Schagen Huwelijken Gereformeerd 1669-1680

Schagen Huwelijken Gereformeerd 1657-1815

Periode 1669– 1680.

13-01-1669 Meijl Claassoon, weduwnaar van Eenigenburg woonende tot Schagen met Zijbrigh Pieters, weduwe van Schagen woonende aldaar, hier getrout.
20-01-1669 Barent Gerritsz, jongesel van Lagedijck met Aal Jans, jongedochter uijt de Zijp, betoog verleent.
27-01-1669 Cornelis Pietersz, weduwnaar van de Keijns en Trijn Aarjans, jongedochter van Calantsoogh, de 30 januarij getrout.
27-01-1669 Hillebrant Cornelisz, jongesel van Legedijck en Grietje Sijbrants, jongedochter van Barsingerhorn, hier getrout.
03-03-1669 Albert Cornelisz, jongesel van Schagen met Griet Rens, jongedochter uijt de Zijp aan de Oude Sluijs, betoog verleent.
10-03-1669 Pieter Cornelisz (Olij), jongesel en Neel Pieters, jongedochter beijde van Schagen, hier getrout.
17-03-1669 Pieter Broers, jongesel en Mijbrigh Jans, jongedochter beijde van Schagen, hier getrout.
07-04-1669 Frederick Heertjes, jongesel van St. Maarten en Aaltje Aarjans, jongedochter van Lutjewal, betoog verleent.
07-04-1669 Pieter Dircksz, jongesel van Valckoogh en Griet Hercks, weduwe beijde op de Nes, hier getrout.
02-06-1669 Gerrit Luijtjesz, weduwnaar uijt Burghorn met Anna Arendts, jongedochter van de Keijns, hier getrout.
00-06-1669 Gerrit Hendriksz, jongesel van Wolders met Zara Haaks, jongedochter beijde tot Schagen, betoogh verleent.
21-07-1669 Claas Cornelisz Backer, jongesel van Tjallewal en Engeltjen Dirks, jongedochter van Purmerent, betoogh verleent.
21-07-1669 Jacob Bastiaansz van Legedijck en Jannetje Dircks, jongedochter van Crabbedam, betoog verleent.
18-08-1669 Pieter Aariansz, jongesel van Schagen woonende tot Hoorn en Anna Jans, jongedochter van Schagen, betoogh verleent en tot Wadwaeij getrout.
29-11-1669 Aarjan Gerritsz, weduwnaar van de Keijns met Griet Jans, jongedochter van Suijdscherwoud, betoogh verleent.
02-12-1669 Sijbrand Jansz, weduwnaar van Groeneveldt en Maartje Claes, jongedochter van Corneliswerf, den 8 december hier getrout.
22-12-1669 Cornelis Cornelisz, weduwnaar uijt de Zijp en Maartjen Cornelis, weduwe van Legedijck, betoog verleent.
12-01-1670 Cornelis Adriaansz, jongesel woonende in de Hale in de banne van Schagen en Anna Michiels, jongedochter in de Zijp omtrent de St. Martensbrugh, betoogh verleent.
19-01-1670 Jacob Cornelisz, jongesel van Schagen en Maartje Pieters, jongedochter van Nes, hier getrout.
16-02-1670 Johan Flodorp, weduwnaar van Medenblicq en Trijntje Willems Jewels, jongedochter van Schagen, betoogh verleent en tot Harinckhuijsen getrout.
06-04-1670 Maarten Aarjansz, jongesel uijt de Spek-eterpolder en Anna Pieters, weduwe van Schagen, hier getrout.
25-05-1670 Lambert Dirksz, jongesel van Schagen ende Neel Jans, weduwe in de Zijp aan St. Maartensbrug, betoogh verleent.
02-06-1670 Jan Albertsz, jongesel van Schagen met Anna Claas, jongedochter van Nieuwe Nijedorp, betoogh verleent.
08-06-1670 Jacob Jansz Goutjes, jongesel en Trijn Huijberts, jongedochter beijde van Schagen, hier getrout.
03-08-1670 Willem Cornelisz, weduwnaar van Schagen en Annetjen Alberts, jongedochter van Helder, betoogh verleent.
03-08-1670 Sijmon Dirksz, jongesel en Trijntjen Dirks, jongedochter beijde van Schagen, hier getrout.
31-08-1670 Cornelis Gerritsz Miggenburgh, jongesel van Scchagen en Maritje Gerrits, weduwe van Haringhhuijsen, betoogh verleent.
07-12-1670 Cornelis Pietersz, weduwnaar van de Keijns met Engel Cornelis, jongedochter woonende op de Slaper in de ban van Groed, betoogh verleent.
07-12-1670 Jan Jacobsz Teun, weduwnaar van Schagen en Brechje Dircks, jongedochter van Alcmaar, den 10 december hier getrout.
23-11-1670 Jacob Walravensz, jongesel met Grietjen Krijnis, jongedochter beijde uit de Witsmeer of Schagerwaart in de heerlijkheid Haringkarspel, op betoog getrout.
28-12-1670 Jan Renssoon, jongesel van Haringhuijsen en Lijsbeth Cornelis, jongedochter van Grootewal, betoogh verleent.
04-01-1671 Pieter Dirksz, weduwnaar en Aaght Gerbrants, weduwe beijde op de Nes, hier getrout.
18-01-1671 Cornelis jansz, jongesel en Anna Cornelis Wildeman, jongedochter van Schagen, hier getrout.
08-02-1671 Cornelis Arentsz, jongesel van de Keijns en Aaght Aarjans, jongedochter van de Rijp in de banne van St. Maarten, hier getrout.
15-02-1671 Majert Jansz, jongesel uijt de Zijp woonende bij Schagerbrugh en Aaf Michiels, jongedochter van Legedijck, betoogh verleent.
22-02-1671 Aarjan Jansz Mats, jongesel van ’t Jallewal en Maartje Jans, jongedochter van Schagen, hier getrout.
01-03-1671 Jan Evertsz, weduwnaar van Calantsoogh met Aaltje Sijmons, jongedochter van Schagen, betoog verleent.
22-03-1671 Pieter sijmonsz, weduwnaar van Dirkzhorn en Griet Claas, weduwe van Tolcke, betoog verleent.
17-05-1671 Pieter Dircksz Roobol, weduwnaar van Schagen met Breght Pieters, weduwe van Colhorn, alhier getrout.
28-07-1671 Paulus Dircksz Bergman, weduwnaar en Trijn Jans Cos, weduwe beijde tot Schagen, met attestatie aen St. Maertensbrug getrout.
16-08-1671 Cornelis Cornelisz Haen, jongesel van Schagen met Trijn Wijbrants, jongedochter van Winckel, met attestatie daer getrout.
15-11-1671 Cornelis Aeriense Gorter, weduwnaar tot Schagen met Maertjen Jans, weduwe op de Stroet in de ban van St. Maerten.
29-11-1671 Cornelis Lujtjens, jongesel van het Hooghuijs in Burchorn met Trijn Cornelis, jongedochter op Grootewal, alhier getrout.
12-12-1671 Garbrant Aeriensz, jongesel tot Valckoogh met Neel Cornelis, jongedochter van de Schagerbrug, met attestatie alhier getrout.
20-12-1671 Jacob Luijtjensz, jongesel van Hargen in de banne van Schoorl met Anna Aeriens, jongedochter van Schagen. Attestatie verleent en tot Camp getrout.
27-12-1671 Jan Jansz, jongesel op ’t Tolck met Neel Pieters, jongedochter van de Nes, hier getrout.
17-01-1672 Jan Pieters, jongesel van Oude Niedorp met Anna Jans, jongedochter van Schagen, alhier getrout.
07-02-1672 Philliphs Jansz, jongesel van Outkarspel met Aecht Aeriens, jongedochter van Corneliswerf in de banne van Schagen.
07-02-1672 Michiel Willemsz, jongesel van Schoorel met Stijntje Pieters, jongedochter van Legedijck in de ban van Schagen en tot Schoorl getrout.
07-02-1672 Jan Cornelisz, jongesel op ’t Wad met Barber Pieters, jongedochter op ’t Noort, alhier getrout.
28-02-1672 Rens Jansje, jongesel op de Dorpe met Jannetjen Cornelis, weduwe op ’t Tjallewal, alhier getrout.
28-02-1672 Cornelis Gerrits met jongesel in de Nieuwestraet tot Schagen met Neel Pieters, jongedochter aan de Schagerbrug in de Oude Zijpe, attestatie verleent.
13-03-1672 Garbrant Aeriensz, jongesel met Neel Jans Streeckx, jongedochter beijde van Schagen, alhier getrout.
17-04-1672 Mr. Cornelis Coningh, weduwnaar met Maria Tijmons, weduwe zijn tot Groet getrout.
17-04-1672 Zijmon Louris, weduwnaar met Aeltje Pieters, weduwe in de Hale aen de Sluijs getrout.
17-04-1672 Cornelis Cornelisz Kuijper, jongesel op Leegedijck met Guertje Pieters, jongedochter op het Noort in ’t Zijp getrout.
01-05-1672 Pieter Jansz Wortel, weduwnaar in ’t Slick met Maertjen Aeriens, weduwe van Schagen, attestatie verleent.
01-05-1672 Aerien Cornelisz, jongesel van Valckoogh met Trijntje Hendrickx, jongedochter op Grootewal, attestatie verleent.
15-05-1672 Pieter Pietersz, jongesel met Anna Pieters, jongedochter beijde van Schagen, alhier getrout.
22-05-1672 Hendrick Janszoon Molenaer met Zijtjen Cornelis, weduwe beijde op ’t Loet.
12-06-1672 Jan Jansz Mul, weduwnaar op de Loet tot Schagen met Hillegont Jans, weduwe van Warmenhuijsen.
14-08-1672 Sebastiaen Henno, jongman Heerpaucher onder de militie van overste Joseph en Anna Maria Heijing, jongedochter tot ’s Gravenhage, getrout tot St. Marten.
09-10-1672 Marten Simonsz, weduwnaar van Griet Hendriks op Henkewerf ende Neel Germents, weduwe van Cornelis Jacobs wonende op de Loet, alhier getrout.
23-10-1672 Pieter Jansz, jongman van Schagen en Annetje Almerts, jongedochter van Schagen, wonende tot Hoorn, getrout elders met attestatie.
25-11-1672 Pieter Jansz, jongman van de Schagerbrug wonende op de Bierkaij en Reijne Cornelis, jongedochter van Schagen wonende in Oudt Zijp, getrout alhier 11 december.
18-12-1672 Arien Claasz, jongman en Lijsbet Pieters, jongedochter wonende beijde op Cornelissewerf, getrouwd 1 januarij 1673.
22-01-1673 Pieter Jansz, jongman van Oudkarspel op Langedjk en Engel Cornelis, weduwe van wijle Cornelis Pieters op de Keijnes. Getrouwd 5 februarij in Oudkarspel.
29-01-1673 Swibertus Muijser, jongman van Hamback in ’t land van Gulick, trompetter onder de oversten Joseph en Neeltje Cornelis, jongedochter van Schagen. Getrouwd 1 februarij in onse kerk.
05-03-1673 Cornelis Jansz Schager, weduwnaar van Aegje Pieters woonende op ’t Noordt met Geertruijdt Jans, jongedochter op de Hoogzijdt, getrouwd 19 martij in onse kerk.
26-03-1673 Gerrit Cornelisz, jongman van Schagen op de Dorpe met Neel Pieters, jongedochter van Nieuwe Nierop. Attestatie verleent, getrouwt 16 april tot Nieuwe Nierop.
01-04-1673 Jan Wijbrantsz op Groenevelt in de ban van Valkoog met Neel Jacobs, jongedochter van Schagen. Attestatie verleent de 16 april getrouwd tot Valkoog.
14-05-1673 Ewout Cornelisz, jongman van Schagen met Jantje Teunis, jongedochter van Enckhuijsen beide wonende aldaer. Attestatie verleent, elders getrouwd.
22-05-1673 Willem Jansz, jongman woonagtig tot Hoorn en Ariaen Jans, jongedochter op de Dorpe, hier getrouwd.
28-05-1673 Aldert Louwersz, jongman op de Dorpe ende Trijntje Volckerts, jongedochter van Colhorn, attestatie verleent. Getrouwd tot Colhorn.
28-05-1673 Aelbert Jacobsz, weduwnaar van St.Marten en Neel Cornelis, jongedochter op Jallewal, attestatie verleent. Getrouwt tot St. Marten.
18-06-1673 Claes Ariensz, jongman van Schagerbrug ende Dievertje Hermens, jongedochter van Schagen, getrouwt 22 julij.
02-07-1673 Albert Pietersz, weduwnaar en Liefje Alberts, jongedochter beijde tot Schagen. Attestatie verleent en getrouwd de 16 julij tot Haringhuijsen.
13-08-1673 Adrianus Johannis Franck, jongman van Loosdrecht, residerende alhier met Jannetje Jans, jongedochter van Campen wonende tot Amsterdam. Attestatie verleent en tot Amsterdam getrouwt.
10-12-1673 Cornelis Gerritsz, weduwnaar in de Papestraet en Maritje Heijnderiks, jongedochter in de Oude Zijp. Attestatie verleent, in Zijp getrouwt 24 december.
24-12-1673 Jan Pietersz, weduwnaar woonende in Oud-Carspel en Grietje Sijverts, weduwe wonende op de Tolcken. Attestatie verleent en getrouwd in Oud-Karspel.
31-12-1673 Jacob Cornelisz, jongman anders Jaep Teun en Wijbrecht Adams, jongedochter beijde wonende in Schagen, getrouwd 17 januarij.
00-00-1674 Jan Dirricksz, jongman wonende onder de ban van Winckel met Anne Hendriks, jongedochter wonende op Grootewal.
11-02-1674 Pieter Jansz van St. Marten met Neeltje Jans, jongedochter van Langendijk wonende op Tolcken. Getrouwt 11 februarij tot St. Marten.
11-02-1674 Jan Cornelisz, jongman wonende op ’t Wat en Guurtje Cornelis, jongedochter in Wieringerwaard. Getrouwt in de Neuwe Zijp met attestatie.
18-02-1674 Arien Ariensz, weduwnaar van Barsingerhorn en Neel Jans, jongedochter wonende op de Dorpe, alhier getrouwt.
08-04-1674 Mr. Gilbertus Koot, jongman van Harderwijk en Aeltje Jans, jongedochter van Schagen beijde wonende alhier. Alhier getrouwt den 22e april.
22-04-1674 Cornelis Jansz, jongman op ’t Noord en Trijn Jans, jongedochter van Noordsherwoude, getrouwt alhier 6 maij.
19-05-1674 Marten Simonsz, weduwnaar Hempkeswerf en Anna Rens, jongedochter op de Plaets. Getrouwt door de secretaris in huijs om sijn siekte.
12-08-1674 Cornelis Cornelisz Broers, jongman op de Es en Anna Cornelis, weduwe wonende te Kordijk. 26 augustus getrouwt op Kordijk.
02-09-1674 Cornelis Scheltus, jongman van Barsingerhorn en Trijntje Jans, jongedochter van Schagen wonende op het Noord. 15 dito getrouwt met attestatie tot Barsingerhorn.
04-11-1674 Jan Cornelisz Wick, jongman in Schagen en Marritje Jans, jongedochter in Oude Niedorp. Getrouwt de 18 dito tot Oude Nedorp.
11-11-1674 Mies Isaaksz, weduwnaar en Anna Roemer, jongedochter beide woonende in Schagen, getrouwt alhier 29 november.
18-11-1674 Claes Jansz, weduwnaar in Molenstraet en Merritje Gerrits, jongedochter op de Keijns, getrouwt alhier de 2 december.
25-11-1674 Pieter Pietersz Roijer, jongman in Burchorn en Anna Claes, weduwe van Colhorn. Getrouwt tot Colhorn de 19 december.
09-12-1674 Tanus Jansz, weduwnaar en Neeltje Cornelis, jongedochter beide in Schagen, getrouwt de 23 dito.
16-12-1674 Cornelis Cornelisz, jongman op ’t Jellewal en Lijsbet Jans, jongedochter in Burchorn onder collegie van Schagen. Getrouwt tot Valkoog den 30 dito.
30-12-1674 Germent Jansz, weduwnaar wonende in de Schermer en Jannetje Jans, weduwe op de Loet, met attestatie elders getrouwt.
19-01-1675 Jacob Jansz Teun, jongman op de Bierkaij en Trijn Jans, jongedochter van Winckel, attestatie verleent.
19-01-1675 Gerrit Martensz, jongman op ’t Jellewal en Trijn Simons, jongedochter van Hoogdwoudt. Met attestatie elders getrouwt den 3 februarij.
27-01-1675 Pieter Adriaensz, jongman wonende op Tolcken en Marritje Jans, jongedochter van Calverdijk, attestatie verleent.
21-01-1675 Simon Dirricksz, weduwnaar en Neeltje Cornelis, jongedochter beijde in Schagen, hier getrouwt.
03-03-1675 Taete Wilbrants, jongman van Valkoog en Trijn Jans, jongedochter op ’t Tjallewal. Attestatie verleent de 17 dito.
03-03-1675 Willem Jansz, jongman van de Nes en Anna Jacobs, jongedochter van Dorpe, beijde in de banne van Schagen. Attestatie verleent de 17 dito.
17-03-1675 Reijer Jansz, jongman van Warmenhuijsen en Annetje Michiels, weduwe in de Hale, attestatie verleent 31 dito.
25-03-1675 Jan Jansz, jongesel van de Nes en Neeltje Luijtjes, jongedochter op de Keijns, hier getrouwt de 7 dito.
11-08-1675 Jan Jansz, weduwnaar en Grietje Claes, jongedochter uijt de Zijp, beijde wonende op de Loet, hier getrouwt.
18-08-1675 Arien Hendriksz, weduwnaar op de Dorpe en Grietje Jans, jongedochter in Papestraet, in Zijp getrouwt.
15-09-1675 Jan Miessen, jongman van Schagen en Neeltje Pieters van Gessel, jongedochter van Alkmaar.met attestatie getrouwt tot Alkmaar de 29e dito.
22-09-1675 Jan Pietersz, jongman van Schagen en Jannetje Jacobs, jongedochter van Alckmaar. Getrouwt alhier de 6 october met attestatie van Alkmaar.
06-10-1675 Cornelis Jansz, jongesel van de Keijns en Lijsbet Pieters, jongedochter van Huijsduijnen, beijde wonende alhier. Attestatie gegeven en getrouwt tot Huijsduijnen.
17-11-1675 Jacob Jans, jongesel van Schagen en Arien Jacobs, jongedochter van Noordscherwoude beijde wonende in Burchorn onder collegie van Schagen. Getrouwt tot Valkoog.
21-12-1675 Arien Ariensz, jongesel op Buitendijk en Wijvent Sijbrants, jongedochter op ’t Noordt, getrouwt alhier.
29-12-1675 Gerrit Jansz, weduwnaar op Grootewal en Neel Cornelis op de Hoogzijd. Getrouwt de 15 januarij 1676 in onze kerk.
05-01-1676 Cornelis Pietersz, jongesel van Schagen en Griet Pieters, jongedochter in de banne van Opmeer, getrouwt de 22 dito in onze kerk.
01-02-1676 Jan Cornelis Wennis, weduwnaar van Schagen en Anne Thijssen, weduwe uijt de Zijp aan de Schagerbrug. Getrouwt de 16 dito in kerk van Zijp.
23-02-1676 Claes Ariensz, weduwnaar en Aef Pieters, jongedochter beijde wonende in Schagen, getrouwt alhier de 8 maart.
08-03-1676 Arien Allertsz, jongman van Zijp en Marritje Pieters, jongedochter in Schagen, getrouwt alhier de 22 dito.
15-03-1676 Corneli Cornelisz, jongman en Griet Pieters, jongedochter beijde woonende op de Keijns, getrouwt de 5 april.
22-03-1676 Jan Hendriks, jongesel en Trijntje Jans, jongedochter beijde wonende op de Es, getrouwt de 5 april.
22-03-1676 Jan Pietersz, jongman van de Es en Dieuwertje Pieters, jongedochter van Barsingerhorn. Getrouwt de 6 april tot Barsingerhorn.
05-04-1676 Pieter Janz, jongman van Langendijk en Merritje Ariens, jongedochter van Schagen. Getrouwt in onse kerk de 21 dito.
05-04-1676 Pieter Rensz, jongesel en Trijntje Dirriks, jongedochter beijde wonende tot Schagen. Getrouwt in onse kerk tot 21 april.
12-04-1676 Cornelis Pietersz, jongesel en Trijntje Pieters, jongedochter beijde in Schagen. Getrouwt alhier de 28 dito.
12-04-1676 Cornelis Jansz Steeling, jongesel van ’t oude Nieropers Verlaat en Merritje Claes, jongedochter op Grootewal. Dito getrouwt tot Haringhuisen.
17-05-1676 Arien Bastiaensz Schagen, jongesel op Henkerwerff en Merritje Pieters, jongedochter op Lagendijk, getrouwt in onze kerk.
21-06-1676 Mr. Gijsbert Koot, weduwnaar en Aegje Pieters Kos, jongedochter in Schagen, getrouwt in onse kerk.
25-10-1676 Claes Cornelis, weduwnaar wonende in Schermer en Merritje Jans, weduwe wonende op Hempkewerf. Getrouwt 8 november met attestatie elders.
08-11-1676 Willem Baerts, weduwnaar wonende tot Opmeer en Aefje Jacobs, weduwe woonende op de Mirde onder de banne van Schagen, getrouwt in onse kerk.
13-12-1676 Cornelis Meijersz Meijer, weduwnaar van Opmeer en Guertje Dirriks, jongedochter van Schagen, getrouwt in onse kerk de 27 december.
03-01-1677 Pieter Cornelisz Wijk, jongesel en Neeltje Cornelis Vischer, jongedochter beijde woonende in Schagen. Getrouwt in onse kerk de 17 dito.
30-01-1677 Jacob Jansz Teun, jongesel en Trijntje Cornelis, jongedochter beijde in Schagen. Getrouwt in onse kerk de 14 februarij.
30-01-1677 Jacob Gerritsz, jongesel wonende op Grootewal en Adriaentje Jans, weduwe van Meldijk onder Barsingerhorn. Attestatie gegeven om te trouwen tot Barsingerhorn de 14 februarij.
28-03-1677 Arien Pietersz, jongesel van Schagen en Lijsbeth Jans van Loosdrecht wonende beijde op ’t Noord, getrouwt alhier de 4 april.
04-04-1677 Albert Simonsz, jongesel wonende op de Es en Merritje Cornelis Koninks, jongedochter op de Hoogzijde, getrouwt in onse kerk 19 april.
18-04-1677 Bartholomeus Olphardsz, jongesel van Schagen in de Hoep en Marritje Jans, jongedochter uit de Wieringerwaert. Getrouwt in inse kerk 2 maij.
23-04-1677 Thijs Cornelis Plaets, jongesel tot Schagen en Susanna Sminekius, jongedochter van Berkhout wonende tot Calansoog. Getrouwt in Calansoog 9 maij.
02-05-1677 Cornelis Hendriksz, jongesel van de Zijp in de Schagerbrug en Merritje Cornelis, jongedochter van Schagen. Getrouwt in onse kerk 16 maij.
20-06-1677 Jan Jansz Teun, jongesel en Neeltje Jans, jongedochter beijde wonende in Schagen. De 4 julij elders getrouwt met onze attestatie.
22-08-1677 Adriaen Pietersz Knelout, jongesel op Legendijk en Reijnouw Gerrits, weduwe in de Wieringerwaerdt. Getrouwt in Wieringerwaerdt de 5 september.
14-11-1677 Steven Jansz, weduwnaar in de Zuijd Zijp en Aelt Jans, jongedochter van Schagen. Met attestatie getrouwt in Zuijd Zijp de 5 december.
05-01-1678 Cornelis Pietersz, weduwnaar in Wieringerwaert en Trijn Gerrits, weduwe op de Keijns, getrouwt alhier 5 januarij.
02-01-1678 Cornelis Bastiaensz, jongesel op Henkerwerf en Etje Pieters, jongedochter in de Noord Zijp. Getrouwt de 2 januarij in Noord Zijp.
16-01-1678 Sijmon Pietersz Grootes, jongesel op den Es en Grietje Jans, jongedochter wonende op den Es onder Schagen, getrouwt de 16 januarij.
30-01-1678 Jacob Cornelisz Verwer op de Leegzijde en Jannetje Gerrits, jongedochter in de Molenstraet. Getrouwt den 14 februarij.
06-02-1678 Dirrik Abbestede, weduwnaar, secretaris in Calansoogh en Rijckeltje Cornelis, dochter van Schagen. Attestatie verleent om te trouwen tot Calansoogh den 20 februarij.
06-02-1678 Simon Jansz Schager, jongman van Schagen en Annetje Zegers van der Meer, jongedochter van Alkmaer. Attestatie om te trouwen tot Alkmaer 27 februarij.
14-02-1678 Herrik Simonsz, jongesel van den Es en Geurtje Pieters, jongedochter wonende in de Zijp aan de Oude Sluijs. Getrouwt de 27 dito in onze kerk.
20-02-1678 Cornelis Wijbrantsz, weduwnaar wonende op Cornelisenwerf en Neel Huijberts, dogter van Schagenbrug, getrouwt in onze kerk 6 maertie.
13-03-1678 Jacob Pietersz, jongesel aan de Oudstedijk onder Schagen en Merritje Simons, jongedogter aan Schagerbrug in de Zijp. Getrouwt in de Zijp de 13 maert.
24-04-1678 Claes Claesz Beets, jongman van Oosthuijsen en Trijntje Adriaens Langenreijs, jongedochter wonende tot Schagen. Attestatie verleent om elders te trouwen 24 april.
11-07-1678 Cornelis Cornelisz Konink, weduwnaar en Trijntje Frederiks, weduwe beijde wonende tot Schagen. Attestatie verleent om te trouwen in Calansoog 11 julij 1678.
02-10-1678 Cornelis Claesz, jongesel uijt de Oude Zijp omtrent d’ Oude Sluijs en Marritje Cornelis, jongedochter van Schagen. Getrouwt de 2 october 1678 in onze kerk.
29-10-1678 Jan IJven Boot, jongesel van Alkmaer en Trijntje Pieters, jongedogter van Schagen beijde woonende tot Alkmaer. Attestatie verleent om te trouwen tot Alkmaer 29 october.
18-12-1678 Jan Adriaensz, jongesel en Jannetje Jans, jongedogter beijde woonende in Halen, getrouwt 18 december.
25-12-1678 Claes Cornelisz, jongesel wonende op Legendijk en Neeltje Dirriks, jongedogter uijt den wijlands van Texel, getrouwt den 3 januarij in onze kerk.
25-12-1678 Jan Pietersz Valckes, weduwnaar van Schagen en Marritje Aris, weduwe tot Alkmaar, attestatie om elders te trouwen.
01-01-1679 Dirrik Abrahamsz, jongesel van Henkewerf en Aegt Pieters, jongedogter van Schagen op ’t Noord. Getrouwt 15 januarij in inze kerk.
01-01-1679 Reijer Jansz, jongesel wonende op den Es en Lijsabet Pieters, jongedogter uijt Poolant onder Barsingerhorn. Attestatie om te trouwen tot Barsingerhorn 15 januarij.
15-01-1679 Claes Cornelis, jongesel wonende op Grootewal en Marijtje Pieters, jongedogter van de Blockhuijs onder Niedorp, met attestatie getrouwt elders 29 januarij.
29-01-1679 Cornelis Luijtjes, weduwnaar wonende in Molenstraet en Maritje Maertens, jongedogter wonende op Grootewal, getrouwt 16 februarij.
12-03-1679 Floris Adriaensz, jongesel aen Valckooger Verlaet en Marijtjen Pieters, jongedogter uijt Poollant. Met attestatie getrouwt te Valkoog de 26 maart.
04-04-1679 Jan Willemsz, jongesel van Schagen en anna Jans, jongedochter van St. Maerten. Met attestatie getrouwt de 24 april tot St. Marten.
16-04-1679 PJan Jansz, weduwnaar woonende tot Colhorn en Marietje Jans wonende in Burchorn onder collegie van Schagen. Met attestatie getrouwt tot Colhorn de 30 april.
16-07-1679 Mr. Henrik Dirriksz Voogt, chirurgijn, jongesel tot Schagen en Neeltje Michiels, jongedogter van Langer.. onder Hoogtwoude. Met attestatie getrouwt tot Hoogtwoude de 30 dito.
06-11-1679 Cornelis Jansz, jongesel van Oude Zijp en Geertje Jans, jongedochter van Cornelisenwerf, beijde wonende in Zijp. Met attestatie getrouwt de 19 november in Calansoog.
24-12-1679 Pieter Gerritsz, jongesel uijt de Zuijd Zijp en Emmetje Cornelis, jongedogter van Schagen, in onze kerk getrouwt 7 januarij 1680.
14-01-1680 Den 14 januarij ingeschreven Luijtje Barsingerhorn, jongesel en Marijtje Adriaens Plaetsius, jongedogter beijde wonende tot Schagen, getrouwt in onze kerk 28 januarij.
21-01-1680 Everard Sijbrantsz Vlaer, jongesel van Opmeer en Guertje Cornelis Koninks, jongedogter van Schagen. Getrouwt 4 februarij met attestatie tot Opmeer.
04-02-1680 Pieter Jansz, jongesel van Es in de banne van Schagen en Trijn Jans, jongedogter van Valkoog. Getrouwt 18 februarij met attestatie tot Valkoog.
18-02-1680 Jan Pietersz, weduwnaar van Valkoog en Dieuwer Sijbrants, jongedogter op Buitendijk onder Schagen. Getrouwt 3 maert met attestatie tot Valkoog.
03-03-1680 Arien Ariensz, jongesel wonende tot Nieuw Niedorp en Neel Jans, weduwe van Schagen. Getrouwt 17 dito tot Neuwe Niedorp met attestatie.
03-03-1680 Claes Hendriksz Walverver, jongesel van ’t Jallewal en Neel Heertjes, jongedogter van Calverdijk in de banne van Haringkarspel, getrouwt in onze kerk de 17 maert.
17-03-1680 Cornelis Cornelisz Muntjewerf, jongesel van E en Pietertje Pieters woonende op Leegendijk, getrouwt in onze kerk 31 martij.
02-06-1680 Adriaen Pietersz van Keijns en Anne Gerrits, jongedogter uit Winckelderwerd, getrouwt tot Winckel 16 dito.
23-06-1680 Aldert Claesz Valkoog, weduwnaar en Neel Cornelis, jongedogter van Westzanen, beijde wonende op de Bierkaij. Getrouwt de 7 julij met attestatie buiten n: Opperdoes.
14-07-1680 Adrianus Emmaeus, jongesel en Proponent en Gulickje Hendriks, jongedogter beijde wonende in Schagen. Getrouwt den 28 julij met attestatie tot Haringhuijsen.
21-07-1680 Pieter Cornelisz Gortmolen, weduwnaar en Hillegond Melchiors, weduwe beijde wonende in Schagen, getrouwt de 4 julij in onze kerk.
28-06-1680 Jan Jacobsz, weduwnaar van den Helder en Neeltje Thijs, jongedogter van Schagen. Getrouwt de 28 augustus met attestatie op den Helder.
04-08-1680 Jan Cornelisz, weduwnaar op de Bierka en Trijn Balthus, weduwe op de Loet, getrouwt alhier de 18 dito.
11-08-1680 Pieter Michielsz, jongesel van Schagen en Lijsbeth Claes, jongedogter van de Helder, getrouwt alhier de 25 dito.
11-08-1680 Laurent Jacobsz, jongesel van Colhorn en Trijn Jacobs, jongedogter uijt de Oude Rijn zijn de 18 augusti hiet getrouwt met attestatie.
29-09-1680 Lambert Cornelisz, jongesel en Neeltje Lauwerents, jongedogter beijde wonende in Schagen, getrouwt in onze kerk de 13 october.
24-11-1680 Jan Abrahamsz, jongesel uijt de Oude Zijp bij de Maartensbrug en Maritje Alberts, jongedogter van Schagen op Grootewal. Getrouwt de 8 december met attestatie tot Haringhuijsen.
24-11-1680 Joannes Meuwsz Groot, jongesel wonende op ’t Noordt en Maritje Adriaens, jongedogter wonende tot Veenhuijsen. Getrouwt de 8 december met attestatie tot Haringhuijsen.
15-12-1680 Jan Haijkesz, weduwnaar op ’t Jallewal en Trijn Cornelis, jongedogter van Sijbekarspel. Getrouwt in onze kerk den 29 december.
29-12-1680 Gerrit Pietersz, jongesel van Schagen en Grietje Henriks, jongedogter uijt de Zijp aan de Schagerbrug. Getrouwt in de Oude Zijp met attestatie den 12 januarij 1681.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 6 Schagen.

Transcriptie: GeneaData 03-09-2021

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *