Schagen Huwelijken Gereformeerd 1720-1726

Schagen Huwelijken Gereformeerd 1657-1815

Periode 1720– 1726.

27-01-1720 Jacob Jansz, jongman tot Schagen met Trijn Dirks, jongedochter van Schoorl. Met attestatie van Schoorl alhier getrouwt 11 februarij.
27-04-1720 Jan Reijersz, jongman wonende in de ban van Schagen op Tjallewal met Maartje Cornelis, jongedochter van Assendelft. Met attestatie van Assendelft hier getrouwt 12 maij.
27-04-1720 Cornelis Adriaansz, jongman tot Schagen met Maartje Hannis, jongedochter van Barsingerhorn. Alhier getrouwt op den selven tijd met attestatie van Barsingerhorn.
27-04-1720 Klaas Dirksz Hoep, jongman met Annetje Dirks Loet, jongedochter beijde tot Schagen. Getrouwt op de selven 12 maij alhier.
11-05-1720 Dirk  Jansz, weduwnaar van Tjallewal onder den bedrijve van Schagen met Neeltje Dirks, jongedochter wonende aan de Burgerbrug in de Zijpe, alhier getrouwt 26 maij.
06-07-1720 Jakob Jansz Smit, jongman van Barsingerhorn met Hillegond Waligs, jongedochter van ’t Tolke onder de bedrijve van Schagen. Getrouwt tot Barsingerhorn met attestatie van hier 21 julij.
06-07-1720 Jan Adriaansz, weduwnaar van Tjallewal onder den bedrijve van Schagen met Grietje Cornelis, weduwe van Haringkarspel. Alhier getrouwt met attestatie van Haringkarspel 21 julij.
14-07-1720 Tijl Snoek, jongman van Alkmaar met Aaltje de Jong, weduwe van Amsterdam. Getrouwt tot Amsterdam met attestatie van her 4 augustus.
28-07-1720 Klaas Gerridsz Houtkoper, jongman met Maartje Dirks Kos, jongedochter beijde wonende tot Schagen op de Loet, alhier getrouwt 11 augustus.
04-08-1720 Aarjan Jansz Hemkewerf, jongman op Hemkewerf in de ban van Schagen met Guurtje Cornelis Geel, jongedochter wonende in de Menniste buurt in de Zijpe, alhier getrouwt 25 augustus.
25-10-1720 Sijmon Dirksz Koster, weduwnaar tot Colhorn met Aaltje Pieters, jongedochter tot Schagen, alhier getrouwt 10 november met attestatie van Colhorn.
25-10-1720 Cornelis Jakobsz, jongman van Haringkarspel met Maartje Pieters, jongedochter van Schagen. Getrouwt in Haringkarspel 10 november met attestatie van hier.
09-11-1720 Jakob Jansz de Wilde, weduwnaar van Wieringen, wonende tot Medenblik met Maartje Hendriks Voogt, jongedochter te Schagen, getrouwt met attestatie te Medenblik.
09-11-1720 Cornelis Klimmer, jongman en Maartje Jans, jongedochter beijde te Schagen, alhier getrouwt 24 november.
01-12-1720 Cornelis Dirksz Fala, jongman met Anna Cornelis, jongedochter beijde op de Nes onder Schagen, alhier getrouwt 15 december.
07-12-1720 Jacob Sijmonsz, jongman in Burghorn met Neeltje Cornelis op Crelissenwerf, jongedochter bejde onder Schagen, alhier getrouwt 22 december.
09-12-1720 Sijmon Cornelisz van Oude Niedorp, weduwnaar met Zijtje Jans, jongedochter van Lollebreg in de ban van Schagen. Met attestatie van hier om te trouwen te Oude Niedorp.
21-12-1720 Jan Pietersz Dekker, weduwnaar met Trijntje Jeltis, jongedochter beijde op het Noort te Schagen, alhier getrouwt 5 januarij 1721.
29-12-1720 Jan Willemsz Hoogland, weduwnaar van Harinhguijsen met Lijsbet Jans, weduwe op de Loet te Schagen, alhier getrouwt 12 januarij.
29-12-1720 Cornelis Cornelisz Houwen, weduwnaar op Crelissenwerf met Aagje Floris, jongedochter op Avendorp beijde onder Schagen, alhier getrouwt 12 januarij.
05-01-1721 Jakob Wijdenes, weduwnaar op ’t Noort met Dieuwertje Cornelis, jongedochter op ’t Kerkhof beijde te Schagen, alhier getrouwt 19 januarij.
05-04-1721 Maarten Cornelis Rut, jongman op de Plaats met Maartje Aarjens Schager, jongedochter op de Loet, beijde te Schagen, alhier getrouwt 20 april.
05-04-1721 Cornelis Jansz Koedijker, jongman van de Santvenne met Maartje Pieters Das, jongedochter van de Dorpe beijde onder Schagen, alhier getrouwt 20 april.
11-04-1721 Pieter Louwen, jongman van Purmerent met Grietje van der Beek, jongedochter van Schagen, getrouwt te Purmerend 27 april.
11-04-1721 Jan Streek, jongman van de Loet met Sijtje Jans Vlaander, jongedochter op ’t Noord beijde te Schagen, alhier getrouwt 27 april.
24-05-1721 Klaas Cornelisz Smit, jongman met Anne Pieters, weduwe beijde te Schagen op ’t Noord, alhier getrouwt 8 junij.
19-07-1721 Cornelis Bakker, weduwnaar aan de Schagerbrug met Trijntje Pieters Sasker, jongedochter van Crelissenwerf onder de bedrijve van Schagen. Getrouwt aan de Schagerbrug 3 augustus.
30-07-1721 Cornelis Pietersz Prins, weduwnaar van Barsingerhorn met Guurtje Pieters, weduwe van de Nes onder den bedrijve van Schagen. Getrouwt te Barsingerhorn 17 augustus.
02-08-1721 Jan Luijtjesz Voorn, jongman op ’t Noord met Maartje Pieters, jongedochter in de Molenstraat beijde te Schagen, alhier getrouwt 17 augustus.
19-10-1721 Cornelis Olijslager, jongman op ’t Noord te Schagen met Maartje Jans Schoenmaker, jongedochter uijt de Ruijgeweg in de Noord Zijpe, alhier getrouwt 2 november.
01-11-1721 Jakob Tegel, jongman op de Loet te Schagen met Antje Reijniersz Baars, weduwe op Oostsaandam. Alhier getrouwt met attestatie van Purmerend 23 november.
08-11-1721 Jan Gerridsz Swemmer, weduwnaar op de Laagsijd te Schagen met Ariaantje Jans, weduwe van Tjallewal onder de bedrijve van Schagen, alhier getrouwt 23 november.
13-12-1721 Cornelis Willemsz Groot, jongman op het Noort met Trijntje Waligsdochter in de Hoep beijde te Schagen, alhier getrouwt 28 december.
27-12-1721 Cornelis Adriaansz Weere, jongman onder Winkel met Guurtje Alberts Graaf, jongedochter van de Nes onder de bedrijve van Schagen. Getrouwt met attestatie van hier te Winkel.
31-01-1722 Pieter Pietersz, jongman in de Nieuwestraat te Scchagen met Trijntje Maartens Meijer, jongedochter tot Sandijk, alhier getrouwt 15 februarij met attestatie van Sandijk.
07-02-1722 Klaas Jansz van Sijl, jongman op de Plaats met Guurtje Cornelis, jongedochter in de Hoep, beijde te Schagen, hier getrouwt 22 februarij.
28-02-1722 Sijmon Florisz, jongman en schoolmeester op Westerlant op Wieringen met Aagje Gerbrants Groenvelt, jongedochter van Grootewal onder den bedrijven van Schagen. Getrouwt op Wieringen met attestatie van hier 22 maart.
07-03-1722 Pieter Dirksz Winkel, jongman onder den Oudendijk in den bedrijven van Schagen met Aagje Jans Pronk, jongedochter van Enigenburg. Getrouwt met attestatie van hier in den Enigenburg 22 maart.
21-06-1722 Jakob Jansz, jongman op Grootewal afkomstig ujt de Zijp met Maartje Cornelis, weduwe bij Lollebreg, beijde onder de bedrijven van Schagen, alhier getrouwt 5 julij.
19-07-1722 Dirk Klaasz, jongman afkomtig van Schagen met Neeltje Nannings, jongedochter van Broek. Met attestatie van hier getrouwt in Broek 26 julij.
29-08-1722 Jan Libert, jongman met Sara Boerhaven, jongedochter beijde in Schagen, alhier getrouwt 13 september.
29-08-1722 Aarjen Pietersz Sasker, jongman met Neeltje Nannings, jongedochter beijde op Crelissenwerf onder Schagen, alhier getrouwt 13 september.
31-10-1722 Cornelis Jansz, jongman met Maartje Jans, jongedochter beijde op ’t Noort in Schagen, alhier getrouwt 15 november.
14-11-1722 Aarjen Aldertsz Klomp, weduwnaar aan ‘d Oude Dijk in den bedrijven van Schagen met Aagje Aarjens, weduwe te Valkoog. Met attestatie van hier getrouwt te Valkoog 29 november.
05-12-1722 Jakob Jansz Hemkeswerf, jongman op Hemkeswerf onder den bedrijven van Schagen met Aagje Pieters Windbreker, jongedochter in de Ruijgeweg in de Zijpe. Met attestatie van de Noordzijpe alhiergetrouwt 20 december.
26-12-1722 Pieter Aarjensz Mulder, jongman in Schagen met Guurtje Pieters Roos, jongedochter op de Nes onder Schagen, alhier getrouwt 10 januarj 1723.
09-01-1723 Daniel Walraven Brederoede, jongman te Nieuwe Niedorp met Cornelia Visser, jongedochter te Schagen. Getrouwt 24 januarij te Niedorp.
09-01-1723 Sijmon Pietersz  Jonker, jongman te St.Maarten met Neeltje Cornelis, jongedochter op ’t Noort te Schagen. Getrouwt 24 januarij te St. Maarten.
27-03-1723 Cornelis Cornelisz Klos, jongman te Barsingerhorn met Neeltje Pieters, jongedochter op de Keijns onder de bedrijven van Schagen. Getrouwt 12 april te Barsingerhorn.
01-05-1723 Maarten Jansz Dekker, jongman te Wadwaij met Aaltje Pieters, jongedochter te Schagen, getrouwt met attestatie van hier.
29-05-1723 Claas Florisz Petten, jongman te Schagen met Neeltje Abrams, jongedochter te Out Niedorp, alhier getrouwt 16 junij.
29-08-1723 Claas Florisz Daalder, jongman van Texel met Jannetje Waterbal, jongedochter te Schagen, alhier getrouwt 12 september.
10-12-1723 Gerrid Jansz, weduwnaar te St. Maarten met Trijn Pieters, weduwe te Schagen, alhier getrouwt 26 december.
24-12-1723 Pieter Jansz, jongman te Petten met Annetje Waterbal, jongedochter te Schagen. Getrouwt 9 januarij 11724 te Petten met attestatie van hier.
24-12-1723 Aarjen Jansz Kalvekoper, jongman bij Lollebreg onder de bedrijve van Schagen met Maartje Pieter Koning, jongedochter te Barsingerhorn. Alhier getrouwt met attestatie van Barsingerhorn 9 januarij 1724.
29-01-1724 Jakob Dirksz Winkel, jongman in ’t huijs van berouw onder den ouden Westfriessen dijk onder den bedrijven van Schagen met Annetje Cornelis, jongedochter van Tjallewal mede onder Schagen, alhier getrouwt 13 februarij.
05-02-1724 Jan Paulusz Duijn, jongman in Burghorn met Maartje Cornelis, weduwe in Schagen, alhier getrouwt 5 maart.
05-02-1724 Gerridt Pietersz Roos, jongman van de Nes met Maartje Aarjens, jongedochter van Lutjewinkel. Alhier getrouwt met attestatie van Winkel 20 februarij.
05-02-1724 Rens Teunisz, jongman van Tjallewal met Sijtje Alderts, weduwe van ’t Tolke, alhier getrouwt 20 februarij.
26-02-1724 Jan Florisz Koedijker, jongman van St. Maarten wonende op Tjallewal met Wijfje Cornelis, jongedochter van Assendelft. Alhier getrouwt met attestatie van Assendelft 12 maart.
25-03-1724 Cornelis Gerridsen, jongman van Out Niedorp met Lijsabet Aarjens van Dijk, jongedochter te Schagen, alhier getrouwt 9 april.
26-04-1724 Jan Dirksen Hoep, jongman in de Hoep te Schagen met Antje Pieters van ’t Hoog, jongedochter onder Barsingerhorn, alhier getrouwt 11 maij.
17-06-1724 Jan Teunisz, weduwnaar met Jannetje Pieters, jongedochter beijde in de Hoep te Schagen, alhier getrouwt 2 julij.
24-06-1724 Aarjen Cornelisz Boer, jongman met Guurtje Tijsen, beijde op de Lagedijk onder Schagen, alhier getrouwt 9 julij.
24-06-1724 Cornelis Gerridsz, jongman van Schagen met Neeltje Teunis, weduwe van Oude Sluijs. Getrouwt met attestatie van hier aan de Oude Sluijs 9 julij.
11-08-1724 Cornelis Cornelisz Lant, jongman op de Bierkaij met Trijn Reijers, jongedochter van ’t Sijdewind, alhier getrouwt 27 augustus.
15-09-1724 Maarten Jakobsz, weduwnaar met Lijsbet Jans, weduwe beijde te Schagen, hier getrouwt 10 october.
09-11-1724 Pieter Claasz Dot, weduwnaar van de Zijp onder St. Maarten met Anne Jakobs op de Loet, jongedochter te Schagen. Getrouwt te St. Maarten 24 november.
15-12-1724 Klaas Jansz van der Voort, jongman van Alkmaar met Jannetje Dirks Loet, jongedochter te Schagen, hier getrouwt 31 december.
22-12-1724 Claas Jansz Muntjewerf, jongman in de bedrijven van Schagen met Anne Jans, weduwe in de Wieringerwaart. Getrouwt in de Wieringerwaart 7 januarij 1725.
30-12-1724 Pieter Cornelisz, jongman te St. Maarten met Jannetje Jans Rouw, jongedochter van ’t Wat onder de bedrijven van Schagen. Getrouwt te St. Maarten 14 januarij 1725.
27-01-1725 Jan Pietersz Saskers, jongman van Crelissenwerf met Trijntje Pieters Hooglant, jongedochter van Tjaarsdorp onder de bedrijven van Schagen, hier getrouwt 11 februarij.
10-02-1725 Aarjen Cornelisz, jongman onder den bedrijve van Barsingerhorn met Trijn Cornelis, jongedochter in de Molenstraat te Schagen, getrouwt te Barsingerhorn 25 februarij.
17-03-1725 Cornelis Kerkhoven, jongman met aafje Schager, jongedochter beijde te Schagen, hier getrouwt 1 april.
17-03-1725 Gerridt Evertsz van Dijk, jongman van Huijsduijnen met Caatje Davids Nikleij, jongedochter te Schagen, hier getrouwt 1 april.
24-03-1725 Jan Jansz Buijjesz, weduwnaar van Grotewal met Maartje Jans, weduwe van Barsingerhorn, hier getrouwt 8 april.
24-03-1725 Garment Pietersz, jongman van Kalverdijk met Aagje Pieters, jongedochter onder d’ Oude Dijk in de bedrijve van Schagen. Te Harenkarspel getrouwt 1 april.
31-03-1725 Jakob Pietersz Hoogendorp, weduwnaar te Schagen met Geertje Aarjens, weduwe van ’t Poolant onder Barsingerhorn. Te Barsingerhorn getrouwt 15 april.
16-06-1725 Augustinus Klaasz, jongman van Obergen in de Marne in Groningerlant met Geertje Pieters Das, jongedochter te Schagen, hier getrouwt 1 julij.
14-07-1725 Willem Jakobsz, jongman te Schagen met Jannetje Frans, jongedochter van Hoogtwoude, hier getrouwt 29 julij.
14-07-1725 Cornelis Pietersz, jongman te Barsingerhorn met Annetje Gerrids Praalder, jongedochter te Schagen, hier getrouwt 29 julij.
15-09-1725 Jakob Liber, jongman met Annetje de Geus, jongedochter beijde te Schagen, hier getrouwt 30 september.
20-10-1725 Adriaan Kwak, jongman van de Helder met Guurtje Smith, jongedochter te Schagen, hier getrouwt 4 november.
03-11-1725 Meijnoor Florisz Petten, jongman te Schagen met Maartje Pieters Saskers, jongedochter op Creliswerf, hier getrouwt 18 november.
08-12-1725 Cornelis Dirksz Hoep, jongman met Margrietje Bluse, weduwe beijde te Schagen, hier getrouwt 23 december.
28-12-1725 Jan Thijsz Schipper, jongman te Haringhuijsen met Trijntje Jans Schenk, jongedochter op Lutjewal onder de bedrijve van Schagen.
28-01-1726 Claas Woutersz, jongman op de Vennik onder Haringkarspel met Guurtje Jans, jongedochter te Schagen. Getrouwt te Haringkarspel 10 februarij.
09-02-1726 Jacob Willemsz van Twuijver, jongman met Aegje Gerbrants Groenvelt, weduwe beijde op Grotewal onder Schagen, hier getrouwt 24 februarij.
09-02-1726 Gerrid Jansz, jongman in de Belkmerweg in de Zijpe met Grietje Sijmons, jongedochter in Burghorn. Getrouwt in de Zijpe 24 februarij.
02-03-1726 Jan Jakobsz Hoogendorp, jongman in de Hoep te Schagen met Maartje Pieters, jongedochter in de Zijp. Getrouwt in de Zijpe 17 maart.
30-03-1726 Jan Pietersz (Kleijn Jan), jongman met Maartje Kamper, jongedochter beijde in Schagen, hier getrouwt 14 april.
06-04-1726 Cornelis Waterbal, jongman met Neeltje Aarjens, jongedochter beijde in Schagen, hier getrouwt 22 april.
06-04-1726 Jan Willemsz Hooglandt, weduwnaar met Trijntje Sijmons, jongedochter beijde te Schagen, hier getrouwt 22 april.
06-04-1726 Jan Cornelisz ten Westen, jongman in de Zijpe met Neeltje Gerrids Zeeman, jongedochter in Burghorn. Getrouwt aan de Schagerbrug 21 april.
13-04-1726 Hendrik Gerridsz Slotemaker, jongman van Schagen met Anne Cornelis, jongedochter van de Oude Sluijs, hier getrouwt 28 april.
20-04-1726 Albert Meijer, jongman geboortig in ’t Graafschap Dolmhorst met Antonette Zaronde, jongedochter van Vasselt, beijde in Schagen. Hier getrouwt 5 maij.
20-04-1726 Daniel van Kampen, jongman van Alkmaar met Grietje Wattenberg, jongedochter in Schagen, hier getrouwt 5 maij.
04-05-1726 Sijmon Klaasz, weduwnaar met Marijtje Govers, beijde in de Molenstraat te Schagen, hier getrouwt 19 maij.
10-05-1726 Hendrik Vrijburg, jongman te Alkmaar met Grietje Floris, jongedochter van Schagen, hier getrouwt 26 maij.
21-06-1726 Thijs Pietersz, jongman van Dirkshorn met Maartje Jans Dekker, jongedochter op ’t Noort te Schagen, hier getrouwt 30 junij.
13-07-1726 Jan Smit, jongman te Schagen met Magteltje Klok, jongedochter te Amsterdam. Met attestatie van hier getrouwt te Amsterdam.
03-08-1726 Cornelis Aldertsz, jongman van Crommenij met Lijsbeth Cornelis, jongedochter te Schagen. Met attestatie vn hier getrouwt te Crommenij 25 augustus.
10-08-1726 Sijmon Schager, jongman met Maartje Keman, jongedochter beijde te Schagen, hier getrouwt 25 augustus.
16-11-1726 Jan Klaasz Butter, jongman te Haringhuijsen met Geertje Cornelis, weduwe op Grotewal onder de bedrijve van Schagen. Getrouwt te Haringkarspel 1 december.
23-11-1726 Jacob Adriaansz van Dijk, jongman met Geertje Cornelis Wagenaar, jongedochter beijde te Schagen, hier getrouwt 8 december.
27-12-1726 Cornelis Teunisz, jongman van Tjallewal onder Schagen met Maartje Dirks Tweeling, jongedochter van Hijpolihoef op Wieringen, hier getrouwt 12 januarij 1727.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 6 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 02-10-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *