Schagen Huwelijken Gereformeerd 1710-1719

Schagen Huwelijken Gereformeerd 1657-1815

Periode 1710– 1719.

04-01-1710 Reijer Pietersz, weduwnaar te Haringhuijzen met Trijntje Pieters op Grootewal onder Schagen. Attestatie verleent om elders te trouwen.
04-01-1710 Kornelis Ariensz Kamer, jongman op Grootewal in de banne van Schagen met Maartje Reijersdr, jongedochter te Haringhuijzen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
07-02-1710 Arien Willemsz, jongman te Schagen met Trijntje Kornelisdr, in de Zijpe. Met attestatie verzonde om elders te trouwen.
07-02-1710 Luijtje Kornelisz met Trijntje Pietersdr, jongelieden in de banne van Schagen, getrouwt 23 dito.
07-03-1710 Simon Klaasz Roos, jongman te Dirkshorn met Griet Jansdr in de banne van Schagen, hier op getuigschrift getrouwt 23 dito.
15-03-1710 IJv Jansz, jongman op Tjallewal onder Schagen met Geertje Dirksdr, weduwe in de Oude Zijp. Attestatie verleent om elders te trouwen.
15-03-1710 Mathijs van Kleef, weduwnaar in de Zuijd Zijpe met Lijsbeth Willemsdr, jongedochter te Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
21-03-1710 Kornelis Ariensz met IJfje Adriaansdr Emaus, jongelieden te Schagen, alhier getrouwt 6 april.
21-03-1710 Gerrit Aldertsz, jongman aan ’t Niedorper Verlaat met Marijtje Jansdr Plaats, jongedochter te Schagen, getrouwt alhier 6 april.
21-03-1710 Arien Cornelisz Lemms, jongman in de banne van Bersingerhorn met Aagje Harksdr, jongedochter van de Nes in de banne van Schagen. Alhier op getuigschrift getrouwt 6 april.
11-04-1710 Sijbrand Kornelisz, jongman in de banne van Hoogwoud met Neel Jacobsdr, jongedochter te Schagen, attestatie verleent om elders te trouwen.
11-04-1710 erret Aldertsz, weduwnaar in de banne van St. Marten met Grietje Gerritsdr, jongedochter in de banne van Schagen. Attestatie verleent om elders te trouwen.
27-04-1710 Jan Cos, jongman te Medemblik met Maartje Bregmans, jongedochter te Schagen, getrouwt 11 maij.
12-07-1710 Arien Jansz Schorel, weduwnaar met Anna Abrahamsdr, weduwe beijde te Schagen, getrouwt 27 dito.
12-07-1710 Kornelis Jacobsz Trompetter, weduwnaar met Geertje Govertsdr, weduwe beijde te Schagen, 27 julij getrouwt.
27-09-1710 Rens Maartensz Rezel, weduwnaar met Geertje IJsbrandsdr, jongedochter beijde te Schagen, getrouwt 12 october.
04-10-1710 Willem Reijersz, jongman van Kolhorn met Trijntje Pietersdr, weduwe te Schagen, alhier getrouwt 19 october.
18-10-1710 Pieter Jansz Waterbaas, weduwnaar te Burghorn onder Schagen met Grietje Ariensdr Heckel, jongedochter in de banne van Bersingerhorn. Getrouwt te Schagen 2 november.
31-10-1710 Dirk Kornelisz Nes, jongman op de Nes onder Schagen met Maartje Florisdr, jongedochter in de Noord Zijp, alhier getrouwt 16 november.
31-10-1710 Wilhelmus Geschier, jongman predikant te Ilpendam met Johanna Le Pers, jongedochter te Schagen, attestatie gegeven om elders te trouwen.
12-12-1710 Jan Michielsz, weduwnaar op de Haake met Neel Jacobsdr, jongedochter op Hemkerwerf, alhier getrouwt 28 dito.
27-12-1710 Jan Pitesz Hilkes, weduwnaar in de Zuijd Zijp met Trijn Ariensdr, weduwe te Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
09-01-1711 Meijert Kornelisz, jongman met Ariaantje Willemsdr, jongedochter beijde te Schagen, alhier getrouwt 25 dito.
16-01-1711 Jan Willemsz, jongman te Schagen met Ariaantje Dirksdr, jongedochter te Bersingerhorn, getrouwt op getuigschrift 1 februarij.
07-03-1711 Jan Roelofsz, jongman in de banne van Schagen met Neeltje Adriaans, jongedochter in de banne van Warmenhuijsen, getrouwt op attestatie 22 dito.
14-03-1711 Gerret Kornelisz, jongman te Schagen met Hilgond Hendriksdr, jongedochter te Purmerend. Alhier op getuigschrift getrouwt 5 april.
14-03-1711 Dirk Ariensz Gorter, jongman te Schagen met Diwertje Klaas de Bras, jongedochter te Schagen, alhier getrouwt 29 maart.
25-03-1711 Cornelis Pietersz Wijk, jongman met Wijntje Fransdr, jongedochter beijde te Schagen, alhier getrouwt 9 april.
18-04-1711 Michiel Jansz, jongman van Hargen in de banne van Schorel met Guurtje Jansdr Eijk, jongedochter te Schagen. Alhier getrouwt met attestatie van Hargen 3 maij.
02-05-1711 Cornelis Barsingerhorn, jongman tot Schagen op de Lagedijk met Aechtje Brouwers wonende mede aldaar, getrouwt 17 maij.
14-06-1711 Jacob van der Werf, jongman wonende tot Schagen op ’t Noordt met Dieuwertje Pieters Wijks, jongedochter in de Nieuwstraat tot Schagen, getrouwt 5 julij.
27-06-1711 Gerrit Pietersz Mamus, jongman wonende tot Schagen op ’t Noordt met Lijsbeth Luijtjes, jongedochter wonende mede aldaar, getrouwt 12 julij.
19-12-1711 Jan Adriaansz, jongman van Schagen met Maertje Abrahams, jongedochter tot Spanbroek. Met attestatie van hier getrouwt tot Spanbroek 11 januarij 1712.
01-01-1712 Pieter Jansz Mul, weduwnaar tot Schagen met Lijsbet Jans, jongedochter op Tolke onder Schagen, alhier getrouwt 17 januarij 1712.
29-01-1712 Michiel Gerretsze Schoenmaker met Maertje Jacobs, beide wonende tot Schagen, alhier getrouwt 17 februarij 1712.
15-02-1712 Hendrik Cornelisz, weduwnaar in de Zijp aan St. Maertensbrug met Grietje Ariens, jongedochter te Schagen. Getrouwt met attestatie van hier in de Zijp 6 maert 1712.
11-03-1712 Jan Willemze, weduwnaar in de Zijp aan ’t Buurtje met Trijntje Maijles, jongedochter te Schagen. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp 27 maart 1712.
23-04-1712 Jan Pietersz Pil, jongman van Grotebroek met Aeltje Hendriksx Vooght, jongedochter te Schagen op de Hoogzijde. Met attestatie van hier getrouwt tpt Grotebroek 15 maij 1712.
18-08-1712 Cornelis Gerritsz Houtkoper, weduwnaar in de Zijpe aan de St. Maartensbrugge met Antje Ariens, jongedochter op Tolke in de banne van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt in de Zuijd Zijpe 4 september.
10-09-1712 Claas Simonze, jongman van de Dorpen in de banne van Schagen met Aeltje Jans, jongedochter van Dirkshorn. Met attestatie van hier tot Dirkshorn getrouwt den 25 september.
27-10-1712 Pieter Willemze Spaans, weduwnaar te Schagen op het Noort met Trijntje Cornelis, jongedochter van Noordscherwoude. Met attestatie van Noordscherwoude hier getrouwt 13 november 1712.
23-12-1712 Klaes Adriaanze, jongman op Tjallewal onder Schagen met Grietje Tates, jongedochter tot Valkoog. Met attestatie van hier tot Valkoog getrouwt 8 januarij 1713.
03-02-1713 Gerrit Dirkze, jongman uijt de Kerkmeer onder Oudkarspel met Engel Jans, jongedochter op Tolke onder Schagen. Met attestatie van Oudkarspel hier getrouwt 19 februarij.
19-01-1713 Arie Gerritze Wit, jongman in de Zuijd Zijpe met Grietje Isbrands, jongedochter tot Schagen in de Hoep. Met attestatie van de Zijpe hier getrouwt 5 februarij.
15-04-1713 Cornelis Janze de Geus, jongman met Aegje Jacobs Kuijl, jongedochter beide hier wonende, hier getrouwt 30 april.
15-07-1713 Gerret Pieterze Mamus, weduwnaar en Trijntje Willems, jongedochter beijde wonende in Schagen, getrouwt hier ter plaetse 30 julij.
15-07-1713 Klaes Jacobsz Hogerduijn, jongman en Diewer Cos, weduwe wonende binnen Schagen, getrouwt hier ter plaetse 30 julij.
28-07-1713 Sijmen Klaesz, weduwnaar op Hemkewerf en Trijn Jans, jongedochter op Lagedijk onder Schagen, hier getrouwt 13 augustus.
19-10-1713 Cornelis Jacobsz Keijzer, jongman op de Kains onder Schagen en Aegje Jans, jongedochter op het Noord binnen Schagen, hier getrouwt 5 november.
02-12-1713 Jan Niessen, jongman tot Schagen in de Hoep en Maertje Pieters, jongedochter tot Schagen in de Molenstraat, hier getrouwt 17 december.
22-02-1714 Klaes Jelisze, jongman van de Helder en Neeltje Dirks, jongedochter op Grotewal onder Schagen. Met attestatie van Schagen op de Helder getrouwt 11 maart.
24-02-1714 Jacob Cornelis Wijdens, weduwnaar en Maartje Frans beijde wonende tot Schagen, hier getrouwt 11 maart.
03-04-1714 Jan Gerritsz Borst, jongman tot Schagen op het Noord en Trijntje Jellis, jongedochter tot West Graftdijk. Op attestatie van West Graftdijk hiet ter plaetse getrouwt 22 april.
11-05-1714 Jan Albertsz Hooft, jongman tot Schagen op de Bierkaij en Neeltje Jacobs Kuijl, jongedochter tot Schagen op de Loet, hier getrouwt 27 maij.
15-06-1714 Jan Jansz, weduwnaar en Guurtje Hillebrands, jongedochter beide tot Schagen op het Noord, hier getrouwt 1 julij.
20-06-1714 Jacob Gerritsz, jongman tot Schagen op het Noord en Trijntje Garments, jongedochter tot Nieuwe Niedorp. Op attestatie van Nieuwe Niedorp hier getrouwt 15 julij.
22-09-1714 Cornelis Adriaensz, weduwnaar aen ’t Verlaet onder Schagen en Ziewtje Gerrits, weduwe tot Schagen op de Bierkaij, hier getrouwt 7 october.
30-09-1714 Jacob IJsbrandtsz Pot, jongman tot Schagen en Rintje Klaes wonende tot Amsterdam. Op attestatie van Schagen tot Amsterdam getrouwt 21 october.
04-01-1715 Aldert Maertensz, jongman tot Schagen in de Molenstraet en Maertje Klaes, jongedochter tot Schagen op het Noord, hier getrouwt 20 januarij 1715.
25-01-1715 Dirk Jansz, weduwnaar in de Zijpe aen de Pannenstoepe en Anne Gerrits, weduwe op Tjallewal onder Schagen, hier getrouwt 10 februarij.
02-02-1715 Crelis Willemsz Hogeland, jongman tot Schagen aan ’t ende van de Molenstraet en Maertje Cornelis, jongedochter in de Noord Zijpe aan de Schagerbrug. Op attestatie van de Schagerbrug getrouwt 17 februarij.
02-02-1715 Zeger Adriaensz Schorel, jongman tot Schagen in de Hoep en Trijntje Hermanus, jongedochter tot Schagen in de Molenstraet, hier getrouwt ut supra.
09-02-1715 Jan Harksz, jongman op de Nes onder Schagen en Neeltje Jacobs, jongedochter tot Schagen op ’t Noord, hier getrouwt 24 februarij.
17-02-1715 Jacob Klaesze, weduwnaar tot Colhorn en Maartje Gerrits, weduwe tot Schagen, met attestatie tot Colhorn getrouwt 5 meij.
08-03-1715 Cornelis Hendriksz, weduwnaar tot Noord Scharwoude en Maertje Cornelis, jongedochter tot Schagen op het Noord. Met attestatie getrouwt tot Noord Scharwoude 24 maart.
27-04-1715 Cornelis Visscher, jongman op de Loet en Annitje Luijtjes, jongedochter op het Noord binnen Schagen, hier getrouwt 12 maij.
15-06-1715 Evert Gerritze van Dijck, weduwnaar op Huijsduijnen en Trijntje Paulus Bergman, jongedochter op de Hoogzijde binnen Schagen. Met attestatie getrouwt op Huijsduijnen 30 junij.
21-06-1715 Allard Harmensz, jongman tot Winkel en Jannitje Klaes, jongedochter tot Schagen op het Noord. Getrouwt tot Winkel 7 julij 1715.
28-06-1715 Cornelis Gerritsz Bosch, weduwnaar tot Schagen in de Nieuwstraet en Maertje Jans, jongedochter tot Callansoogh. Getrouwt met attestatie tot Callansoogh den 14 julij.
07-12-1715 Jan Slooper, jongman tot Schagen op het Noord en Geertje Adriaens Decker, jongedochter in de Zijpe aen de Schagerbrugh. Met attestatie getrouwt aan de Schagerbrug 22 december.
21-12-1715 Teunis Adriaensz, jongman aan de Ruijgeweg in de Zuijd Zijpe en Antje Ariaens, jongedochter in de Santvenne onder Schagen. Met attestatie getrouwt in de Zuijd Zijpe 5 januarij 1716.
21-12-1715 Pieter Claesz, jongman in de Zijpe onder St. Maarten en Aegje Ariens, jongedochter in Tolke onder Schagen. Op attestatie van Sint Maarten hier getrouwt 5 januarij 1716.
28-12-1715 Jan Gerritsz, weduwnaar tot Schagen op het Noord en Trijn Jacobs, jongedochter tot Hoogtwoude. Op attestatie van Hoogtwoude hier getrouwt 19 januarij 1716.
11-01-1716 Gerrit Jansz, jongman van Grotewal onder Schagen en Jannitje Jans, jongedochter in de Zuijd Zijpe aan de … wegh. Op attestatie van de Zuijd Zijpe hier getrouwt 26 januarij 1716.
07-02-1716 Jan Jansz Buijjes, jongman van Tjallewal onder Schagen en Aefje Garbrands Groenvelde, jongedochter van Grootewal bij Schagen, getrouwt hier ter plaetse 23 februarij 1716.
07-02-1716 Jacob Pietersz, jongman en Maertje Dirks, beide van Lagedijk onder Schagen, getrouwt hier ter plaetse 23 februarij 1716.
27-02-1716 Cornelis Jansz Bakker, jongman in de Zijpe aan de Schagerbrug en Maertje Jans, jongedochter te Schagen op de Lage Zijde. Op attestatie aen de Schagerbrug getrouwt 15 maart.
28-02-1716 Johan van der Hofstede, jongman tot Schagen en Cornelia Ruijt, jongedochter tot Amsterdam. Op attestatie tot Amsterdam getrouwt 22 maart.
06-03-1716 Jan Klaesz, jongman van St. Maerten en Jannitje Jans, jongedochter van Tjallewal onder Schagen. Op attestatie tot St. Maerten getrouwt 22 maart.
12-03-1716 Gerrit Adriaensz, jongman tot Bergen en Maertje Jacobs, jongedochter tot Schagen in de Molenstraet. Op attestatie tot Bergen getrouwt 29 maart.
26-11-1716 Arie Simonsz Mul, jongman van de Miede onder Schagen en Dieuwertje Floris, jongedochter uijt de Zijpe bij de Cains. Op attestatie van de Noord Zijpe hier getrouwt 13 december 1716.
05-12-1716 Jan Jansz Smith, weduwnaar en maertje Cornelis beide wonende op Creliswerf onder Schagen, hier getrouwt 20 december.
19-12-1716 Pieter Cornellisz, jongman van Nieuwe Nierop en Trijntje Cornelis, jongedochter van Schagen. Op attestatie tot Nieuwe Nierop getrouwt 3 januarij 1717.
02-01-1717 Jan Rensse Dorpen, jongman van Tjallewal en Guurtje Pieters Saskers, jongedochter van Cresingwerf beide onder Schagen, hier getrouwt 17 januarij 1717.
16-01-1717 Jacob Klaesz Ackerman, weduwnaar in Burghorn en Maertje Cornelis, jongedochter van Kalverdijk, op attestatie getrouwt 31 januarij.
22-01-1717 Claes Cornelisz Breet, jongman uijt de Ooster Moerbeek onder Nieuwe Niedorp en Maartje Jans, jongedochter van Hemkeswerf onder Schagen. Op attestatie getrouwt tot Nieuwe Niedorp 7 februarij.
23-01-1717 Cornelis Claesz, weduwnaar tot Schorel en Maertje Garbrandt, jongedochter tot Schagen op de Loet. Op attestatie tot Schorel getrouwt 7 februarij.
07-02-1717 Pieter Jansz, jongman van Tolke onnder Schagen en Maertje Cornelis, weduwe van Valkoog. Op attestatie tot Valkoog getrouwt 21 februarij.
13-02-1717 Jan Dirksz Waertland, weduwnaar tot Schagen in de Nieuwestraat en Claartje Almers, weduwe tot Hooghwoude. Op attestatie tot Hooghwoude getrouwt 28 februarij.
19-02-1717 Pieter Raijersz, weduwnaar van Arensdorp onder Schagen en Maertje Cornelis, jongedochter van Oudkarspel. Op ingekomen attestatie hier getrouwt 7 maart.
27-02-1717 Pieter Schaep, jongman en Geertje IJsbrands, weduwe beijde tot Schagen in de Hoep, hier getrouwt 14 maart.
05-03-1717 Adriaen Hoep, jongman en Trijntje Dirks Hoep, jongedochter beijde tot Schagen in de Nieuwstraet, hier getrouwt 21 maart.
10-04-1717 Adriaen Zeeman, weduwnaar onder Schagen en Maertje Nannings, weduwe bij de Pannestolpen in de Zijpe, hier getrouwt 25 april.
30-04-1717 Hendrik Rabel van Waltrop, weduwnaar tot Amsterdam en Adilia de Foije, jongedochter van de Ham voorheen wonende tot Schagen. Op attestatie tot Amsterdam getrouwt 23 maij.
14-05-1717 Cornelis Ariensz Koning, weduwnaar en Stijna Jacobs, weduwe op de Cains onder Schagen, hier getrouwt 30 maij.
16-10-1717 Klaas Jansz Koorn, weduwnaar op de Nes en Guurtje Pieters, jongedochter op de Cains onder Schagen, hier getrouwt 31 october.
12-12-1717 Jacob Adriaansze Blankart, weduwnaar te Bersingerhorn en Lijsabet Jans, jongedochter te Schagen. Op attestatie tot Bersingerhorn getrouwt 26 december.
24-12-1717 Huijbert Gerritsz, jongman en Aegtje Dirks, jongedochter beide op het Noord binnen Schagen, hier getrouwt 9 januarij 1718.
01-01-1718 Cornelis Willemsz Wagemaeker, weduwnaar tot Schagen en Dieuwertje Cornelis, jongedochter aen de Schagerwaertsbrug onder Haringkarspel, op attestatie hier getrouwt 16 januarij.
08-01-1718 Jan Cornelis Grote, jongman tot Schagen op het Noord en Trijntje Cornelis, jongedochter te Warmenhuijzen. Op attestatie getrouwt hier ter plaetse 23 januarij.
08-01-1718 Pieter Gerbrandsz, jongman tot Petten en Guurtje Adriaens, jongedochter onder Schagen. Op attestatie van hier tot Petten getrouwt 23 januarij.
28-01-1718 Aris Jansz, jongman van de Noord Zijpe en Trijn Ariens, jongedochter op Tolke onder Schagen. Op attestatie van hier getrouwt 13 februarij.
26-03-1718 Hendrik Jansz, jongman van Schagen en Maertje Maertens, jongedochter uijt de Zuijd Zijpe. Op attestatie in de Zijpe getrouwt 10 april.
30-04-1718 Zeger Adriaansz Schorel, weduwnaar in de Hoep en Lijsabeth Philips Heering, weduwe op Grotewal onder Schagen, hier getrouwt 15 maij.
20-08-1718 Cornelis Zeute, jongman en Grietje Couwenburghs, jongedochter beide van de Helder. Op attestatie van de Helder hier getrouwt 4 september.
26-11-1718 Arie Jansz Goudschblom, jongman op het Noord en Sijbrecht Pieters, jongedochter in de Nieuwestraet binnen Schagen, getrouwt 11 december 1718.
17-12-1718 Gerrit Jansz, jongman en Trijntje Sijmens, jongedochter op de Cains onder Schagen, hier getrouwt 2 januarij 1719.
07-01-1719 Cornelis Jansz Bergen, jongman te Valkoog en Neeltje Pieters, jongedochter op de Nes onder Schagen. Op attestatie getrouwt den 22 januarij tot Valkoog.
03-02-1719 Dirk Jansz Groenveld, jongman op Groenveld Valkoog en Maertje Jans, jongedochter op Tjallewal onder Schagen. Alhier getrouwt met attestatie van Valkoog 19 februarij.
10-02-1719 Floris Lourisz, weduwnaar tot Oude Niedorp met Jennetje Willems, jongedochter tot Schagen op de Loet. Met betoog van hier getrouwt te Oude Niedorp 26 februarij.
10-02-1719 Simon Albertsz, jongman op de Nes onder Schagen met Maartje Jans, jongedochter tot Barsingerhorn. Alhier getrouwt met attestatie van Barsingerhorn 26 februarij.
24-03-1719 Albert Aarjaansz Graaf, weduwnaar wonende op de Nes in de banne van Schagen en Geertje Everts, weduwe wonende mede in de banne van Schagen op de Keijns, getrouwt 9 april.
01-04-1719 Cornelis Hendriksz Streek, jongman wonende tot Schagen op de Loet en Aafke Dirks Hoep wonende mede tot Schagen op de Hoep, alhier getrouwt 16 dito.
05-05-1719 Abraham Velthuijs, jongman wonende tot Schagen op de Hoogzijd en Trijntje Barsingerhorn, jongedochter wonende mede tot Schagen op de Lagezijd, alhier getrouwt 21 meij.
07-10-1719 Jan Joosten Jongebloed, jongman wonende tot Schagen op ’t Rentgars en Adriaantje Cornelis, jongedochter wonende mede tot Schagen aldaar, alhier getrouwt 22 october.
01-12-1719 Jan Cornelisz Suijning, weduwnaar wonende in de Zijp aan de Schagerbrug en Neeltje Jans, jongedochter wonende tot Schagen op ’t Noort. Met attestatie van hier getrouwt aan de Schagerbrug 17 december.
09-12-1719 Simon Adriaansz Emmous, jongman wonende tot Haringhuijzen en Maarijtje Waligs, jongedochter wonende in de banne van Schagen op ’t Tolke. Met attestatie van hier getrouwt tot Haringhuijzen 24 december.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 6 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 27-09-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *