Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1683-1709

Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1631 – 1811

Periode 1683 – 1709.

14-03-1683 Lijsbet Pieters Trives na haer man Abram een dochter genaemt Cnelisje.
03-04-1683 Jan Dircksz ende Lijsbet Claas een soon genaemt Dirck.
06-06-1683 Mr. Hendrick Hem en Anna Jans een dochter genaemt Marij nadat het den 3 junij is gebooren.
03-10-1683 Broer Meijnertsz ende Trijn Teunis twee dochters een genaemt Kenouw, d’ ander genaemt Meijnouw.
18-06-1684 Burgemeester Willem Roll ende Lijsbet Gerrits een dochter genaemt Anna Willems.
08-10-1684 Broer Woutersz en Alijt Teunis een dochter genaemt Geertje.
22-10-1684 Cornelis Pietersz Noordeloos en Sara een dochter genaemt Dieuwertjen.
07-12-1684 Dirck Vreecksz ende Maritje Jans een dochter genaemt Cnelisjen.
18-01-1685 Den 18 jauarij Hercke Reuwertsz Cuijper ende Breght Barents een soon genaemt Pieter.
21-01-1685 Gerrit Cornelisz en Dieuw Pieters Criels een soon genaemt Cornelis.
04-02-1685 Meester Hendrick en Aef Maartens een soon genaemt Maarten.
11-03-1685 Maarten Pauw en Sij Heertjes een dochter Grietje.
14-02-1685 Hercke Cuijper ende Breght Barents een dochter genaamt Reijnoutjen.
10-03-1686 Gerrit Hendricksz en Aef Nannes uijt Grootebroeck een dochter genaamt [geen naam vermeld].
28-04-1686 Do. Ramhorst en Aefjen van Loosen een dochter genaemt Weijntjen.
09-06-1686 Mr. Hendrick Hem en Aef Maartens een soontje genaemt Hercke.
18-08-1686 Jan Jansz ende Meijnouw Meijnert een dochter genaemt Trijn Jans.
29-09-1686 Dirck Vreecksz Blanckert ende Marij Jans een dochter genaemt Cnelisjen.
18-05-1687 Do. Van de Ramhorst ende Aefjen van Loosen een dochter genaemt Weijntjen op pinxter gedoopt.
02-03-1687 Cornelis Maartsz ende Claasjen Claas een dochter genaemt Lijsbet.
10-08-1687 Jan Luijtjesz Visscher en Lijsbet Jans een dochter genaemt Dieuwtjen.
26-10-1687 Cornelis Jansz ende Aef Jans een zoon genaemt Jan.
26-10-1687 Gerrit Pietersz ende Dieuw Pieters een zoon genaemt Pieter.
09-12-1687 Mr. Hendrick Hem ende Aef Maartens een dochter genaemt Geertjen.
27-05-1688 Do. Hendricus van de Ramhorst en Aefjen van Loosen een dochter genaemt Hillegonda op hemelvaartsdach gedoopt.
08-08-1688 Broer Woutersz Doncker en Alijt Teuwis een soon genaemt Maarten.
00-01-1689 Burgemeester Jan Jansz Kecheus ende Meijnouw Meijnerts een soon genaemt Sijmon, op donderdag gedoopt.
00-00-1689 Cornelis Jans Backer en Aef Jans een dochter genaemt Meijnouw.
02-10-1689 Broer Woutersz en Alijt Teuwes een soon genaemt Maerten.
15-12-1689 Do. Ramhorst en Aefjen van Loosen een soon genaemt Jacob op donderdach gedoopt.
18-12-1689 Jan Francen uijt Lutjehoogcarspel en Breght Pieters een soon genaemt Pieter op sondach gedoopt.
22-01-1690 Schipper Wouter Claasz ende Berber Davids uijt Hooghcarspel een soon genaemt Claas.
26-01-1690 Een bejaarde uijt Bovencarspel en is genaemt Maritjen op donderdach gedoopt.
12-03-1690 Claas Claasz en Aeght Cornelis uijt Hooghcarspel een dochter genaemt Geert.
26-03-1690 Jan Pietersz ende Antjen Maartens uijt Hoogcarspel een soon genaemt Dirck op paaschsondach gedoopt.
12-06-1690 Jan Luijtjesz Visscher en Lijsbet Jns een dochter genaemt Trijn.
05-11-1690 Claas Sijmsz Glasemaker en Fenne Dircks van Swol een soon genaemt Sijmon.
01-07-1691 Mr. Hendrick Hem en Aef Maertens een soon genaemt Pieter.
15-07-1691 Pieter Jansz Coen en Lijsabet Heijns een dochter genaemt [naam dopeling niet vermeld].
12-08-1691 Broer Woutersz Doncker en Alijt Teuwes een soon genaemt Maarten.
23-09-1691 Burgemeester Jan Jansz ende Meijnouw Meijners een soon genaamt Pieter.
30-09-1691 Cornelis Jansz Backer en Aef Jans een dochter genaemt Trijn Jans.
14-09-1692 Pieter Jansz Coen en Lijsabet Heijns een soon genaemt Cornelis.
14-12-1692 Teunis Cornelisz Grootvorst en Dieuw uijt Hoogcarspel een [staat verder niets vermeld].
18-01-1693 Jan Luijtjesz Visscher en Lijsabet Jans een dochter genaemt Trijntje sijnde het eerste kindt dat Do Cornelis Smidt hier heeft gedoopt.
25-01-1693 Jan Dircksz en Geert Gerrits een soon genaemt Gerrit.
26-04-1693 Mr. Hendrick Hem en Aef Maartens een dochter genaemt Marij.
14-06-1693 Elbert Cornelisz Timmerman en Jan Jans een dochter genaemt Cnelisjen.
08-11-1693 Wouter Roelifsz en Lijsabet Jans een dochter genaamt Maritjen.
22-11-1693 Claas Sijmsz Glasemaker ende Fenne Dircks een soon genaemt Dirck.
29-11-1693 Reijnder Jansz Cleijer en Alijd Maertens een dochter genaemt Geertjen.
06-12-1693 Pieter Jansz Coen en Lijsabet Heijns een soon genaemt Volckert.
24-12-1693 De eerste karsdach Cornelis Jansz Backer en Aef Jans een dochter genaemt Trijn.
10-04-1695 Cornelis Claasz Duijn uijt de Hout en sijn huijsvrou een dochter genaemt Neel.
19-06-1695 Cornelis Jansz Backer en Aef Jans een soon genaemt Jacob.
00-08-1695 Elbert Cornelisz ende Jan Jans een zoon genaemt Cornelis.
20-08-1695 Claas Sijmsz ende Fenne Dircks een zoon genaemt Dirck.
16-10-1695 Jan Visscher en Lijsebet Jans een Soon genaemt Luijtjen.
04-12-1695 Reijner Jans Kleijer en Alijdt Maertens een soon genaemt Jan Cleijer.
05-01-1696 Wouter Roelofsen en Trijn Heijnsen een soon.
19-02-1696 Pieter Jansz Koen en Lijsebet Heijns een soon genaemt Taat.
22-02-1696 Mr. Hendrick en Aef een kint genaamt Rieduw een dogter.
23-02-1696 Elbert Schuijtemaaler en Trijn Jans een soon genaamt Jan.
23-02-1696 Dirck Cort en Lijsebet Wouters een dogter genaemt Marijtjen.
21-04-1697 Pieter Jansz Koen en Lijsebet Heijns een dochter genaemt Knelisjen.
21-04-1697 Kornelis Pietersz en Trijn Jans een dogter ‘k wil segge een soon genaemt Pieter.
01-09-1697 Harmen Jacobsz Hof een dogter genaemt Dieutjen.
29-09-1697 Jan Visscher en Lijsbet een dogter genaamt Marij Jans.
29-09-1697 Cornelis Backer en Aef Jans een soon genaamt Maarten.
29-09-1697 Wouter Roelofsz en Trijn een dogter genaamt Aegjen.
04-12-1697 Dirck Claasz Louw en Breght Nannes een dogter genaamt Rieduw.
05-01-1698 Dirck Kort en Lijsebet Roelofs een soon gedoopt genaamt Jan Dircksz.
09-06-1698 Pieter Jansz Koen een dogter genaamt Aegt Pieters.
01-12-1698 Mr. Jan Lantmeter, schoolmeester alhier en Aeltjen Jacob Tulps een soon genaamt Jacob Jansz.
05-02-1699 Vreeck Pietersz en Trijn Jans een dogter genaamt Meijnouw Vreeks.
19-02-1699 Dirck Claasz Louw en Bregt Nannes een dogter genaamt Riedouw.
05-04-1699 Pieter Hoveling en Trijntje Tijs een soon genaamt Frederick.
08-07-1699 Claas Sibrantsz en Arejan Harmons twee kinderen ’t eene Anna Claas ’t andere Aerjan Claas.
22-07-1699 Dirck Jansz Kort en Lijsbet Roelofs een soon genaamt Jan.
23-08-1699 Wouter Roelofsz en Trijn Heijns een dogter genaamt Martijntje.
22-11-1699 Jan Luijtjesz Visscher en sijn vrouw Lijsebet een soon genaamt Luijtjen.
03-12-1699 Pieter Jansz Kaarsemaker en Griet Dircks een dogter genaamt Barber.
01-02-1700 Jan Helmighsz Lantmeter en Aeltjen Jacobs Tulps een soon genaamt Cornelis.
04-04-1700 Elbert Cornelisz en Jan Jans een soon genaamt ‘k wil segge een dogter genaamt Lijsebet.
11-04-1700 Cornelis Pietersz Kruck met Neeltjen Meijnderts een soon genaamt Hercke Boot.
30-05-1700 Schipper Truus uijt Grootebroek en Trijntje Wiebrens een dogter genaamt Geertje
17-07-1700 Pieter Cornelisz en Lijsebet sijn vrouw een soon genaamt Cornelis Pietersz.
16-12-1700 Jan Pietersz met Trijntje Dorst een dogter genaamt Anna Jans.
16-12-1700 Broer Pietersz en Diewtjen Cornelis een soon genaamt Cornelis Broersz.
17-01-1701 Jan Lantmeter en Aeltjen Thijs een dogter genaamt Trijntje Jans.
03-04-1701 Dirck Claasz Louw en Breght Nannes een soon genaamt Claas.
15-05-1701 Claas Pietersz en Anne Jans een soon genaamt Pieter Claasz.
04-09-1701 Elbert Cornelisz en Jan Jans een soon genaamt Jacob.
06-07-1702 Mr. Jan en Aeltje Jacobs een doghter genaamt Jannetje Jans.
25-08-1702 Jan Pietersz Ham met Trijntje Dorst een soon genaamt Pieter Jansz Ham die den 25 augustus ter werelt quam.
03-03-1703 Elbert Timmerman en Jan Jans een kindt gedoopt.
17-03-1703 Pieter Jansz Coen en sijn vrouw Lijsebet een soon gedoopt genaamt Jan Pietersz Coen.
04-11-1703 Mr. Jan Lantmeter en Aektjen Jacobs Tulps een soon genaamt Pieter Jansz.
11-11-1703 Taams Claasz Hof Maartens een dogter genaamt Trijntje Taams.
04-12-1704 Do. Cornelis Smith, predicant alhier en Marija Vis een soon genaamt Wilhelmus Smith.
14-12-1704 Jan Luijtjesz Boot en Marij Luijtes een doghter genaamt Jantjen.
18-12-1704 Jan Pietersz Ham en Trijntje Dorst een doghter genaamt Geertje.
04-01-1705 Pieter Vreecksz Tromp en Bregje Pieters een soon genaamt Pieter.
12-02-1705 Mr. Jan en Aeltje Jacobs Tulp een doghter genaamt Jannetje.
10-10-1705 Gerrit Claasz Louw en Trijntje Claas een soon genaamt Renger.
11-11-1705 Cornelis Pietersz Kruck en Neeltje Meijnderts een soon genaamt Reijndert.
06-12-1705 Pieter Jansz Coen en Lijsebet Heijns een soon genaamt Cornelis Pietersz.
14-01-1706 Jan Claasz en Marijtje Cornelis een soon genaamt Claas Jansz.
25-01-1706 Dirck Pietersz en Anna Willems een doghter Meijnou.
24-07-1706 Mr. Jan Lantmeter en Aeltjen Jacobs een soon genaamt Gerrit Jansz Tulp.
05-09-1706 Nanne Verwer en Anna Claas woonacgtigh tot Grootebroek een doghter genaamt Jannetje.
05-09-1706 Jan Volkertsz en Lijsebet Pieters een soon genaamt Jan Jansz.
19-09-1706 Do. Cornelis Smith, predicant alhier en Marij Vis een soon genaamt Johannis.
30-01-1707 Jan Luijtjesz Boot en Marij Luijtjes een soon genaamt Luijtjen.
11-08-1707 Mr. Jan Lantmeter en Aeltje Jacobs Tulps een soon genaamt Gerrit Jansz.
17-08-1707 Een man uijt grootebroek is die moeder een Vries vrouwtje een soon genaamt Dirck.
24-08-1707 Pieter Gool en Trijntje een soon genaamt ik seg een doghter genaamt Reijnoutje.
23-11-1707 Burgemeester Coppen en Sijtjen Olbrandts een doghter genaamt Gerbrighje.
00-00-1707 Meijndert Cornelisz met Dieuw Wouters een soon genaamt Wouter Cornelisz.
00-00-1707 Roemersz soon uijt Broek een kindt.
09-04-1708 Pieter Cornelisz en Lijsebet Heijns een doghter genaamt Lijsebet Pieters.
08-08-1708 Broer Pietersz en Dieutjen een doghter genaamt Meijnoutje.
11-11-1708 Jan Cornelisz Slot en Ebel Pieters een soon genaamt Pieter.
10-03-1709 Gerrit Claasz Lou en Trijntje Claas een doghter genaamt Riedou Gerrits.
07-04-1709 Dirck Pietersz en Anna Willems een docghter genaamt Trijn.
11-08-1709 Jan Willemsz en Wabjen Vreeks een doghter genaamt Bregt Jans.
20-09-1709 Jan Claasz en Maartjen Cnelis een zoon genaamt Claas Jansz.
29-09-1709 Claas Pietersz Ham en Alijd Dircks een zoon genaamt Pieter Claasz.
13-10-1709 Cornelis Pietersz Kruck en Neeltjen Meijnderts een zoon genaamt Claas.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 14-10-2022

Bron: RA Hoorn – Lutjebroek Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *