Schagen Dopen Gereformeerd 1658-1661

Schagen Dopen Gereformeerd 1627 – 1686

Periode 1658 – 1661.

23-06-1658 Claes Cornelisz Muntjewerff een soon Cornelis.
14-07-1658 Jacob Allertsz op de Dorpe een dochter Grietje.
21-07-1658 Sijmon Harckx op de Nes een dochter Evertjen.
11-08-1658 Pieter Cornelisz Smit op de Loet een dochter Grietje.
30-08-1658 Jan Jacobsz en Lijsbet Jansdr een soon Adriaen.
30-08-1658 Adriaen Albertsz op Grotewal een dochter Neel.
30-08-1658 Jan Claesz op de Keijns een soon Pieter.
07-09-1658 Pieter Adriaensz in de Hoep een soon Dirck.
07-09-1658 Cornelis Cornelisz in de Nieuwestraet een soon Cornelis.
30-09-1658 Maerten Pietersz op Legedijck een dochter Trijn.
12-10-1658 Willem Klaasz Backer op de Plaats een soon Jacob.
12-10-1658 Jacob Sijmonsz in de Molenstraet een soon Sijmon.
29-10-1658 Cornelis Jansz op de Plaets een soon Luijtjen.
07-12-1658 Hermen Tomasz in de Molenstraet een soon Luijtjen.
07-12-1658 Cornelis Claasz Valckoog en Hendrikjen Polanus een zoon Jacobus.
16-12-1658 Huijbert Claas op Avendorp een soon Claes.
23-12-1658 Seger Pilles in de Hoep en Trijn Pieters een dochter Trijntje.
05-01-1659 Adriaen Saskersz op Tjallewal een soon Sasker.
26-01-1659 Cornelis Jacobsz Gau en Luijdu Hillebrants een dochter Sijbrich.
26-01-1659 Pieter Phillipsz in Burchorn een soon Claes.
29-01-1659 Mr Coninck, schoolmeester en Niesje Cornelis een dochter Aeltje. Gerust den 28 maeij 1676.
04-02-1659 Maertjen Huijberts opte Loet een soon Jacob.
28-02-1659 Gerrit Adriaensz, perfect opte Loet een soon Jacob.
02-03-1659 Cornelis Joosten en Trijntje Tobijas een dochter Hiltjen.
09-03-1659 Cornelis Pietersz en Jannetje Nannings een dochter Lijsbet.
09-03-1659 Cornelis Hendrix Klimmer en Alijdt Jans een dochter Grietjen.
09-03-1659 Ernst Ockx op ’t Noort een dochter Trijntje.
16-03-1659 Jan Havicx en Lijsbet Gerrits een soon Dirck.
27-04-1659 Adriaen Cornelis en Neel Jacobs een dochter Neeltje.
18-05-1659 Jan Hermensz en Maritje Pieters een dochter Pieter.
01-06-1659 Cornelis Jansz Freeck en Maertjen Hendricx een dochter Neeltje.
01-06-1659 Pieter Gerritsz Schipper en Maertjen Huijberts een soon Gerrit.
29-06-1659 Pieter Zijmonsz Schram en Sijbrich Cornelisdr een dochter Guertje.
29-06-1659 Jan Nanninghs en Maertjen Cornelis een soon Cornelis.
29-06-1659 Aefke Sijmonsdr in de Nieuwestraet een soon Abraham. Een bastert bij Dirck Baas.
13-07-1659 Cornelis Saskersz op Tjallewal een soon Jan.
27-07-1659 Pieter Cornelisz Bregman en Maertjen Jacobsdr een dochter Dieuwer.
24-08-1659 Pieter Willemsz Stam en Griet Pieters een soon Pieter.
24-08-1659 Luijtjen Pietersz op Tjallewal een dochter Trijntje.
24-08-1659 Cornelis Klaas en Adriaentje Jellis een soon Thijs.
21-09-1659 Thijs IJsbrandtsz en Aef Jansdr een soon Pieter.
21-09-1659 Pieter Hendricksz en Trijn Jans een dochter Reijnstje.
28-09-1659 Wijbrandt Kornelis en Reijnstje Pietersdr een soon Cornelis.
28-09-1659 Willem Jacobs en Jannetje Jans een dochter Neeltje.
28-09-1659 Michiel Pietersz en Trijn Gerrits een dochter Lijsbet.
05-10-1659 Mr. Hendrick Prins en Anna Cornelis een soon Cornelis.
05-10-1659 Hendrick Thomasz en Jannetje Frans een dochter Katelijntje.
12-10-1659 Gerrit Adriaensz en Anna Reijersdr een soon Reijer.
12-10-1659 Gerrit Roelofsz en Lijntjen Jans een soon Willem.
26-10-1659 Jan Jacobszoon op de Keijns een soon Jan.
26-10-1659 Adriaen Jacobsz Hemewerff een son Jan.
08-11-1659 Ewoudt Jansz en Aef Dircx een soon Dirck.
15-11-1659 Jan Maertensz en Lijsbet Pieters een dochter Maertjen.
22-11-1659 Jan Groenvelder en Neel Joostus dochters Annetje en Trijntje.
17-12-1659 Cornelis Pietersz Valckes op ’t Noort een soon Klaes.
21-12-1659 Maertje Kornelis weduwe op Grotewal een soon Allert.
01-01-1660 Jan Allertsz Wijn en Griet Jans een soon Aerjen.
01-01-1660 Dirck Dircksz en Maertje Pieters een soon Willem.
21-01-1660 Gerrit Jansz op Legedijck een dochter Trijn.
28-01-1660 Claes Kornelisz Muntjewerff een soon Pieter.
00-02-1660 Kasparus Wallendal, predikant alhier een soon Kasparus.
15-02-1660 Pieter Gerritsz Kroes en IJefjen Adriaens een soon Gerrit.
15-02-1660 Michiel Jansz Muijs en Reijnou Jacobs een soon Jan.
18-02-1660 Jan Hendricx Lap en Maertje Gerrits een soon Gerrit.
25-02-1660 Allert Jansz, omroeper en Barber Pieters een soon Pieter.
25-02-1660 Maerten Pietersz en Zijtje Abrams een soon Pieter.
25-02-1660 Pieter Cornelisz Smit op de Loet een dochter Grietje.
05-03-1660 Pieter Adriaensz en  Neel Zijmons een dochter Grietje.
17-03-1660 Pieter Jansz op te Keijns een soon Jan.
21-03-1660 Cornelis Hendricx Valcx op te Nes een soon Pieter.
21-03-1660 Jan Jaspersz Corneliswerf een dochter Trijntje.
21-03-1660 Pieter Gerritsz en Maertje Reijers een dochter Jannetje.
28-03-1660 Cornelis Jansz Visser en Cornelisje Cornelis een soon Jan. Op paesen.
11-04-1660 Willem Claesz en Grietje Adriaens een dochter Maertjen.
25-04-1660 Hermen Thomas en Maertjen Luijtjens een dochter Luijtjen.
17-05-1660 Cornelis Cornelisz en Dieuwer Jans een soon Jan. Op pinxster.
24-05-1660 Maerten Jansz op Tjallewal een soon Jan.
30-05-1660 Adriaen Aeriensz Koningh op de Plaets een soon Pieter.
13-06-1660 Cornelis Adriaensz en Maertjen Cornelis een soon Sijmon.
13-06-1660 Gerrit Jansz en Maertjen Joostus een soon Cornelis.
20-06-1660 Cornelis Hendricxzoon en Ziertje Pieters een soon Pieter.
18-07-1660 Sijmon Harcx en Aecht Garbrants een dochter Anna.
25-07-1660 Pieter Jansz Kos en Maertjen Dircks een dochter Lijsbet.
01-08-1660 Gerrit Adriaensz en Trijn Jacobs een dochter Neeltje.
01-08-1660 Abraham Jansz en Alijt Cornelis een dochter Jannetje.
21-08-1660 Cornelis Hendricxz en Maertjen Hendricx een dochter Neeltje.
29-08-1660 Maeijl Claesz en Maertjen Abrahams een dochter Trijn.
19-09-1660 Cornelis Dirck Lanst op ’t Noort een soon Cornelis.
26-09-1660 Jan Jacobsz Keijns een dochter Jannetje.
24-10-1660 Jan Hermens em Maertjen Pieters een dochter Lijsbet.
29-10-1660 Maerten Jacobs op Grootewal een dochter Grietje.
15-11-1660 Cornelis Klaasz Valckooch en Hendrickjen Polanus een dochter Saara.
28-11-1660 Cornelis Barentsz van de Keijns een dochter Dieuwer.
05-12-1660 Jacob Sijmonsz en Trijntje Willems een soon Pieter.
05-12-1660 Wijbrant Cornelisz en Trijntje Pieters een dochter Trijntje.
13-12-1660 Jan Pietersz en Aef Abrahams een dochter Trijn.
13-12-1660 Jan Jacobsz Boertus en Aeltje Pietersdr een soon Cornelis.
13-12-1660 Pieter Gerritsz en Maertjen Huijberts een dochter Neeltjen.
25-12-1660 Jan Hendricx en Maertje Klaes een soon Albert.
26-12-1660 Cornelis Jacobsz Gau en Luijdou Hilbrants een soon Jacob.
16-01-1661 Cornelis Cornelisz Koning en Neel Garbrants een dochter Anna.
16-01-1661 Jan Havicxzoon en Lijsbet Gerrits een dochter Trijntje.
28-01-1661 Mr Koninck, schoolmeester en Niesje Cornelis een soon Cornelis.
15-01-1661 Sijbrich Pieters, weduwe op de Loet een dochter Cornelisje.
27-01-1661 Pieter Gerritsz Decker op de Snevert? Een soon Gerrit.
03-03-1661 Neeltjen Adriaensdr van de Dorpe gedoopt, out 11 jaaren.
06-03-1661 Jacob Allertsz van de Dorpe een soon Pieter.
16-03-1661 Gerrit Luijtjens en Trijn Pieters een dochter Maertjen.
10-04-1661 Willem Tatesz en Trijn Cornelis een dochter Etje.
10-04-1661 Gerrit Jansz en Anna Reijers een soon Reijer.
10-04-1661 Gerrit Butter en Guert Reijers een soon Louris.
01-05-1661 Harmen Thomas en Maertjen Luijtjens een soon Luijtjen.
08-05-1661 Maerten Jansz en Sijbrich Cornelis een dochter Dieuwer.
22-05-1661 Cornelis Jacobsz en Maertjen Jacobs een dochter Trijntje.
17-07-1661 Pieter Jansz Keijns een soon Jan.
14-08-1661 Mr. Dirck Jansz Geus en Barber Jans een zoon Jan. Is in zijn barensplaats schoolmeester.
14-08-1661 Cornelis Pietersz en Jennetje Nannincx een dochter Sijbrich.
21-08-1661 Aerien Cornelisz en Neel Jacobs een dochter Geurtje.
21-08-1661 Aerien Alberts Dieuwer op te Nes een soon Albert.
28-08-1661 Cornelis Klaesz en Aeriaen Jelles een dochter Maertjen.
28-08-1661 Aerien Jansz op te Keijns een soon Gerrit.
26-09-1661 Ernst Ocx ten Noort en Lijsbet Tomas een soon Teunis.
26-09-1661 Pieter Jan Remments op te Keijns een soon Jan.
05-10-1661 Pieter Hendricx en Trijn Jans een soon Hendrick.
18-10-1661 Sijmon Albertsz en Guert Tijsses een soon Thijs.
18-10-1661 Wijbrant Maartsz en Neel Olferts een dochter Trijntje.
29-10-1661 Reijer Jacobsz en Lijsbet Abraham een dochter Aefjen.
29-10-1661 Aerien Gerritsz van de Keijns een dochter Trijntje.
30-10-1661 Trijntje Pietersdr, weduwe van Seger Pilles in de Hoep een soon Seger.
09-11-1661 Maeijl Claasz en Maertjen Abrams een dochter Trijntje.
13-11-1661 Pieter Jansz op ’t Noort een soon Adriaen.
13-11-1661 Jan Jansz Keut en Trijn Pieters een soon Pieter.
20-11-1661 Neeltjen Jacobs, weduwe van Havinck Jansz Backer een dochter Jannetien.
04-12-1661 Sijmon Pieters Boeij en Lijsbet Jans een soon Pieter.
12-12-1661 Michiel Jansz Muijs en Reijnou Jacobs een soon Jan.
18-12-1661 Guertje Garbrants, weduwe van Aerien Saskers op ’t Jallewal een soon Adriaen.
18-12-1661 Cornelis Jacobsen en Maertje Hendricx een soon Jacob.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 24-10-2022

Bron: RA Alkmaar – Schagen  Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *