Heiloo Trouwen Civiel 1731-1734

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1731 – 1734.

07-01-1731 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Claas Ariens Scheer, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Lijsabeth Jans, jongedogter, wonende tot Uijtgeest, bruijt. Den 24e december 1730 ’t eerste gebot, den 31e december ’t tweede gebot, den 7e januarij 1731 ’t derde gebot. Met acte van betoogh van Uijtgeest sijn de bovenstaande personen op den 7e januarij 1731 voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde bij de selve geteeckent. P van der Horst Reijnier Groot Claes Jacobse Decker.
28-01-1731 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Sijmon Gers, weduwenaar, wonende tot Limmen, bruijdegom, met Jannetje Pieters, weduwe, wo- nende tot Heijloo, bruijt. Den 14e januarij 1731 ’t eerste gebot, den 21e janurarij 1731 ’t tweede gebot, den 28e januarij 1731 ’t derde gebot. Op den 28e januarij 1731 sijn dese bovenstaande personen met acte van betoogh voor Pieter van der Horst schout, Claas Pieters Bommer en Reijnier Jacobs Groot, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt. P van der Horst Claes Pieters Bommer Reijnier Jacobs Groot mij present secretaris C Coogh.
28-01-1731 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Arien

\Pieters Witlock, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maartje Jans, weduwe, mede alhier woonagtigh, bruijt. Den 14e januarij 1731 ’t eerste gebot, den 21e januarij 1731 ’t tweede gebot, den 28e januarij 1731 ’t derde gebot. En sijn dese vorenstaande personen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheit Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde bij schout en schepenen geteeckent den 28e januarij 1731. P vd Horst Claes Pieters Bommer Reijnier Jacobse Groot mij present secretaris C Coogh.

28-01-1731 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven als Stoffel Hendrics, jongman, wonende in Oesdom, bruijdegom, met Antje Cornelis, jongedogter, wonende tot Bergen, bruijt. Den 14e januarij 1731 ’t eerste gebot, den 21e januarij 1731 ’t tweede gebot, den 28e januarij 1731 ’t derde gebot. Op den 28e januarij 1731 sijn dese bovenstaande personen voor de ondergeschreven schout en schepenen met betoogh van Bergen alhier in den egten staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P van der Horst Reijnier Jacobs Groot mij present secretaris C Coogh.
04-02-1731 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Claas Claas Smith, jongeman, bruijdegom, met Aeltje Pieters, weduwe, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 21e januarij 1731 ’t eerste gebot, den 28e januarij 1731 ’t tweede gebot, den 4e februarij 1731 ’t derde gebot. En op den 4e februarij 1731 sijn dese vorenstaande personen voor schout en schepenen ondergeschreven in den huwelijken staat bevestigt. P v Horst Claes Pieter Bommer Reijnier Jacobs Groot sulcs ik affirmere C Coogh.
04-02-1731 Dese nagenoemde personen sijn van meninge haar in den huwelijken staat te laten be- vestigen C Gerrit Jans, jongeman, bruijdegom, met Antje Dirks, jongedogter, bruijt, beijde wonende in Oesdom. Den 21e januarij 1731 ’t eerste gebot, den 28e januarij 1731 ’t tweede gebot, den 4e februarij 1731 ’t derde gebot. En op den 4e februarij 1731 sijn de vorenstaande personen voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt. P v Horst Claes Pieter Bommer Reijnier Jacobs Groot Sulcs ik affirmere C Coogh secretaris.
20-05-1731 Dese nagenoemde personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te bege- ven sijn Willem Pieters, weduwenaar, van Ackersloot, bruijdegom met Antje Jans, jonge- dochter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 6e maij 1731 ’t eerste gebot, den 13e maij 1731 ’t tweede gebot, den 20e maij 1731 ’t derde gebot. En sijn dese vorenstaande personen op den 20e maij 1731 voor ons ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt des ten oirconde geteeckent.

Claes Pieterse Bommer Jan Arjens Decker mij present secretaris C Coogh

13-01-1732 Dese nagenoemde personen sijn van meninge haar in den huwelijken staat te begeven als Sijmon Louter, weduwenaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom met Maartje Jacobs, jongedogter, mede wonende in Heijloo, bruijt. Den 30e december 1731 ’t eerste gebot, den 6e januarij 1732 ’t tweede gebot, den 13e januarij ’t derde gebot. In sijn dese vorenstaande personen op den 13e januarij 1732 voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt des ten oirconde geteeckent. P vd Horst Claes Pieterse Bommer Reijnier Groot mij present secretaris C Coogh.
27-04-1732 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven sijn Pieter Jans, jonghman, bruijdegom met Bregje Aelbers, jongedogter, bruijt, geboortigh van Bergen maar nu mede alhier woonagtigh. Den 13e april 1732 ’t eerste gebot, den 20e april 1732 ’t tweede gebot, den 27e april 1732 ’t derde gebot. En sijn dese vorenstaande personen voor Pieter vd Horst, Claas Bommer en Jan Aerjens Decker in den huwelijken staat bevestigt op den 27e april 1732.

P vd Horst Claas Pieters Bommer Jan Arjens Decker.

25-05-1732 Jan Frans, jongeman, geboortigh uijt Brabant, bruijdegom met Geertje Fredriks, jongedogter, wonende in de stadt Alkmaar als bruijd. Den 11e maij 1732 ’t eerste gebot, den 18e maij 1732 ’t tweede gebot, den 25e maij 1732 ’t derde gebot. En den 25e maij 1732 betoogh hiervan uijtgegeven dat haar drie huwelijks proclamaties alhier hebbe gehadt, bij mij secretaris C Coogh.
25-05-1732 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Jasper Jans Visser, weduwnaar, van Ackersloot, bruijdegom met Maartje Cornelis Morsch, jongedogter, bruijt, alhier woonagtigh. Den 11e maij 1732 ’t eerste gebot, den 18e maij 1732 ’t tweede gebot, den 25e maij 1732 ’t derde gebot. Den 25e maij 1732 sijn dese vorenstaande personen ten overstaan van de ondergeschreven schout en schepenen met betoogh van Ackersloot alhier in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde getee- ckent.P vd Horst Buijcke Reijer Borst Pieter Claasz Bommer mij present secretaris C Coogh.
17-08-1732 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Cornelis Sierikse, weduwenaar, bruijdegom, met Aalbertje Cornelis, bruijt, beijde alhier op Oberiglaan woonagtigh. Den 13e april 1732 ’t eerste gebot, den 20e april 1732 ’t tweede gebot, den 17e augustij 1732 ’t derde gebot. En op heden den 17e augustij 1732 sijn dese boven genoemde personen voor den Officier Pieter van der Horst en de onder- geschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat be- vestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Pieter Claas Bommer mij present secretaris Aelbert Pieters.
25-01-1733 De personen die van meninge sijn haar te begeven in den huwelijcken staat zijn Pieter Claas Bommer, weduwenaar, wonende alhier in Oesdom, bruijdegom met Aagje Jans Visser, jongedogter, wonende tot Ackersloot, bruijt. Den 4e januarij 1733 ’t eerste gebot, den 11e januarij 1733 ’t tweede gebot, den 18e januarij 1733 ’t derde gebot. Op heden den 25e januarij 1733 sijn dese bovenstaande personen in presentie van den schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen van Heijloo en Oesdom met betoog van Ackersloot in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Buijcke Reijers Borst Klaes Jacobse Dekker.
18-01-1733 De personen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Cornelis Jans Berckhout, weduwenaar, wonende onder Wijck aan Duijn, bruijdegom met Aagje Claas Smit. Den 4e januarij 1733 ’t eerste gebot, den 11e januarij 1733 ’t tweede gebot, den 18e januarij 1733 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven.
25-01-1733 De persoonen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen sijn Jan Diriks Kooge, jonghman, bruijdegom, met Jannetje Reijnders, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 11e januarij 1733 ’t eerste gebot, den 18e januarij 1733 ’t tweede gebot, den 25e januarij 1733 ’t derde gebot. Op den 25e januarij 1733 sijn dese personen in presentie van de officier Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst        Klaes Jacobse Dekker mij present secretaris C Coogh.
01-02-1733 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Anthonij Bartels, jonghman, bruijdegom, van Heemstede met Trijntje Maartens, weduwe, bruijt, wonende in Oesdom. Den 18e januarij 1733 ’t eerste gebot, den 25e januarij 1733 ’t tweede gebot, den 1e februarij 1733 ’t derde gebot. Op den 1e februarij 1733 sijn dese bovengenoemde personen met betoogh van Heemstede alhier voor de schout en ondergeschreven schepenen in den egten staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Jan Arjens Decker Aelbert Pieter Groot mij present secretaris C Coogh.
15-02-1733 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen zijn Frans Garbrants, jonghman, wonende alhier, bruijdegom met Neeltje Baarts, jongedogter, wonende tot Boeckel onder Ackersloot, bruijt. Den 1e februarij 1733 ’t eerste gebot, den 8e februarij 1733 ’t tweede gebot, den 15e februarij 1733 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven.
18-04-1733 De personen die van voornemens sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Willem Claas Bommer, jonghman, wonende alhier, bruijdegom met Maartje Hendrics, jon- gedogter, wonende tot Rinnegom onder den Hoef. Den 5e april 1733 ’t eerste gebot, den 12e april 1733 ’t tweede gebot, den 18e april 1733 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven.
26-04-1733 De persoonen die van meeninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven zijn Aalbert Cornelis Veenboer, weduwenaar, wonende onder de banne van Oude Nieudorp, bruij- degom met Maartje Cornelis, weduwe, wonende alhier bruijt. Den 12e april 1733 ’t eerste gebot, den 19e april 1733 ’t tweede gebot, den 26e april 1733 ’t derde gebot. Op den 26e april 1733 sijn dese bovenstaande persoonen met acte van betoogh van Oud Nieudorp voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt. P vd Horst Jan Arjens Decker Reijnier Groot mij present secretaris C Coogh.
26-04-1733 Dese personen zijn van meninge haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Lambert Corns Timmerman, jonghman, bruijdegom , met Maartje Pieters, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 12e april 1733 ’t eerste gebot, den 19e april 1733 ’t tweede gebot, den 26e april 1733 ’t derde gebot. Op den 26e april 1733 sijn dese bovenstaande persoonen voor den officier en de schepenen hier ondergeschreven in den huwelijcken staat bevestigt. P vd Horst Aelbert Pieters Groot Pieter Claase Bommer mij present C Coogh.
03-05-1733 De persoonen die van meninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Cornelis Keeloom, wonende onder de banne van Nieu Nieudorp, bruijdegom, weduwenaar, met Guurtje Gerrits wonende alhier, weduwe en bruijt. Den 19e april 1733 ’t eerste gebot, den 26e april 1733 ’t tweede gebot, den 3e maij 1733 ’t derde gebot. Op heden den 3e maij 1733 sijn dese bovengenoemde persoonen voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen in den huwelijcken staat bevestight en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Jan Arjens Decker Aelbert Pieter Groot.
02-08-1733 De persoonen die van meeninge sijn haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Cornelis Koningh, weduwenaar, bruijdegom, met Aaltje Zijmonts, jongedogter, bruijt, beij- de alhier woonagtigh. Den 19e july 1733 ’t eerste gebot, den 26e july 1733 ’t tweede gebot, den 2e augustus ’t derde gebot. Op heden den 2e augustus 1733 sijn dese bovenstaande persoonen voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P vd Horst Jan Arjens Decker Reijnier Groot.
23-08-1733 De persoonen die van meeninge zijn om haar in den huwelijcken staat te begeven sijn Aelbert Jans Swaagh, jonghman, wonende tot Egmond Binnen, bruijdegom met Trijntje Jans, jongedochter, wonende alhier op Zevenhuijsen, bruijt. Den 9e augustus 1733 ´t eerste gebot, den 16e augustus 1733 ´t tweede gebot, den 23e augustus 1733 ´t derde gebot. Op heden den 23e augustus 1733 sijn dese bovenstaande persoonen met betoog van Egmont Binnen voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt, ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Jan Arjens Decker Reijnier Groot C Coogh secretaris dit merk bij Claas Decker gestelt.

10-01-1734 Dese ondergenoemde persoonen sijn van meeninge haar in den huwelijcken staat te be- geven sijn Wulbert Wulbers Boorten, jonghman, bruijdegom, met Grietje Pieters van de Kamer, jongedogter, bruijt, beijde wonende in Oesdom. Den 27e december 1733 ´t eerste gebot, den 3e januarij 1734 ´t tweede gebot, den 10e januarij 1734 ´t derde gebot. Op heden den 10e januarij 1734 sijn dese persoonen voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen in den huwelijcken staat bevestigt en ten oirconde geteekent. P vd Horst Pieter Claase Bommer mij present secretaris C Coogh.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *