Heiloo Trouwen Civiel 1721-1725

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1721 – 1725.

02-02-1721 De personen die van meninge zijn haer in den huwelijken stat te begeven zijn Maerten Ariensz, jongman, wonende alhier op Sevenhuijsen, bruijdegom, met Trijntie Meijnders, jongedogter, van Schoorl, bruijt. Den 19e januarij 1721 ’t eerste geboth, den 26e januarij 1721 het tweede geboth, den 2e februarij 1721 het derde geboth. Op den 2e februarij 1721 zijn de bovenstaende personen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoogh van Schoorl in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Claas Arjens Decker Cornelis Pieters NaMNen Mij present als secretaris M vTwuijver.
20-04-1721 Die perzonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staet te begeven zijn Cornelis Ariensz Schoenmaker, jongman, wonende tot Boekel onder Heijloo, bruijdegom, met Antie Claes, jongedogter, wonende tot Bergen, bruijt. Den 6e april 1721 ’t eerste geboth, den 13e april 1721 het tweede geboth, den 20e april 1721 het derde geboth. Op den 20e april 1721 zijn de bovenstaande perzonen voor de schout en de ondergeschreven sche-penen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom (met betoog van Bergen) in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Buijcke Reijers Borst Joseph de Blinde mij present als secretaris M v Twuijver.
27-04-1721 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven sijn Jan Oolven, jongman, wonende tot Bergen, bruijdegom, met Maertie Jans IJpelaen, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 13e april 1721 ´t eerste geboth, den 20e april 1721 het tweede geboth, den 27e april 1721 het derde geboth. Betoog uijtgegeven.
08-06-1721 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staat te begeven zijn Hendrik Willemsz, jongman, wonende tot Egmond op den Hoef, bruijdegom, met Antie Gerrits Boort, jongedogter, wonende tot Oesdom aan de Capelle, bruijt. Den 25e meij 1721 ´t eerste geboth, den 1e junij 1721 het tweede geboth, den 8e junij 1721 het derde geboth. Op den 8e junij 1721 betoog uijtgegeven.
19-10-1721 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Claes Cornelisz Oosterling, jongeman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Arijaentie Meijnders, jongedogter, wonende tot Crommenie, bruijt. Den 5e october 1721 ´t eerste geboth, den 12e october 1721 het tweede geboth, den 19e october 1721 het derde geboth. Op den 19e october 1721 zijn de bovengemelde perzonen met betoog van Crommenie voor de schout en ondergeschreven schepenen tot Heijloo in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Aerjen Pieters Groot Buijcke Reijers Borst mij present als se- cretaris M v Twuijver
19-10-1721 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Dirk Jansz Tromp, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertie Jans, jongedogter, wonende op ´t Hofland onder Wijk aen Duijn, bruijt. Den 5e october 1721 ´t eerste geboth, den 12e october 1721 het tweede gebot, den 19e october 1721 het derde geboth. Betoog uijtgegeven..
07-01-1722 Die perzoonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn als volgdt Wulbert Cornelisz Colster, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertie Cornelis, weduwe, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 21e december 1721 het eerste gebot, den 28e december 1721 het tweede gebot, den 4e januarij 1722 het derde gebot. Op huijden den 7e januarij 1722 zijn dese bovenstaende perzonen voor den officier en ondergeschreven schepenen der heerlijheijt Heijloo en Oesdom in den huwelijken staat bevestigt. Pieter vander Horst Aerjen Pieters Groot Joseph de Blinde mij present sub secretaris M v Twuijver.
08-02-1722 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Cornelisz Schuijt, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Maertie Jans Gras, jongedogter, wonende op Oost Saerdam, bruijt. Den 25e januarij 1722 ´t eerste geboth, den 1e februarij 1722 het tweede geboth, den 8e februarij 1722 het derde geboth. Betoog uijtgegeven.
13-04-1722 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn de vol- gende Joseph de Blinde, regerend schepen tot Heijloo, bruijdegom, met Willempie Willems, jongedogter, wonende tot Alkmaer, bruijt. Den 29e maart 1722 het eerste geboth, den 5e april 1722 het tweede geboth, den 12e april 1722 het derde geboth. Op huijden den 13e april 1722 zijn dese bovengenoemde perzonen voor de ondergeschre- ven schepenen ,absent den officier, der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoog van Alkmaer in den huwelijken staat bevestigt en ten oirconde getekent.

Pieter van der Velden Claes Pieters Bommer mij jegenwoordig als secretaris M v Twuijver

03-05-1722 Dese personen zijn van meninge haar in den huwelijken staet te begeven Jasper Cornelisz, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Cornelisje Jans, jongedogter, mede wonende tot Oesdom, bruijt. Den 19e april 1722 het eerste geboth, den 26e april 1722 het tweede geboth, den 3e maij 1722 het derde geboth. Op den 3e maij 1722 zijn dese bovenstaande personen voor den officier vander Horst en den ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oircon- de getekent.

Pieter vander Horst Jan Arjens Decker Aelbert Pieters Groot mij present subst secretaris M vTwuijver

13-12-1722 Dese perzonen zijn van mening haar in den huwelijken staet te begeven als namentlijk Abram Sijmontz, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Guurtje Ariens, wedu- we, wonende onder de banne der stad Alkmaer, bruijt. Den 29e november 1722 het eerste geboth, den 6e december 1722 het tweede geboth, den 13e december 1722 het derde geboth. Op den 13e december 1722 zijn dese bovengenoemde perzonen met betoog van Alkmaer voor de schout van der Horst en schepenen van der Velden en de Blinde in den egten staet bevestigt.

In kennisse en ter presentie van mijn substituut secretaris M vTwuijver

20-12-1722 De perzonen die van mening zijn haar in den huwelijken staet zijn Claes Maertensz, weduwnaar, wonende tot Assendelft, bruijdegom, met Maartje Jans, jongedogter, als wo- nende alhier, bruijt. Den 6e december 1722 het eerste geboth, den 13e december 1722 ´t tweede geboth, den 20e december 1722 het derde geboth. Betoog uijtgegeven.
10-01-1723 De perzonen die van meninge zijn haer in den egten staet te begeven zijn Hendrik Lambertsz, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Trijntie Maertens, jongedogter, van Alkmaer, bruijt. Den 20e december 1722 het eerste geboth, den 27e december 1722 het tweede geboth, den 3e januarij 1723 het derde geboth. Op den 10e januarij 1723 zijn de bovenstaande perzonen met betoog van Alkmaer voor den officier en schepenen ondergeschreven tot Heijloo in den egten staet bevestigt.

Pieter vander Horst Pieter vander Velden Joseph de Blinde In kennisse van mij M vTwuijver

02-02-1723 Die personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Dirk Cornelisz Slicker, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Lijsbeth Poulis, jongedogter, wonende tot Limmen, bruijt. Den 17e januarij 1723 het eerste geboth, den 24e januarij 1723 het tweede geboth, den 31e januarij 1723 het derde geboth. Op huijden den 2e februarij 1723 zijn dese bovenstaende perzonen voor den officier en Piter van der Velden en Claes Bommer als schepenen met betoog van Limmen in den egten staet bevestigt. Mij present substituut secretaris M vTwuijver.
07-02-1723 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Willem Pitersz, jongman, alhier, bruijdegom, met Guurtie Ariens, jongedogter, van Egmond op den Hoef, bruijt. Den 24e januarij 1723 het eerste geboth, den 31e januarij 1723 het geboth, den 7e februarij 1723 het derde geboth. Op den 7e februarij 1723 zijn dese bovengenoemde personen voor de schout van der Horst en twee schepenen als Aelbert Groot en Joseph de Blinde der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoog van den Hoef in den egten staet bevestigt. Mij present substituutsecretaris M v Twuijver.
21-02-1723 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jacob Claesz Goijer, jongman, wonende tot Wormerveer, bruijdegom, met Guurt Jans, jongedogter, van Heijloo, bruijt. Den 7e februarij 1723 het eerste geboth, den 14e februarij 1723 het tweede geboth, den 21e februarij 1723 het derde geboth. Betoog uijtgegeven.
18-04-1723 Die personen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Aelbert Pitersz, jongman, wonende tot Heijloo in de Kerkebuurt, bruijdegom, met Guurtie Gerrits, jongedogter, van Limmen, bruijt. Den 4e april 1723 het eerste geboth, den 11e april 1723 het tweede geboth, den 18e april 1723 het derde geboth. Op huijden den 18e april 1723 zijn dese bovenstaende perzonen met betoog van Limmen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staat bevestigt. Pieter vander Horst Pieter van der Velden Claes Pieters Bommer mij present secrer- taris M v Twuijver.
09-05-1723 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Piter Cornelisz Boogartman, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Machteltje Miesse, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 25e april 1723 het eerste geboth, den 2e meij 1723 het tweede geboth, den 9e meij 1723 het derde geboth. Op den 9e meij 1723 zijn dese bovenstaende perzonen mits de absentie van den officier voor den ondergeschreven schepenen in den huwelijken staet bevestigt en ten oirconde getekent. Claes Piters Bommer Aelbert Pieters Groot mij present substituut-secretaris M v Twuijver.
13-02-1724 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Joseph van der Ender, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Aagje Eeuwis Lindeboom, weduwe, wonende tot Castricum, bruijt. Den 30e januarij 1724 ’t eerste geboth, den 6e februarij 1724 het tweede geboth, den 13e februarij 1724 het derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
13-02-1724 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Gerrit Wullemsz Kool, weduwnaar, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Magteld Ponse, jongedogter, van Akerslooth, bruijt. Den 30e januarij 1724 het eerste geboth, den 6e februarij 1724 het tweede geboth, den 13e februarij 1724 het derde geboth. Op den 13e februarij 1724 zijn dese bovenstaende perzonen voor den officier Pieter van der Horst, Jan Ariensz Decker en Aelbert Pietersz Groot als schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Arjens Decker Aelbert Pieter Groot mij present substituut secretaris M v Twuijver.
20-02-1724 Dese ondergenoemde personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Dirk IJsbrantsz, weduwnaar, wonende onder de banne van Alkmaer, bruijdegom, met Grietie Cornelis, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijd. Den 6e februarij 1724 het eerste geboth, den 13e februarij 1724 het tweede geboth, den 20e februarij het derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
20-02-1724 Dese personen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven Cornelis Miesse (****), jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Lijsbeth Claas Veth, weduwe, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 6e februarij 1724 het eerste geboth, den 13e februarij 1724 het tweede geboth, den 20e februarij het derde geboth. Op den 20e februarij 1724 zijn dese bovenstaende perzonen voor de ondergeschreven officier en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter van de Velden Claas Pieter Bommer mij present substituut secretaris M v Twuijver.
26-03-1724 Dese perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jan Willems Puthof, wonende tot Heijloo op Sevenhuijsen, weduwnaar, bruijdegom, met Femmetie Jacobs, weduwe, wonende tot Alkmaer, bruijt. Den 4e maert 1724 het eerste geboth, den 11e maert 1724 ’t tweede geboth, den 26e maert 1724 ’t derde geboth. Op den 26e maert 1724 zijn de bovenstaende perzonen voor de ondergeschreven schout en schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom (met betoog van Alkmaer) in den egten staet bevestigt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Pieter vande Velden Jan Arjens Decker mij present substituut secretaris M v Twuijver.
24-09-1724 De perzonen die van mening zijn haar in den huwelijken staat te begeven zijn Wilbort van den Bergh, jonghman, wonend alhier, bruijdegom, met Grietie Dirks, jongedogter, mede wonende alhier, bruijt. Den 10e september 1724 ’t eerste geboth, den 17e september 1724 ’t tweede geboth, den 24e september 1724 ’t derde geboth. Op den 24e september 1724 zijn dese perzone voor den schout Pieter van der Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt. Pieter vd Horst Pieter van der Velden Joseph de Blinde mij present substituut secretaris M v Twuijver.
05-11-1724 Die perzonen die van meninge zijn haar in den huwelijken staet te begeven zijn Hendrik Comin, weduwnaar, wonende tot Alkmaer, bruijdegom, met Maertie Gerrits, jongedogter, wonend tot Heijloo, bruijt. Den 22e october 1724 ´t eerste geboth, den 29h october 1724 ´t tweede geboth, den 5e november 1724 ´t derde geboth. Op den 5e november 1724 zijn de bovenstaande perzonen met betoog van Alkmaer alhier voor schout en onderge- schreven schepenen in den egten staat bevestigt. Pieter vander Horst Pieter vande Velden Joseph de Blinde.
07-01-1725 Die perzonen die van meninge zijn haer in den egten staet te begeven zijn Teunis Claesz Necq, weduwnaar, wonende tot Akerslooth, bruijdegom, met Willemijntie Pieters Meijne, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 24e december 1724 het eerste geboth, den 31e december 1724 het tweede geboth, den 7e januarij 1725 ´t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
07-01-1725 Die personen die van mening zijn haer in den egten staat te begeven zijn Sijmon Pietersz Coijman, weduwnaar, wonende alhier, bruijdegom, met Antie Pieters, jongedogter, wonende tot Bergen, bruijt. Den 31e december 1724 ´t eerste geboth, den 7e januarij 1725 ´t tweede geboth, den 14e januarij ´t derde geboth. Op den 14e januarij 1725 zijn dese bovenstaande perzonen met betoog van Bergen voor schout en schepenen alhier getrout. Pieter vd Horst Buijcke Reijers Borst Joseph de Blinde.
21-01-1725 Die perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Jan Harmensz, jongman, wonende alhier, bruijdegom, met Neel Jans, jongedogter, wonende in de Wogmeer, bruijd. Den 7e januarij 1725 het eerste geboth, den 14e januarij 1725 ´t tweede geboth, den 21e januarij 1725 ´t derde geboth. Op den 21e januarij 1725 zijn dese perzonen met betoog van Hensbroek in den egten staet alhier voor schout en schepenen mits de absentie van (****) ondergetekend bevestigt. Claas Arjens Decker Joseph de Blinde.
11-02-1725 De perzonen die van meninge zijn haer in den huwelijcken staet te begeven zijn Jan Jansz, weduwnaar, wonende in de Boekeldermeer onder Heijloo, bruijdegom, met Claesje Claes, jongedogter, van Bergen, bruijt. Den 28e januarij 1725 ’t eerste geboth, den 4e februarij 1725 ’t tweede geboth, den 11e februarij 1725 ’t derde gebot. Op den 11e februarij 1725 zijn de bovenstaande personen met betoog van Bergen alhier voor schout en de ondergetekende schepenen in den egten staet bevestigt.

Pieter vander Horst Joseph de Blinde Claas Arjens Decker.

11-02-1725 De perzonen die van mening zijn haer in den huwelijken staet te begeven zijn Wulbert Cornelisz Boogartman, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Diewertie Ariens, jongedogter, mede woonagtigh alhier, bruijt. Den 28e januarij 1725 het eerste ge-bots, den 4e februarij 1725 het tweede geboth, den 11e februarij het derde geboth. Op den 11e februarij 1725 zijn de bovenstaande perzonen voor schout ende Claes Ariensz Decker en Joseph de Blinde als schepenen in den egten staet bevestigt.

Mij present sub-secretaris M v Twuijver.

04-03-1725 Dese perzonen zijn van mening haer in den huwelijken staet te begeven als Claes Pietersz, jongman, wonende onder Heijloo, bruijdegom, met Grietie Wilborts, jongedogter, wonende mede onder Heijloo, bruijt. Den 18e februarij 1725 het eerste geboth, den 25e februarij 1725 het tweeede geboth, den 4e maart 1725 het derde geboth. Op den 4e maart 1725 zijn dese perzonen voor de schout en de ondergetekende schepenen in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Pieter vande Velsen Joseph de Blinde.
29-04-1725 Dese perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven Cornelis Jansz Bruijne, jongman, wonende tot Uijtgeest, bruijdegom, met Arijaentie Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 15e april 1725 ’t eerste geboth, den 22e april 1725 ’t tweede geboth, den 29e april 1725 ’t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
06-05-1725 Dese perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Jan Besteman, jongman, van Bergen, bruijdegom, met Aagje Ariens Schaer, jongedogter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 22e april 1725 ’t eerste geboth, den 29e april 1725 ’t tweede geboth, den 6e meij ’t derde geboth. Betoog uijtgegeven.
06-05-1725 Dese personen zijn van meninge haar in den huwelijken staet te begeven: Pieter Claesz Bommer, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Maertie Louris, jongedogter, tot Bergen, bruijt. Den 22e april 1725 het eerste geboth, den 29e april 1725 het tweede geboth, den 6e meij 1725 het derde geboth. Op den 6e meij 1725 zijnde bovengenoemde perzonen met betoog van Bergen voor de ondergeschreven schout en schepenen van Heijloo en Oesdom in den egten staet bevestigt. Pieter vander Horst Joseph de Blinde (****) Aerjens Decker.
11-11-1725 Dese perzonen zijn van meninge haar in den huwelijken staet te beegeven: Jacob Jacobsz Groot, jongman, wonende tot Bergen, bruijdegom, met Guurtje Cornelis, jonge- dogter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 28e october 1725 het eerste geboth, den 4e november 1725 het tweede geboth, den 11e november 1725 het derde geboth. Betoogh uijgegeven.
23-12-1725 Die navolgende perzonen zijn van meninge haer in den huwelijken staet te begeven: Pieter Jansz Pons, jongman, wonende in het Maelwater, bruijdegom, met Neeltje Pieters, jongedogter, wonende tot Oterleecq, bruijd. Den 9e december 1725 ’t eerste geboth, den 16e december 1725 ’t tweede geboth, den 23e december 1725 ’t derde geboth. Op den 23e december 1725 zijn de bovenstaande personen met betoog van Oterleecq voor de schout en ondergeschreven schepenen van Heijloo en Oesdom getrouwt en in den egten staat bevestigt. Pieter van der Horst Joseph de Blinde Aerjen Pieters Groot.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *