Heiloo Trouwen Civiel 1759-1764

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1759 – 1764.

07-01-1759 Die persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Sijmon Alderse, jongeman, gebooren en woonende alhier met Grietje Jacobs, jongedogter, ge- boren te Warmenhuijsen en woonende alhier. Den 24 desember 1758 ’t eerste gebot, den 31 desember 1758 ’t tweede gebot, den 7 januarij 1759 ’t derde gebot. Huijden den 7 januarij 1759 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Huijden den 7 desember 1759 sijn deese bovenstaande persoonen door ons onderge- schreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Hendrik van Esse Pieter Kuijlman In kennisse van mij Wm Laarman schout en secretaris.
24-06-1759 Die persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Ponds Gerritze Cool, jongeman, geboren en woonende alhier met Aariaantje Wulbortz, jongedogter, geboren te Egmond Binnen en woonende alhier. Den 10 junij 1759 ’t eerste gebot, den 17 junij 1759 ’t tweede gebot, den 24 junij 1759 ’t derde gebot. Huijden den 24 junij 1759 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oorconde getekent. Hendrik van Esse Gerrit Punt In kennisse van mij Wm Laarman schout en secretaris.
01-07-1759 Die persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Dirk Sijmonse Brommer, jongeman, geboren en woonende alhier met Bregje Corneelisse, weduwe, geboren tot Ackersloot en woonende alhier. Den 17 juni 1759 ’t eerste gebot, den 24 juni 1759 ’t tweede gebot, den 1 julij 1759 ’t derde gebot. Huijden den 1 julij 1759 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde gete- kent. Pieter Kuylman Lammert Oosterling In kennisse van mij Wm Laarman schout en secretaris. In de kantlijn: 3 guldens.
15-06-1760 Die persoonen die van meening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Janse, weduwnaar, woonende tot Baccum met Neeltje Hendrikze Abie, jongedogter, woonende tot Heijloo. Den 1 junij 1760 ’t eerste gebot, den 8 junij 1760 ’t tweede gebot, den 15 junij 1760 ’t derde gebot. Op huijden den 15 junij 1760 acte van betoog uijtgegeven bij mij secretaris Wm Laarman.
25-01-1761 De persoonen die van mening sijn haar in den huwelijke staat te begeven sijn Jan IJsbrantz, jongeman, geboren tot Rinnegom en woonende alhier met Trijntje Gerrits, we- duwe, geboren en woonende alhier. Den 11 januarij 1761 ’t eerste gebot, den 18 januarij 1761 ’t tweede gebot, den 25 januarij 1761 ’t derde gebot. Huijden den 25 januarij 1761 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde gete- kent. Wulbort Boorten Hendrik Schipper In kennis van mij Wm Laarman schout en secretaris.
03-05-1761 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Corneelis Jacobs Hoogewurff, jongeman, geboren tot Uijtgeest en woonende in de Nieuwpoort met Lijsbet Corneelis Caandorp, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 19 april 1761 ’t eerste gebot, den 26 april 1761 ’t tweede gebot, den 3 maij 1761 ’t derde gebot. Huijden den 3 maij 1761 acte van betoog op Alkmaar uijtgegeven, bij mij secretaris Wm Laarman. In de kantlijn: 3 guldens.
03-05-1761 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Claase de Groot, jongeman, geboren in de Egmondermeer en woonende alhier met Maartje Gijsberts van de Kamer, jongedogter, geboren tot Heijloo en woonende alhier. Den 19 april 1761 ’t eerste gebot, den 26 april 1761 ’t tweede gebot, den 3 maij ’t derde gebot. Huijden den 3 maij 1761 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Hendrik Schipper Wulbort Boorten In kennis van mij Wm Laarman schout en secretaris In de kantlijn: 3 guldens.
07-06-1761 De persoonen die van meninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Hendrik Goverse, weduwnaar, tot Heijloo met Maartje Sijmons Raboen, jongedogter, geboren in de heerlijkheijd Egmonden en woonende alhier. Den 24 maij 1761 ’t eerste gebot, den 31 maij 1761 ’t tweede gebot, den 7 junij 1761 ’t derde gebot. Huijden den 7 junij 1761 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde gete- kent. Klaas Jacobse Dekker Hendrik Schipper In kenisse van mij Wm Laarman schout en secretaris.
13-09-1761 De persoonen die van meeninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Sijmonz Louter, jonkman, geboren en woonde alhier met Maartje Pieterse Baccum, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 30 augustus 1761 ’t eerste gebot, den 7 september 1761 ’t tweede gebot, den 13 september 1761 ’t derde gebot. Huijden den 13 september 1761 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Hendrik Schipper Wulbort Boorten In kennis van mij Wm Laarman schout en secretaris.
18-10-1761 De persoonen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Jan Janze Schotfanger, weduwnaar, woonende alhier met Maartje Pieterz Schipper, weduwe, woonende alhier. Den 4 october 1761 ’t eerste gebot, den 11 october 1761 ’t tweede gebot, den 18 october 1761 ’t derde gebot. Huijden den 18 october sijn deese boven- staande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde getekent op datum U S: P: In kennisse van mij Wm Laarman schout en secretaris Klaas Jacobse Dekker Wulbort Boorten. In de kantlijn: 3 guldens.
03-01-1762 De persoonen die van meninge sijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Jan Hendrik Wesseling, weduwnaar, tot Heijloo met Grietje Dalle, jongedogter, geboren te Hasselke en woonende alhier. Den 20 desember 1761 ’t eerste gebot, den 27 desember 1761 ’t tweede gebot, den 3 januarij 1762 ’t derde gebot. Op huijden den 3 januarij 1762 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde gete- kent. Hendrik Schipper Wulbort Boorten In kennis van mij Wm Laarman schout en secretaris.
07-02-1762 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijke staadt te begeven sijn Jan Corneelisz Duijnvelt, weduwnaar, tot Limmen met Grietje Janz de Graaff, weduwe, tot Heijloo. Den 24 januarij 1762 ’t eerste gebot, den 31 januarij 1762 ’t tweede gebot, den 7 februarij 1762 ’t derde gebot. Op huijden den 7 februarij 1762 hiervan de acte van betoog uijtgegeven op datum als boven, bij mij Wm Laarman.
25-04-1762 Die persoonen die van meeninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Gleijnes, jongeman, geboren tot Opdam en woonende alhier met Claasje Jaggums, jongedogter, geboren tot Bockel onder Alkmaar en woonende aldaar. Den 11 april 1762 ’t eerste gebot, den 18 april 1762 ’t tweede gebot, den 25 april 1762 ’t derde gebot. Op huijden den 25 april 1762 hiervan de acte van betoog uijtgegeven bij mij Wm Laarman.
09-05-1762 Die persoonen die van meeninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Hendrik Eenhuijs, jongeman, woonende tot Egmond Binnen met Antje Claase Stedt, jon- gedogter, gebooren en woonende alhier. Den 25 april 1762 ’t eerste gebot, den 2 maij 1762 ’t tweede gebot, den 9 maij 1762 ’t derde gebot. Op den 9 maij 1762 hiervan de acte van betoog uijtgegeven bij mij Wm Laarman.
23-05-1762 Die persoonen de van mening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Pieter Gerritz Kraakman, jongeman, geboren en woonende tot Egmond Binnen met Lijsbet Reijnierz Groot, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 9 maij 1762 ’t eerste ge- bot, den 16 maij 1762 ’t tweede gebot, den 23 maij ’t derde gebot. Op den 23 maij 1762 hiervan de acte van betoog uijtgegeven bij mij Wm Laarman secretaris.

In de kantlijn: 3 gulden.

01-08-1762 Die persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Teijs Corneelisse Hoogzaat, jongeman, geboren te Langereijs en woonende alhier met Mareijtje Bastiaanz Maas, weduwe, woonende onder Sparwouw. Den 18 julij 1762 ’t eer- ste gebot, den 25 julij 1762 ’t tweede gebot, den 1 augustus 1762 ’t derde gebot. Op den 1 augustus 1762 hiervan de acte van betoog uijtgegeven bij mij Wm Laarman secretaris. In de kantlijn: 3 guld.
15-05-1763 Die persoonen de van mening sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jan Pothoff, jongeman, geboren en woonende alhier met Anna Neelisse, weduwe, woonende alhier. Den 1 maij 1763 ’t eerste gebot, den 8 maij 1763 ’t tweede gebot, den 15 maij 1763 ’t derde gebot. Huijden den 15 maij 1763 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent de klok 12 uuren. D D Vries Wullem Kante In kennisse van mij Wm Laarman schout en secretaris In de kantlijn: 3 guld.
15-05-1763 Die persoonen de van meeninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Pons Gerritze Kool, weduwnaar, woonende alhier met Maartje Alderz van Vliet, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 1 maij 1763 ’t eerste gebot, den 8 maij 1763 ’t tweede gebot, den 15 maij 1763 ’t derde gebot. Huijden den 15 maij 1763 sijn deese boven- staande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. In kennisse van mij Wm Laarman schout en secretaris Hendrik Schipper Cornelis Kaandorp. In de kantlijn: 3 guld.
25-09-1763 Die persoonen de van meeninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Oloff Jans Sierke, weduwnaar, alhier met Maartje Pieters Bijl, jongedogter, geboren en woon- ende alhier. Den 11 september 1763 ’t eerste gebot, den 18 september 1763 ’t tweede gebot, den 25 september 1763 ’t derde gebot. Huijden den 25 september 1763 sijn dee- se bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Wullem Kante D D Vries In kennis van mij Wm Laarman schout en secretaris.
20-11-1763 Die persoonen de van meninge sijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Dirk Besteman, jongeman, geboren en woonende te Bergen met Marijtje Jaspers, jonge- dogter, geboren en woonende alhier. Den 6 november 1763 ’t eerste gebot, den 13 no- vember 1763 ’t tweede gebot, den 20 november 1763 ’t derde gebot. Huijden den 20 november 1763 sijn deese bovenstaande personen door ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Cornelis Kaandorp Pieter Nanne In kennis van mij Wm Laarman schout en secretaris In de kantlijn: 3 guld.
22-01-1764 De persoonen die van mening sijn haar in den huuwelijken staad te begeven sijn Albert Bockhout, weduwnaar te Heijloo met Alida Buderman, jongedogter, gebooren en woonende in Desantpoort onder Velsen. Den 8 januarij 1764 ’t eerste gebot, den 15 januarij 1764 ’t tweede gebot, den 22 januarij 1764 ’t derde gebot. Huijden den 22 januarij 1764 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent.

Cornelis Kaandorp Pieter Nanne in kennisse van mij W Laarman schout en secretaris In de kantlijn: 3 gulden.

22-01-1764 De persoonen die van mening sijn haar in den huwelijken staad te bevestigen sijn Willem Claas Bommer, weduwnaar met Antje Heertjes, weduwe, en beijde woonende alhier. Den 8 januarij 1764 ’t eerste gebot, den 15 januarij 1764 ’t tweede gebot, den 22 januarij ’t derde gebot. Huijden den 22 januarij 1764 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Cornelis Kaandorp Pieter Nanne in kennis van mij W Laarman schout en secretaris.
05-02-1764 Die persoonen die van meninge sijn haar in den huwelijken staad te begeven sijn Jan van Wonderen, weduwnaar, alhier met Marijtje Willemz Bommer, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 22 januarij 1764 ’t eerste gebot, den 29 januarij 1764 ’t tweede gebot, den 5 februari 1764 ’t derde gebot. Op huijden den 5 februari 1764 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwe- lijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent.

Cornelis Kaandorp Pieter Nanne In kennis van mij W Laarman schout en secretaris.

12-02-1764 Die persoonen de van mening zijn haar in den huwelijken staad te begeven zijn Jan van Kleeff, jongeman, geboren in de stadt Alkmaar en woonende alhier met Wikkie Hommega, jongedogter, geboren en woonende in de stadt Alkmaar. Den 29 januarij 1764 ’t eerste gebot, den 5 februarij 1764 ’t tweede gebot, den 12 februarij 1764 ’t derde gebot. Den 12 februarij 1764 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Wullem Kant D D Vries Wim Laarman schout en secretaris In de kantlijn: 3 gulden.
13-05-1764 Die persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Jacob Maartenz van de Kamer, jongeman, geboren en woonende alhier met Hillegont Jans Hooglant, jongedogter, geboren en woonende alhier. Den 29 april 1764 ’t eerste gebot, den 6 maij 1764 ’t tweede gebot, den 13 maij 1764 ’t derde gebot. Huijden den 13 maij 1764 zijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepe- nen in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde getekent.

Cornelis Kaendorp Klaas Jacobse In kennis van mij W Laarman schout en secretaris.

13-05-1764 De persoonen die van mening zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Abraham Cornelis IJsendooren, jongeman, geboren in de stadt Alkmaar en woonende alhier met Maartje Cornelis, weduwe, tot Heijloo. Den 29 april 1764 ’t eerste gebot, den 6 maij 1764 ’t tweede gebot, den 13 maij 1764 ’t derde gebot. Huijden den 13 maij zijn deese boven- staande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde getekent. Wullem Kant Gerrit Punt In kennisse van mij W Laarman schout en secretaris.
07-10-1764 Die persoonen de van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Hendrik Janz Tromp, weduwnaar, te Limmen met Trijntje Arienz, weduwe, te Heijloo. Op den 23 september 1764 ’t eerste gebot, den 30 september 1764 ’t tweede gebot, den 7 october 1764 ’t derde gebot. Op den 7 october 1764 hiervan een acte van betoog uijtgegeven, bij mij W Laarman secretaris.
06-01-1765 Die persoonen de van meninge sijn haar ten huwelijken staadt te begeven sijn Jan Willemze Man, jongeman, geboren en woonende alhier met Jannetje Jacobze Schoenmaker, jongedogter, geboren te Warmhuijsen en woonende alhier. Den 23 december 1764 ’t eerste gebot, den 30 december 1764 ’t tweede gebot, den 6 januarij 1765 ’t derde gebot. Op huijden den 6 januarij 1765 sijn deese bovenstaande persoonen door ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staadt bevestigt en ten oirconde getekent. Hendrik Mulder D D Vries In kennis van mij Wilhelmus Laarman.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *