Schagen Dopen Gereformeerd 1662-1665

Schagen Dopen Gereformeerd 1627 – 1686

Periode 1662 – 1665.

08-01-1662 Pieter Adriaens Gorter en Trijntjen Aeriens een dochter Maertjen.
22-01-1662 Cornelis Cornelisz Hoogesij en Dieuwer Jans een soon Jan.
01-02-1662 Sijmon Harcksz Nes en Aecht Garbrants een dochter Trijn.
05-02-1662 Pieter Aeriensz Hoep en Neeltjen Sijmons een soon Sijmon.
05-02-1662 Allert Jansz, omroeper en Barber Pieters een soon Reijer.
19-02-1662 Cornelis Jansz Visscher en Cornelisje Cornelis een soon Cornelis.
02-03-1662 Michiel Pieters Decker en Trijn Gerrits een soon Pieter.
13-03-1662 Gerrit Cornelisz Dorpe en Lijntjen Jans een dochter Jannetjen.
13-03-1662 Anthonij Fermou en Jannetjen Brespo een dochter Martha.
15-04-1662 Pieter Fillips Burchorn en Maertjen Pieters een dochter Jannetjen.
15-04-1662 Abraham Jans Gurcum en Aelt Jacobs een soon Jan.
01-05-1662 Pieter Gerritsz op ’t Noort en Maertjen Huijberts een soon Huijbert.
07-05-1662 Cornelis Klaesz Valckooch en Hendrickjen Polanus een dochter Saara.
14-05-1662 Pieter Willemsz Stam en Griet Pieters een soon Adriaen.
11-06-1662 Drs Cornelis Koningh en Grietjen Cornelis een soon Cornelis.
11-06-1662 Jan Aeriensz Groenvelder en Grietjen Pieters een soon Pieter.
18-06-1662 Jan Hendricx Lap en Gaat Gerritsdr een dochter Anna.
03-07-1662 Cornelis Hendricx Sala en Trijn Cornelis een dochter Maria.
15-07-1662 Gerrit Gerrits Wever en Trijn Jans een dochter Maertjen.
17-07-1662 Aerien Jacobsz Hemkersz en Maertjen Jansdr een dochter Grietjen.
23-07-1662 Jacob de Leertouwer en Lijsbeth Dircxdr twee kinderen Klaes en Neeltjen.
12-08-1662 Jacob Hillebrantsz en Sijbrich Aeriens een soon Hilbrant.
04-09-1662 Jan Cornelisz Wittekint en Griet Jans een soon Jan.
04-09-1662 Jan Havicksoon en Lijsbet Gerritsdr een soon Cornelis.
24-09-1662 Cornelis Dircx Berghman en Trijntjen Pieters een dochter Maertjen.
05-10-1662 Cornelis Hendrickx Klimmer en Maartjen Hendricx een soon Hendrick.
05-10-1662 Cornelis Jansz Streeck en MAertjen Hendricx een dochter Trijntje.
05-10-1662 Gerrit Aeriensz Loet en Trijntjen Jacobs een soon Jacob.
25-10-1662 Claes Jansz Vulnsman en Lijsbet Willems een dochter Trijntje.
10-12-1662 Aerien Meijlsz Tolcke een soon genaemt Meijl.
18-12-1662 Jan Hendricxzoon en Aeltje Jans een dochter Vroutjen.
20-12-1662 Pieter Dircx Oomheijn en Trijn Jans een dochter Maertjen.
25-12-1662 Wijbrant Maartsen en Neeltjen Aolferts een dochter Trijntje.
31-12-1662 Luijtjen Pieterszoon op ’t Jallewal een soon Pieter.
17-01-1663 Allert Claas Valckoog en Guert Jans een soon Johannis.
23-01-1663 Maeijl Claesz en Maertjen Abrahams een dochter Trijntje.
23-01-1663 Willem Claes Swerver en Grietje Adriaens een soon Adriaen.
23-01-1663 Jan Jaspersz Leertouwer een soon Jasper.
10-02-1663 Gerrit Jansz en Maertjen Joostus op te Bierkaeij een dochter Anna.
14-02-1663 Mr. Hendrick Prins en Anna Cornelis een dochter Susanna.
25-02-1663 Pieter Pietersz, dienaer en Aeltje Hendricx een soon Jan.
14-03-1663 Jacob Dirckx en Trijntjen sijn vrou sijnde arme luijden omtrent de stadt Haerlem, een soon Dirck.
14-03-1663 Ewaldus Anthonij en Marija, arme luijden een soon genaemt Anthonij.
01-04-1663 Sasker Pieterszoon en Trijn Dirckx een dochter Grietjen. Obijt 15 februarij 1689 in de kraam.
09-06-1663 Gerrit Jansz op te Nes en Anna Reijers een soon Reijer.
30-06-1663 Jacob Sijmons Molenstraet en Stijntjen Willems een dochter Aefjen.
01-07-1663 Cornelis Harcx van de Nes en Maertjen Dirckx een aochter Aeltje.
01-07-1663 Jan Harmens Wever en Maertjen Pieters een dochter Anna.
01-07-1663 Pieter Rijpsz, toebackman en Ermtjen Willems een soon Jacob.
15-07-1663 Ernst Ockxen op ’t Noort en Lijsbet Teunis een soon Teunis.
23-07-1663 Jan Maertensz Olderjan en Lijsbet Pietersdr een dochter Aeltjen.
11-08-1663 Harmen Tomasz en Maertjen Luijtjes een soon Luijtjen.
11-08-1663 Cornelis Dircxz Lanst op ’t Noort een dochter Trijntje.
11-08-1663 Claes Jansz Nopman en Trijntje Dirckx een dochter Aefjen.
19-08-1663 Aerien Janszoon van de Keijns een dochter Trijn.
19-08-1663 Gerrit Roelofszoon en Lijntje Jans een dochter Jannetje.
09-09-1663 Cornelis Aeriensz en Maertjen Cornelisdr een dochter Trijntje.
25-09-1663 Cornelis Gerritszoon van de Keijns een soon Gerrit.
06-10-1663 Dirck Dircxz Homlus en Maertjen Dircx een dochter Trijntje.
14-10-1663 Wigger Jansz Wijn een dochter Aechtjen.
09-11-1663 Sijmn Harckx Nes en Aecht Garbrant een soon Jan.
09-11-1663 Jan Cornelisz Wittekint en Grietje Jans een soon Jan.
18-11-1663 Willem Pietersz Boerends en Trijntje Pietersdr een soon Pieter.
18-11-1663 Adriaen Cornelis Snijer en Neel Jacobs een dochter Lijsbeth.
03-12-1663 Jan Groenvelder en Prietje Pieters een soon Pieter. In ’t weeshuijs gerust den 12 april 1679.
12-12-1663 Jan Hendrickxz en Aeltje Jans een soon Jan.
12-12-1663 Jan Cornelis Biersteker en Neeltjen Hendricx een dochter Madaleentje.
15-12-1663 Broer Harcxzoon en Neel Sijmensdr een dochter Aechtje.
23-12-1663 Willem Jansz op de Laet en Sijtjen Cornelis een soon Cornelis.
23-12-1663 Cornelis Jacobsz en Maertje Hendricx een dochter Trijntje.
30-12-1663 Pieter Sijmonsz Schram en Trijn Daltus een dochter Grietje.
30-12-1663 Cornelis Pieterszoon en Jannetje Nanningx een soon Nanningh.
05-01-1664 Mr. Cornelis Koningh en Niesjen Cornelis een soon Dirck.
05-01-1664 Aris Jacobsz Kistmaker en Brechje Cornelis een dochter Cornelisjen.
13-01-1664 Willem Taateszoon en Trijn Cornelis een soon Cornelis.
30-01-1664 Michle Jansz Muijs en Reijnou Jacobs een dochter Neeltje.
06-02-1664 Claes Willemsz Keijns een soon Claes.
09-03-1664 Pieter Hermonsz Gorter en Trijntje Adriaens een soon Adriaen.
09-03-1664 Cornelis Jansz Backer en Neeltjen Jacobs een soon Jan.
12-03-1664 Anthonij Vermou, wolspinder en Annetje Brespo een soon Pieter.
12-03-1664 Cornelis Cornelisz Wever en Trijntjen Alberts een soon Maerten.
19-03-1664 Mr. J. Geus, organist en Barber Jans een soon Pieter.
19-03-1664 Cornelis Hendrickx Tjallewal en Guertje Pieters een dochter Trijntje.
23-03-1664 Cornelis Claasz Valckoogh en Hendrickjen Polanus een dochter Saara.
06-04-1664 Poulus Dircxz Bergman en Lijsbet Dircx Bijls een soon Dirck.
06-04-1664 Adrien Gertsz van de Keijns een dochter Vroutje.
13-04-1664 Pieter Gerrits Schipper en Maertjen Huijbertsdr een soon Cornelis.
01-06-1664 Cornelis Jansz Visscher en Knelisjen Cornelis een soon Klaes.
07-07-1664 Pieter Decker opte Snevert en Jannetje Willems een dochter Trijntje.
10-08-1664 Pieter Adriaens Wever en Maertjen Lammerts een soon Lambert.
18-08-1664 Jan Pietersz Dorpe en Griet Sijmons een soon Pieter.
31-08-1664 Pieter Dirckx van de Keijns en Neel Bastiaens een soon Dirck.
31-08-1664 Gerrit Luijtjes van Hooghuijs en Trijntje Pieters een dochter Maertjen.
11-10-1664 Pieter de Wever op ’t Noort een soon Pieter.
26-10-1664 Cornelis Jansz Streeck en Maertjen Hendricx een soon Hendrick.
29-10-1664 Allert Claasz Valckoogh en Guertje Jansdr een dochter Neeltjen.
29-10-1664 Maeijl Claeszoon en Maertjen Abrahams een dochter Neeltjen.
03-11-1664 Aerien Dirckxz en Neel Jacobs Vossis een dochter Neeltjen.
12-11-1664 Allert Jansz, omroeper en Barber Pieters een dochter Madaleentje.
12-11-1664 Pieter Dircxz Lanst en Anna Pieters een soon Louris.
19-11-1664 Cornelis Hendricxz Fala en Trijn Cornelis een dochter Anna.
26-11-1664 Jan Cornelisz Wittekint en Grietje Jans een dochter Maertjen.
04-12-1664 Cornelis Hendricxz Klimmer en Maertjen Hendricks een dochter Trijntje.
04-12-1664 Pieter Jan Remmentszoon van de Keijns een soon Jan.
10-12-1664 Gerrit Gerritszoon en Trijn Jans een dochter Trijntje.
21-12-1664 Sijmon Albertsz Nes en Guert Thijses een soon Jan.
21-12-1664 Claes Cornelisz Muntwerf en Aeft Willems een soon Dirck.
25-12-1664 Jan Cornelisz Mul Legedijk en Guert Cornelis een dochter Trijntjen.
25-12-1664 Jonga Jan Teuw en Trijn Jans een dochter Jannetjen.
25-12-1664 Cornelis Adriaens Gorter en Maertjen Cornelis een dochter Trijntjen.
28-12-1664 Abraham Cornelissen en Aeriaentje Jans een dochter Maertjen.
08-01-1665 Jan Diefleijders en Anna een soon Jan.
08-01-1665 Jan Backer op Legedijck en Anna Jans Grovens een dochter Anna.
13-01-1665 Jacop Maartesz Leertouwer en Maertje Michiels twee kinderen Michiel en Trijntje.
13-01-1665 Huijbert Claesz Tolcke en Trijn Kromhals een soon Jacob.
20-01-1665 Pieter Fulps Burchorn en Maertjen Pieters een soon Jan.
21-01-1665 Pieter Willemsz Stam en Griet Pieters een soon Dirck.
22-01-1665 Cornelis Dircxz Bergman en Trijn Pieters een dochter Neeltjen.
08-03-1665 Sasker Pietersz Voorman en Trijn Dircx een dochter Grietje
08-03-1665 Gerrit Jans van de Nes en Anne Reijers een dochter Maertjen.
12-03-1665 Maerten Pietersz Huijsman en Sijtjen Abrahams een soon Pieter.
29-03-1665 Willem Janszoon en Maertjen Dircx Robol een dochter Grietje.
29-03-1665 Willem Pietersz Boertjens en Trijn Pieters een dochter Grietje.
18-04-1665 Pieter Jansz Backer op ’t Noort een soon Jan.
18-04-1665 Een arme vrou een kint gedoopt genaemt Jan.
24-04-1665 Michiel Pietersz Decker en Trijn Gerrits een dochter Aechtje.
25-04-1665 Cornelis Harckx Prigger en Griet Jans een dochter Maertjen.
17-05-1665 Pieter Ripszoon Toeback en Ermtjen Willems een soon Rip.
17-05-1665 Mr. Cornelis Koningh en Niesjen Cornelis een dochter Lijsbeth.
24-05-1665 Poulis Dircxz Bergman en Lijsbet Dircx Bijls een soon Dirck.
24-05-1665 Aerien Gerritsz van de Keijns een soon Jan.
24-05-1665 Jan Albert Dieuwes van de Nes een dochter Engel.
08-07-1665 Willem Taatus Klapmolen en Trijn Cornelis een dochter Etjen.
08-07-1665 Jan Cornelisz Bierkaij en Neeltje Hendricx een soon Cornelis.
26-07-1665 Jan Maerts Olderjan en Lijsbet Pieters Kant een soon Pieter.
29-07-1665 Jacob Cornelisz Wittekint en Neeltjen Jans een dochter Maertjen.
02-08-1665 Maerten Sijmonsz Neef en Griet Hendricx een soon Sijmon.
17-08-1665 Cornelis Cornelisz Wever en Trijntje Alberts een dochter Anna.
25-08-1665 Frans Huijbertsz en Geert Meijnderts een soon Meijndert.
31-08-1665 Gerrit Luijtjensz en Trijntje Pieters een soon Luitjen. In de Kuijle.
20-09-1665 Cornelis Pieters Grootes en Trijn Jans een soon Maeijert.
27-09-1665 Jan Leertouwer van de Dorpe een kint Engel.
27-09-1665 Wijbrant Maertsz Verwer en Neel Olferts een soon Maerten.
03-11-1665 Claes Willemsz van de Keijns een dochter Aefjen.
08-11-1665 Cornelis Cornelisz Plaets en Duuwer Jans een soon Cornelis.
13-11-1665 Sijmon Harcxz Nes en Aecht Garbrants een soon Allert.
13-11-1665 Pieter Gerrits Kuijper en Anna Jans een soon Klaes.
13-11-1665 Schager Gerritje en Lijntje Jans een dochter Maertjen.
18-11-1665 Jan Hendricxzoon en Aeltjen Jans een soon Jan.
20-12-1665 Anthonie Vermou Wolspinder en Annetje Brespo een soon Claes.
20-12-1665 Adriaen Cornelisz Snijder en Neel Jacobs een dochter Etje.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 25-10-2022

Bron: RA Alkmaar – Schagen  Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *