Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1646-1663

Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1631 – 1811

Periode 1646 – 1663.

04-02-1646 Cornelis Pieters alias Kees Bull ende sijn wijf Geert Gerrits aen de Noorderdijck een soon genaemt Pieter.
24-05-1646 Cornelis Jans Backer ende Lijsbet Luijtjes een dochter genaemt Thrijn.
01-07-1646 Cornelis Pieters Coen ende Taed Jans een zoon genaemt Jan.
22-07-1646 Mr. Wouter Outgersz ende Nies Jans een dochter genaemt Reijnouw.
29-07-1646 Anders Hermsz Backer uijt Hoogcarspel ende Dieuw Cnelis een dochter genaemt Dieuw.
06-08-1646 Maerten Jans Slot ende Griet Jans een dochter genaemt Souwtje.
30-09-1646 Hermen Aerens uijt Hoff ende Dieuw Dirckx uijt Grootebroeck een dochter genaemt Aeff.
13-10-1646 Jan Jansz Genaad en Geert Cornelis woonende aen de Noorderdijck in de banne van Lutjebroeck een soon genaemt Jacob.
28-10-1646 Claas Jansz van Hauwert en Dieuw Pieters een dochter genaemt Geert.
04-11-1646 Joris Greijs en Maartje Spoor een soon genaemt Jacob.
04-11-1646 Claas Pietersz en Cornelis Tades een soon genaemt Pieter.
14-11-1646 Renger Louwen en Trijn Sieuwerts een dochter genaemt Dieuw.
13-01-1647 Sijbren Pietersz Pau en Geert Dirckx een zoon genaemt Maerten.
31-01-1647 Zijn twee broeders bejaarde persoonen uijt Westwoud met belijdenis haare geloofs gedoopt daer genaemt Jan Pietersz ende de ander Ruijlof Pietersz.
07-04-1647 Theunes Volckersz en Geert Jaspers een dochter genaemt Dieuw.
28-07-1647 Barent Pietersz en Breght Pieters een dochter genaemt Geert.
13-10-1647 Jonge Vreeck Blanckert ende Aeltjen Pieters een dochter genaemt Aeght.
27-10-1647 Pieter Dirckx ende Neel Pieters op de Hoogedam een soon genaemt Dirck.
19-12-1647 Theunis Pietersz Cramer ende Kenouw Cort een zoon genaemt Pieter.
04-01-1648 Jacob Jansz Japper ende Wab Luijtjes een dochter genaemt Meijnouw.
22-03-1648 Jeuriaen Hendrickx Schoor ende Dieutjen Volcker een dochter genaemt Grietjen.
26-04-1648 Cornelis Pietersz Coen ende Taad Jans een zoon genaemt Jacob.
07-06-1648 Pieter Theunisz en Alijd Hermesdr een zoon genaemt Jan.
28-06-1648 Jan Olfertsz ende Cornelis Dircks een dochter genaemt Dieuw.
11-10-1648 Maerten Jansz Slot ende Geert Jans een dochter genaemt Zauw.
15-11-1648 Pieter Cornelisz ende Griet Thijmens een dochter genaemt Thrijn.
19-11-1648 Joris Schotsman ende Maertjen Joostes een dochter genaemt Jantjen.
03-12-1648 Renger Volckers Louw ende Thrijn Zieuwerts een zoon genaemt Zieuwert.
20-12-1648 Pieter Dirckx en Ebel Pieters een zoon genaemt Dirck.
26-12-1648 Theunis Pietersz Cramer ende Kenouw Cornelis een dochter genaemt Thrijn.
04-02-1649 Theunis Volckersz ende Geert Jaspers een dochter genaemt Alijt.
07-02-1649 Oude Vreeck Blanckert ende Geert Broers een zoon genaemt Dirck.
03-07-1649 Ele Pietersz en Suster Pieters een zoon genaemt Pieter.
22-08-1649 Luijtjen Claasz ende Anne Vreeckx een dochter genaemt Anne.
22-08-1649 Cornelis Pietersz Gool uijt Grootebroek ende Geert Vreecks een dochter genaemt Dieuw.
03-10-1649 Barent Pietersz Coen ende Breght Pieters een zoon genaemt Meijndert.
14-11-1649 Tobias Marckesz Smidt ende Jantjen van Broeckerhaven een dochter genaemt Lijsbet.
28-11-1649 Arent Hermsz ende Trijn Hilters woonachtich tot Grootebroek een zoon genaemt Willem.
02-01-1650 Twee bejaarde vrouwspersoonen gedoopt met belijdenis haars geloof van Enchuijsen en sijn genooemt Neeltjen ende Antje.Thomis Claasz en Barber Broers tot Grootebroek een doghter genaemt Anne.
17-02-1650 Thonis Claasz en Barber Broers tot Grootebroek een dochter genaemt Anne.
06-03-1650 Theunis Cramer ende Kenouw Cornelis een dochter genaet Geert.
10-04-1650 Jan Cornelisz Boeder ende Thrijn Jans woonende op Kleijngouw in de banne van Lutjebroeck een dochter genaemt Aeff Jans.
24-04-1650 De Oude Vreeck Blanckert ende Geert Broers een soon genaemt Dirck.
10-07-1650 Rieuwert Cornelisz ende Reijnouw Harckx een dochter genaemt Geert.
16-10-1650 Renger Volckersz Louw ende Trijn Zieuwerts een genaemt Volckert.
15-12-1650 Cornelis Maertsz ende Jantjen Pieters een dochter genaemt Pieter Cornelisz.
19-01-1651 Eele Pieters ende Suster Pieters een zoon genaemt Pieter.
09-02-1651 Cornelis Pietersz Coen en Taed Jans een soon genaemt Jacob.
12-02-1651 Meijnert Pietersz ende Meijns Jans een dochter genaemt Meijnouw.
19-02-1651 Maerten Jansz Slot ende Geert Jans een dochter genaemt Thrijn.
19-02-1651 Pieter Jacobsz en Trijn Dirckx aen de Noorderdijck een dochter genaemt Marij.
02-04-1651 Mr. Wouter ende Nies Jans een dochter genaemt Anne.
25-06-1651 Sijbren Pieters Pau ende Griet Dircks een dochter genaemt Geert.
20-08-1651 Pieter Luijtjes en Jan Oude Jans van Venhuijsen een dochter genaemt Thrijn.
03-09-1651 Jouriaen Hendricks ende Dieutjen Volckers een dochter genaemt Anna.
14-09-1651 Gerridt Jacobsz ende Thrijn Jacobs woonende tot Hoogcarspel een dochter genaemt Aeght.
14-09-1651 Willem Harmsz en Dieuw Jans woonende in de Oosterhoudt een soon genaemt Cornelis.
29-10-1651 ?? en Engelsman sijn vrou bevallen hier tot Lutjebroeck, de vader was geheeten Martinus, de moeder Jantjen, de dochter Catarijntje.
29-10-1651 Aaght Claas ende Pieter Jansz uijt Lutjehoogcarspel een dochter genaemt Griet.
05-11-1651 Jacob Renges ende Aeff Jans een soon genaemt Jan.
17-12-1651 Theunis Volckertsz ende Geert Jaspers een dochter genaemt Sijbregh.
07-01-1652 Baren Pietersz Coen ende Breght Pieters een zoon genaemt Pieter.
10-02-1652 Een bejaarde dochter woonachtig tot Venhuijsen ofte in de banne van Venhuijsen maer nu woonachtig te Renger Louws met belijdenis haare geloofs gedoopt en genaemt Im Pieters.
23-06-1652 Pieter Pietersz ende Meijnouw Nannes uijt Grootebroek een dochter genaemt Maertjen.
14-07-1652 Rieuwert Cornelisz ende Reijnouw Hercks een soon genaemt Hercke.
18-08-1652 Renger Louws en Trijn Zieuwerts een dochter genaemt Dieuw.
28-09-1653 Is Do. Van Hoven in sijn dienst getreden ende bevestigt van Do. Visscher, predicant tot Bovencarspel ende het eerste kint gedoopt van de Noorderdijck Pieter Pus ende Aef Herms een dochter genaemt Aeffjen.
03-10-1653 Rieuwert Cornelisz ende Meijnouw Hercks een soon genaemt Hercke.
08-01-1654 Mr Wouter ende Nies Jans een soon genaemt Jan.
29-03-1654 Maarten Jans Slot en Geert Jans een dochter genaemt Riedouw.
12-07-1654 Pieter Jans en Aecht Claas uijt Lutjehoogcarspel een zoon genaemt Jacob.
02-08-1654 Jan Gerritsz ende Dieu Pieters uijt Hoogcarspel een zoon ende een dochter van een draght, de soon genaemt Pieter ende de dochter Trijn.
13-09-1654 Cornelis Theunisz ende Anne Pieter Worselaars een dochter genaemt Meijnouw.
27-09-1654 Renger Louws en Trijn Zieuwerts een dochter genaemt Dieuw.
04-10-1654 Pieter Dircksz ende Neel Pieters een soon genaemt Pieter.
11-10-1654 Outger Vet ende Neel Jacobs een dochter genaemt [naam kind niet vermeld].
08-11-1654 Secretaris Pieter Sijms Jongh uijt Hoogcarspel ende Teetje Claas een dochter genaemt Geertje.
30-11-1655 Pieter Pietersz ende Aeff Hermes een dochter genaemt Cornelis woonende aan de Noorderdijck.
17-01-1655 Ele Pietersz en Suster Pieters een soon genaemt Pieter.
14-02-1655 Burgemeester Rieuwert Cornelisz Comen ende Reijnouw Herckx een soon genaemt Pieter.
11-07-1655 Meijnert Pietersz Pou en Meijns Jans een soon genaemt Pieter.
08-11-1655 De Vetweijders swager uijt Grootebroeck Klaas Klaasz ende Barber Cornelis een soon genaemt Cornelis.
06-01-1656 Naarten Cornelisz Cuijper ende Riedouw Gerrits een dochter genaemt Lijsbet.
30-01-1656 Renger Vreeck Blanckert ende Aeltjen Pieters een dochter genaamt Lijsbet.
24-02-1656 Maarten Jansz Slot ende Geert Jans een dochter genaemt Alijt.
26-03-1656 Balfer Wiggersz en Aeffjen Pieters een dochter genaemt Nies woonende in Hoogcarspel.
02-04-1656 Do Gerardus van Hoven, predicant tot Lutjebroeck ende Meijnouw Geurts een soon genaemt Hendrick die van haar zoone.
30-04-1656 Theunis Theunisz en Neel Wijbrants wonende tot Hoogcarspel een dochter genaemt Anne.
14-05-1656 Pieter Pietersz en Aeff Jans een dochter genaemt Trijntje woonende als boven.
14-05-1656 Willem Jansz Vlamingh en Trijn Gerrits meede uijt Hoogcarspel een dochter genaemt Aef.
28-05-1656 Cornelis Pietersz Man en Lijsbet Everts een dochter genaemt Marij wonend in Lutjehoogcarspel.
10-09-1656 Gerrit Pietersz van Velsen en Marij Wibrantsz? Uijt Grootebroek een dochter genaemt Dieuw.
05-11-1656 Jan Jacobs en Dieutjen Willems een dochter genaemt Thrijn.
07-12-1656 Lenert Ames ende Aerjantje Dirckx een zoon genaemt Dirck.
04-02-1657 Heeft Riedou Gerrits, weduwe een soon laten doopen en is genaemt na haar overleden man Maerten.
08-02-1657 Outger Cornelisz stadtswaker en Trijn Claas woonende in Lutjehoogcarspel een zoon genaemt Pieter.
28-03-1657 Dirck Pietersz Baes ende Elik Pieters bij de Hoogcarspeler meelmolen een zoon genaemt Meijnert.
28-03-1657 Jan Claasz Bullooper ende Thrijn Jacobs een dochter genaemt Geert mede woonende aldaar.
03-06-1657 Cornelis Pietersz en Aecht Jans van Warvershooff een zoon genaemt Tonis.
03-06-1657 Pieter Willems en Marij Dirckx een dochter genaemt [naam van het kind niet vermeld].
19-08-1657 Twee kinderen uijt Hoogcarspel een van Claas Pietersz Houtten en Breght Claas een soon genaemt Claas. Het ander van Vreeck Jacobs Cramer en Maertje Willems een zoon genaemt Jacob.
11-09-1657 Sijbrant Hendericks en Geert Jans een dochter genaemt Antjen.
09-12-1657 Jan Pietersz ende Cornelis Rengers uijt Grootebroeck een dochter genaemt Dieu of Griet.
23-12-1657 Jan Jacobsz en Dieuw Willems een dochter genaemt Trijn.
12-02-1658 Jan Claasz ende Trijn Tijs uijt Grootebroeck een dochter genaemt Marij.
31-03-1658 Maarten Slot ende Geert Jans een zoon genaemt Jan.
23-07-1658 Do. Gerardus van Hoven ende Meijnou Geurtjen van Tongeren een dochter genaemt Geertruijt.
25-08-1658 Pieter Cornelisz en Marij Meijnerts op Munkij een dochter genaemt Meijnouw.
27-10-1658 Dirck Pietersz en Ael Harmes een dochter genaemt Tet van de Noorderdijck.
26-01-1659 Sijmon Claasz Verwer en Griet Paus een zoon genaemt Claas.
13-02-1659 Ele Pietersz en Suster Pieters Lous een dochter genaemt Jantje.
20-02-1659 Pieter Dircksz en Ebel Pieters een dochter genaemt Dieuw.
16-03-1659 Burgemeester Rieuwert Cornelisz en Reijnouw Hercks een dochter genaemt Dieuw.
13-03-1659 Jan Jacobsz Timmerman en Dieutjen Willems een dochter genaemt Meijnouw.
15-06-1659 Jacob Herckx en Marij Hermes een zoon genaemt Hercke.
07-09-1659 Maerten Jansz Slot en Geert Jans een dochter genaemt Aeff Maertens.
11-10-1659 Jan Jansz en Etjen Bartels uijt Bovencarspel een dochter genaemt Anne.
04-12-1659 Claas Abramsz en Anna Jans uijt Grootebroek een dochter genaemt Anne.
05-02-1660 Jan Loecks en Trijn Hercks een zoon genaemt Willem.
08-05-1661 Do. Gerrardus van Hoven en Meijnouw Guerts een soon genaemt Godefridus.
17-07-1661 Jan Jacobsz timmermeester ende Dieuw Willems een zoon genaemt Willem.
27-11-1661 Claas Jansz en Meijnouw Jans een zoon genaemt Jan uijt Grootebroeck.
25-12-1661 Maerten Jans Slot en Geert Jans een zoon genaemt Jan.
22-01-1662 Evert Freeckx en Luijdu Klaas uijt Hoogcarspel een zoon genaemt Claas.
18-06-1662 Jan Cort en Baesjen Thijs een dochter genaemt Maertjen woonende in Grootebroeck.
02-07-1662 Jan Freecksz ende Trijn Herckx een zoon genaemt Hercke.
08-10-1662 Jan Jacobsz Timmer ende Dieuw Willems een zoon genaemt Willem.
24-02-1663 Mr. Willem Jacobs en Neeltjen Cornelis een dochter genaemt Zijtjen.
18-03-1663 Jonge Vreecks ende Kenouw Outgers uijt Grootebroeck een dochter genaemt Reijnouw.
01-04-1663 Semme Louwsz ende Griet Freeckz een zoon genaemt Louw Semsz.
24-06-1663 Do Gerradus van Hoven ende Meijnouw Guerts een dochter genaemt Sophia.
02-09-1663 Luijtjen Pieters Backer en Dieuw Jans een dochter genaemt Lijsbet.
25-11-1663 Jan Jacobsz Timmer en Dieuw Willems een soon genaemt Jacob Jansz.
02-12-1663 Claas Dircksz Hollander en Reijnou Rengers een zoon genaemt Renger.
26-12-1663 Cornelis Freecksz en Pieter Thijses een zoon genaemt Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 12-10-2022

Bron: RA Hoorn – Lutjebroek Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *