Grootebroek Dopen Gereformeerd 1669-1677

Grootebroek Dopen Gereformeerd 1669 – 1721

Periode 1669 – 1677.

03-02-1669 Coert Jansz en Gees Jans een kint gedoopt genaemt Koert.
26-02-1669 Gedoopt een bejaard jongman van Venhuijsen genaamt Pieter.
17-03-1669 Een kind gedoopt van Pieter Baupsz en Aaff Jans genaemt Dieu.
27-04-1669 Reijnder Reijndersz en Alid Evers kind gedoopt genaemt Grietje.
25-05-1669 Gedoopt Dirk Jacobsz Dol en Trijn Pieters kind genaamt Pieter.
18-08-1669 Claas Dirxksz en Geert Dirx in Bovencarspel haar kind gedoopt genaamt Dirk.
25-08-1669 Gedoopt een kind van Maarten Maartensz en Niesjen Pieters beijden tot Broekerhaven genaamt Maarten.
20-10-1669 Gedoopt een kind van Pieter Pilsz en Trijn Jans is genaamt Jan.
03-11-1669 Gedoopt een kindt van Wouter Sijmonsz en Aeff Jans is genaamt Zijmon.
03-11-1669 Gedoopt een kind van Mr. Willem Cas en Leisabet van Till genaamt Maria.
22-12-1669 Gedoopt een kind van zaliger Jan Harmensz Wit en Trijn Jans genaamt Susanna.
05-01-1670 Een kind van Broekerhaven daar vader af is Jan Pietersz en moeder Trijn Meijnderts is genaamt Meijndert.
12-01-1670 Gedoopt een kint van Dirk Jansz en Kenouw Louwis beijde in Grotebroek genaamt Poulis.
12-01-1670 Een kind van Dirk Cornelisz en Knier Meijnderts wonende in Grotebroek genaamt Trijntje.
05-03-1670 Den 5 maart gedoopt een kind van Jan Rengersz Schoenmaker en Hilgont Reijnders beijde in Grotebroek is genaamt Trijn.
05-03-1670 Dito is gedoopt een kind uijt Bovenkarspel, vader Jan Pietersz en moeder Nan Wouters genaamt Pieter.
05-03-1670 Den 5 maart Pieter Wijgersz en Trijn Reijnderts kind genaamt Jacob.
27-04-1670 Den 27 april gedoopt een kind van Cornelis Jansz Klimmer ende Gerbrig Tijs genaamt Geertje.
14-09-1670 Den 14 september gedoopt een kind van Teunis Dirxsz en Geert Jans is genaamt Dirk.
04-01-1671 Den 4 januarij gedoopt een kind daar vader af is Vreek Wijgersz Backer en moeder IJtjen Pieters en is genaamt Wijgert.
25-01-1671 Den 25 januarij een kind gedoopt van Hendrik Teunisz Droogscheerder en Marij Hendricx in Grootebroek, het kind genaamt Teunis.
25-01-1671 Dito een kind gedoopt van Jacob Jansz, waart in de Swan, daar moeder af was Aeffjen Pieters, het kind is genaamt Jan.
08-02-1671 Den 8 februarij gedoopt een kind van Elbrand Outjersz en Gerbrig Jans is genaamt Jan.
15-02-1671 15 dito gedoopt een kind sijnde in overspel geteelt bij Meijnu Jans verweijders in barensnoot tot vader verklaart Johannis van Dassis, apotheker, is genaamt Aeltje.
18-02-1671 18 februarij een kind gedoopt van Jacob Bauckesz en IJtjen Teunis, kind is genaamt Trijn.
03-05-1671 Den 3 maij een kind van Jan Jacobsz Koedoder en Rieduw Luijtjes, kind genaamt Zouw.
14-06-1671 Den 14 junij gedoopt een kind in overspel geteelt bij Jan Willemsz, jongman van Enkhuijsen en Maritje Dirks, kind is genaamt Immetje.
12-07-1671 12 junij gedoopt een kind, vader af is Jan Kort en moeder Baefjen Tijs, kind is genaamt Garitje.
13-09-1671 13 september is gedoopt een kind uijt Bovenkarspel daar vader af was Meijndert Corneisz en moeder Neel Jans, kind is genaamt Anna.
01-11-1671 1 november een kind gedoopt van Dirk Cornelisz en Marij Jans beijde in Grootebroek, kint genaamt Jan.
08-11-1671 Den 8 november is gedoopt een kind van Heijke Dirksz en Griet Dirx, kind genaamt Alijdt.
15-11-1671 15 november is gedoopt een kind van Sijbrant Cornelisz Noordeloos en Anna Jacobs, kind genaamt Cornelis.
09-12-1671 Den 9 december een kind gedoopt daar vader af is Reijndert Reijndersz en moeder Alijd Evers, is genaamt Grietje.
15-01-1672 15 januarij is gedoopt een kind van Jacob Jansz Nachtegael en Trijn Tijs Harinx, kind genaamt Jan.
31-01-1672 31 dito is gedoopt een kind van Willem, diender van de schout, en Lijsbet genaamt Kornelis.
10-02-1672 Den 10 februarij een bejaert vrouwpersoon van Venhuijsen gedoopt wier vader is genaemt Pieter de moeder …, sij is genaemt Cornelisje.
26-06-1672 26 junij gedoopt een kind van Mr. Willem Cas, schoolmeester, en Leisabet Jans van Til, kind is genaamt Jannetje.
06-03-1672 Den 6 maert gedoopt een kind van Jacob Jansz, waert is de Swan, en Aefje Pieters, is genaamt Jan.
13-03-1672 13 maert gedoopt een kind van Barent Bankesz en Janne Pieters, is genaamt Aeff.
05-04-1672 5 april gedoopt een kind van Jan Bankersz en IJtjen Teunis, kint is genaamt Trijn.
17-04-1672 17 april gedoopt een kind, vader Kornelis Teunisz, jongman woonende is Bovenkarspel en moeder Meijnuw Jans, jongedochter in Grootebroek, het kind is genaamt Cornelisje.
21-08-1672 21 augustij een kind gedoopt, vader Pieter Wijgersz, wachtmeester en moeder Trijn Reijnders, is genaamt Cornelis.
13-11-1672 13 november een kind gedoopt van Cornelis Jansz Klimmer en Gerbrich Thijs, kind is genaamt Lijsbetjen.
20-11-1672 20 november gedoopt 2 tweelingen daer vader af was Pieter Pilsz en moeder Trijn Jans woonende in Grootebroek, de kinderen sijn genaemt Haring en Kornelis.
27-11-1672 27 november gedoopt een kind, vader Dirk Jansz Bom en Kenau Louwen beijde burgers Grootebroek, kint is genaamt Aecht.
21-12-1672 21 december een kind gedoopt van Johannis van Hessingh, koperslager, en moeder Leisabet Gerrits woonende in Grootebroek, ’t kind is genaemt Jan.
01-01-1673 1673 op jaarsdagh gedoopt een kind van Jacob Pietersz, dorpsdienaer, en Sara Abrahams, kind is genaemt Lijsbet.
08-02-1673 8 februarij een kind van Nanne Hendriksz en Anna Jacobs, kind is genaemt Meijnouw.
09-04-1673 9 april een kind gedoopt uijt Bovenkarspel daer vader af is Dirk Cornelisz en moeder Trijn Tijs, de getuijge is geweest Lijntje Garrits, het kind is genaamt Cornelis.
23-09-1673 23 september Sijmon Jacobsz en Peerdu Joppes een kijnt gedoopt uijt Bovencarspel, is genaemt Jacob.
31-12-1673 31 december gedoopt Maarten Paaulis kint, moeder Sij Heerts, ’t kint Reijnouw.
31-12-1673 Pieter Willemsz kint gedoopt en sijn vrouw Lijsbet Willems, ’t kint Geert.
31-12-1673 Cornelis Jansz en Geert Cornelis sijn vrouw kint gedoopt genaemt Dirk.
31-01-1674 Den 31 januarij Claes Volkersz Manhout een kint laten dopen is genaemt Maritje. De moeder Trijn Harckes.
14-02-1674 Den 14 februarij een kint laten dopen genaemt Wellemut. Vader Arent, collecteur, moeder Maritje Claes.
01-04-1674 Den 1 april is Mr. Dirck Schotsman sijn kindt gedoopt en genaemt Pieter. Moeder Trijntje Hendrix van Purmerendt.
08-04-1674 Den 8 dito Elbrandt Ougersz sijn kindt laeten dopen genaemt Diduw. Moeder Gerbrigh Jans.
08-04-1674 Claes Pietersz een kind laten doopen genaemt Claes. Moeder Neel Lambers.
10-06-1674 10 junij Dirck Bom en Ceene Louwes haar kindt laten dopen genaemt Louw.
01-07-1674 Den 1 julij Jacobus Pietersz, dorpsdienaer, een kindt laten dopen genaemt Jusijntje. Moeder heet Sara Abrahams.
22-07-1674 Den 22 dito Meijndert Maartensz van Broekerhaven een kint laten dopen genaemt Marij. Moeder Niesje Pieters.
29-07-1674 Den 29 dito Teunis Dircksz een kint laten dopen genaemt Geert. Moeder Geert Jans.
02-08-1674 Den 2 augustij Dirck Heertensz de Paap en moeder Marij Dircks Haps een kint laten dopen genaemt Heertje.
02-08-1674 Dito Pieter Pilsz en Trijn Jans een kint laten dopen genaemt Marij.
21-10-1674 Den 21 october Cornelis Jansz Backer en Neeltje Bars? Kint gedoopt Jan.
28-10-1674 Den 28 dito Dirck Gijsen en Cornelis Wigger kindt gedoopt genaemt Gijsbert.
07-11-1674 Den 7 november Jan Rongers Schoonmaker en Hilgondt Rijnders kint gedoopt genaemt Grietje.
09-12-1674 Den 9 december Reijndert Reijnderts en Alid Everts kint gedoopt genaemt Seijtje.
09-12-1674 Dito Jan Pietersz en Aefje Pieters kint gedoopt genaemt Pieter.
16-12-1674 Den 16 december Luijten Backer en Elaes Claes uijt Lutjebroek kint gedoopt genaemt Griet.
06-02-1675 Den 6 februarij Teunis Pietersz en Aaf Pieters haer kint gedoopt genaemt Pieter.
20-02-1675 Den 20 dito Cornelis Jansz Klimmer en Garbecht Tijs kint gedoopt genaemt Jan.
24-02-1675 Den 24 dito Johannis Koperslager en Lijsbet Gerrits sijn kint gedoopt genaemt Willem.
28-04-1675 Den 28 april Jacob Jansz Swanheer, sijn vrou Maritje Jans, haar kint gedoopt genaemt Maritje.
26-05-1675 Den 26 maeij Pieter Claesz Ham, moeder Anne Cornelis haar kint gedoopt genaemt Jan.
22-09-1675 Den 22 september Harkes Harcksz, moeder Lijsbeth Abrahams haar kint laten dopen genaemt Acht.
22-09-1675 Dito Dirck Pietersz en Anne Jans Glasemakers haar kint gedoopt genaemt Aef.
06-10-1675 Den 6 october Pouwels Volkersz Manhout en Anne Maartens kint gedoopt genaemt Volcker.
27-10-1675 Den 27 dito Pieter Pilsz en Trijn Jans kindt gedoopt genaemt Cornelis.
27-10-1675 Dito een kindt gedoopt van Claes Manhout en Trijn Harkes genaemt Lijsbet.
17-11-1675 Den 17 november een kindt uijt Lutjebroek gedoopt van Pieter Egbertsz en Meijnou Vreeks genaemt Broer.
01-12-1675 Den eersten december een kindt van Maarten Paeu en Zeij Heertes gedoopt genaemt Keijnou.
15-12-1675 Den 15 december is een kint van Mr. Dirck, organist alhier, en Trijntje Hendrix gedoopt een dochter genaemt Geertje.
20-02-1676 Den 20 februarij een van de Noorderdijck gedoopt van Willem Jansz en Marij Jans genaemt Arien.
20-02-1676 Dito een kindt uijt Bovenkarspel van Claes Kool en Pietertje Pieters gedoopt genaemt Aeltje.
26-02-1676 Den 26 dito Jan Kort en Baefje Tijs haar kindt gedoopt genaemt Eefje.
26-02-1676 Dito Jacob Pietersz, dorps dienaer, en Sara Abrahams kint gedoopt genaemt Isaack.
04-03-1676 Den 4 maert is Dirck Heertjens Heeroom en Marij Dircks kindt gedoopt genaemt Soutje.
08-03-1676 Den 8 dito Cornelis Teunisz en Stijn Pieters van de Noorderdijck haar kint gedoopt genaemt Pieter.
22-03-1676 Den 22 dito is Pieter Willemsz Backer en Lijsbeth Willems haar kindt gedoopt genaemt Willem.
29-03-1676 Den 29 dito is Claas Pietersz Sprager en Dieuw Rengers kint gedoopt genaemt Pieter.
03-04-1676 Den 3 april is Teunis Pietersz en Marij Pieters kindt gedoopt genaemt Geert.
19-04-1676 19 dito Cornelis Mouthaan en Geert Arents kint gedoopt genaemt Dieutje.
26-04-1676 Den 26 dito Sijmen Jacobsz en Veerdu Joppes uijt Bovenkarspel een kint laten dopen genaemt Reijnouw.
02-08-1676 Den 2 augusti een kindt gedoopt uijt Bovenkarspel van Wijbrant Oukes ende Neel Claas, ’t kint Klaas.
20-09-1676 Den 20 september gedoopt een kint van Herke Harcksz, moeder Lijsbeth Abrahams het kint genaamt Dieuw.
20-09-1676 Dito gedoopt een kint van Kan Dirksz Rooihooft, moeder Etje Jans, ’t kint genaemt Trijn.
18-10-1676 Den 18 october een kindt gedoopt van Gerrit Jansz en van Pietertje Jans, kindt genaamt Grietje.
01-11-1676 Den 1 november een kindt gedoopt van Jacob Nachtegaal en Trijn Tijs, ’t kint genaamt Tijs.
22-11-1676 Den 22 november een kindt gedoopt van Pieter Jacobsz en Aecht Maartens, ’t kindt genaamt Jacob.
10-01-1677 Den 10 januarij gedoopt een kindt van Claes Hendrixsz en Meijnou Jans genaemt Hendrick.
27-01-1677 Den 27 dito een kindt gedoopt van Jacob Jansz Swanheer ende Maritje Jans, ’t kindt Trijntje.
21-02-1677 Den 21 februarij een kindt gedoopt van Claas Jansz ende Trijntje Arents, ’t kint genaamt Geurt.
02-05-1677 Den 2 maeij een kint gedoopt van Sijbrant Noordeloos, stadtsbode, ende Anne Jacobs, ’t kint genaamt Trijntje.
02-05-1677 Dito gedoopt een kint van Dirck Jansz Bom en Kenauw Louws, ’t kint Louw.
22-08-1677 Den 22 augusto een kindt gedoopt van Pieter Bruijgom en Dingenum Pieters kindt gedoopt genaamt Meijnoutje.
03-10-1677 Den 3 october een kindt gedoopt van Pieter Pilsz en Trijn Jans genaamt Geert.
10-10-1677 Den 10 dito een kindt gedoopt van Harke Harcksz en Lijsbet Abahams, kint genaemt Harke.
17-10-1677 Den 17 dito een kindt gedoopt Cornelis Jansz Climmer ende Garbrich Tijs genaemt Tijs.
14-11-1677 Den 14 november Dirck Heertjes de Paap en Marij Dircks Haps kint gedoopt genaamt Soutje.
14-11-1677 Dito Claas Pietersz Spragers en Dieuw Rengers kint gedoopt genaemt Soutje.
14-11-1677 Dito Jan Pietersz en Aeff Pieters kint gedoopt genaemt Pieter.
08-12-1677 Den 8 december Pieter Wiggersz Waker en Trijntje Rijnders kindt gedoopt en genaemt Jan.
15-12-1677 Den 15 december Gaal Casspers en Trijn Dircx haar kindt gedoopt genaamt Cornelis.
19-12-1677 Den 19 dito Dirck Wiggersz en Aaf Dircx kindt gedoopt genaamt Trijntje.
25-12-1677 Den 25 december Pieter Jansz Korfer en Geert Pieters kint gedoopt genaamt Jan.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-09-2022

Bron: RA Hoorn – Grootebroek Inv.nr. 2

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *