Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1631-1645

Lutjebroek Dopen Gereformeerd 1631 – 1811

Periode 1631 – 1645.

1631 Cornelis Pietersz en Zij Pieters een dogter genaemt Geert Cornelis.
1631 Mr. Jacob Dircksz ende Gerberigh Wouters een dochter genaemt Hil Jacobs.
1631 Jacob Jansz Kool ende Nies Pieters een dochter genaemt Aeght Jacobs.
1631 Gerridt Dircksz Louw ende Trijn Meijners een dochter Rieduw Gerrits.
1631 Pieter Dircksz Holle ende Geert Claas een dochter Kniere Pieters.
1632 Cornelis Pietersz Koen ende Taedt Jans een dochter genaemt Aaf Cornelis.
1632 Jan Claasz ende Reijnou Dircks een zoon genaemt Dirck Jansz.
1632 Cornelis Pietersz ende Reijnou Hercks een zoon genaemt Pieter Cornelisz.
1632 Jan Willemsz en Cornelisje Nannes een dochter genaemt Alijt Jans.
1632 Kees Jaep ende Thrijn Folckers een dochter genaemt Dieuw Cornelis.
1632 Dirck Broersz ende Eefk Pieters een dochter genaemt Geert Dircks.
1632 Hercke Dircks ende Willempjen Jans een zoon genaemt Sijmen Hercksz.
1633 Zacharias Jansz en Geert Meijners een zoon genaemt Zacharias van Enchuijsen woonagtigh in Grootebroeck, apotecker.
1633 Claas Aerjansz en Breght Hercks uijt Hooghcarspel een dochter genaemt Frouck Claas.
1633 Jan Claasz en Meijnouw Dircks een dochter genaemt Dieuw Jans.
1633 Cornelis Pieters Coen ende Taedt Jans een soon Pieter Cornelisz.
1633 Cornelis Pietersz ende Sij Pieters een dochter genaemt Neel.
1633 Cornelis Pietersz ende Reijnouw Hercks een soon genaemt Pieter Cornelisz.
1633 Mr Jacob Dircksz ende Gerberig Wouters een soon genaemt Dirck Jacobsz.
1633 Jan Jacobsz Kleijer ende Lijsbet Fobbes een soon genaemt Reijner Jansz.
1633 Kees Jaep ende Thrijn Volckers een dochter genaemt Dieuw.
1633 Pieter Dircksz ende Geert Claas een zoon genaemt Claas Pietersz.
1633 Dirck Broersz ende Eefk Pieters een dochter genaemt Geert Dircks.
1633 Gerrit Dircksz Lous ende Trijn Meijnerts een dochter genaemt Aeght Gerrits.
1634 Pieter Claas Mecx ende Breght Nannes een soon genaemt Claas Pietersz.
1634 Hercke Dircksz Boot ende Willem Jans een dochter genaemt Thrijn Dirckx.
1634 Cornelis Pietersz Coen ende Taet Jans een soon genaemt Pieter.
22-08-1634 Jacob Jansz ende Thrijn Pieters een dochter genaemt Aeght Jacobs.
07-10-1634 Mr. Jacob Dircksz ende Gerberigh Wouters een dochter genaemt Hil Jacobs.
27-11-1634 Jan Jacobsz Kleijer ende Lijsbet Foppes een zoon genaemt Jacob Jansz.
03-12-1734 Jan Aerensz ende Griet Barens een zoon genaemt Baren.
14-12-1634 Freeck Maertensz en Lijsbet Luijtgens een soon genaemt Luijtjen Freecksz.
24-12-1634 Jacob Jansz Kool ende Nies Jans een zoon genaemt Jan Jacobsz.
18-02-1635 Thones Jansz ende Thrijn Wouters uijt Grootebroeck een dochter genaemt Anne Thonis
04-03-1635 Louw Femsz ende Aef Volckers een dochter genaemt Louw Louwes.
14-04-1635 Egbert Jansz ende Geert Pieters een zoon genaemt Pieter Egbertsz.
21-04-1635 Cornelis Jansz ende Engel Huijberts een zoon genaemt Jan Cornelisz.
22-09-1635 Willem Cornelisz ende Griet Jan een zoon genaemt Jan Willemsz.
22-09-1635 Hercke Dircksz Boot ende Willemtjen Jan een dochter Cornelis Harcks.
18-10-1635 Mr. Jacob Dircksz ende Gerberigh Wouters een soon genaemt Dirck Jacobsz.
28-11-1635 Jan Folckersz ende Cornelis Gerbens een dochter genaemt Dieuw Jans.
04-01-1636 Cornelis Pietersz ende Lijsbet Luijtges een dochter genaemt Marij Cornelis.
24-02-1636 Vreeck Jansz Blanckert ende Geert Broers een zoon genaemt Broer Freecksz.
12-03-1636 Claas Thijsz ende Zijtjen Jans een zoon genaemt Jan Claasz.
22-03-1636 Jan Jacobsz Kleijer en Lijsbet Foppes een zoon genaemt Meijnert Jansz.
12-05-1636 Louw Femsz ende Aef Volckers een zooon genaemt Femme Louwsz.
26-05-1636 Cornelis Pietersz ende Taedt Jans Kleijers een zoon Jan Cornelisz.
05-10-1636 Andries Jacobszoon van Venhuijsen oudt gedoopt.
05-10-1636 Jacob Jansz ende Thrijn Pieters een zoon genaemt Jan.
11-01-1637 Hercke Dircksz Boot ende Willemtjen Jans een dochter genaemt Griet Hercks.
29-03-1637 Pieter Folckersz ende Lijsbet Volckers een zoon genaemt Pieter Pietersz.
05-04-1637 Sijvert Jansz ende Aef Jacobs een dochter genaemt Marij Sijverts.
29-08-1637 Herme Dircksz ende Thrijn Nannes een zoon genaemt Dirck Hermsz.
28-10-1637 Cornelis Jansz ende Lijsbet Luijtges een dochter genaemt Trijn Cornelis.
25-10-1637 Cornelis Jansz ende Engel Huijbers een zoon genaemt Claas Cornelisz.
25-11-1637 Thijs Jansz ende Aef Gerbernts een dochter genaemt Pietertje.
10-01-1638 Vreeck Jansz ende Geert Broers een dochter genaemt Meijnouw Freecks.
14-01-1638 Renger Jacobsz ende Aef Pieters een soon genaemt Cornelis Rengersz.
02-02-1638 Gerrit Reijnersz ende Wab Jans een zoon genaemt Reijner Gerritsz.
28-02-1638 Meijnert Pietersz ende Meijnis Jans een zoon genaemt Pieter Meijnertsz.
28-02-1638 Jan Meijnertsz ende Cornelis Jacobs een dochter genaemt Geert Jans.
02-04-1638 Claas Thijsz ende Zijtjen Jans een dochter genaemt Anne Claas.
01-09-1638 Freeck Maertsz ende Lijsbet Luijtgens een zoon genaemt Luijtjen Freecksz.
10-10-1638 Dirck Claasz ende Dieuw Jans een dochter genaemt Aef Dirckx.
10-10-1638 Baren Hendericksz ende Antgen Henderick een soon genaemt Henderick Barentsz.
24-10-1638 Hercke Dircksz ende Willemtjen Jans een dochter genaemt Geert Herckx.
24-10-1638 Pouwels Meijnertsz ende Aaght Claas een dochter genaemt Griet Pouwels.
13-12-1638 Jan Gerritsz ende Barber Claas een zoon genaemt Jan Jansz.
30-12-1638 Pieter Dircksz ende Ebel Pieters een dochter genaemt Cornelis Pieters.
20-02-1639 Jacob Jansz ende Thrijn Pieters een dochter genaemt Dieuw Jacobs.
03-03-1639 Maerten Jansz ende Thrijn Dircks een soon genaemt Jan Maertensz.
06-03-1639 Claas Thijmensz ende Aef Wouters een dochter genaemt Marij Claes.
10-03-1639 Lambert Hermsz ende Maertjen Jacobs een zoon genaemt Jacob Lambertsz.
14-08-1639 Jan Reijnersz Cuijper ende Dieu Jacobs een zoon genaemt Reijner Jansz.
09-11-1639 Thijs Jansz ende Aef Gerbrants een dochter genaemt Pieter Thijs.
12-02-1640 Cornelis Pietersz Coen ende Taedt Jans Kleijers een zoon genaemt Wellebrant Cornelisz.
04-03-1640 Dirck Claasz ende Dieu Jans een zoon genaemt Claas Dircksz.
25-03-1640 Freeck Jansz ende Geert Broers een dochter genaemt Griet Freecks.
05-08-1640 Jeuriaen Hendericksz ende Dieutjen Folckers een soon genaemt Folckert Jeuriaensz.
26-08-1640 Pieter Dircksz ende Ebel Pieters een dochter genaemt Cornelis Pieters.
26-08-1640 Vreeck Maertensz ende Geert Luijtjes een dochter genaemt Thrijn Vreecks.
02-09-1640 Dirck Gerritsz Koning ende Anne Bertelje een dochter genaemt Aeght Dirckz.
23-09-1640 Pouwels Meijndertsz ende Aeght Meijnerts een dochter genaemt Griet Pouwels.
28-10-1640 Claas Thijmensz ende Aef Wouters een dochter Anne Claes.
28-10-1640 Cornelis Jansz ende Lijsbet Luijtjes een dochter genaemt Barber Cornelis.
28-10-1640 Claas Gerritsz alias Swarte Claas ende Taed Dirckx een zoon genaemt Gerrit Claasz.
06-01-1641 Cornelis Pietersz Keeremaker ende Meijnouw Herckx een zoon genaemt Hercke Cornelisz.
20-01-1641 Jacob Jansz Kool ende Nies Pieters een dochter genaemt Aeght Jacobs.
14-03-1641 Meijnert Pietersz Pou ende Meijns Jans een zoon genaemt Pieter.
01-06-1641 Dirck Claasz Oortjen ende Dieuw Jans Mand een zoon genaemt Jan.
30-06-1641 Cornelis Jans Cuijper ende Meijnouw Claasdr een dochter genaemt Aef woonende in Hooghcarspel.
25-08-1641 Cornelis Pietersoon ende Taed Jan Cleijers een dochter genaemt Aeff.
08-09-1641 Twee kinderen van Enckhuijsen met belijdenis haars geloofs na haar vermogen gedoopt ende de een is geheten Cornelis Hendrickx ende de ander Pieter Henderickx ende de moeder daer van was geheeten Cornelisje Cornelis.
20-10-1641 Sijbrant Pieters Pou ende Griet Dirckx een zooon genaemt Dirck.
15-12-1641 Jacob IJvertsz ende Trijn Pieters Klieckx een zoon genaemt Gerrit.
28-12-1641 Pieter Dirckxz ende Griet Tijmens een zoon genaemt Dirck.
27-02-1642 Pieter Dirckx de Boer van Pieter voornoemt en Ebel Pieters een dochter genaemt Jantje.
27-04-1642 Theunis Volckersz en Geert Jaspers een zoon genaemt Cornelis.
11-05-1642 Dirck Cornelisz Kistemaker ende Reijnouw Dirckx een zoon genaemt Pieter.
18-08-1642 Jan Gertsz ende Barber Claas een dochter genaemt Anne.
25-08-1642 De weduwe van Klaes Gertsz alias Swarte Claas een dochter genaemt Claesje Claas.
25-09-1642 Allebert Gertsz Grol in Grootebroeck bij sijn wijf een dochter genaemt Trijn.
12-10-1642 Renger Volckersz Louw ende Thrijn Zieuwers een zoon genaemt Jan.
16-11-1642 Juriaen Hendericksz Schroor ende Dieuwtjen Volckers een zoon genaemt Pieter.
16-11-1642 Cornelis Pietersz Keersemaker ende Reijnouw Herckx een dochter genaemt Aeght.
23-11-1642 Mr. Wouter Outgersz en Nies Jans een zoon genaemt Outger.
23-11-1642 Thijs Jan Pouwelsz ende Aef Gerbrants een dochter genaemt Dieuw.
11-01-1643 Claas Thijmensz ende Aef Tades een dochter genaemt Aeff.
19-01-1643 Vreeck Jansz alias Oude Vreeck Blanck ende Geert Broers een zoon genaemt Jan.
19-02-1643 Pieter Cornelis ende Griet Thijmens een dochter genaemt Marij.
22-02-1643 Sijbrant Pietersz Pauw ende Gerdt Dirckx een zoon genaemt Maerten.
25-04-1643 Dirck Luijtjesz Veen ende Geert Pieters een zoon genaemt Pieter.
20-09-1643 Dirck Cornelisz Kistemaker ende Reijnouw Dirckx een zoon genaemt Pieter.
29-11-1643 Vreeck Jansz Jonghe Blanckert ende Aeltjen Pieters een dochter genaemt Cornelis.
10-12-1643 Jan Reijners Cuijper ende Dieuw Jacobs een dochter genaemt Geert.
14-01-1644 Pieter Dircksz ende Ebel Dirckx een dochter genaemt Thrijn.
14-02-1644 Gerrit Dirckx Louws ende Trijn Meijnders Kools een dochter genaemt Lijsbet.
29-05-1644 Sijbrant Pietersz Pau ende Geert Dirckx een zoon genaemt Maerten.
26-09-1644 Joris Greij ende Maertjen Joostens een zoon genaemt Goof.
02-10-1644 Cornelis Jansz Backer ende Lijsbet Luijtjes een zoon genaemt Jan.
09-10-1644 Mr. Wouter Outgersz ende Nies Jans een dochter genaemt Anna.
23-10-1644 Theunis Volckersz ende Geert Jaspers een zoon genaemt Maerten.
06-11-1644 Cornelis Pietersz Coen ende Taed Jan Cleijers een dochter genaemt Geert.
04-12-1644 Jan Gertsz ende Barber Claas woonachtich in Lutjehooghcarspel een dochter genaemt Dieu.
01-01-1645 Vreeck Maertens ende Geert Luijtjes een zoon genaemt Maerten en een dochter, de dochter is genaemt Barber.
12-01-1645 Pieter Cornelisz ende Griet Tijmens een dochter genaemt Cnelis.
15-01-1645 Dirck Gerritsz Koninck ende Anna Bartels een dochter genaemt Aeff.
19-01-1645 Cornelis Wijbrantsz Wever ende Neel sijn wijf een zoon genaemt Wijbrant.
22-01-1645 Renger Volckers Louw ende Trijn Ziewerts een zoon genaemt Cornelis Rengersz.
29-01-1645 Dirck Cornelisz Kistemaker ende Reijnouw Dirckx een dochter genemt Breght.
01-02-1645 Een bejaarde gedoopt een vrouwpersoon van Wervershoof met belijdenis haare geloofs dewelcke ondertrouw was met Ente Pietersz van de Noorderdijck ende sij is genaemt Trijn Sijmens.
19-03-1645 Baren Pietersz Coens ende Breght Pieters een zoon genaemt Pieter.
09-04-1645 Vreeck Jans alias Oude Vreeck Blanckert ende Geert Broers een dochter genaemt Thrijn.
06-08-1645 Cornelis Pietersz Keersemaker ende Reijnouw Hercks een zoon genaemt Pieter.
13-08-1645 Jan Pietersz en Meijnouw Jans woonende in Grootebroeck een zoon genaemt Pieter.
03-09-1645 Pieter Dirckx en Ebel Pieters een dochter genaemt Geert.
10-09-1645 Jonge Freeck Blanckerts en Aeltjen Pieters een dochter genaemt Cornelis.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 09-10-2022

Bron: RA Hoorn – Lutjebroek Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *