Schagen Dopen Gereformeerd 1670-1673

Schagen Dopen Gereformeerd 1627 – 1686

Periode 1670 – 1673.

01-01-1670 Cornelis Jansz Schager en Aechtje Pieters een soon Aerien.
05-01-1670 Willem Jansz Loet en Sijtjen Cornelis een dochter Vroutje.
19-01-1670 Maeijl Claesz Loet en Sijbrich Pieters een soon Pieter.
02-02-1670 Philips Reijersz Tjallewal en Dieuwtje Pieters een dochter Neel.
14-02-1670 Pieter Gerritsz Kuijper en Anna Jans een soon Claes.
02-03-1670 Sijbouts Pieter van de Keijns een dochter Trijntje.
09-03-1670 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis een soon Cornelis.
06-04-1670 Wijbrant Cornelisz Creliswerf en Jannetje Floris ee dochter Neel.
06-04-1670 Aerien Lijnhouwer Tjallewal en Trijn Cornelis een soon Cornelis.
20-04-1670 Pieter Decker op te Snevert en Maertjen Allers een dochter Trijntje.
27-04-1670 Baarent Gerritsz van Legedijck en Alijt Jans Guldewagen een soon Jan.
18-05-1670 Cornelis Cornelisz Plaats en Dieuwer Jans Wijckx een dochter Anna.
18-05-1670 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans Wups een dochter Neeltje.
08-06-1670 Wijbrant Maertsz Verwer en Neeltje Olfertsdr een soon Maerten.
15-06-1670 Willem Pietersz op ’t Noort en Maertje Pietersdr een dochter Maertjen.
22-06-1670 Gerrit Luijtjes in de Kuijle en Anna Arents een dochter Anna.
05-10-1670 Nanninck Luitjens Keijns en Maertje Maeijlis een soon Maeijl.
12-10-1670 Sasker Pietersz Voerman en Trijn Dircx een zoon Pieter. Verdroncken in ’t veen 15 jannuarij 1690.
12-10-1670 Leonert Janszoon Dienaers en Lijsbet Melckerts een soon Jan.
02-11-1670 Gerrit Hendrickx Woldren en Saara Isaacx een soon Hendrick.
09-11-1670 Aerien Jansz van de Wiel bij de Keijns een soon Jan.
23-11-1670 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters een dochter Jannetjen.
23-11-1670 Olfert Jansz Waaghen en Maertje Cornelis een dochter Trijntje.
25-11-1670 Aerien Jansz Backer Loet en Barber Dirckx een soon Jan.
04-12-1670 Mr. Jasper schoolmeester Valckoogh en Dieuwer Claasdr een dochter Aeltje.
17-12-1670 Cornelis Almersz Backer en Anna Dircx een soon Dirck.
21-12-1670 Pieter Hendricx Oomheijn en Trijn Jans een dochter Neeltjen.
04-01-1671 Jan Jansz Allerts en Hillegont Willems een soon Reijer.
04-01-1671 Cornelis Pietersz Prins en Maertjen Reijers een dochter Maertjen.
18-01-1671 Mr. Pieter Broersz en Wijbrich Jans een soon Aerien.
18-01-1671 Jan Cornelisz Bel en Neel Hendricx een soon Cornelis.
28-01-1671 Aldert Claesz Valckoogh en Guert Jans een dochter Trijn.
01-02-1671 Aerien Cornelisz Snijer en Neel Jacobs een dochter Trijntje.
04-02-1671 Pieter Cornelisz Olijslager en Neeltjen Pieters een soon Pieter.
08-02-1671 Jan Jansz Dienaer en Anna Jans een soon Jan.
08-02-1671 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Everts een soon Jan.
11-02-1671 Pieter Gerritsz Kuijper en Anna Jans een soon Claes.
25-02-1671 Willem Taattsz Clapmolen en Trijn Cornelis een soon Phillips.
25-02-1671 Een arme vrouw een soon Luckas.
08-03-1671 Maeijl Claeszoon en Sijbrich Pieters een soon Claes.
15-03-1671 Gerrit Gerritsz van Delden en Trijn Jans een dochter Antje.
12-04-1671 Maerten Aeriensz Noort en Anna Pieters een dochter Engeltje.
19-04-1671 Hilbrant Cornelis Gau en Griet Zijbrants een soon Jacob.
31-05-1671 Aerien Harckxz Keijser en Catelijn Willems een soon Willem.
31-05-1671 Jan Cornelisz Mul Legedijck en Guertje Cornelis een dochter Trijn.
03-06-1671 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans een dochter Jannetjen.
05-07-1671 Mr. Mosis Kock van de heer en Marija van Tieren een dochter Anna.
12-07-1671 Cornelis Jansz Schaager en Aecht Pieters een dochter Maertjen.
26-07-1671 Jacob Cornelisz Wildeman en Anna Pieter Valckes een dochter Maertjen.
08-08-1671 Wijbrant Maartsz Verwer en Neeltjen Olferts een soon Maerten.
06-09-1671 Jacob Olfertsz Ootes en Trijn Cornelis 2 kinderen een soon Pieter en een dochter Antje.
13-09-1671 Aerien Maertensz en Trijn Jans 2 kinderen een soon Jan en een dochter Grietje.
20-09-1671 Willem Cornelisz Mansbille en Anna Jans een zoon Cornelis.
11-10-1671 Pieter Dirckxz Nes en Aecht Garbrants een dochter Antje.
12-11-1671 Aerien Maeijls op ’t Tolcke een soon Pieter.
12-11-1671 Cornelis Pietersz Keijns en Engel Cornelis een soon Cornelis.
12-11-1671 Cornelis Jansz Breet en Anna Cornelis een soon Jan.
12-11-1671 Gerrit Michielsz Leegedijck en Anna Claes een dochter Grietje.
02-12-1671 Mr. Pieter Broersz en Wijbrich Jans een soon Aerien.
02-12-1671 Cornelis Meijersz Noort en Trijn Jans een soon Meijert.
06-12-1671 Jan Aeriensz Nes en Ever Harckx een dochter Anna.
18-12-1671 Hendrick Jansz Keijns en Dieuwer Aeriens een soon Aerien.
27-12-1671 Pieter Pietersz Bregman en Maertjen Pieters een soon Cornelis.
01-01-1672 Willem de Vlamingh en Maertjen Pieters een docter Maertjen.
13-01-1672 Gerrit Luitjens Hooghuijs en Anna Arents een dochter Antje.
17-01-1672 Gerrit van Vlaenderen en Sijtjen Jans een soon Dirck. Droevich aen sijn doot gekomen 14 augustus 1685.
31-01-1672 Barent Gerritsz en Aelt Jans 2 soonen Gerrit en Teunis.
13-03-1672 Phillipsz Reijersz Tjallewal en Dieuwer Pieters een dochter Jannetjen.
21-03-1672 Jan Pietersz Tjallewal en Neel Claeses een dochter Trijn.
28-03-1672 Aerien Jansz van de Keijns een dochter Maertjen.
10-04-1672 Jan Pietersz Stam en Lijsbet Jans een soon Johannis.
10-04-1672 Gerridt Hendricx Wever en Saara Isaacx een dochter Rebecca.
25-04-1672 Cornelis Wijbrantsz Corneliswerf en Jannetjen Flooris een soon Aerien.
04-05-1672 Cornelis Pietersz Tjaersdorp en Trijn Gerrits een zoon Gerrit.
04-05-1672 Claes Willemsz Keijns een zoon Willem.
04-05-1672 Pieter Hendricxz Backer en Trijn Jans een dochter Neeltjen.
16-05-1672 Albert Corneliszoon en Griet Rens een dochter Aeriaentje.
19-06-1672 Jacob Lucaszoon en Neel Cornelis een dochter Maertjen.
19-06-1672 Claes Jansz Vulnsman en Trijn Everts een zoon Jan.
10-06-1672 Nan Luitjensz Keijns en Maertjen Maeijls een dochter Anna.
17-06-1672 Jan Cornelisz Wittekint en Lijsbet Cornelis een soon Pieter.
17-06-1672 Cornelis Dirckxz Toebacxman en Trijn Willems een soon Willem.
21-08-1672 Muntjewerfs dochter van de Helder alhier gecregen een dochter Neeltje.
28-08-1672 Mr Aerien Snijder en Judickje Willems een soon Georghe.
31-08-1672 Poulus Dirckxz Bergman peet Trijn Cos een dochter Trijntje.
04-09-1672 Mies Isaacx Vlieger en Engeltje Willems een dochter Maertjen.
07-09-1672 Gert Gerrits Wever en Trijn Jans een dochter Anna.
11-09-1672 Maeijl Claeszoon en Sijbrich Pieters een soon Claes.
18-09-1672 Willem Pietersz Noort en Maertje Pieters een soon Pieter.
18-09-1672 Do. Pothuijsen een dochter Wilmina.
02-10-1672 Pieter Gerritsz Kuijper en Anna Jans een dochter Trijntje.
02-11-1672 Leendert Jansz en Lijske Melckerts een dochter Antje.
21-11-1672 Hilbrant Cornelisz en Griet Sijbrants een soon Sijbrant.
24-11-1672 Jan Almerszoon en Maertjen Huijberts een dochter Wentjen.
07-12-1672 Garbrant Aeriensz en Neel Jans Streeck een dochter Antje.
14-12-1672 Anna Jans Mick na hae mans doot een dochter Maertjen.
17-12-1672 Allert Klaaszoon en Guert Jans een dochter Trijntje.
18-12-1672 Een arme  vrou van Koeverden een zoon Jan.
21-12-1672 Jan Gerritsz Dubbelt en Trijn Jans een dochter Neeltjen.
01-01-1673 Abraham Cornelisz en Aeriaentje Jans een soon Cornelis.
01-01-1673 Jan Cornelisz Bel en Neeltjen Hendricx een soon Cornelis.
11-01-1673 Sijbrant Jansz Groenvelt en Maertjen Claes een soon Jan.
15-01-1673 Cornelis Pietersz Prins en Maertjen Reijers een dochter Aeltje.
29-01-1673 Pieter Pieterszoon en Anna Pieters een dochter Grietje.
02-02-1673 Jan Harckx Keijser en Catelijn Willems een dochter Anna.
01-03-1673 Aerien Backer Loet en Barber Dircx een soon Dirck.
08-03-1673 Willem Vlamingh en Maertje Pieters een dochter Maertjen.
08-03-1673 Hendrick Jansz Molenaer en Sijtjen Cornelis een dochter Maertjen.
08-03-1673 Pieter eriensz, een vrijer op ’t Tolcke bij avont gedoopt en belijdenis gedaen en gecommuniseert.
26-03-1673 Barent Gertsz Noort en Aelt Jans een dochter Anna.
26-03-1673 Rens Jansz Tjallewal en Jannetje Cornelis een soon Jan.
09-04-1673 Maerten Aeriensz  Noort en Anna Pieters een dochter Engeltje.
23-04-1673 Philps Jansz op ’t Tolcke en Aecht Aeriens een dochter Neel.
23-04-1673 Mr. Pieter Keijns een dochter Neeltjen.
03-05-1673 Pieter Dirckxz Nes en Aecht Garbrants een soon Dirck.
07-05-1673 Cornelis Gerritsz Vet en Neel Pieters een dochter Maertjen.
11-05-1673 Hemelvaert. Mr. Pieter Broersz en Wijbrich Jans een dochter Trijntje
11-05-1673 Jan Jansz Tolcke en Neel Pieters een dochter Aeriaentje.
11-05-1673 Cornelis Pietersz ende Griet Cornelis bijde wonende tot Westzaanen een zoon laten doopen en genaemt Cornelis.
07-06-1673 Cornelis Dirckxz Lanst en Maertjen Cornelis een soon Dirck.
30-06-1673 Jan Jaspersz Smit en Anna Pieters een dochter Aeltje.
30-06-1673 Cornelis Cornelis Kuijper en Guert Pieters een soon Pieter.
20-08-1673 Willem Taatsz Dilsen en Trijn Cornelis een dochter Etje.
20-08-1673 Aerien Dirckx Vos en Neel Vossis een dochter Geertje.
20-08-1673 Pieter Jansz Stompel en Reijnou Cornelis een dochter Trijn.
06-09-1673 Albert Cornelis Wever en Griet Rens een zoon Rens.
17-09-1673 Jan Jansz Mul en Hillegont Jans een dochter Neel.
24-09-1673 Pieter Aeriensz Gorter en Trijntjen Aeriens een dochter Anna.
01-10-1673 Cornelis Dircxzoon en Trijn Willems een soon Willem.
15-10-1673 Jacob Olferts Ootes en Trijn Cornelis een dochter Antje.
22-10-1673 Claes Muntjewerff en Aef Willems een soon Willem.
29-10-1673 Aerien Maeijls Tolcke een zoon Pieter.
29-10-1673 Switbert Trompetter en Neeltje Cornelis een zoon Wilhelmus.
26-11-1673 Sasker Pieterszoon en Trijn Dircxdr een soon Dirck.
10-12-1673 Gerrit Dirckxz Vlaanderen en Zijtjen Jans een zoon Sijbrant.
17-12-1673 Aris Jacobsz Kistemaker en Anna Alberts een dochter Grietje.
17-12-1673 Cornelis Jansz Schager en Geertruijt Jans een zoon Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-10-2022

Bron: RA Alkmaar – Schagen  Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *