Schagen Dopen Gereformeerd 1666-1669

Schagen Dopen Gereformeerd 1627 – 1686

Periode 1666 – 1669.

10-01-1666 Claes Nepman en Trijntje Dircx een soon Jan.
28-01-1666 Jan Cornelisz Wennis en Maertjen Wilborts een dochter Wentjen.
28-01-1666 Jan Jansz Allerts en Maertjen Olferts een zoon Evert.
31-01-1666 Cornelis Dirckxz Lanst een dochter Geertje.
07-02-1666 Jan Jansz Molenaer en Vroutjen Pieters een dochter Maertjen.
14-02-1666 Aerien Meijls Tolcke een dochter Maertjen.
07-03-1666 Abraham Cornelisz en Adriaentje Jans een dochter Annetje.
10-03-1666 Cornelis de Dienaer en Willemtjen een soon Klaes.
17-03-1666 Jan Cornelisz Mul Legedijck en Guertje Cornelis een soon Cornelis.
21-03-1666 Willem Cornelisz Mansbille en Lijsbet Ottes een dochter Maertjen.
24-03-1666 Mr. J. Geus, organist en Barber Jans een soon Pieter.
25-04-1666 Pieter Dicksz Backer en Trijn Jans een zoon Jan.
30-05-1666 Nanninck Luijtjes Keins en Maertjen Maeijls een dochter Trijntje.
04-07-1666 Gerrit van Vlaenderen en Sijtjen Willems een dochter genaemt Grietje.
08-08-1666 Pieter Dirckxzoon Keijns en Neel Bastiaens een dochter Guertje.
15-08-1666 Pieter Jansz op ’t Haale en Neel Pieters een dochter Dieuwer.
22-08-1666 Dirck Dircxz Homlus en Maertjen Dircx een soon Sijmon.
05-09-1666 Pieter Dircxz Lanst en Anna Pieters een soon Dirck.
26-09-1666 Diefleijders Anna een dochter Anna.
03-10-1666 Cornelis Luijtjes Molenstraet en Guert Jans een zoon Klaes.
17-10-1666 Willem Pietersz Boetus en Trijn Pieters een dochter Guertje.
17-10-1666 Cornelis Dircxz Toebacman en Trijn Willems een zoon Dirck.
24-10-1666 Mr. Koningh, voorsanger en Niesejen Cornelis een soon Dirck.
24-10-1666 Cornelis Jansz Visser en Cornelisje Cornelis een dochter Dieuwer.
24-10-1666 Trijn Melgers een hoerekint Jannetjen.
31-10-1666 Cornelis Hendricxz en Guertje Pieters een soon Hendrick.
03-11-1666 Cornelis Engelsz, toesiender een soon Reijer.
14-11-1666 Luijtjen Pietersz Tjallewal en Jannetje Cornelis een soon Aerien.
14-11-1666 Aris Jacobs Kistemaker en Breghjen Cornelis een dochter Anna.
14-11-1666 Gerrit Pietersz Legedijk en Maritjen Klaes een soon Cornelis.
14-11-1666 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Evers twee kinderen Evert en Neel.
12-12-1666 Gerrit Michiels Leegedijck en Anna Claes een dochter Grietje.
12-12-1666 Maertje Hendricx weduwe van Cornelis Hendricx Klimmer saliger een soon Cornelis.
19-12-1666 Bartelmies Isaacx de Vlieger en Engeltje Willems 2 soonen Kaarel en Willem.
19-12-1666 Een arme vrou een soon Leendert.
25-12-1666 Adriaen Garcel van de Keijns een soon genaemt Dirck.
09-01-1667 Mr. Hendrick Prins en Anna Cornelis een dochter Susanna.
19-01-1667 Jacob Cornelisz Wittekint en Neeltje Jans een soon Jan.
23-01-1667 Oom Gerrit in de Kuijle en Trijn Pieters een dochter Maertjen.
23-01-1667 Cornelis Wijbrants en Cornelisje Werff een dochter Trijn.
23-01-1667 Cornelis Hendricksz Faala en Trijn Cornelis een soon Jan.
26-01-1667 Michiel Jansz Muijs op ’t Noort en Reijnou Jacops een soon Jan. Na 3 ¼ jaer besoecking gerust 8 augustus 1685.
06-02-1667 Willem Jansz Loet en Sijtjen Cornelis een soon Jan.
06-02-1667 Willem Taatusz Klapmolen en Trijn Cornelis een soon Cornelis.
09-02-1667 Jacob Adriaensz Grootewal en Maertjen Cornelis een soon Cornelis.
27-02-1667 Jan Cornelisz Kloet op te Loet en Neeltje Hendricx een dochter Grietje.
06-03-1667 Olfert Jansz Waagen op ’t Noort en Maertje Cornelis een soon Jan.
09-03-1667 Jacob Hilbrants Buijtendick en Sijbrich Aeriens een dochter Aeltje.
20-03-1667 Maarten Sijmons Neef Hemkewerf en Griet Hendricx een soon Hendrick.
20-03-1667 Jan Engelsen, toesiender op te Loet een dochter Knier.
03-04-1667 Cornelis Dircxz Bergman en Trijn Pieters een soon Dirck.
06-04-1667 Pieter Luijtjens Keijns en Maertjen Pieters een dochter Neeltje.
10-04-1667 Claes Muntjewerf en Aef Willems een soon Jan.
17-04-1667 Abraham Jansz Gurcum en Aelt Cornelis een soon Jan.
29-05-1667 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans Wip een soon Cornelis.
26-06-1667 Cornelis Jacobsz Gau Leegdick en Luijdou Hilbrants een dochter Maertjen.
10-07-1667 Gerrit Lourisz Butter op te Nes en Guurt Reijers een dochter Lijsbeth.
28-08-1667 Aerien Meijlis op Tolcke een dochter Trijn.
11-09-1667 Gerrit van Vlaenderen en Sijtjen Willems een dochter Grietje.
17-09-1667 Maerten Pietersz Huijsman en Sijtjen Abrahams, Abraham en Sijtjen.
02-10-1667 Willem Cornelisz Mansbille en Lijsbet Ottes een dochter Antje.
16-10-1667 Jan Hendricxz Kistemaker en Aeltje Jans een dochter Neeltje.
16-10-1667 Wijbrant Maartsen Verwer en Neeltjen Olferts een dochter Antje.
23-10-1667 Poulus Jacobs Laeimuijen en Griet Dircx een dochter Trijntje.
30-10-1667 Gerrit Jansz Wever en Trijn Jans een soon Gerrit.
27-11-1667 Sasker Pietersz Edelbloet en Trijn Dircx een dochter Anna.
27-11-1667 Cornelis Pietersz Grootes en Trijn Jans een soon Jan.
19-12-1667 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Evers een dochter Neel.
27-12-1667 Vertestes Antje een bastaert een soon genaemt Jan.
01-01-1668 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis een dochter Trijntje.
18-01-1668 Pieter Adriaensz Gorter en Trijntje Aeriens een dochter Anna.
01-02-1668 Nan Luijtjens Keijns en Maertjen Maeijls een soon Maeijl.
12-02-1668 Poulus Dirckx Bergman en Lijsbet Dircx een soon Pieter.
15-02-1668 Jan Cornelisz Mul van Legedijck een soon Jan.
20-02-1668 Sijmon Harcxen Nes en Aegt Garbrants een soon Allert.
20-02-1668 Frans Huijberts van der Molen en Geert Meijnderts een dochter Trijn.
20-02-1668 Aerien Cornelis Snijder en Neel Jacobs een dochter Lijsbet.
20-02-1668 Pieter Gerritsz Kuijper en Anna Jans een dochter Anna.
29-02-1668 Is gedoopt een dochter van Spanjaerts Thijs uijt de zijnde out 24 jaaren genaemt Dieuwer.
04-03-1668 Claes Jansz Nopman en Trijn Evers een dochter Neeltje.
11-03-1668 Pieter Hendricx Backer en Trijn Jans een dochter Neeltje.
18-03-1668 Taam Jan Toebacxman en Trijn Poulus een soon Jan.
01-04-1668 Bartelmies Gaarckxz Vlieger en Engeltjen Willems een soon Willem.
01-04-1668 Cornelis Dircxz Toebacxman en Trijn Willems een zoon Dirck.
08-04-1668 Allert Jans, omroeper en Barber Jans een soon Ewert.
15-04-1668 Aris Jacobsz Kistemaker en Anna Albers een dochter Grietje.
15-04-1668 Claes Willemsz Keijns een dochter Trijn.
22-04-1668 Jacob Wittekint en Neel Jans een dochter Grietje.
06-05-1668 Jacob Sijmonsz Molenstraet en Stijntje Willems een soon Willem.
06-05-1668 Pieter met de tandes dochter Trijn een bastaart een soon Hendrick.
10-05-1668 Hamelvaert. Jan Pietersz Verghman en Lijsbet Jans Calsbeeq een soon Jan.
20-05-1668 Pinster. Cornelis Cornelisz Plaets en Dieuwertje Jans een soon Cornelis.
10-06-1668 Cornelis Hendrickx Faala en Trijn Cornelis een dochter Neeltje.
17-06-1668 Willem Pietersz van de Nes en Maertje Pieters een soon Pieter.
24-06-1668 Aerien Dirckxzoon Hoep en Neel Vosses een dochter Trijntje.
05-08-1668 Willem Luijtszoon Rodebaert en Guert Jans een soon Jan.
12-08-1668 Roelof Jansz van ’t Hooghuijs en Neel Jans van ’t Verlaat een dochter Aecht.
27-08-1668 Jacob Olfertsz Ootes en Trijn Cornelis een soon Cornelis.
27-08-1668 Anthonij Vrmou, wolspinder en Annetje Brespo een soon Claes.
27-08-1668 Schager Gertje op te Dorpe en Leentje Jans een soon Gerrit. Gerust in ’t weeshuijs 3 november 1682.
23-09-1668 Cornelis Jacopsz, Hoornse schipper en Neel Garbrants een dochter Trijntje.
23-09-1668 Jan Pietersz Butterpot Loet en Anna Barents een zoon Pieter.
21-10-1668 Allert Claesz Valckoog en Guert Jans een dochter Maertjen.
29-10-1668 Willem Jansz Loet en Sijtjen Cornelis een dochter Vrouw.
04-11-1668 Pieter Jansz op de Haale en Neel Pieters een soon Pieter.
11-11-1668 Aerien Jansz Backer op te Loet en Barber Dirckx een soon Jan.
11-11-1668 Wijbrant Cornelisz Creliswerf en Jannetje Floris een dochter Maertjen.
11-11-1668 Maerten Sijmonsz Neef en Griet Hendrickx een soon Hendrick.
17-11-1668 Jan Jansz Mul op te Loet en Vrouwtjen Pieters een soon Pieter.
24-11-1668 Jan Cornelisz Kloet en Neel Hendrickx een dochter Magdaleen.
24-11-1668 Pieter Dirckx Lanstje en Anna Pieters een soon Louris.
02-12-1668 Michiel Pietersz Decker en Trijn Gerrits een dochter Jannetjen.
19-12-1668 Pieter Gerritsz Decker op de Snevert en Maertjen Allerts een dochter Trijn.
09-01-1669 Klaes Muntjewerff en Aef Willems een dochter Jannetjen.
27-01-1669 Cornelis Almersz en Anna Dirckx een soon Almer.
27-01-1669 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans een dochter Geertje.
10-02-1669 Jan Jansz Allerts en Hillegont Willems een dochter Maertjen.
03-03-1669 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans Wups een dochter Neeltje.
03-03-1669 Cornelis Dirckx Lanst en Maertje Cornelis een soon Cornelis.
03-03-1669 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Everts een soon Evert.
03-03-1669 Jan Pietersz Nieuweboers wijf Trijn Cornelis van Niedorp een dochter Dieuwer.
10-03-1669 Jan Cornelisz Wennis en Maertje Wulberts een soon Cornelis.
17-03-1669 Hendrick Jansz Keijns en Dieuwer Aeriens een soon Jan.
07-04-1669 Jan Harmensz op ’t Noort en Maertjen Pieters een soon Pieter.
17-04-1669 Jan Almersz op te Loet en Maertjen Huijberts een dochter Aeriaentje.
17-04-1669 Gerrit Michielsz Leegedijck en Anna Claes een dochter Grietje.
22-04-1669 Jan Luijtjesz Keijns en Maertje Maeijes een soon Maeijl.
05-05-1669 Een arme vrouw een kint gedoopt genaemt Pieter.
05-05-1669 Gerrit Gerritsz Wever Loet en Trijn Jans een dochter Anna.
12-05-1669 Luijtjen Pieters Tjallewal en Jannetje Cornelis een dochter Neelle.
12-05-1669 Pieter Luijtjens Keijns en Maertjen Pieters een soon Jacob.
12-05-1669 Aerien Maels Tolcke een soon Sijmon.
19-05-1669 Pieter Dirckxz Valckoogh en Griet Harcx Nes een dochter Aaechje.
19-05-1669 Aelbert Pietersz Groet en Neeltje Pieters Leijtsman een soon Pieter.
19-05-1669 Aerien Harckxz Keijser en Katalijn Willems een soon Willem.
15-07-1669 Mr. Dirck, organist en Barber Jans een soon Pieter.
21-07-1669 Jan Pietersz Bergman en Lijsbet Jans Calsbeeq een soon Jan.
21-07-1669 Willem Willemsz Vlamingh en Maertjen Pieters een soon Willem.
11-08-1669 De Eselmans dochter een kint gedoopt Magdelena.
18-08-1669 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters een dochter Jannetje.
30-08-1669 Mr. Pieter Broers en Wijbrich Jans een soon Aerien.
08-09-1669 Willem Pietersz Boertiens en Trijn Pieters een dochter Hilgont.
14-09-1669 Sijmon Hendricxz Tjallewal en Trijn Claes een soon Klaes.
14-09-1669 Cornelis Pietersz Grootes en Trijn Jans een soon Jan.
14-09-1669 Albert Cornelisz Wever en Griet Rens een soon Cornelis. Nota dese 3 kinderen zijn tot Haringhuijsen gedoopt van Hondius.
29-09-1669 Dirck Buijckes op ’t Hoogh en Guert Jans een dochter Brechtje.
06-10-1669 Cornelis Dirckxz Toebacxman en Trijn Willems een soon Dirck.
06-10-1669 Aerien Dirckxz in de Hoep en Neel Vossis een soon Dirck.
06-10-1669 Cornelis Pietersz Prins en Maertje Reijers een soon Pieter.
13-10-1669 Aris Jacobsz Kistemaker en Anna Alberts een soon Jacob.
13-10-1669 Willem Cornelisz Mansbille en Lijsbet Ottes een dochter Lijsbet.
10-11-1669 Hilbrant Cornelisz Gauw en Griet Sijbrants een soon Sijbrant.
10-11-1669 Bartelmies Isaacx Vlieger e Engeltjen Willems een soon Kaarel.
24-11-1669 Gerrit van Vlaenderen en Sijtjen Willems een soon Jan.
24-11-1669 Jan Aeriensz Nes en Ever Harcx een dochter Griet.
27-11-1669 Cornelis Luitjenszoon en Duijfjen Bestepots een dochter Maertjen.
27-11-1669 Pieter Adriensz Gorter en Trijntje Aeriens een soon Jan.
08-12-1669 Maerten Sijmonsz Neeff en Griet Hendricx een dochter Trijntje.
22-12-1669 Rens Gerritsz Tjallewal en Maertjen Teunis een soon Teunis.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-10-2022

Bron: RA Alkmaar – Schagen  Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *