Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1710-1741

Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1631 – 1811

Periode 1710 – 1741.

23-02-1710 Do. Cornelis Smith met Maria Vis een doghter genaamt Anna Margareta.
23-02-1710 Mr. Jan Landtmeter met Aeltjen Jacobs een zoon genaamt Gerrit Jansz Tulp.
01-05-1710 Victor Jansz Schoenmaker uijt Grootebroek een doghter gedoopt is genaamt Jannetje Pieters.
01-05-1710 Jan Cornelisz Slot en Ebel Pieters een zoon genaamt Maarten Jansz.
22-10-1710 Jan Willemsz Rol en Wabjen Vreeks een zoon gedoopt Willem.
18-01-1711 Jan Pietersz Ham en Aeltjen Herckes een soon gedoopt en genaamt Hercke.
22-02-1711 Tijs Meijndertsz Oldes en Anna Jans Slodts een doghter gedoopt Grietje.
15-03-1711 Claas Pietersz Ham en Alijd Dircks een doghter gedoopt Marijtje Claas.
20-05-1711 Pieter Slotsman en Trijntje Outjers een doghter genaamt Catharina.
02-08-1711 Jacob Schoenmaker en zijn vrou Magtelt een zoon genaamt Pieter.
27-09-1711 Jan Claasz en Maartje Cornelis een dogter genaamt Antje Jans.
07-12-1711 Heertje Barentsz uijt Grootebroek met zijnvrou wwn zoon genaamt Sijmen.
09-02-1712 Jan Meppels en Marij Pieters een zoon gedoopt Pieter.
20-03-1712 Jan Pietersz Ham en Aeltjen Herckes een zoon genaamt Hercke.
07-08-1712 Dirck Pietersz en Anne Willems een kindt gedoopt is genaamt [geen naam vermeld].
02-10-1712 Outjer Waker en Pietertje zijn vrou een dogter genaamt Grietje, uijt Grootebroek.
23-10-1712 Gerrit Claasz Lou en Trijntje Claas een zoon genaamt Dirck.
13-11-1712 Jan Cornelisz Slot en Ebel Jans een dogter genaamt Maartjen.
15-01-1713 Mr. Jan Landmeter en Aeltje Jacobs een dogter genaamt Antje Jans.
29-01-1713 Jan Renger en marij Henderiks een dogter genaamt Trijntje.
09-04-1713 Jan Meppels en Marij Pieters een dogter genaamt Marijtje.
07-12-1713 Jan Cornelisz Slot en Ebel Pieters een zoon genaamt Jan Jansz.
18-02-1714 Jan Claasz en Maartjen Cornelis een zoon genaamt Claas.
23-09-1714 Jan Harmonsz en Meijnoutje Cornelis een zoon genaamt Claas Jansz.
11-11-1714 Klaas Pietersz Ham en Alijd Dircks een dogter genaamt Antjen.
29-11-1714 Jan Willemsz Rol en Wabje Vreeks een dogter genaamt Trijntje.
09-12-1714 Mintjen een zoon gedoopt genaamt Jacob.
27-10-1715 Cornelis Pietersz Kruk en Neeltje Meijnderts een dogter genaamt Grietje.
14-12-1715 Jan Pietersz Ham en Aaltje Herkes een zoon genaamt Cnelis.
10-05-1716 Jan Claasz en Maartje Cnelis een zoon genaamt Cornelis Jansz.
31-05-1716 Jan Harmonsz en Meijnoutje Cnelis een zoon genaamt Maarten.
05-07-1716 Jan Kleijer en Lijsebet een dogter genaamt Aaltje.
13-12-1716 Claas Bleeker en Mintjes een dogter genaamt Niesjen.
21-01-1717 Pieter Cornelisz Noordeloos en Jannetje Graafs een zoon genaamt Cnelis.
02-05-1717 Jan Willemsz en Wabje Vreeks een dogter genaamt Lijsebet.
19-09-1717 Jan Pietersz Ham en Aaltje Herkes een dogter genaamt Anna Jans.
10-10-1717 Jan Claasz Water en Maartje Cnelis een jonge dogter genaamt Trijntje Jans.
19-12-1717 Gerrit Claasz Louw en zijn vrouw Trijn Meijnderts een dogter genaamt Trijn Gerrits.
16-01-1718 Jan Wiggersz en Soutjen Gerrits een zoon genaamt Gerrit Jansz.
00-05-1718 Pieter Jansz Schoenmaker uijt Grootebroek en zijn vrouw een dogter genaamt [naam dopeling wordt niet vermeld].
00-05-1718 Jan Cleijer en zijn vrouw Lijsebet een dochter genaamt [naam dopeling wordt niet vermeld].
28-08-1718 Claas Pietersz Ham en Aeltjen Dirks een dogter genaamt Geertjen Claas.
10-12-1718 Jan Willemsz en Wabjen Vreeks een doghter genaamt Lijsebet.
04-09-1719 Gerrit Claasz Louw en Trijn Meijnderts een doghter genaamt Cnelisjen Gerrits.
19-11-1719 Pieter Hendricksz en Bregje Willems een dogter genaamt Antjen.
10-03-1720 Jan Willemsz en Wabjen Vreeks een dogter genaamt Lijsebet.
08-09-1720 Jan Pietersz en Aaltjen Herckes een zoon genaamt Cornelis en Aaltjen Herckes tussen zondagh en maandagh overleden.
13-11-1720 De vroedvrouws dogter Maartje Pieters en Zijvert twee kinderen gedoopt op dinsdagh.
12-01-1721 Jan Piet, de roggebroodsbakker en Griet een dogter genaamt Marijtje.
18-01-1721 Jan Aris en Maartje Wouters een dogter genaamt Grietje Jans.
00-00-1722 Jan Willems en Wabje Vreeks een [verder staat niets vermeld].
06-09-1722 Pieter Arisz en Marijtje Maartens een zoon genaamt Aris Pietersz.
11-10-1722 Dirck Jacobsz en Lijsbet Wouters een zoon genaamt Wouter Dirksz.
29-11-1722 Maarten Cornelisz en Riedouw Hendriks een dogter genaamt Aaf Maartens.
20-12-1722 Jan Pietersz Bakker en Griet een zoon genaamt Pieter Jansz.
20-12-1722 Claas Pietersz Ham en Aaltjen Dirks een zoon genaamt Pieter Claasz.
12-03-1724 Jan Arisz en Maartje Wouters een zoon genaamt Wouter Jansz.
30-07-1724 Dirk Ruijter en Lijsebet Wouters een kindt gedoopt en genaamt Antje Dirks.
10-12-1724 Jan de Diehaan uijt Broek en Knier Graafs een kindt genaamt Antje Jans.
14-01-1725 Jan Harmonsz en Meijnoutje Cnelis een kindt gedoopt genaamt Marijtje.
04-02-1725 Jan Claasz Water en Maartje Cornelis een soon genaamt Jacob Jansz.
11-03-1725 Cnelis Broersz en Geertje Reijnderts een dogter genaamt Aafje Cnelis.
29-09-1725 Maarten Cornelisz en Riedouw Hendricks een zoon genaamt Cornelis Maartensz.
16-02-1726 Gerrit Claasz Verwer en Grietje zijn huijsvrouw een zoon genaamt Maarten Pauw.
04-07-1726 Dirk Adriaansz en Bregje Jans een zoon genaamt Pieter Dirks.
22-09-1726 Cornelis Pietersz Kos en Grietje Jacobs een zoon genaamt Jacob Cnelisz.
12-10-1726 Jan Arisz en Maartje Wouters een zoon genaamt Aris Jansz.
03-11-1726 Cornelis Broersz en Geertjen Reijnders een dogter genaamt Jannetje Cornelis.
01-01-1727 Herke Cornelisz Boot en Bregje Willems een zoon genaamt Willem.
04-02-1727 Heertjen Jacobsz Dol en zijn vrouw de smits doghter van Enkhuijsen twee dogters, de eerste genaamt Marijtje en de andere Meijnoutje genaamt.
06-04-1727 Knelis Pietersz en Grietje Reijnderts een dogter genaamt Aaltje Knelis.
14-04-1727 Wigger Kornelisz en Marijtje Wouters een zoon genaamt Wouter Wiggersz.
00-00-1727 Kornelis Pietersz Kos en Grietje Jacobs een zoon genaamt Pieter Kornelisz Koen in Hoogcarspel gedoopt.
21-12-1727 Dirk Adriaansz en Bregje Jans eeen doghter genaamt Trijntje Dirks.
22-02-1728 Dirk Ruijter en Lijsebet Wouters een doghter genaamt Dieutjen.
03-03-1728 Herke Cornelisz en Bregje Willems een doghter genaamt Trijntje Herkes.
12-09-1728 Domine Benjamin Medsibagh en Zusanna Witsonius een doghter genaamt Cornelia Henriette.
03-10-1728 Gerrit Claasz Verwer en Grietje een zoon genaamt Jan Ruijter.
17-11-1728 Maarten Kornelisz Slot en Neeltje Handschoen een doghter genaamt Meijnoutje.
20-02-1729 Jan Pietersz Boot en Trijntje Cornelis een zoon genaamt Cornelis.
14-08-1729 Herke Cornelisz Boot en Bregje Willems een doghter genaamt Grietje.
17-09-1729 Pieter Klaasz en Meijnouwtjen Vreeks een zoon genaamt Klaas.
09-10-1729 Jan Arisz en Maartjen Wouters een doghter genaamt Geertjen.
25-12-1729 Nanne Pietersz en Alijd Boede een doghter genaamt [naam dopeling niet vermeld].
12-02-1730 Maarten Kornelisz en Neeltjen Aalders een doghter genaamt Meijnoutjen.
11-06-1730 Dirk Adriaansz en Bregjen Jans een doghter gedoopt door domine Bikkers van Bosse genaamt Anne Dirks.
03-12-1730 Dirk Jacobsz Ruijter een doghter genaamt Jantje welke huijsvrouw is Lijsebet Wouters.
10-12-1730 Pieter Jansz Ham en Trijntje Aalders een doghter genaamt Trijntje Pieters.
01-07-1731 Herke Kornelisz Boot en Bregje Willems een doghter genaamt Grietje.
09-09-1731 Dirk Adriaansz en Bregjen Jans een doghter genaamt Antje.
09-10-1731 Cornelis Pietersz Koen en Grietje Jacobs een zoon genaamt Jacob.
22-01-1732 Jan Arisz en Maartje Wouters een doghter genaamt Trijn Jans.
27-04-1732 Kornelis Pietersz en Grietje Reijnderts een zoon genaamt Maarten.
20-07-1732 Herke Kornelisz Bode en Bregje Willems een doghter genaamt Neeltje.
10-08-1732 Dirk Ruijter en Lijsebet Wouters een doghter genaamt Jannetje.
24-08-1732 Albert Kornelisz en Lutitje een zoon gedoopt en genaamt Kornelis uijt Grootebroek. De moeder is door de wandeling genaamt Suske.
31-08-1732 Pieter Klaasz en Meijnoutje Vreeks een doghter genaamt Trijntje Pieters.
12-10-1732 Den 12 october is gedoopt een kindt welkens naam is Margareta waar vader van is Hendrik van Schaak Dirksz zoon is moeder Cathalina ten Bos. Getuijgen Margareta van Vossen weduwe Dirk van Schaak en Margarete van Schaak weduwe Theodorus Houwert.
25-01-1733 Cornelis Pietersz Koen en Grietje Jacobs een doghter genaamt Lijsebet.
26-04-1733 Jan Arisz en Maartje Wouters een doghter genaamt Trijn Jans.
10-05-1733 Wigger Kornelisz en Maartje Wouters een zoon genaamt Wouter.
11-10-1733 Pieter Klaasz Gorter en Neeltje een zoon genaamt Klaas Pietersz.
22-11-1733 Riewert Kornelisz en Grietje Tijs een doghter genaamt Antje.
25-12-1733 Den 25 desember is gedoopt een kindt welkers naam is Wijnanda. Vader Hendrik van Schaak Dirksz en moeder Cathalina ten Bosch. Getuijge Weijntje Vis weduwe, Ewerd ten Bosch en Aaltje ten Bosch.
25-04-1734 Pieter Klaasz en Meijnoutje Vreeks een doghter genaamt Anne Pieters.
23-05-1734 Vreek Pietersz en Bregje Jans een doghter genaamt Aaltje Vreeks.
23-05-1734 Cornelis Pietersz en Griet Reijnders een doghter genaamt Aaltje Cornelis.
30-05-1735 Wigger Cornelisz en Maartje Wouters een doghter genaamt Neeltjen.
01-01-1736 Jan Pietersz Boot en Neeltjen Tijs een zoon genaamt Tijs.
01-01-1736 Dirk Jacobsz Ruijter en Lijsbet Wouters een zoon genaamt Pieter.
15-01-1736 Dirk Raven en Bregje Willems een doghter genaamt Gerridjen.
25-03-1736 Vreek Pietersz en Bregjen Jans een zoon genaamt Jan.
01-07-1736 Cornelis Pietersz Koen en Grietje Jacobs een doghter genaamt Lijsbet.
28-10-1736 Wigger Kornelisz en Maartjen Wouters een zoon genaamt Herke.
04-11-1736 Pieter Klaasz en Meijnouw Vreeks een doghter genaamt Antjen.
03-02-1737 Dirk Raven en Bregjen Willems een zoon genaamt Willem.
18-08-1737 Een kind gedoopt in de kerk alhier genaamt Trijntje. De vader Jan Pietersz Boot, de moeder Neeltje Tijs.
06-04-1738 Een kind gedoopt in de kerk alhier genaamt Bregje Freeks, de vader Freek Tromp, de moeder Bregje Ham.
20-04-1738 Willem Hermsz en Geertje Doedes een zoon genaamt Dirk, uijt Lutjehoogcarspel.
26-04-1739 Kornelis Pietersz en Grietje Reijners (alias Kleijer) een zoon genaamt Jacob Kornelisz.
30-05-1739 Pieter Claasz en Meijnouw Freeks een zoon genaamt Claas.
18-10-1739 Jan Pietersz Boot en Neeltje Tijs een dogter genaamt Aacht Jans.
20-12-1739 Freek Pietersz Tromp en Bregje Jans een doghter genaamt Jantje Freeks.
06-03-1740 Dirk Raven en Bregje Willems een zoon genaamt Cornelis.
24-07-1740 Jan Panhuijs en Zaartje Egberts (woonagtig in Lutjehoogcarspel) een dogter genaamt Johanna.
16-07-1741 Dirk Balk en Anna Jans een zoon genaamt Jan.
23-07-1741 Pieter Claasz en Meijnouw Freeks een dogter genaamt Antjen.
24-12-1741 Luijtjen Bakker en Antjen Gorters een dogter genaamt Marijtje.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 15-10-2022

Bron: RA Hoorn – Lutjebroek Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *