Graft Huwelijken Civiel 1796-1800

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1796 – 1800.

09-01-1796 Leendert Jansz Verbeck, jongman geboortig en woonagtig te Noordeind en Eefje Jans Otter, jongedogter geboortig van Wormer woonende te Graft zig met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen volgens gewoonte van en aan het raadhuis alhier te worden publijcq gemaakt. Nota: in de wandeling Leendert Breet.
27-02-1796 Klaas Teunisz Hop, jongman geboortig te Graft en Trijntje Pieters Govert, jongedogter geboortig en beijde woonagtig te Noordeind haar met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien eijnde huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen publiecq gemaakt te worden.
12-03-1796 Willem Jansz Pik, jongman geboortig te Rijp en woonagtig te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Reinouwtje van Reen, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan het raaduis alhier te worden publijcq gemaakt.
09-04-1796 Sieuwert Michielsz Ruiter, jongman geboortig van Westgraftdijk en Guurtje Jacobs Heines, weduwe geboortig van Zuid Schermer beijde te Westgraftdijk woonagtig hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate gelijk Rense Jacobs, jongman geboortig van Dragten in Vriesland en Aafje Adriaans Smit, jongedogter geboortig van en beide woonagtig te Westgraftdijk meede voorneemens zijnde zulks te doen verzoeken huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende zondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
30-04-1796 Geertje Gerrits Smit, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar zullende begeven ten huwelijken staate met Cornelis Jacobsz Opdam, jongman geboortig en woonagtig in de Zuijd Schermer onder Akersloot en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkomende sondagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
07-05-1796 Maartje Jan Swerver, jongedogter geboortig in de Noordeindermeer woonagtig alhier te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Cornelis Klaasz Out, jongman geboortig en woonagtig in de Beemster en ten dien einde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
14-05-1796 Willem Dirksz Pik, weduwnaar geboortig en woonagtig te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Aafje Ariens Bakkum, jongedogter geboortig en woonagtig te Uitgeest en ten dien einde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
14-05-1796 Aris Coenraadszn de Haan, weduwnaar geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Geertje Jans Waker, jongedogter geboortig in de Wijde Wormer dog meede te Westgraftdijk woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
17-06-1796 Arie Blokdijk, weduwnaar geboortig te Hauwert, woonagtig te Graft hem zullende begeven te huwelijken staate met Antje Jans Keizer, weduwe geboortig te Quadijk, woonagtig in de Beemster ten dien einde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
13-08-1796 Arian Klaasz Stam, jongman en Antje Jans Mand, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
10-09-1796 Cornelis Klaasz Schot, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Aaltje Cornelis Ram, jongedogter geboortig van Zwartsluijs en meede te Westgraftdijk woonagtig hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
17-09-1796 Evert Jansz Rus, jongman geboortig en woonagtig te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Trijntje Sijmons Hardebol, jongedogter geboortig en woonagtig in d’ Beemster en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
15-10-1796 Jan Jans Sent, jongman geboortig van Uijtgeest en Neeltje Sijmons Vogel, weduwe geboortig van Buiksloot dog beide te Westgraftdijk woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
05-11-1796 Floris Pietersz Buijs en Geertje Jans de Vries, jongedogter, de eerstgenoemde geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Graft en de laastgenoemde geboortig in de Beemster dog meede in de Starmeer onder Akersloot woonagtig haar met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
12-11-1796 Dieuwertje Jans de Vries, weduwe geboortig en woonagtig te Noordeijnd haar zullende begeven ten huwelijken staat met Daniel Jansz Vink, jongman geboortig van Schermerhorn woonagtig te Zuid Schermer en ten dien eijnde hebbende doen verzoeken door haer broeder van salven bedde Adriaan de Vries woonende te Noordeijnd huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
10-12-1796 Klaas Park, jongman geboortig van Wormer, thans woonagtig te Graft en Aagje Klaas Kaan, jongedogter geboortig en woonagtig alhier te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen te worden publijcq gemaakt op den wet als bij publicatie des weegens is gestatueerd.
24-12-1796 Arend Jansz Riekes, jongman geboortig te Rijp en Marijtje Sneukels, jongedogter geboortig van Borcholt in Munsterland dog beide alhier te Graft woonagtig hen met den anderen ten huwelijken staate sullende begeven en ten dien eijnde, hij door Cornelis Hooijboer en zij door haer moeders neef Hendrik Teunisz van Crommenie verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
07-01-1797 Cornelis Waijman, weduwnaar geboortig van Oostgraftdijk en Antje Hofmijer, jongedogter geboortig en beide woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn broeder Gerrit Weijman en zij door haar behuwde oom Cornelis Boon huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen te worden publijcq gemaakt.
21-01-1797 Pieter Stroomer, weduwnaar geboortig uijt de bedijkte Schermer en Trijntje Teunis Schot, weduwe uijt de Wijde Wormer dog beijde te Westgraftdijk woonagtig voornemens zijnde haer met den anderen te begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar zoon Cornelis Smit verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
18-02-1797 Evert Neijman, jongman met Dieuwertje Dirks de Boer, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, hij in persoon en zij door Gerrit Engelsz Bakker huwelijkse gebooden versoekende en op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
18-02-1797 Hendrik Kappelhof, weduwnaar geboortig van Metteringen in Munsterland en Maria Leerenveld, jongedogter geboortig van Vianen beide te Graft resideerende haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten die eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
04-03-1797 Trijntje Baarts Wortel, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Jan Klaasz Graaf, jongman geboortig van Schellinkhout geresideerd hebbende in de Schermeer onder Akersloot en ten dien eijnde door haer vader Baart Wortel huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
18-02-1797 Hendrik Cornelisz Schermer, jongman en Trijntje Alderts Olij, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijken gebooden om op drie eerstkoomende zondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
12-05-1797 Jacobus van Baars, jongman geboortig van Saandijk woonagtig te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Eefje Alderkamp, jongedogter geboortig en woonagtig te Munikendam en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
04-08-1797 Ariaantje Klaas Jonker, weduwe geboortig in de Beemster woonagtig te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Jan Jansz Bakker, weduwnaar geboortig in de Purmer woonagtig in de Starmeer onder Akersloot en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
05-08-1797 Gerrit van Tiel, jongman en Aaltje van Wieringen, jongedogter beijde gebooren en woonagtig te Noordeijnd haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn broeder Cornelis van Tiel en zij door haar vader Gerrit van Wieringen huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
10-08-1797 Maarten Jacobsz de Boer, weduwnaar geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Aafje Jans Tijsz, weduwe geboortig en woonende te Oostknollendam en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
26-08-1797 Arian Jansz Coster, jongman geboortig in de Noord Schermer en Grietje Cornelis Schuijt, weduwe geboortig te Zuijd Schermer en beijde woonagtig te Noordeijnd haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
30-09-1797 Dirk Coenraadsz de Haan, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Aafje Pieters Vet, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
30-09-1797 Klaas Graftdijk, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Maartje Aris Blauw, jongedogter geboortig en woonagtig in de Zuijd Schermeer onder Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde versoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
30-09-1797 Huijbert Ridder, jongman en Guurtje Jans Breet, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Noordeijnd haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
07-10-1797 Petrus Plantius Eijken, jongman geboortig te Enkhuijzen woonagtig te Oostgraftdijk en Neeltje Aris Graftdijk, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar vader verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
28-10-1797 Jannetje Jans Waagmeester, weduwe gebooren te Marken dog woonagtig te Oostgraftdijk haar zullende begeven ten huwelijken staate met Dirk Maartensz Raven, jongman gebooren en woonende te Rijp en ten dien eijnde door haar zoon Cornelis Eenhoorn verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
16-12-1797 Maartje Gerrits Blaij, weduwe geboortig te Zuijd Schermer woonende te Noordeijnde haar zullende begeven ten huwelijken staate mmet Pieter Jansz Coeman, jongman gebooren en woonende te Wormer en ten dien eijnde door haar zwager Adriaan de Vries verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuize alhier te worden publijcq gemaakt.
03-02-1798 Gerrit Henneman, jongman geboortig in de Starmeer onder en woonende te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Ariaantje Aris van Baer, jongedogter geboortig te Limmen woonende in de Noordeijndermeer en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuijze alhier te worden publijcq gemaakt.
16-02-1798 Maartje Pieters Ruijter, jongedogter geboortig en woonagtig in de Zuijd Schermeer onder Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Baart Jacobsz van der Sluijs, jongman geboortig en woonagtig in de Noord Schermeer onder Schermerhorn en ten dien eijnde door haer vader Pieter Ruijter verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuijze alhier te worden publijcq gemaakt.
03-03-1798 Gerrit Smit, weduwnaar en Neeltje Dirks Kooning, weduwe beijde geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde versoekende (hij in persoon, zij door haar zoon Maarten Zwaan) huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan den raadhuijze alhier te worden publijcq gemaakt.
07-04-1798 Cornelis de Vries, jongman geboortig en woonagtig te Noordeijnd en Guurtje Gerrits Boeregeest, jongedogter geboortig te Westgraftdijk wonende te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde (hij door zijn broeder Klaas de Vries en zij door haar behuwde neef Aldert Ploeger) verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen van en na stijle te worden publijcq gemaakt..
07-04-1798 Pieter Pietersz de Graaf, weduwnaar geboortig te Hensbroek thans resideerende tot en in den banne Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Antje Cornelis Groot, jongedogter geboortig in de Starmeer onder Graft woonagtig in de Beemster en ten dien eijnde in persoon huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal alhier te worden publijcq gemaakt.
14-04-1798 Maarten Brandtjes, jongman geboortig te Uijtgeest en Trijntje de Waard, jongedogter geboortig te Graft en beijde alhier resideerende haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door haar vader Cornelis de Waard, huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal alhier te worden publijcq gemaakt.
05-05-1798 Jan van Kleef, jongman geboortig te Westgraftdijk en Grietje Louris Musk, jongedogter geboortig te Quadijk dog beijde te Westgraftdijk woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn behuwede vader Jan Sent en zij insgelijks door haar behuwede vader Klaas Jansz IJperen versogt hebbende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal alhier te worden publijcq gemaakt.
05-05-1798 Klaas Klaasz IJperen, jongman geboortig te Westgraftdijk en Dieuwertje Muus Visser, weduwe geboortig in de bedijkte Schermeer dog beijde te Westgraftdijk woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate ten dien eijnde, hij door zijn vader Klaas Jansz IJperen en zij door haar vader Muus Visser verzogt hebbende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal alhier te worden publijcq gemaakt.
26-05-1798 Cornelis Dubbeld, jongman en Maartje Willems Stam, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn vader Cornelis Dubbeld en zij door haar vader Willem Stam versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na costuum locaal van en aan ‘t raadhuijs alhier te worden publijcq gemaakt.
23-06-1798 Gerrit Woltering, jongman geboortig te Niekerken in Munsterland woonende te Westgraftdijk en Angenietje Gornier, weduwe geboortig  van Heelder in het Brabandse woonende te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal van en aan ’t raadhuijze alhier te worden publijcq gemaakt.
25-08-1798 Jan Barendsz Kuijper, weduwnaar geboortig en woonagtig te Graft met Trijntje Jans Verwer, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal vanen aan ’t raadhuijs alhier te worden publijcq gemaakt.
15-09-1798 Lijsbet Harmanus Deggering, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Jacob Sijmonsz Grasboer, jongman geboortig en woonagtig onder de bedrijve van Berkhout en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal vanen aan ’t raadhuijs alhier te worden publijcq gemaakt.
03-11-1798 Jan Cornelisz Pel, jongman geboortig te Rijp en Grietje Cornelis Groot, jongedogter geboortig in de Starmeer beijde woonende te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar vader Cornelis Groot verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal vanen aan ’t raadhuijs alhier te worden publijcq gemaakt.
10-11-1798 Addeke Jans, jongman geboortig enn woonagtig te Rijp en Trijntje Jans, jongedogter geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende, hij door zijn behuwede vader en zij door haar broeder huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen van en aan ’t raadhuijs alhier te worden publijcq gemaakt.
22-12-1798 Jan de Boer, weduwnaar geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk en Guurtje Klaas Stremus, weduwe geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn broeder Maarten de Boer en zij door haar soon Klaas Klaasz IJperen verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen alhier te worden publijcq gemaakt.
29-12-1798 Jan Wortel, jongman geboortig en woonagtig te Graft en Maartje Bloemen, jongedogter geboortig van Driehuijzen en mede te Graft woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal te worden publijcq gemaakt.
09-03-1799 Maarten Jansz Eenhoorn, jongman geboortig in de Starmeer onder Akersloot en Neeltje Cornelis Voogd, jongedogter geboortig te Westgraftdijk beijde te Westgraftdijk resideerende met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien ejnde hij in persoon, zij door haar vader Cornelis Voogd verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen na stijle locaal te worden publijcq gemaakt.
16-03-1799 Harmanus Jansz de Vries, jongman geboortig van Hoorn en Guurtje Jans van Rijn, jongedogter geboortig te Westgraftdijk en beijde thans aldaar resideerende met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar oom Hendrik Quadijk huwelijkse gebooden verzoekende om alhier naar stijle op drie eerstkoomende sondagen te worden publijcq gemaakt.
20-04-1799 Pieter Jansz Timmerman, jongman geboortig te Krommenie woonagtig te Oostgraftdijk en Jannetje Jans Prins, jongedogter geboortig te Oostgraftdijk woonende in ’t Kamerhop onder Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde hij door zijn vader Jan Olfertsz Timmerman en zij door haar vader Jan Prins verzoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkomende sondagen als naar stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
04-05-1799 Wijert Adriaansz Smit, jongman geboortig te Westgrafdtijk en IJtje Jacobus, jongedogter geboortig te Dragten beijde te Westgraftdijk woonagtig haar met den anderen willende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn vader Adriaan Smit en zij door haar behuwde broeder Jacob Roos huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen na stijle locaal te worden publijcq gemaakt.
11-05-1799 Maarten Dubbeld, jongman geboortig in de Starmeer en Maartje Smit, jongedogter geboortig in de Schermeer beide onder deze banne en ter laastgemelde plaatze woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar zwager Leendert Dubbeld verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
01-06-1799 Engel Bakker, jongman met Maartje de Jong, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk heer met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij door haar behuwde vader Gerrit Bakker versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
15-06-1799 Trijntje Pieters Buijs, jongedogter geboortig onder deeze banne voorneemens zijnde zig in den huwelijken staat te begeven met Jan Pietersz Bakker, jongman geboortig onder Akersloot, beijde in de Starmeer woonagtig en ten dien eijnde, zij door haar oom Huijbert Florisz en hij door zijn behuwde vader Klaas Musk verzoekende dat ook hier ten gewoone tijd mnaar stijle locaal de huwelijkse gebooden ingewilligd en publijcq gemaakt mogte worden.
13-07-1799 Engel Akerman, weduwnaar geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Jannetje Bos, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde, hij door zijn oom Dirk Viskoper en zij door haar vader Geert Bos, verzoekende huwelijkse gebooden om even als ter Rijp reeds was ingewilligd ook hier op drie eerstkoomende sondagen als naar stijle te worden publijcq gemaakt.
17-08-1799 Cornelis Muusz de Jongh geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Jans Rol, jongedogter geboortig en woonagtig te Marken Binnen en ten dien eijnde door zijn vader Muus de Jongh huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen (evenals te Uitgeest reeds was ingewilligd) ook hier als naar stijle te worden publijcq gemaakt.
24-08-1799 Jan Veth, weduwnaar geboortig te Rijp woonende te Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Coenraads van der Markt, weduwe geboortig te Oostzee woonende te Wormerveer en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle te worden publijcq gemaakt.
28-09-1799 Dirk de Haan, weduwnaar geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Grietje Smit, jongedogter geboortig in de Zuijd Schermeer meede te Westgraftdijk woonagtig haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle te worden publijcq gemaakt.
19-10-1799 Pieter Swart, weduwnaar geboortig te Assendelft woonende te Graft en Trijntje Dirks Schots, weduwe geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle te worden publijcq gemaakt is dat verz0ek onder beding van voor ’t gaan van het tweede gebode ter weescamer alhier aan hunne kinderen vertigting te koomen doen.
02-11-1799 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Huijbert Klaasz Stam, jongman geboortig te Oostgraftdijk met Neeltje Jacobs Ent, weduwe geboortig te Landsmeer, beijde woonende te Oostgraftdijk om op den zelver verzoek (door haar in persoon en door hem door zijn vader Klaas Stam gedaan) op drie eerstkoomende sondagen als naar stijl te worden publijcq gemaakt.
14-12-1799 Pieter Schoon, jongman en Trijntje Klaas Schotse, jogedogter beijde geboortig en woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn vader Jan Schoon en zij door haar broeder Cornelis Schotzen verzoekende de huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
14-12-1799 Teunis Jansz Jongejeugt, jongman geboortig te Opdam en Eefje Garments Groen, weduwe geboortig in de Zuijd Schermeer beijde woonende te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde door Arian Smit en Jan Mulder verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle alhier als naar gewoonte te worden publijcq gemaakt.
14-12-1799 Maarten Zijmonsz Volger, jongman geboortig in de Bergermeer woonende in de Zuijd Schermeer onder Graft en Antje Jans Muntjewerf, jongedogter geboortig in de Zuijd Schermeer woonende te Driehuijzen haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij geadsisteerd met haar stiefvader Jan Bloemen verzoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondagen ook hier als naar gewoonte te worden publijcq gemaakt.
21-12-1799 Pieter Staanraads, jongman geboortig te Bronstein in ’t voormaalig Oostenrijks Straband en Hendrica Donema, jongedogter geboortig te IJlst in ’t voormalig gewest Vriesland beijde woonende alhier te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondagen als na gewoont alhier te worden publijcq gemaakt.
18-01-1800 Willem Breet, jongman geboortig en woonagtig te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Maartje Cornelis van Elswijk, jongedogter geboortig en woonagtig te Abbekerk en ten dien eijnde door zijn broeder Leendert Breet en behuwde broeder Huijbert Ridder verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen na stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
01-02-1800 Pieter Langenberg, jongman geboortig te Driehuijzen en Antje Olbrands Kemp, jongedogter geboortig en beijde woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde hij in persoon, zij door haar vader verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als na stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
08-02-1800 Jan Mulder, weduwnaar geboortig in de Zuijd Schermeer met Guurtje Jacobs Besse, jongedogter geboortig te Marken Binnen beijde woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde hij door zijn stiefvader Arian Smit , zij door haar broeder Hendrik Jacobsz Besse verzoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
08-02-1800 Jacob Hendriksz Groot, jongman geboortig en woonagtig te Zuijd Schermer met Trijntje Jacobs Smit, jongedogter geboortig en woonagtig te Zuijd Schermeer onder Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde zij door haar vader Jacob Smit verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-03-1800 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jan Adriaansz Groot, weduwnaar geboortig te Westgraftdijk met Willempje Jacobs Besz, jongedogter geboortig te Marken Binnen dog beide te Westgraftdijk woonagtig om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
15-03-1800 Arian Willemsz Stam, jongman en Neeltje Muus de Jongh, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon (na vertoonde consentie van zijn vader) en zij door haar vader Muus de Jongh verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar stijle alhier te worden publijcq gemaakt.
29-03-1800 Neeltje Abrams Breederoo, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Uleke Lourens jongman geboortig van Makkum woonende te Rijp en ten dien eijnde door Rong Vlottes woonende alhier verzoekende dat ook haar, even als ten opzigte van de bruijdegom te Rijp reeds geaccordeerd was, huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen alhier te worden publijcq gemaakt.
19-04-1800 Jan Abbink, jongman en Trijntje Jans Roebers beide geboortig en woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon zij door haar broeder Cornelis Jansz Roebers huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
26-04-1800 Sieuwert Cornelisz Bas, jongman geboortig te Oost Zaandam woonende te Westgraftdijk en Maartje Jacobs Hofmijer, weduwe geboortig en woonagtig te Graft voorneemens zijnde met den anderen ten huwelijken staate zich te begeven en ten dien eijnde verzoekende huwelikse geboden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
03-05-1800 Neeltje Hooijboer, jongedogter geboortig te Schermerhorn woonende te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Arian Brugman, jongman geboortig in de Beemster woonende te Rijp ten dien eijnde verzoekende (door haar vader Cornelis Hooijboer) huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
10-05-1800 Klaas Coenraadsz de Haan, jongman en Aafje Maartens Niessen, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk met den anderen haar zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn vader Coenraad de Haan en zij door haar behuwde vader Jacob Knaap huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
31-05-1800 Jan Jansz van Kapelle, jongman geboortig en woonende in de Beemster en Maartje Jans Rus, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft hier met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, zij door haar vader huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
14-06-1800 Klaas Klaasz Alles, jongman en Neeltje Jans Milkes, jomgedogter beijde geboortig en woonagtig te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
28-06-1800 Krijn Pietersz Stremlis, jongman en Pietertje Cornelis Kraijer, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door ziijn behuwde oom Gerrit de haan, zij door haar vader Cornelis Kraijer, versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
19-07-1800 Anthonij Caton, jongman geboortig te Alkmaar woonende te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Maartje Hart, jongedogter geboortig en woonagtig te Alkmaar en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
26-07-1800 Willem Stam, weduwnaar geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Jannetje Jans de Raat, weduwe geboortig op de Beets meede te Oostgraftdijk woonagtig en ten dien eijnde, hij in persoon, zij door Cornelis Dubbeld huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-08-1800 Adriaan Cornelisz Kan, jongman en Trijntje Hendriks Akeman beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate, zij door haar behuwde oom Gerrit Bakker verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
16-08-1800 Dirk Jonker Junior, jongman geboortig en woonagtig te Graft met Jannetje van Tiel, jongedogter geboortig en woonagtig te Noordeijnd zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij door zijn vader Dirk Jonker en zij door haar vader Gerrit van Tiel, verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
16-08-1800 Hendrik Breukes, weduwnaar geboortig te Niekerk in Munsterland en Aaltje Pieters Buijkman, jongedogter te Venhuijzen beide thans te Graft resideerende zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde, hij in persoon en zij geadsisteerd met haar vader Pieter Barends Buijkman woonende te Blokdijk onder Oosterblokker verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.
22-11-1800 Klaas Cornelisz Bloothooft, weduwnaar geboortig in ’t Pannenhuijs en woonagtig in de Zuijd Schermeer beijde onder Graft hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Klaas Haan, weduwe geboortig te Marken Binnen en woonagtig te Westgraftdijk en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte alhier te worden publijcq gemaakt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 31-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *