Heiloo Trouwen Civiel 1780-1789

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1780 – 1789.

19-11-1780 De persoonen de van mening zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Jan Janz Schipper, weduwnaar alhier met Regina Cornelis Wittebroot, jongedogter, te Heemsker. Den 5 november 1780 ’t eerste gebot, den 12 november 1780 ’t tweede gebot, den 19 november 1780 ’t derde gebot. Op huijden den 19 november 1780 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Heemskerk. W Laarman.
19-11-1780 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijk staad te begeven zijn Huijbert Egberz Schrijver te Outcarspel met Maartje Claas Krok, jongedogter alhier. Den 5 november 1780 ’t eerste gebot, den 12 november 1780 ’t tweede gebot, den 19 novem- ber 1780 ’t derde gebot. Op huijden den 19 november 1780 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Outcarspel. W Laarman.
14-01-1781 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Albert Claas Caandorp, jongeman, woonende alhier met Maartje Claas de Wit, jongedogter, woonende te Limmen. Den 31 december 1780 ’t eerste gebot, den 7 januarij 1781 ’t tweede gebot, den 14 januarij 1781 ’t derde gebot. Op huijden den 14 januarij 1781 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ter oirconde getekent.

Louris Groot Jan Woglem W Laarman.

22-04-1781 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Wulbort Janz Wormeer, jongeman, woonende te Ackersloot met Mareijtje Jans, jongedogter, woonende alhier. Den 6 april 1781 ’t eerste gebot, den 15 april 1781 ’t tweede gebot, den 22 april 1781 ’t derde gebot. Op huijden den 22 april 1781 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Ackersloot, bij mij secretaris W Laarman..
13-05-1781 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Albertz Mors, jongeman, geboren te Heemskerk met Antje Jacobs, jongedogter, geboo- ren en beijde woonende alhier. Den 29 april 1781 ’t eerste gebot, den 6 maij 1781 ’t tweede gebot, den 13 maij 1781 ’t derde gebot. Op huijden den 13 maij 1781 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.

W Laarman Louris Groot Jan Woglem.

24-06-1781 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Blom, weduwnaar met Trijntje Pastoor, weduwe, beijde woonende alhier. Den junij 1781 ’t eerste gebot, den junij 1781 ’t tweede gebot, den junij 1781 ’t derde gebot. Op huijden den 24 junij 1781 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt.

W Laarman Hendrik Mulder Willem de Jager.

09-09-1781 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Dirk Claas Caandorp, jongeman met Antje L Groot, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 26 augustus ’t eerste gebot, den 2 september 1781 ’t tweede gebot, den 9 september 1781 ’t derde gebot. Op huijden den 9 september 1781 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad be- vestigt en ten oirconde getekent. Jan Woglem Klaas Lourisz Groot W Laarman.
03-02-1782 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Hendrik Sijmonz de Graaf, jongeman, geboren te Sint Pancras met Maartje Pieters Baccum, jongedogter, gebooren en beijde woonende alhier. Den 20 januarij 1782 ’t eerste gebot, den 27 januarij 1782 ’t tweede gebot, den 3 februarij 1782 ’t derde gebot. Op huijden den 3 februarij 1782 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter Schipper Willem de Jager W Laarman.
10-02-1782 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijke staad te begeven zijn Arie Jacobz Kroonen, jongeman, met Mareijtje Pieters Velthuijsen, jongedogter, beijde geboo- ren en woonend alhier. Den 27 januarij 1782 ’t eerste gebot, den 3 februarij 1782 ’t tweede gebot, den 10 februarij 1782 ’t derde gebot. Op huijden den 10 februarij 1782 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staade bevestigt en ten oirconde getekent.

Willem de Jager.

12-05-1782 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijke staade te begeven zijn Albert Albertz Bockhorst, jongeman, gebooren en woonende alhier met Trijntje Lammerz Valkevoort, jongedogter, gebooren in de Schermeer en woonende alhier. Den 28 april 1782 ’t eerste gebot, den 5 maij 1782 ’t tweede gebot, den 12 maij 1782 ’t derde gebot. Op huijden den 12 maij zijn deese bovenstaande persoonen door ons onderge-schreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en getekent. W Laarman Pieter Schipper Willem de Jager.
15-02-1783 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Arie Gerrits Somers, jongeman, gebooren en woonende alhier met Maartje Willems Kool, jongedogter, gebooren en woonende alhier. Den 1 februarij 1783 ’t eerste gebot, den 8 februarij 1783 ’t tweede gebot, den 15 februarij 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 15 februarij 1783 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oorconde getekent. Evert van der Hoest Gerrit P Kat W Laarman.
04-05-1783 Die persoonen de van mening zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Janz Vader, jongeman, geboren en woonende alhier met Pietertje Claas Backer, jonge- dogter, woonende in den Schermeer. Den 20 april 1783 ’t eerste gebot, den 27 april 1783 ’t tweede gebot, den 4 maij 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 4 maij 1783 hebbe ik ondergeschreven van deese bovenstaande persoonen een acte van betoog na de Schermeer uijtgegeven. W Laarman.
04-05-1783 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Arie Dirks Vader, weduwnaar met Aagtje Dirkz, weduwe, beijde woonende alhier. Den 20 april 1783 ’t eerste gebot, den 27 april 1783 ’t tweede gebot, den 4 maij 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 4 maij 1783 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Evert van der Horst Gerret P Kat W Laarman.
04-05-1783 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Reijnier L Groot, jongeman, gebooren en woonende alhier met Arieaantje Jacobs Bommer, jongedogter, gebooren en woonende alhier. Den 20 april 1783 ’t eerste gebot, den 27 april 1783 ’t tweede gebot, den 4 maij 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 4 maij 1783 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Evert van der Horst Gerrit P Kat W Laarman.
04-05-1783 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Sijmonz Blaiw, jongeman, woonende te Uijtgeest met Cornelisje Jacobs Duijn, jongedog- ter, gebooren en woonende alhier. Den 20 april 1783 ’t eerste gebot, den 27 april 1783 ’t tweede gebot, den 4 maij 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 4 maij 1783 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Evert van der Horst Gerrit P Kat W Laarman.
29-06-1783 Die persoonen de van meeninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Louris Arienz Delis, jongeman, geboren te Heemskerk met Maartje Janz Schipper, weduwe, en beijde woonende alhier. Den 15 junij 1783 ’t eerste gebot, den 22 junij 1783 ’t tweede gebot, den 29 junij 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 29 junij 783 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Klaas L Groot Cornelis Hoogwerf W Laarman.
09-11-1783 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Maart Claas, weduwnaar alhier met Maartje Lourisse Melker, jongedogter, en woonende alhier. Den 26 october 1783 ’t eerste gebot, den 2 november 1783 ’t tweede gebot, den 9 november 1783 ’t derde gebot. Op huijden den 9 november 1783 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Klaas L Groot Cornelis Hoogwerf W Laarman.
25-01-1784 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Corneelis Claas Caandorp, weduwnaar alhier met Lijsbet Jacobz Bommer, jongedogter, gebooren te Rinegom en woonende aldaar. Den 11 januarij 1784 ’t eerste gebot, den 18 januarij 1784 ’t tweede gebot, den 25 januarij 1784 ’t derde gebot. Op huijden den 25 januarij 1784 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman Klaas L Groot Cornelis Hoogwerf.
08-02-1784 Die persoonen de van meeninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan Bart Dirkz, jongeman, gebooren te Heemskerk en woonende te Egmond met Vroutje Dirks Backer, jongedogter, gebooren te Assendelft en laatst gewoont heeft alhier. Den 25 januarij 1784 ’t eerste gebot, den 1 februarij 1784 ’t tweede gebot, den 8 februarij 1784 ’t derde gebot. Op den 8 februarij 1784 is hier van een acte van betoog uijtgegeven na Egmond-Binnen. W Laarman.
09-05-1784 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Claas L Groot, weduwnaar met Trijntje Pieterse Zaar, jongedogter, geboren in de Schermeer en beijden woonende alhier. Den 25 april 1784 ’t eerste gebot, den 2 maij 1784 ’t tweede gebot, den 9 maij ’t derde gebot. Op huijden den 9 maij zijn deese bovenstaande per- soonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Evert van der Horst Gerret P Kat W Laarman.
18-07-1784 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Arie Megiels, jonkman, gebooren alhier met Maartje Albertz IJpelaan geboren te Castricom en beijde woonende alhier. Den 4 julij 1784 ’t eerste gebot, den 11 julij 1784 ’t tweede gebot, den 18 julij 1784 ’t derde gebot. Op huijden den 18 julij 1784 zijn deese bovenstaande persoonen door ons schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W Laarman.
14-11-1784 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Pieter Cornelis de Boer, weduwnaar alhier met Willempje Castricom, weduwe te Uijtgeest. Den 31 october 1784 ’t eerste gebot, den 7 november 1784 ’t tweede gebot, den 14 november 1784 ’t derde gebot. Op huijden den 14 november 1784 zijn deese bovenstaande per- soonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en te oorconde getekent. Evert van der Horst Gerret P Kat W Laarman
16-01-1785 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Janz Metselaar, weduwnaar alhier met Neeltje Jacobs Blauw, jongedogter, gebooren te Limmen en woonende alhier. Den 2 januarij 1785 ’t eerste gebot, den 9 januarij 1785 ’t tweede gebot, den 16 januarij 1785 ’t derde gebot. Op huijden den 16 januarij 1785 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en te oorconde getekent.

Evert van der Horst Gerret P Kat W Laarman.

23-01-1785 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijnCornelis Gerritsz Appeldoorn, jonkman geboren en wonende te Egmond Binnen met Trijntje Pieters Ijpelaar, jongedogter geboren te Castercom en wonende alhier den 9 januraij 1785 ’t eerste gebot, den 16 dito ’t tweede, de 23 dito ’t derde, op huijden den 23 januarij 1785 hiervan een acte van betoog uijtgegeven van Egmond Binnen bij mij W. Laarman.
30-01-1785 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Pieter Jansz Blom, jonkman geboren te Graftdijk met Antje Sijmons Vliet, jongedogter geboren en beijde wonende alhier. Den 16 januarij 1785  het eerst gebot, den 23 dito ’t tweede, den 30 dito het derde. Op huijden den 30 januarij 1785 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en te oorconde getekent. Evert van der Horst, W. Laarman, Gerret P. Kat.
06-02-1785 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Gerrit Dielisz Hollander, jongman geboren te Castercom met Trijntje Pieters Baccum, jongedogter gebooren en beijde woonende alhier. Den 23 januarij 1785 ’t eerste gebot, den 30 dito ’t tweede en den 6 februarij ’t derde gebot, op huijden den 6 februarij 1785 zijn deese bovenstaande perzoone door ons ondergetekende schout en schepenen in de huwelijken staad bevestigt en te oorconde getekent. Evert van der Horst, W. Laarman, Gerret P. Kat.
08-05-1785 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Claas Claasz Etten, jongman gebooren en woonende alhier met Maartje Pieters Amsterdam, gebooren te Aakersloot en meede woonende alhier. Den 24 april 1785 ’t eerste gebot, den 1 maij 1785 ’t tweede en 8 dito ’t derde gebot. Op huijden den 8 maij 1785 zijn deese bovenstaande persoonen door ons onderstaande schout en schepenen in de huwelijken staat bevestigt en te oirconde getekent. W. Laarman, Evert van der Horst, Gerret P. Kat.
05-06-1785 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Gerrit Cornelisz, jongman geboren en woonende alhier met Trijntje Hendriks Eenhuijs, weduwe meede alhier. Den 22 maij 1785 ’t eerste gebot, den 29 dito het tweede den 5 junij ’t derde. Op huijden den 5 junij 1785 zijn deese bovenstaande persoonen door onderstaande schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en te oirconde getrkent. Evert van der Horst, W. Laarman, Gerret P. Kat.
13-11-1785 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Cornelis Laandorp, weduwnaar alhier met Maartje Cornelis Briefjes, jongedogter gebooren te Bergen en woonende te Uijtgeest. Den 30 october ’t eerste gebot, den 6 november ’t tweede, den 13 dito ’t derde. Op huijden den 13 november 1785 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in de huwelijken staad bevestigt en te oirconde getekent. Evert van der Horst, W. Laarman, Gerret P. Kat.
12-02-1786 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Jan Arensz de Wit, jongman geboren te Wummenum met Antje Jans Man, jongedogter geboren en beijde woonende alhier. Den 29 januarij 1786 ’t eerste gebot, den 5 februarij ’t tweede, den 12 dito ’t derde. Op huijden den 12 februarij 1786 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en te oirconde getekent. Evert van der Horst, Gerret P. Kat, W. Laarman.
19-02-1786 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Hendrik Wilbertsz Krok, jongman geboren en wonende alhier met Neeltje Jans Geestbergen, geboren te Bergen en woonende alhier. Den 5 februarij ’t eerste gebot, den 12 dito ’t tweede, den 19 dito ’t derde gebot. Op den 19 februarij is hier een acte van betoog uijtgegeven na Bergen bij mij W. Laarman.
28-01-1787 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Jacob Koolmaijer, weduwnaar alhier met Aagtjen Jans Mors, jongedogter woonende onder Aakersloot. Den 14 januarij 1787 het eerste gebot, den 21 dito het tweede, den 28 dito het derde. Op huijden den 28 januarij 1787 zijn deeze bovenstaande persoonen door ons ondergetekende persoonen in den huwelijken staad bevestigt en te oirconde getekent. Evert van der Horst, W. Laarman, Getter P. Kat.
11-02-1787 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Cornelis Jansz Kuijper, jongman gebooren te Bergen met Bartha Anthonius Gloed, weduwe en beijde wonende alhier. Den 28 januarij 1787 het eerste gebot, den 4 februarij ’t tweede, den 11 dito ’t derde. Op huijden den 11 februarij 1787 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. W. Laarman.
10-06-1787 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Wulbort Boogertman, weduwnaar te Egmond Binnen met Maartje Jans Breeuen, jongedogter geboren te Limmen en wonende alhier. Den 27 maij ’t eerste gebot, den 3 junij ’t tweede, den 10 dito ’t derde. Op huijden den 10 junij 1787 een acte van betoog uijtgegeven na Egmond Binnen bij mj W. Laarman.
25-05-1788 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Dirk Metselaar, jongman geboren te Warmenhuijsen met Antje Jacobs, weduwe beijde woonende alhier. Den 11 maij 1788 ’t eerste gebot, den 18 dito ’t tweede, den 25 dito ’t derde. Op huijden den 25 maij 1788 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent.W. Laarman.
03-08-1788 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Claas Dirksz Soomer, jongman gebooren met Mareijtje Antoonis Daanberg, jongedogter gebooren ennbeijde woonende alhier. Den 20 julij 1788 ’t eerste gebot, den 27 diro ’t tweede, den 3 augustus ’t derde. Op huijden den 3 augustus 1788 zij deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. Hendrik van Me, Hendrik Mulder, W.Laarman.
10-05-1789 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Claas Claasz Haker, jonkman gebooren te en woonende te Limmen met Grietje Cornelis Hoogewerf, jongedogter geboren onder Alkmaar en woonende alhier. Den 26 april 1789 ’t eerste gebot, den 3 maij ’t tweede, den 10 dito ’t derde. Op huijden den 10 maij 1789 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in de huwelijken staad bevestigt en ten oorconde getekent Hendrik van Essen, Hendrik Mulder en W. Laarman.
24-05-1789 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Albert Pietersz Mors, weduwnaar met Leentje Claase Garen, jongedogter geboren in de (*****) sloot en beijde woonende alhier.Den 10 maij 1789 ’t eerte gebot, den 17 dito ’t tweede, den 24 dito ’t derde. Op huijden den 24 maij zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergetekende schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oorconde getekent. Hendrik Mulder, Cornelis Hoogwerf, W. Laarman.
18-10-1789 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staad te mogen begeven zijn Willem Sijmons Franke, weduwnaar alhier met Grietje Pieters Zeijs, weduwe onder Alkmaar. Den 4 october 1789 ’t eerste gebot, den 11 dito ’t tweede, 18 dito ’t derde. Op huijden den 18 october 1789 is hier een acte van betoog uijtgegeven na Alkmaar bij mij W.Laarman.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 27-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *