Graft Huwelijken Civiel 1801-1805

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1801 – 1805.

17-01-1801 Jan Vreedevoort, jongman geboortig te Vreeden in Munsterland woonende te Rijp en Maartje Engels Hauwert, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar stiefvader Cornelis Brugman verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
17-01-1801 Louris Stuurman, weduwnaar geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Trijntje Smit, weduwe geboortig en woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde hij in persoon, zij door haar broeder Baltzer Smit verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
24-01-1801 Grietje Willems Gaarn, weduwe geboortig te Westgraftdijk met Huijbert Jansz Ris, jongman geboortig gehoorende te Marken Binnen dogthans beijde te Westgraftdijk woonagtig zig zullende begeven en huwelijken staate en ten dien eijnde door haar behuwde broeder Jacob Willigrijp verzoekende huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte te worden publijcq gemaakt.
20-02-1801 Jan Ruijter, jongman geboortig en woonagtig in de Zuijd Schermeer onder Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Maartje Cornelis Houtkoper, jongedogter geboortig in de Schermeer onder Zuijd Schermer en in dezelve woonagtig onder Akersloot en ten dien eijnde, hij door zijn vader Pieter Ruijter verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen door den geregte alhier als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
19-03-1801 Cornelis Koorn, weduwnaar geboortig en woonagtig te Graft en Guurtje Molenaar, weduwe geboortig zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
25-04-1801 Jan Cornelisz Krom, jongman geboortig te Groot Schermer woonende te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Jans Rol, weduwe geboortig en woonagtig te Marken Binnen en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
25-04-1801 Klaas Dirksz Knijn, jongman geboortig in de Beemster woonende te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Aaltje Maartens van Dijk, jongedogter geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Jisp en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
30-05-1801 Teunis Jacobsz Pronk, weduwnaar geboortig en woonagtig in de Beemster en Neeltje Abrams Brederode, weduwe geboortig en woonagtig te Graft zig met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien eijnde in persoon verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
01-08-1801 Jan Ariansz Smit, weduwnaar geboortig en woonagtig te Schermerhorn voornemens zijnde zig in huwelijk te begeven met Hendrikje Teunis Marcelis, weduwe geboortig en woonagtig te Graft en ten dien eijnde door haar in persoon verzogt zijnde huwelijks geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-08-1801 Barend Toon, jongman en Lijsbet Weijman, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzogt hebbende huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
04-09-1801 Dieuwertje van der Sluijs, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar zullende begeven ten huwelijken staate met Lourens Veer, jongman geboortig en woonagtig te Alkmaar en ten dien eijnde hebbende doen verzoeken huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
19-09-1801 Jacob Groot, weduwnaar geboortig te Groot zSchermer en Eefje Garments Groen, weduwe geboortig in de bedijkte Schermeer, beide woonende te Westgraftdijk, haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde beijde in persoon verzoekende huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
14-11-1801 Jannetje Jans Milkes, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft zig zullende begeven ten huwelijken staate met Cornelis Besseling, jongman geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Akersloot en ten dien eijnde door haar vader Jan Milkes huwelijkse geboden versoekende om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
19-12-1801 Gerrit Klaasz IJperen, jongman en Jannetje Andries van den Bos, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn vader Klaas IJperen en zij door haar oom Gerrit de Haan verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
26-12-1801 Trijntje Arians Velthuijs, jongedogter geboortig en gehoorende in de Zuijd Schermeer onder Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Jan Pietersz Briel, jongman geboortig te Rijp en thans beide aldaar woonagtig ten dien eijnde verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte te worden publijcq gemaakt.
13-02-1802 Dirk Spek, weduwnaar geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Catharina Vis, jongedogter geboortig te Noord Scharwoude op Langedijk meede te Westgraftdijk woonende voornemens zijnde met den anderen in huwelijken staate en ten dien eijnde beijde in persoon (vertonende zij een consentbriefje van haar voogd Pieter Ootjers) verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
27-02-1802 Leendert Crom, weduwnaar geboortig te Zuid Schermer en Vrouwtje Teunis de Wit, weduwe geboortig te Rijp beide te Oostgraftdijk woonagtig haar met den anderen in den echt zullende begeven en ten dien eijnde, hij door zijn vader Cornelis Crom en zij door haar behuwde zoon Pieter Timmerman huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
27-02-1802 Trijntje Willems Schermer geboortig in de Schermeer, weduwe woonende te Westgraftdijk haar in den echt zullende begeven met Jan Maartensz, jongman geboortig te Groot Schermer woonende in de Schermeer onder Akersloot en ten dien eijnde door haar behuwde schoonzoon Maarten Eenhoorn verzoekende dat ook haar zoo als aan de bruijdegom te Akersloot reeds waaren geaccordeerd, mogten worden gegund huwelijks geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
22-05-1802 Klaas Hoijboer, jongman geboortig te Schermerhorn woonende te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Geertje Vredevoort, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde, hij door zijn vader Cornelis Hoijboer en zij door haar broeder Teunis Vredevoort, verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
17-07-1802 Klaas Fransz Bakker, jongman geboortig te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Hendrik Grol, jongedogter geboortig te Vlieland beide te Noordeind woonagtig en ten dien einde verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
21-08-1802 Cornelis Jaspersz Boon, weduwnaar geboortig en woonagtig te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Sijmons Lakeman, weduwe geboortig en woonagtig in de Beemster en ten dien einde verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
05-09-1802 Dirk Klaasz Koen, jongman geboortig en woonagtig te Graft hem zullende negeven ten huwelijken staate met Dina Klaas Park, weduwe geboortig en woonagtig te Wormer en ten dien einde verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
16-10-1802 Klaas Spek, jongman en Dieuwertje Stremlis, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij door zijn broeder Dirk Spek en zij door haar broeder Krijn Pietersz Stremlis   huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
23-10-1802 Anthoni Caton, weduwnaar geboortig te Alkmaar woonende te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Maria Kalt, jongedogter geboortig en woonagtig te Haarlem en ten dien einde verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
06-11-1802 Klaas Klaasz Bes, weduwnaar geboortig in de Noord Schermeer onder de jurisdictie van Schermerhorn en Pietertje Klaas Voogt, weduwe geboortig en ook beide woonagtig in de Starmeer onder Graft zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, in persoon, verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
06-11-1802 Cornelis Ruijter, jongman gebooren te Westgraftdijk en Ariaantje Makkes, jongedogter geboortig te Graft beide te Westgraftdijk woonagtig zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
06-11-1802 Jan Luitjesz de Vries, jongman geboortig en woonagtig te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Pietertje Jans Wit, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde, hij door zijn soon Dirk de Vries en zij door haar vader Jan Leendertsz Wit, dat ook hier (zoo als te Rijp reeds was geconsenteerd) de huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar stile mogten worden publijcq gemaakt.
13-11-1802 Evert Slaaman, jongman geboortig te Deudecum en Marijtje Sneukels, weduwe geboortig te Borckhorst beijde te Graft woonagtig, haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door haar neef Hendrik Teunis verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
10-12-1802 Jacob Adriaansz Smit, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Antje Klaas Bonkenburg, jongedogter geboortig en woonagtig te Uitgeest en ten dien eijnde, hij door zijn vader Adriaan Smit verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
24-12-1802 Klaas Maartensz Dubbeld, jongman geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Graft en Geertje Pieters Smit, jongedogter geboortig te Westgraftdijk, laastgewoond hebbende in de Starmeer onder Akersloot, dog nu resideerende in dezelve onder Graft, hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door haar oom Adriaan Smit verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
08-01-1803 Pieter Renoij, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Jannetje Zwaan, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door haar vader Klaas Zwaan verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-01-1803 Engelbert Scholten, jongman geboortig in ’t ampt Meppen in Munsterland woonende in de Beemster en Aagje Cornelis Hoijboer, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde hij in persoon, en zij door haar vader Cornelis Hoijboer verzoekende dat ook hier, evenals in de Beemster reeds was geschied, aan hun huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
05-02-1803 Jan Schipper, jongman geboortig te Zaandijk en Impje Jonker, jongedogter geboortig en ook beide woonagtig te Graft met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar vader Dirk Jonker, huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen alhier als naar gewoonte te worden geproclameerd, verzogt hebbende en zulx in zoo verre geconsenteerd dat ten opzigte van de bruijdegom voortgaan van ’t tweede gebod ’t consent van deszelfs vader insgelijkx zal moeten blijken.
09-04-1803 Grietje Alderts Groot, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar zullende begeven ten huwelijken staate met Aris Lourisz Dik, jongman geboortig en woonagtig te Oost Knollendam en ten dien eijnde door haar vader Aldert Groot verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
16-04-1803 Cornelis Cornelisz Krijnsen, jongman geboortig te Rijp en Trijntje Wijerts Smit, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon (vertoonende een consentbriefje van zijn voogd geteend Cornelis Jantjes) zij door Gerrit Zwaan huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
11-06-1803 Gerrit van Tiel, jongman geboortig en woonagtig te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Saartje Cornelis Vet, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde, hij door zijn broeder Arian van Tiel en zij door haar vader Cornelis Vet huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
24-06-1803 Lijsbet Jans Molenaar, jongedogter geboortig te Groot Schermer woonende in de Starmeer onder Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Pieter Auwelsz Prins, jongman geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Jisp in persoon verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt zoo is zulx naar vertoonde acte van consent zoo van haar vader Jan Molenaar als van de secretaris Buisman van Zuid Schermer ingewilligt.
15-10-1803 Pieter Volger, weduwnaar geboortig onder Oudorp en Neeltje Willems Stam, jongedogter geboortig en ook beide woonagtig te Oostgraftdijk, haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij in persoon en zij door haar vader Willem Stam huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
17-12-1803 Pieter Velthuis, jongman geboortig in de Zuijd Schermer en Maartje Jans Ris, jongedogter geboortig te Marken Binnen beide woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar broeder Huijbert Ris, verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
18-02-1804 Dirk Stam, jongman en Grietje Toon, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij in persoon, zij door Barend Toon verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
24-02-1804 Dirk Jansz Prins, jongman geboortig te Oostgraftdijk woonende in de Kamerhop en Maartje Pieters Groot, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde door hunne respective vaders verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
31-03-1804 Barend Jansz Toon, weduwnaar en Trijntje Dirks Viskooper, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk met den anderen zig ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar vader Dirk Viskooper, verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
05-05-1804 Klaas Bloothooft, jongman geboortig en woonagtig in de Zuid Schermeer onder Akersloot en Grietje Mulder, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar vader Pieter Mulder, huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
05-05-1804 Klaas Klaasz IJperen, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Aafje Arians Smit, jongedogter geboortig en woonagtig in de Wester Eilandsmoolen met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij door zijn stiefvader Jan de Boer, zij door haar vader Arian Smit verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-06-1804 Klaas Cornelisz Knevel, jongman en Maartje Gerrits de Haan, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde door dezelver wederzijdsche vaders verzogt hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
23-06-1804 Marijtje Kramer, jongedogter geboortig en woonagtig te Noordeind haar zullende begeven ten huwelijken staate met Rijk Visser, jongman geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien einde door haar broeder Willem Kramer verzocht hebbende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
08-07-1804 Jasper Cornelisz Boon, jongman geboortig en gehoorende te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Maartens Steenhuijs, jongedogter geboortig en gehoorende te Schellinkhout, en ten dien einde door deszelfs vader Cornelis Boon verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
23-07-1804 IJsbrand Minnes, weduwnaar en Wijbrig Bon, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Graft met den anderen zig ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde, hij door zijn broeder Cornelis Minnes en zij door haar vader Hendrik Bon huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
28-07-1804 Adriaan Graftdijk, weduwnaar geboortig en woonagtig te Westgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Sijtje Smit, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien einde versoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
25-08-1804 Maarten Leendertsz Dubbeld, jongman geboortig en woonagtig in de Zuid Schermeer onder Graft en Guurtje Louris Stuurman, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde hebbende doen verzoeken huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
08-09-1804 Sijvert Gerritsz de Haan, jongman en Aagje Cornelis Kraijers, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde hebbende doen verzoeken huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
30-09-1804 Cornelis Alles, jongman en Trijntje Milkers, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Graft met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde hebbende doen verzoeken huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
20-10-1804 Coenraad Arisz de Haan, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Guurtje Gerrits, jongedogter geboortg en woonagtig te Wormerveer en ten dien einde door zijn vader Aris de Haan huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-12-1804 Gerrit Kaaij, jongman geboortig en gehoorende te Westgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Maartje Sijmons Rietvink, jongedogter geboortig en woonagtig te Jisp en daartoe vertoonende acte van consent van zijn moeder Lijsbet Pieters Quadijk ten zelven eijnde versoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-02-1805 Jacob Jansz Ots, jongman geboortig te Grosthuizen en Trijntje Jans Molenaar, jongedogter geboortig en beide woonagtig te Graft met den anderen zich zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij door zijn zwager Auke Bijlsma, zij door haar broeder Cornelis Molenaar huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-03-1805 Aafje Aris Blauw, jongedogter geboortig en woonagtig in de Schermeer onder Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Gerrit Klaasz Boldewijn, jongman geboortig en woonagtig te Koedijk en daartoe, door haar vader Aris Blauw verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
16-03-1805 Rensse Jacobus, weduwnaar geboortig te Dragten in Vriesland woonagtig te Westgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Aaltje Ottes, weduwe geboortig en woonagtig te Oude Heske in Vriesland en daar toe versoekende huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
18-05-1805 Pieter Kwadijk, jongman geboortig te Rijp en Lijsbet Klaas IJperen, jongedogter geboortig te Westgraftdijk en beide aldaar woonende met den anderen zig ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar stiefvader Jan de Boer verzoekende huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
30-05-1805 Cornelis Jaspersz Boon, weduwnaar geboortig te Graft en Aaltje Jaspers van Gent, weduwe geboortig te Middelie, laast gewoond hebbende te Westzaanen dog thans beide alhier te Graft woonagtig, met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij in persoon verzoekende om ook hier huwelijks geboden te worden vergund om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-06-1805 Pieter Boon, weduwnaar gebortig te Purmerland woonende te Graft en Trijntje Abrahams Smit, weduwe geboortig te Graft woonende te Westgraftdijk met den anderen zoch zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door haar broeder Baltzer Smit verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-08-1805 Willem Kramer, jongman geboortig te Noordeind en Eefje Dirks Zwaan, jongedogter geboortig in de Beemster beide te Noordeinde woonagtig met den anderen zich zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn zwager Rijk Visser en zij door Jan Abbink huwelijken geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
24-08-1805 Willem Jansz van der Braak, jongman en Antje Jacobs Heijnes, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
31-08-1805 Jacob Blokker, jongman geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk en Aafje Coenraads de Haan, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk met den anderen zich zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar broeder Klaas de Haan huwelijks gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
07-09-1805 Siewert Bas, weduwnaar geboortig te Zaandam en Grietje Willems Bakker, jongedogter geboortig en ook beide woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door haar broeder Joost Willemsz Bakker huwelijks geboden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-11-1805 Jan Bloothooft, geboortig te Rijp, weduwnaar woonende onder de bedrijve van Grootschermer en Antje Lelij, geboortig te Grootschermer, weduwe woonende te Noordeind met den anderen zig ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar broeder Jacob Lelij, huwelijks gebooden versoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-11-1805 Klaas van Tiel, weduwnaar geboortig te Noordeind en Haasje Jellis, jongedogter geboortig te Graft dog beide te Noordeind woonagtig met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde verzogt hebbende huwelijks gebooden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
09-11-1805 Barent Sant, jongman geboortig onder ’t ampt Reine in Munsterland, woonende te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Gerbrig Breet, jongedogter geboortig te Noordeind woonende te Rijp en ten dien einde, hij in persoon, zij door haar broeder Leendert Breet verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
06-12-1805 Sijmon Jansz Zwart, weduwnaar geboortig te Opdam woonende uit Cogerpolder onder Akersloot en Maartje Jans van Marken, weduwe geboortig op ’t eiland Marken woonende te Westgraftdijk voorneemens zijnde met elkander te huwelijke staate te begeven en ten dien eijnde verzoekende huwelijks geboden om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
07-12-1805 Jan van den Bos, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Maartje Jacobs Kop, jongedogter geboortig en woonagtig te Wormer met den anderen zig ten huwelijken staate te zullen begeven ten dien eijnde ook hier (zoo als te Wormer door hun reeds geconsenteerd was) huwelijks gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende zondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 03-09-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *