Grootebroek Dopen Gereformeerd 1688-1696

Grootebroek Dopen Gereformeerd 1669 – 1721

Periode 1688 – 1696.

01-02-1688 Den 1 februarij 1688 Pieter Jansz Bruijgom en Itje Pieters haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
03-03-1688 Den 3 maart Pieter Jacobsz en Dientje Maartens uijt Bovenkarspel kint gedoopt Jacob.
03-03-1688 Dito Pieter Hummel en Sij uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Cnier.
21-03-1688 Den 21 maart Jan Florisz Cramer en Cornelia van der Meer haar kint gedoopt genaemt Catharina.
04-04-1688 Den 4 april Hendrick Dircksz en Griet Hartjes tot Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Hartje.
02-05-1688 Den 2 maaij Theunis Pietersz en Maarij Pieters kint gedoopt genaamt Cornelis.
02-05-1688 Dito Gerret Hendricks en Aaf Nannes kint gedoopt genaamt Nanne.
04-07-1688 Den 4 julij Olfert Jnsz en Geertje Willems kint gedoopt genaamt Cnelisje.
15-08-1688 Den 15 augustij Roemer Sijmonsz en Maarij Pieters kint gedoopt genaaamt Aefje.
29-08-1688 Den 29 augustij Cornelis Jacobsz en Geertje Goverts kint gedoopt genaamt Trijntje.
29-08-1688 Dito Jan Hendricksz en Griet Jans kind gedoopt Dirck.
29-08-1688 Dito Theunis Outjersz en Sou Dircks kindt gedoopt Cornelisje.
12-09-1688 Den 12 september Pieter Pilsz en Trijn Jans haar kint gedoopt Jan.
19-09-1688 Den 19 dito Reijner Jansz en Geertje Arents Dols kint gedoopt genaamt Jan. Peet Marij Jans, sijn suster.
17-10-1688 Den 17 october Gaal Caspersz en Trijn Dircks kint gedoopt Pieter.
17-10-1688 Den 17 october Jan Heertjes ende Imptje Dircks kindt gedoopt Jantje.
24-10-1688 Den 24 october Freeck Jansz Schoenmaker en Aeltje Willems kint gedoopt Jan.
24-10-1688 Dito Pieter Maartensz en Meijnou Jans kint gedoopt Maarten.
27-10-1688 27 dito Pieter Dircksz en Lijsbeth Arents kint gedoopt Eeltje.
27-10-1688 Dito Jan Teunisz en Dieuw Cornelis kint gedoopt Geert.
07-11-1688 Den 7 november Cornelis Jansz en Reijnou Tijmons kindt gedoopt genaamt Jan.
14-11-1688 Den 14 november Barent Heertjes en Grietje Ariaens kint gedoopt Jan.
21-11-1688 Den 21 november Dirck Wiggersx en Aef Dircks kindt gedoopt Geertje.
21-11-1688 Dito Willem Maartensz Corendijck en Aefje Olbrants kint gedoopt genaamt Jan.
24-11-1688 Den 24 november Reijner Reijnersz Kaswijck en Geertje Jans kint gedoopt Geertje.
23-01-1689 Den 23 januarij Pieter Jansz Huooert en Aef Pieters kint gedoopt genaamt Dieuw.
06-02-1689 Den 6 februarij Pieter Heertjes Schram en Trijn Jans kint gedoopt genaamt Sijmen.
07-08-1689 Den 7 augustij Willem Hendricksz en Griet Jans kint gedoopt genaamt Roemer.
09-10-1689 Den 9 october Reijner Jansz en Lijsbet Pieters haar kint gedoopt genaamt Grietje.
09-10-1689 Dito Pieter Jansz en Lijsbeth Arents kint gedoopt genaamt Trijntje.
23-10-1689 Dito 23 Freek Sijmonsz en Trijn Sijmons haar kint gedoopt en genaamt Jacob.
30-10-1689 Den 30 dito Roemer Sijmonsz en Marij Cornelis kindt gedoopt genaemt Aefje.
15-01-1690 1690 januarij 15 Reijnder Jansz en Geert Arents Dols haar kint gedoopt genaamt Geertje.
10-02-1690 Cornelis Jacobsz Backer en Geertje Govers kint gedoopt en genaamt Jannitje op den 10 februarij.
09-07-1690 Den 9 julij Pieter Cornelisz Vink, gerechtsbode, ende Soutje Jacobs haar kint gedoopt genaamt Grietje.
13-08-1690 Den 13 augustij Jan Isbrants en Trijntje Wijens kinderen gedoopt genaamt Geertje en Reijnoutje.
20-08-1690 Den 20 dito Barent Heertjes en Griet Ariaans kint gedoopt genaamt Grietje.
27-08-1690 Den 27 augustij Jacob Dircksz Doll en Hillitje Maartens kinderen gedoopt genaamt Heertje en Pieter.
01-10-1690 Den eersten october Pieter Jansz Huppert ende Aef Pieters kint gedoopt genaamt Jan.
08-10-1690 Den 8 october 1690 Pieter Sijmensz Mantel en Griet Pieters haar kint gedoopt genaamt Trijntje.
19-11-1690 Cornelis Jansz en Reijnouw Tijmens kint gedoopt op de 19 november genaamt Thijmen.
22-11-1690 Den 22 dito Jan Teunisz en Dieuw Gerrits haar kint gedoopt genaamt Barber.
17-01-1691 Den 17 januarij Dirck Cornelisz Sneijer en Amerens Adams kint gedoopt genaamt Klaas.
17-01-1691 Dito Teunis Bieskoek en Sou Dircks kint gedoopt genaamt Dirck.
19-04-1691 Cornelis Jacobsz Backer en Geertje Govers haar kint gedoopt op den 19 april genaamt Jannitje.
22-04-1691 Den 22 april Roemer Sijmensz en Marij Cornelis haar kindt gedoopt genaamt Aefje.
13-05-1691 den 13 maaij Cornelis Rieuwertsz, meester chirurgijn, ende Neeltje Maaijers kint gedoopt genaamt Teetje.
05-08-1691 den 5 augustij Pieter Maartsz en Meijnou Jans kint gedoopt genaamt Seijtje.
05-08-1691 Dito Reijner Jansz en Geert Arents kint gedoopt genaamt Jan.
26-08-1691 den 26 augustij Claas Claasz en Trijn Claas kint gedoopt genaamt Marij.
09-09-1691 den 9 september Willem Maartensz Korendijk en Aafje Olbrants kint gedoopt genaamt Trijntje.
05-12-1691 Den 5 december Pieter Sijmonsz Mantel en Griet Pieters kint gedoopt genaamt Sijmen.
23-03-1692 Den 23 maart Roelof Woutersz en Dieuw Claas haar kint gedoopt genaamt Claas.
15-05-1692 Den 15 maaij Gerret Hendricksz en Aaf Nannes haar kint gedoopt is genaamt Lijsbet.
13-07-1692 Den 13 julij Reijner Caswijck en Geertje Jans kint gedoopt genaamt Trijntje.
20-07-1692 Den 20 dito Pieter Nannesz ende Marij Jans uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt Geertjen.
17-08-1692 Den 17 augustij Cornelis Jansz en Reijnouw Thijmons kindt gedoopt genaamt Thijmen.
05-10-1692 Den 5 october Pieter Heertesz Schram en Trijn Jans haar kint gedoopt genaamt Jan.
09-11-1692 Den 9 november Renger Jansz en Lijsbeth Pieters haar kint gedoopt genaamt Jan.
23-11-1692 Den 23 november Juriaan N.N. van Venhuijsen en Anne Jans sijn vrou haar kint gedoopt genaamt Claas.
23-11-1692 Dito Wouter Jansz Paau en Aaf Cornelis kinderen gedoopt genaamt Jan en Klaas. Moeder van Venhuijsen.
23-11-1692 Den 23 november Vreek Jansz en Aaltje Willems kint gedoopt genaamt Hilletje.
01-02-1693 Den eerste februarij Pieter Dirkcksz en Lijsbeth Arent haar kint gedoopt genaamt Dirck.
12-04-1693 Den 12 april 1693 Willem Maartensz Korendijck en Aefje Olbrants kindt gedoopt en genaamt Garbrechtje.
19-04-1693 Den 19 dito Jan Sijmonsz Kistemaker en Aef Arents kindt gedoopt genaamt Teunis.
10-05-1693 Den 10 maaij Roemer Sijmonsz kindt gedoopt en genaamt Pieter. De moeders naam Maarij Cornelis, het kint segge ik Pieter.
10-05-1693 Den 10 maaij of den selve dito Freeck Sijmensz en Trijn Sijmens kindt gedoopt genaamt Antje.
03-06-1693 Den 3 junij Barent Heertjesz Kodde en Griet Ariaans kint gedoopt en genaamt Trijntje.
14-06-1693 Den 14 junij Lamaert Pietersz Aal en Geertje Willems haar kindt gedoopt genaamt Dirck. Dese bovengenoemde personen beijde van Westwoude op de hoek in Langedijk.
22-07-1693 Gerret Harcksz en Griet Claas uijt Bovenkarspel haar kint gedoopt genaamt Aaltje op den 22 julij.
02-09-1693 Den 2 september Claas Claasz en Trijn Claas haar kindt gedoopt en genaamt Cornelis.
14-10-1693 Den 14 october Harmen Jacobsz ende Griet Pieters haar kint gedoopt genaamt Jacob.
25-10-1693 Den 25 october Cornelis Garbrandsz Wever en Marij Willems haar kindt gedoopt genaamt Willem. Woonende in ’t Westent van Enckhuijsen.
25-10-1693 Dito Cornelis Willemsz en Jantje Meijners beijde tot Broekerhaven haar kint gedoopt genaamt Maritje.
08-11-1693 Den 8 november Meijner Garbrantsz en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Pietertjen.
22-11-1693 Den 22 november Meijnert Pieters en Cornelis Jans haar kindt gedoopt genaamt Pieter.
25-11-1693 Den 25 dito een kint gedoopt uijt Bovenkarspel bij avont, ick was siek, de nam van de onderwijzer is mij niet bekent gemaackt. Het kint heet Pieter, de moeder geloof ik, na mij onderreecht is, was Cornelisje Mops.
06-12-1693 Den 6 december Cornelis Barentsz Tammeboer en Lijsbeth Cornelis beijde van Westwoude haar kint gedoopt genaamt Teunis.
16-12-1693 Den 16 december Cornelis Leenders en Cornelisje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Leendert.
06-06-1694 Den 6 junij Teunis Bieskoek en Souw Doll haar 2 kinderen gedoopt, de eene genaamt Dirck, en ’t ander Trijntje.
04-08-1694 Den 4 augustij een kint gedoopt van Pieter Vuick en Soutje Jacobs, het kint is genaamt Jacob.
31-10-1694 Roelof Woutersz en Dieuw Claas haar kint gedoopt op de laatste october genaamt Jan.
28-11-1694 Den 28 november Harmen Jacobsz en Griet Pieetrs haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
19-12-1694 Den 19 december Cornelis Pietersz Kruck en Marij Rieuwers kint gedoopt genaamt Pieter.
25-12-1694 Den 25 december Jan Groot, secretaris deser stede, en Catarina Cools kint gedoopt genaamt Reijnoutje. Getuijge en peet was Trijntje Kools.
05-01-1695 Den 5 januarij Pieter Dircksz en Lijsbet Arents haar kint gedoopt genaamt Dirck.
23-01-1695 Den 23 januarij Jan Woutersz en Trijntje Meijners haar kint gedoopt genaamt Wouter.
23-01-1695 Dito Pieter Barentsz Verwer en Dieu Teunis haar kint gedoopt genaamt na de vader Pieter.
16-02-1695 Den 16 februarij Willem Maartensz Korendijck en Aefje Olbrants dochter haar kint gedoopt genaamt Maarten Willems.
06-03-1695 Den 6 maart Wigger Backer, gerechtsbode deser stede, en Aaf Cornelis haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
06-03-1695 Den 6 maart Willem Hendricksz Mandemaker en Griet Jans haar kint gedoopt genaamt Jan.
15-05-1695 Den 15 maaij Jan Cornelisz Peppes en Trijntje Hendricks haar kint gedoopt genaamt Cornelis.
12-06-1695 Den 12 junij Jan Pietersz en Trijn Pieters haar kint gedoopt genaamt Pieter.
02-10-1695 Den 2 october Willem Pietersz en Dieuwertje Reijners kint gedoopt genaamt Aaldert.
30-10-1695 Den 30 october Harmen Jacobsz en Griet Pieters haar kint gedoopt genaamt Cornelisje.
06-11-1695 Den 6 november Cornelis Dircksz Coppen, out schepen, en Sijtjen Olbrants haar kint gedoopt genaamt Cornelia Coppens.
13-11-1695 Den 13 november Isbrant Jansz Dogger en Geert Teunis haar kint gedoopt genaamt Trijn.
27-11-1695 Den 27 november Claas Claasz en Trijn Claas haar kint gedoopt genaamt Meijnoutje.
11-12-1695 Den 11 december Jacob Dircksz Dol en Hilletje Maartens kint gedoopt genaamt Maarten Willemsz.
22-01-1696 Den 22 januarij Willem va Hessen en Grietje Jans haar kint gedoopt genaamt Jacomijntje.
26-02-1696 Den 26 februarij Willem Maartensz Koorndijck en Aafje Olbrants kint gedoopt genaamt Aafje.
07-03-1696 Den 7 maart Teunis Outjersz Bieskoek en Sou Dols haar kint gedoopt genaamt Geertje.
24-06-1696 Den 24 junij Willem Hendricksz Mandemaker en Griet Jans kint gedoopt genaamt Maritje.
29-07-1696 Den 29 julij Teunis Zegersz Schipper en Trijntje Noordeloos haar kint gedoopt genaamt Antje.
12-08-1696 Den 12 augustij Roemer Sijmonsz en Marij Cornelis kint gedoopt genaamt Lijsbeth.
19-08-1696 Den 19 dito Pieter Dircksz en Lijsbeth Aarents kint gedoopt genaamt Willem.
02-10-1696 Den 2 october Jan Groot, secretaris deser stede, en Catrina Cools haar kint gedoopt en genaamt Martinus Groot.
02-10-1696 Dito Rijner Jaspersz Backer en Trijn Jans haar kint gedoopt genaamt Barber.
28-10-1696 Den 28 october Meijnert Garbrantsz en Trijntje Cornelis haar kint gedoopt genaamt Jantje.
05-12-1696 Den 5 december woensdag Cornelis Dircksz Koppen en Sijtje Olbrants haar kint gedoopt genaamt Dirck Koppen.
16-12-1696 Den 16 december Meijndert Pietersz en Cornelis Jans haar kint gedoopt en genaamt Pieter.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 18-09-2022

Bron: RA Hoorn – Grootebroek Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *