Schagen Huwelijken Gereformeerd 1689-1699

Schagen Huwelijken Gereformeerd 1657-1815

Periode 1689– 1699.

15-01-1689 Claes Claessen, jongman van de Kains onder de banne van Schagen met Dieuwer Gerrits, jongedogter van de Stins onder de banne van Bersingerhorn, getrouwd.
12-02-1689 Nan Luijtjens, weduwnaar van de Kains onder de banne van Schagen met Aeltje Laurens, jongedogter uijt de Wieringerwaert. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
18-02-1689 Claes Crelissen, weduwnaar van Grotewal met Engel Ariens, jongedogter van de Nes, beijde onder de banne van Schagen, getrouwd.
19-03-1689 Wilhelm Cornelissen, weduwnaar van Schagen in de Molenstraet met Neeltje Cornelis, weduwe van de Kreijl onder de banne van Bersingerhorn, getrouwd.
15-04-1689 Jacob Harcksen, jongman van Schagen met Trijntje Tijssen, weduwe van de Burgerbrugh in de Zijp. Attestatie gegeven om tot Valckoogh te trouwen.
18-06-1689 Jacob Claessen, jongman van Schagen met Griet Hermans, jongedogter van Schagen beijde in de Molenstraet, getrouwd.
26-06-1689 Arien Albertsen Graven, weduwnaar met Griet Pieters, weduwe beijde van de Nes, getrouwd.
14-08-1689 Pieter Pietersen Dubbeld, jongman met Maertjen Ariens, jongedogter beijde van Alcmaer. Getrouwd ten selve daegen op attestatie van Alcmaer.
10-09-1689 Jan Segertsen, jongman van de Dorpe met Catelijntje Hendricks, jongedogter op de Laen. Getrouwd tot Haringhuijsen 25 september.
01-10-1689 Jacob Maertensen Klerckis, weduwnaar op Grotewal met Cornelisjen Arissen, jongedogter op de Hooghsijd. Attestatie gegeven om tot Haringhuijsen te trouwen.
22-10-1689 Crelis Ariensen, jongman van het Valckogen Verlaet in de banne van Schagen met Diewer Jacobs, jongedogter van Schagen wonende op de Loet, getrouwd.
19-11-1689 Siewer Schagen, secretaris weduwnaar van Winckel met Annetje Adriaens, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om tot Winckel te trouwen.
26-11-1689 Cornelis Arissen, jongman van de Oude Sluijs met Maertje Crelis, jongedogter van Schagen op de Loet. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
04-12-1689 Gerrit Pietersen Backer, weduwnaar op de Loet met Maertje Minnekes, jongedogter van Winckel, getrouwd.
31-12-1689 Jacob Cornelissen Olislager, jongman met Aeltje Crelissen, jongedogter beijde op het Noort, getrouwd.
06-01-1690 Arien Savis, jongman van Bersingerhorn wonende aen de Schagerbrugh met Trijntje Laurens op de Dorpe onder de banne van Schagen, attestatie gegeven.
14-01-1690 Gerbrand Cornelissen Cresinghwerf, jongman van Cresinghwerf onder de banne van Schagen met Trijntje Jacobs Seemans, jongedogter van Valckoogh, attestatie gegeven.
21-01-1690 Jan Pietersen, weduwnaar van Avendorp onder de banne van Schagen met Dieuwer Crelis, jongedogter mede van de Kains onder de banne van Schagen, getrouwd.
04-02-1690 Arien Pietersen Schol, weduwnaar van Schagen met Ariaentje Pieters, jongedogter uijt de Zijp, attestatie gegeven.
24-03-1690 Wilhelm Evertsen, jongman van den Burgh op Texel met Geertjen Abrahams, jongedogter van Schagen, getrouwd.
01-06-1690 Hendrick Streeck, jongman van Schagen op de Hooghsijd met Neel Jans, jongedogter van Schagen wonende tot Winckel, getrouwd
08-06-1690 Claes Harcksen, weduwnaar onder de banne van Valckoogh met Maertje Jans, jongedogter van Schagen op de Loet. Attestatie gegeven om tot Valckoogh te trouwen.
10-06-1690 Gerrit Jansen Groot, jongman van Medenblik wonende tot Schagen op de Bierkaij met Trijntje Wijbrands, jongedogter van Schagen in de Nieuwstraet, getrouwd.
05-08-1690 Jan Gorcum, weduwnaar van Laegedijck onder de banne van Schagen met Trijn Hendricks, jongedogter uijt den Eenigenburgh, getrouwd.
16-09-1690 Sijmon Pietersen, weduwnaar van Hogebierom onder de banne van Haringhuijsen met Aeltje Crelis, weduwe van Schagen. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
01-11-1690 Arien Aertsen Weere, jongman van Koedijck met Ariaentje Jans, jongedogter van Schagen op de Loet, getrouwd.
01-11-1690 Pieter Huijbertsen, jongman van Schagen met Rebecca Gerrits, jongedogter van Schagen beijde op het Noort, getrouwd.
27-01-1691 Pieter Pietersen, jongman van de Rijp onder de banne van St. Maerten met Neel Crelis, jongedogter van Cresinghwerf onder de banne van Schaegen. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
04-02-1691 Dirck Claessen, jongman van de Keins onder de banne van Schagen met Trijn Ariens, jongedogter van de Belkommerwegh in de Zijp. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
17-03-1691 Cornelis Adriaensen, jongman van de Rijp onder de banne van St. Maerten met Maertje Gerrits, jongedogter van Schagen wonende in de Nieuwstraet. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
31-03-1691 Cornelis Coppius, jongman wonende op de Plaets met Grietje Rams, jongedogter wonende tot West Zaerdam. Attestatie gegeven om  elders te trouwen.
06-04-1691 Claes Cornelissen, jongman van Schagen met Maertje Jans, jongedogter van Lutjewinckel wonende tot Schagen beijde op het Noort, getrouwd.
24-11-1691 Jan Tamissen Groeneboom, jongman van Schagen wonende op de Hooghsijd met Baefje Gerbrands Abbeste, jongedogter van Calansoogh wonende alhier in de Nieuwstraet.
07-01-1692 Cornelis Adriaansz, jongman met Trijn Jans, weduwe beijde van Tolke, alhier getrouwd.
02-11-1692 Floris Klaasz Petten, weduwnaar van Alkmaer wonende tot Schagen op de Hooghsijd met Ariaentje Willems, jongedogter van Alkmaer aldaer op de Mient. Getrouwd met attestatie van hier tot Alkmaer.
24-01-1693 Hendrick Cornelisz Klimmer, jongman van Schagen wonende in de Hoep met Neeltje Michiels, jongedogter mede van Schagen wonende op ’t Padtje, alhier getrouwd den 8 februarij.
24-01-1693 Klaas Jansz, jongman uijt de Hooghwouderweere wonende alhier op ’t Noordt met Trijntje Reijers, weduwe uijt de Halch in de banne van Schagen en daer wonende, alhier getrouwd den 8 februarij.
01-02-1693 Pieter Huijbertsz, weduwnaar van Schagen wonende op ’t Noort en Neel Pieters, jongedogter van de Sijdwindt wonende op Groenevelt onder de banne van Valckoogh. Alhier getrouwd met attestatie van Valckoogh den 15 februarij.
05-02-1693 Pieter Hendricksz, jongman uijt de Oude Zijp wonende aen de Pettemerwegh en Jannetje Abrahams, jongedogter van Schagen en hier residerende. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
29-03-1693 Cornelis Cornelisz Laegezijd wonende tot Schagen op de Hoogzijd en Anna Jans wonende tot Warmenhuijsen. Attestatie gegeven na Warmenhuijsen en aldaer getrouwd.
03-05-1693 Sieuwert ten Burgh, weduwnaar wonende tot Alkmaer in de …. En Trijntje Vissers, jongedogter wonende tot Schagen op de Leeghzijd. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
17-05-1693 Jan Visser, jongman van Schagen en Lijsabethje Jans, weduwe mede van Schagen beijde wonende op de Leegezijd. Attestatie gegeven om elders te trouwen en getrouwd tot Sijbekarspel.
23-08-1693 Cornelis Saskerus, jongman tot Warmenhuijsen en Trijntje Jans, jongedogter wonende tot Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
19-09-1693 Dirck Pietersz, weduwnaar wonende aen de Oude Dijck en Trijn Hendricks, weduwe mede aldaer wonende, alhier getrouwd den 9 october.
11-10-1693 Cornelis Wassenbergh, jongman wonende tot Schagen op de Hoogezijde en Trijntje van der Camp wonende tot Hooghwoude. Alhier getrouwd met attestatie van Hooghtwoude den 25 dito.
18-10-1693 Sijmon Jansz, jongman wonende in de Oude Zijp aen de banne Stolpen en Aef Jans, jongedogter wonende tot Schaegen op ’t Noort. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp den 1 november.
08-11-1693 Jan Jansz Meurs, jongman wonende tot Barsingerhorn en Trijntje Cornelis, jongedogter wonende tot Schagen op de Hooghzijde. Met attestatie van hier getrouwt tot Barsingerhorn den 22 november.
13-12-1693 Jan Pietersz, weduwnaar wonende op de Loet en Neeltje Claas, jongedogter wonende op de Hooghzijde. Alhier getrouwt op den 27 dito.
19-12-1693 Jan Cornelisz Duijn, weduwnaar tot Barsingerhorn en Maritje Claas, jongedogter van Schagen wonende op de Nes. Met attestatie van hier getrouwt tot Barsingerhorn den 3 januarij 1694.
03-01-1694 Jan Jansz Koorn, jongman wonende op ’t Noort en Maritje Jans, jongedogter van Calantsoogh. Alhier getrouwt met attestatie van Calantsoogh den 17 dito.
03-01-1694 Cornelis Cornelisz Streeck, weduwnaar van Schagen wonende op de Hooghzijde en Neeltje Cornelis, jongedogter mede van Schagen en daer mede wonende. Alhier getrouwt op woensdagavont den 28 dito.
19-02-1694 Pieter Jansz, jongman van de Keijns in de ban van Schagen en Anna Jans, jongedogter uijt de Wieringerwaert. Met attestatie van hier getrouwt in de Wieringerwaert den 28 dito.
19-03-1694 Jan Sijmonsz, jongman van de Nes onder de banne van Schagen en daer wonende en Neeltje Cornelis mede van de Nes en aldaer wonende, alhier getrouwt den 28 dito.
21-03-1694 Pieter Gerritsz Loots, weduwnaar wonende tot Colhorn en Dieuwer Sijbrants, weduwe wonende tot Buijtendijck onder de banne van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt tot Colhorn den 9e april.
11-04-1694 Sijmon Jacobsz, weduwnaar wonende in Burghhorn onder de banne van Schagen en Maartje Adriaens, weduwe wonende in de Zijp. Attestatie gegeven na de Zijp en aldaer getrouwt den 25 dito.
09-05-1694 Cornelis Michielsz, jongman van Laegebrugh onder de banne van Schagen met Teetje Cornelis, jongedogter in het Waerdlandt onder de banne van Haringhkarspel. Alhier getrouwt met attestatie van Haringhkarspel den 23 dito.
23-05-1694 Petrus Hoogerduijn, jongman van Schagen, predikant tot Sijbekarspel met Trijntje Pieters Broers, jongedogter mede van Schagen en alhier wonende op de Plaets. Met attestatie van hier getrouwt tot Sijbekarspel den 9 junij.
29-08-1694 Ariaen Cornelisz, jongman van Schagen op Corneliswerf met Jannetje Gerrits, weduwe op de Bocht aen de Grote Sloot in de Zijp. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp 12 september.
26-09-1694 Cornelis Jansz, weduwnaar uijt de Zijp aan de Schagerbrugh met Neeltje Louwerts, weduwe wonende tot Schagen op de Loed. Alhier getrouwt met attestatie uijt de Zijp 10 october.
31-10-1694 Jan Pietersz Robol, weduwnaar wonende tot Schagen in de Molenstraet met Neeltje Crelis, jongedogter van Callantsoogh wonende op de Loedt. Alhier getrouwt met attestatie van Callantsoogh 14 november.
19-12-1694 Dirck Bent, jongman wonende tot Rijp met Susanna Sminckius, weduwe wonende tot Schagen op de Plaets. Alhier getrouwt met attestatie uijt de Rijp 2 januarij 1695.
02-01-1695 Sijmon Hendriksz, weduwnaar van de Kaijns onder de banne van Schagen met Aefke Claas, jongedogter meede van de Kaijns, alhier getrouwt den 18 januarij..
02-01-1695 Pieter Huijbertsz, weduwnaar van Schagen wonende op het Noordt met Aef Harcks, jongedogter uijt de Zijp aen de Bannestolpen. Alhier getrouwt met attestatie uijt de Zijp den 18 januarij.
23-01-1695 Jan Cornelisz, weduwnaar van Schagen wonende op de Mieden met Maartje Ariaens, jongedogter wonende in de Zijp. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp 8 februarij.
30-01-1695 Louris Pietersz, jongman van Lagedijck onder de banne van Schagen met Hilgond Cornelis, jongedogter uijt de Zijp aen de Groote Sloot tussen de Keijnsbrugh en Oude Sluijs. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp 13 februarij.
13-02-1695 Cornelis Claesz Decker, jongman van Schermerhorn met Aeltje Cornelis, jongedogter van Schagen wonende op de Loedt. Alhier getrouwt met attestatie van Schermerhorn 6 maart.
27-02-1695 Jacob Adriaensz, jongman van Valckoogh met Trijntje Adriaens, jongedogter van Tjallewal in de banne van Schagen. Getrouwt met attestatie van hier tot Valckoogh 13 maart.
06-03-1695 Adriaen Arisz Weere, weduwnaar wonende op de Bierkade met Dieuwertje Visschers, jongedogter van Schagen wonende op de Lagezijd, alhier getrouwt 20 dito.
13-03-1695 Paulus Claasz Beets, jongman, voorsanger tot Sijbekarspel met Maritje Allerts, jongedogter van Schagen en mede wonende. Met attestatie van hier getrouwt tot Sijbekarspel den 27 dito. Note; dees jonge vrouw is woensdag na dat zij zondags in de echt verbonden was gestorven.
23-04-1695 Jan Hofkerck, jongman van Schagen met Cornelia de Witt, jongedogter van Alkmaer. Met attestatie van hier en Alkmaer getrouwt tot Warmenhuijsen 8 maij.
01-05-1695 Jacob Willemsz, weduwnaar op de Kaijns onder de banne van Schagen met Grietje Jans, weduwe wonende in Poolandt onder de banne van Barsingerhorn. Met attestatie van hier getrouwt tot Barsingerhorn 15 dito.
01-05-1695 Jacob Jans de Haen, jongman wonende tot Broockoort onder de banne van Grootebroek met Aechje Hendricks, weduwe wonende tot Schagen in de Nieuwstraet. Met attestatie van Aendijck alhier getrouwt 15 dito.
29-05-1695 Jan Gerritsz van Vlaenderen, jongman van Schagen met Trijntje Cornelis, weduwe mede van Schagen beijde wonende op ’t Hoogh, alhier getrouwt 12 junij.
24-07-1695 Claes Jacobsz, weduwnaar van St. Maerten met Anne Pieters, weduwe tot Laegedijck onder de banne van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt tot St. Maerten 7 augustus.
14-08-1695 Cornelis Rieuwertsz Grootebroeck wonende tot Grootebroeck met Wijberich Jans, weduwe van Schagen en aldaer wonende op de Plaets. Met attestatie van hier getrouwt tot Grootebroeck 28 dito.
18-09-1695 Pieter Adriaensz, jongman op de Nes in de banne van Schagen met Neeltje Jans, jongedogter van Valkoogh. Met attestatie van Valkoogh alhier getrouwt 2 october.
09-10-1695 Dirck Wijbrantsz Sane, jongman van Midwout met Maritje Gerrits Hickers, jongedogter van Schagen wonende op Grootewal. Met attestatie van Midwout alhier getrouwt voormiddags 23 dito.
16-10-1695 Jan Jansz Lucht, jongman van Schagen alhier wonende op de Plaets met Aeltje Cornelis, jongedogter van Alkmaer en aldaer wonende. Alhier getrouwt met attestatie van Alkmaer 30 dito.
23-10-1695 Hermanus Theunisz, weduwnaar wonende tot Schagen op ’t Noort met Maertje Maertens, weduwe wonende in de Molenstraet, alhier getrouwt 6 november.
23-10-1695 Cornelis Jansz, jongman wonende tot Bersingerhorn met Trijn Michiels, jongedogter wonende tot Lollebrugh onder de banne van Schagen. Getrouwt met attestatie van hier tot Barsingerhorn 6 november.
15-01-1696 Cornelis Willemsz, jongman op Grootewal onder de banne van Schagen met Stijntje Cornelis, jongedogter tot St. Maerten. Getrouwt met attestatie van hier tot St. Maerten 29 dito.
05-02-1696 Cornelis Cornelisz van ’t Hoogh, weduwnaar wonende op Wijbewerf onder Schagen met Maritje Jacobs, jongedogter mede van Schagen wonende op de Bierkaij, alhier getrouwt 19 dito.
13-05-1696 Augustinus Cornelisz van der Oort, jongman wonende in de Nieuwstraet met Theunisje Jacobs, jongedogter wonende op de Hooghzijde, alhier getrouwt 27 dito.
10-06-1696 Jan Pietersz Streeck, jongman wonende tot Schagen op ’t Noort met Maritje Pieters, jongedogter wonende op de Loed, alhier getrouwt 29 dito.
09-07-1696 Christianus Jansz, jongman van Alkmaer wonende op de Koningswegh met Trijntje Jans, weduwe van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt tot Alkmaer 22 dito.
22-07-1696 Sasker Aeriaensz, jongman van Tjallewal onder de banne van Schagen met Maartje Dircks, jongedogter uijt het Waardlandt onder Haringhkarspel. Alhier met attestatie van Haringhkarspel getrouwt 5 augustus.
05-08-1696 Adriaen Jansz Wit, weduwnaar van Niedorp en aldaer wonende met Anne Jans, jongedogter van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt tot Niedorp 19 dito.
11-09-1696 Cornelis Jansz Knouwel, weduwnaar wonende tot Huijsduijnen met Jannetje Ariaens, jongedogter van de Keijns onder de banne van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt op Huijsduijnen 28 dito.
23-09-1696 Willem Sijmonsz, jongman van Schoorl en aldaer wonende met Grietje Pieters, weduwe van Schagen wonende op Kapenburgh. Alhier getrouwt met attestatie van Schoorl 7 october.
28-10-1696 Theunis Hillebrantz, jongman tot Enckhuijsen met Antje Pieters, jongedogter van Schagen wonende op de Loed. Met attestatie van hier getrouwt tot Enckhuijsen.
25-11-1696 Theunis Rensz, jongman van Tjallewal onder de banne van Schagen met Anna Cornelis, jongedogter uijt het Waardlandt onder de banne van Haringhkarspel. Met attestatie van Haringhkarspel alhier getrouwt 9 december.
16-12-1696 Cornelis Cornelisz, jongman wonende op de Leeghzijde met Anna Willems, jongedogter van Schagen wonende op de Laen, alhier getrouwt 30 dito.
30-12-1696 Gerrit Jacobsz Zeeman, jongman wonende tot Valkoogh met Trijntje Roelofs, jongedogter wonende tot Burghorn onder de heerlijckheijt van Schagen. Met attestatie van hier getrouwt tot Valkoogh 13 januarij 1697.
20-01-1697 Albert Jansz, jongman uijt de Wieringerwaert met Anna Louwerens, jongedogter van Schagen wonende op de Hoogzijde. Alhier getrouwt met attestatie uijt de Wieringerwaert 3 februarij.
09-03-1697 Willem Claesz, jongman van de Keijnse onder de banne van Schagen met Trijn Pieters, jongedogter van de Oude Sluijs in de Zijp. Attestatie verleent om in de Zijp te trouwen.
09-03-1697 Jan Claasz, weduwnaar van de Keijnse onder de banne van Schagen met Maartje Reijnders, jongedogter uijt de Suijdtzijp. Attestatie gegeven om in de Zijp te trouwen.
31-03-1697 Michiel Heijnsius, officier tot Opmeer, jongman wonende tot Hoogtwout met Adriana van de Mijst, jongedogter wonende tot Schagen op de Hooghzijde. Alhier getrouwt met attestatie van Hoogtwoud 19 april.
07-04-1697 Claas Andriesz, jongman wonende op ’t Noort met Trijn Pieters, jongedogter van Schagen wonende op de Nes, alhier getrouwt 21 dito.
14-04-1697 Jan Pietersz Groot, jongman wonende op Koedijck met Maritje Philips, jongedogter op ’t Jallewal onder de banne van Schagen. Met attestatie van hier tot Koedijck getrouwt 28 april.
23-06-1697 Dirck Lanckvelt, jongman van Alkmaer wonende alhier op de Hooghzijd met Neeltje Ariaens Langereijs wonende alhier op de Leeghzijd, alhier getrouwt 7 julij.
28-07-1697 Cornelis Jacobsz Trompetter, weduwnaar wonende tot Abbeste onder Calantsoogh met Trijntje Alders, weduwe wonende tot Schagen in de Molenstraet. Met attestatie van hier getrouwt in Calantsoogh 11 augustus.
08-09-1697 Cornelis Willemsz, jongman van Schagen met Susanna Engels van de Oude Sluijs in de Zijp. Met attestatie van hier getrouwt in den Zijp 22 dito.
15-09-1697 Adriaen Jansz, jongman van Dirckshorn onder de banne van Haringhkarspel met Etje Pieters, weduwe op de Tolken onder de banne van Schagen. Met attestatie van Dirckshorn alhier getrouwt 29 dito.
22-09-1697 Jacob Pietersz, jongman wonende op ’t Jallewal onder de banne van Schagen met Anna Jans, jongman wonende op de Leeghzijd, alhier getrouwt 6 october.
27-10-1697 Jan Jacobsz, jongman wonende in de bedijckte Schermer met Grietje Gerrits, jongedogter van Schagen wonende op Grootewal. Met attestatie uijt de Schermer alhier getrouwt 10 november.
27-10-1697 Sijbrandus Adrians Franck, jongman uijt de Zijp wonende aan de Schagerbrugh met Lijsbeth Gerrits, jongedogter van Schagen wonende op de Hoogzijde. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp 10 november.
17-11-1697 Jan Cornelisz, jongman van Schagen wonende op de Loed met Geertje Pieters, jongedogter wonende mede op de Loedt, alhier getrouwt 1 december.
22-12-1697 Cornelis Pietersz, jongman op de Nes onder de banne van Schagen met Neeltje Pieters, jongedogter mede aldaer wonende, alhier getrouwt den 5 januarij 1698.
15-12-1697 Jan Pietersz, jongman van de Nes onder de banne van Schagen met Neeltje Pieters, jongedogter mede van Schagen wonende op de Nes, alhier getrouwt 29 december.
05-01-1698 Pieter Thijsz Bijpost, jongman van Nieuwe Niedorp en aldaer wonende met Jannetje Philips, jongedogter van Tjallewal en aldaer wonende. Met attestatie van Nieuwe Niedorp alhier getrouwt 19 dito.
19-01-1698 Arien Ariensz, jongman van de Keijnse onder de banne van Schagen met Teetje Cornelis, jongedogter wonende op Leegedijck, alhier getrouwt 2 februarij.
02-03-1698 Harck Jansz, jongman wonende op de Plaets met Aeltje Dircks, weduwe mede aldaer wonende, alhier getrouwt 18 dito.
02-03-1698 Jacob Wijbrantsz Gistingh, jongman van Schagen in de Nieuwstraet met Grietje Aris, jongedogter mede van Schagen op de Hoogzijde, alhier getrouwt 18 dito.
13-04-1698 Jan Barentsz Guldemorgen, jongman van Schagen met Maritje Jacobs, mede van Schagen op de Hooghzijde, getrouwt alhier 27 dito.
13-04-1698 Dirck Cornelisz Gorter, jongman van Schagen wonende op ’t Noordt met Vrouwtje Thamis, jongedogter van Schagen op de Hoogzijde, mede alhier getrouwt 27 dito.
25-05-1698 Pieter Gerritsz, jongman wonende op Grootewal onder de banne van Schagen met Geertje Jans, jongedogter mede aldaer wonende, alhier getrouwt 8 junij.
19-09-1698 Doctor Marcus Boerhaeven, jongman wonende op de Loedt met Annetje Luijtjes Barsingerhorn, jongedogter van Schagen wonende op de Leegzijd, alhier getrouwt 28 dito.
12-10-1698 Adriaen Pietersz, jongman van de Keijnse onder de banne van Schagen met Aechtje Jans, weduwe wonende tot Crabbedam onder Warmenhuijsen. Met attestatie van hier getrouwt tot Warmenhuijsen den 26 dito.
19-10-1698 Pieter Dircksz Geus, jongman van Schagen wonende in de Nieuwstraet met Anna Cornelis Plaets, jongedogter mede van Schagen wonende op de Plaets, alhier getrouwt 2 november.
02-11-1698 Pieter Stam, weduwnaar wonende tot Schagen op de Hoogzijde met Trijntje Pieters, jongedogter wonende tot Haerlem. Alhier getrouwt met attestatie van Haerlem 16 dito.
02-11-1698 Jan Jacobsz, jongman van de Keijnse onder de banne van Schagen met Jannetje Hendricks, jongedogter uijt de Zijp aen de Schagerbrugh. Met attestatie van hier getrouwt in de Zijp 16 dito.
28-12-1698 Otto Jansz, jongman op de Nes onder de banne van Schagen met Maertje Jacobs, jongedogter van Barsingerhorn. Alhier getrouwt met attestatie van Barsingerhorn 11 januarij 1699.
15-02-1699 Maijert Adriaensz, jongman wonende op de Nes met Lijsbeth Adriaens, jongedogter van Schagen wonende op Aachdorp, alhier getrouwt 1 maert.
15-03-1699 Cornelis Cornelisz Plaets, burgemeester en weduwnaar van Schagen op de Plaets met Trijntje Cornelis Brouwer, weduwe tot Medenblick. Met attestatie van hier tot Medenblick getrouwt 29 dito.
15-03-1699 Dirck Pietersz, jongman van Schagen wonende in de Hoep met Ariaentje Garmens, jongedogter van Valkoog en aldaer wonende. Met attestatie van hier getrouwt tot Valkoogh den 29 dito.
22-03-1699 Willem Gerritsz Sevenhuijsen, jongman wonende op de Hoef met Jannetje Sijmons, jongedogter alhier op de Loed. Attestatie gegeven om op den Hoef te trouwen.
29-03-1699 Mr.Ariaen Franck, weduwnaar in de Zijp aen de Schagerbrugh met Guertje Jacobs, jongedogter alhier op het Irmtgars. Met attestatie uijt de Zijp alhier getrouwt 12 april.
05-04-1699 Sijbrandt Gerrits Swemmer, jongman tot Schagen op het Noordt met Maertje Cornelis, jongedogter tot Suijdscherwoud op Langedijck. Met attestatie van Suijdscherwoud alhier getrouwt 19 dito.
16-08-1699 Reijer Pietersz, weduwnaar op de Grin onder de banne van Barsingerhorn met Trijn Jans, weduwe op de Nes onder de banne van Schagen. Met attestatie van Barsingerhorn alhier getrouwt 30 dito.
13-09-1699 Jacob Velthuijs, jongman en secretaris tot Asperen met Anna van de Mijst, jongedogter tot Schagen op de Hooghzijde. Alhier getrouwt met attestatie van Asperen 27 dito.
18-10-1699 Dirck Cornelisz, jongman wonende op Groenvelt onder Valkoogh met Trijn Jans, weduwe tot Schagen in de Herestraet, alhier getrouwt 1 november.
25-10-1699 Pieter Jacobsz, jongman tot Koedijck met Lijsbeth Michiels, jongedogter tot Lollebrugh onder Schagen. Alhier getrouwt met attestatie van Koedijck 8 november.
22-11-1699 Cornelis Abramsz, jongman van Schagen op de Loed met Antje Pieters, jongedogter mede van Schagen op de Leeghzijde, alhier getrouwt 6 december.
06-12-1699 Jan Cornelis Langedijck, jongman van Schagen op het Noordt met Maritje Claes, jongedogter mede van Schagen en aldaer wonende, alhier getrouwt 20 dito.
27-12-1699 Jan Pietersz, weduwnaar wonende op ’t Noort met Maeritje Maertens, weduwe op de Loedt. Alhier getrouwt 13 januarij 1700 des woensdag avonds.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 6 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 10-09-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *