Schagen Huwelijken Gereformeerd 1700-1709

Schagen Huwelijken Gereformeerd 1657-1815

Periode 1700– 1709.

03-01-1700 Jan Hermansz Messemaecker, weduwnaar tot Schagen in de Molenstraet met Geertje Egberts, weduwe tot Alkmaer in de Breestraet. Alhier getrouwt 20 dito met betoogh van Alkmaer.
03-01-1700 Pieter Jansz Mul, jongman van Schagen op de Loed met Engel Claes, jongedogter van Valkoogh op Groenvelt. Met attestatie van hier getrouwt tot Valkoogh 17 dito.
31-01-1700 Joost Pietersz van Eijk, jongman en Wonende tot Boskoop met Grietje Alderts, jongedogter tot Schagen op de Loed. Met attestatie van hier getrouwt tot Boskoop 21 februarij.
14-03-1700 Jan Pietersz, jongman op de Kaijnse onder de banne van Schagen met Aeriaentje Maertens, jongedogter van Schagen op Grootewal, alhier getrouwt 28 dito.
21-03-1700 Cornelis Cornelisz van der Oost, jongman van Schagen in de Nieuwstraet met Antje Crelis, weduwe mede van wonende op ’t Noodt. Alhier getrouwt 9 april.
21-03-1700 Hendrick Cornelisz Fala, jongman op de Nes onder de banne van Schagen met Antje Claes, jongedogter uijt de Zijp mede op de Nes, mede getrouwt 9 april.
28-03-1700 David Jacobus Nicalai, jongman wonende tot Schagen in de Molenstraet met Geertje Goverts, jongedogter mede tot Schagen in de Molenstraet, alhier getrouwt den 11 april.
11-04-1700 Claes Jacobsz, jongman op de Keijnse onder de banne van Schagen met Trijn Jans, jongedogter van Schagen wonende op de Hooghzijde, alhier getrouwt 25 dito.
25-04-1700 Gerrit Lourensz Praelder, jongman wonende tot alkmaer met Maertje Bartholomeus, jongedogter tot Schagen in de Molenstraet, alhier getrouwt met attestatie van Alkmaer 9 maij.
10-09-1700 Maximiliaan Michielsz, jongman wonende tot Crommenie met Maertje Willems, jongedogter van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt 10 october tot Crommenie.
19-09-1700 Jacob Ariaensz, jongman op de Keijnse onder de banne van Schagen met Geertje Everts, jongedogter van Haringhuijsen. Met attestatie van Haringhuijsen alhier getrouwt 3 october.
19-12-1700 Gerrit Ariaensz, weduwnaar uijt de Zijp aen de Keijnserbrugh met Griet Jans, jongedogter van Schagen wonende op de Loed. Met attestatie van hier getrouwt in de Noordzijp 2 januarij 1701.
26-12-1700 Adriaen Jacobsz, weduwnaar onder de banne van Schagen met Griet jans, weduwe tot Valkoogh. Met betoogh van hier getrouwt tot Valkoogh 9 januarij 1701.
26-12-1700 Pieter Fredericksz Eems, jongman van Elburgh met Neeltje Cornelis, weduwe tot Schagen in de Molenstraet. Alhier getrouwt na bekome bericht wegens Elburgh 18 januarij 1701.
16-01-1701 Claas Dircksz, jongman wonende tot Graft met Trijntje Pieters Stompels, jongedogter tot Schagen op de Loed. Met betoogh van Graft alhier getrouwt 30 dito.
30-01-1701 Jan Jansz, jongman op Creliswerf onder de banne van Schagen met Trijntje Reijers, jongedogter op de Nes onder Schagen, alhier getrouwt 13 februarij.
13-02-1701 Jan Cornelisz Camp, jongman wonende tot Camp met Cornelisje Gerrits, jongedogter op Grootewal onder de banne van Schagen. Met betoogh van Groet en Camp den 27 dito alhier getrouwt.
27-02-1701 Pieter Jacobsz Keijser, jongman op de Keijnse onder Schagen met Geertje Ariaens, jongedogter van Schagen wonende op de Meeldijck, alhier getrouwt 13 maert.
27-03-1701 Jacob Cornelisz Houwen, jongman op Creliswerf onder Schagen met Aeltje Jans, jongedogter van de Rijp onder de banne van St.Maerten. met attestatie van hier getrouwt tot St. Maerten 10 april.
10-04-1701 Adriaen Jacobsz, jongman op Grootewal met Maertje Fredericks, weduwe in de Heer Huijgenwaert. Met betoogh uijt de Heer Huijgenwaert alhier getrouwt 29 dito.
24-04-1701 Jan Huijbertsz, jongman van Winckel met Dieuwer Jans, jongedogter van Twat onder de banne van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt tot Winckel 8 maij.
28-08-1701 Jan Dircksz, weduwnaar in ’t Waerdlandt onder de banne van Haringhkarspel met Neeltje Cornelis Vissers, weduwe tot Schagen in de Nieuwstraet. Met betoogh van Haringhkarspel alhier getrouwt 11 september.
25-12-1701 Jan Pietersz, weduwnaar op de Nes onder de banne van Schagen met Ariaentje Pieters, jongedogter residerende op ’t Jallewal, alhier getrouwt 8 januarij 1702.
01-01-1702 Gerrit Cornelisz, jongman van Creliswerf onder Schagen met Lijsabet Pieters, jongedogter van Barsingerhorn. Met betoogh van Barsingerhorn alhier getrouwt 15 dito.
15-01-1702 Gerrit Cornelis Stam, jongman in de Zijp aen de Schagerbrugh met Anne Jans, jongedogter op Leegedijck onder de banne van Schagen. Met betoogh van hier getrouwt in de Noordrijp 29 dito.
05-02-1702 Adriaen Jansz, jongman op de Nes onder de banne van Schagen met Dieuwertje Claes, jongedogter op ’t Jallewal mede onder Schagen, alhier getrouwt 19 dito.
12-03-1702 Wijbrandt Cornelisz Laen, jongman van Schagen met Annetje Arents van den Brinck, beijde alhier. Alhier getrouwt 26 dito.
19-03-1702 Pieter Willemsz Spaens, jongman tot Schagen op ’t Noordt met Trijn Pieters, jongedogter van St. Maerten. Met betoogh van hier getrouwt tot St. Maerten 2 april.
23-04-1702 Jacob Jansz Teun, weduwnaar op het Irmtgars met Justina Jacobs, jongedogter op de Plaets, alhier getrouwt 7 maij.
24-09-1702 Jan Willemsz, jongman in de Zijp aen de Schagerbrugh met Neeltje Cornelis, jongedogter van Schagen op de Loedt. Met betoogh van hier getrouwt in de Zijp 8 october.
31-12-1702 Jan Adriaensz, jongman van Tolker onder de banne van Schagen met Jantje Claes, jongedogter van de Rijp onder St.Maerten. met betoogh van St. Maerten hier getrouwt 14 januarij 1703.
28-01-1703 Simon Jansz, jongman wonende op Tolken onder de banne van Schagen met Neel Ariaens, jongedogter op Tjallewal mede onder Schagen, alhier getrouwt 11 februarij 1703.
04-02-1703 Adriaen Willemsz Boom, jongman van Schagen op het Noort met Grietje Gerrits, jongedogter in de Zijp aen de Schagerbrugh. Met attestatie van hier in de Zijp getrouwt 18 dito.
04-03-1703 Theunis Rensz, weduwnaar van Tjallewal in de banne van Schagen met Trijn Jans, jongedogter uijt de Heer Huijgenwaert. Met attestatie uijt de Heer Huijgenwaert alhier getrouwt 25 maert.
15-04-1703 Thijmen Overvliet, jongman wonende tot St.Maerten met Anna Jans, jongedogter van Schagen. Met betoogh van St. Maerten alhier getrouwt 29 april.
01-07-1703 Jan Aerjansz, jongman op Grootewal met Maartje Cornelis, jongedogter op de Nes beijde onde de banne Van Schagen, alhier getrouwt 15 julij.
01-07-1703 Hendrik Cornelisz Streeck, weduwnaar op de Hoogsijde met Neeltje Maijles, jongedogter op de Loet beijde van Schagen, alhier getrouwt 15 julij.
05-08-1703 Jacob Cornelisz, weduwnaar tot Schagen met Suutje Gerrits, weduwe in de Oude Zijpe. Met attestatie van de Oude Zijpe alhier getrouwt 19 augustus.
14-10-1703 Germent Jacobsz Vlaar, weduwnaar op de ijlande Wieringen met Anneltje Wijnants, jongedogter van Schagen. Met betoog van hier getrouwt tot wieringen 28 october.
16-12-1703 Hendrik Cornelisz Gorter, jongman van Schagen met Maartje Dirks, weduwe van Dirkshorn. Met attestatie van hier tot Dirkshorn of Kalverdijk getrouwt 30 december.
23-12-1703 Jan Dirksz Molenaar, jongman tot Petten met Neeltje Jans Spaans, jongedogter tot Schagen op de Loed. Met betoog van hier getrouwt tot Petten 6 januarij 1704.
30-12-1703 Claes Cornelisz, weduwnaar op de Grootewal met Dieuwer Ariaens, weduwe mede daer wonende, alhier getrouwt 13 januarij 1709.
30-12-1703 Klaas Jansz Peetoom, jongman tot Valkoog met Trijntje Gerrits, jongedogter op de Nes onder de banne van Schagen. Getrouwt met attestatie van hier tot Valkoog 13 januarij 1704.
17-02-1704 Jan Jansz, jongman aan de Oude Sluijs in de Zijp met Sijbrig Cornelis, jongedogter op Tolke onder de banne van Schagen. Met betoog van de Zijp hier getrouwt 2 maart.
17-02-1704 Dirk Cornelisz, weduwnaar alhier in de Heerestraat met Anne Leenderts in het Klooster, alhier getrouwt 2 maart.
23-03-1704 Willem Cornelisz, weduwnaar op de Kreijl onder Barsingerhorn met Aaf Harks, weduwe tot Schagen op ’t Noort. Met betoog van hier tot Barsingerhorn getrouwt 6 april.
30-03-1704 Jacob Jansz, jongman op Tolke in de banne van Schagen met Lijsbeth Garbrants, jongedogter mede aldaer, alhier getrouwt 13 april.
27-04-1704 Andries Cornelisz van der Gort, jongman tot Schagen in de Nieuwstraat met Grietje Aalberts, jongedogter op de Hoogsijde alhier, alhier getrouwt 4 maij.
18-05-1704 Maarten Cornelisz, jongman tot Schagen op de Loet met Maartje Willems, jongedogter mede tot Schagen op de Lagesijd, alhier getrouwt 11 maij.
22-06-1704 Jan Klaasz Hoogeboom, jongman tot Harringen onder Groet met Cornelisje Cornelis, jongedogter op de Snevert onder Schagen. Met attestatie van hier tot Groet getrouwt 1 junij.
22-06-1704 Frans Jacobsz, jongman op de Nes onder Schagen met Lijsbeth Klaas, weduwe mede aldaar, alhier getrouwt 6 julij.
13-07-1704 Jan Adriaensz, jongman met Aerjaentje Gerrits, jongedogter beijde op Grootewal onder Schagen, alhier getrouwt 27 julij.
03-08-1704 De Heer en Mr Johan Schagen, bailjuw van Schagen en Schagercogge, jongman tot Schagen met juffrouw Cornelia Catharina Brink, jongedogter wonende tot Alkmaar. Met attestatie van Alkmaar alhier getrouwt 17 augustus.
07-09-1704 Jacob Sijboutsz, weduwnaar van Noordscherwou met Maartje Klaas, weduwe tot Schagen in de Nieuwstraat. Met betoog van hier tot Noordscherwou getrouwt 21 september.
05-10-1704 Pieter Cornelisz Prins, jongman tot Schagen op de Loet met Dieuwertje Dirks Kos, jongedogter tot Schagen in de Molenstraat. Met betoog van hier tot Haringhuijsen getrouwt 19 october.
19-10-1704 Jacob Pietersz Schuijtemaker, weduwnaar tot Valkoog met Haasje Pieters van der Kurf, jongedogter tot Schagen op ’t Trentgarst. Met attestatie van hier tot Valkoog getrouwt 2 november.
19-10-1704 Cornelis Gerritsz Bis, jongman tot Spanbroek met Sijt Gerrits Vlaanderen, jongedogter tot Schagen op de Hoogsijde. Met betoog van hier tot Spanbroek getrouwt 2 november.
23-11-1704 Jacob Jansz, jongman op Hemkenwerf onder Schagen met Geertje Abrahams, weduwe tot Schagen op de Laan, alhier getrouwt 7 december.
30-11-1704 Willem Jansz Winkel, weduwnaar met Neeltje Cornelis, weduwe beijde op de Hoogsijde tot Schagen, alhier getrouwt 14 december.
14-12-1704 Rens Maartensz, jongman op Grootewal onder Schagen met Maartje Pieters, jongedogter op de Nes mede onder Schagen, alhier getrouwt 28 december.
28-12-1704 Seger Segersz, jongman tot Schagen in de Molenstraat met Guurtje Adriaens, jongedogter op de Lagesijd, alhier getrouwt 11 januarij 1705.
28-12-1704 Simon Klaasz, jongman met Jannetje Jans, jongedogter beijde op Lagedijk onder Schagen, alhier getrouwt 11 januarij 1705.
25-01-1705 Pieter Harksz, jongman op de Nes onder Schagen met Trijn Cornelis, jongedogter aan de Oude Sluijs. Met attestatie van de Zijpe alhier getrouwt 8 februarij.
22-03-1705 Simon Rooker, jongman tot Schagen op de Hoogsijde met Grietje Aris, weduwe mede aldaar, alhier getrouwt 5 april.
05-04-1705 Cornelis Jansz, jongman op ’t Wat onder Schagen met Trijn Cornelis, jongedogter tot Schagen op de Loet, alhier getrouwt 19 april.
12-07-1705 Pieter Jansz Evers, weduwnaar tot Opmeer met Marijtje Cornelis van der Gort, jongedogter tot Schagen op de Hoogsijde. Van hier met attestatie getrouwt tot Opmeer 26 julij.
16-08-1705 Dirk Gleijnsz, weduwnaar tot Schagen op ’t Noord met Adriaantje Hillebrants, jongedogter mede aldaar, alhier getrouwt 30 augustus.
15-11-1705 Adriaen jansz, jongman in de Wieringerwaart met Brechtje Pieters, jongedogter op de Nes onder Schagen. Met betoog uijt de Wieringerwaart alhier getrouwt 29 november.
20-12-1705 Jacob Klaasz Akkerman, jongman in Burghorn met Grietje Jellis, jongedogter op Cornelissenwerf onder Schagen, alhier getrouwt 3 januarij 1706.
27-12-1705 Pieter Klaasz Bras, jongman tot schagen op ’t Noord met Neeltje Klaas Ackermans, jongedogter in de Molenstraat, alhier getrouwt 10 januarij 1706.
27-12-1705 Rens Adriaensz, jongman tot Haringhuijsen met Trijn Klaas, jongedogter op Tjallewal onder Schagen. Met betoog van hier tot Haringhuijsen getrouwt 10 januarij 1706.
03-01-1706 Klaas Simonsz, weduwnaar op Lagedijk onder Schagen met Maartje Pieters, jongedogter aan ’t Buurtje in de Zijpe. Met attestatie van de Zijpe alhier getrouwt 17 januarij.
10-01-1706 Cornelis Jansz Jongejan, jongman op Tolke onder Schagen met Trijn Cornelis, jongedogter in Calansooge. Met attestatie van hier getrouwt in Calansooge 29 januarij.
17-01-1706 Klaas Amelsz, jongman op Cornelissenwerf onder Schagen met Guurtje Cornelis, jongedogter in de Wieringerwaart. Met betoog van hier getrouwt in de Wieringerwaart 31 januarij.
21-02-1706 Dismer Aalbertsz, jongman in de Wieringerwaart met Guurtje Hillebrants, jongedogter tot Schagen in de Molenstraat. Met attestatie van de Wieringerwaart alhier getrouwt 7 maart.
21-03-1706 Cornelis Jacobsz Goedgaerder, jongman op Grootewal onder Schagen met Maartje Adriaans, weduwe tot Haringhuijsen. Met betoog van hier getrouwt tot Haringhuijsen 4 april.
11-04-1706 Cornelis Poulusz, jongman tot Purmereijnde met Anna Leenderts, weduwe tot Schagen aen ’t Kerkhof. Met attestatie van Purmereijnde alhier getrouwt 25 april.
02-05-1706 Gerrit Pietersz, jongman op de Nes onder de banne van Schagen met Neeltje Jacobs, jongedogter in de Oude Zijp. Met attestatie van de Zijpe alhier getrouwt 16 maij.
16-05-1706 Jan Halfoost, jongman tot Schagen in de Molenstraat met Pieternelletje Eenigenburg, jongedogter van Alkmaar. Met betoog van Alkmaar alhier getrouwt 30 maij.
06-06-1706 Claas Claasz van der Voort, jongman van Limmen met Marijtje Floris Petten, jongedogter tot Schagen in de Molenstraat. Met attestatie van hier getrouwt tot Limmen 20 junij.
19-09-1706 Jan Siewertsz, weduwnaar tot Schagen op de Lagesijd met Catharina van Broekhuijsen, weduwe tot Alkmaar. Met attestatie van Alkmaar alhier getrouwt 3 october.
05-12-1706 Klaas Cornelisz Swaanenburg, jongman in de Wieringerwaart met Teetje Jans, jongedogter op Lutjewal onder Schagen. Met betoog van hier in de Wieringerwaart getrouwt 19 december.
12-12-1706 Jan Willemsz, jongman op de Nes onder Schagen met Anna Everts, jongedogter van Haringhuijsen. Met betoog van Haringhuijsen alhier getrouwt 26 december.
12-12-1706 Simon Harksz, jongman op de Nes onder Schagen met Trijn Willems, jongedogter mede aldaer, alhier getrouwt 26 december.
19-12-1706 Jan Klaasz, weduwnaar op de Nes in de banne van Schagen met Maartje Louris, jongedogter van Dirkshorn. Met betoog van hier getrouwt tot Dirkshorn 2 januarij 1707.
26-12-1706 Dirk Aarjaensz Hoflaan, jongman tot Schagen op de Loet met Trijntje Hendriks, jongedogter van Noordscherwoud. Met attestatie van Noordscherwoud alhier getrouwt 9 januarij 1707.
02-01-1707 Aerjan Aerjansz, jongman op ’t Noord tot Schagen met Neel Jans, jongedogter aldaar, alhier getrouwd 16 januarij.
16-01-1707 Sijbrand Hillebrantsz, jongman op ’t Noord met Duijfja Jans, jongedogter op de Loet, alhier getrouwt 30 januarij.
13-02-1707 Cornelis Dirksz Ruijter, jongman tot dirkshorn met Neeltje Aerjaens Mulder, jongedogter tot Schagen op de Loet. Met attestatie van hier getrouwt tot Dirkshorn 27 februarij.
13-02-1707 Jan Klaasz, jongman in de Santvenne onder Schagen met Klaartje Jans, jongedogter op Huijsduijnen. Met attestatie van hier getrouwt op Huijsduijnen 6 maart.
20-02-1707 Jan Theunisz, jongman van Colhorn met Trijntje Pieters, jongedogter tot Schagen in de Molenstraat. Met betoog van Colhorn alhier getrouwt 6 maart.
17-04-1707 Jacob Posthumus, jongman tot Alkmaar met Maartje Cornelis, jongedogter op de Loet tot Schagen. Met betoog van Alkmaar alhier getrouwt 1 maij.
15-05-1707 Gerrit Gerritsz, weduwnaar in Poolland onder Barsingerhorn met Guurt Jacobs, jongedogter op de Keijns onder Schagen. Met betoog van hier getrouwt tot Barsingerhorn 29 maart.
02-10-1707 Maarten Jansz, weduwnaar in de Zijpe aan de St. Maartensbrug met Trijn Minnekus, jongedogter tot schagen op de Loet. Met betoog van hier getrouwt in de Zijpe 16 october.
04-12-1707 Jan Adriaensz Wijn, jongman tot Schagen aan ’t Kerkhof met Barbertje Lammerts Bontekoning, jongedogter tot Oost Saardam. Met attestatie van hier getrouwt tot Oost Saardam 25 december.
25-12-1707 Dirk Jansz Wittekind, jongman van Schagen op de Loet met Lijsbeth Aerjans, jongedogter van Calansoog. Met betoog van hier getrouwt in Calansoog 8 januarij 1708.
08-01-1708 Reijer Cornelisz Prins, jongman tot Schagen op de Loet met Grietje Dirks, jongedogter tot Barsingerhorn. Met attestatie van hier getrouwt tot Barsingerhorn 22 januarij.
12-02-1708 Pieter Adriaensz, jongman van Winkel met Maartje Cornelis, jongedogter van Schagen in de Nieuwstraat. Met betoog van Winkel alhier getrouwt 26 februarij.
24-03-1708 Jan Michielsz, jongman op Lollebrug met Trijntje Reijers, weduwe in de Haale beijde onder Schagen, alhier getrouwt 8 april.
08-04-1708 Jan Cornelisz Grootewal, weduwnaar op Grootewal onder Schagen met Lijsbeth Philips van Heering, jongedogter tot Valkoog. Met betoog van hier getrouwt tot Valkoog 22 april.
15-04-1708 Pieter Pietersz Smit, jongman aan den Berg met Trijntje Pieters Wijks, jongedochter tot Schagen op de Bierkaij. Alhier getrouwt met attestatie van den Berg 29 april.
09-06-1708 Cornelis Cornelisz Muntjewerf, jongman op Lagedijk onder Schagen met Maartje Reijnderts, jongedochter in de Oude Zijpe aan de Keijnserbrug. Getrouwt 24 junij met attestatie aan de Schagerbrug.
15-07-1708 Jan Gerritsz Bijl, weduwnaar tot Buijksloot met Dieuwertje Visschers, weduwe tot Schagen op de Bierkaij. Met attestatie van Buijksloot alhier getrouwt 5 augustus.
15-07-1708 Jan Jansz Rut, jongman van Winkel met Guurtje Jacobs, jongedochter van Schagen. 19 augustus getrouwt met attestatie tot Winkel.
21-10-1708 Jasper Wassenberg, weduwnaar met Wijntje Cornelis, jongedochter beijde te Schagen, alhier getrouwt 4 november.
22-12-1708 Arien Ariensz, weduwnaar te Schagen met Anna Harksdr, jongedochter op de Nes onder Schagen, alhier getrouwt 6 januarij 1709.
22-12-1708 Klaas Jacobsz, jongman te Schagen met Trijntje Kornelis, jongedochter te Warmenhuijsen, alhier op attestatie getrouwt 6 januarij 1709.
29-12-1708 Pieter Pietersz Olij, jongman te Schagen met Anna Pietersdr, jongedochter onder de banne van Winkel. Alhier getrouwt met attestatie 13 januarij 1709.
17-02-1709 Jan Klaasz Lugtig, jongman te Venhuijzen met Maaertje Ariensdr in de banne van Schagen, alhier getrouwt 3 maart.
02-03-1709 Jacob Arisz Brugman met Diwertje Jansd Plaats, jongelieden te Schagen, alhier getroouwt 17 maart.
13-07-1709 Arien Aldertsz, weduwnaar in de Noord Zijpe met Trijn Hendriksdr, weduwe aan den Oudendijk in de banne van Schagen, alhier getrouwt met attestatie 28 julij.
18-07-1709 Cornelis Jansz, weduwnaar te Alkmaar met Anne Jansdr, jongedochter te Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
06-09-1709 Arien Willems, jongman onder de banne van Schagen met Antje Klaasdr, jongedochter van Makkum, hier getrouwt op attestatie van Makkum 6 october.
07-09-1709 Kornelis Jansz Bes, jongman te Dirkshorn met Beelitje Jansdr, jongedochter te Schagen. Alhier getrouwt op getuigschrift van Dirkshorn 22 dito.
11-10-1709 19Adrianus Emaus, weduwnaar te Schagen met Margritje Duijster, jongedochter te Oosterblokker, hier op getuigschrift van Oosterblokker getrouwt 3 november.
26-10-1709 Jan Jansz, weduwnaar op de Dorpe onder Schagen met Maartje Kornelisdr, jongedochter te Zuid Scharwout, getrouwt met attestatie 11 november.
23-11-1709 Jan Dirksz, jongman te Schagen met Antje Arisdr, jongedochter op de Koog, attestatie gegeven.
28-12-1709 Pieter Maijlesz met Trijn Jansdr, jongelieden te Schagen, getrouwt 12 januarij 1710.
28-12-1709 Klaas Jacobsz, weduwnaar van Lagedijk in de buurt van Schagen met Jacobje Willemsdr, jongedochter te Schagen, getrouwt 12 januarij 1710.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 6 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 24-09-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *