Heiloo Trouwen Civiel 1734-1739

Heiloo Huwelijken Civiel 1734 – 1794

Periode 1734 – 1739.

07-02-1734 De persoonen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Pieter Cornelis Baccum, jonghman, bruidegom, wonende tot Heijloo met Aaltje Ariens Man, weduwe, bruijt, mede wonende tot Heijloo. Den 24e januarij 1734 ’t eerste gebot, den 31e januarij 1734 ’t tweede gebot, den 7e februarij 1734 ‘t derde gebod. Op heeden den 7e februarij 1734 zijn deese bovenstaande persoonen voor den schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat bevestigt. P vd Horst Reijnier Groot Pieter Claes Bommer mij tegenwoordigh secretaris C Coogh.
07-02-1734 De persoonen die haar ten huwelijcken staat willen begeven zijn Jan Cornelis, jonghman, wonende in Oesdom op Zevenhuijsen bruijdegom met Trijntje Vlaar, jongedogter, mede te Heijloo woonagtigh, bruijt. Den 24e januarij 1734 ’t eerste gebot, den 31e januarij 1734 ’t tweede gebot, den 7e februarij 1734 ’t derde gebot. Op den 7e februarij 1734 sijn voor mij Pieter van der Horst schout en ondergeschreven schepenen van Heijloo en Oesdom dese bovenstaande persoonen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Pieter Claes Bommer mij present secretaris C Coogh.
16-05-1734 De persoonen die haar ten huwelijcken staat willen begeven sijn Cornelis Willems Kuijs, weduwenaar, bruijdegom, wonende tot Castricum met Aagje Jans, jongedogter, bruijt, ge- boortigh van Heijloo mede nu wonende tot Castricum. Den 2e maij 1734 ’t eerste gebot, den 9e maij 1734 ’t tweede gebot, den 16e maij 1734 ’t derde gebot. Den 16e maij 1734 acte van betoogh uijtgegeven. C Coogh secretaris.
15-08-1734 De personen die voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Jan Hendriks, geboortigh van Carspel Vrede, jongeman en bruijdegom, met Stijntje Barents, weduwe, wonende alhier, bruijt. Den 1e augustus 1734 ’t eerste gebot, den 8e augustus 1734 ’t tweede gebot, den 15e augustus 1734 ’t derde gebot. Op heden den 15e augustus 1734 sijn dese voornoemde personen voor den schout en twee ondergeschreven schepenen der heerlijkheijd Heijloo in den huwelijcken staat bevestigt. P vd Horst Claes Pieters Bommer Arie Groot mij present secretaris C Coogh.
10-10-1734 De persoonen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Arien Jacobs Tromp, jongeman, bruijdegom, met Bregje Jans Breetvelt, jongedogter, bruijt, beijde wonende in de heerlijkheijd van Heijloo. Den 26e september 1734 ’t eerste gebot, den 3e october 1734 ’t tweede gebot, den 10e october 1734 ’t derde gebot. Op heden den 10e october 1734 sijn dese personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt. Anno 1734 P vd Horst Reijnier Groot Arie Groot C Coogh secretaris.
07-11-1734 De personen die van voornemens sijn om haar in den huwedlijcken staat te begeven sijn Dirk Jacobs Tromp, jongeman, bruijdegom, met Aefje Zijmonts Scraema(****), jongedog- ter, bruijt, beijde wonende in de heerlijkheijd Heijloo. Den 24e october 1734 ’t eerste gebot, den 31e october 1734 ’t tweede gebot, den 7e november 1734 ’t derde gebot. Den 7e november 1734 sijn dese vorenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt.

P vd Horst Reijnier Groot Arie Groot mij present secretaris C Coogh.

06-02-1735 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Pieter Zijmons Morsel, jongeman, geboortigh van Heijloo, maar tegenwoordigh wonende tot Uijtgeest bruijdegom met Aafje Jacobs Vis, jongedogter, mede wonende tot Uijtgeest. Den 23e januarij 1735 ’t eerste gebot, den 30e januarij 1735 ’t tweede gebot, den 6e februarij 1735 ’t derde gebot. Den 6e februarij 1735 acte van betoogh uijtgegeven. Sulcks ik affirmeer C Coogh.
20-02-1735 De persoonen die van meening sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Arien Dirks Beth, jongeman, geboortigs uijt de Oude Sijpe, maar nu wonende alhier, bruijdegom met Grietje Jans Benist, jongedogter, mede wonende alhier, bruijt. Den 6e februarij 1735 ’t eerste gebot, den 13e februarij 1735 ’t tweede gebot, den 20e februarij 1735 ’t derde gebot. Op den 20e februarij 1735 sijn dese personen voor ons ondergeschreven Pieter van der Horst, schout, Reijnier Jacobs Groot en Airjen Pieters Groot, schepenen, in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Arie Groot mij present secretaris C Coogh.
01-05-1735 De persoonen die van meeninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Albert Harmens, jongeman, bruijdegom, met Arijaantje Jans, jongedogter, bruijt, beijde wonende binnen de heerlijkheijd. Den 17e april 1735 ’t eerste gebot, den 24e april 1735 ’t tweede gebot, den 1e maij ’t derde gebot. Op heden den 1e maij 1735 sijn dese bovenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Arie Groot C Coogh.
19-06-1735 De persoonen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Pieter Cornelis Bogertman, weduwenaar, bruijdegom, wonende tot Heijloo met Maartje Koene, jongedogter, bruijt, van Castricum. Den 5e junij 1735 ’t eerste gebot, den 12e junij 1735 ’t derde gebot, den 19e junij 1735 ’t derde gebot. En sijn dese vorenstaande perso- nen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt den 19e junij 1735 en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Arie Groot Reijnier Groot mij present secretaris C Coogh

09-10-1735 De persoonen die van voornemens zijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Klaas Ariensz Stedt, weduwenaar, bruijdegom, wonende tot Heijloo met Maartje Dirks, jongedogter, bruijt, geboortig van ’t Zijdwint, maar nu woonend tot Heijloo. Den 5e september 1735 ’t eerste gebot, den 2e october 1735 ’t tweede gebot, den 9e october 1735 ’t derde gebot. En zijn dese voorenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt den 9e october 1735 en ten oirconde getekent. P vd Horst Claes Pieters Bommer Buijcke Reijers Borst mij present secretaris C Coogh.
29-01-1736 De persoonen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Wulbert Wulbers Boorter, weduwenaar, bruijdegom, met Antje Dirks Ackersloot, weduwe, bruijt, beijde binnen de heerlijkheijd Heijloo woonagtigh. Den 15e januarij 1736 ’t eerste gebot, den 22e januarij 1736 ’t tweede gebot, den 29e januarij 1736 ’t derde gebot. Op heden 29e januarij 1736 zijn dese vorenstaande persoonen voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirvonde geteeckent. P vd Horst Claas Pieters Bommer Arie Groot C Coogh.
05-02-1736 De personen die van voornemens sijn ome haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Claas Jacobs Tromp, weduwenaar, wonende onder de heerlijkheijt Baccum, bruijdegom, met Antje Jans, jongedogter, geboortig van hier maar nu wonende onder de heerlijkheijt Baccum. Den 22e januarij 1736 ’t eerste gebot, den 29e januarij 1736 ’t tweede gebot, den 5e februarij 1736 ’t derde gebot. Den 5e februarij 1736 acte van betoogh uijtgegeven.
12-02-1736 De personen die van meeninge sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Wulbert Ariens Stedt, jongeman, bruijdegom, met Antje Jans van Seresluijck(****), weduwe, bruijt, beijde wonende alhier in Oesdom. Den 29e januarij 1736 ’t eerste gebot, den 5e februarij 1736 ’t tweede gebot, den 12e februarij 1736 ’t derde gebot. Op heden den 12e februarij 1736 sijn dese vorenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Claas Pieters Bommer Buijcke Reijers Borst sulcks ik affirmeer C Coogh.
22-04-1736 De personen die van meeninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Jan Pieters Scipper, jongeman, bruijdegom, met Trijntje IJsbrants Prins, jongedogter, bruijt, beijde wonende alhier in Oesdom. Den 8e april 1736 ’t eerste gebot, den 15e april 1736 ’t tweede gebot, den 22e april 1736 ’t derde gebot. Op heden den 22e april 1736 sijn dese vorenstaande personen in den huwelijcken staat bevestigt voor ons ondergeschreven schout en schepenen en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Arie Groot Pieter Claase Bommer mij present secretaris C Coogh.
29-04-1736 De persoonen die van voornemens sijn ome haar in den huwelijcken staat te laten beves- tigen sijn Gijsbert Pietersz de Groot, jongeman, bruijdegom met Aafje Jans, weduwe, bruijt, beijde wonende alhier in Oesdom. Den 15e april 1736 ’t eerste gebot, den 22e april 1736 ’t tweede gebot, den 29e april 1736 ’t derde gebot. Op heden den 29e april 1736 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Arie Groot Buijcke Reijers Borst mij jegenwoordig secretaris C Coogh

06-05-1736 Die personen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Willem Claasz Bommer, jongeman, bruijdegom, met Stijntje Juriaans Burgerings, jongedogter, bruijt, beijde woonende alhier in de heerlijkheijt. Den 22e april 1736 ’t eerste gebot, den 29e april 1736 ’t tweede gebot, den 6e maij ’t derde gebot. Op heden den 6e maij 1736 zijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en scheepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde getekent. P vd Horst Arie Groot Olaph Pieterse mijn present Claes Mot in absentie van den secretaris C Coogh.
13-05-1736 De personen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Arien Dirks Cooge, jongeman, bruijdegom, met Aagje Pieters Morsel, jongedogter, bruit, beijde wonende alhier in Oesdom. Den 29e april 1736 ’t eerste gebot, den 6e maij ’t tweede gebot, den 13e maij 1736 ’t derde gebot. Op heden den 13e maij 1736 sijn dese vorenstaande personen voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Claas Pieterse Pieter Bommer mij present secretaris C Coogh.
26-08-1736 Op heden. De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Jacob Cornelis, jongeman, bruijdegom, met Trijntje Pieters, jongedogter, bruijt, beijde wonende alhier op Sevenhuijsen. Den 12e augustus 1736 ’t eerste gebot, den 19e augustus 1736 ’t tweede gebot, den 26e augustus 1736 ’t derde gebot. Op heden den 26e augustus 1736 sijn dese vorenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Buijcke Reijers Borst Pieter Claase Bommer mij present secretaris C Coogh.
16-09-1736 De persoonen die van voornemens sijn om haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Aelbert Dirks Brammer, jongeman, bruijdegom, met Magteld Ponse, weduwe, bruijt, beijde wonende alhier. Den 2e september 1736 ’t eerste gebot, den 9e september 1736 ’t tweede gebot, den 16e september 1736 ’t derde gebot. Op heden den 16e september 1736 sijn dese vorenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Claas Pieterse Claas Pieter Bommer mij jegenwoordig C Coogh.
10-02-1737 De persoonen die van meeninge sijn ome haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Maarten Jans Odenburgh geboortigh van Bergen, bruijdegom, jongeman, met Trijntje Ponse, bruijt, jongedogter, beijde alhier woonagtigh. Den 27e januarij 1737 ’t eerste gebot, den 3e februarij 1737 ’t tweede gebot, den 10e februarij 1737 ’t derde gebot. Op heden den 10e februarij 1737 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Arie Groot Pieter Bommer mij present secretaris C Coogh.
12-05-1737 De persoonen die van voornemens sijn ome haar in den huwelijcken staat te laten beves- tigen sijn Claas Jacobs Decker, jongeman, bruijdegom, wonende alhier met Maartje Reijers, jongedogter, bruijt, wonende in de heerlijkheit Schoorel. Den 28e april 1737 ’t eerste gebot, den 5e maij 1737 ’t tweede gebot, den 12e maij 1737 ’t derde gebot. Op heden den 12e maij 1737 sijn de vorenstaande persoonen voor ons schout en schepenen van Heijloo en Oesdom met acte van betoogh van Schoorel in den egten staat bevestigt en ten oirconde bij deselve onderteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Pieter Bommer In kennisse van mij secretaris C Coogh.
02-06-1737 De persoonen die van meeninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Jan Gerrits Boorten, jongeman, wonende alhier met Antje Jans Speck, jongedogter, geboortigh van Rotterdam, maar mede nu alhier woonagtig, bruijt. Den 19e maij 1737 ’t eerste gebot, den 26e maij 1737 ’t tweede gebot, den 2e junij 1737 ’t derde gebot. Op heden den 2e junij 1737 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst dit merk bij Jeroen Visser gestelt Claas Pieterse mij present secretaris C Coogh.
02-06-1737 De persoonen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Klaas Klaas Vet, jongeman, bruijdegom, wonende alhier met Maartje Cornelis Vrolijck, jongedogter, bruijt, wonende tot Limmen. Den 19e maij 1737 ’t eerste gebot, den 26e maij 1737 ’t tweede gebot, den 2e junij 1737 ’t derde gebot. Op heden den 2e junij 1737 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout ven schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent met acte van betoogh van Limmen.

P vd Horst Pieter Bommer dit merk bij Jeroen Visser gestelt mij present secretaris C Coogh.

01-09-1737 De persoonen die van voornemens benne haer in den huwelijcken staet te laten bevesti- gen sijn Claes Dirks, jongeman, geboortigh uijt de Woude onder Ackersloot, bruijdegom met Maertje Jans Rancke, jongedogter, bruijt, beijde nu binnen dese heerlijkheijt woonag- tigh. Den 18e augustus 1737 ’t eerste gebot, den 25e augustus 1737 ’t tweede gebot, den 1e september 1737 ’t derde gebot. Op heden den 1e september 1737 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Claas Bommer dit merk bij Jeroen Visser gestelt mij present secretaris C Coogh.
10-02-1738 De personen die van voornemens sijn haer in den huwelijcken staat te begeven sijn Cornelis Cornelis Broer, weduwenaer, wonende op Crabbedam onder de heerlijkheijt Warmenhuijsen, bruijdegom met Maertje Dirks, weduwe, wonende binnen dese heerlijk- heijt, bruijt. Den 26e januarij 1738 ’t eerste gebot, den 2e februarij 1738 ’t tweede gebot, den 9e februarij 1738 ’t derde gebot. De acte van betoogh uijtgegeven den 10e februarij 1738..
08-06-1738 De persoonen die van voornemens sijn haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Jan Jans van Vreede, jongeman, bruijdegom, geboortig uijt de stadt Warbrigh in Munster met Geertje Maertens, weduwe, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 25e maij 1738 ’t eerste gebot, den 1e junij 1738 ’t tweede gebot, den 8 junij 1738 ’t derde gebot. Op heden den 8e junij 1738 sijn dese bovenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Pieter Bommer In kennisse van mij C Coogh secretaris.
08-06-1738 De persoonen die van meeninge sijn haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Cornelis Jans Obdam, jongeman, bruijdegom, geboortigh van hier, maer nu wonende tot Limmen met Trijntje Jans, jongedogter, bruijt, wonende alhier in het Maelwater. Den 25e maij 1738 ’t eerste gebot, den 1e junij 1738 ’t tweede gebot, den 8e junij 1738 ’t derde ge- bot. Op heden den 8e junij 1738 sijn dese bovenstaende personen voor ons onderge- schreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Pieter Bommer Reijnier Groot mij present secretaris C Coogh.
08-06-1738 De personen die van voornemens sijn haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Louris Dirks, jongeman, bruijdegom, geboortig van bergen, maer nu alhier woonagtigh met Antje Cornelis, geboortigh van hier, jongedogter, bruijt, wonende reets tot Limmen. Den 25e maij 1738 ’t eerste gebot, den 1e junij 1738 ’t tweede gebot, den 8e junij 1738 ’t derde gebot. Op heden den 8e junij 1738 sijn dese vorenstaende personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt met acte van betoog.

P vd Horst Pieter Bommer Reijnier Groot mij present secretaris C Coogh.

28-09-1738 De persoonen die van voornemens sijn haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Pieter Claes Bommer, weduwenaer, bruijdegom, met Maertje Cornelis Slickers, weduwe, bruijt, beijde binnen dese heerlijkheijt woonagtigh. Den 14e september 1738 ’t eerste gebot, den 21e september 1738 ’t tweede gebot, den 28e september 1738 ’t derde gebot. Op heden den 28e september 1738 sijn dese vorenstaende persoonen voor ons onderge- schreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt. P vd Horst Reijnier Groot Aelbert Groot mij tegenwoordig secretaris C Coogh
16-11-1738 De perzonen die van voornemens zijn haar in den huwelijken staadt te begeven sijn Cornelis Jansz Bosman, jongeman, bruijdegom met Aaltje. Jans, weduwe, bruijt, beijde woonagtig alhier op Zevenhuijzen. Den 2 november 1738 ’t eerste gebot, 9 november 1738 ’t tweede gebodt, den 16 november 1738 ’t derde gebodt. Op huijden 16 november 1738 zijn dese bovenstaande perzonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in de huwelijken staat bevestigt. P vd Horst Reijnier Groot Pieter Bommer mij present als secretaris C Coogh.
35-01-1739 De persoonen die haer ten huwelijken staat willen begeven sijn Pieter Cornelis Klaver, jongeman, wonende tot Outdorp, bruijdegom met Trijntje Claes Groenvelt, jongedogter, wonende op Boeckel onder Heijloo, bruijt. Den 11e januarij 1739 ’t eerste gebot, den 18e januarij 1739 ’t tweede gebot, den 25e januarij 1739 ’t derde gebot. De acte van betoogh uijtgegeven den 26e januarij 1739. C Coogh.
01-02-1739 De persoonen die haer in den huwelijken staet sullen begeven sijn Rijck Jansz Oijevaer, jonghman, bruijdegom, geboortig van Veenhuijsen maar nu laest gewoont hebbende tot Ackersloot met Engeltje Frans van Dijck, jongedogter, geboortig van Castricum, maer nu alhier woonagtigh. Den 18e januarij 1739 ’t eerste gebot, den 25e januarij 1739 ’t tweede gebot, den 1e februarij 1739 ’t derde gebot. Op heden den 1e februarij 1739 sijn dese bovenstaande persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent met acte van betoogh van Ackersloot. P vd Horst Reijnier Groot Pieter Bommer C Coogh.
26-04-1739 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staat te begeven sijn Jan Pieters Rancke, weduwenaer, bruijdegom, met Errempje Pieters, weduwe, bruijt, beijde wonende alhier. Den 12e april 1739 ´t eerste gebot, den 19e april 1739 ´t tweede gebot, den 26e april 1739 ´t derde gebot. Op heden den 26e april 1739 sijn dese bovenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij present secretaris C Coogh.
09-05-1739 De persoonen die haer in den huwelijcken willen begeven sijn Cornelis Kaerel, weduwe- naer, wonende in de heerlijkheijt Haringcarspel op Tutje Horne, bruijdegom met Guurtje Aerjens, weduwe, bruijt, wonende alhier op Bollendorp. Den 19e april 1739 ´t eerste ge- bot, den 26e april 1739 ´t tweede gebot, den 3e maij 1739 ´t derde gebot. De acte van betoogh uijtgegeven den 9 maij 1739. C Coogh.
07-06-1739 De persoonen die van voornemens sijn omme haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Jan Cornelis Bos, jongeman, bruijdegom, geboortigh van Castricum met Jannetje Dirks Brammer, weduwe, bruijt, beijde wonende alhier. Den 24e maij 1739 ´t eerste gebot, den 31e maij 1739 ´t tweede gebot, den 7e junij 1739 ´t derde gebot. Op heden den 7e junij 1739 sijn dese vorenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Aelbert Pieter Groot Cornelis Bommer mij jegenwoordigh secretaris C Coogh.
21-06-1739 De persoonen die van voornemens sijn ome haer in den huwelijcken staet te begeven sijn Maerten Pieters van de Kamer, weduwenaer, bruijdegom, met Aagje Cornelis, weduwe, geboortigh in de Schermeer maar nu beijde wonende alhier in ´t Maelwater. Den 7e junij 1739 ´t eerste gebot, den 14e junij 1739 ´t tweede gebot, den 21e junij 1739 ´t derde gebot. Op heden den 21e junij 1739 sijn dese vorenstaende persoonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Reijnier Groot Cornelis Bommer mij present secretaris C Coogh.
15-11-1739 De persoonen die van meeninge sijn ome haar in den huwelijken staat te begeven sijn Gerrit Wulbertsz Rol, weduwenaer, bruijdegom, met Trijntje Willems, weduwe, bruijt, beij- de wonende alhier op Oberiglaen. Den 1e november 1739 ’t eerste gebot, den 8e november 1739 ’t tweede gebot, den 15e november 1739 ’t derde gebot. Op heden den 15e november 1739 sijn dese bovenstaande personen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staet bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Jan Pijeter Ra..em (****) Cornelis Klaasz Bommer mij jegenwoordigh secretaris C Coogh.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 5

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *