Graft Huwelijken Civiel 1790-1795

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1790 – 1795.

06-02-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Dirk Pietersz de Boer, jongman onder Graft in de Starmeer (afkomstig van Nauwerna) met Jannetje Jans Prinsen, jongedogter te Oostgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaar te werden publijcq gemaakt.
06-03-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Cornelis Aldertsz Olij, jongman te Graft met Geertje Adriaans Smit, jongedogter te Westgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Graftr en Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
19-06-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Pieter Klaas Ales, jongman met Trijntje Kars louijs, jongedogter beijde te Graft om op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
19-06-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Maartje Kemp, jongedogter te Graft met Pieter Velt, jongman te Rijp om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
31-07-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Jansz Boeregeest, jongman en Guurtje Cornelis Kraijer haer met den anderen in huwelijk zullende begeeven beijde te Westgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaer te worden publijcq gemaakt.
25-09-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Adriaan Graftdijk, jongman te Westgraftdijk hem ullende begeven ten huwelijken staete met Neeltje Sijpheer, jongedogter te Noord Scharwoude op Langedijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
25-09-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Hendriksz Bon, jongmnat en Trijntje Pieters van de Velde, jongedogter beijde te Graft met den anderen zig ten huwelijke staete zullende begeven om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
02-10-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jan Barendsz Kuijper, jongman met Neeltje Cornelis Leeuw, weduwe beijde te Graft woonagtig om op drie eerstkoomende sondaagen bij den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
26-11-1790 Ingewilligt huwelijkse geboden aan David Renoij, weduwnaar te Westgraftdijk zullende trouwen met Guurtje Jacobs Seijmes, weduwe te Zuijd Schermer om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te worden publijcq gemaakt.
14-01-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Klaas Cornelisz Heijn, jongman van Graft zullende trouwen met Maartje Cornelis Oudejans, jongedogter in de Beemster om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
05-02-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Maartensz Roos, jongman met Joukjen Jacobus, jongedogter beijde te Westgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te worden publijcq gemaakt.
12-02-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Guurtje Sieuwerts Swaenenburg, weduwe te Graft om te trouwen met Jacob Klaasz Man, weduwnaar te Crommenie waarvan de afkondiging op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier staet gedaan te worden.
19-02-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Dirk Cornelisz Groot, jongman in de Starmeer onder Graft om te trouwen met Trijntje Dirks Verduijn, jongedogter in de Beemster waarvan de proclamatien op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier zullen worden gedaan.
22-04-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Cornelis Evertsz Weijman, jongman te Graft om te trouwen met Lijsbet Jacobs Man, jongedogter te Crommenie zullende op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier werden publijcq gemaakt.
06-08-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Aaltje Mul, jongedogter te Noordeijnd om te trouwen met Cornelis van der Horst, weduwe te Wessaanen zullende op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier werden publijcq gemaakt.
13-08-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Broertjes, jongman en Maartje Jans Kan, jongedogter beijde te Graft woonagtig om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
14-10-1791 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Klaas Jansz IJperen, weduwnaar te Westgraftdijk om te trouwen met Lijsbet Pieters Klein, weduwe in de Beemster (wiens huwelijkse geboden in de Beemster meede reeds waaren ingewilligt) als ook nog aen Willem Davids Renoij, jongman en Trijntje Klaes IJperen, jongedogter te Westgraftdijk woonagtig om op drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
04-02-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Henrik Pietersz Govert, jongman en Neeltje Teunis Hopman, jongedogter beijde woonagtig te Noordeijnd (zij met den anderen ten huwelijken staete willende begeven) om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
04-02-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Neeltje Cornelis Krab, jongedogter te Graft om te trouwen met Pieter Klaasz Reijntjes, jongman in de bedijkte Schermeer onder Akersloot om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
09-03-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Trijntje Pieters Piers, jongedogter te graft haar zullende begeven ten huwelijken staete met Jan Kieft, jongman in de Rijp woonagtig om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
14-04-1792 Klaas Pietersz Langenberg van de gereformeerde religie, jongman en Sijtje Cornelis Smit van de Roomse religie, jongedogter beijde woonende in de Starmeer onder ’t resort van Graft haar met den anderen ten huwelijken staete zullende begeven om ten eijnde huwelijkse gebooden versoekende is zulx (na voorafgaande vertoond consent der wederzijdse ouders uit exheberen der doop cedul van de jongman blijkens welke hij op den 5 april 1767 in de gereformeerde kerk te Oudendijk was gedoopt) om ingevolge haar ed: gr. Mogrnde placaat den 24 januarij 1755 van ses tot ses weeken door den geregte te werden publijcq gemaakt ingewilligt.
28-04-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Pieter Jansz Moolenaar, jongman en Lijsbet Garbrands Leeuw, jongedogter beijde te Graft, om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
12-05-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Pieter de Vries, jongman te Noordeijnd zullende trouwen met Antje Teunis Lelij, jongedogter te Zuijd Schermer om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt zijnde ’t zelve te Zuijd Schermer involge voors: volgens affirmatie van Adriaan de Vries des beruijdegoms broeder en Teunis Lelij, des bruijds vader beijde geconsenteerd.
02-06-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Raijer Pietersz Langenberg, weduwnaar woonende te Graft en Hillegond Willems van den Braak, weduwe woonende te Westgraftdijk voornemens zijnde zig met anderen te begeven in den huwelijken staet om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk zoo te Graft als te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
02-06-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Louris Dirksz van Tiel, jongman en Grietje Cornelis Schermer, jongedogter beijde te Graft woonagtig als voornemens zijnde zig met de anderen te begeveb ten huwelijken staete om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
16-06-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Engel Cornelisz Akeman, jongman en Geesje Cornelis de Wit, jongedogter beijde te Oostgraftdijk haar met anderen zullende begeven in den egten staet om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaar te worden publijcq gemaakt.
07-07-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jan Schoon, weduwnaar te Westgraftdijk om te trouwen met Neeltje Jacobs, jongedogter onder de bedrijve van Zuijd Schermer welke geboden op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
28-07-1792 Jan Klaasz Koen, jongman en Antje Dirks Joppe, jongedogter beijde te Graft met den anderen hun zullende begeven ten huwelijken staet hij door zijn vader  Klaas Koen, zij door Louris Henneman als armenvoogd over de roomse armen te Graft verzogt hebbende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
03-08-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Dieuwertje Jans de Vries, jongedogter te Noordeijnd voornemens zijnde te trouwen met Pieter Teunisz Lelij, jongman te Zuijd Schermer om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt mits zulx ten opzigte van den bruijdegom ter plaetse zijner residentie insgelijks geschiede.
24-08-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Mejuffrouw Elisabeth Tenkink, jongedogter te Graft sullende trouwen met den Weleerwaarde heer Frans Cornelisz Hoogvliet, jonheer, predicant te Alkmaar om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
24-08-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Maartje Jans Loures, jongedogter te Graft sullende trouwen met Jan Klaasz Jong, weduwnaar in de Beemster om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
01-09-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Abram Heijman van Embden, weduwnaar te Graft zullende trouwen met Sester Jacobs van Lier, jongedogter te Amsterdam (beijde van de Joodsche Natie) om op drie eerstkoomende sondaagen geregtelijk alhier reverden en bekend gemaakt zijnde zulx te Amsterdam zoo veel als bruijd aangaet meede reeds geconsenteerd.
19-09-1792 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Bernardus Hoffenaar, jongman te Oostgraftdijk hem zullende begeven ten huwelijken staete met Antje Cornelis Juffer, jongedogter te Oostzaandam om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
03-11-1792 Jan Smit en Jacob Smit beijde woonende in de bedijkte Schermeer onder Graft huwelijkse geboden versoekende, de eerstgenoemde voor zijn zoon Andries Jansz Smit, jongman en de laastgenoemde voor zijn stiefdogter Trijntje Cornelis Groen, jongedogter meede beijde aldaer woonagtig om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk in de Zuijd Schermer te worden publijcq gemaakt.
29-12-1792 Pieter Jansz Molenaar en Hedde Pietersz Taem beijde woonende te Graft huwelijkse geboden versoekende om door den geregte alhier te worden publijcq gemaakt, de eerstgenoemde voor zijn broeder Cornelis Jansz Molenaar, jongman geboortig en woonagtig alhier en de laastgenoemde voor zijn dienstmeijd Antje Pieters geboortig onder de bedrijve van Opmeer dog zederd twee jaaren alhier hebbende gewoond zoo is dit versoek om op drie eerstkoomende sondaagen te worden geproclameerd ingewilligd.
19-01-1793 Pieter Dirksz Volger, jongman woonende in ’t Camerhop onder Graft gebooren onder de bedrijve van Oudorp voor zig zelve en Neeltje Jacobs Groot, jongedogter gebooren en woonagtig te Oostgraftdijk door haer broeder Albert Groot versoekende (als voorneemens zijnde met den anderen te trouwen huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-02-1793 Jacob Rol, weduwnaar met Jaepje Jacobs Swerver, weduwe beijde te Graft, hij door zijn behuwde soon Pieter Wortel en zij door haar behuwde soon Hendrik P. Govert, versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
03-02-1793 Jan Jansz Boom, jongman te Rijp geboortig van Purmerland en Neeltje Jacobs Roos, jongedogter te Graft geboortig van Quadijk met den anderen hun zullende begeven ten huwelijken staete en vandien eijnde huwelijkse gebooden  versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
30-03-1793 Maarten Hendriksz Bon of Bom en Antje Cornelis Kreb, jongedogter beijde geboortig alhier te Graft hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete en ten dien eijnde hij door zijn vader Hendrik Jacobsz Bon of Bom en zij door haar vader Cornelis Kreb, huwelijkse geboden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk deezer plaetze te worden publijcq gemaakt.
27-04-1793 Cornelis Mol, jongman en Antje Mulder, jongedogter beijde te Westgraftdijk woonagtig hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete en ten dien zijnde hij door zijn oom Willem Joostensz Bakker en zij door haar vader Pieter Mulder huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
17-04-1793 Cornelis Jacobsz Ton, jomgman geboortig van Oostgraftdijk en Aafje Jans Aukes, jongedogter beijde woonende te Westgraftdijk hun met den anderen zullende begeeveb ten huwelijken staete en ten dien eijnde hij door zijn vader Jacob Ton en zij door haar stiefvader Klaas Dirksz IJperen huwelijkse geboden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaer te worden publijcq gemaakt.
27-04-1793 Jan Entrop, weduwnaar woonende te Noordeijnd (dog een bovenlander van geboorte) hem zullende begeven ten huwelijken staet met Leentje Eijlders, jongedogter woonende in de Schermeer onder den bedrijve van Alkmaar (zijnde van geboorte als meede een bovenlander) versoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
04-05-1793 Jacob Cornelis Kraijer, jongman en Maartje Jacobs Besse, jongedogter geboortig van Marken Binneb dog beijde woonagtig te Westgraftdijk hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete en tendien zijnde hij door zijn vader Cornelis Kraijer en zij door Leendert Nagtegaal om huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen in den gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
04-05-1793 Aris Arisz Groot, weduwnaar in de Schermeer onder Graft geboortig van Knollendam met Maartje Maertens Niesen, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete en ten dieneijnd drie huwelijke geboden versoekende om door de geregte alhier publijcq gemaakt te worden. Dit verzoek ingewilligt des dat de gebooden (hij gereformeerd en zij roomsgezind is, ingevolge hun Ed: gr.mog. placaat van den 24 januarij 1755 zullen moeten gaan van ses tot ses weeken om ses weeken na ’t laaste te trouwen en hij voor ’t gaan van ‘t 2e gebod ter weescamer alhier tigting aan de kinderen uijt zijn laaste huwelijk verwekt koome te doen.
18-05-1793 Aris Jansz Toon, weduwnaar en Maartje Maertens Visser, weduwe beijde woongtig te Oostgraftdijk dog zij geboortig uijt de Schermeer hun met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en na dien eijnde hij d’ salfs en zij door haar soon Maarten Cornelisz de Wit huwelijkse gebooden versoeken om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
18-05-1793 Gerrit Jansz Krul, jongman en Maartje Cornelis de Wit, jongedogter beijde geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hun met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en tendien eijnde hij door zijn oom Willem Stam en zij door haar broeder Maarten Cornelisz de Wit huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
06-07-1793 Jacob Dirksz Jonker, jongman gebooren en woonagtig alhier te Graft en Maartje Dirks de Vries, jongedogter gebooren en woonende te Noordeijnd hun met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en tendien eijnde hij door zijn vader Dirk Jonker en zij door haar vader Dirk de Vries huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk ter deezer plaatse te worden publijcq gemaakt.
31-08-1793 Gerrit Florisz Biersteeker, jongman geboortig van de houtzaagmolen bij en woonagtig te Westgraftdijk en Guurtje Cornelis Sijpheer, jongedogter geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en tendien eijnde hij door zijn stiefvader Sijmon Bloothooft en zij door haar vader Cornelis Sijpheer huwelijkse geboden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerken van West- en Oostgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
01-11-1793 Wijbrig Jans, jongedogter te Oostgraftdijk haar zullende begeven ten huwelijken staate met Cornelis Jansz Bakker, jongman in de Akerslooterwoude ten dien eijnde door haar oom Cornelis Willemsz Knegt huwelijkse geboden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
16-11-1793 Gerrit Weijman, jongman geboortig van Oostgraftdijk en Trijntje Jonker, jongedogter geboortig van en beijde woonende te Graft hen met den anderen ten huwelijke staate zullende begeven en hij door zijn broeder Cornelis Weijman en zij door haar vader Dirk Jonker huwelijkse gebooden ten dien eijnde om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
14-12-1793 Adriaan Pietersz van der Velde, jongman en Aaltje Maijers Langenberg, jongedogter beijde te Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate en tendien eijnde door de zelver respective vaders Pieter Hendriksz van der Velde en Maijer Pietersz Langenberg verzogt hebbende huwelijkse geboden om op drie eerstkomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
11-01-1794 Pieter klaasz Ales, weduwnaar en Maartje Jans Molenaar, jongedogter beijde te Graft woonagtig hen met den anderen ten huwelijken staate zullende begeven en tendien eijnde hij door zijn vader Klaas Ales en zij door haar broeder Cornelis Molenaar huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen door den gerechte alhier te worden publijcq gemaakt.
08-02-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Cornelis Jansz Roebers, jongman met Trijntje Cornelis Groot, jongedogter beijde woonende te Graft om op dre eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
08-03-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Maarten Jacobsz de Boer, jongman te Oostgraftdijk zullende trouwen met Neeltje Jans Hoef, jongedogter te Driehuijzen om op drie eerstkomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt
08-03-1794 Alsmeede aan Jan Hendriksz Hondius, jongman te Graft zullende trouwen met Jannetje Dirks Schot, jongedogter in de Purmer onder de bedrijve van Monnikendam om op drie eerstkomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt
08-03-1794 Wijders nog aan Geertje Cornelis Groen, jongedogter in de Zuijd Schermer onder Graft zullende trouwen met Cornelis Koppen, jongman te Zuijd Schermer om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk van de Zuijd Schermer te werden publijcq gemaakt.
22-03-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jacob Jacobsz Knaap, jongman (in de wandeling genaamd Jacob Ton) en Geertje Krijns Heijnis, jongedogter geboortig van Zuijd Schermer dog beijde te Westgraftdijk woonagtig haer zullende begeven met den anderen in den huwelijken staate om op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
29-03-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Dieuwertje Mellis, jongedogter te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Poulis Jansz Overdijk, weduwnaar te Assendelft om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
12-04-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jan Cornelis Mulder, jongman in de Westermoolen onder de bedrijve van Gtaft en zullende begeven ten huwelijken staate met Lijsbet Pieters Kreb, jongedogter in de Noordeijndermeer onder Zuijd Schermer om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
18-04-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Aagje Hendriks Kramer, weduwe te Graft zullende trouwen met Cornelis Brugsman, jongman te Rijp om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
26-04-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Maartje Smit, jongedogter te Graft haar zullende begeven ten huwelijken staate met Jacob Scharn, jongman te Rijp om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
26-04-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Arian Dirksz van Tiel, jongman te Graft en Neeltje Luijtjes Bruijn, jongedogter te Noordeijnd die met den anderen zig zullen begeven ten huwelijken staate om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
10-04-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Gerrit Pietersz Broertjes, jongman en Hendrikje Teunis Marcelis, jongedogter beijde te Graft hen met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
07-06-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Klaas Pietersz Stremlis, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Bregje Cornelis Boekjes, jongedogter geboortig van den Busk bij Crommeniedijk woonende te Graft hen met den anderen zullende begeven ten huwelijken staate om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk van Graft en Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
12-07-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Filippus Jacobus Pels, in de wandeling bekend onder de naam van Cornelis Joppen geboortig te zijn, jongman thans woonagtig te Graft sullende trouwen met Meijnsje Dirks Zweep, jongedogter meede te Graft woonagtig om op drie eerstkoomende sondaagen voor den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
02-08-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jacob Pietersz Stremlis, jongman geboortig van en woonagtig te Westgraftdijk zullende trouwen met Stijntjen Minnes, jongedogter geboortig te Graft woonende te Crommenie om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
29-08-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Klaas van Tiel, jongman en Maartje Dekker, jongedogter de laastgenoemde geboortig van Zuijd Schermer dog beijde woonagtig te Noordeijnd zijnde voornemens omme met den anderen te trouwen om op drie eerstkoomende sondaagen door den gerechte alhier te worden publijcq gemaakt.
06-09-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Pieter Jacobsz Knaep, jongman met Aaltje Krijnsz Heijnes, jongedogter beijde te Westgraftdijk woonagtig dog de laastgenoemde geboortig van Zuijd Schermer zullende met den anderen hun begeven ten huwelijken staate om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
29-11-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Willem Mol, weduwnaar en Lijsbet Cornelis Mink, weduwe beijde te Graft haar met den anderen ten huwelijk zullende begeven om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
13-12-1794 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Klaas Jansz Olij, jongman in de Starmeer onder Graft dog geboortig onder de banne van Wormer zullende trouwen met Hillegond Jacobs Bas, jongedogter te Marken Binnen om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
24-01-1795 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jan Rietvoort, jongman te Graft zullende trouwen met Wilmpje Pieters Moolenaar, jongedogter geboortig in de Schermer woonagtig te Purmerland om op drie eerstkoomende sondaagen door den gerechte te worden publijcq gemaakt.
24-01-1795 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Cornelis Kreb, weduwnaar en Guurtje Kemp, jongedogter beijde te Graft met den anderen haar zullende begeven ten huwelijken staate om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
31-01-1795 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Cornelis Jansz Roebers, weduwnaar in de Starmeer onder Graft zullende trouwen met Willemijntje Pieters Meijne, jongedogter in de Schermeer onder Akersloot om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregtelijk te worden publijcq gemaakt.
28-03-1795 Jacob Jacobsz Rol, jongman geboortig alhier en Maartje Willems Mul, jongedogter geboortig te Oostgraftdijk dog beijde te Graft woonagtig hun met den anderen willende begeven te huwelijken staate en ten dien eijnde de huwelijkse geboden hebben doen versoeken om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
04-04-1795 Dirk Cornelisz Spek, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk en Grietje Lijkels Voorst, jongedogter geboortig te Rijp dog meede te Westgraftdijk woonagtig hun met den anderen willende begeven ten huwelijken staate en tendien eijnde huwelijkse geboden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
04-04-1795 Jacob Kreb, jongman en Maartje Hofmeijer, jongedogter beijde geboortig en alhier woonagtig hun met de anderen zullende begeven ten huwelijken staate en ten dien eijnde versoekende huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
18-04-1795 Cornelis Jansz Smit, jongman geboortig te Westgraftdijk en Jenske Jacobus, jongedogter geboortig van Dragten in Vriesland dog beijde te Westgraftdijk woonagtig voornemens zijnde met de anderen hun te begeven ten huwelijken staate ten dien eijnde huwelijkse geboden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
18-04-1795 Cornelis Muusz Visser, meerderjarige jongman geboortig in de bedijkte Schermer en aldaar woonagtig onder den ban van Graft en Geertje Adriaans Smit, jongedogter geboortig te Westgraftdijk en woonagtig in den Laijmolen meede in deze banne voornemens zijnde hun met den anderen te begeven ten huwelijken staate ten dien eijnde huwelijkse gebooden versoekende om in de gereformeerde kerk te Zuijd Schermer en Westgraftdijk op drie eerstkoomende sondaagen te worden publijcq gemaakt.
18-04-1795 Klaas Jansz Bloothooft, weduwnaar geboortig van de Volger en Neeltje Sijverts Hoeman, jongedogter geboortig onder Schagen dog beijde te Westgraftdijk woonagtig voornemens zijnde haar met de anderen te begeven ten huwelijken staete en ten dien eijnde huwelijkse geboden verzoekende om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregtelijk te worden publijcq gemaakt.
18-04-1795 Arian Klaasz Hooijboer, jongmn en Ariaantje Arians Klaijbroek, weduwe beijde te Graft woonagtig voorneemens zijnde met den anderen hun te begeven ten huwelijken staete en ten dien eijnde versoeken de huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen in den Roomsche kerk te Noordeijn te worden publijcq gemaakt en ook in gedagte kerk buijten solemnaisatie van den geregte te trouwen is dit versoek ingevolge verleende vrijheijd der municipaliteijt alhier, op verklaering van Cornelis Hoijboer namens voorseijde bruijdegom en bruijd dat soo namaels verstaen mogt worden zulke onwettig te zijnzij de gevolgen voor hunne rekening namen, geacordeerd.
25-04-1795 Pieter Jansz Zwaan, jongman geboortig van Westgraftdijk en Ariaantje Kemp, weduwe geboortig tot en beijde woonagtig te Graft voornemens zijnde met den anderen hun ten huwelijken staete te begeven en ten eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen in den gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
09-05-1795 Huijbert Kreb, jongman en Ariaantje Goedknegt. Jongedogter beijde geboortig en woonagtig tot Graft haar met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete en ten dien eijnde huwelijkse gebooden versoekende om op drie eerstkoomende sondaagen in den gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
23-05-1795 Cornelis Kan, weduwnaar geboortig en woonagtig te Oostgraftdijk hem sullende begeven ten huwelijken staate met Aaltje Pater, weduwe geboortig van Schermerhorn dog woonagtig te Rijp en ten dien eijnde verzoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen in den gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
06-06-1795 Cornelis Klaasz Stam, jongman te Oostgraftdijk hen zullende begeven ten huwelijken staate met Grietje Pieters Besse, jongedogter te Marken Binnen en ten dien eijnde huwelijkse geboden versoekende en zulks geconsenteerd.
25-07-1795 Gerrit Beekman, weduwnaar woonende te Noordeijnd, geboortig van Niekerk in Munsterland zig zullende begeeven ten huwelijken staate met Trijntje Klaas Alles, jongedogter laastgewoond hebbende in de Rijp dog geboorende en geboortig te Nek onder den bedrijve van Purmerend versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen alhier te worden publijcq gemaakt.
29-08-1795 Ingewilligt huwelijkse gebooden om op drie eerstkomende sondagen aan ’t raadhuijs alhier te worden geproclameerd Joachem Miksenak, jongman geboortig van Koppaer in Bohemen met Haasje Teunis Marcelis, jongedogter geboortig van Graft en daar beijde resideerende.
05-09-1795 Ingewilligt huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomede sondagen aan ’t raadhuijs alhier te werden geproclameerd en geassigeerd aan Klaas de Vries, geboortig en woonagtig te Noordeijnd om te trouwen met Trijntje Pieters Met, jongedogter geboortig van Obdam dog woonagtig te Zuijd Schermer.
31-10-1795 Klaas Cornelisz Leeuw, jongman geboortig en woonagtig te Noordeinde hem zullende begeven ten huwelijken staate met Ariaantje Pieters Visser, jongedogter geboortig en woonagtig te Rijp en ten dien eijnde huwelijkse geboden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen van den raadhuijse alhier te worden publijcq gemaakt.
14-11-1795 Maartje Andries van den Bos, jongedogter geboortig en woonagtig te Westgraftdijk haar zullende begeven in den huwelijken staate met Poulis Jansz Overdijk, weduwnaar geboortig en woonagtig te Assendelft en ten dien eijnde huwelijkse gebooden verzoekende om op drie eerstkoomende sondagen van de raedhuijze alhier te worden publijcq gemaakt.
26-12-1795 Maarten Maartensz Zwaan, jongman geboortig en woonagtig te Westgraftdijk hem zullende begeven in den huwelijken staate met Grietje Klaas Haan, jongedogter geboortig van Marken Binnen en ten dien eijnde versoekende huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondagen van den raadhuizen alhier te worden publijcq gemaakt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 28-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *