reijnoutje Smit en Neeltje Swemmer. De naam der kinderen Klaas en Dirk, zijnde tweelingen, gebooren in de Beemster 20 december 1804 en alhier in de Hervormde Kerk gedoopt den 31 dito.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 19-02-2023

 

Bron: RA Alkmaar – Schermerhorn Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *