Schagen Huwelijken Gereformeerd 1681-1688

Schagen Huwelijken Gereformeerd 1657-1815

Periode 1681– 1688.

06-04-1681 Gerrit Jacobsz, jongesel woonende tot Warmenhuijsen en Rikkel Jans, jongedogter wonende op ’t Noordt, getrouwt in onze kerk 20 april.
11-05-1681 Isbrand Jacobsz, jongesel in de Heerestraet en Aeltje Thijsz, jongedogter in de Hoep, getrouwt in onze kerk de 25 maij.
25-05-1681 Jan Harmensz, jongesel in Messemakersstraet en Etje Jans, jongedogter van St. Marten, met attestatie elders getrouwt de 15 junij.
15-06-1681 Jan Jansz Teun, weduwnaar van Schagen en Grietje Jans, jongedogter van Lutjewinkel, met attestatie de 6 julij getrouwt tot Valkoog.
10-07-1681 Teunis Jacobsz, jongesel van Egmondt op Zee en Anne Gerrits, jongedogter van Leegedijk, getrouwt in onze kerk de 27 dito.
21-09-1681 Mr. Hendrik Dirriksz Voogt, weduwnaar en Grietje Cornelis Streeck, jongedogter beijde in Schagen. Getrouwt 5 october met attestatie in Calantooge.
14-12-1681 Aerien Allertsz, weduwnaar tot Schagen met Aeriaentje Cornelis, jongedogter van Westsanen, alhier getrouwt.
21-12-1681 Mies Isaacs Vlieger, weduwnaar met Teuntje Poulus, weduwe residerende tot Barsingerhorn, alhier getrouwt.
08-03-1682 Jacob Teun ende Trijn van Dort zijn tot Valkoogh met attestatie getrouwt.
15-03-1682 Cornelis Jansen Schouten van Tolcken met Trijn Jans, jongedogter van Dirkshorn, alhier getrouwt.
05-04-1682 Jan Jansen Beeck, weduwnaar op de Horn in de banne van Barsingerhorn met Aelt Jans, jongedogter van Lutjewal in de banne van Schagen. Getrouwt tot Haringhuijsen met attestatie.
05-04-1682 Jacob Melcherts, weduwnaar van Schagen met Annetje Celis, weduwe van Alckmaer zijn aldaer getrouwt, attestatie verleent.
12-04-1682 Willem Aerjens, jongesel van Nieuwe Niedorp met Niesjen Cornelis, jongedogter van Schagen. Attestatie verleent en tot Niedorp getrouwt. Nota, dese bruijt is om de 14 weken haestigh gerust.
26-04-1682 Pieter Pieterse Stam, jongesel van Schagen met Aechje Pieters van Hullen, jongedogter van Haerlem, attetatie verleent en tot Haerlem getrouwt.
03-05-1682 Jan Gijsberts Bos, weduwnaar van Groot Schermer met Maertjen Jans Blom, jongedogter van Corneliswerf in de banne van Schagen. Attestatie verleent en tot Groot Schermer getrout.
17-05-1682  Aerien Cornelisz Gorter, jongesel met Grietje Pieters Kos, jongedogter beijde van Schagen. Met attestatie getrout tot Hensbroeck.
17-05-1682 Claas Jansen Roos, jongman van Hoorn met Dieuwertje Pieters Cos, jongedogter van Schagen. Attestatie verleent en getrout tot Hensbroeck.
05-07-1682 Cornelis Wijbrants van Corneliswerff met Maartjen Carstens, weduwe beijde tot Schagen, alhier getrouwt.
29-07-1682 Sijmon Hendricxen, jongesel van Valckoogh met Maartjen Cornelis, jongedogter van de Kaeijns in de ban van Schagen. Met attestatie getrout in ’t Slick.
09-08-1682 Pieter Sijmons, jongesel van Leegedijck met Maartjen Gerrits, jongedogter wonende tot Schagen. Met attestatie getrout tot Spanbroek.
23-08-1682 Jan Cornelisz Heeringman, jongesel met Anna Jacobs, jongedogter beijde van Schagen, alhier getrout.
11-10-1682 Jan Jansen Gurckim, jongesel met Aecht Bastiaans, jongedogter van Leegedijck, alhier getrout.
11-10-1682 Claes Sijmons, jongesel met Griet Gerrits, jongedogter beijde van Leegedijck, alhier getrout.
18-10-1682 Isaack Rosel, jongman van Gaaveren in Normandijen met Martha Anthonis Vermon, jongedogter van Schagen, alhier getrout.
08-11-1682 Gerrit Dircxen, weduwnaar tot Schagen met Neel Ariens, jongedogter van Aelegarn bij de Helder, alhier getrouwt.
22-11-1682 Harmaanus Teunis, jongesel van de Schagerbrug met Lijsbet Gerrits, jongedogter van Legedijck in de ban van Schagen. Getrout aen de Schagerbrug.
29-11-1682 Aelbert Jansz, jongesel van Tjallewal met Jannetjen Jans, jongedogter van Corneliswerf beijde in de banne van Schagen, alhier getrout.
12-12-1682 Claes Jansen, jongman van Schagen wonende op de eerste Dorpe met Folke Jacobs, jongedogter van Huijsduijnen mede wonende alhier, alhier getrout.
12-12-1682 Gerrit Pietersen, jongman van Schagen wonende op den Es met Lijsbeth Claes, jongedogter van Schagen mede wonende aldaer, alhier getrouwt.
27-12-1682 Wilhelm Ariensz, weduwnaar van Schagen in de Heerestraet met Leentje Jacobs, jongedogter mede van Schagen laest gewoont hebbende tot Alcmaer, 13 januarij 1683 getrouwt.
27-12-1682 Sijmon Jansz Moij, jongman van de Helder met Maritje Segers, jongedogter van Schagen woont op de Hoep. Attestatie gegeven on op de Helder te trouwen 16 januarij.
02-01-1683 Jan Adriaensz Wallelis, jongman van Haringhuijsen met Anna Adriaens, jongedogter van den Es onder de banne van Schagen beijde wonende tot Haringhuijsen. Attestatie gegeven om tot Haringhuijsen te trouwen.
09-01-1683 Cornelis Gerritsz, jongman van de Stins onder de banne van Barsingerhorn met Maritjen Crelis, jongedogter van den Es onder de banne van Schagen. 24 dito attestatie gegeven om tot Haringhuijsen te trouwen.
12-02-1683 Cornelis Cornelissen Streeck, jongman van Schagen met Aeltje Willems, jongedogter van Oude Nierop. Attestatie gegeven om tot Oude Nierop te trouwen 5 maert.
27-02-1683 Dirck Franssen, jongesel van Schagen wonende in de Hoep met Maertjen Pieters, jongedogter van de Es onder de banne van Schagen. 14 maart attestatie gegeven om elders te trouwen.
07-03-1683 Hendrick Jansen, weduwnaar van de Wijsent onder de banne van Nieroop met Martjen Claes, weduwe van Grotewal onder de banne van Schagen. 21 attestatie gegeven om tot Haringhuijsen te trouwen.
07-03-1683 Anthonie van den Heuvel, jongman op de Lagesij met Maertje Pieters, weduwe op de Hogesij. 21 attestatie gegeven om in ’t Oogh te trouwen.
13-03-1683 Wilhelm Pietersen Schagen, jongman op de Lagesij met Lijsabeth Pietersen, jongedogter in de Nieuwstraet. Attestatie gegeven om tot Warmenhuijsen te trouwen.
13-03-1683 Pieter Cornelissen Bergen, jongman van Valckoogh met Trijn Hermens, jongedogter van Grotewal onder de banne van Schagen. Attestatie gegeven om tot Haringhuijsen te trouwen.
20-03-1683 Arien Jansen Braef, weduwnaer uijt de Zijp met Ael Crelis, weduwe van Hemkewerf onder de banne van Schagen. Attestatie gegeven om aen de Oude Sluijs te trouwen 7 april.
28-03-1683 Pieter Jansz, weduwnaer uijt de Zijp wonende op de Dorpe met Anne Jans, jongedogter op het Noort, beijde tot Schagen, 4 april getrouwt.
03-05-1683 Crelis Jansz Teun, jongman van Schagen met Aefjen Jans, jongedogter uijt de Wieringerwaert. Den 23 attestatie gegeven om tot Wieringerwaert te trouwen.
15-05-1683 Gerrit Jansen, jongman van Schagen wonende op ’t Noort met Grietje Wijbrands, jongedogter wonende op de Plaats, attestatie gegeven om elders te trouwen.
22-05-1683 Jacob Jansen, jongman van Barsingerhorn met Ael Claes, jongedogter van Schagen wonende op het Noort. Attestatie gegeven nae Barsingerhorn.
12-06-1683 Aerien Jansen Wijn, jongman wonende op de eerste Dorpe met Aeltje Pieters, jongedogter wonende mede aldaer, den 27 getrouwt.
12-06-1683 Wilhelm Jansen, weduwnaar op de eerste Dorpe met Lijsabeth Pietersen, weduwe op de Nes, attestatie gegeven om elders tr trouwen.
04-07-1683 Cornelis Pietersen, weduwnaar op het Noort met Trijn Cornelis, jongedogter mede aldaer, den 18 getrouwt.
04-07-1683 Cornelis Claessen, weduwnaar op de Plaets met Anna Jans, jongedogter wonende tot Bergen. Den 18 attestatie gegeven om tot Bergen te trouwen.
08-08-1683 Arien Jansen, weduwnaar van Nieuwe Niedorp met Ever Sijmonsen, jongedogter van de Nes. Den 22 attestatie gegeven om elders te trouwen.
14-08-1683 Jan Pietersen, jongman van Schagen woont in de Molenstraet met Maertje Jans, jongedogter van Schagen woont op de Noort, den 29 getrouwt.
28-08-1683 Dirck Buijchensen Brederode, weduwnaar uijt de N. Zijp met Aelt Sijmensen, weduwe van de Keijns. 12 september attestatie gegeven om elders te trouwen.
28-08-1683 Amel Claessen, weduwnaar van ’t Jallewal met Maertje Jans, weduwe mede van ’t Jallewal. 12 attestatie gegeven om elders te trouwen.
04-09-1683 Cornelis Harcksen Nes, weduwnaar woont op de Nes met Diewer Ariens, jongedogter woont aen ’t Valckooger Verlaet, dito getrouwt.
11-09-1683 Teunis Jacobsen, weduwnaar van Egmond op See met Neel Jans, jongedogter van Schagen wonende tot Alckmaer. 30 attestatie gegeven om elders te trouwen.
27-09-1683 Claes Reijersen de Boer, jongman van Schagen met Lijsabeth Jans, jongedogter op het Noort, 10 october getrouwt.
04-12-1683 Jan Claessen, jongman van Hoorn met Neeltjen Ariens, jongedogter van Schagen, attestatie gegeven om elders te trouwen.
04-12-1683 Dirck Jacobsen, jongman van ’t Jallewal met Neel Jans, jongedogter van Dirckshorn. 19 dito attestatie gegeven om elders te trouwen.
11-12-1683 Jan Jansen, weduwnaar van de Rijn onder de banne van St.Maerten met Anna Jans, weduwe van Schagen. Attestatie gegeven om tot St. Maerten te trouwen.
25-12-1683 Pieter Cornelissen, jongman van ’t Jallewal onder de banne van Schagen met Maertje Pieters, jongedogter aen de Ouwden Dijck onder Burghorn, 9 januarij 1684 getrouwt.
25-12-1683 Willem Gerritsz Nes, jongman van Grotewal onder de banne van Schagen met Guurtje Ariens, jongedogter van Barsingerhorn. Attestatie gegeven om tot Barsingerhorn te trouwen.
28-12-1683 Dirck Jansen, jongman van Grotewal met Diewer Ariens, jongedogter uijt de Zijp en mede wonende op Grotewal onder de banne van Schagen, 16 januarij 1684 getrouwt.
28-12-1683 Pieter Cornelissen, weduwnaar van Colhorn met Maertjen Albers, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om tot Colhorn te trouwen.
00-00-1684 Op attestatie van Schermerhorn getrouwd Willem Jacobsen Kist, jongman met Guurtje Jans, jongedogter van de Oude Sluijs getrouwd.
23-01-1684 Hendrick Jansen, weduwnaar van Grotewal onder de banne van Schagen met Neel Maijles, weduwe van de Stroet onder de banne van St. Maerten. 6 februarij attestatie gegeven om tot St. Maerten te trouwen.
06-02-1684 Pieter Claessen, jongman van de Keijns onder de banne van Schagen met Maertje Claes, jongedogter van St. Maerten. De 20 attestatie gegeven om elders te trouwen.
12-02-1684 Jacob Cornelissen, weduwnaar van Schagen wonende op de Bierkaij met Barber Jans, weduwe van Schagen in de Nieuwstraet, 27 dito getrouwt.
05-03-1684 Flori Adriaensen, weduwnaar van het Verlaet in de banne van Schagen met Barber Jans, jongedogter wonende tot Valckoogh, beijde attestatie gegeven om tot Valckoogh te trouwen.
05-03-1684 Garbrand Dircksen, jongman van Groenvelt in de banne van Valckoogh met Maertje Adriaens, jongedogter van het Verlaet in de banne van Schagen. Beijde attestatie gegeven om tot Valckoogh te trouwen.
13-03-1684 Cornelis Albertsen Coren, weduwnaar tot Alcmaer met Guurtje Jansen Schagen, jongedogter van Schagen. Den 2 april attestatie gegeven om tot Alcmaer of elders te trouwen.
24-03-1684 Jan Jansen Schenk, jongman van Lutjewal onder de banne van Schagen met Anna Pieters, jongedogter uijt de Zijp wonende aen de Ruijge Wegh. Den 9 attestatie gegeven om elders te trouwen.
22-04-1684 Wilhelm Jansen Winckel, jongman uijt de Boome onder de banne van Nieuwe Niedorp met Trijntje Pieters, weduwe van Schagen in de Molenstraet. Attestatie gegeven om tot Nieuwe Niedorp te trouwen.
29-04-1684 Pieter Jansen Boon, weduwnaar van de Schagerbregh met Hillegont Wilhelms, weduwe van Schagen wonende op de Laeghsijt. Attestatie gegeven om tot Schagerbregt te trouwen 14 maij.
06-05-1684 Pieter Hendricksen Sala (of Tala), jongman van de Nes met Martje Pieters, weduwe wonende op de Loet, getrouwt 20 maij.
24-06-1684 Claes Fransen Ackermans, weduwnaar van den Eenigenburgh met Aeltje Ariens, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
22-07-1684 Mr. Jan Dircksen de Geus, organist tot Schagen met Maertje Pieters, jongedogter van Alcmaer. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
19-08-1684 Jan Cornelissen Plaets, jongman van Schagen op de Hooghsijd met Maritje Jacobs Wittekint, jongedogter van Schagen op de Loet, getrouwd.
20-08-1684 Den 20 augustus getrouwd op attestatie Isbrand Barendsen Duijm, jongman uijt de Beemster met Aeltje Jans, weduwe van het Oude Niedorper Verlaet, getrouwd.
02-12-1684 Hillebrand Jacobsen, jongman van Groet met Annitjen Abrahams, jongedogter van Schagen, getrouwd.
07-12-1684 Claes Huijbertsen Wagenmaecker, weduwnaar op het Noort met Aefjen Pietersen, jongedogter uijt de Hale onder de banne van Schagen, getrouwd.
27-12-1684 Cornelis Jansen, jongman met Trijntje Reijers, jongedogter beijde uijt de Hale, getrouwd.
27-12-1684 Jan Ariensen, weduwnaar van Schorel wonende op Tolcke met Etje Pieters, weduwe van Lagedijck beijde onder de banne van Schagen, getrouwd.
05-01-1685 Jan Jansen, weduwnaar wonende op de Toom met Lijsbeth Jans, weduwe van Haerlem wonende op de Loet, getrouwd.
27-01-1685 Arien Claessen, jongman van Nieuwe Niedorp met Trijn Sijmons, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
17-02-1685 Pieter Jansen, jongman van Lagedijck onder de banne van Schagen met Maertje Ariens, jongedogter uijt de Zijp. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
21-02-1685 Cornelis Fransen Hoep, jongman van Schagen wonende in de Rijp met Maertje Pieters, jongedogter van Schagen woont op het Noort. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
24-02-1685 Jacob Adriaensen Kuijl, jongman met Vrouwtjen Ariens, jongedogter beijde van Schagen en wonende op de Loet. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
07-04-1685 Dirck Jansen, jongman wonende op het Noort en Neeltjen Hermens, jongedogter in de Molenstraet, getrouwd.
14-04-1685 Willem Pietersen, jongman van Alcmaer met Aeghje Cornelis, weduwe wonende, getrouwd.
05-05-1685 Claes Cornelissen, weduwnaar van Lagedijck onder de banne van Schagen met Griet Cornelis, jongedogter van de Rijn uijt de banne van St. Maerten, getrouwd.
01-09-1685 Hendrick Reijnders, weduwnaar van Dirckshorn onder de banne van Haringhcarspel met Jannitjen Gerrits, weduwe wonende in de Molenstraet tot Schagen.
01-09-1685 Jan Jansen, jongman uijt de Zijp met Maertje Jacobs, jongedogter van Schagen op de Loet. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
08-09-1685 Do. Hermanus de Moor, predikant tot Schagen, jongman met Bartha van Coblentz, jongedogter van Amsterdam, den 25 getrouwd tot Amsterdam.
13-10-1685 Gerrit Ariens, jongman van Schagen wonende op de Loet met Trijn Jans, jongedogter van Schagen mede wonende op de Loet, den 28 getrouwd.
19-10-1685 Floris Jansen, jongman van Winckel met Anna Jans, jongedogter van Schagen wonende in de Molenstraet, 4 november alhier getrouwd.
30-11-1685 Arien Cornelissen, jongman uijt de Noord Zijp met Trijn Jans, jongedogter van de Nes onder de banne van Schagen, alhier getrouwd.
22-12-1685 Frederick Adriaensen Schoorl, weduwnaar van de Helder met Lijsbeth Jansen Groet, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven on tot de Helder te trouwen.
29-12-1685 Jan Cornelissen Boots, weduwnaar van Schagen in de Molenstraet met Trijn Baltissen, weduwe wonende op de Laegesijd, getrouwd.
07-01-1686 Hillebrand Jacobsen, jongman van Schagen op de Loet met Maertje Pieters, jongedogter mede wonende op de Loet, getrouwd.
12-01-1686 Albert Sijmonsen, weduwnaar van Schagen wonende in de Hoep met Lijsbeth Crelis, jongedogter van Barsingerhorn mede wonende op de Hoep, getrouwd.
27-01-1686 Jan Pietersen, jongman wonende op de Nes onder de banne van Schagen met Aeltje Pieters, jongedogter wonende tot Warmenhuijsen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
01-02-1686 Jan Jansen Crom van Oudcarsper op Langedijck met Anna Pieters, jongedogter van St. Maerten wonende alhier, getrouwd.
09-02-1686 Jan Cornelissen Haringhman, weduwnaar van Schagen wonende in de Steenstraet met Catelijntje Wilhelms, weduwe van Schagen wonendein de Hoep, getrouwd.
09-02-1686 Pieter Cornelissen, jongman van Schoorl met Neeltje Alders, jongedogter van Schagen wonende op de Loet, getrouwd.
23-02-1686 Jan Cornelissen, jongman van de Nes onder de banne van Schagen met Trijn Pietersen, jongedogter uijt de Winckelewaerd, getrouwd.
10-03-1686 Gerrit Adriaensen, jongman van de Kains onder de banne van Schagen met Aeff Paulusse, jongedogter uijt Pooland onder de banne van Barsingerhorn. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
06-04-1686 Teunis Wilbrandsen, jongman van St. Maerten in Nieuwland met Trijntje Jans, jongedogter van Lagedijck onder de banne van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
06-04-1686 Thijs Wibrandsen, jongman van St. Maerten met Anna Jans, jongedogter van Lagedijck onder de banne van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
12-04-1686 Albert Ariensen Graven, jongman op de Nes met Griet Sijmensen, jongedogter mede van de Nes onder de banne van Schagen, getrouwd.
11-05-1686 Arien Pietersen Stam, jongman van Schagen op de Kaegedijck met Neeltje Cornelissen Connich, jongedogter van Schagen op de Hooghsijd. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
18-05-1686 Harck Pietersen Kneelhouwt, jongman van Lagedijck onder de banne van Schagen met Trijn Ariens Jongemoot van Petten wonende alhier op de Plaets, getrouwd.
29-06-1686 Jan Ariensen, jongman van ’t Valckoogher Verlaet met Grietjen Cornelissen, jongedogter van Barsingerhorn. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
19-07-1686 Jan Pietersen Breghman, weduwnaar van Schagen met Grietje Jansen Schager, jongedogter van Schagen beijde wonende op de Hooghsijd, getrouwd.
03-08-1686 Arien Jansen, jongman van Schorel met Maertje Segers, weduwe van Schagen wonende in de Hoep. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
18-10-1686 Cornelis Gerritsen, weduwnaar van Bersingerhorn met Aeltjen Heeringhs, jongedogter van Schagen wonende in de Molenstraet. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
03-11-1686 Jacob Claessen, jongman van Nieuwe Niedorp met Grietje Jacobs, jongedogter van Schagen wonende voor de Tooren. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
16-11-1686 Aris Wilhemsen, jongman van Petten met Neeltje Crelis, jongedogter van Schagen wonende op het Noort, getrouwd.
07-12-1686 Pieter Crelissen, jongman uijt Poolland onder de banne van Bersingerhorn met Anna Pieters, jongedogter van de Kains onder de banne van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
04-01-1687 Jacob Huijbertsen, jongman van Schagen op het Hoogh met Trijntje Crelissen, jongedogter van Schagen mede op de Hoogh, getrouwd.
17-01-1687 Ariaen Jacobsen, jongman van Graght wonende alhier op de Plaets met Grietje Cornelis, jongedogter van Schagen wonende op de Bierkaij, getrouwd.
17-01-1687 Jan Pietersen, jongman van Calantsoogh met Trijn Jans, jongedogter van Schagen wonende op het Noort, getrouwd.
01-02-1687 Gerrit Cornelissen, jongman van Tolke onder de banne van Schagen met Trijn Pieters, jongedogter van Bersingerhorn. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
14-02-1687 Cornelis Cornelissen Kock, weduwnaar van de Kreijl onder de banne van Bersingerhorn met Neel Luijtjens, weduwe van de Kains onder de banne van Schagen, getrouwd.
08-02-1687 Jan Ariensen, weduwnaar van de Kaijns onder de banne van Schagen met Dieuwer Ariens, jongedogter van Bersingerhorn. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
28-02-1687 Dirck Jacobsen, weduwnaar van de Wael op Texel met Grietje Pieters, jongedogter van Schagen, getrouwd.
08-03-1687 Cornelis Maijersen Maijer, weduwnaar van Schagen wonende op de Bierkaij met Maertje Crelis Bersinger, jongedogter van Schagen wonende op de Plaets, getrouwd.
08-03-1687 Dirck Pietersen, jongman van de Kains onder de banne van Schagen met Maertje Pieters, jongedogter uijt de Zijp aen de Groote Sloot tusschen de Schager en Kainsemer Brugh.
22-03-1687 Gerrit Laurensen, jongman van Warmenhuijsen met Hillegond Hendriks, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
29-03-1687 Jan Gerritsen Dubbel, weduwnaar van Schagen wonende op de Plaets met Aeltje Jacobs, weduwe van de N. Sluijs in de Wieringerwaert, getrouwd.
29-03-1687 Pieter Luijtjens, schoolmeester op de Kains onder de banne van Schagen met Aef Pieters, weduwe van de Kreijl onder de banne van Bersingerhorn. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
18-04-1687 Reijer Aldertsen, jongman van Schagen wonende op de Loet met Aeghje Wiggers Wijn, jongedogter van Alcmaer wonende alhier op de Hooghsijd, getrouwd tot Petten.
05-07-1687 Jan Ariensen, jongman van Hemkewerf onder de banne van Schagen met Trijn Jacobs, jongedogter uijt de Zijp aen de Burgerbrugh, getrouwd.
26-07-1687 Dirck Wilhelmsen, jongman van Bersingerhorn met Grietje Pieters, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
20-09-1687 Sijmon Jacobsen, weduwnaar van Woggenum met Lijsbeth Pieters, weduwe van de Nes onder de banne van Schagen, getrouwd.
19-11-1687 Mr.Michiel van der Meel, weduwnaar wonende in de Nieuwstraet met Lijsbeth Jans de Bruijn, weduwe van den Burgh op Texel. Attestatie gegeven naer den Burgh op Texel.
20-12-1687 Cornelis Visscher, jongman van Schagen wonende op Hooghsijd met Lijsbeth Wijngaerts, jongedogter van Alcmaer, getrouwd.
20-12-1687 Luijtjen Jans, schoemaecker op het Noort met Anna Claes, jongedogter wonende op de Plaets, getrouwd.
03-01-1688 Crelis Jansen, jongman van Schagen wonende op het Noort met Jantje Pieters, jongedogter van den Ouden Dijck onder de banne van Schagen, getrouwd.
03-01-1688 Gerrit Jansen Schaeger, jongman van Schagen op de Hooghsijd met Neeltje Sijmons Claever, jongedogter van St. Maerten, getrouwd.
10-01-1688 Gerrit Dircksen, jongman van Schoorl met Neel Mailes, jongedogter van Tolke onder de banne van Schagen, getrouwd.
12-01-1688 Wouter Maertensen, jongman van Haerlem met Maertje Siewerts, jongedogter van Schagen in de Hoep, getrouwd 8 februarij.
30-01-1688 Dirck Pietersen, jongman van Bersingerhorn met Anna Crelis, jongedogter van de Nes onder de banne van Schaegen. Attestatie gegeven om tot Bersingerhorn te trouwen.
31-01-1688 Pieter Ariensen, jongman met Jantje Jans, weduwe beijde van ’t Jallewal onder de banne van Schagen, getrouwd.
20-03-1688 Pieter Cornelissen, jongman met Lijsbeth Gerrits, jongedogter van de Nes onder de banne van Schaegen, getrouwd.
10-04-1688 Dirck Pietersen, jongman van den Ouden Dijck onder de banne van Schaegen met Aeltje Wilhelms, jongedogter wonende op het Noort, getrouwd.
10-04-1688 Arien Pietersen Schol, jongman bij het weeshuijs met Grietje Saskers, jongedogter van Schaegen in de Nieuwstraet, getrouwd.
10-04-1688 Jan Siewertsen, jongman van Schaegen in de Hoep met Grietjen Ariens, jongedogter op de Laeghsijd, getrouwd.
01-05-1688 Gerbrand Cornelissen Prins, jongman van Schaegen met Barber Jans, weduwe van Bersingerhorn. Attestatie gegeven om tot Bersingerhorn te trouwen.
15-05-1688 Corneli Cornelissen, jongman van Schaegen met Maertje Cornelis, jongedogter van Schaegen beijde wonende op het Noort, getrouwd.
29-05-1688 Pieter Cornelissen Carpentier, weduwnaar van Schaegen wonende op het Noort met Grietje Dircks, jongedogter van de Helder, getrouwd.
18-09-1688 Jan Crelissen, jongman van Cresinghwerf onder de banne van Schagen met Neel Heertjens, weduwe van ’t Jallewal onder de banne van Schagen, getrouwd.
25-09-1688 Hendrick Ariensen Coningh, jongman van Haringhhuijsen met Trijn Jans, weduwe van Lagedijck onder de banne van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.
02-10-1688 Jacob Fransen, jongman van Wieringen met Neeltje Cornelis Streeck, jongedogter van Schagen, getrouwd.
29-10-1688 Harck Pietersen, jongman uijt de Winckeler Weere met Aeght Jans, jongedogter van Grotewal onder de banne van Schagen, getrouwd.
29-10-1688 Jan Hendricksen Mars, jongman van Bersingerhorn met Maertjen Jans, jongedogter van Grotewal onder de banne van Schagen, getrouwd.
12-11-1688 Crelis Wilhelmsen, jongman van Schagen met Maertje Maertens, jongedogter beijde wonende op de Laeghsijd, getrouwd.
18-11-1688 Pieter Pieterssen, jongman met Neel Ariens, jongedogter beijde wonende op de Nes onder de banne van Schagen, getrouwd.
11-12-1688 Jan Sijmensen, jongman met Anna Jacobs, jongedogter beijde van de Nes onder de banne van Schagen, getrouwd.
30-12-1688 Pieter Dircksen, jongman van Buijtendijck onder de banne van Schagen met Diewer Jans, jongedogter van Oosterland op Wieringen, getrouwd.
30-12-1688 Barent Claessen, jongman van Medenblick met Trijntje Gerrits, jongedogter van Schagen. Attestatie gegeven om elders te trouwen.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 6 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 08-09-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *