Heiloo Trouwen Civiel 1745-1752

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1745 – 1752.

31-01-1745 De persoonen die van voornemens sijn om haer in den huwelijcken staet te laten bevesti- gen sijn Klaes Kaendorp, jongeman, bruijdegom met Antje Scippers, weduwe, bruijt beijde wonende alhier. Den 17e januarij 1745 ’t eerste gebot, den 24e januarij 1745 ’t tweede gebot, den 31e januarij ’t derde gebot. Op heeden den 31e januarij 1745 sijn deese vorenstaende persoonen voor ons schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteekend. P. vd Horst Cornelis Bommer Klaas J Dekker In de kantlijn: 3:0:0.
14-02-1745 De persoonen die van voornemen sijn om haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Poulis Jans Schotvanger, weduwenaar en bruijdegom, woonende alhier met Jans, weduwe, woonende tot Castricum bruijdt. Den 31e januarij 1745 ’t eerste gebot, den 7e februarij 1745 ’t tweede gebot, den 14e februarij 1745 ’t derde gebot. Op heeden den 14e februarij 1745 de acte van betoog overgegeven. In de kantlijn: 3:0:0.
13-06-1745 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staet te laten bevesti- gen sijn Jan Pieters Voormeer, jonghman, bruijdegom met Antje Corneelis, weduwe, bruijt. Den 30e maij 1745 ’t eerste gebot, den 6e junij 1745 ’t tweede gebot, den 13e junij ’t derde gebot. Op heeden den 13e junij 1745 sijn deese vorenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckend. P vd Horst Dirk Corneelis Brouwer Jacob Jansz Hansz. In de kantlijn: pro deo.
21-11-1745 De persoonen die van meening sijn om haer in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Hendrik Roelofs, jonghman, geboortig van Molberge uijt Munsterland bruijdegom met Aefje Jans, weduwe, bruijt, beijde woonende alhier. Den 7e november 1745 ’t eerste gebot, den 14e november 1745 ’t tweede gebot, den 21e november 1745 ’t derde gebot. Op heeden den 21e november 1745 sijn deese vorenstaande persoonen voor ons onder- geschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde getekend. P vd Horst Cornelis Bommer Dirk Brouwer. In de kantlijn: pro deo.
23-01-1746 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijken staet te laten bevesti- gen sijn Maerten Jans de Wild (****), weduwenaer, bruijdegom, met Trijntje Dirks Baers, jongedogter, beijde woonende alhier. Den 9e januarij 1746 ’t eerste gebot, den 16e januarij ’t tweede gebot, den 23e januarij ’t derde gebot. Op heeden den 23e januarij 1746 sijn deese vorenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde geteeckend. P vd Horst schout Cornelis Bommer Dirk Cornelis Brouwer In de kantlijn: pro deo.
06-02-1746 De persoonen die van voornemens sijn om haer in den egten staet te laten bevestigen sijn Dirk van Foorne (****), weduwenaar en bruijdegom, wonende op Assumburgh onder de banne van Uijtgeest met Lijsabet Aris, jongedogter, bruijt, wonende alhier. Den 23e januarij 1746 ’t eerste gebot, den 30e januarij 1746 ’t tweede gebot, den 6e februarij ’t derde gebot. Op heeden den 6e februarij 1746 de acte van betoog overgegeven. In de kantlijn: pro deo.
13-02-1746 De persoonen die van meening sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn Jacob Jansz Kroone, jongeman, van Bergen, bruijdegom met Trijntje Aerjens Schoenmaecker, jongedogter, bruijd, beijde wonende alhier. Den 30e januarij 1746 ’t eerste gebot, den 6e februarij 1746 ’t tweede gebot, den 13e februarij 1746 ’t derde gebot. Op heeden den 13e februarij 1746 sijn deese voornoemde persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde geteeckend. P vd Horst Cornelis Bommer Dirk Corn Brouwer.
13-02-1746 De persoonen die van voornemens sijn om haer in den huwelijken staet te begeven sijn Cornelis Dirks, jonghman, uijt de Schermeer bruijdegom met Trijntje Gerrits Nanne (8888), jonge-dogter, beijde alhier woonagtig. Den 30e januarij 1746 ’t eerste gebot, den 6e februarij ’t tweede gebot, den 13e februarij ’t derde gebot. Op heeden den 13e februarij 1746 sijn deese voornoemde personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staed bevestigt en ten oirconde getekent. P vd Horst Cornelis Bommer Dirk Cornelis Brouwer In de kantlijn: pro deo.
20-02-1746 De persoonen die van voornemens sijn om haer in den egten staet te laten bevestigen sijn IJsbrand Klaes, weduwnaar en bruijdegom met Bregje Jans, weduwe en bruijdt. Den 6e februarij 1746 ’t eerste gebot, den 13e februarij ’t tweede gebot, den 20e februarij 1746 ’t derde gebot. Op heeden den 20e februarij 1746 sijn deese bovenstaende personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckend.

P vd Horst Cornelis Bommer dit merk bij Klaas Groot als schepen gestelt In de kantlijn: pro deo.

13-11-1746 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijken staet te laten bevesti- gen zijn Kornelis Klaes Ronge, jongeman, bruijdegom, wonende alhier met Aeltje Jans Hogerduijn, jongedogter, bruijd, wonende tot Scagen. Den 30e october 1746 ´t eerste gebot, den 6e november 1746 ´t tweede gebot, den 13e november 1746 ´t derde gebot. Op heeden den 13e november 1746 sijn deese bovenstaande persoonen met acte van betoog van Scagen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den hu- welijken staet bevestigt en ten oirconde geteekent.

P vd Horst Jan S Taammis (****) Corneelis Jans In de kantlijn: pro deo.

16-04-1747 De personen die van voornemens sijn omme haer in den huwelijken staet te laten bevestigen zijn Arien Dirks Cooge, weduwnaar en bruijdegom met Aagje Cornelis Hogerduijn, jongedogter, bruijd wonende tot Heemskerk op’t Hofland aan Duijn beijde alhier woonagtig in Oesdom. Den 2e april 1747 ’t eerste gebot, den 9e april 1747 ’t tweede gebot, den 16e april 1747 ’t derde gebot. Op heden den 16e april 1747 sijn deese bovenstaande personen met acte van betoogh van Heemskerk voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckend. P vd Horst in absentie als clerq Arien Willemsz Man Jacob Hansz Pieter Bommer. In de kantlijn: 3:0:0.
30-04-1747 De personen die van voornemens sijn omme haer in den huwelijken staet te laten beves- tigen zijn Wulbert Cornelisz Krock, jongman, bruijdegom, met Antje Hendriks, jongedoch- ter, bruijd, beijde alhier woonagtigh. Den 16e april 1747 ’t eerste gebot, den 23e april 1747 “t tweede gebot, den 30e april 1747 ’t derde gebot. Op heeden den 30e april 1747 sijn deese bovenstaande personen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde geteeckend. P vd Horst in absentie als clerq A W Man Reijnier Groot Cornelis Kaandorp In de kantlijn: pro deo.
14-01-1748 De persoonen die van voornemens sijn ome haar in den huwelijken staet te begeven sijn Louris Jans Beemsterman, jongeman, geboortigh van Opperdoes, bruijdegom, met Jannetje Jans Cappiteijn, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 31e december 1747 ’t eerste gebot, den 7e januarij 1748 ’t tweede gebot, den 14e januarij 1748 ’t derde gebot. Op heden den 14e januarij 1748 sijn deese vorenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteekent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Kaendorp In de kantlijn: pro deo.
28-01-1748 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den Huwelijcken staet te begeeven sijn Arien Louris Sieriks, jonghman, bruijdegom, met Trijntje Juriaens Burgerlingh, jonge- dogter, bruijt, beijde wonende alhier. Den 14e januarij 1748 ’t eerste gebot, den 21e januarij 1748 ’t tweede gebot, den 28e januarij 1748 ’t derde gebot. Op heeden den 28e januarij 1748 sijn deese bovenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepe-nen van Heijloo en Oesdom in den heyligen egten staet ingesegent en ten oirconde geteeckent, huijden als boven.

P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Kaendorp In de kantlijn: pro deo.

25-02-1748 De persoonen die van meeninge sijn om haar in den huwelijcken staet te begeven sijn Pieter Klaesz Baccum, jongeman, bruijdegom, wonende alhier met Grietje Cornelis Nelle, jongedogter, bruijt, geboortigh van Limmen maar nu meede alhier woonagtigh. Den 11e februarij 1748 ’t eerste gebot, den 18e februarij 1748 ’t tweede gebot, den 25e februarij 1748 ’t derde gebot. Op heeden den 25e februarij 1748 sijn deese vorenstaande personen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Cornelis Kaendorp Jacob Schoenmaker.
26-05-1748 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijken staet te laten bevesti- gen sijn Dirk Willems Heemskerk, jongeman, bruijdegom, wonende alhier met Grietje Gerrits Nanne, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 12e maij 1748 ’t eerste gebot, den 19e maij 1748 ’t tweede gebot, den 26e maij 1748 ’t derde gebot. Op heeden den 26e maij 1748 sijn deese bovenstaande personen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oorconde geteeckent. P vd Horst Pieter Bommer Klaas Dekker In de kantlijn: pro deo.
02-02-1749 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staet te laten bevesti- gen sijn Frederick Jansz de Bruijn, jongeman, bruijdegom, met Lijsabeth Josephs den Blinde, jongedogter, bruijt, beijde wonende alhier. Den 19e januarij 1749 ’t eerste gebot, den 26e januarij 1749 ’t tweede gebot, den 2e februarij 1749 ’t derde gebot. Op heeden den 2e februarij 1749 sijn deese vorenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heyligen egten staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Pieter Bommer Jacob Schoenmaker In de kantlijn: pro deo.
27-04-1749 De persoonen die van meeninge sijn om haar in den huwelijken staet te begeven sijn Job Alders Buijs, jongeman, bruijdegom, wonende tot Egmond aan Zee met Jannetje Franse, jongedogter, bruijd, wonende alhier. Den 13e april 1749 ’t eerste gebot, den 20e april 1749 ‘t tweede gebot, den 27e april 1749 ’t derde gebot. Op heeden den 27e april 1749 acte van betoog gegeven. C Cooge.
22-06-1749 De personen die van meeninge sijn om haar in den huwelijcken staet te begeven sijn Dirk Jacobs Tromp, weduwenaer, bruijdegom, met Jannetje Jans Welbooren, jongedogter, bruijt, geboortigh van Wummenum maar nu beijde alhier woonagtigh. Den 8e junij 1749 ’t eerste gebot, den 15e junij 1749 ’t tweede gebot, den 22e junij 1749 ’t derde gebot. Op heeden den 22e junij 1749 sijn dese bovenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heijligen egten staat be- vestigt en ten oirconde getekent.

P vd Horst Klaas Mot Jan Stamms mij present secretaris G C Iken In de kantlijn: pro deo.

21-09-1749 De personen die van meninge sijn omme haar in den huwelijken staat te begeven sijn Pieter Anders (****) Abe, jongman, bruijdegom met Merijtje (*****) Harmes van Argte(****), jongedogter, geboortig van Heemskerk. Den 7e september 1749 ’t eerste gebot, den 14e september 1749 ’t tweede gebot, den 21e september ’t derde gebot. Op heden den 21e september sijn deese bovenstaande personen met acte van betoog voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heyligen egten staat bevestigt en ten oirconde getekend.

P vd Horst Klaas Mot Klaas Jacobsz mij present G C Iken In de kantlijn: pro deo.

11-01-1750 De personen die van meninge sijn ome haar in den huwelijken staat te begeven sijn Jacob Caase Baccum, jongeman, geboortig uijt de Sijp bruijdegom met Immetje Dirks, jongedogter, geboortig van Sint Pankeras, bruijt, beijde wonende alhier. Den 28 december 1749 ’t eerste gebot, den 4 januarij 1750 ’t tweede gebot, den 11 januarij 1750 ’t derde gebot. Op heden den 11 januarij 1750 sijn dese bovenstaande personen voor ons schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heijligen egten staat bevestigt en ten oorconde getekent.

P vd Horst Klaas Mot Klaas Jacobs mij present secretaris G C Iken (****) In de kantlijn: pro deo

08-03-1750 De personen die van meninge sijn ome haar in den huwelijken staat te begeven sijn Jan Eekhoff, weduwenaar, geboortig van Hannover nu wonende alhier bruijdegom met Trijntie Bartels, weduwe, geboortig van Frederikstad maar nu woonagtig tot Amsterdam. Den 15 februari 1750 ’t eerste gebot, den 22 februari 1750 ’t tweede gebot, den 1 maart 1750 ’t derde gebot. Op heden den 8 maart 1750 sijn dese bovenstaande personen met acte van betoog voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den Heijligen Egten staat bevestigt en ten oirconde getekent. P vd Horst, Jan Stamms mij present, secretaris, G.C. Iken (****).
26-04-1750 De personen die van meninge sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn P C Mors, jongeman, geboortig van Heijloo met Maartje Poulus Smakker(****), jongedogter, geboortig van Wijk aan Duijn nu woonagtig tot Heemskerk. Den 12 april 1750 ’t eerste gebot, den 19 april 1750 ’t tweede gebot, den 26 april 1750 ’t derde gebot. Op heden den 26 april 1750 acte van betoog gegeven. G C Iken (****) secretaris

In de kantlijn: de classes (****) 3gl

22-11-1750 De persoonen die van meninge sijn ome haar in den huwelijken staat te begeven sijn Teunis Sijmese Vliet, weduwenaar, geboortig van Heijloo met Janneke Rijers van Houten, jongedogter, geboortig van Wimmenum nu woonagtig alhier. Den 8 november 1750 ’t eerste gebot, den 15 november 1750 ’t tweede gebot, den 22 november 1750 ’t derde ge- bot. Huijde den 22 november 1750 sijn deese bovenstaande persoonen voor ons schout en schepenen in den heijligen egten staat bevestigt en ten oirconde getekent.

P vd Horst Cornelis Bommer Dirk Brouwer mij present secretaris G C Iken (****) In de kantlijn: pro deo

09-01-1752 De persoonen die van meninge sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn Cornelis Sijments, jongeman met Maartie Harmes, jongedogter, beijde geboortig en wonende tot Heijloo. Den 6 december 1751 ‘t eerste gebot, den 2 januarij 1752 ’t tweede gebot, den 9 januarij 1752 ’t derde gebod.

Huijde den 9 januarij 1752 sijn deese bovenstaande persoonen voor ons schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heijligen egten staat bevestigt en ten oirconde getekent.

P vd Horst Cornelis Bommer Dirk Brouwer mij present secretaris G C Iken (****) In de kantlijn: pro deo

16-01-1752 De persoonen die van meninge sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn Dirk Cornelis Brouwer, jongeman met Antie Pieters Bommer, jongedogter, beijde geboortig en wonende tot Heijloo. Den 2 januarij 1752 ’t eerste gebot, den 9 januarij 1752 ’t tweede gebot, den 16 januari 1752 ’t derde gebot. Huijde den 16 januarij 1752 sijn dese boven- staande persoonen voor ons schout en schepenen der heerlijkheijd Hijloo en Oesdom in den heijligen egten staat bevestigt en ten oorconde getekent.

P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij present secretaris G C Iken (****) In de kantlijn: classis 6 guld

16-01-1752 De persoonen die van meninge sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn Louris Pieterse Bommer, jongeman met Grietie Cornelis Caandorp, jongedogter, beijde geboortig en woonende alhier. Den 2 jannuari 1752 ’t eerste gebot, den 9 jannuari 1752 ’t tweede gebot, den 16 jannuari 1752 ’t derde gebot. Huijde den 16 jannuari 1752 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heijligen egten staat bevestigt en ten ooirconde getekent.

P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij present secretaris G C Iken (****) In de kantlijn: 6 guld

06-02-1752 De persoonen die van meninge sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn Pieter Cornelisse, jongeman, van Heijloo met Maartie Jans, jongedogter, van Akersloot. Den 23 jannuari 1752 ’t eerste gebot, den 30 jannuari 1752 ’t tweede gebot, den 6 febru- ari ’t derde gebot. Op den 6 februari 1752 acte van betoog gegeven. GC Iken (****) secretaris

In de kantlijn: pro deo

04-06-1752 De persoonen die van meninge sijn om haar in den huwelijken staat te begeven sijn Pieter Claase Baccum, weduwenaar, van Heijloo met Grietie Jacobse hees (****), jongedogter, van Bergen. Den 21 meij 1752 ’t eerste gebot, den 28 meij 1752 ’t tweede gebot, den 4 junij 1752 ’t derde gebot. Huijde den 4 junij 1752 sijn deese bovenstaande persoonen met acte van betoog van Bergen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den heijligen egten staat bevestigt en ten oirconde getekent.

P vd Horst Louris R Groot Cornelis Kaendorp mij present secretaris G C Iken (****) In de kantlijn: pro deo

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *