Graft Huwelijken Civiel 1770-1776

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1770 – 1776.

20-01-1770 Krijn Bakker, weduwnaar te Noordeijnd en Geertruijd Groeneveld, weduwe te Graft (sij door haar schoonzoon Hendrik Teunisz van Krommenie) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
27-01-1770 Harmanus Jansz, jongman en Geertje Barents, weduwe beijde wonende te Graft (hij door sijn broeder Dirk Jansz en sij door haar vader Barent Harmonsz) versogt hebbende huwelijks geboden om door ofte wegens die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
03-03-1770 Jan Jacobsz Collis, weduwnaar te Westgraftdijk en Mietje Jans, weduwe te Graft (sij door Christoffel Hoedemaker haar aangehuwde oom) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt.
30-03-1770 Pieter Jansz Muus, jongman te Schermerhorn en Grietje Barte, jongedogter te Graft (sij door haar vader Bart Jansz) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft en te Schermerhorn te worden afgekondigt.
07-04-1770 Cornelis Jansz, jongman en Blazina Claas, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door Cornelis Olbrandsz, sij door haar vader Claas Dirksz Kemp) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt.
12-05-1770 Dirk Sijmensz Dirk, jongman van Krommeniedijk en Neeltje Leenders, jongedogter te Noordeijnd (sij door haar grootvader Gijsbert Bruijn) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten soo te Graft als Krommeniedijk te worden publijcq gemaakt.
25-08-1770 Jan Pietersz Rood, jongman met Neeltje Pieters, weduwe beijde te Graft (hij door sijn vader Pieter Rood, sij door haar broeder Dirk Pietersz Braak) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.
29-12-1770 Sieuwert Pietersz de Waard, jongman met Crelisje Dirks Kastrikum, jongedogter beijde te Graft (hij door zijn broeder Cornelis de Waard, sij door haar oom Klaas Cornelisz Vink) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
02-01-1771 Arian Rood, weduwnaar te Oostgraftdijk met Maartje Bruijn, weduwe te Rijp versogt hebbende huwelijks geboden (zijnde haare huwelijks geboden in de Rijp reeds toegestaan, is dat versoek zoveel Graft aangaat om wegens de regenten te worden publijcq gemaakt ingewilligt.
12-01-1771 Cornelis Klaasz, jongman me Cintje Pieters, jongedogter beijde wonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten te Graft te worden publijcq gemaakt.
15-03-1771 Jan Willemsz Jellis, jongman alhier te Graft verzogt hebbende sijne huwelijkse geboden met Jannitje Jansz van Wans woonagtig te Monnikendam (ten opsigte van haar vertoond zijnde declaratoir en consent van haar voogden Johannes van Wans woonende te Monnikendam en Poppe Volkers woonende te Edam) om in de kerken te Graft en Monnikendam respective te worden afgekondigt.
13-04-1771 Pieter Jansz Kooper, jongman in de Heere Huijgenwaard en Aagje Jacobs Henneman, jongedogter in de Starmeer sij door haar vader Jacob Henneman versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens den geregten soo te Graft als te Heere Huijgenwaard te worden publijcq gemaakt.
11-06-1771 Cornelis Poulusz Pit, jongman te Graft en Dieuwertje Sluijs wonende in de Rijp (hij door sijn vader Paulus Pit, sij door haar vader Hendrik Sluijs) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft te worden afgekondigt.
07-09-1771 Jan Teunisz, jongman te Noordeijnd en Trijntje Nannings woonende te Schermerhorn (hij door sijn vader Toon Leendertsz versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
21-09-1771 Klaas Pietersz de Wit, jongman in de Beemster en Aafje Klaas, jongedogter woonende te Graft (sij door haar vader Klaas Ariansz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
25-10-1771 Isaac Oostenraad Boon, jongman in de Rijp en Grietje Gijsberts Bruijn, jongedogter te Noordeijnd (sij door haar vader Gijsbert Bruijn) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
25-10-1771 Jan Plaat, weduwnaar tot Rijp en Aagje Cornelis Dekker, jongedogter te Graft, sij door haar vader Cornelis Dekker, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft en de Rijp te worden afgekondigt.
02-11-1771 Cornelis Gijzen, weduwnaar en Vroutje Jans, weduwe beijde alhier wonende tot Graft (sij door Pieter Pik) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft te worden afgekondigt.
30-11-1771 Hendrik Koekebakker, weduwnaar tot Wormerveer en Lijsbet Jans Bakker, jongedogter woonende te Westgraftdijk (sij door haar vader Jan Jansz Bakker) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
04-01-1772 Pieter Lourensz Schilder, jongman te Noordeijnd en Antje Hendriks Bakker, weduwe te Noordeijnd (sij door Jan Jansz) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
04-01-1772 Harmen Goedknegt, jongman en Ariaantje Klaas Kemp, jongedogter beijde alhier woonende te Graft (sij door haar vader Klaas Kemp) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft te worden afgekondigt.
15-01-1772 Pieter Dirksz van der Werf, jongman te Broek op Langedijk en Antje Jans Bakker, jongedogter te Westgraftdijk (sij door haar vader Jan Jansz Bakker) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
18-01-1772 Sijmen Jansz bakker, weduwnaar en Neeltje Cornelis, beijde alhier woonende tot Graft (hij door Jacob Oudendijk, sij door Cornelis Gerritsz) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft te worden afgekondigt.
17-04-1772 Lammert Leendertsz, weduwnaar tot Westgraftdijk en Grietje Vink, jongedogter tot Graft (sij door Jan Pietersz Rood) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft en Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
08-05-1772 Aris Visser, jongman te Graft en Annetje Boon, jongedogter tot Rijp (hij door sijn vader Jasper Visser) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
04-09-1772 Olbrand Kemp, jongman en Pietertje Gijsen, jongedogter beijde wonende tot Graft, beijde door haar vaders versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt is dat versoek ingewilligt.
02-01-1773 Cornelis Klaasz Liet, jongman en Crelisje Dirks Kastrikum, weduwe beijde woonende te Graft (hij door sijn vader Klaas Liet, sij door Klaas Cornelisz Vink woonende tot Rijp) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
09-01-1773 Jan Benning, weduwnaar tot Rijp en Pietertje Klaas, weduwe tot Graft (sij door Johannes van Assema) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
16-01-1773 Pieter Pietersz, jongman en Grietje Baltzert, jongedogter beijde woonende te Graft (hij door sijn broeder Jacob Pietersz, sij door haar broeder Abram Baltzertsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt.
06-03-1773 Jacob Sijmensz Opdam, jongman te Graft en Vrouwtje Cornelis van der Kuijl, jongedogter woonende in de Noordeijnder Meer onder Zuijd Schermer (hij door sijn vader Simon Opdam) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt.
10-04-1773 Klaas Engelsz, jongman en Trijntje Everts, jongedogter beijde woonende te Oostgraftdijk (hij door Jacob Engelsz en sij door haar oom Willem Jansz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten tot Graft te worden publijcq gemaakt.
24-04-1773 Pieter Jansz Bakker, jongman te Westgraftdijk en Trijntje Klaas Goeden, jongedogter te Landsmeer, hij versogt hebbende huwelijks geboden (sijnde haar geboden reeds tot Landsmeer aangetekent) om door den geregten te worden publijcq gemaakt.
30-04-1773 Dirk Jansz, weduwnaar te Graft en Maartje Sijmens Maurits, jongedogter te Obdam, hij versogt hebbende huwelijks geboden (sijnde haar geboden reets tot Obdam aangetekent) om door den geregten te worden publijcq gemaakt.
17-06-1773 Jan Eldertsz Koopman, jongman in de Beemster met Trijntje Jacobs Bruijn, jongedogter te Noordeijnd (sij versogt hebbende haare huwelijkse geboden om door den geregten te worden publijcq gemaakt.
20-11-1773 Daniel Dirksz Smit, jongman en Trijntje Dirks, jongedogter beijde tot Graft woonagtig versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft te worden afgekondigt.
24-12-1773 Gerrit Lammertsz Nagtegaal, jongman te Westgraftdijk en Trijntje Jans Olij, jongedogter tot Rijp (hij door sijn vader Lammert Leendertsz Nagtegaal) versogt hebbende huwelijks geboden om door den geregte te worden publijcq gemaakt.
01-01-1774 Pieter Fraaij, weduwnaar tot Rijp met Jannitje van Aak, jongedogter tot Noordeijnd (sij door haar broeder Arent van Aak) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt, is dat versoek ingewilligt, zijnde bereeds tot Rijp toegestaan.
27-01-1774 Pieter Lourensz Schilder, weduwnaar te Noordeijnd met Grietje Krijns, jongedogter te Zwaag versogt hebbende huwelijks geboden om door den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt (sijnde haar geboden reets tot Zwaag ingetekent).
02-04-1774 Dirk Jansz IJperen, weduwnaar te Westgraftdijk en Neeltje Jans Kool, weduwe te Westgraftdijk, hij door Klaas Jansz IJperen en sij door Cornelis Maartensz Swaan, versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
08-04-1774 Luijtje Jans de Vries, jongman te Noordeijnd en Trijntje Prangers, jongedogter in de Noordeijnder Meer onder Suijd Schermer, hij door sijn vader Jan de Vries, versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
16-04-1774 Gerrit Pietersz, jongman te Schermerhorn en Trijntje Teunis, jongedogter te Noordeijnd, sij door haar vader Teunis Berkhout, versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt, is dat versoek ingewilligt mits dat Gerrit Pietersz geboden meede te schermerhorn worden ingeteekent.
14-05-1774 Pieter Dirksz Broertjes, weduwnaar en Etje Hillers Kok, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden publijcq gemaakt.
04-06-1774 Hendrik Gerritsz Geelink, jongman en Grietje Jans, weduwe beijde te Graft woonagtig, versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt is dit verzoek ingewiolligt, hij door Gerrit Barendsz en sij door Cornelis Berkhout.
10-06-1774 Jan Slaaf, jongman te Edam en Trijntje Smit, jongedogter te Westgraftdijk versogt hebbende beijde door haar vader Weijert Smit de huwelijkse gebooden (zijnde haar huwelijkse geboden te Edam reets toegestaan) is dat versoek voor soo veel Graft aangaat mede geconsenteerd om in de kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
02-07-1774 Cornelis Heertjes, jongman te Zaandam en Trijntje Hilbrands, jongedogter te Graft, hij door Pieter Heertjes en zij door Pieter Dirksz, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden afgekondigt, zijnde haar huwelijkse geboden tot Zaandam reets toegestaan.
08-07-1774 Willem van Kleef, jongman te Westgraftdijk met Neeltje Voges, jongedogter te Westzaandam versogt hebbende de huwelijks geboden om door die van den geregte te worden publijcq gemaakt. (zijnde de gebooden reets tot Westzaanen ingetekend).
22-07-1774 Michiel Cornelisz de Ruijter, weduwnaar met Marijtje Pieters Ruijter, weduwe beijde te Westgraftdijk versogt hebbende hunne drie huwelijks geboden om in de kerk te Westgraftdijk te werden afgekondigt.
28-07-1774 Jan Pietersz, weduwnaar met Marijtje Dirks, weduwe beijde te Graft versogt hebbende huwelijkse geboden om in de kerk te Graft te werden afgekondigt is dat versoek bij mij ondergetekende commissaris geaccordeerd mits dat komt te blijke dat de bruijd ten behoeve van haar minderjarige kinderen bewijs heeft gedaan.
30-07-1774 Aldert Jacobsz Groot, jongman met Marijtje Claas, weduwe teijde te Westgraftdijk is door develden van de bruijdegom en door de huijd zelve versogt huwelijks proclamatien om door die van den geregte te Graft te werden publijcq gemaakt.
27-08-1774 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijks zaken te Graft Claas Engelsz Bakker en Huijbert Stam, dewelke versogten huwelijks geboden voor Cornelis Evertsz Kan, jongman met Antje Aukens Rood, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (namentlijk de eerste comparant voor de bruijdegom en de 2e comparant voor de bruijd om in de kerk te Oostgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
15-04-1775 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft cumannexis Dirk Engelsz Viskoper, jongman te Oostgraftdijk en Guurtje Gerrits, jongedogter te Westgraftdijk versogten huwelijks geboden om door den geregte van Graft cum annexis te mogen werden publijcq gemaakt.
13-05-1775 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Klaas Adriaansz Voogd en Aris van ’t Hof en versogten huwelijks geboden, de eerstgenoemde voor zijn broeder Corbelis Adriaansz Voogd als bruijdegom en de laatstgenoemde voor Antje Gerrits Biersteker als bruijd om in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk publijcq te werden gemaakt.
18-08-1775 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Cornelis Berkhout voor hem zelve en Claas Cornelis Velserboer voor zijn zuster Neeltje Cornelis Velserboer dewelke versogten huwelijks geboden om wegens die van den gregte te werden publijcq gemaakt.
19-08-1775 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Garbrand Leeuw en Jan Sijmonsz dewelke versogten huwelijks geboden, de eerstgenoemde voor Maarten Gregorius, weduwnaar te Graft ende laatsgenoemde voor Trijntje Egberts van Dijk, weduwe in de Starmeer onder Groot Schermer om van wegens de geregte te werden publijcq gemaakt.
18-11-1775 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Pieter Tates, weduwnaar en Grietje Jans, weduwe beijde te Oostgraftdijk versogten huwelijks geboden om in de kerk te Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
23-12-1775 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Pieter Dirksz en Dirk Pietersz en versogten huwelijks geboden, de eerstgenoemde voor Pieter Pietersz als bruijdegom ende laatstgenoemde voor Grietje Teunis als bruijd, beijde te Graft om door de geregte te werden publijcq gemaakt.
03-02-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Simon Wortel voor hem zelve en Jacob Aldan voor zijn dogter Trijntje Jacobs en versogten huwelijks geboden om voor zoveel die van Graft betreft te werden ingewilligt en door die van den geregte te werden publijcq gemaakt.
06-04-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Pieter Auwelsz Prinsen, Pieter Maartensz Kunst en versogten huwelijks geboden, de eerstgemoemde voor Auwel Pietersz Prins als bruijdegom ende laatstgenoemde voor Neeltje Pieters Kunst als bruijd in Kamerhop onder de jurisdictie van Graft en te Westgraftdijk om door den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
19-04-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd de Wel Eerwaarde Heer Christiaan Claarbout, predicant te Graft en versogt huwelijks geboden voor Trijntje Leeman, jongedogter te Graft met Jacobus van der Wind, weduwnaar tot Rijp om in de Gereformeerde kerk te Graft te worden bekent gemaakt.
27-04-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Hendrik Stam, jongman te Graft en Geertje Arians, jongedogter laastgenoemde hebbende te Graft door haar broeder Arians en versogten huwelijks geboden om door den geregte te werden publijcq gemaakt.
04-05-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Claas Adiraansz Hoijboer, weduwnaar te Graft en Neeltje Gerrits Heijde, weduwe in de Starmeer onder Graft en versogten huwelijks geboden om wegens den geregte te werden publijcq gemaakt.
11-05-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Johanna van Meurs, jongedogter te Graft en Dirk Cornelisz Boelen, jongman tot Rijp en versogten huwelijks geboden om in de Gereformeerde kerk te Graft te werden bekend gemaakt.
01-06-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Dirk Claasz de Boer en Jan Willemsz en versogten huwelijks geboden, de eerstgemelde voor Willem Dirksz Pik, jongman te Graft en de tweede voor Grietje Gerrits Bruijn, jongedogter te Noordeijnd om in de gereformeerde kerk te Graft te werden bekend gemaakt.
22-06-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Pieter Pietersz Wortel, jongesel en Job Pels voor Geertje Arians Pels en versogten huwelijks geboden voor gemelde Pieter Pietersz Wortel, weduwnaar te Graft en Geertje Arians Pels, jongedogter te Rijp om wegens de geregte van Graft te werden publijcq gemaakt is dat versoek geconsenteert mits gemelde Pieter Pietersz Wortel aan zijne kinderen in vorig huwelijk verwekt behoorlijk bewijs verwees kan en doet. 2 julij 1776 door Pieter Wortel bewijs gedaan.
24-08-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Sijmon Koomen, meerderjarig jongman van de gereformeerde religie Teunis Leenders voor zijn dogter Antje Teunis, jongedogter bijde te Noordeijnd en versogten  huwelijks geboden om van wegens den geregte te werden publijcq gemaakt.
26-10-1776 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris der huwelijkse zaken van Graft Graftdijk en Noordeijnd Willem Dirksz en versogt huwelijks geboden voor Aafje Cornelis, jongedogter tot Graft met Pieter Guliksz Koeman, weduwnaar tot Krommenie om in de kerk te Graft te werden publijcq gemaakt is dat versoek geconsenteert mits dat het selve tot Krommenie mede geschiede.
02-11-1776 Compareerde als voren Jan Prins, jongman onder Graft en Eefje Dirks Haan, jongedogter te Rijp en versogten met consent van wederzijdse ouders huwelijks geboden om van wegens den geregte te werden publijcq gemaakt.
07-11-1776 Compareerde als voren Tedde Fokkes de Vries, weduwnaar tot Rijp, gereformeert en Duijfje Cornelis weduwe te Graft, roomsgezind en versogten huwelijks geboden is dat tevens geconsenteert mits de geboden gaan van ses weeken tot ses weeken en ses weeken daarna trouwen en dat zulks tot Rijp mede geschiede.
09-11-1776 Dirk Jansz de Boer, weduwnaar met Aaltje Dirks, jongedogter beijde tot Graft verzogt hebbende gunning van huwelijks geboden om wegens die van de geregte werde bekent gemaakt.
15-12-1776 Compareerde als vooren Izaac Gerritsz, weduwnaar met Grietje Creelis, jongedogter beijde te Noordeijnd versoeken de vergunning tot doen gaan van drie huwelijks geboden om door den predicant in de kerk in den huwelijken staat bevestigt te werden.
28-12-1776 Compareerde als vooren Dirk Entrop, jongman in de Rijp met Trijntje Gerrits, jongedogter te Graft en versogten vergunning tot doen gaan van drie huwelijks geboden om wegens die van den gerechte te werden bekend gemaakt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 16-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *