Heiloo Trouwen Civiel 1765-1770

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1765 – 1770.

27-01-1765 Die persoonen de van meeninge sijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Wulbort Cornelis Krok, weduwnaar alhier met Grietje Jans, weduwe, in den Egmondermeer. Den 13 januarij 1765 ’t eerste gebot, den 20 januarij 1765 ’t tweede ge-bot, den 27 januarij 1765 ’t derde gebot. Op huijden den 27 januarij 1765 sijn deese bo-venstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. D D Vries Gerrit Punt In kennis van mij Wilhelmus Laarman.
10-02-1765 Die persoonen de van mening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Corneelis Hoeffgeest, jongeman, geboren te Limmen en woonende alhier met Maartje Jacobs Duijn, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 27 januarij 1765 ’t eerste gebot, den 3 februarij 1765 ’t tweede gebot, den 10 februarij 1765 ’t derde gebot. Den 10 februarij 1765 hiervan een acte van betoog uijtgegeven bij mij Wilhelmus Laarman.
10-02-1765 Die persoonen de van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jybrant Janse Schipper, jongeman, geboren en woonende alhier met Neeltje Arisse Nanne, jon- gedogter, geboren en woonende alhier. Den 27 januarij 1765 ’t eerste gebot, den 3 fe- bruarij 1765 ’t tweede gebot, den 10 februarij ’t derde gebot. Op huijden den 10 februarij 1765 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepe- nen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Cornelis Kaandorp Klaas Jacobse Dekker Wilhelmus Laarman schout en secretaris.
19-05-1765 Die persoonen de van meening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Albert Harmenz Burgering, weduwnaar met Dingena Wilberts Boort, jongedogter, beijde woonende alhier. Den 5 maij 1765 ’t eerste gebot, den 12 maij 1765 ’t tweede gebot, den 19 maij 1765 ’t derde gebot. Huijden den 19 maij 1765 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt be- vestigt en ten oirconde getekent. Wullem Kant Gerrit Punt mij present Wilhelmus Laarman.
16-06-1765 Die persoonen de van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Pieter Cornelis de Boer, jongeman, geboren en woonende te Boekel onder Heijloo met Maartje Dirkze, jongedogter, geboren te Heemskerk en woonende mede te Boekel. Den 2 junij 1765 ’t eerste gebot, den 9 junij 1765 ’t tweede gebot, den 16 junij 1765 ’t derde gebot. Huijden den 16 junij 1765 sijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Gerrit Punt Hendrik Mulder mij present Wilhelmus Laarman.
19-01-1766 Die personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Geeling, jongeman, geboren in Sevender in Gelderland en woonende te Egmond Binnen met Agje Reijnierz Groot, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 5 januarij 1766 ’t eerste gebot, den 12 januarij 1766 ’t tweede gebot, den 19 januarij ’t derde gebot. Huijden den 19 januarij 1766 hiervan een acte van betoog uijtgegeven, bij mij Wilhelmus Laarman.
19-01-1766 De ondergeschreven persoonen die van meening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Gerrit Walbortsz Boorte, jongeman, geboren en woonende alhier met Maartje Cornelis Melker, jongedogter, geboren te Limmen en woonende alhier. Den 5 januarij 1766 ’t eerste gebot, den 12 januarij 1766 ’t tweede gebot, den 19 januarij 1766 ’t derde gebot. Huiden den 19 januarij 1766 sijn dese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staad bevestigt en ten oirconde getekent. In kennisse van mij W Laarman.
09-02-1766 De persoonen die van mening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Cornelis Pieterz Lugtig, jongeman, gebooren te Rinnegom en woonende alhier met Maartje Jacobs, jongedogter, geboren te Suijt Baccum en woonende alhier. Den 26 januarij 1766 ’t eerste gebot, den 2 februarij 1766 ’t tweede gebot, den 9 februarij 1766 ’t derde gebot. Huijden den 9 februarij 1766 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschre- ven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent.

Wullem Kant Gerrit Punt Mij present Wilhelmus Laarman.

11-05-1766 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Corneelis Bouwesse Bos, jongeman, geboren te Heemskerk en woonende alhier met Maartje Poulusse Smakker, weduwe, te Heijloo. Den 27 april 1766 ’t eerste gebot, den 4 maij 1766 ’t tweede gebot, den 11 maij 1766 ’t derde gebot. Op huijden den 11 maij 1766 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Wullem Kant Gerrit Punt Wilhelmus Laarman.
21-09-1766 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Louris R Groot, weduwnaar alhier met Jannetje Gerritz, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 7 september 1766 ’t eerste gebot, den 14 september 1766 ’t tweede gebot, den 21 september 1766 ’t derde gebot. Huijden den 21 september 1766 sijn deese bo- venstaande persoonen door ons ondergesschreven schout en schepenen in den huwelij- ken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Cornelis Kaandorp Klaas Jacobse Dekker mij present Wilhelmus Laarman.
28-09-1766 De persoonen die van meninge zijn haaar in den huwelijken staadt te begeven sijn Pieter Claase, weduwnaar alhier met Neeltje Willems, jongedogter, geboren te Castricom en tans woonende alhier. Den 14 september 1766 ’t eerste gebot, den 21 september 1766 ’t tweede gebot, den 28 september 1766 ’t derde gebot. Huijden den 28 september 1766 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Willem Kant Gerrit Punt Wilhelmus Laarman
19-10-1766 De personen die van mening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jacob Pieterz Tromp, jongeman, geboren te Heemskerk en woonende alhier met Maarrtje Dirkz Groenlandt, jongedogter, geboren te Limmen en woonende onder Alkmaar. Den 5 october 1766 ’t eerste gebot, den 12 october 1766 ’t tweede gebot, den 19 october 1766 ’t derde gebot. Huijden den 19 october 1766 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. D D Vries Dit merk (kruisje) is door Jacob Laarman gestelt Wilhelmus Laarman.
18-01-1767 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Arie Wulbortze Stedt, jongeman met Neeltje Cornelis op dam, jongedogter, beijde geboren en woonende alhier. Den 4 januarij 1767 ’t eerste gebot, den 11 januarij 1767 ’t tweede ge- bod, den 18 januarij 1767 ’t derde gebot. Huijden den 18 januarij 1767 sijn deese boven- staande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Cornelis Kaandorp Klaas Jacobs Dekker Wilhelmus Laarman schout en secretaris.
15-02-1767 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Evert Claase Koomen, jongeman, geboren te Schagen met Maartje Janz Kooge, jongedogter, geboren te Limmen en beijde woonende alhier. Den 1 februarij 1767 ´t eerste gebot, den 8 februarij 1767 ´t tweede gebot, den 15 februarij 1767 ´t derde gebot. Huijden den 15 februarij 1767 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Schagen, bij mij Wilhelmus Laarman.
22-02-1767 De personen die van mening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Claas Janz Molenaar, jongeman, geboren te Limmen met Maartje Wulbortze Duijn, jongedog-ter, geboren te Egmond Binnen, dog beijde woonende alhier. Den 8 februarij 1767 ´t eerste gebot, den 15 februarij 1767 ´t tweede gebot, den 22 februarij 1767 ´t derde gebot. Huijden den 22 februarij 1767 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Klaas Jacobse Dekker Cornelis Kaandorp mij present Wilhelmus Laarman.
22-02-1767 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Willem van Hooren, jongeman, geboren te Huse (****) en woonende alhier met Geertje Pieterz Gorter, weduwe alhier. Den 8 februarij 1767 ´t eerste gebot, den 15 februarij 1767 ´t tweede gebot, den 22 februarij 1767 ´t derde gebot. Huijden den 22 februarij 1767 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staad bevestigt door ons ondergeschre- ven schout en schepenen en ten oorconde getekent.

Klaas Jacobs Dekker Cornelis Kaandorp Wilhelmus Laarman.

10-05-1767 De persoonen die van meninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Claas Lourisz Groot, jongeman met Guurtje Cornelis Caandorp, jongedogter, beijde geboren en woonende alhier. Den 26 april 1767 ’t eerste gebot, den 3 maij 1767 ’t tweede gebot, den 10 maij 1767 ’t derde gebot. Huijden den 10 maij 1767 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en sche- penen en ten oirconde getekent. D D Vries C R Groot mij present Wilhelmus Laarman.
17-05-1767 De personen die van mening sijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Claas Janz Lengers, jongeman, geboren te Doorn en woonende te Heemskerk met Trijntje Alderz, jongedogter, geboren te Molbergen en woonende alhier. Den 3 maij 1767 ’t eerste gebot, den 10 maij 1767 ’t tweede gebot, den 17 maij 1767 ’t derde gebot. Huijden den 17 maij sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons onderge- schreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Cornelis Kaendorp Cornelis R Groot mij present Wilhelmus Laarman.
17-05-1767 De persoonen die van meeninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Arie Janz Besteman, jongeman, geboren te Bergen en woonende alhier met Maartje Janz Schipper, jongedochter, geboren en woonende alhier. Den 3 maij 1767 ’t eerste gebot, den 10 maij 1767 ’t tweede gebot, den 17 maij 1767 ’t derde gebot. Huijden den 17 maij 1767 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons on- dergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent

Cornelis Kaandorp Cornelis R Groot mij present Wilhelmus Laarman.

31-05-1767 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeveven sijn Corneelis R Groot, jongeman, geboren en woonende alhier met Jannetje Albertz IJpelaan, jongedogter, geboren te Castricom en woonende alhier. Den 17 maij 1767 ’t eerste gebot, den 24 maij 1767 ’t tweede gebot, den 31 maij 1767 ’t derde gebot. Huijden den 31 maij 1767 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staad bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oorconde getekent.

Wullem Kant Cornelis Kaandorp mij present Wilhelmus Laarman.

04-10-1767 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jacob Gerritz Kraakman, weduwnaar te Limmen met Guurtje Wulbortze Boorte, jongedochter, geboren en woonende alhier. Den 20 september 1767 ’t eerste gebot, den 27 september 1767 ’t tweede gebot, den 4 october 1767 ’t derde gebot. Huijden den 4 october 1767 hiervan een acte van betoog afgegeven na Limmen. Bij mij Wilhelmus Laarman.
22-11-1767 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jan Janz Roelofs, jongeman, geboren met Grietje Harmenz Dalle (****), weduwe, beijde woonende alhier. Den 8 november 1767 ’t eerste gebot, den 15 november 1767 ’t tweede gebot, den 22 november 1767 ’t derde gebot. Huijden den 22 november 1767 zijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Henderik Mulder Wullem Kant mij present Wilhelmus Laarman.
07-02-1768 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Willem IJsbranz Amsterdam, jongeman, geboren te Ackersloot en woonende onder Heijloo met Jannetje Albertz Swaag, jongedogter, geboren en woonende te Egmond Binnen. Den 24 januarij 1768 ’t eerste gebot, den 31 januarij 1768 ’t tweede gebot, den 7 februarij 1768 ’t derde gebot. Huijden den 7 februarij 1768 sijn deese bovenstaande personen in den hu- welijken staad bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Henderik Mulder Wullem Kant mij present Wilhelmus Laarman.
14-02-1768 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jan Alderz, jongeman, geboren te en woonende alhier met Altje Jans, weduwe, woont in den Groot Schermer. Den 31 januarij 1768 ’t eerste gebot, den 7 februarij 1768 ’t tweede gebot, den 14 februarij 1768 ’t derde gebot. Huijden den 14 februarij 1768 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na de Schermer, bij mij Wilhelmus Laarman.
01-05-1768 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Gerrit Janz Sijman, jongeman, geboren en woonende op den Hoeff met Ermpie Jacobz Duijn, jongedochter, geboren en woonende alhier. Den 17 april 1768 ’t eerste gebot, den 24 april 1768 ’t tweede gebot, den 1 maij 1768 ’t derde gebot. Huijden den 1 maij 1768 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na den Hoeff, bij mij, Wilhelmus Laarman.
15-01-1769 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Pieter Claase Baccum, weduwnaar, te Heijloo met Trijntje Sijmonz, weduwe te Limmen. Den 1 januarij 1769 ’t eerste gebot, den 8 januarij 1769 ’t tweede gebot, den 15 januarij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 15 januarij 1769 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Limmen, bij mij Wilhelmus Laarman.
15-01-1769 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jacob Pieterz Schipper, jongeman, gebooren te Heemskerk en woonende alhier met Maartje Pieterz Baccum, jongedogter, geboren alhier. Den 1 januarij 1769 ’t eerste gebot, den 8 januarij 1769 ’t tweede gebot, den 15 januarij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 15 januarij 1769 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staad bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oorconde getekent. Klaas Jacobsz Cornelis Reynierse Groot mij present Wilhelmus Laarman.
29-01-1769 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Sijmon Groen, weduwnaar, te Ackersloot met Maartje Corneelisz, weduwe, te Heijloo. Den 15 januarij 1769 ’t eerste gebot, den 22 januarij 1769 ’t tweede gebot, den 29 januarij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 29 januarij 1769 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Ackersloot, bij mij Wilhelmus Laarman. In de kantlijn: f3-.-.
29-01-1769 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Corneelis Ariensz Welbooren, jongeman, geboren te Limmen en woonende alhier met Antje Dirkz Nanne, jongedogter, geboren te Castricom en woonende alhier. Den 15 januarij 1769 ’t eerste gebot, den 22 januarij 1769 ’t tweede gebot, den 29 januarij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 29 januarij 1769 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Wullem Hacort (****) Cornelis R Groot Wilhelmus Laarman
29-01-1769 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Dirk Arienz Kooge, jongeman, gebooren en woonende alhier met Agje Reijnierz Groot, wedu- we, mede alhier woonagtig. Den 15 januarij 1769 ’t eerste gebot, den 22 januarij 1769 ’t tweede gebot, den 29 januarij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 29 januarij 1769 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt door ons onderge- schreven schout en schepenen en ten oirconde getekent.

Wullem Kant Cornelis R Groot Wilhelmus Laarman In de kantlijn: f30-.-.

29-01-1769 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jan Janz Lutten, jongeman, geboren en woonende alhier met Maartje Dirkz Nuweboers, jon- gedogter, geboren en woonende te Oostwout. Den 15 januarij 1769 ’t eerste gebot, den 22 januarij 1769 ’t tweede gebot, den 29 januarij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 29 januarij 1769 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Wullem Kant Cornelis R Groot Wilhelmus Laarman In de kantlijn: f3-.-.
16-04-1769 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jan Ranke, jongeman met Antje Jacobz Pastoor, jongedogter, beijde geboren en woonende alhier. Den 2 april 1769 ’t eerste gebot, den 9 april 1769 ’t tweede gebot, den 16 april 1769 ’t derde gebot. Huijden den 16 april 1769 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijen staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Wullem Kant Cornelis Groot W Laarman.
16-04-1769 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Gerrit Claas Limmen, jongeman, geboren te Heemskerk en woonende alhier met Agtje Dirkz, geboren en woonende alhier. Den 2 april 1769 ’t eerste gebot, den 9 april 1769 ’t tweede gebot, den 16 april 1769 ’t derde gebot. Huijden den 16 april 1769 sijn deese boven- staande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Wullem Kant Cornelis Groot Wilhelmus Laarman In de kantlijn:prodeo.
23-04-1769 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Arien Louwerisse Groot, jongeman, geboren en woonende alhier met Maartje Jacobz Groenlant, jongedogter, geboren en woonende te Heemskerk. Den 9 april 1769 ’t eerste gebot, den 16 april 1769 ’t tweede gebot, den 23 april 1769 ’t derde gebot. Huijden den 23 april 1769 zijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Pieter Kuijlman Cornelis R Groot Wilhelmus Laarman In de kantlijn: f6-.-.
07-05-1769 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te bevestigen zijn Jacob Corneelisz Caandorp, jongeman, geboren en woonende alhier met Maartje Dirks Slieker, jongedogter, geboren en woonende te Limmen. Den 23 april 1769 ’t eerste gebot, den 30 april 1769 ’t tweede gebot, den 7 maij 1769 ’t derde gebot. Huijden den 7 maij 1769 zijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons onderge- schreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Klaas Jacobse Cornelis R Groot Wilhelmus Laarman In de kantlijn: f6-.-.
14-01-1770 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Claas Wulbortz, jongeman, geboren te Egmond Binnen en woonende alhier met Trijntje Jacobs Moolenaar, jongedochter, geboren te Limmen en woonende alhier. Den 31 december 1769 ’t eerste gebot, den 7 januarij 1770 ’t tweede gebot, den 14 januarij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 14 januarij 1770 zijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oircon- de getekent. Willem Kant Hendrik Mulder Wilhelmus Laarman.
28-01-1770 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Jan Arent Eerensteijn, jongeman, alhier dog laatst gewoont hebbende in de Beverwijk met Geertruij Micke, jongedogter, te Alkmaar. Den 14 januarij 1770 ’t eerste gebot, den 21 januarij 1770 ’t tweede gebot, den 28 januarij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 28 januarij 1770 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Alkmaar, bij mij Wilhelmus Laarman..
04-02-1770 De personen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Corneelis Claas Caandorp, jongeman, geboren en woonende alhier met Dirkje Jans van der Beek, jongedogter, geboren te Limmen en woonende alhier. Den 21 januarij 1770 ’t eerste gebot, den 28 januarij ’t tweede gebot, den 4 februarij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 4 februarij 1770 sijn deese bovenstaande persoonen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ter oirconde getekent. Wilhelmus Laarman Cornelis R Groot Klaas Jacobs Dekker In de kantlijn: f6-.-.
11-02-1770 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Hendrik Jans de Boer, jongeman, geboren te Heemskerk met Jannetje Willems van den Dam, jongedogter, geboren onder Alkmaar en beijde woonende alhier. Den 28 januarij 1770 ’t eerste gebot, den 4 februarij 1770 ’t tweede gebot, den 11 februarij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 11 februarij 1770 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Heemskerk, bij mij Wilhelmus Laarman.
22-04-1770 De personen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Hendrik Metselaar, jongeman, geboren te Hassem (****) en woonende te Castricom met Antje Corneelis, gebooren te Castricom en laatst gewoont hebbende alhier. Den 8 april 1770 ’t eerste gebot, den 15 april 1770 ’t tweede gebot, den 22 april 1770 ’t derde gebot. Huijden den 22 april 1770 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Castricum, bij mij Wilhelmus Laarman.
29-04-1770 De personen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven zijn Arie Corneelisse Mooij, jongeman, geboren en woonende te Oudorp met Maartje Corneelisse Backer, jongedogter, geboren onder de banne van Groot Schermer en woonende alhier. Den 15 april 1770 ’t eerste gebot, den 22 april 1770 ’t tweede gebot, den 29 april 1770 ’t derde gebot. Huijden den 29 april 1770 hiervan een acte van betoog uijtgegeven na Oudorp, bij mij Wilhelmus Laarman.
06-05-1770 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jacob Willemsz Dekker, weduwnaar alhier met Jannetje Swaag ,weduwe alhier. Den 22 april 1770 ’t eerste gebot, den 29 april ’t tweede gebot, den 6 maij ’t derde gebot. Huijden den 6 maij 1770 sijn deese bevenstaande personen in den huwelijken staade bevestigt door ondergeschreven schout en schepenen en ten oirkonde getekent. Jan Klaesz Kuijper P Kuijlman Wilhelmus Laarman .
06-05-1770 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jacob Dirkz Madder, jongeman, laatst gewoont hebbende te Ackersloot en woonende alhier met Antje Cornelisse Vrijers, jongedogter, gebooren en woonende onder Spanbroek, Den 22 april 1770 ’t eerste gebot, den 29 april 1770 ‘t tweede gebot, den 6 maij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 6 maij 1770 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Jan Klaes Pieter Kuijlman Wilhelmus Laarman.
20-05-1770 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Corneelisze Opdam, jongeman, geboren en woonende alhier met Maartje Willemse Boonacker, jongedogter, geboren en woonende te Egmond Binnen. Den 6 maij 1770 ’t eerste gebot, den 13 maij 1770 ’t tweede gebot, den 20 maij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 20 maij 1770 zijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Mij present Pieter Kuijlman Jan Kuijper Wilhelmus Laaarman.

In de kantlijn: f3=.-.

15-07-1770 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Janz Roulofz, weduwnaar alhier met Neeltje Dirks, jongedogter, geboren te Geestrop en woonende alhier. Den 1 julij 1770 ’t eerste gebot, den 8 julij 1770 ’t tweede gebot, den 15 julij 1770 ’t derde gebot. Huijden den 15 julij 1770 sijn deese bovenstaande personen in den huwelijken staadt bevestigt door ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde getekent. Mij present Jan Klaes Kuijper Wilhelmus Laarman.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 27-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *