Graft Huwelijken Civiel 1764-1769

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1764 – 1769.

06-01-1764 Jan Florisz, weduwnaar te Graft en Diewer Jacobs, jongedogter tot Rijp (hij door sijn swager Cornelis Taams, sij door haar broeder Pieter Valter) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregten te Graft en in de Rijp te worden publijcq gemaakt.
07-01-1764 Dirk Ariaansz Pels, jongman in de Rijp en Teunisje Teunis, jongedogter te Graft (hij door sijn vader Arian Pels, sij door haar broeder Gerrit Teunisz) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregten te Graft en in de Rijp te worden gepubliceert. Is dat versoek bij de commissie te Graft soo als wegens die van de Rijp reeds was gedaan.
04-02-1764 Arian Claasz Hooijboer, weduwnaar met Grietje Pieters, weduwe beijde woonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden geproclameert.
25-02-1764 Cornelis Heering, weduwnaar woonende te Westgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden met Aafje Claas Bol, weduwe in de Heer Huijgen Waart (waar van hij van harent wegen blijk vertoonde) om wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
15-03-1764 Brart Wortel, jongman in de Starmeer onder Graft met Trijntje Cornelis Leguit, jongedogter in de Beemster versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Oostgraftdijk te worden afgekondigt.
16-03-1764 Claas Sijmensz Laan, jongman te Zuijd Schermer met Kaartje Gerrits, jongedogter te Noordeijnd (sij door haar vader Gerrit Isaacsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en Zuijd Schermer te worden afgekondigt.
13-04-1764 Jacob Dirksz Molenaar, weduwnaar met Trijntje Arians, weduwe beijde wonende te Graft (hij door sijn broeder Cornelis Dirksz, sij door Jan Florisz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden publijcq gemaakt.
21-04-1764 Cornelis Schermer, jongman en Anne Noijer, jongedogter beijde wonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
23-06-1764 Maarten Evertsz, jongman en Trijntje Gerrits, jongedogter beijde te Westgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden gepubliseert.
23-06-1764 Claas Fredriksz Schuijt, jongman en Jannetje Benedicts, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliseert.
07-07-1764 Jacob Claasz Dekker, weduwnaar te Graft met Geertruijd van Zanten, weduwe te Noordeijnd versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt.
11-08-1764 Sijmen Bloothooft, jongman (roomsgezind) en Geertje Pieters, weduwe (van de gereformeerde religie) versogt hebbende huwelijks geboden (wonende sijluijden in de Schermer onder Graft) om wegens die van den geregte te Graft te worden gepubliceert.
01-09-1764 Pieter Heertjes, jongman te Graft en Antje Hendriks, jongedogter mede alhier versogt hebbende dat hen werde gegunt huwelijks geboden om in de jerj te Graft te worden afgekondigt.
15-09-1764 Jan Mand, jongman en Neeltje Sijmens Beets, jongedogter beijde wonende te Oostgraftdijk (hij door Jacob Aldertsz Vos, en sij door Claas Gerritsz Deugd) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden publijcq gemaakt.
28-09-1764 Barent Grijp, jongman woonende te Graft en Catharina Johanna Koningsmark, jongedogter woonagtig te Driehuijsen versogt hebbende gunninge van hunne huwelijks geboden om in de kerken van de voorschreven dorpen te werden afgekondigt.
29-09-1764 Sijmen Jansz Bakker, jongman en Aaltje Gerrits, jongedogter beijde woonende te Graft (hij door Cornelis Jansz, sij door Gerrit Mul haar vader) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt.
07-12-1764 Jacob Fransz Lelij, jongman van den Oudendijk met Aaltje Pieter Olijs, jongedogter (sij door Pieter Leeuw) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en op den Oudendijk afgekondigt te worden.
22-12-1764 Jacob Kornelisz, weduwnaar met Trijntje Salomons, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door sijn neef Claas Maartensz, sij door haar broeder Jacob Salomons) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
22-12-1764 Johannes van Assema, jongman te Rijp en Jannetje Christiaans, jongedogter te Graft (hij door sijn broeder Jacobus van Assema, sij door haar vader Christiaan Kruijsgang) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te Graft te worden publijcq gemaakt.
29-12-1764 Hendrik Wijnants, jongman woonagtig te Graft en Guurtje Heerings, weduwe te Noordeijnd (sij door haar broeder Jacob Herrings woonende in de Rijp) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden afgekondigt.
11-01-1765 Jan Hendriksz, jongman woonende op de Nes onder Schagen en Aafje Hendriks, jongedogter geboortig te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregten te Schagen en te Graft te worden gedaan.
19-01-1765 Jan Claasz, jongman in de Starmeer onder Akersloot met Maartje Claas, jongedogter mede in de Starmeer onder Graft woonagtig versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
09-02-1765 Jacob Gerritsz, jongman en Maartje Paulus, jongedogter beijde te Graft (hij door Gerrit Mul als wezevader, sij door haar vader Paulus Pit) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
22-02-1765 Jan Woutersz Koppens, jongman te Zuijd Schermer met Jannetje Cornelis Koning, jongedogter te graft (sij door haar oom Christiaan Kruijsgang) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te worden afgekondigt.
23-02-1765 Willem Laan, weduwnaar met Anna Neelen, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende gunninge van huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
09-03-1765 Baart Sijmentsz Mooij, weduwnaar te West Saandam en Neeltje Willems, jongedogter van Graft (sij door haar broeder Jan Willemsz Jellis) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en Westsaandam te worden afgekondigt.
30-03-1765 Claas Rep, jongman en Geertje Cornelis Hak, jongedogter beijde woonende te Graft (sij door haar vader Cornelis Hak) versogt hebbende gunninge van huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgeroepen.
27-04-1765 Teunis Jacobsz Hopman, jongman te Graft en Maartje Louris, jongedogter te Schermerhorn (hij door sijn broeder Hendrik Jacobsz, sij door haar stiefvader Cornelis Horssmis) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en te Schermerhorn te worden afgekondigt.
16-05-1765 Gerrit de Vries, jongman te Purmerend met Marijtje Koning, jongedogter van Graft (sij door haar oom en voogd Christiaan Kruijsgang) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en te Purmerende te worden afgekondigt.
17-05-1765 Jacob Pietersz Swem, weduwnaar en Lijsbet Arians, jongedogter beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
29-06-1765 Jan Andriesz Krul, jongman en Albertje Jans Stam, jongedogter beijde te Oostgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
11-07-1765 Jan Kist, jongman van Graft verzogt hebbende huwelijks geboden met Lijsbet Volkers, weduwe te Wormerveer (alwaar hen huwelijks geboden reeds waren geconsenteert) is dat versoek om in de kerk te worden geproclameert ingewilligt.
20-07-1765 Jan Mijndertsz Bakker, jongman en Annetje Kist, jongedogter beijde te Graft (hij door sijn stiefvader Arent Rood, sij door Jan Pietersz Teetjes haar behuwd oom) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.
02-08-1765 Arent van Ark, jongman te Noordeijnd en Maartje Jantjes, jongedogter te Rijp (hij door Pieter Blauw, sij door haar broeder Maarten Jantjes) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken alhier en tot Rijp te worden afgekondigt.
10-08-1765 Teunis Jacobsz Marcelis, jongman en Dirkje Hendriks, jongedogter (hij door sijn swager Melle Cornelis, sij door haar neef Albert Barentsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden afgekondigt.
31-08-1765 Pieter Braak, weduwnaar wonende in de Schermer onder Oterleek met Meijnouw Dirks, jongedogter te Graft (sij door haar stiefvader Maarten Gregorius) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregten van Oterleek en van Graft te worden gepubliceert.
28-12-1765 Kars Cornelisz, jongman wonende te Graft met Engeltje Reijers, jongedogter in de Starmeer onder Akersloot versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van de geregten van Graft en van Akersloot te worden gepubliceert.
04-01-1766 Huijbert Claasz Velzeboer, jongman woonagtig in de Starmeer onder Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Antje Pieters Oudejans, jongedogter in de Beemster (alwaar hare huwelijks geboden waren ingewilligt) om wegens dezen geregte mede te worden gepubliceert.
04-01-1766 Jan Gerritsz Melchers, jongman en Neeltje Jans Nool, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door sijn vader Gerrit Barentsz, sij door haar swager Garbrand Leeuw) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
18-01-1766 Cornelis Pietersz Groot, weduwnaar in de Starmeer onder Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Geertje Dirks Gras, jongedogter uijt de Beemster (alwaar hare huwelijks geboden waren ingetekent) om wegens dezen geregte mede te worden gepubliceert.
01-02-1766 Jacob Jansz Bakker, jongman te graft en Diewertje Dirks, jongedogter te Noordeijnde (hij door sijn stiefvader Jacob Oudendijk, sij door haar stiefvader Dirk de Vries) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.
08-03-1766 Dirk Jacobsz, jongman met Neeltje Claas, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.
31-05-1766 Cornelis Hak, weduwnaar en Sara Dirks Ooster, jongedogter beijde wonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Graft afgekondigt te worden.
23-08-1766 Cornelis Jansz Koorn, jongman te Graft en Vroutje Dirks Luut, jongedogter in de Beemster beijde door hunne vaders Jan Koorn en Dirk Luut versogt hebbende huwelijks geboden om in de Beemster te worden afgekondigt.
08-11-1766 Hendrik Jacobsz Bruijn, weduwnaar te Graft en Teunisje Pieters Wortel, weduwe in de Beemster versogt hebbende hunne huwelijks geboden (sij door haar broeder Pieter Wortel wonende te Graft) om wegens die van den geregten te worden gepubliceert.
11-11-1766 Johan Bartel Gorlich, jongman woonagtig te Graft en Trijntje Lubbe, jongedogter te Amsterdam versogt hebbende hunne huwelijks geboden alhier te Graft (zijnde hunne huwelijks geboden te Amsterdam bereeds aldaar ingeteekent) om in de kerk te worden geproclameert.
27-12-1766 Willem Jansz, weduwnaar te Graft en Guurtje Jans, jongedogter in de Rijp (sij door Rijk Rijksz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregten te worden gepubliceert.
17-04-1767 Hendrik Barentsz, weduwnaar te Schermerhorn en Trijntje Willems, jongedogter te Noordeijnd (sij door Jan Bul) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregten te worden gepubliceert.
19-04-1767 Hendrik Lammertsz, jongman te Zuijdschermer en Ariaantje Maartens, jongedogter te Graft (sij roomsgezind) versogt hebbende huwelijks geboden is dat versoek soveel Graft aangaat toegestaan mits de geboden van ses weeken te ses weeken volgens placaat van 24 januarij 1755.
01-05-1767 Dirk Jansz de Vries, jongman en Aaltje Jans, jongedogter (hij door sijn vader Jan Cornelisz Blauw) wonende beijde te Noordeijnd versogt hebbende dat hun werden gegunt huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te Graft te worden publijcq gemaakt.
02-05-1767 Jacob Hofmeijer, jongman en Trijntje Cornelis (sij door haar vader Cornelis Gijsen) beijde woonende te Graft versogt hebbende dat hun worden gegunt huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt.
23-05-1767 Dirk Albertsz ten Kaat, jongman te Westzaan met Maartje Pieters Rood, jongedogter te Graft, hij selfs, sij door Pieter Jacobsz Rood haar vader, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt.
21-08-1767 Dirk Claasz, jongman in de Beemster en Maartje Claas woonende te Noordeijnd, sij door Cornelis Taams haar oudoom, versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt is dat geconsenteert, sijnde blijk vertoont dat de huwelijks geboden ten sijnen opsigte in de Beemster waren ingewilligt.
22-08-1767 Pieter Hendriksz, jongman te Graft met Neeltje Arians, jongedogter in de Rijp versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te worden afgekondigt.
26-12-1767 Maarten Maartensz Swanenburg, jongman en Neeltje Dirks Koning, jongedogter beijde te Westgraftdijk (hij door sijn broeder Cornelis Maartensz Swanenburg, sij insgelijks door haar broeder Simon Koning) versogt hebbende huwelijks geboden om voor die van den geregten alhier te trouwen.
23-01-1768 Claas Teunisz Koen en Lijsbet Jansz Kramer, jongedogter beijde woonagtig te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om voor die van den geregte in den huwelijken staat bevestigt te worden.
19-03-1768 Sijmen Cornelisz Koopman, jongman en Maartje Jans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door sijn stiefvader C: Kuijper, sij door haar broeder Dirk Jansz Swart) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens diie van den geregte alhier te worden gepubliceert.
26-03-1768 Jacob Cornelisz Ton, weduwnaar te Oostgraftdijk en Antje Jacobs Rol, weduwe te Westgraftdijk (sij door haar broeder Jacob Rol) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
07-05-1768 Hendrik Teunisz van Krommenie, jongman woonende te Graft en Dirkje Cornelis Pop, jongedogter te Rijp (sij door haar vader Cornelis Pop) versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte soo te Graft als in de Rijp te worden gepubliceert.
10-06-1768 Frederik ten Heuvel, jongman woonende te Graft en Lijsbet Sloof, jongedogter in de Rijp (sij door haar swager IJsbrand Smit) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en in de Rijp te worden afgekondigt.
16-07-1768 Jan Gerritsz Melchert, weduwnaar en Grietje Claas, jongedogter (hij door sijn vader Gerrit Barentsz, sij door haar vader Claas Liet) alle woonende te Graft versogt sijnde huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
02-09-1768 Maarten Jantjes, jongman woonende in de Rijp en Maartje Bloems, weduwe te Graft (hij door sijn swager Arent van Ark, sij door haar vader Jan Bloem) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
03-09-1768 Dirk Pietersz Braak, weduwnaar en Geertruijd Gerrit van Santen, weduwe beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te Graft te worden afgekondigt.
01-10-1768 Barent Jansz, jongman en Jannetje Gerrits, jongedogter, hij door sijn broeder Harmen Jansz en sij door haar vader Gerrit Barentsz Melchers, alle woonende te Graft versogt hebbende gunning van huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
08-10-1768 Dirk van Tiel, jongman te Graft met Iefje Arians, jongedogter in de Rijp, hij door sijn broeder Gerrit van Tiel de Jonge, versogt zijnde huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt is zulks toegestaan, sijnde ten opsigte van Iefje Arians sulks bereeds te Rijp gedaan.
12-10-1768 Corneli Langedijk Spaans, jongman en Aagtje Louris Schagen, weduwe beijde wonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt.
10-12-1768 Cornelis Tuijn, weduwnaar en Antje Cornelis, weduwe beijde wonende te Oostgraftdijk (sij door meester Willem Ouwburg) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens schout en schepenen te worden afgekondigt.
24-12-1768 Claas Jansz Stam, jongman en Trijntje Arians Stam, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (sij door Dirk Gerritsz haar stiefvader, hij door Jan Andriesz sijn swager) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
25-03-1769 Toon Teunisz Vreendevoort, jongman in de Rijp met Maartje Barents, jongedogter te Graft (sij door haar vader) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden publijcq gemaakt.
07-04-1769 Pieter Dirksz Braak, jongman te Noordeijnd met Trijntje Jans, jongedogter in de Noordeijndermeer onder Zuijd Schermer (hij door sijn vader Dirk Braak, sij door Claas Colleman haar bekende) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
12-05-1769 Jan Entrop, jongman te Zuijd Schermer met Maartje Jans, jongedogter te Noordeijnd , sij door haar vader Jan Frans, versogt hebbende huwelijks geboden om door die ban den geregte te worden gepubliceert.
02-07-1769 Dirk Jansz van Es, weduwnaar woonende te Wormerveer met Niesje Egberts, jongedogter van Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken aldaar te worden afgekondigt.
28-07-1769 Jan dirksz Smit, weduwnaar met Maartje Claas, jongedogter (beijde in persoon) woonende te Westgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden publijcq gemaakt.
04-11-1769 Jan Sinklaar, weduwnaar wonende te  Graft met Aafje van Schagen, weduwe te Purmerend versogt hebbende huwelijks geboden (zijnde hare huwelijks geboden te Purmerend reeds toegestaan) in dat versoek oo veel Graft aangaat mede geconsenteert om in de kerk te worden afgekondigt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 15-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *