Heiloo Trouwen Civiel 1771-1779

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1771 – 1779.

06-01-1771 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Pieter Gerritz Beekman, jongeman, geboren te Bergen en woonende alhier met Barta Antonis Bartels, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 23 december 1770 ’t eerste ge- bot, den 30 december 1770 ’t tweede gebot, den 6 januarij 1771 ’t derde gebot. Huijden den 6 januarij 1771 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt beves- tigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oorconde getekent. Mij present Pieter Kuijlman Jan Kuijpers Wilhelmus Laarman.
07-04-1771 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Josephus Hoeffnagel, weduwnaar, woonende in Schraven Hage met Jacoba van Groenewege, jongedogter, geboren te Schraven Hage en woonende alhier. Den 24 maart 1771 ’t eerste gebot, den 31 maart 1771 ’t tweede gebot, den 7 april 1771 ’t derde gebot. Op huijden den 7 april 1771 zijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. In kennisse van mij Wilhelmus Laarman Cornelis R Groot Jan Woglem In de kantlijn: f15=.-.
14-04-1771 Op huijden den 14 april 1771 zijn door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt: Albertus Noortwijk, woonende te Leijden met Francina Mulkens woonende in Schraven Hage. Sulks wij affirmeeren, in kennisse van mij Wilhelmus Laarman.
00-05-1771 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Alberze Groot, jongeman, geboren en woonende alhier met Antje Gerritze de Boer, jonge- dogter, geboren en woonende te Limmen. Den 28 april 1771 ’t eerste gebot, den maij ’t tweede gebot, den maij ’t derde gebot. Op huijden den maij 1771 zijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staad bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent, mij present

Pieter Kuijlman Jan Klaesz Wilhelmus Laarman.

04-08-1771 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Janz Metselaar, jongeman, geboren te Limmen en woonende alhier met Grietje Arienz Walenburg, jongedogter, geboren en woonende te Limmen. Den 21 julij 1771 ’t eerste gebot, den 28 julij 1771 ’t tweede gebot, den 4 augustus 1771 ’t derde gebot. Op huijden den 4 augustus 1771 zijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt be- vestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent, in ken- nisse van mij Pieter Kuijlman Jan klaesz W Laarman

In de kantlijn: prodeo

09-02-1772 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Corneelis Jacobz, jonkman, geboren te Limmen en woonende te Baccum met Gerritje Gerrits Tegeloven, weduwe, te Heijloo. Den 26 januarij 1772 ’t eerste gebot, den 2 febru- arij 1772 ’t tweede gebot, den 9 februarij 1772 ’t derde gebot. Huijden den 9 februarij 1772 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Baccum, bij mij

Wilhelmus Laarman In de kantlijn: prodeo

10-05-1772 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jacob Claas Dekker, jongeman met Seijtje Lourisz Groot, jongedogter, beijde geboren en woon- ende alhier. Den april 1772 ’t eerste gebot, den 3 maij 1772 ’t tweede gebot, den 10 maij 1772 ’t derde gebot. Op huijden den 10 maij 1772 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Mij present

Willem Kant Cornelis Kaandorp Wilhelmus Laarman

17-05-1772 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Janz Schipper, jongeman, geboren en woonende alhier met Neeltje Dirkz Slicker, jongedogter, geboren en woonende te Limmen. Den 3 maij 1772 ´t eerste gebot, den 10 maij 1772 ´t tweede gebot, den 17 maij 1772 ´t derde gebot. Op huijden den 17 maij 1772 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent, bij mij

Wilhelmus Laarman.

17-01-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Pieter Jacobz Duijn, jongeman, geboren en woonende alhier met Neeltje Pieterz Robeek, jonge- dogter, geboren te Castricom en woonende alhier. Den 3 januarij 1773 ´t eerste gebot, den 10 januarij 1773 ´t tweede gebot, den 17 januarij 1773 ´t derde gebot. Op huijden den 17 januarij 1773 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

Wilhelmus Laarman Hendrik Mulder Pieter Schipper

07-02-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Corneelisz Caandorp, jongeman, geboren en woonende alhier met Antje Jacobs Bommer, jongedogter, geboren en woonende te Rinnegom. Den 24 januarij 1773 ´t eerste gebot, den 1 februarij 1773 ´t tweede gebot, den 7 februarij 1773 ´t derde gebot. Huijden den 7 februarij 1773 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na de Egmonde, bij mij

W Laarman

25-04-1773 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Megielze, jonkman, geboren en woonende alhier met Neeltje Jans, jongedogter, geboren en woonende onder Baccum. Den 11 april 1773 ´t eerste gebot, den 18 april 1773 ´t tweede gebot, den 25 april 1773 ´t derde gebot. Huijden den 25 april 1773 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Baccum, bij mij secretaris Wilhelmus Laarman.
09-05-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Claas Dekker, jonkman, geboren en woonende alhier met Seijtje Janz Rijke, jongedogter, gebo- ren te Bergen en woonende alhier. Den 25 april 1773 ´t eerste gebot, den 2 maij 1773 ´t tweede gebot, den 9 maij ´t derde gebot. Op huijden den 9 maij 1773 zijn deese boven- staande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent, mij present

Hendrik Mulder Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.

09-05-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Arie Claas Dekker, jonkman, geboren en woonende alhier met Jannetje Gerrits Kraakman, jongedogter, geboren en woonende te Egmond Binnen. Den 25 april 1773 ´t eerste gebot, den 2 maij 1773 ´t tweede gebot, den 9 maij 1773 ´t derde gebot. Op huijden den 9 maij 1773 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent, mij present Hendrik Mulder Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.
23-05-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staade te begeven sijn Arien Alberze Groot, jongeman met Neeltje Jacobs Duijn, jongedogter, beijde geboren en woon- ende alhier. Den 9 maij 1773 ’t eerste gebot, den 16 maij 1773 ’t tweede gebot, den 23 maij 1773 ’t derde gebot. Op huijden den 23 maij 1773 sijn deese bovenstaande perso- nen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent, mij present Wullim Kant Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.
05-09-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Harmen Schoehuijs, weduwnaar, te Uijtgeest met Sharlotte Koks, jongedogter, geboren te Veilde(****) en woonende alhier. Den 22 augustus 1773 ’t eerste gebot, den 29 augustus 1773 ’t tweede gebot, den 5 september 1773 ’t derde gebot. Huijden den 5 september 1773 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Uijtgeest, bij mij Wilhelmus Laarman.
21-11-1773 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Cornelis de Boer, weduwnaar alhier met Hendrijntje Arienz Goudsblom, jongedogter, geboren te Schagen en woonende alhier. Den 7 november 1773 ’t eerste gebot, den 14 november 1773 ’t tweede gebot, den 21 november 1773 ’t derde gebot. Huijden den 21 november 1773 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Wilhelmus Laarman.
06-02-1774 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Arie Dirkz Vader, jongeman met Trijntje Cornelis Opdam, jongedogter, beijde geboren en woonende alhier. Den 23 januarij 1774 ’t eerste gebot, den 30 januarij 1774 ’t tweede gebot, den 6 februarij 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 6 februarij 1774 sijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad be- vestigt en ten oirconde getekent. Willem Kant Hendrik Mulder Wilhelmus Laarman.
06-02-1774 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Wulbort Gerritze Rol, jongeman met Altje Cornelis Opdam, jongedogter, beijde geboren en woon- nde alhier. Den 23 januarij 1774 ’t eerste gebot, den 30 januarij 1774 ’t tweede gebot, den 6 februarij 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 6 februarij 1774 zijn deese boven- staande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

Wilhelmus Laarman Willem Kant Hendrik Mulder.

24-04-1774 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Dirkz Stadegaart, jongeman, geboren en woonende te Ackersloot met Agtje Cornelisz Opdam, jongedogter, gebooren en woonende alhier. Den 10 april 1774 ’t eerste gebot, den 17 april 1774 ’t tweede gebot, den 24 april 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 24 april 1774 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Ackersloot, bij mij secretaris Wilhelmus Laarman.
24-04-1774 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Dirk Claas Kap, jongeman, geboren en woonende te Ackersloot met Claasje Janz Punt, jonge- dogter, gebooren te Ackersloot en woonende alhier. Den 10 april 1774 ’t eerste gebot, den 17 april 1774 ’t tweede gebot, den 24 april 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 24 april 1774 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Willem Kant Klaas Hoff Wilhelmus Laarman.
08-05-1774 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Jacobz Brasser, jongeman, geboren te Ackersloot en woonende alhier met Maartje Albertz Groot, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 24 april 1774 ’t eerste gebot, den 1 maij 1774 ’t tweede gebot, den 8 maij 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 8 maij 1774 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Willem Kant Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.
01-05-1774 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Corneelis Jacobz Duijn, jongeman, geboren en woonende alhier met Trijntje Hendriks Eenhuijs, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 1 maij 1774 ’t eerste gebot, den 8 maij 1774 ’t tweede gebot, den 15 maij 1774 ’t derde gebot. Den 1 maij 1774 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

Wullem Kant Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.

17-07-1774 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Hendrik Dirkz Molenaar, weduwnaar te Bergen met Maartje Pieterz Bijl, weduwe alhier. Den 3 julij 1774 ’t eerste gebot, den 10 julij 1774 ’t tweede gebot, den 17 julij 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 17 julij 1774 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Wullem Kant Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.
18-09-1774 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Arienz Welbooren, jongeman, geboren te Limmen met Lijsbet Anthonies Bartels, wedu- we, beijde woonende alhier. Den 4 september 1774 ’t eerste gebot, den 11 september ’t tweede gebot, den 18 september 1774 ’t derde gebot. Op huijden den 18 september 1774 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepe- nen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

Wullem Kant Pieter Schipper Wilhelmus Laarman.

12-02-1775 Die personen die van meningen zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Megielze, jongeman, geboren en woonende alhier met Maartje Cornelis Kuijper, jonge- dogter, geboren te Ackersloot en woonende alhier. Den 29 januarij 1775 ’t eerste gebot, den 5 februarij 1775 ’t tweede gebot, den 12 februarij 1775 ’t derde gebot. Op huijden den 12 februarij 1775 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter Schipper Klaas Hoff Wilhelmus Laarman.
07-07-1776 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jan Janz Schut, jongeman, geboren te Asschendorp en woonende alhier met Dingena Wulbortz Boort, weduwe alhier. Den 23 junij 1776 ’t eerste gebot, den 30 junij 1776 ’t tweede ge- bot, den 7 julij 1776 ’t derde gebot. Op huijden den 7 julij 1776 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt be- vestigt en ten oirconde getekent. Jan Woglem Wilhelmus Laarman.
12-01-1777 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Claas Megielse, jongeman, gebooren en woonende alhier met Altje Pieterz Melker, jongedochter, gebooren te Egmond op den Hoeff en woonende alhier. Den 29 december 1776 ’t eerste gebot, den 5 januarij 1777 ’t tweede gebot, den 12 januarij 1777 ’t derde gebot. Op huijden den 12 januarij 1777 zijn dees bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Jan Wuijlem Jacob Claasz W Laarman.
04-05-1777 Die persoonen de van mening zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Willem Hendrikz Tromp, jongeman, gebooren te Limmen en woonende alhier met Engeltje Dirksz Nanne, jongedogter, gebooren te Castricom en woonende alhier. Den 20 april 1777 ’t eerste gebot, den 27 april 1777 ’t tweede gebot, den 4 maij ’t derde gebot. Op huijden den 4 maij 1777 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oorconde getekent. Pieter Kuijlman Hendrik Mulder W Laarman.
16-11-1777 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Claas Pieters Groot, jongeman, met Maartje Dirks, jongedogter, beijde geboren en woonende alhier. Den 2 november 1777 ’t eerste gebot, den 9 november 1777 ’t tweede gebot, den 16 november 1777 ’t derde gebot. Op huijden den 16 november 1777 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oorconde getekent. Pieter Kuijlman Willem de Jager W Laarman.
16-11-1777 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Willemsz Man, weduwnaar, met Evie Claas Vink, jongedogter, geboren in de Rijp en beijde woonende alhier. Den 2 november 1777 ’t eerste gebot, den 9 november 1777 ’t tweede gebot, den 16 november 1777 ’t derde gebot. Op huijden den 16 november 1777 zijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

Pieter Kuijlman Willem de Jager W Laarman.

25-01-1778 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Teunisse Kneppel, jongeman, geboren te Huijsduijnen met Antje Cornelisz Caandorp, jongedogter, geboren te Heijloo en beijde woonende alhier. Den 11 januarij 1778 ’t eerste gebot, den 18 januarij 1778 ’t tweede gebot, den 25 januarij 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 25 januarij zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Hendrik Mulder Willem de Jager W Laarman.
15-02-1778 Die personen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Arie Janz Burgeling, jongeman, geboren te Uijtgeest met Altje Pieterz Abie, jongedogter, geboren te Castricom en beyde woonende alhier. Den 1 februarij 1778 ’t eerste gebot, den 8 februarij 1778 ’t tweede gebot, den 15 februarij 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 15 februarij 1778 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman Hendrik Mulder Pieter Kuijlman.
26-04-1778 Die persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Maarten Claas Klap, jongeman, geboren en woonende te Ackersloot met Aaftje Janz Punt, jongedogter, geboren te Ackersloot en woonde alhier. Den 12 april 1778 ’t eerste gebot, den 19 april 1778 ’t tweede gebot, den 26 april 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 26 april 1778 zijn deese bovenstaande persoonen door ons onderschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman Pieter Kuijlman Klaas Hoff.
03-05-1778 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Dirk Maartenz Klap, jongeman, geboren onder Alkmaar met Cornelia Dirkz Keijser, jonge- dogter, geboren te Halfwege, Amsterdam en Haarlem en beijde woonende alhier. Den 19 april 1778 ’t eerste gebot, den 26 april 1778 ’t tweede gebot, den 3 maij 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 3 maij 1778 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman.
26-07-1778 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Gerrit Anthoniesz van Daanberg, jongeman, geboren en woonende alhier met Trijntje Jans Pruijm, jongedogter, gebooren en woonende te Hoogwout. Den 12 julij 1778 ’t eerste gebot, den 19 julij 1778 ’t tweede gebot, den 26 julij 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 26 julij 1778, hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Hoogwout. W Laarman.
26-07-1778 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Cornelis Ransdorp, jongeman, geboren te IJselstein met Jannetje Dirkz Huijge, jonge- dochter, geboren alhier en beijde woonende alhier. Den 12 julij 1778 ’t eerste gebot, den 19 julij 1778 ’t tweede gebot, den 26 julij 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 26 julij 1778 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepe-nen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

W Laarman.

11-10-1778 Die personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Pieterz Langedijk, weduwnaar, te Limmen met Maartje Pieterz Bijl, weduwe alhier. Den 27 september 1778 ’t eerste gebot, den 4 october 1778 ’t tweede gebot, den 11 october 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 11 october 1778 zijn deese bovenstaande per- soonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman Pieter Kuijlman Willem de Jager.
29-11-1778 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Gerrit Sonnevelt, weduwnaar alhier met Agtje Jans, weduwe, te Limmen. Den 15 november 1778 ’t eerste gebot, den 22 november 1778 ’t tweede gebot, den 29 november 1778 ’t derde gebot. Op huijden den 29 november 1778 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter Kuijlman Willem de Jager W Laarman.
10-01-1779 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Albert Pieterz Mors, weduwnaar met Trijntje Pieterz van den Berg, weduwe, beijde woonende al- hier. Den 26 december 1778 ’t eerste gebot, den 3 januarij 1779 ’t tweede gebot, den 10 januarij 1779 ’t derde gebot. Op huijden den 10 januarij 1779 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad be- vestigt en ter oirconde getekent. Klaas Hoff Jacob Claasz Dekker W Laarman.
10-01-1779 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Claas Jansz Moolenaar, weduwnaar met Maartje Wulbortz Kok, jongedogter, geboren tot Bockel en beijde woonende alhier. Den 26 december 1778 ’t eerste gebot, den 3 januarij 1779 ’t tweede gebot, den 10 januarij 1779 ’t derde gebot. Op huijden den 10 januarij 1779 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ter oirconde getekent.

W Laarman Klaas Hoff Jacob Claasz Dekker.

24-01-1779 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Dirk Jacobs Limmen, jongeman, geboren en woonende te Bergen met Marijtje Jacobs Visser, jongedogter, geboren alhier. Den 10 januarij 1779 ’t eerste gebot, den 17 januarij 1779 ’t tweede gebot, den 24 januarij 1779 ’t derde gebot. Op huijden den 24 januarij hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Bergen. W. Laarman.
20-06-1779 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Gerrit Janz Blom, jongeman, geboren op Oostgerbuurt met Maartje Jacobze, weduwe, beijde woonende alhier. Den 6 junij 1779 ’t eerste gebot, den 13 junij 1779 ’t tweede gebot, den 20 junij 1779 ’t derde gebot. Op huijden den 20 junij 1779 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter Kuijlman Klaas Hoff W Laarman.
22-08-1779 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Cornelis Jacobs Kuijper, weduwnaar alhier met Guurtje Pieterz Suurbier, jongedogter, gebooren in de Zuijt Schermeer, laatst gewoont hebbende te Limmen. Den 8 augustus 1779 ’t eerste gebot, den 15 augustus 1779 ’t tweede gebot, den 22 augustus 1779 ’t derde gebot. Op huijden den 22 augustus 1779 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman Klaas Hoff Pieter Schipper.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 27-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *