Graft Huwelijken Civiel 1806-1811

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1806 – 1811.

24-01-1806 Bernardus Loose, predicant jongman te Oostgraftdijk en Aafje Vredenduin, jongedogter te Rijp bij behoorlijke acte in conformite van artikel 38 der ordonnantie van ’t regt op ’t klijn zegel zig in ondertrouw aangegeven en verzogt hebbende permissie tot het gaan der huwelijks gebooden zoo wel in de kerk te Rijp als van de puije van het raadhuis te Graft en Rijp op zondag eerstkoomende en vervolgens van 8 tot 8 dagen als naar stijle.
01-02-1806 Klaas Hendriksz Boender, weduwnaar te Rijp en Grietje Cornelis Groot, jongedogter in de Stermeer onder Graft bij behoorlijke acte en confirmite van art 38 der ordonnantie van ’t regt op het klijn zegel zig in ondertrouw aangegeven en verzogt hebbende de permissie tot het gaan der huwelijks geboden en dat de eerste afkondiging daar van zondag eerstkoomende zoo van de puije van ’t raadhuis te Graft als Rijp en vervolgen van 8 tot 8 dagen geschiede als naar stijle.
15-03-1806 Trijntje Jans Smit, weduwe woonende in de bedijkte Schermeer onder Graft bij behoorlijke acte en confirmite van art 38 der ordonnantie van ’t regt op het klijn zegel verzogt hebbende in ondertrouw opgenomen te worden met Jan Muusz Visser, jongman meede in de bedijkte Schemeer onder Zuid Schermer woonagtig en dat de eerste afkondiging daarvan geschiede op zondag eerstkoomende van ’t raadhuis alhier (zoo als bleek te Zuid Schermer reeds geconsenteerd te zijn) is zulx voor zoo veel Graft aangaat insgelijks ingewilligt.
04-04-1806 Arian Broertjes, weduwnaar woonende te Graft en Trijntje Jonkers, weduwe woonende te Rijp met den anderen zig in huwelijk zullende begeven en ten dien eijnde verzogt hebbende bij acte als boven alhier in ondertrouw te worden opgenomen als ook dat derzelven geboden als naar gewoonte van ’t raadhuijs deezer banne op zondag eerstkomende en vervolgens van 8 tot 8 dagen mogte worden afgekondigd.
11-04-1806 Rian Coster, weduwnaar woonende te Noordeind bij behoorlijke acte huwelijks geboden verzogt hebbende om te trouwen met Impje Dirks Koning, weduwe woonende in de Schermeer en dat dezelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte mogten worden publijcq gemaakt.
19-04-1806 Klaas Gerrits de Haan, jongman en Trijntje Gerrits Koning, jongedogter beide woonende te Westgraftdijk bij behoorlijke acte huwelijks gebooden verzogt hebbende om op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier te woren publijcq gemaakt.
09-05-1806 Willem Suideman, jongman woonende te Graft en Leonora Smit, jongedogter wonende te Purmerende bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw opgenoomen te worden en gebleken zijnde dat zulx door hun te Purmerende insgelijks verzogt en bereids aldaar ingewilligt was zoo is ’t zelve alhier meede geconsenteerd om op sondag eerstkoomende van ’t raadhuis alhier en vervolgens als naar gewoonte te worden bekend gemaakt.
10-05-1806 Adrianus Jacob Tuinzaad, jongman en Trijntje Klaas Aams, jongedogter beide woonende te Westgraftdijk voorneemens zijnde met den anderen zig ten huwelijken staate te begeven en ten dien eijnde bij behoorlijke ecte verzogt hebbende in ondertrouw te worden opgenoomen, is zulx ingewilligt terwijl de eerste afkondiging staat te geschieden op zondag eerstkoomende en vervolgens aks naar gewoonte vn ’t raadhuis alhier.
24-05-1806 Engel Bakker, jongman woonende te Oostgraftdijk en Meijnsje Jans Quadijk, jongedogter woonende te Westgraftdijk bij behoorlijke acte verzogt hebbende alhier in ondertrouw te worden opgenomen en dat de eerste afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar stijle gebruiklijk geschiede.
28-06-1806 Pieter Olij, jongman en Aaltje Cornelis Nagtegaal, jongedogter beide te Graft woonagtig bij behoorlijke acte verzogt hebbende om alhier in ondertrouw te worden opgenomen en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag wwrstkoomende en vervolgens als naar gewoonte te geschiede zoo is zulx geconsenteerd.
26-07-1806 Dirk Brouwer, jongman en Jannetje Jans Prins, weduwe beide te Oostgraftdijk woonagtig bij behoorlijke acte verzogt hebbende om alhier in ondertrouw te worden opgenoomen en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte van ’t raadhuis deezer banne geschiede.
20-09-1806 Joost Willemsz Bakker en Sijbrig Engels Mol, jongman en jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk bij behoorlijke acte verzogt hebbende om in ondertrouw opgenoomen te worden en tot de eerste afkondiging daarvan op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
27-09-1806 Jacob Arendsz Vink, jongman geboortig te Oudorp en Trijntje Coenraads Knevel, jongedogter geboortig en ook beide woonagtig te Westgraftdijk bij behoorloijke acte verzocht hebbende om in ondertrouw opgenoomen te worden en dat de eerste afkondiging daarvan op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
27-09-1806 Cornelis Blokker, jongman geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk en Maartje Coenraads de Haan, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk bij behoorlijke acte verzocht hebbende om in ondertrouw opgenoomen te worden en dat de eerste afkondiging daarvan op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
11-10-1806 Cornelis Olbrandsz Kemp, jongman en Neeltje Klaas Vlottes, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Graft bij behoorlijke acte verzogt hebbende om in ondertrouw te worden aangetekemd en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte mogt geschiede.
25-10-1806 Jacobus Haanraads, jongman geboortig te Bronssen woonende te Graft en Jannetje de Bruijn, jongedogter geboortig te Kampen woonende te Hoorn bij behoorlijke acte verzogt hebbende en ook alhier in ondertrouw te worden aangetekend (zoo als deeden blijken te Hoorn reeds gedaan te zijn) en dat daar van de eerste afkondiging op zondag eerstkoomende van ’t raadhuis alhier vervolgens als naar gewoonte mogte worden gedaan.
08-11-1806 Abram Baltersz Smit, jongman geboortig en woonagtig te Graft met Trijntje van Tiel, jongedogter geboortig en woonagtig te Noordeind bij behoorlijke acte (door des bruidegoms vader en bruids moeder) verzogt hebbende, in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens van ’t raadhuis deezer banne als naar gewoonte word gedaan.
03-01-1807 Simon Hendriksz Bom, jongman geboortig en woonagtig te Zuid Schermer en Maartje Cornelis Krom, jongedogter geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk bij  behoorlijke acte (en wel hij in persoon, zij door haar vader) verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend (zoo als deede blijken te Zuid Schermer reeds geschied te zijn) en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte van ’t raadhuis alhier mogt worden gedaan.
24-01-1807 Cornelis Pels, weduwnaar woonende te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Aaltje Gerrits Visser, jongedogter woonende te Wormer bij behoorlijke acte verzogt hebbende om ten dien einde alhier in ondertrouw aangetekend te Worden en de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte van ’t raadhuis deezen banne geschiede.
14-02-1807 Jacob Klaasz Reintjes, jongman geboortig en woonagtig in de Zuid Schermer onder Akersloot en Pietertje Cornelis Aris, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk bij behoorlijke acte verzogt hebbende om ten dien einde ook alhier in ondertrouw aangetekend te worden (zijnde ’t zelve te Akersloot bereids ingewilligt) en dat de afkondiging van dien op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte van ’t raadhuis deezer banne geschied.
03-04-1807 Jacob Zwerver, jongman geboortig in de Noordeindermeer woonende te Noordeind en Trijntje Pieters Zweep, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft bij behoorlijke acte verzogt hebbende om in ondertrouw te worden ingeschreven en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende evenals naar gewoonte alhier geschiede.
02-05-1807 Jan Johannes Grauw, jongman geboortig van Westzaandam en Pietertje Klaas Stam, jongedogter geboortig tot Oostgraftdijk beide aldaar woonende bij behoorlijke acte verzogt hebbende met de anderen in ondertrouw te worden opgenomen en dat de afkondiging daar van als naar gewoonte op zondag eerstkoomende en vervolgens ter behoorlijkertijd en plaatse worden gedaan.
02-05-1807 Cornelis Laan, jongman geboortig in de Purmer en Luida Dirks Bakker, weduwe geboortig te Schermerhorn beide woonende in de banne Graft, hij in persoon, zij door haar voorig behuwde vader Cornelis Stadegaart bij behoorlijke acte verzogt hebbende met den anderen in ondertrouw te worde opgenomen en dat de afkondiging daar van op zondag eerstkoomende op tijd en plaatse als naar gewoonte alhier word gedaan.
16-05-1807 Cornelis Ariansz Smit, jongman geboortig en woonagtig in de Westermolen onder Graft en Jannetje Gerrits Visser, jongedogter geboortig en woonagtig in de Zuid Schermer onder Graft bij behoorlijke acte verzogt hebbende om met den anderen in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging vasr selve op zondag eerstkoomende als naa gewoonte alhier geschiede.
30-05-1807 Simon Klaasz Klok, jongman en Nantje Jacobus, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen ten huwelijk zullende begeven en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging daarvan op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
18-07-1807 Christoffel Mollenkamp, jongman geboortig te Linge woonende te Oostgraftdijk en Maartje Klaas Koen, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft bij behoorlijke acte verzogt hebbende om met den anderen in ondertrouw opgenoomen te worden en de afkondiging van ’t zelve geschiede op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte.
25-09-1807 Cornelis van Lange, weduwnaar geboortig en woonagtig te Graft en Ariaantje Sijp, weduwe geboortig te Nek woonagtig te Ilpendam bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden opgenomen en dat de afkondiging daar van op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
03-10-1807 Dirk Gerritsz de Haan, jongman en Aaltje Mulder, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende als naar gewoonte alhier geschiede.
03-10-1807 Klaas Geugjes, jongman geboortig en woonagtig te Rijp en Maartje Jacobs Graaf, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgend als naar gewoonte ook hier (evenals te Rijp ingewilligt was) mogt geschiede.
06-11-1807 Willem van Hoorn, weduwnaar geboortig te Wessaane woonende te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staate met Neeltje Gerrits Keijzer, weduwe geboortig en woonagtig in de Zijpe bij behoorlijke acte verzogt hebbende en ten dien eijnde alhier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging daar van op sondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
19-12-1807 Jan Cornelis Knevel, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Grietje Klaas de Haas, jongedogter geboortig te Zaandam dog meede te Westgraftdijk woonagtig met den anderen ten huwelijk zullende begeven ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
16-01-1808 Cornelis Willemsz Stam, jongman en Neeltje Salomons Heertjes, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk met den anderen ten huwelijke staate zullende begeven en ten dien einde bij behoorlijke acte verzorgt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
06-02-1808 Hendrik Koren, weduwnaar geboortig te Frille en woonende in de Beemster en Jannetje Jans Munter, jongedogter geboortig en woonagtig te Graftr zig met den anderen zullende begeven ten huwelijke staate bij behoorlijke acte hebbende doen verzoeken om ook (evenals in de Beemster bereids gedaan was) hier tot dat einde in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte mogt worden gedaan.
06-02-1808 Pieter van Lange, jongman geboortig en woonagtig te Graft en Neeltje van Tiel, jongedogter geboortig en woonagtig te Noordeind zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw alhier te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte mogt worden gedaan.
09-04-1808 Jan Dirksz Eijtjes, weduwnaar geboortig in de Beemster, woonende te Graft zig zullende begeven ten huwelijken staate met Maartje Pieters Visser, weduwe geboortig en woonagtig tot en in de banne Rijp ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
16-04-1808 Willem Smit, jongman in de Schermeer onder Graft en Aafje Ariens Smit, weduwe in de Wester Eilandsmolen en alzoo beide woonagtig en ook gebooren in deeze banne, zig met elkander ten huwelijk zullende begeven en ten dien einde bij behoorlijk getekende acte verzoekende in ondertrouw alhier te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op eerstkoomende zondag en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
23-04-1808 Cornelis Met, jongman geboortig te Sijbecarspel woonende te Oostgraftdijk en Grietje Smit, jongedogter geboortig te Graft woonende te Rijp zig met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende om alhier in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op drie eerstkoomende sondagen als naar gewoonte geschiede.
23-04-1808 Klaasje Jacobs de Graaf, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft zig zullende begeven ten huwelijken staate met Cornelis Simonsz Smit, jongman geboortig te Oosterblokker, woonende in de Bedijkte Schermeer onder Zuid Schermer en ten dien einde te Zuid Schermer reeds in ondertrouw aangetekend zijnde, bij behoorlijke acte verzogt hebbende om ook hier in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op drie eerstkoomende sondage als naar gewoonte geschiede.
11-06-1808 Jan Arisz Toon, jongman en Lobbrig Willems Stam, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk zig met den anderen zullende begeven te huwelijke staate en ten dien eijnde bij behoorlijke acte hebbende doen verzoeken om in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkomende en vervolgens als naar gewoonte alhier geschiede.
20-08-1808 Wijert Smit, jongman en Aaltje Nagtegaal, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk bij behoorlijke acte verzogt hebbende met de anferen in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op drie eerstkoomende sondagen alhier als naar gewoonte geschiede.
20-08-1808 Aris Arisz Groot, weduwnaar geboortig te Knollendam woonende in de Zuijd Schermeer onder Graft met Antje Jans Nuimink, jongedogter geboortig en woonagtig te Assendelft bij behoorlijkeacte hebbende doen blijken met de anderen te Assendelft in ondertrouw aangetekend te sijn, en ook hier bij acte als voren versoekende in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als gewoonte geschiede.
25-10-1808 Cornelis Loeterbagh, jongman geboortig en woonagtig te Hoorn en Johanna Maria IJsenbeek, jongedogter geboortig te Harlingen en laast woonagtig te Oostgraftdijk met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende ter secretarie alhier in ondertrouw te worden aangetekend en de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
12-11-1808 Dirk Pietersz Schermerhorn, jongman geboortig te Akersloot woonende in de Zuid Schermeer onder Akersloot en Jouke Coenraads Knevel, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende om ook hier (gelijk te Akersloot bereeds gedaan was) in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
26-11-1808 Cornelis Smit, jongman geboortig en woonagtig te Uitgeest en Saartje Knevel, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende en dan hier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelven op zondag eerstkoomende ter gewoone tijde en plaatze geschiede.
24-12-1808 Fredrik Hendrik Meijer, jongman geboortig en laast woonende te Noordeinde van Graft zig ten huwelijk zullende begeven met Maartje Cornelis Jongewaard, jongedogter geboortig te Beets woonende te Berkhout, bij behoorlijke acte, ten dien einde verzogt hebbende om ook hier in ondertrouw te worden aangetekend (zoo als gebleek te Berkhout bereids gedaan te zijn) en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
18-02-1809 Jacob Kokkes, jongman geboortig en woonagtig te Rijp en Maartje Cornelis Nagtegaal, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft zig met den anderen te huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende alhier (zoo als bereide te Rijp reeds ingewilligt was) meede in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als  naar gewoonte geschiede.
08-04-1809 Jacob Hoogland, jongman geboortig in de Schermeer en ook gehoorende als woonagtig in dezelve meer onder Graft hem ten huwelijk zullende begeven met Antje Gerrits de Wit, jongedogter geboortig en woonagtig te Oudcarspel en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende alhier in ondertrouw aangetekend te worden en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
29-04-1809 Jan Cornelisz Knegt, jongman te Oostgraftdijk en aldaar geboortig ten huwelijk hem zullende begeven met Maartje Salomons Stam, jongedogter geboortig te Oostknollendam dog woonagtig te Akersloot, en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw alhier te worden aangetekend en dat de afkondiging over ’t zelve als naar gewoonte op zondag eerstkoomende en vervolgens geschiede.
29-04-1809 Albert Cornelis Nimes, jongman geboortig en woonagtig te Graft en Trijntje Hofmeijer, jongedogter meede geboortig te Graft dog woonagtig te Noordeind met den anderen zig zullende begeven ten huwelijke staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende alhier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens geschiede zoals zulks ingewilligt.
13-05-1809 Willem de Graaf, jongman geboortig van Hoorn woonende te Noordeind hem zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Appelboom, jongedogter geboortig en woonagtig te Hoorn ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende om alhier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve ter gewone tijd en plaatze op zondag eerstkoomende en vervolgens geschiede zoo als zulks na vertoond consent van de wederzijdse ouders.
03-06-1809 Pieter Rus, meerderjarig jongman geboortig en woonagtig te Graft en Eijtje Bouwer, meerderjarige jongedogter geboortig te Rijp, woonagtig te Krommenie zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende om alhier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naa gewoonte geschiede.
24-06-1809 Daniel IJsenbeek te Alkmaar (dog laatst gewoond hebbende te Oostgraftdijk) en Geertruida Hendrica Alofsen te Amsterdam haare drie weekelijkse huwelijks geboden (blijkens geeschibeerd declaraton van heere commissarisse van de huwelijks zaake der stad Amsterdam van dato 23 deezer) aldaer ter steede ingewilligt zijnde met belasting de geboden te Oostgraftdijk meede te laaten gaan zoo is ’t zelve op hunlieden verzoek die ten gevolge alhier meede geconsenteerd.
15-07-1809 Jacob Hoogland, jongman in de Schermeer onder Oterleek geboortig onder Graft woonagtig en Guurtje Klaas Aams, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar met den anderen zullende begeven ten huwelijke staate bij behoorlijke acte ten dien einde verzogt hebbende in ondertrouw alhier te worde aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkomende en vervolgens als naar gewoonte te geschiede.
05-08-1809 Bouwen Hendriksz Kwadijk, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Trijntje Jans Ris, jongedogter geboortig te Marken Binnen dog ook te Westgraftdijk woonagtig zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate bij behoorlijke acte verzogt hebbende ten dien einde in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte te mogte geschiede.
05-08-1809 Koenraad Jacobsz de Haan, jongman geboortig en woonagtig te westgraftdijk en Jannetje Siewers, jongedogter geboortig te Rijp dog thans meede te Westgraftdijk woonagtig, zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
05-08-1809 Aris Bus, jongman geboortig te West Knollendam woonende in de Starmeer onder Graft en Neeltje Alderts Groot, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
12-08-1809 Sijmon Maartensz Hoek, jongman geboortig en woonagtig te Rijp en Maartje Cornelis Rodder, jongedogter geboortig en woonagtig te Noordeind, zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
25-08-1809 Aris Houttuin, weduwnaar geboortig en woonagtig te Rijp en Maartje Cornelis Knegt, jongedogter geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk (hij ouderloos, zij nog een moeder in leven hebbende van welkers bewittiging ten deezes genoegzaam gebleek) voorneemens zijnde met den anderen zig ten huwelijken staate te begeven en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
13-10-1809 Wietse Velthuis, jongman geboortig te Westzaan woonende te Oostgraftdijk en Antje Sopjes, jongedogter geboortig en woonagtig te Wormerveer, bij behoorlijke acte verzogt hebbende alhier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
04-11-1809 Cornelis Andriesz Koornman, jongman geboortig te Westzaandam woonende te Westgraftdijk laatst te Oostzaandam en Aaltje Cornelis Smout, jongedogter geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Graft zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende om ook hier zooals tot Oostzaandam bereid was gedaan in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
15-01-1810 Jan Prins Junior, jongman geboortig te Jisp en woonagtig in de Beemster en Maartje Jonker, jongedogter geboortig en woonagtig te Graft zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
20-01-1810 Fredrik Neijman, jongman geboortig te Rijp woonende te Graft en Cornelisje Kort, jongedogter geboortig te Groot Schermer woonende te Noordeinde, beide ouderloos dog meerderjarig met elkander zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
22-03-1810 Leendert Nagtegaal, weduwnaar geboortig te Westgraftdijk en Trijntje Olij, weduwe geboortig te Graft dog beide te Westgraftdijk woonende zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
07-04-1810 Cornelis Laan, weduwnaar geboortig in de Purmer woonende in het Pannehuis onder Graft en Jantje Renses, jongedogter geboortig in de Schermer woonagtig te Noordeind, met den anderen zig zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte versogt hebbende om dat hier in ondertrouw te worden aangetekend en de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
16-06-1810 Willem Pietersz Ridder, jongman geboortig en woonagtig te Graft voornemens zijnde zig te huwelijkse staate te begeven met Neeltje Reiniers Smit, jongedogter geboortig en woonagtig te Wormerveer en ten dien einde bij behoorlijke acte versogt hebbende om dat hier in ondertrouw (zooals bereids te Westzaandam gedaan was) mogte worden gedaan en de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
14-07-1810 Gerrit Mulder, jongman en Grietje Koning, jongedogter beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk, zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
11-08-1810 Tijmen Brouwer, jongman en Maartje Poest, jongedogter beide woonende te Rijp dog de laastgenoemde staande het laatste jaar ook nog te Graft gewoond hebbende ter secretarie te Rijp zig in ondertrouw op heeden hebbende laate intekenen dat daar bij gerequireerd zijnde dat dezelve huwelijks geboden ook hier als met stijle worden afgekondigd.
11-08-1810 Gerrit Jansz Kaij, weduwnaar en Lijsbet Klaas IJperen, weduwnaar beide geboortig en woonagtig te Westgraftdijk , zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
11-08-1810 Klaas Maartensz Dubbeld, weduwnaar geboortig en woonagtig in de Starmeer onder Graft en Grietje Janse Ris, jongedogter geboortig te Marken Binnen woonagtig in de Beemster zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten zelve einde in de Beemster bereeds in ondertrouw aangetekend zijnde met belasting dat derzelver huwelijkse gebooden ook hier op zondag eerstkoomende afgekondigd.
18-08-1810 Cornelis Visser, jongman en Aaltje Dubbeld, jongedogter beide geboortig en ook hij woonagtig in de Starmeer onder Graft dog zij onder Akersloot woonende zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
13-10-1810 Arend Meines, jongman geboortig en woonagtig te Graft met Trijntje Pieters Kat, jongedogter geboortig te Wormer woonende te Rijp blijkens declaritoir van de commissaris van huwelijkszaaken te Rijp in dato heede onder derzelver verzoek aldaar in ondertrouw aangetekend zijnde en alhier verzogt hebbende dat de afkondiging van derzelver huwelijks proclamatien op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte ook hier mogte geschiede.
20-10-1810 Pieter Remmertsz Boon, jongman geboortig en woonagtig onder Jisp en Geertje Jans Zwerver, jongedogter geboortig van Noordeind onder Graft (geboortig in de Noordeindermeer onder Zuid Schermer) dog meede onder Jisp woonagtig met de anderen zig ten huwelijke staate zullende begeven en ten dien einde blijkens overlegd declaratoir van de commissaris tot de huwelijke saaken te Jisp van dato heeden aldaar in ondertrouw aangetekend zijnde, verzoek gedaan hebbende dat de afkondiging der huwelijks geboden ook hier ter plaatse ingevolge geregureerende van opgemelde commissaris op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
09-11-1810 Pieter Bruin Willemsz, jongman geboortig te Wessaan woonende te Noordeind en Elisabeth Kokkes, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate hij in persoon, zij door haar vader met bewittiging van wederzijdsche ouders bij behoorlijke acte verzogt hebbende om alhier in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
24-11-1810 Muus Jansz Schellinger, weduwnaar geboortig te Westgraftdijk woonende in de Schermeer onder Akersloot en Trijntje Cornelis Aris, meerderjarige ouderlooze dogter geboortig en woonagtig geweest te Westgraftdijk dog thans ook in de Schermeer onder Akersloot woonende zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
24-11-1810 Maarten Kemp, jongman geboortig en woonagtig te Graft en Neeltje Poest, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
08-12-1810 Engel Bakker, weduwnaar en Maartje Stam, weduwe beide geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk zig met bewittiging van des eerstgenoemde moeder, zijnde de laastgenoemde ouderloos ten huwelijken staate zullende begeven en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
21-12-1810 Cornelis Pietersz Ruijter, jongman geboortig en woonagtig in de Schermeer onder Graft en Vokeltje Bruins de Jong, jongedogter geboortig en woonagtig in de Schermeer onder Akersloot zig met bewittiging van wederzijdsche ouders zullende begeven ten huwelijk en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende om ook hier zooals bereids te Akersloot was gedaan in ondertrouw te worden aangetekend en de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naar gewoonte te mogte geschiede.
27-04-1811 Pieter Molenaar, meerderjarige jongeman geboortig van Zuid Schermer laatst wel tot de 27e februarij j.l. gewoond hebbende in de Starmeer onder Jisp en Guurtje Hofdijk, meerderjarige jongedogter geboortig van Cortgeen laatst gewoond hebbende en wel tot 25 december l.l. in de Schermeer onder Zuid Schermer dog beide thans te Graft residerende, zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw te worden aangetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
10-05-1811 Jacob Jansz Zwerver, weduwnaar geboortig in de Noordeindermeer en woonende te Noordeind met Geertje Jans Nieuweboer, jongedogter geboortig te Graft woonende in de Beemster, zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde bij behoorlijke acte verzogt hebbende dat de vereischte huwelijks proclamatien des wegens ook hier, even als in de Beemster (alwaar zij blijkens daar van geproduceerd bewijs zig hadde doen inschrijven) op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
11-05-1811 Jacob Brederode, jongman geboortig en woonagtig te Graft met Josijntje Koster, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde, blijkens daar van geproduceerd bewijs te Rijp in ondertrouw ingeschreven zijnde, bij behoorlijke acte verzogt hebbende dat des wegens de vereischte huwelijks prpclamatien ook hier evenals te Rijp op zondag eerstkoomende en vervolgens naar gewoonte geschiede.
25-05-1811 Jan Zwaan, meerderjarige jongman geboortig en woonende te Rijp met Marijtje Jans Kramer, meerderjarige jongedogter geboortig te Assendelft dog thans meede te Rijp woonende zig met elkander zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde blijkens daar van vertoonde acte te Rijp in ondertrouw aangetekend zijnde op heeden met verzoek dat, ten zaake de laastgenoemde in de soon van het gepasseerde jaar te Graft heeft gewoond, de vereischte huwelijks proclamatien zondag eerstkoomende en vervolgens ook hier naar gewoonte geschiede.
01-06-1811 Bouke Ridder, jongman geboortig en woonagtig te Noordeinde met Grietje Jacobs Weel, jongedogter geboortig te Onderdijk bij Medemblik woonende in de Beemster beide meerderjarig en zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde in de Beemster blijkens geproduceerd bweijs in ondertrouw aangetekend zijnde met verzoek dat de afkondiging van het zelve op zondag eerstkoomende ook hier en vervolgens als naar gewoonte geschiede.
08-06-1811 Willem Cornelisz Stolp, jongman geboortig te Wessaanen woonende te Westgraftdijk en Aagje Simons Knip, jongedogter geboortig en woonagtig in de Beemster zig met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien einde met bewittiging van de eerstgenoemde ouders en des laastgenoemde vader bij behoorlijke acte verzogt hebbende in ondertrouw alhier te worden ingetekend en dat de afkondiging van ’t zelve op zondag eerstkoomende en vervolgens als naa gewoonte geschiede.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 07-09-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *