Heiloo Trouwen Civiel 1740-1744

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1740 – 1744.

14-02-1740 De persoonen die van meeninge sijn om haar in den huwelijcken staet te begeven sijn Aelbert Jansz IJpelaan, jongeman, bruijdegom, wonende tot Castricum met Grietje Jans Vaders, jongedogter, bruijt, wonende binnen dese heerlijkleijt. Den 31e januarij 1740 ’t eerste gebot, den 7e februarij 1740 ’t tweede gebot, den 14e februarij 1740 ’t derde gebot. Acte van betoog uijtgegeven den 14e februarij 1740, C Coogh.
29-05-1740 De persoonen die van voornemens sijn ome haar in den huwelijcken staet te begeven zijn Dirk Jacobs van Sante, jongeman, geboortigh van Uijtgeest maar nu wonende binnen oude heerlijkheijt, bruijdegom met Maertje Cornelis Morsch, weduwe, mede wonende alhier, bruijt. Den 15e maij 1740 ’t eerste gebot, den 22e maij 1740 ’t tweede gebot, den 29e maij 1740 ’t derde gebot. Op heden den 29e maij 1740 sijn dese vorenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Cornelis Bommer Reijnier Groot mij present secretaris C Coogh.

10-07-1740 De perssoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staet te begeven zijn Pieter Jans Rancke, jongeman, bruijdegom, met Antje Pieters Schippers, jongedogter, bruijt, beijde wonende alhier. Den 26e junij 1740 ’t eerste gebot, den 3e julij 1740 ’t tweede gebot, den 10e julij 1740 ’t derde gebot. Op heden den 10e julij 1740 sijn dese vorenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij jegenwoordigh secretaris C Coogh.
25-09-1740 De persoonen die van meeninge sijn ome haer in den huwelijken staet te laten bevestigen zijn Stoffel Hendriks, weduwenaer, bruijdegom, wonende alhier met Maertje Albers, jongedogter, bruijt, uijt de heerlijkheijt Obdam. Den 11e september 1740 ’t eerste gebot, den 18e september 1740 ’t tweede gebot, den 25e september 1740 ’t derde gebot. Op heden den 25e september 1740 benne dese bovenstaende persoonen met acte van betoogh van Obdam voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij jegenwoordigh secretaris C Coogh.
05-02-1740 De persoonen die van voornemens sijn haer in den huwelijcken staet te laten bevestigen sijn Poulis Jansz Schotvanger, jongeman, geboortigh van Bergen, maer nu alhier woonagtig, bruijdegom met Trijntje Cornelis Nanne, jongedogter, mede wonende alhier, bruijt. Den 22e januarij 1741 ’t eerste gebot, den 29e januarij 1741 ’t tweede gebot, den 5e februarij 1741 ’t derde gebot. Op heden den 5e februarij 1741 sijn dese vorenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij present secretaris C Coogh.

12-02-1741 De persoonen die van meeninge zijn ome haar in den huwelijcken staet te begeven zijn Mighiel Pieters, jongeman, bruijdegom, met Trijntje Jans, jongedogter, bruijt, geboortigh van Ackersloot en beijde nu alhier woonagtig. Den 29e januarij 1741 ’t eerste gebot, den 5e februarij 1741 ’t tweede gebot, den 12e februarij 1741 ’t derde gebot. Op heden den 12 februarij 1741 sijn dese bovenstaende personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Klaas Dekker mij jegenwoordigh secretaris C Coogh In de kantlijn: 3 gld.
19-02-1741 De personen die haar in den huwelijken staet willen begeven sijn Dirk Cornelis Baccum, jongeman, alhier, bruijdegom, met Maerijtje Wulbers, jongedogter, bruijt, in de Nieupoort onder Alkmaer. Den 5e februarij 1741 ’t eerste gebot, den 12e februarij 1741 ’t tweede gebot, den 19e februarij 1741 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven den 19e februarij 1741, Sulcks ik affirmeer C Coogh. In de kantlijn: pro deo.
26-04-1744 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeeven sijn Klaes Louweris, jongeman, wonende te Castricum bruijdegom met Arijaantje Jans Sierike, jongedogter, bruijt, woonende alhier. Den 12e april 1744 ’t eerste gebot, den 19e april 1744 ’t tweede gebot, den 26e april 1744 ’t derde gebot. Op heeden den 26e april 1744 acte van betoog uijtgegeven. C Coogh. In de kantlijn: 3 gld.
10-05-1744 De persoonen die van meening zijn ome haer in den huwelijcken staet te begeeven zijn Willem Klaes Groenvelt, jongeman, bruijdegom, met Maertje Cornelis Krock, jongedogter, bruijt, beijde woonende onder deese heerlijkheijd. Den 26e april 11744 ’t eerste gebot, den 3e maij 1744 ’t tweede gebot, den 10e maij 1744 ’t derde gebot. Op heeden den 10e maij 1744 deese voornoemde persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde bij deselve geteeckent. P vd Horst Dirk Corne Brouwer Cornelis Bommer In de kantlijn: pro deo.
14-05-1741 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staet te begeven zijn Pieter Klaes Baccum, jongeman, geboortigh uit de Zijp, bruijdegom met Trijntje Cornelis Morsch, jongedogter, bruijt, beijde wonende alhier. Den 30e april 1741 ’t eerste gebot, den 7e maij 1741 ’t tweede gebot, den 14e maij ’t derde gebot. Op heden den 14e maij 1741 sijn dese personen voor ons schout en schepenen in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Pieter Bommer Klaas Dekker In de kantlijn: 3 gld.
28-05-1741 De personen die van voornemens sijn om haar in den huwelijken staat te laten bevesti- gen sijn Dirk Jacobs van Sante, weduwenaer, bruijdegom, geboortigh van Uijtgeest met Klaesje Klaes, jongedogter, bruijt, geboortigh van de Sijdwindt, maer nu beijde wonende alhier. Den 14e maij 1741 ’t eerste gebot, den 21e maij 1741 ’t tweede gebot, den 28e maij 1741 ’t derde gebot. Op heden den 28e maij 1741 sijn dese vorenstaende personen voor ons onderschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Pieter Bommer Aelbert Groot In de kantlijn: pro deo

11-06-1741 De personen die van voornemens sijn om haar in den huwelijken staet te begeven zijn Pieter Jans Oldenburgh, jongeman, bruijdegom, met Trijntje Mies, jongedogter, bruijt, beijde gewoont hebbende alhier, maer nu wonende in de heerlijkheijt Bergen. Den 28e maij 1741 ’t eerste gebot, den 4e junij 1741 ’t tweede gebot, den 11e junij 1741 ’t derde gebot. Op heden den 11e junij 1741 acte van betoogh uijtgegeven.

In de kantlijn: 3 gld.

18-06-1741 De personen die van voornemens sijn om haar in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Hoogland, jongeman, bruijdegom, met Lijsabeth Sijmons Vliet, jongedogter, bruijt. Den 4e junij 1741 ’t eerste gebot, den 11e junij 1741 ’t tweede gebot, den 18e junij 1741 ’t derde gebot. Op heden den 18 junij 1741 sijn dese bovenstaende personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staet bevestigt. P vd Horst Pieter Bommer dit merk bij Claes Decker gestelt In de kantlijn: pro deo.
03-09-1741 De personen die van meeninge sijn om haer in den huwelijken staet te begeven sijn Cornelis Hoogeboom, weduwnaar, bruijdegom, met Antje Vrooms, jongedogter, bruijt, geboortigh van Limmen, maer nu beijde woonende alhier. Den 20e augustus 1741 ’t eerste gebot, den 27e augustus 1741 ’t tweede gebot, den 3e september 1741 ’t derde gebot. Op heden den 3e september 1741 sijn dese bovenstaende personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staet bevestigt.

P vd Horst dit merk bij Claes Ariens Man gestelt Jan Meegen In de kantlijn: pro deo.

08-10-1741 De personen die van meeninge sijn ome haer in den huwelijken staet te laten bevestigen zijn Wulbert Cornelis Boorte, jongeman, bruijdegom, met Klaesje Sijmonts, jongedogter, bruijt, geboortigh van Castricum, maer nu beijde wonende alhier. Den 24e september 1741 ’t eerste gebot, den 1e october 1741 ’t tweede gebot, den 8e october 1741 ’t derde gebot. Op heden den 8e october 1741 sijn dese vorenstaende personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Klaes Jacobse Decker C Coogh secretaris dit merk bij Claas Ariens Man gestelt.
12-01-1742 De personen die van voornemens zijn om haer in den huwwelijcken staet te begeven zijn Cornelis Jans Decker, weduwenaer, wonende in Enigenburgh onder de banne van Sint Maarten, bruijdegom met Immetje Sijmons Brammer, jongedogter, wonende alhier, bruijt. Den 24e december 1741 ’t eerste gebot, den 31e december 1741 ’t tweede gebot, den 7e januarij 1742 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven den 12e januarij 1742. C Coogh secretaris In de kantlijn: pro deo.
28-01-1742 De persoonen die van meninge sijn om haer in den huwelijken staet te begeven sijn Jan Louris Rijcke, weduwenaer, bruijdegom, wonende onder de heerleijkheijd Bergen met Lijsabeth Klaes Bommer, jongedogter, bruijt, wonende alhier. Den 14e januarij 1742 ’t eerste gebot, den 21e januarij 1742 ’t tweede gebot, den 28e januarij 1742 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven den 28e januarij 1742. Sulcks ik affirmeere C Coogh. In de kantlijn: 6 gld . Acte van betoog voldaan den 21e junij 1742.
06-05-1742 Die personen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te laten bevestigen sijn Aelbert Boeckhout, jongeman, bruijdegom, geboortigh uijt ´t graefschap Lingen, maer nu woonende tot Limmen met Anna Brouwers, jongedogter, bruijt, geboortigh uijt ´t Keurvorstendom Keulen, maer nu alhier woonagtigh. Den 22e april 1742 ´t eerste gebot, den 29e april 1742 ´t tweede gebot, den 6e maij 1742 ´t derde gebot. Op heden den 6e maij 1742 sijn dese voren genoemde persoonen met acte van betoogh van Limmen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt. P vd Horst Pieter Bommer Aelbert Groot In de kantlijn: pro deo.
10-06-1742 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Jan Jacobs Veel (****), jongeman, geboortig van Ackersloot, maer nu wonende alhier bruijdegom met Maertje Jans Eigroed (****) alias Benist, jongedogter, meede wonende alhier, bruijt. Den 27e maij 1742 ´t eerste gebot, den 3e junij 1742 ´t tweede gebot, den 10e junij 1742 ´t derde gebot. Op heden den 10e junij 1742 sijn dese bovengemelde persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. Pieter Bommel P Bommer vd Horst Jan Stammis In de kantlijn: pro deo.
02-07-1742 De persoonen die van meeninge sijn ome haer in den huwelijcken staet te laten bevesti- gen sijn Jacob Jacobs Stierip, jongeman, bruijdegom, wonende alhier met Maertje Cornelis Schoenmacker, weduwe, wonende tot Graft. Den 17e junij 1742 ´t eerste gebot, den 24e junij 1742 ´t tweede gebot, den 1e julij 1742 ´t derde gebot. Den 2e julij 1742 acte van betoogh uijtgegeven. C Coogh. In de kantlijn: 3 gld
07-10-1742 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijken staet te begeven sijn Klaes Willems Aelee, jongeman en bruijdegom, wonende onder de stadt Alcmaer met Arijaantje Cornelis de Boer, jongedogter, bruijt, wonende op Boeckel onder de heerlijkheijd Heijloo. Den 23e september 1742 ´t eerste gebot, den 30e september 1742 ´t tweede gebot, den 7e october 1742 ´t derde gebot. Op heeden den 7 october 1742 acte van betoogh uijtgegeven, bij mij secretaris C Coogh.
27-01-1743 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Jacob Meijns, jongeman, brujjdegom, wonende in de heerlijkheijd Baccum met Trijntje Cornelis Baccum, jongedogter, bruijt, geboortigh van hier, maer nu woonende tot Limmen. Den 13e januarij 1743 ´t eerste gebot, den 20e januarij 1743 ´t tweede gebot, den 27e januarij 1743 ´t derde gebot. Op heden den 27e januarij 1743 acte van betoogh uijtgegeven, bij mij secretaris C Coogh.
17-02-1743 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Pieter Jans Visser, jongeman, bruijdegom, wonende tot Limmen met Marijtje Jacobs, jon- gedogter, bruijt, wonende alhier. Den 3e februarij 1743 ´t eerste gebot, den 10e februarij 1743 ´t tweede gebot, den 17e februarij 1743 ´t derde gebot. Op heeden den 17e februarij 1743 acte van betoogh uijtgegeven. (Handtekeningen moeilijk leesbaar) C Caendorp C Coogh In de kantlijn: 6 gld.
28-04-1743 De persoonen die van meeninge sijn ome haer in den huwelijcken staet te laten bevestigen sijn Louris Reijniers Groot, jongeman, bruijdegom, met Trijntje Aerjens Nanne, jonge- dogter, bruijt, beijde woonende binnen deese heerlijkheijd. Den 14e april 1743 ’t eerste ge-bot, den 21e april 1743 ’t tweede gebot, den 28e april 1743 ’t derde gebot. Op heden den 28e april 1743 sijn deese bovenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Cornelis Bommer C Caendorp mij present secretaris C Coogh In de kantlijn: 3 gld.
28-04-1743 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Kornelis Koonings, weduwenaer, bruijdegom, woonende alhier in de Boeckelder Meer met Trijntje Jacobs Haes, jongedogter, woonende onder de heerlijkheijd Bergen. Den 14e april 1743 ´t eerste gebot, den 21e april 1743 ´t tweede gebot, den 28e april 1743 ´t derde gebot. Op heeden den 28e april 1743 sijn deese vorenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen met acte van betoogh van Bergen in den huwelijcken staet bevestigt des ten oirconde geteeckent. P vd Horst Cornelis Bommer C Caendorp mij present secretaris C Coogh.
28-04-1743 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te laten be- vestigen zijn Dirk Cornelis Nanne, jongeman, bruijdegom, alhier met Antje Frans van Dijck, jongedogter, woonende tot Castricum. Den 14e april 1743 ´t eerste gebot, den 21e april 1743 ´t tweede gebot, den 28e april 1743 ´t derde gebot. Op heeden den 28e april 1743 sijn deese vorenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepe- nen met acte van betoogh van Castricum in den huwelijcken staet bevestigt en ten oircon- de geteeckent. P vd Horst Cornelis Bommer C Caendorp mij present secretaris C Coogh In de kantlijn: 3 gld.
26-01-1744 De persoonen die van voornemens sijn om haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Klaes Willems Fuijck, jonghman, bruijdegom, geboortigh onder de banne van Krommenie met Trijntje Pieters Scippers, jongedogter, bruijt, maer nu beijde woonende alhier. Den 12e januarij 1744 ´t eerste gebot, den 19e januarij 1744 ´t tweede gebot, den 26e januarij 1744 ´t derde gebot. Op heeden den 26e januarij 1744 sijn deese bovenstaende persoonen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Kaendorp.

09-02-1744 De persoonen die van meninge sijn om haar in den huwelijcken staet te begeeven zijn Cornelis Jacobs Stierip, jongeman, bruijdegom, met Hilgond Jans Tuijn, jongedogter, bruijt, geboortigh van Rustenburgh onder Ursem beijde nu alhier woonagtigh. Den 26e januarij 1744 ´t eerste gebot, den 2e februarij 1744 ´t tweede gebot, den 9e februarij 1744 ´t derde gebot. Op heeden den 9e februarij 1744 sijn deese bovenstaende persoonen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Kaendorp mij jegenwoordigh secretaris C Coogh.
09-02-1744 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeeven sijn Jan Jans Schotvanger, jongeman, bruijdegom, geboortigh van Bergen met Trijntje Dirks Baers, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtig. Den 26e januarij 1744 ’t eerste gebot, den 2e februarij 1744 ’t tweede gebot, den 9e februarij 1744 ’t derde gebot. Op heeden den 9 februarij 1744 sijn deese vorenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Kaendorp C Coogh
26-03-1744 De persoonen die van meeninge sijn om haer in den huwelijcken staet te laten bevestigen zijn Koenraed Hendriks Volmer, jongeman, bruijdegom, geboortige uijt ’t graefschap Louwensteijn in ’t Keurvorstendom Hanover, maer mu alhier woonagtigh met Grietje Hendriks van der Moolen, jongedogter, bruijt, geboortigh uijt ’t graefschap Osnabrugge en nu woonagtigh in de heerlijkheijd Limmen. Den 2e februarij 1744 ’t eerste gebot, den 9e februarij 1744 ’t tweede gebot, den 16e februarij 1744 ’t derde gebot. Op heeden den 16e februarij 1744 sijn deese vorenstaende persoonen voor ons schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten orconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Kaendorp.
26-04-1744 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeeven sijn Klaes Louweris, jongeman, wonende te Castricum bruijdegom met Arijaantje Jans Sierike, jongedogter, bruijt, woonende alhier. Den 12e april 1744 ’t eerste gebot, den 19e april 1744 ’t tweede gebot, den 26e april 1744 ’t derde gebot. Op heeden den 26e april 1744 acte van betoog uijtgegeven. C Coogh

In de kantlijn: 3 gld.

10-05-1744 De persoonen die van meening zijn ome haer in den huwelijcken staet te begeeven zijn Willem Klaes Groenvelt, jongeman, bruijdegom, met Maertje Cornelis Krock, jongedogter, bruijt, beijde woonende onder deese heerlijkheijd. Den 26e april 11744 ’t eerste gebot, den 3e maij 1744 ’t tweede gebot, den 10e maij 1744 ’t derde gebot. Op heeden den 10e maij 1744 deese voornoemde persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde bij deselve geteeckent. P vd Horst Dirk Corne Brouwer Cornelis Bommer.
23-10-1744 De persoonen die van voornemens sijn om haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Cornelis Maertens, weduwenaer, wonende in de Beverwijck, bruijdegom met Maertje Claes Ronge, jongedogter, woonende alhier, bruijt. Den 4e october 1744 ’t eerste geboth, den 11e october 1744 ’t tweede geboth, den 18e october 1744 ’t derde geboth. Op heeden den den 23e october 1744 de acte van betoog overgegeven.

C Cooge In de kantlijn: pro deo.

22-11-1744 De persoonen die van meeninge sijn om haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Sijmon Cornelis Vander Veer, jongeman, bruijdegom, wonende tot Limmen met Trijntje Cornelis Cooge, jongedogter, bruijt. Den 8e november 1744 ’t eerste gebot, den 15e november 1744 ’t tweede gebot, den 22e november ’t derde gebot. Op heeden den 22e november acte van betoog overgegeven. In de kantlijn: 3:0:0.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *