Graft Huwelijken Civiel 1781-1785

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1781 – 1785.

20-01-1781 Den 20 januarij compareerde voor mij commissaris der huwelijkse zaaken Arian de Vries woonende te Noordeijnd, Jan Pietersz Bot woonende te Zuijd Schermer ende versogten, de eerstgenoemde voor zijn broeder Jan Jansz de Vries, jongman woonende in de Noordeijndermeer dog gehoorende te Noordeijnd en de laastgenoemde voor zijn stiefdogter Grietje Cornelis Schuijt, jongedogter mede woonende in de Noordeijndermeer onder de jurisdictie van Zuijd Schermer huwelijkse geboden om door den geregte te werden publijcq gemaakt.
10-02-1781 Den 10 februarij hebben Cornelis Langedijk Spaans en Coenraad Gerritsz verzogt huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerken te werden publijcq gemaakt, de eerstgenoemde voor Klaas Zwaan, meerderjarige jongman woonende te Graft en de laastgenoemde voor Grietje Bankras, jongedogter woonende in de bedijkte Schermeer onder de jurisdictie van Schermerhorn.
11-02-1781 Jan Klaasz, jongman te Graft met Aaltje Brinkman, jongedogter te Schermerhorn, hij door zijn vader Klaas Ariansz Hooijboer, zij door haar vader Gerrit Meijman versogt hebbende huwelijkse geboden om door den geregte alhier en tot Schermerhorn te werden publijcq gemaakt.
09-03-1781 Jan Laan, meerderjarig jongman en Trijntje Klaas Mijer, weduwe beijde te Graft, zij door Klaas Hooijboer verzogt hebbende huwelijkse geboden om door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
14-04-1781 Jan Klaasz Bloothooft, jongman voor zig en Maartje Cornelis door haar vader Klaas Hooijboer versogt hebbende huwelijkse geboden om door de geregte te werden publijcq gemaakt.
21-04-1781 Pieter Dirksz Braak, weduwnaar te Noordeijnd met Marijtje Boos, jongedogter in de Beemster met den anderen verzogt hebbende huwelijkse geboden om door den geregte alhier en in de Beemster te werden publijcq gemaakt.
17-05-1781 Dirk Jansz Dollebutter, weduwnaar tot Rijp met Marijtje van Santen, jongedogter tot Noordeijndt verzogt hebbende huwelijkse geboden om door den geregte alhier en tot Rijp te werden publijcq gemaakt.
11-08-1781 Pieter Kok, jongman en Trijntje Jacobs Opdam, jongedogter beijde te Graft, hij door zijn oom Pieter Dirksz Broertjes, zij door Dirk van Tiel versogt hebbende huwelijkse geboden om in den gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
18-08-1781 Solomon Jacobsz Heertjes, jongman met Trijntje Arians Bakker, jongedogter hij door zijn oom Dirk de Boer en zij door haar broeder Willem Ariansz Bakker verzogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk aldaar te werden bekend gemaakt.
14-09-1781 Klaas Sijmonsz Kunst, jongman te Graft (geadsisteert met zijn voogd D: Kramer en Grietje Pieters Cheesen, weduwe in de Beemster verzogt hebbende huwelijkse geboden om op de drie eerstjoomende sondagen alhier in de respective gereformeerde kerke en in de Beemster te werden publijcq gemaakt.
29-09-1781 Cornelis Klaasz, jongman met Maartje Arians, jongedogter beijde te Westgraftdijk, hij door zijn oom Jan Bartelsz, zij door haar vader Arian Bol, verzogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk op de drie eerstkomende sondagen te werden publijcq gemaakt.
03-11-1781 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jan Diirksz Kraamer, jongman te Noordeijnd en Maartje Pieters Nool, jongedogter in de jurisdictie van Zuijdschermer om door de geregte alhier op de drie naast koomende sondagen te werden publijcq gemaakt.
10-11-1781 Den 10 november 1781 ingewilligt huwelijkse gebooden aan Klaas Jacobsz Groot, jongman en Trijntje Jacobs Waagmeester, weduwe beijde te Oostgraftdijk om door den geregte alhier te werden op de drie eerstkomende sondagen te werden publijcq gemaakt. Jacob Groot als vader voor de bruijdegom, Auwel P: Prins voor de bruijdt.
29-12-1781 Den 29 december 1781 ingewilligt huwelijkse geboden aan Rijer Willemsz, jongman en Aaltje Aris Hooghuijs, jongedogter beijde te Oostgraftdijk om in de gereformeerde kerk aldaar op de drie eerstkoomende sondagen te werden publijcq gemaakt. Willem Jansz als vader voor de bruijdegom en Klaas Deugt, oom voor de bruijdt.
16-03-1782 Den 16 maart 1782 ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jan Klaasz Stremmelis, weduwnaar  en Jantje Dirks Glas, jongedogter beijde te Westgraftdijk om op de drie eerstkoomende sondagen te werden door de geregte publijcq gemaakt met de bruijdegom behoorlijk doen blijke dat ’t moeders erf aan zijn zoon is voldaan. Pieter Stremmelis voor de bruijdegom en Klaas Dirksz IJperen voor de bruijdt. NB Vertoond een briefje door een der voogde geteekend dat ’t moeders erf is voldaan.
28-03-1782 Den 28 maart ingewilligt huwelijkse geboden aan Pieter Dirksz Zweep, weduwnaar te Graft met Trijntje Cornelis, weduwe in de Starmeer onder de jurisdictie van Akersloot, om op de drie eerstkoomende sondagen door de geregte te worden publijcq gemaakt mits dat zulks te Akersloot insgelijks geschiede.
13-04-1782 Den 13 april 1782 ingewilligt huwelijkse geboden aan Arian Jansz Stam, jongman te Graft met Cornelia Gerrits Gaaswijk, jongedogter te Noordeijnd om op de drie eerstkomende sondagen door den gregte alhier te werden publijcq gemaakt. Hendrik Stam als broeder voor de bruijdegom en W: Gaaswijk als broeder voor de bruijdt.
11-05-1782 Den 11 maij 1782 ingewilligt huwelijkse geboden aan Gerrit Sijmonsz Kooning, jongman en Ariaantje Pieters Kunst, jongedogter beijde te Westgraftdijk om op de drie eerstkoomende sondagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.Jacob Sijmensz Koning als broeder voor de bruijdegom en Jan Cornelisz Bakker aangehuwde broeder voor de bruijdt.
11-05-1782 Op dato ingewilligt huwelijkse geboden aan Harmanus Hendriksz Rietvoort, jongman met Jannetje Arians Bos, jongedogter beijde te Graft om op  de drie eerstkoomende sondagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
18-05-1782 Den 18 maij 1782 ingewilligt huwelijkse geboden aan Jan Boos, jongman in de Beemster met Maartje Willems, weduwe te Noordeijnd om op de drie eerstkoomende sondagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt. De bruijdegom in persoon, Willem Klaasz als vader voor de bruijdt.
31-08-1782 Den 31 augustus 1782 ingewilligt huwelijkse geboden aan Klaas Klaasz Aam, jongman te Rijp met Klaasje Sijmons Kooning, jongedogter te Westgraftdijk om op de drie eerstkoomende sondagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt. Jacob Sijmensz Kooning als broeder voor de bruijdt.
31-08-1782 Op dato als boven ingewilligt huwelijkse gebooden aan Jan Meijndertsz, weduwnaar met Guurtje Siwerts, weduwe beijde te Graft om op de drie eerstkoomende sondagen in de kerke alhier te werden publijcq gemaakt (mits dat zij beijde ter naaste weeskameren compareerde om hunne kinderen moeders en vaders erf te bewijzen). Arend Rood voor de bruijdegom en Jan Rus voor de bruijd.
26-09-1782 Cornelis Willemsz Ridder, jongman met Aafje Boukes Seegenaar, jongedogter beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijkse geboden om door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt is dat versoek alzoo de jongman is rooms, de jongedogter gereformeerd in zoo verre dat de geboden zullen gaan van 6 tot 6 weeken toegestaan mits zij voor ’t gaan van ’t tweede gebode haar doopceel vertoone. 1782 den 26 september ter secretarie alhier vertoond het extract uijt ’t doopregister van de greformeerde kerk te Sneek en daaruijt gebleeken dat Aafke Boukes den 3 september 1752 in dezelve kerke was gedoopt.
28-09-1782 Deezen 28 september 1782 ingewilligt huwelijkse gebooden aan Fredrik Best, jongman te Westgraftdijk met Grietje Jans Visser, jongedogter te Zuijderwoude om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt. (sijnde sulks te Zuijderwoude meede geconsenteert).
09-11-1782 Deezen 9 november 1782 ingewilligt huwelijkse gebooden aan Maarten Harmensz Visser, weduwnaar te Westgraftdijk met Geertje Jans Ashof, weduwe tot Rijp om op de drie eerstkomende sondagen in de gereformeerde kerk aldaar te werden publijcq gemaakt. K: C: Schipper voor de bruijdegom, Jacob Jansz Dort voor de bruijdt.
07-12-1782 Den 7 december 1782 ingewilligt huwelijkse geboden aan Cornelis Lammertsz Nagtegaal, weduwnaar met Maartje Jans Raven, jongedogter beijde te Graft woonagtig om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
14-12-1782 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Koenraadsz de Haan, jongman met Maartje Cornelis Stammis, jongedogter beijde te Westgraftdijk woonagtig om op de drie eerstkoomende sondagen in de greformeerde kerk aldaer te werden publijcq gemaakt dog moet voor ’t gaan van ’t tweede gebod ’t consent van des bruijds vader aan mij werden vertoond. Klaas Voogt voor de bruijdegom en Gerrit Sijmonsz Kooning voor de bruijdt.
14-12-1782 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Maartje Abrams Groot, weduwe woonende in de Starmeer onder de jurisdictie van Graft met Cornelis Dijkman, weduwnaar tot Rijp om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk van Westgraftdijk en Rijp te worden publijcq gemaakt.
28-12-1782 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Cornelis Leeuw, weduwnaar te Noordeijnd met Aafje Maartens Waij, weduwe te Graft om op de drie eerstkoomende sondagen door den geregte te werden publijcq gemaakt.
10-01-1783 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Trijntje Jans Vink, meerderjarige jongedogter woonende in de bedijkte Schermeer onder Graft om te trouwen met Gerrit Jansz Smit, jongman woonende te Broek op Waterland om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk in de Suijd Schermeer te werden publijcq gemaakt mits dat sulks van den bruijdegom tot Broek in Waterland insgelijks geschiede en van wegens de bruijd het consent van haar moeder voor ’t gaan van ’t tweede gebod werde vertoond. Nota den 16 januarij 1783 compareerde ter secretarij Jan Smit in huwelijk hebbende de bruijds moeder verklaarende dat zulks volkoomen bij de moeder was geconsenteert.
11-01-1783 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Grietje Gerrits, jongedogter te Graft zullende trouwen met Dirk Aakman, jongman te Schermerhorn om op de drie eerstkomende sondagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
25-01-1783 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Gerrit Engelsz, jongman met Aaltje Dirks Pot, jongedogter beijde te Oostgraftdijk om op de drie eerstkoomende sondagen te werden publijcq gemaakt door de geregte alhier. Jacob Engelsz voor de bruijdegom, Gerrit Pot voor de bruijt.
01-02-1783 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Engelsz, jongman met Ariaantje Jacobs de Boer, jongedogter beijde te Oostgraftdijk om op de drie eerstjoomende sondagen door de geregte alhier te werde publijcq gemaakt. Gerrit Engels voor de bruijdegom, Jan de Boer voor de bruijdt.
08-02-1783 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Dirk Ariansz Kooning, jongman met Antje Jacobs Kaij, jongedogter beijde te Westgraftdijk om in de gereformeerde kerk aldaar op de drie eerstkomende sondagen te werden publijcq gemaakt. Arian Kooning voor bruijdegom, Pieter Kaijt voor de bruijdt.
31-05-1783 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Klaas Vruijk, jongman te Graft zullende trouwen met Grietje Janning, jongedogter te Wormerveer om op de drie eerstkomende  sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
28-06-1783 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Klaas Willemsz Redder, jongman met Willempje Arians Klaijbroek, weduwe beijde te Noordeijnd woonagtig om op drie eerstkoomende sondagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt mits de bruijd voor ’t gaan van ’t laaste gebod ter weeskamer alhier versigtinge aan haare kinderen komen te doen.
05-07-1783 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Geertje de Werken, jongedogter woonende te Graft zullende trouwen met Cornelis Ton, weduwnaar te Noord Schermer om op drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
19-07-1783 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Arian Jacobsz Velthuijs, weduwnaar woonende in de bedijkte Schermeer onder de jurisdictie van Graft met Geesje Cornelis Graftdijk, jongedogter woonende te Westgraftdijk om op de drie eerstkoomende sondagen te werden publijcq gemaakt in de gereformeerde kerk van de Zuijd Schermer en Westgraftdijk.
27-09-1783 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Mejuffrouw Elisabeth Catharina Hofman, jongedogter woonende te Graft voorneemens zijnde haar in den huwelijksen staat te begeven met den Heer Lodewijk Nagtglas, jongman woonende onder de geregte van Slooten om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
06-12-1783 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Aris Arisz Groot, weduwnaar met Trijntje Engels Mol, jongedogter beijde te Westgraftdijk om op de drie eerstkoomende sondagen in de kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
02-01-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Abram Jacobsz Schoon, jongman te Westgraftdijk met Hilgond Sijmons Ridder, jongedogter te Broek op Langedijk om op de drie eerstkoomende sondagen in de kerk te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
27-03-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Neeltje Pieters Kok, jongedogter te Graft zullende trouwen met Arian Pieters Aartsen, jongman in de bedijkte Schermeer onder de jurisdictie van Ooterleek om op den 4 april eerstkoomende en vervolgens van 8 daage tot 8 daage in gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
03-04-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Louris Jansz Stuurman, weduwnaar te Westgraftdijk om te trouwen met Antje Biersteeker, weduwe te Koog om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt zijnde de gebooden voor zoo veel de bruijd aangaat ter haaren woonplaats reeds geconsenteerd.
30-04-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Cornelisz Smit, weduwnaar in de Suijd Schermeer onder de jurisdictie van Graft om te trouwen met Maartje Willems Koomen, jongedogter in de Middel Beemster om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerke van de Suijd Schermer en Beemster te werden publijcq gemaakt.
01-05-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Arian Jacobsz Rood, jongman te Noordeijnd en Guurtje Jacobs Zeven, jongedogter te Graft om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
06-05-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Lijsbet Abrams Vet, jongedogter woonende onder de jurisdictie van Graft voorneemens zijnde zig in den egten staet te begeeven met Sijmon Jansz Zevans, jongman te Opdam om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt. Abram Vet als vader voor den bruijdegom [bruijdt], de bruijdegom in persoon.
15-05-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Arian Broertjes, jongman en Etje Hillers Kok, weduwe beijde alhier woonagtig voornemens zijnde zig met den anderen te begeven in den egten staat om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
22-05-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Wijert Maartensz Smit, jongman met Trijntje Sijmons Kunst, jongedogter beijde te graft woonagtig om in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt op de drie eerstkoomende sondaagen.
29-05-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Aagje Jacobs de Boer, jongedogter te Oostgraftdijk voornemens zijnde haar met Pieter Jabsz Plok, jongman te Marken Binnen in den huwelijken staat te begeven om op de drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk te Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
07-06-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan de Wel Eerwaarde Heer Meinardus Meinersz, jongman, predicant in de gereformeerde gemeente te Graft en Mejuffrouw Janke Annes Visser, jongedogter te Heeg in Vrieskandt om op de drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
03-07-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Baltser Abramsz Smit, jongman met Guurtje Dirks Pit, jongedogter beijd ete Graft om op de drie eerstkomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
07-08-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Barendt Albertsz, jongman te Graft zig zullende begeeven ter huwelijken staat met Johanna Heft, weduwe tot Rijp om op drie eerstkoomende sondaage door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
18-09-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Pieter Kenp, jongman met Grietje Jacobs, jongedogter beijde te Graft om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt. Olbrand Dirks Kemp voor de bruijdegom, Abram Smit voor de bruijd.
25-09-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Oudendijk, weduwnaar te Graft om zig in den egt te begeeven met Aaltje Jacobs, weduwe woonende te Rijp zullende op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq mits dat voor ’t gaan van ’t laatste gebod koome te blijken dat hij met zijne nieuwe vrouw erfgenaame is veracordeerd zijnde de geboden na opzigte van de bruijd tot Rijp meede geconsenteerdt.
22-10-1784 Ingewilligt huwelijkse geboden aan Sijmon Hofdijk, jongman te Graft met Jannetje Jans Knoest, jongedogter te Groet om op de drie eerstkoomende sondaagen in de respective gereformeerde kerken alhier en te Groet op de drie eerstkooemnde sondaagen te werden publijcq gemaakt.
23-10-1784 Aan Pieter Smit, weduwnaar te Westgraftdijk zig ten huwelijken staat willende begeeven met Jannetje Gerrits de Graef, weduwe te Rijp ingewilligt drie huwelijkse gebooden om op de drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
23-10-1784 Aan Adrian Ariansz Kooning, weduwnaar te Westgraftdijk en Kaatje Jans Braak, weduwe te Noordeijndt ingewilligt huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk te Graft en Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
29-10-1784 Aan Gerrit Gijzen, weduwnaar en Aagje Beezemaker, weduwe beijde  te Graft woonagtig ingewilligt huwelijkse geboden om op drie eerstkomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
03-11-1784 Aan Maartje Heijnis, jongedogter te Noordeijnd zig zullende begeeven ten huwelijken staat met Willem Bruijn, jongman woonende te Hijpoliteshoef op ’t eijland Wieringen, ingewilligt huwelijkse geboden op op de drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
03-11-1784 Alsmeede aan Jacob van Saanen, jongman te Oostgraftdijk en Trijntje Heijnis, jongedogter te Noordeijndt met den anderen zig ten huwelijken staat zullende begeeven ingewilligt huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondaagen te werden publijcq gemaakt door den geregte alhier.
13-11-1784 Aan Rong Pietersz Vlottes, jongman te Graft zig ten huwelijken staat zullende begeeven met Aafje Veen, jongedogter te Zuijd Schermer, ingewilligt huwelijkse geboden om op drie eerstkoomende sondagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
27-11-1784 Aan Pieter Willemsz, jongman te Noordeijnd, roomsgezind zullende trouwen met Jannetje Cornelis, jongedogter in de Beemster van de greformeerde religie ingewilligt huwelijkse geboden om door den geregte alhier op morgen en vervolgens ingevolge ’t placaat van haar Edele Groot Mogende heeren Staete van Holland en West Friesland den 24 januarij 1755 gearresteert van ses tot ses weeken te werden publijcq gemaakt.
03-12-1784 Pinekas Davidsz, jongman eertijds gewoond hebbende te Graft zullende trouwen met Annatje Josephs, jongedogter te Amsterdam versogt hebbende (ingevolge de gelastinge van de E. Heeren Commissarissen der Huwelijkse sacken te Amsterdam) dat daervan alhier drie sondaegse proclamatien door den geregte mogte werden publijcq gemaakt.
04-12-1784 Versogten de huwelijkse gebooden voor Jacob Cornelisz Willigrijp, jongman te Westgraftdijk en Pietertje Willems Gaarn, weduwe te Oostgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerken te Westgraftdijk en Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
24-12-1784 Den 24 december ingewilligt huwelijkse geboden aan Aris Arisz Groot, weduwnaar in de bedijkte Schermeer onder de jurisdictie van Graft met Aafje Pieters Zuurbier, jongedogter te Westgraftdijk woonagtig, de eerstgenoemde van de gereformeerde religie, de laastgenoemde rooms gezindt om door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
24-12-1784 Den 24 december 1784 ingewilligt huwelijkse geboden aan Pieter de Vries, jongman te Noordeijnd om te trouwen met Maartje Gerrits Blaij, jongedogter in de Noordeijndermeer onder de jurisdictie van Zuijd Schermer om op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
31-12-1784 Den 31 december 1784 ingewilligt huwelijks geboden aan Gerrit Engelsz Bakker, weduwnaar met Maartje Gerrits de Boer, jongedogter beijde te Oostgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
22-01-1785 Den 22 januarij 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Harmen Brugge, weduwnaar te Noordeijnd zullende trouwen met Klaasje Hendriks Knukkel, jongedogter te Wormer om op drie eerstkoomende sondaagen door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
19-03-1785 Den 19 maart 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Grietje Cornelis Groot, jongedogter in de Starmeer onder Graft om te trouwen met Maarten Moolenaar, jongman in de Starmeer onder Jisp om op drie eerstkomende sondaagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
02-04-1785 Den 2 april 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Aris Visser, weduwnaar te Graft zullende trouwen met Geertje Cornelis Schermer, weduwe in de Beemster om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
08-04-1785 Den 8 april 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Cornelis Voogd, weduwnaar met Trijntje Willems Schermer, jongedogter beijde te Westgraftdijk woonagtig om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaer te werden publijcq gemaakt.
08-04-1785 Den 8 april 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Jannetje van Wans, weduwe woonende te Graft haar zullende begeeven ten huwelijken staet met Jan Potgieter, weduwnaar te Purmerende om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
20-05-1785 Den 20 maij 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Gerrit Mol, weduwnaar met Eelkjen Gerrits, jongedogter beijde e Noordeijnd om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk alhier tewerden publijcq gemaakt.
24-06-1785 Den 24 junij ingewilligt huwelijkse gebooden aan Dirk Velserboer, jongman met Aagje Louris, weduwe beijde in de Starmeer onder de jurisdictie van Graft om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
02-07-1785 Den 2 julij 1785 ingewilligt huwelijkse geboden aan Jacob Gerritsz Biersteeker, jongman in de bedijkte Schermeer onder Akersloot met Antje Klaes Klok, jongedogter te Westgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk in de Schermeer en te Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
23-07-1785 Aan Leendert Lammertsz Nagtegaal, jongman met Grietje Jans Raven, jongedogter beijde te Westgraftdijk woonagtig ingewilligt huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaer te werden publijcq gemaakt.
19-08-1785 Aan Johannes Gerardus Corthol, jongman met Ariaantje Jacobs de Boer, weduwe beijde te Oostgraftdijk woonagtig ingewilligt huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaer te werden publijcq gemaakt.
03-09-1785 Aan Jan Pietersz Quadijk, jongman met Maartje Jans de Wit, jongedogter beijde te Westgraftdijk ingewilligt huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
10-09-1785 Aan Klaas Bloothooft, weduwnaar in de bedijkte Schermeer onder deezen jurisdictie, roomsgezind met Maartje Cornelis, weduwe te Akersloot van de gereformeerde religie voornemens zijnde met den anderen te trouwen ingewilligt huwelijkse gebooden om door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
16-09-1785 Aan Antje Blauw, jongedogter te Noordeijnd zig zullende begeeveb ten huwelijken staate met Adriaan de Wit, jongman tot Rijp ingewilligt huwelijkse gebooden om op drie eerstkoomende sondaagen in de greformeerde kerk alhier te werden publijcq gemaakt.
24-12-1785 Ingewilligt huwelijkse gebooden aan Cornelis Jansz van der Meer, jongman met Trijntje Dirks Schot, jongedogter beijde te Westgraftdijk om op drie eerstkoomende sondaagen in de gereformeerde kerk aldaer te werden publijcq gemaakt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 22-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *