Heiloo Trouwen Civiel 1726-1730

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1726 – 1730.

13-01-1726 Dese onderstaende perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Willem Ariensz Man, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Sijtie Ariens, jonge- dogter, mede wonende tot Heijloo, bruijt. Den 30e december 1725 ´t eerste geboth, den 6e januarij 1726 ´t tweede geboth, den 13e januarij 1726 ´t derde geboth. Op den 13e januarij 1726 zijn dese bovengenoemde personen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt ten oirconde bij schout en schepenen getekent. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Aerjen Pieters Groot.
13-01-1726 De volgende personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven Jacob Dirksz Cooge, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aafie Ariens, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 29e december 1725 ´t eerste geboth, den 6e januarij 1726 ´t tweede geboth, den 13e januarij 1726 ´t derde geboth. Op den 13e januarij 1726 zijn dese bovengenoemde perzonen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde bij schout en schepenen getekent. Pieter van der Horst Joseph de Blinde Aerjen Pieters Groot.
10-02-1726 De perzonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Jansz, jongman, wonend tot Heijloo, bruijdegom, met Grietie Olofs, jongedogter, woonend tot Berge, bruijt. Den 27e januarij 1726 ´t eerste gebod, den 3e februarij 1726 ´t tweede gebod, den 10e februarij 1726 ´t derde gebod. Op den 10e februarij 1726 zijn dese bovenstaande perzonen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staat bevestigt en ten oirconde bij schout en schepenen getekend. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Aerjen Pieters Groot.
10-02-1726 Dese volgende perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Dirk Jansz, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Marijtie Jans, jongedogter, mede wo- nende alhier, bruijd. Den 27e januarij 1726 ’t eerste gebod, den 3e februarij 1726 ’t tweede gebod, den 10e februarij 1726 ’t derde gebod. Op den 10e februarij 1726 zijn dese bovenstaende perzonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekend. Pieter van der Horst Joseph de Blinde Aerjen Pieters Groot.
24-02-1726 Dese perzonen zijn van meninge haar in den huwelijken staet te begeven Teunis Wilbortsz Boord, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Grietie Louris, jongedog- ter, wonende tot Limmen, bruijd. Den 10e februarij 1726 het eerste gebod, den 17e februarij 1726 het tweede gebod, den 24e februarij 1726 het derde gebod. Betoog uijtgegeven.
24-02-1726 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven Wilbord Cornelisz, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Antie Pieters, jongedogter, wo- nende tot Akersloot, bruijd. Den 10e februarij 1726 ´t eerste gebod, den 17e februarij 1726 ´t tweede gebod, den 24e februarij 1726 ´t derde gebod. Op den 24e februarij 1726 zijn de bovenstaende perzonen voor de ondergeschreven schout en schepenen alhier(met betoog van Akersloot) in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Reijnier Jacobs Groot.
24-02-1726 Dese perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven Dirk Claesz Groen, jongman, van Schagen, bruijdegom, met Grietie Jans Obdam, jongedogter, wonende alhier, bruijd. Den 10e februarij 1726 het eerste gebod, den 17e februarij 1726 ´t tweede gebod, den 24e februarij het derde gebod. Op den 24e februarij 1726 zijn de bovengemelde perzonen voor ons ondergeschreven schout en schepenen in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Jan Arjens Decker.
03-03-1726 Dese perzonen zijn van meninge haar in den huwelijken staet te begeven Claes Jansz Smit, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aaltje Pieters, jongedogter, mede wonende alhier, bruijt. Den 17e februarij 1726 het eerste gebod, den 24e februarij 1726 ´t tweede gebod, den 3e maart 1726 ´t derde gebod. Op den 3e maart 1726 zijn de boven- staende perzonen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Aerjen Pieters Groot.
05-05-1726 Die perzonen die van mening zijn haer in den huwelijken staat te begeven zijn Reijnier Jacobsz Groot, weduwnaar, wonende alhier, bruijdegom, met Maertie Claes Bommer, jongedogter, mede wonende alhier, bruijt. Den 21e april 1726 ´t eerste gebot, den 28e april 1726 ´t tweede gebot, den 5e maij 1726 ´t derde geboth. Op den 5e maij 1726 zijn de bovenstaende perzonen voor schout en schepenen ondergeschreven in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekend.

Pieter vander Horst Jan Ariense Aerjen Pieters Groot.

16-06-1726 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Maerten Pietersz, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Maertie Jans, jongedogter, wonende mede alhier, bruijt. Den 2e junij 1726 het eerste gebot, den 9e junij 1726 het tweede gebod, den 16e junij 1726 het derde gebod. Op huijden den 16e junij 1726 zijn de bovenstaende perzonen voor den schout Pieter van der Horst en den ondergeschreven schepenen van Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Pieter van der Velden Jan Arjens Decker.
23-06-1726 De perzonen die van mening zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Antonij Jansz Obdam, jeongman, alhier, bruijdegom, met Maertie Pieters Mors, jongedogter, alhier, bruijt. Den 9 junij 1726 het eerste geboth, den 16e junij 1726 het tweede gebod, den 23e junij 1726 het derde gebod. Op huijden den 23e junij 1726 zijn de bovenstaande perzonen voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staat bevestigt. Pieter vander Horst Pieter van der Velzen Aerjen Pieters Groot.
10-11-1726 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Arien Mighielsz, jongman, bruijdegom, wonende tot Egmond Binnen met Neeltje Jans, jon- gedogter, wonende alhier aan de Capelle, bruijt. Den 27e october 1726 ´t eerste geboth, den 3e november 1726 ´t tweede geboth, den 10e november 1726 ´t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
26=-1=1727 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan de Blinde, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertie Hendriks van Os, jonge- dogter, tot Hilversum, bruijt. Den 19e januarij 1727 ´t eerste geboth, den 26e januarij 1727 ´t tweede geboth, den 2e februarij 1727 het derde gebot. Betoog uijtgegeven.
02-02-1727 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis IJsbrantsz Pastoor. jongman, wonende tot Limmen, bruijdegom, met Antie Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 19e januarij 1727 ´t eerste geboth, den 26e januarij 1727 ´t tweede geboth, den 2e februarij ´t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
09-02-1727 Dese perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven en zulks(****) Cornelis Jansz, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Claesie Pieters Breeroe, jongedogter, tot Overveen, bruijt. Den 26e januarij 1727 ´t eerste geboth, den 2e februarij ´t tweede geboth, den 9e februarij 1727 het derde gebot. Op den 9e februarij 1727 zijn de bovenstaende perzonen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoog van Overveen in den huwelijken staet bevestigt. Claes Pieters Bommer Aerjen Pieters Groot.
16-02-1727 Dese perzonen zijn van meninge haar ten huwelijken staat te begeven: Teunis Jansz, jongman, van Koedijk, bruijdegom met Trijn Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 2e februarij 1727 ’t eerste gebot, den 9e februarij 1727 ’t tweede gebot, den 16e februarij ’t derde gebot. Betoogh uijtgegeven en tot Koedijk getrouwt.
11-05-1727 Desee perzonen zijn van mening haer ten huwelijken staet te begeven: Heijndrik Hendriksz Wulbers, wonende tot Wormerveer, jongman, bruijdegom, met Aagje Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 27e april 1727 ’t eerste gebot, den 4e meij 1727 ’t tweede gebot, den 11e meij ’t derde gebot. Betoog uijtgegeven.
18-05-1727 Dese nagenoemde perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jacob Ariensz Schoenmaker, weduwenaar, wonende in de Bockeldermeer onder Heijloo, bruijdegom met Aafie Jans, jongedogter, van Egmond Binnen, bruijd. Den 4e meij 1727 ’t eerste gebot, den 11e meij 1727 ’t tweede gebot, den 18e meij 1727 ’t derde gebot. Op den 18e meij 1727 zijn dese bovenstaende personen met betoogh van Egmond Binnen voor schout en schepenen ondergeschreven alhier in den egten staet bevestigt. Pieter van der Horst Pieter Bommer Jan Pieter Rancken.
18-01-1728 De nagenoemde perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jochem Claesen, jongman, wonende tot Boekel bruijdegom met Neeltje Cornelis de Boer, jongedogter, mede wonende tot Boekel bruijt. Den 4e januarij 1728 ’t eerste gebot, den 11e januarij 1728 ’t tweede gebot, den 18e januarij 1728 ’t derde gebot. Betoog uijtgegeven.
16-01-1729 De nagenoemde persoonen zijn van meeninge haar in den huwelijcken staat te laten be- vestigen: Jacob Cooge, weduwenaar, bruijdegom, en Jannetje Dirks, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 2e januarij 1729 ’t eerste gebot, den 9e januarij 1729 ’t tweede gebot, den 16e januarij 1729 ’t derde gebot. En zijn de bovenstaande persoonen den 16e januarij 1729 voor schout en schepenen van Heijloo ondergeschreven in den huwelij-cken staat bevestigt. P vd Horst Pieter Bommer Joseph de Blinde C Coogh.
30-01-1729 De nagenoemde persoonen zijn van meeninge haar in den huwelijken staat te laten be- vestigen: Maarte Aerjenze Nanne, bruijdegom, alhier en Grietie Claas Boon, bruijt, van Berge. Den 30 januari 1729. Den 16 januarij 1729 het eerste gebot, den 23 januarij 1729 het tweede gebot, den 30 januarij 1729 het derde gebot. En zijn de bovenstaande persoone voor schout en schepene ondergeschreven in den huwelijken staat bevestigt. P v Horst Jan Arjens Decker Joseph de Blinde.
13-02-1729 De persoonen die van meeninge zijn haar in den huwelijcken staat te begeven: Pieter Jans Pastoor, weduwenaar, onder de heerlijkheijd den Hoef en Geertje Jans, jongedogter, alhier woonagtigh. Den 30e januarij 1729 ’t eerste gebot, den 7e februarij 1729 ’t tweede gebot, den 13e februarij 1729 ’t derde gebot. En zijn de bovenstaande persoonen voor schout en schepenen in den huwelijcken staat bevestigt, 13 februarij 1729, met betoogh van den Hoef en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Joseph de Binde Jan Pieterse Rancken mij present zecretaris C Coogh.

13-02-1729 Sijmon Jans Louter, jongman, bruijdegom, en Maartje Sijmons, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh, Aldert Sijmons, jongman, bruijdegom, en Antje Jans, jongedogter, bruijt, sijnde mede alhier woonagtigh. Den 30e januarij 1729 ´t eerste gebot, den 7e febru-arij 1729 ´t tweede gebot, den 13e februarij 1729 ´t derde gebot. En zijn de bovenstaande persoonen voor schout en schepenen ondergeschreven in den huwelijcken staat bevestigt den 13e februarij 1729.

P v Horst Jan Arjens Decker Joseph de Blinde mij present zecretaris C Coogh.

20-02-1729 Die persoonen die van meeninge zijn haar te begeven ten huwelijken state Willem Decker, weduwenaar, bruijdegom, met Antje Wulbers, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtegh. Den 6e februarij 1729 ´t eerste gebot, den 13e februarij 1729 ´t tweede gebot, den 20e februarij 1729 ´t derde gebot. En zijn de bovenstaande persoonen voor schout en schepenen ondergeschreven in den huwelijcken staat bevestigt ten oirconde geteeckent, den 20e februarij 1729. Jan Arjens Decker Jan Pieterse Rancken mij present zecretaris C Coogh.
01-01-1730 De persoonen die van meninge zijn haar te begeven ten huwelijken state Dirk Engels, we- duwenaar, bruijdegom, met Maartje Aerjens, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 18e december 1729 ´t eerste gebot, den 25e december 1729 ´t tweede gebot, den 1e januarij 1730 ´t derde gebot. En zijn de bovenstaande perzoonen op heden voor schout en schepenen in den heijligen huwelijken staat bevestigt, den 1e januarij 1730. Aerjen Pieters Groot Joseph de Blinde mij present zecretaris C Coogh.
08-01-1730 De persoonen die van meeninge zijn haar te begeven ten huwelijcken state Dirk Vaders, weduwenaar, wonende alhier, bruijdegom met Trijntje Willems, geboortigh van Egmond Binnen, maar mede alhier woonagtigh, bruijt. Den 24e december 1729 haar eerste gebot, den 1e januarij 1730 ´t tweede gebot, den 8e januarij 1730 ´t derde gebot. En zijn de bovenstaande persoonen in den huwelijcken staat bevestigt voor de ondergeschreven schout en schepenen den 8e januarij 1730, met acte van betoogh.

P v Horst Joseph de Blind Aerjen Pieters Groot in kennisse van mij zecretaris C Coogh.

22-01-1730 De persoonen die van meeninge zijn haar te begeven ten huwelijcken state zijn Wulbert Pieters Heemskerk, jongeman, wonende alhier, bruijdegom, met Aafje Jans, jongedogter, mede alhier woonagtigh, bruijt. Den 8e januarij 1730 ´t eerste gebot, den 15e januarij 1730 ´t tweede gebot, den 22e januarij 1730 ´t derde gebot. Op den 22e januarij 1730 zijn de bovenstaande persoonen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijd Heijloo en Oesdom in den egten staat bevestigt en ten oirconde geteeckent. P v Horst Joseph de Blinde Jan Arjens Decker mij present zecretaris C Coogh.
19-02-1730 De persoonen die van meeninge zijn haar te begeven ten huwelijken state zijn Teunis Zijmonts, jongman, met Antje Jans, jongedogter, beijde alhier woonagtigh. Den 5e februarij 1730 ’t eerste gebot, den 12e februarij 1730 ’t tweede gebot, den 19e februarij ’t derde gebot. En zijn de bovenstaande persoonen in den huwelijcken staat bevestigt voor de ondergeschreven schout en schepenen actum den 19e februarij 1730 des ten oirconde geteeckent. P v Horst Claes Pieter Bommer Joseph de Blinde In kennisse van mij secretaris C Coogh.
23-04-1730 De persoonen die van meninge zijn haar te begeven ten huwelijcken state zijn Aelbert Pieters Groot, weduwenaar, wonende alhier, bruijdegom, met Crelisje Aerjens, jongedogter, mede wonende alhier, bruijt. Den 9e april 1730 het eerste gebot, den 16e april 1730 ’t tweede gebot, den 23e april 1730 ’t derde gebot. En op den 23e april 1730 zijn dese bovenstaande persoonen in den huwelijcken staat bevestigt voor de ondergeschreven schout en schepenen des ten oirconde geteeckent. P v Horst Wm(****) Groot R Groot mij present zecretaris C Coogh.
30-04-1730 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijcken staat te laten bevestigen zijn Zijmon Gerrits Boort, jongman, met Maartje Jans, jongedogter, beijde alhier woonagtigh. Den 16e april 1730 ’t eerste gebot, den 23e april 1730 ’t tweede gebot, den 30e april 1730 ’t derde gebot. En zijn dese bovenstaande personen in den huwelijcken staat bevestigt voor de ondergeschreven schout en schepenen den 30e april 1730, des ten oirconde geteeckent. P v Horst Buijke Reijers Borst Klaes Jacobse Decker In kennisse van mij C Coogh.
30-04-1730 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis Wulberts, jonghman, van Zuijdbaccum, bruijdegom, met Marijtje Aerjens, jongedogter, wo- nende alhier, bruijt. Den 16e april 1730 ’t eerste gebot, den 23e april 1730 ’t tweede gebot, den 30e april 1730 ’t derde gebot. Met acte van betoogh van Zuijdbaccum zijn dese bovenstaande personen in den huwelijken staat bevestigt voor de ondergeschreven schout en schepenen, dato als voren, des ten oirconde geteeckent. P v Horst Buijcke Reijers Borst Klaes Jacobse Decker In kennisse van mij zecretaris C Coogh.
14-05-1730 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Jacob Zijmonts, jongman, van Bergen, bruijdegom, met Lijsabeth Jans, jongedogter, van Heijloo, bruijt. Den 30e april 1730 ’t eerste gebot, den 7e maij 1730 ’t tweede gebot, den 14e maij 1730 ’t derde gebot. En zijn dese bovenstaande persoonen voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt den 14e maij 1730. Reijnier Jacobs Groot Aerjen Pieters Groot In kennisse van mij secretaris C Coogh.
18-06-1730 De persoonen die van meninge zijn haar in den huwelijcken staat te begeven zijn Pieter Muesse, jonghman, wonende alhier, bruijdegom, met Aaltje Jans Ponse, jongedogter, mede alhier woonagtigh, bruijt. Den 4e junij 1730 ’t eerste gebot, den 11e junij 1730 ’t tweede gebot, den 18e junij 1730 ’t derde gebot. Op huijden den 18e junij 1730 sijn dese bovenstaande personen voor de ondergeschreven schout en schepenen in den egten staat bevestigt. P v Horst Aerjen Pieters Groot Reijnier Jacobse Groot mij present secretaris C Coogh.
18-06-1730 De nagenoemde persoonen zijn van meninge haar in den huwelijken staat te laten beves- tigen zijn Jacob Muesse, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Arijaantje Cornelis Huijge, jongedogter, mede alhier woonagtigh, bruijt. Den 4e junij 1730 ’t eerste gebot, den 11e junij 1730 ’t tweede gebot, den 18e junij ’t derde gebot. Op den 18e junij 1730 zijn dese bovengenoemde personen in den huwelijken staat bevestigt voor de schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen ten oirconde geteeckent. P v Horst A Groot Reijnier Jacobse Groot In kennisse van mij als secretaris C Coogh.
08-10-1730 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staat te laten bevestigen zijn Wulbert Gerrits Boort, jongman, bruijdegom, met Antje Jans, jongedogter, geboortig onder de banne van Schoorl, bruijt. Den 24e september 1730 ’t eerste gebot, den 1e october 1730 ’t tweede gebot, den 8e october ’t derde gebot. Met acte van betoogh van Schoorl zijn dese bovenstaande personen op den 8e october 1730 voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt ten oirconde geteeckent. P v Horst Aerjen Pieters Groot Reijnier Jacobs Groot In kennisse van mij C Coogh secretaris.
26-11-1730 De personen die van meninge zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Cornelis Kaandorp, jonghman, bruijdegom, met Aaltje Jacobs, jongedogter, bruijt, beijde alhier woonagtigh. Den 12e november 1730 ’t eerste gebot, den 19e november 1730 ’t tweede gebot, den 26e november 1730 ’t derde gebot. En sijn de bovenstaande personen op den 26e november 1730 voor de ondergeschreven schout en schepenen in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde geteeckent.

P vd Horst Claes Pieterse Bommer Aerjen Groot mij jegenwoordigh secretaris C Coogh.

24-12-1730 De personen die van meninge sijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Gerrit Pieters Craackman, jonghman, wonende tot Egmont Binnen, bruijdegom, met Antje Cornelis Huijge, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 17e december 1730 ’t eerste gebot, den 24e december 1730 ’t tweede gebot, den 31e december 1730 ’t derde gebot. Acte van betoogh uijtgegeven.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *