Graft Huwelijken Civiel 1757-1763

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1757 – 1763.

01-01-1757 Jan Willemsz Pik, jongman en Lijsbet Sijmens, jongedogter beijde woonagtig te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier af te kondigen.
28-01-1757 Baltser Cornelisz Borst, jongman te Wormer en Guurtje Pieters, jongedogter van Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte der voorschreven plaatsen te publiceren.
29-01-1757 Gerrit Teunisz, jongman en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende hunne gereguirende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte dezer dorpe te publiceren.
07-05-1757 Albert Arentsz Venink, jongman met Aaltje Teunis, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te publiceren.
28-05-1757 Dirk Kramer, jongman en Magald Ganjewijn, weduwe beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
16-07-1757 Jan Arentsz van Niekerken, jongman te Graft met Anne Gerrits, weduwe tot Rijp, versoeken huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te publiceren.
30-07-1757 Pieter Valk, jongman en Guurtje Beneditc, jongedogter beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
22-10-1757 Dirk Jansz IJperen, jongman en Aafje Cornelis Smit, jongedogter beijde te Westgraftdijk verzogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te publiceren.
30-10-1757 Abraham Benjamin Jacobs, jongman en Leena Abrahams, jongedogter van Koningsbergen en beijde woonagtig te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te publiceren.
12-11-1757 Jan Pietersz Kan, weduwnaar met Neeltje Cornelis Hoef, jongedogter beijde wonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden geproclameert.
21-01-1758 Cornelis Claasz Heijn, jongman te Graft met Jannetje Jans, jongedogter in de Noordeijnder Meer onder Zuijd Schermer versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens den geregte alhier te worden gepubliceert.
01-04-1758 Dirk Egberts, jongman te graft met Fem Jans, jongedogter in de Rijp versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken der voorschreven dorpen te worden afgekondigt.
22-04-1758 Jan Pietersz Meijer, weduwnaar te Graft versogt hebbende sijne huwelijks geboden met Trijntje Claas Meijer, jongedogter woonagtig te Purmerende, van waar verthooned attestatie dat hare huwelijks geboden met hem Jan Pietersz Meijer waren ingewilligt om van de puije van ’t stadhuijs aldaar te worden geproclameert.
29-04-1758 Dirk Jacobsz Cramer, jongman te Graft en Jannetje Pieters Bruijgom, jongedogter te Westsaan (hij door sijn stiefvader Joris Faber, sij door Jan Bergen beijde wonende alhier) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden geproclameert.
06-05-1758 Pieter Danielsz, jongman te Graft en Anna Jacobs Rood, jongedogter in de Rijp, hij door sijn swager Cornelis Dirksz Mol, sij door Hendrik Blomzaad haar stiefvader versogt hebbende gunninge van huwelijks geboden om in de kerken te Graft en in de Rijp te worden afgekondigt.
22-07-1758 Cornelis Albertsz Kuijper, jongman te Graft en Trijntje Maartens de Boer, jongedogter te Oostgraftdijk (hij door sijn aangehuwde oom Cornelis Aldertsz Molenaar en sij door haar vader Maarten Mighielsz de Boer) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft en Oostgraftdijk respectiva te worden afgekondigt.
05-08-1758 Simon Claasz Reus, weduwnaar en Guurtje Claas Harings, jongedogter beijde te Noordeijnd (hij door sijn swager Jacob Borsen en sij door haar broeder Jacob Claas Haring) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te Graft te worden geproclameert.
07-08-1758 Dominee Christianus Klaarbout, jongman en predikant alhier te Graft en Juffrouw Sara Magdalena Manger, jongedogter in ’s Gravenhage versogt hebbende huwelijks geboden (ten opsigte van haar vertoont zijnde declaratoir en consent van haar moeder Juffrouw Sara Elisabeth Meinertshagen, weduwe van Dominee J. P. Manger in deselfs leve predikant te ’s Gravenhage) om in de kerken te Graft en ’s Gravenhage respective te worden afgekondigt.
18-11-1758 Dirk Barentsz, jongman en Aaltje Hendriks, jongedogter beijde wonende te Graft, hij door sijn swager Willem Kat, sij door Simon de Wever haar stiefvader versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt.
09-12-1758 Willem Gerritsz Mul, jongman en Ariaantje Arian Schermers, jongedogter beijde te Graft ( hij door sijn vader Gerrit Mul, sij door haar swager Jan Pietersz Bruijn) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden afgekondigt.
09-12-1758 Joris Maartensz Faber, weduwnaar te Graft en Maartje Cornelis Rutsz, jongedogter in de Rijp (hij door Jan Bergen, sij door Aldert IJsbrands Scholt haar swager) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken van de Rijp en van Graft respective te werden afgekondigt. Is te Graft voor schout en schepenen getrouwt 24 december 1758.
23-12-1758 Willem Jansz, jongman en Trijntje Pieters, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert (hij door Dirk Pietersz en sij door haar vader Pieter Dirksz de Wever).
23-12-1758 Jan Barentsz, jongman te Graft en Baafje Jacobs, jongedogter te Noordeijnd woonagtig versogt hebbende hunne huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert (hij door sijn swager Pieter Claasz en sij door Barent Harmensz).
20-01-1759 Mijndert Sijmensz, jongman te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden met Antje Jans Heijls, jongedogter in de Beemster (welkers huwelijks geboden bereeds in de Beemster waren geconsenteert volgens blijk daar van vertoont) om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
20-01-1759 Dirk Kramer, weduwnaar en Marijtje van Angerent, jongedogter beijde wonende te Noordeijnd (sij door Jan Cornelisz van der Kuijl) versogt hebbende huwelijks geboden om  van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
26-01-1759 Frans Claasz, jongman wonende te Noordeijnd met Geertje Jans, jongedogter in de Schermer onder Oterleek (sij door Jan Bul te Noordeijnd den welke vertoonde dat hunne huwelijks geboden te Oterleek waren ingewilligt) versogt hebbende dat hunne huwelijks geboden mogte werden gegunt om van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
12-05-1759 Johannes Adrianus Rentmeester, jongman te Alkmaar en Jannetje Blom, jongedogter te Graft, hij volgens billet met permissie van sijn moeder, sij door haar vader Jan Bloem, versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
26-05-1759 Pieter Cornelis, weduwnaar te Noordeijnd en Aagje Claas, jongedogter te Rijp versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt is sulks ingewilligt soo als in de Rijp reeds was geschied.
25-08-1759 Abraham Luijtjesz Hogendorp, jongman en Trijntje Arians Root, jongedogter beijde te Graft hij met permissie van sijn moeder, sij door haar broeder mede met consent van haar moeder, versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te Graft te worden afgekondigt.
26-01-1760 Jan Cornelisz Molenaar, jongman en Marij Pieters, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door sijn vader Cornelis Dirksz Molenaar, sij mede door haar vader Pieter Dirksz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier gepubliceert te worden.
02-02-1760 Isaac Gerritsz, jongman te Noordeijnd en Geertje Raijers, jongedogter van den Oudendijk onder Hoorn (hij door sijn vader Gerrit Isaacsz en sij bij exhibitie van consent van haar moeder) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en op den Oudendijk respective afgekondigt te worden.
22-03-1760 Melle Cornelisz, jongman en Trijntje Jacobs, jongedogter beijde te Graft (hij door sijn swager Jacob Pietersz, sij door haar broeder Teunis Jacobsz) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden afgekondigt.
24-05-1760 Hendrik Jacobsz Bruijn, jongman en Trijntje Krijnens, jongedogter beijde te Graft (sij door haer vader Krijn Bakker) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte gepubliceert te worden.
21-06-1760 Hendrik Jansz, jongman en Geertje Barents, weduwe beijde te Graft (hij door Pieter Dirksz sijn vriend, sij door haar vader Barent Harmensz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte gepubliceert te worden.
16-08-1760 Sijmen Cornelisz Noorder, jongman te Graft en Bregtje Gerrits, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn vader Cornelis Noorder, en sij door haar vader Gerrit Swem) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier geproclameert te worden.
06-12-1760 Cornelis Jansz Sijs, weduwnaar en Aaltje Frans, jongedogter beijde te Graft (hij door Jacob Liets en sij door Pieter de Hoef) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
10-01-1761 Claas Cornelisz Leeuw, jongman te Graft en Aagtje Pieters, jongedogter in de Akersloter Woude (hij door sijn broeder Gerbrand Leeuw, sij door haar vader Pieter Jansz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten te Graft en te Akersloot te worden gepubliceert.
17-01-1761 Kors Louijsz, jongman te Graft en Ariaantje Claas, jongedogter uijt de Rijp (hij door sijn swager Cornelis  Berkhout, sij door Cornelis Luideboom haar stiefvader) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens de geregten van Graft en van de Rijp naar gebruik te worden gepubliceert.
17-01-1761 Dirk de Waart, weduwnaar en Duijfje Cornelis (sij door haar swager Claas Liet) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
11-04-1761 Egbert Egbertsz, jongman te Graft met Pietertje Benedictus, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn broeder Dirk Egbertsz en sij door haar vader Benedict Jansz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
13-06-1761 Hartogh Levi, jongman geboortig van Brijnswijlen in ’t Nassauwse, en Antje Pinehas Marcus, jongedogter gebooren te Cleeve, beijde van de Joodsche natie en meerderjarig hen alhier bevindenden en eenigen tijd vermeenende op te houden, sonder egter vaste domicilie te begeeren, versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgend voor die van den geregte alhier te Graft in den huwelijksne staat bevestigt te worden.
18-07-1761 Evert Maartensz Niesing, weduwnaar te Westgraftdijk en Aafje Pieters, weduwe te Krommeniedijk, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om soo te Graft als te Crommeniedijk (alwaar den huwelijks geboden bereeds waren ingewilligt) wegens die  van de geregten aldaar te worden gepubliceert.
15-08-1761 Dirk Jansz, jongman en Griet Jans, weduwe beijde woonende te Graft versogt hebbende (hij door Barent Harmensz, sij door Hendrik Jansz) dat hen werde gegunt huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
29-08-1761 Jacob Ariaansz Rood, jongman wonende te Graft en Lijsbet Cornelis, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn swager Albert Minnes en sij door haar meester Pieter Blauw) versogt hebbende de gunninge van hunne huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
05-09-1761 Jasper Cornelisz Boon, weduwnaar te Graft en Mietje Bijnema, jongedogter wonende in de Rijp (hij door sijn neef Jasper Pietersz Beij, sij door haar broeder Hendrik Bijnema) versogt hebbende gunninge van hunne huwelijks geboden om in de kerke van Graft te worden afgekondigt soo als sulks bereeds was geconsenteert om in de kerke tot Rijp gedaan te worden.
26-09-1761 Jan Cornelisz Lakeman, jongman tot Rijp en Maartje Maartensz Kan, jongedogter te Graft (hij door sijn broeder Gerrit Cornelisz Lakeman en sij door Cornelis Fredriksz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft en in de Rijp te worden afgekondigt.
27-09-1761 Aldert Pietersz Olij, jongman en Guurtje Pieters Sloten, jongedogter beijde woonende te Graft (met consent van de moeders van wederzijde) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier naar uzantie te worden gepubliceert.
19-12-1761 Gerrit van Tiel, jongman en Maartje Floris, jongedogter beijde te Graft (hij met consent van sijn vader en sij van haar moeder) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier naar gebruijk te worden gepubliceert.
26-12-1761 Jan Claasz Verwer, weduwnaar en Lijsbet Jans, weduwe beijde wonende te Westgraftdijk versogt hebbende hunne huwelijks geboden is dat versoek ingewilligt om bij die van den geregte te werden geaffigeert.
30-01-1762 Claas Claasz, jongman en Trijntje Pieters, weduwe beijde te Graft (zij door haar broeder Cornelis Pietersz) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
06-03-1762 Jacob Claasz Nooij, jongman te Noordeijnd en Lijsbet Dirks, jongedogter te Oostgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Graft en van Oostgraftdijk te worden geproclameert.
27-03-1762 Cornelis Pietersz, jongman en Trijntje Jacobs, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door sijn vader Pieter Cornelisz, sij met consent van haar voogd Jacob Waagmeester) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
15-05-1762 Claas Joris Glas, jongman tot Rijp met Maartje Gijsberts, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn vader Joris Pietersz Glas, sij mede door haar vader Gijsbert Bruijn) versogt hebbende huwelijks geboden om bij die van de geregten te Graft en tot Rijp te worden gepubliceert.
12-06-1762 Egge Claasz Hartog, weduwnaar te Wormer met Trijntje Bartels, jongedogter te Graft (sij door haar vader Bart Jans) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken op de voornoemde dorpen te worden afgekondigt.
16-10-1762 Jan Pietersz, weduwnaar met Metje Jans, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door Arian Vijzelaar sijn vriend, sij door Dirk Vroon haar meester) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier afgekondigt te worden.
30-10-1762 Isaac Baltzertsz Smit, jongman te Graft met Trijntje Floris de Boer, jongedogter in de Rijp (hij door sijn vader Baltzer Smit, sij mrde door haar vader Floris de Boer) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerken van Graft en in de Rijp te worden afgekondigt.
24-12-1762 Jan Pietersz Kat, weduwnaar en Neeltje Cornelis, weduwe beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden afgekondigt.
24-12-1762 Garbrand Leeuw, weduwnaar en Grietje Jacob Duijves, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door sijn broeder Claas Cornelisz Leeuw, sij door Maarten Gregorius) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte gepubliceert te worden.
01-01-1763 Jan Barentsz, jongman en Aaltje Cornelis, jongedogter beijde te Graft, hij door sijn vader Barent Harmensz, sij door Jan van Kuijl) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden publijcq gemaakt.
08-01-1763 Cornelis Pietersz de Waard, jongman en Trijntje Louijs, jongedogter beijde wonende te Graft, (hij door sijn swager Claas Claasz en sij door Cornelis Berkhout) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden publijcq gemaakt.
22-01-1763 Jan Pietersz Schilder, jongman in de Starmeer onder Akersloot en Krijntje Dirks, jongedogter te Graft ( sij door haar stiefvader Maarten Gregorius) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden publijcq gemaakt.
26-03-1763 Dirk Swaan, weduwnaar met Aagt Lourens Schagen, jongedogter beijde wonende te Graft, sij door Jacob Sloof (haar bekende) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden geproclameert.
09-04-1763 Maarten Arentsz Groen, weduwnaar wonende in de Beemster met Geertje Floris Kronenburg, jongedogter woonagtig te Graft (sij door haar broeder Albert Kronenburg) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke soo te Graft als in de Beemster te worden afgekondigt.
09-04-1763 Floris Jacobsz, jongman en Aaltje Gerrits, weduwe beijde wonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
16-04-1763 Arian Jansz de Vries, jongman en Trijntje Sijmens, jongedogter beijde te Noordeijnd (hij door sijn vader, sij door haar oom en voogd) versogt hebbende dat hen gegunt mogten worden huwelijks geboden om wegens die van den geregte gepubliceert te worden.
18-04-1763 Dirk Jansz Bakker, weduwnaar te Wormerveer en Sijbrig Claas IJperen, jongedogter te Westgraftdijk (sij door haar swager Simon Koning) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte van voornoemde dorpen te worden publijcq gemaakt.
21-04-1763 Egbert Egbertsz, weduwnaar met Kaatje Jans, jongedogter beijde te Noordeijnd (sij door haar swager Dirk Egbertsz versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.
21-04-1763 Jasper Cornelisz Boon, weduwnaar te Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Pieternelletje van der Hoeven, jongedogter woonagtig te Crommenie alwaar hunne huwelijks geboden waren ingeteekent.
16-07-1763 Jurriaan Santwigt, weduwnaar tot Rijp en Helena Kelman, jongedogter woonagtig te Graft (sij door haar meester Dirk Vroon) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden geproclameert.
04-08-1763 Dirk Vroon, jongman woonagtig alhier te Graft (door sijn broeder Bouwen Geel) versogt hebbende huwelijks geboden met Neeltje Jantjes, jongedogter in de Rijp alwaar hare huwelijks geboden bereeds waren ingeteekent om in de kerk te worden geproclameert.
13-08-1763 Jan de Vries, weduwnaar en Anna Jans Dissel, jongedogter beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens den geregte te worden gepubliceert.
07-10-1763 Cornelis Koning, weduwnaar en Aaltje Meut, weduwe hij wonende te Graft, sij in de Rijp, versogt hebbende gunning van hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft en te Rijp te worden afgekondigt.
08-10-1763 Pieter Willemsz Pik, weduwnaar en Maartje Gerrits, weduwe beijde te Graft woonagtig (hij door Jan Bergen, sij door haar broeder Cornelis Gijzen) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert.
31-12-1763 Gerrit Cornelis Gijzen, jongman en Aafje Floris, jongedogter beijde woonagtig te Graft (hij door sijn vader Cornelis Gijzen, sij door haar voogd Jacob Aldertsz Vas) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden geproclameert.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 13-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *