Grootebroek Dopen Gereformeerd 1678-1687

Grootebroek Dopen Gereformeerd 1669 – 1721

Periode 1678 – 1687.

22-01-1678 Den 22 januarij Johannis Koperslager en Lijsbet Gerrits kint gedoopt genaamt Gerrit.
26-01-1678 Den 26 dito gedoopt een bejaarde vrijster en is genaemt Grietje.
06-02-1678 Den 6 februarij gedoopt een kindt van Minardus Kools, Hoogheemraadt van ’t van ’t Hondsbos Commissaris van ’t Drechterlant, secretaris van Grotebroek, cappetijn van de schutterij. Sijn vrouw Rijnoutje Isbrants, ’t kint genaemt Juffrouw Catharina Kools.
02-03-1678 Den 2 maart een kint gedoopt van Pieter Cornelisz Gool en sijn vrouw genaamt Reijnou Jans, ’t kint Gerrit.
10-04-1678 Den 10 april gedoopt een kindt van Nanne Pietersz Smit en sijn vrou Sou Sijmens, ’t kindt genaemt Pieter.
15-05-1678 Den 15 maaij gedoopt een kindt van Cornelis Jansz Backer en Grietje Barts, ’t kindt genaemt Grietje.
15-05-1678 Dito een kindt gedoopt sijnde in overspel geteelt bij Meijnou Cornelis watwijders in barensnood tot vader verklaart Jan Karstes van Enkhuijsen, ’t kindt Jan.
19-06-1678 Den 19 junij een kint gedoopt van Pieter Jacobsz en Aeght Maartens, ’t kint genaemt Etje.
25-09-1678 Den 25 september een kindt gedoopt van Dirck Jansz Bom en Kenouw Louws, ’t kint genaemt Louw.
23-10-1678 Den 23 october een kint gedoopt van Gerrit Jansz en Pietertje Jans. Kint genaamt Jan.
20-11-1678 Den 20 november een kindt gedoopt van Dirk Heertjes de Paap en Marij Dirks Haps, kint genaemt Heertje.
20-11-1678 Dito Pouwels Manhout en Anne Maartens kint gedoopt genaemt Maerten.
18-12-1678 Den 18 december Maarten Paau en Zeij Heertjes kint gedoopt, Reijnoutje.
15-01-1679 Den 15 januarij gedoopt een kindt van M. Dirck, organist, en Trijntje Hendrix, het is genaemt Pieter.
04-06-1679 Den 4 junij Claes Hendricksz ende Meijnou Jans Graef kint gedoopt Geert.
29-07-1679 Den 29 julij Gerrit Bij ende Geert Nannis Staphorens kindt gedoopt genaamt Im.
08-10-1679 Den 8 october Cornelis Mouthaan en Geert Arents kint gedoopt genaamt Geert.
22-10-1679 Den 22 october Cornelis Barent Stamme en Lijsbeth Cornelis beijde tot Westwoude haar kint gedoopt is genaamt Anne.
31-12-1679 Den 31 december een kint gedoopt van Pieter Jacobsz ende Acht Maartens kint genaamt Aegt.
07-01-1680 Den 7 januarij een kint gedoopt van Jan Dircksz Rootbol en Ottje Jans, ’t kint Reijnou.
14-01-1680 Den 14 dito een kint gedoopt van Saars de Smit en Geert Jans in Broek, ’t kint Jan.
24-01-1680 Den 24 januarij Baarent Heertjes en Grietje Adriaans kint gedoopt Heertje.
07-02-1680 Den 7 februarij gedoopt een kint van Mijnardis Cools, secretaris, en Reijnu Isbrant kint Catrina.
21-02-1680 Den 21 dito Pieter Pillsz en Trijn Jans kint gedoopt genaamt Ellert.
10-03-1680 Den 10 maart Johannis van Hessingh, koperslager ende Lijsbet Gerrits haar kint gedoopt genaamt Jacomijn.
10-06-1680 Dirck Jansz en Reijnou Maartens bijde uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Jan.
22-09-1680 Den 22 september anno 1680 Maarten Sijbrants Paau ende Seij Heertjes kint gedoopt Reijnou.
10-10-1680 Den 10 october Pieter Wiggersz Waker en Trijntje Reijnders haar kint gedoopt genaemt Claes.
10-10-1680 Dito Claes Jansz en Trijntje Arents haar kint gedoopt genaemt Marij.
22-12-1680 Den 22 december Claes Volkers Manhout en Trijn Harkes haar kint gedoopt genaemt Geert.
25-12-1680 Den 25 december Mr. Dirck Schotsman en Trijntje Hendricks haar kint gedoopt genaamt Geertje.
29-12-1680 Den 29 dito Jacob Dircksz Dol en Marij Pieters haar kint gedoopt genaamt Dirck.
09-03-1681 Den 9 maart Sijmon Jansz, dienaer, en Aeltje Jans haar kint gedoopt genaamt Maritje.
30-03-1681 Den 30 maart Cornelis Jansz Backer en Grietje Bars haar kindt gedoopt genaamt Trijntje.
27-04-1681 Den 27 april Dirck Wiggersz en Af Dircks haar kint gedoopt genaamt Vroutje.
04-05-1681 Den 4 maaij Broer Meijnders uijt Lutjebroek en Trijn Teunis haar kint gedoopt genaamt Meijndert.
08-06-1681 Den 8 junij Jan Pietersz Kraft en Aef Jans haar kint gedoopt genaamt Pieter.
19-10-1681 Den 19 october Barent Heertjesz ende Grietje Ariaans, ’t kint gedoopt genaamt Jan.
02-11-1681 Den 2 november Jan Teunisz en Dieuw Cornelis haar kint gedoopt genaamt Teunis.
09-11-1681 Den 9 dito Freek Sijmonsz en Trij Sijmons haar kint gedoopt genaamt Trijn.
21-12-1681 Den 21 december Reijner Reijnersz en Geert Jans haar kint gedoopt genaamt Geertje.
01-01-1682 Den 1 januarij 1682 Sijmen Harcksz en Anne Cornelis haar kint gedoopt Harck.
14-01-1682 Den 14 dito Roemers Sijmonsz en Marij Cornelis haar kint gedoopt Sijmen.
01-02-1682 Den 1 februarij Teunis Pietersz en Marij Pieters kinderen gedoopt genaamt Gerrit en Cornelis.
08-03-1682 Den 8 maart Pieter Wiggersz Waker en Trijntje Reijnders kint gedoopt Wgiier.
08-03-1682 Dito Jan Pietersz en Aef Pieters kint gedoopt genaamt Pieter.
31-05-1682 Den 31 maaij Jacob Dircksz Dol en Hilletje Maartens kindt gedoopt genaamt Trijntje.
07-06-1682 Den 7 junij Jan Dircksz Rootbol en Enje Jans kint gedoopt genaamt Dirck.
14-06-1682 Den 14 dito Sijmen Jacobsz en Veerdu Joppes kint gedoopt genaamt Heertje.
21-06-1682 Den 21 junij Klaas Hendricksz en Meijnou Jans Graafs kint gedoopt Jan.
25-10-1682 Den 25 october Lijsbet Gerrits Koperbaaars kint is gedoopt genaamt Johannis.
25-11-1682 Den 25 november Dirck Schotsman, organist, ende Trijntje Hendricks haar kint gedoopt genaamt Pieter.
29-11-1682 Den 29 november Pieter Heertjes Schram en Trijn Jans haar kint gedoopt genaamt Teetje.
06-11-1682 Den 6 dito Barent Heertjes en Grietje Adriaans kint gedoopt genaamt Cornelisje.
10-01-1683 Den 10 januarij Wouter Harmensz Hof ende Trijn Jans haar kint gedoopt genaamt Marij.
13-01-1683 Den 13 januarij Pieter Jacobsz Semel en Trijntje Cornelis kint gedoopt genaamt Ettje.
27-02-1683 Den 27 februarij Reijner Reijnersz kint gedoopt genaamt Geertje. Moeder Geert Jans.
27-02-1683 Dito Dirck Wiggersz Waker en Aef Dols kint gedoopt Vroutje.
27-02-1683 Dito Jan Claasz Tijm en Griet Jans uijt Bovenkarspel haer kint gedoopt genaamt Claes.
14-03-1683 Den 14 maart Dirck Cornelisz en Amerens Adams kint gedoopt genaamt Cornelis.
14-03-1683 Dito Pieter Pillsz en Trijn Jans kint gedoopt Geert.
04-04-1683 Den 4 spril Dirck Cornelisz Gool en Trijn Joost haer kint gedoopt genaamt Cornelis.
25-04-1683 Den 25 april Do Albartus Regularius en Cornelia Hensbroek haar kint gedoopt ganaamt Amirentie. Peetoom Garbrant Hensbroek.
17-07-1683 Den 17 julij Freek Sijmonsz en Trijn Sijmons haar kint gedoopt genaamt Jannitje.
05-09-1683 Den 5 september Roomer Sijmonsz en Marij Cornelis haar kint gedoopt genaamt Geert.
03-10-1683 Den 3 october Jan Jansz Gons en Geertje Gerrits haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
07-11-1683 Den 7 november Jn Cornelisz en Dieuw Cornelis haer kint gedoopt genaemt Geertje.
07-11-1683 Dito Gaal Caspersz en Trijn Dolls haar kint gedoopt genaemt Trijn.
12-12-1683 Den 12 december Jacob Dircksz Dol en Hilletje Maartens haar kint gedoopt genaemt Trijntje.
09-01-1684 Den 9 januarij Barent Heertsz en Grietje Adriaans haar kint gedoopt genaamt Aefje.
23-01-1684 Den 23 januarij Teunis Pietersz en Marij Pieters kint gedoopt genaemt Cornelis.
23-02-1684 Den 23 februarij Gerrit Hendricksz en Aef Nannes kint gedoopt genaemt Luijtje.
09-04-1684 Den 9 april Cornelis Jansz Backer en Grietje Barts haar kint gedoopt genaamt Antje.
23-04-1684 Den 23 dito Tijs Haaijsz, schoutsdienaar, en Claartje Pichaar kint gedoopt genaamt Sara.
21-05-1684 Den 21 maaij Pieter Maartes en Meijnou Jans haar kint gedoopt genaamt Seijtje.
24-05-1684 Den 24 dito Albartus Regularius, predicant tot Grotebroek en Cornelis Hensbroek haar kint gedoopt genaamt Amerensje.
05-06-1684 Den 5 junij Andries Pietersz en Lijsbet Gerrits Lam haar kint gedoopt  genaamt Jacomijntje.
12-06-1684 Den 12 dito Pieter Pillsz en Trijn Jans haar kint gedoopt genaemt Ellert.
09-07-1684 Den 9 julij Reijner Reijnersz en Geert Jans kint gedoopt genaamt Jan. Getuijge Capt. Draaks.
22-10-1684 Den 22 october Jan Jansz Gons en Grietje Gerrits haar kint gedoopt genaemt Jacob.
22-10-1684 Dito Dirck Cornelisz Cleermaker ende Amerentje Adams haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
29-10-1684 Den 29 october Sijbrant Cornelisz Vetweijde en Dieu Claas kint gedoopt genaemt Anne.
29-10-1684 Dito Jan Isbarantsz en Trijntje Wever kint gedoopt genaamt Susanna.
25-01-1685 Den 25 januarij Jan Wever en Neent Maartens uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Maarten.
21-02-1685 Den 21 februarij Pieter Heertjes Schram en Trijn Jans kint gedoopt genaamt Aeltje.
07-03-1685 Den 7 maart Barent Heertjes en Griet Adriaens kint gedoopt genaemt Aefje.
30-04-1685 Den 30 april Sijmen Nansz, dorpsdienaer, en Aeltje haar kint gedoopt genaamt Theunis.
30-04-1685 Dito Pieter Wiggersz Waker en Trijntje Reiners kint gedoopt genaamt Pieter.
29-07-1685 Den 29 julij Cornelis Jansz en Marij Pieters haar kint gedoopt genaamt Cornelisje.
29-07-1685 Dito Pieter Jansz en Lijsbet Arents kint gedoopt genaemt Eelickje.
21-10-1685 Den 21 october Roomer Sijmonsz en Marij Cornelis kint gedoopt genaemt Cornelis.
01-01-1686 Den 1 januarij Jan Jansz Gons en Grietje Gerrits haar kint gedoopt genaamt Jacob.
06-01-1686 Den 6 dito Jan Teunisz en Diena Cornelis haar kint gedoopt genaamt Geertje.
09-01-1686 Den 9 dito Reinder Reijndersz en Geertje Jans haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
09-01-1686 Dito Jacob Dircksz Dol en Hilletje Maartens haar kint gedoopt genaamt Heertje.
17-03-1686 Den 17 maart Freek Sijmensz en Trijn Sijmons haar kint gedoopt genaamt Sijmen.
24-03-1686 Den 24 maart Dirck Wiggers en Aef Dircks Dol haar kint gedoopt genaamt Dirck.
07-04-1686 Den 7 april Pieter Maartensz en Aef Aarents haar kint gedoopt genaamt Meijnoutje.
12-04-1686 Den 12 dito Dirck Cornelisz en Amerentia Adams kint gedoopt en is genaemt Claas.
12-05-1686 Den 12 maaij Sijmen Jacobs uijt Bovenkarspel en Antje Juriaans haar kint gedoopt genaamt Heertje.
19-05-1686 Den 19 dito Pieter Jansz Bruijgom en Itje Claas haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
18-08-1686 Den 18 augustij Barent Heertjes en Griet Adriaans kint gedoopt genaamt Jantje.
15-09-1686 Den 15 september Gaab Caspersz en Trijn Dircks kint gedoopt genaamt Dirck.
15-09-1686 Dito Willem Maartensz en Aefje Olbrants kindt gedoopt genaamt Cornelis.
15-09-1686 Dito Willem Hendricksz en Griet Jans kint gedoopt genaemt Cornelisje.
15-09-1686 Dito Pieter Jansz Huppeal en Aef Pieters kint gedoopt Cornelisje.
13-10-1686 Den 13 october Jan Isbrantsz en Trijntje Wijers kint gedoopt Geertje.
13-10-1686 Dito Pieter Maartsz en Meijnou Jans kindt gedoopt genaemt Maarten.
10-11-1686 Den 10 november Sijbrant Cornelisz Vetweijden en Dieu Claas kint gedoopt en is genaamt Meijnoutje.
11-12-1686 Den 11 december Jan Pietersz en Aef Pieters kint gedoopt genaamt Trijntje.
05-01-1687 Den 5 januarij Jantje Meijners kint gedoopt in onecht geteelt sijnde en in barensnoot verklaart vader zijnde Claas Jansz wonende tot Enckhuijsen. ’t Kint genaamt Hillitje.
15-01-1687 Den 15 dito Cornelis Jacobsz en Geertje Goverts kint gedoopt genaamt Gover.
05-02-1687 Den 5 februarij Pieter Dircksz alias Pieter Jansz en Lijsbetje Arents kint gedoopt Dirck.
16-03-1687 Den 16 maart Dirck Schotsman, organist tot Grootebroek, en Trijntje Hendricks kint gedoopt genaamt Pieter Dircksz Schotsman. Lijsbet Jans als peet en getuijge.
06-04-1687 Den 6 april Sijmen Jansz, dorpsdienaar, en Aeltje Jans haar kint gedoopt genaamt Maritje.
04-05-1687 Den 4 maaij Reijner Caswijck en Geertje Jans kint gedoopt genaemt Pieter.
07-09-1687 Den 7 september Jan Heertjesz en Iptje Dircks kint gedoopt genaamt segge Pieter.
21-09-1687 21 dito Jacob Dircksz Doll en Hillitje Maartens haar kint gedoopt genaemt Trijntje.
26-10-1687 Den 26 october Pieter Jansz en Aef Aarents kint gedoopt genaemt Geertje.
16-11-1687 Den 16 november Sape Luijtjesz en Annitje Claas uijt Bovenkarspel kint gedoopt genaemt Rensje.
30-11-1687 Den 30 november Claas Claasz en Trijn Claas haar kint gedoopt genaemt Nant Claasdr.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 17-09-2022

Bron: RA Hoorn – Grootebroek Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *