Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1664-1682

Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1631 – 1811

Periode 1664 – 1682.

31-01-1664 Jan Foecksz en Trijn Herckx een zoon genaemt Jan.
28-02-1664 Jan Maartsz Slot ende Berber Cornelis een dochter genaemt Trijn.
06-04-1664 Gerridt Jacobsz Wever ende Zou Cornelis een dochter genaemt Lijsbet ende de ander genaemt Trijn.
11-05-1664 Mr. Willem ende Neeltjen Cornelis een zoon genaemt Jacob Willemsz.
01-06-1664 Ele Pietersz ende Zuster Pieters een dochter genaemt Aeff.
22-06-1664 Wouter Harmsz en Dieu Willems uijt Grootebroeck een dochter genaemt Trijn.
22-06-1664 Jan Dircksz Cort ende Baefjen Tijs een dochter genaemt Marij uijt Grootebroeck.
10-08-1664 Sijbel Dircksz ende Aecht Jacobs een dochter genaemt Marij woonende in Hoogcarspel.
26-10-1664 Een volwassen manspersoon van Enchuijsen met attestatie van sijn belijdenis gedoopt Ente Pieters genaemt.
25-12-1664 Meijnert Allerts en Aecht Cornelis een zoon genaemt Allert.
15-03-1665 Luijtjen Pieters Backer en Dieu Jans een soon genaemt Jan.
01-07-1665 IJsbrant Claasz ende Dieuw Luijtjes een zoon genaemt Claas.
28-10-1665 Nanne Theunisz ende Neel Cornelis aen de Noorderdijck in dese banne een dochter genaemt Hil.
04-11-1665 Meijnert Allertsz ende Aecht Cornelis een zoon genaemt Gerrit.
28-01-1666 Claas Taemsz ende Reduw Gerrits een dochter genaemt Anne.
21-03-1666 Jan Maartensz Slot ende Barber Cornelis een soon genaemt Cornelis.
04-04-1666 Jan Jacobsz Timmerman ende Dieuw Willems een zoon genaemt Jacob.
04-04-1666 Femme Louws en Griet Freecks een dochter genaemt Aeff.
12-09-1666 Claas Vreeck Hollander ende Reijnouw Rengers een soon genaemt Vreeck.
19-09-1666 IJsbrant Claasz ende Dieu Luijtjes een dochter genaemt Aaghtje.
03-10-1666 Gerrit Bulleman en Griet Harckx een dochter genaemt Geert.
06-10-1666 Abraham Juriaensz en Aeltje Maertens uijt Bovencarspel een zoon genaemt Jan.
28-11-1666 Luijtjen Pieters Backer ende Dieuw Jans een dochter genaemt Geert.
27-11-1666 Jan Juriaensz Smit en Reijnouw Salomons een soon genaemt [naam kind staat niet vermeld].
08-05-1667 Barennt Pietersz Mand en Lijsbet Jan Neijers van Hoogcarspel een dochter genaemt Trijn.
30-05-1667 Dirck Cornelisz en Geert Dirckx een dochter genaemt Neel.
14-07-1667 Jan Cornelisz Goede ende Neel Cornelisz woonachtig tot Hoogcarspel een zoon genaemt Dirck.
14-07-1667 Cornelis Freecksz Timmerman ende Pieter Thijs een soon genaemt Thijs.
13-11-1667 Gerrit Cornelisz Bulleman en Griet Heerts een dochter genaemt Geert.
18-01-1668 Meijnert Cornelisz ende Aecht Cornelis een dochter genaemt Reijnouw.
19-02-1668 Do. Gerrardus van Hoven en Meijnouw Geurts van Hoven een dochter genaemt Margritje en is van Do sijn moeder ten doop gebracht en gehouden ten overstaen van Johanis van Tongeren.
00-04-1668 Jan Jacobsz van der Beets en Dieu Jacobs een dochter genaemt Griet.
13-01-1669 Meijnert Thijs end Griet Harcks een zoon genaemt Thijs gedoopt van Hem.
10-03-1669 Gerrit Cornelis Bullen ende Griet Heerts een dochter genaemt Anna.
14-03-1669 Dirck Cornelisz Schroor ende Geert Pieters een soon genaemt Cornelis.
07-04-1669 Luijtjen Pietersz Backer ende Dieu Jans 2 soonen laten doopen, een genaemt Klaas het ande Dirck.
09-06-1669 IJsbrant Claasz Timmerman en Dieuw Luijtjes eene dochter genaemt Jantjen.
25-08-1669 Jan Jacobsz van der Beets en Dieu Jacobs een dochter genaemt Lijsbet.
08-09-1669 Jan Dircksz Goot ende Baefjen Thijs een zoon genaemt Dirck woonende tot Grootebroeck.
08-09-1669 Jan Cornelisz Cleijer ende Claasje Klaas een soon genaemt Reijner.
08-12-1669 Trijn Cornelis Bullemadochter, een soon in onecht gewonnen genaemt Aeriaan.
12-12-1669 Claas Jacobsz van Verboots en Reijnou Wouters een dochter genaemt Aef hier tot Lutjebroeck in de Craam bevallen.
09-03-1670 Semme Lous, out schepen ende Griet Freecks een zoon genaemt Cornelis.
23-03-1670 Luijtjen Jans Boot en Jantje Pieters Veers een soon genaemt Dirck.
07-09-1670 Claas Jansz Wagenaar ende Stijn Willems uijt Lutjehoogcarspel een zoon genaemt Jan.
16-11-1670 Dirck Cornelisz Snijder en Geert Pieters een dochter genaemt Griet.
15-01-1671 Gerrit Cornelisz Bullema ende Griet Heerts een dochter genaemt Thrijn.
00-02-1671 Pieter Egbertsz en Meijnouw Freeckx een dochter genaemt Geert Pieters.
15-03-1671 Pieter Pillis en Trijn Jans uijt Grootebroeck een dochter genaemt Alijt.
07-06-1671 IJsbrant Claasz Timmerman ende Dieu Luijtjes een dochter genaemt Anne.
13-09-1671 Luijtjen Pietersz Backer ende Dieuw Jans een dochter genaemt Meijnouw.
01-11-1671 Willem Rolfsz Rol en Lijsbet Gerrits een zoon genaemt Gerrit.
01-11-1671 Jan Maertsz Slot en Berber Cornelis een dochter genaemt Anne.
11-02-1672 Pieter Dircksz Kistemaker en Thrijn Theunis een zoon genaemt Dirck.
04-03-1672 Do. Bogaert, predicant tot Lutjebroeck ende Ariaentje sijn huijsvrouw haar eerste soon genaemt Cornelis.
10-04-1672 Claas Dirckx Hollander ende Reijnouw Rengers een dochter genaemt Thrijn.
03-05-1672 Gerrit Bulleman ende Griet Heerts een dochter genaemt Thrijn.
04-06-1672 Claas Taamsz en Rieduw Gerrits een zoon genaemt Gerrit.
12-06-1672 Meijnert Thijsz en Griet Harckx een dochter genaemt Neeltje.
10-07-1672 Pieter Egbertsz en Meijnou Vreecks een zoon genaemt Vreeck.
16-10-1672 Barent Pietersz en Lijsbet Jans Neijers uijt Lutjehoogcarspel een dochter genaemt Grietje.
30-10-1672 Jan Jansz en Meijnouw Meijnerts een dochter genaemt Thrijn Jans.
04-12-1672 Jacob Dirckx Vol en Brecht Dircks uijt Grootebroeck een zoon genaemt Dirck.
04-12-1672 Luijtjen Jans Boot en Jantjen Pieters Veers een zoon genaemt Pieter.
19-03-1673 Meijnert Fopsz Ruijter en Griet Hercks van Vanhuijsen een zoon genaemt Jan.
07-06-1673 Dirck Cornelisz Scroor ende Geert Pieters een dochter genaemt Dieutjen
16-07-1673 IJsbrant Claasz ende Dieuw Luijtjes een dochter genaemt Anne.
23-07-1673 Willem Roelofsz Rol ende Lijsbet Gerrit een zoon genaemt Gerrit.
23-07-1673 Jan Cornelisz Kleijer ende Claasjen Klaas een zoon genaemt Harmen.
27-08-1673 Burgemeester Semme Louw ende Griet Freecks een dochter genaemt Aeff.
29-10-1673 Gerrit Cornelisz Bulleman ende Griet Heerts een zoon genaemt Cornelis.
21-12-1673 Pieter Hemr. Ende Griet Heerts een zoon genaemt Cornelis.
09-02-1674 Klaes Pietersz en Aecht Gales beijde wonende in Lutjehoogcarspel een dochter genaemt Trijntje.
03-05-1674 Jan Dircksz Mandt en Marij Pieters een dochter genaemt Dieuw.
09-09-1674 Jan Maertsz Slot en Berber Cornelis een soon genaemt Maerten.
28-09-1674 Pieter Dirckx Kistemaker en Trijn Teunis, een dochter genaemt Kenuw.
28-12-1674 Jan Cornelisz Baenman en Geert Herkis wonende tot Bovencarspel 2 soonen genaemt d’eene Hercke d’ander Jan.
13-01-1675 Pieter Wiggersz Waecker ende Trijntje Reijnders tot Grootebroeck een soon genaemt Outjer.
27-01-1675 Willem Roelofsz Vol en Lijsbet Gerrits een dochter genaemt Aef.
28-02-1675 Klaas Dircksz Hollander en Reijnouw een soon genaemt Dirck.
29-03-1675 Freeck Jacopsz Jeppers Freeck en Brecht Jans een soon genaemt Pieter.
03-04-1675 Wilhelmus Bogaert en Adriaentje Bogaerts een soon genaemt Johannis.
25-08-1675 Jan Taemsz en Zefke Aris woonachtigh tot Hoogcarspel een soon genaemt Taems.
02-10-1675 Jan Dircksz Mand en Marij Pieters een dochter genaemt Neel.
13-10-1675 Gerrit Cornelisz Bulleman en Griet Heertjes een dochter genaemt Trijn.
24-11-1675 Sijmen Pietersz en Aef Pieters woonachtigh in Lutjehoogcarspel een soon genaemt Pieter.
01-12-1675 Claes Taemsz en Riediuw Gerrits een zoon genaemt Jan.
22-03-1676 Isbrant Claesz Timmerman en Dieuw Luijtjes een dochter genaemt Jantjen.
06-09-1676 Dirck Kornelisz Snijder ende Geert Pieters een dochter genaemt Jantjen.
08-11-1676 Jan Jacobsz Backer ende Geert Claes een dochter genaemt Marij.
20-03-1677 Luijtje Pietersz Backer, out schepen ende Claesjen Claes een dochter genaemt Anne.
05-04-1677 Mr. Hendrick Sijvertsz ende Anne Jans een soontje genaemt Jan.
16-05-1677 Jan Cornelisz Koen alias de waecker ende Aeght Jans een dochter genaemt Lijsbet.
13-06-1677 Gerrit Cornelisz Bulleman ende Griet Heertjes een dochter genaemt Marij.
01-08-1677 Jan Maertensz Slot ende Berber Cornelis een dochter genaemt Neel.
15-08-1677 Willem Roelofsz Rol ende Lijsbet Gerrits een dochter genaemt Marij.
22-08-1677 Jan Dircksz Mand ende Marij Pieters een zoon genaemt Dirck.
20-01-1678 Theunis Pietersz en Marij Pieters een dochter genaemt Cornelisjen.
28-01-1678 Pieter Egbertsz en Meijnouw Vreeckx een dochter? genaemt Jacob.
20-02-1678 Germen Cornelisz en Stijn Joppes uijt Hoogcarspel een {verder staat niets vermeld].
01-05-1678 Claas Dircksz Hollander ende Reijnouw Rengers een dochter genaemt Lijsbet.
21-08-1678 Luijtjen Jansz Boodt ende Jantjen Pieters een zoon genaemt Jan.
11-12-1678 Vreeck Jacobsz Timmerman ende Breght Jans een dochter genaemt Wab.
11-12-1678 Barent Pietersz Biersteeker ende Lijsbet Jans een dochter genaemt Aef.
05-01-1679 Dirck Cornelisz Snijer ende Geert Pieters een dochter genaemt Trijntjen.
12-01-1679 Hendrick Theunisz ende Marij Hendrickx uijt Grootebroeck een dochter genaemt Angenit.
09-02-1679 Isbrant Claasz ende Dieu Luijtjes een zoon genaemt Jan.
16-04-1679 Gerrit Hendriksz ende Aeff Nannis een dochter genaemt Anne op sondach gedoopt.
16-07-1679 Jan Dircksz Mand ende Marij Pieters een dochter genaemt Brecht op sondag.
20-08-1679 Willem Roelifsz Rol en Lijsbet Gerrits een soon genaemt Dirck.
08-10-1679 Pieter Cornelisz Gool ende Reijnouw Pieters een soon genaemt Pieter Pietersz.
08-10-1679 Roemer Sijmsz en Marij Cornelis een dochter genaemt Grietje Roemers.
12-11-1679 Gerrit Cornelisz Bulleman en Griet Heertjes een soon genaemt Jan.
12-11-1679 Jan Taamsz en Eefke Aris uijt Hoogcarspel een soon genaemt Aris.
26-11-1679 Teunis Pietersz ende Marij Pieters een dochter genaemt Lijsbet op sondag gedoopt.
02-02-1680 Claas Dircx Hollander ende Reijnouw Rengers een dochter genaemt Lijsbet gedoopt.
20-04-1680 Broer Woutersz ende Alijt Teunis een dochter genaemt Geert van d’ Hardenbrugh gedoopt op paasch.
17-10-1680 Pieter Egbertsz en Meijnouw Vreeks een soon genaemt Dirck.
15-12-1680 Mr. Henderick ende Anna Jans een soon genaemt Pieter, op sondach gedoopt.
25-05-1681 Jan Dirckx ende Lijsbet Claes een dochter genaemt Meijnouw.
29-06-1681 Cornelis Voecksz ende Pieter Tijs 2 sonen eender dracht een genaemt Tijs, d’ ander Jan, op sondach gedoopt.
27-07-1681 Vreeck Jacopsz ende Breght Jans een dochter genaamt Wab, op sondach gedoopt.
28-09-1681 Dirck Vreecksz en Marijtje Jans een dochter genaamt Alijt, op sondach gedoopt.
01-01-1682 Pieter Cornerlisz Gool ende Reijnouw Pieters een soon genaemt Pieter, op jaersdach gedoopt.
00-02-1682 Geert Cnelis van Swagediek de vader Benist een dochter gedoopt.
26-04-1682 Isbrant Claesz en Dieuw Luijtjes een dochter genaemt Jantjen.
02-05-1682 Burgemeester Willem Rol en Lijsbet Gerrits een soon genaemt Jan.
23-08-1682 Luijtjen Pietersz Baker en Claesje Claas een dochter genaemt Anna.
20-09-1682 Rieuduw Maartens een soon genaamt Jacop en een dochter genaemt Aeltjen tot eender dracht.
24-10-1682 Cornelis Pietersz Noordeloos en Sara sijn vrouw een soon genaemt Pieter, op sondach gedoopt.
25-10-1682 Maarten Sijbrantsz Pauw en Sij Heertjes een dochter genaemt Geertjen.
22-11-1682 Jan Jansz ende Meijnouw Meijnerts een dochter genaemt Trijn Jans.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 13-10-2022

Bron: RA Hoorn – Lutjebroek Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *