Graft Huwelijken Civiel 1752-1756

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1752 – 1756.

01-01-1752 Benedict Jansz, weduwnaar in Noordeijnd en Neeltje Claas van der Lijn, weduwe wonende tot Rijp (hij door Rijk Rijksz, sij door Andries Claesz van der Lijn) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
05-02-1752 Pieter Claasz Beets, weduwnaar en Aafje Dirks, jongedogter beijde woonagtig te Graft (sij door Cornelis Jansz van der Woude) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden geproclameert.
26-02-1752 Jacob Sivertsz de Vries, weduwnaar te Uijtgeest en Sijtje Rienks, weduwe te Graft woonagtig (hij door Gerrit van Tiel, sij door Claas Swaan) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
01-04-1752 Willem Fransz, weduwnaar te Noordeijnd en Johanna Jans, jongedogter van Alkmaar (hij door sijn vader Frans Willemsz, sij door Willem Leendertsz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te werden geproclameert.
14-04-1752 Arian Willemsz, jongman en Maartje Jans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door Gijsbert Jacobsz, sij door haar vader Jan Stam) versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
15-04-1752 Jacob Jansz Rol, weduwnaar en Aafje Evers, weduwe beijde te Westgraftdijk (hij door Dirk Pietersz Glas en sij door Evert Jansz) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden geproclameert.
15-04-1752 Hendrik Jansz Odeijnk, jongman van Munsterland en Geertje Barents, jongedogter van Graft beijde aldaer woonagtig (hij door Pieter Dirksz, sij door Barent Harmensz) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
15-04-1752 Jacob Pietersz, weduwnaar te Noordeijnd en Antje Heertjes, jongedogter woonagtig te Graft, hij door Gerrit Swem, sij door Jan Cornelisz haar swager) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
10-06-1752 Arian Cornelis Stam, weduwnaar met Marij Salomons, jongedogter beijde te Oostgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor het geregte alhier te trouwen.
24-06-1752 Cornelis Keuning, weduwnaar te Graft en Teunisje Cornelis, weduwe te Noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor ofte van wegens die van den geregte alhier te trouwen.
08-07-1752 Arian Dirksz, jongman in de Starmeer onder Akersloot en Guurtje Cornelis, jongedogter van Oostgraftdijk (sij door haar vader Cornelis Kuijper) versogt hebbende huwelijks geboden om te Graft op het raedhuijs te trouwen.
15-07-1752 Pieter Sijmonsz Heijnis, jongman en Grietje Aris Vrooms, weduwe beijde te Noordeijnd (hij door Cornelis Reek zijn oom, en sij door Jurriaan Albertsz haar gebuur) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
29-07-1752 Jan Auwelsz Prins, jongman in de Starmeer onder Akersloot en Jaapje Claas, jongedogter te Oostgraftdijk (hij met consent van sijn vader Auwel Prins en sij met bewilliging van haar voogd Jcob Jansz Mand) versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor die van den geregte te trouwen.
05-08-1752 Joost Pietersz, jongman te Oostgraftdijk woonagtig en diewertje Gerrits, jongedogter in de Starmeer onder Graft (sij door haar stiefvader Gerrit Bul) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
19-08-1752 Claas Gerritsz Deugd, jongman en Aagtje Alderts, jongedogter beijde wonende te Oostgraftdijk (hij door sijn oom Cornelis Jacobsz Groot, sij door haar vader Aldert Bartelsz) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregte te worden gepubliceert.
09-09-1752 Cornelis Leeuw, jongman en Walmut Cornelis Kuijpers, jongedogter beijde te Noordeijnd (jij door Pieter Jacobsz van Warder zijn aangehuwde oom, sij door haar vader Cornelis Kuijper) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
17-09-1752 Jan Swart, weduwnaar te Rijp en Aagtje Grootschoens, weduwe te noordeijnd versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregten op de voorschreven dorpen te werden gepubliceert.
23-09-1752 Sijvert Jacobsz Fuijk, jongman en Marijtje Cales, jongedogter beijde te Graft, sij geadsisteert met haar voogd Cornelis Braak versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden afgekondigt.
14-10-1752 Pieter Cornelisz, jongman en Aafje Jacobs, weduwe beijde te Noordeijnd door haar respective vaders versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te werden geproclameert.
20-10-1752 Maarten Arians, jongman in de Beemster en Maartje Cornelis, weduwe te Oostgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens de geregten op de voorschreven plaatsen te werden gepubliceert.
25-11-1752 David Josephsz, weduwnaar en Roosje Pinekas Marcus, beijde woonagtig te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor die van den geregte dezer dorpe te trouwen.
06-01-1753 Jacob Solomons, jongman en Neeltje Sijmens, weduwe beijde te Oostgraftdijk (hij door sijn oom Dirk Albertsz, sij door haar oom Dirk de Jong) versogt hebbende dat hen mogte worden gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
20-01-1753 Pieter Jacobsz van Warder, weduwnaar en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door Cornelis Kuijper van Noordeijnd en sij door haar broeder Cornelis Leeuw) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
27-01-1753 Hilbrand Claasz, weduwnaar te Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Trijntje Teunis, weduwe te Broek op Langedijk (van waar bleek dat hare geboden aldaer waren ingetekent).
03-02-1753 Gerrit Kooij, weduwnaar en Vrouwtje Jans, jongedogter beijde wonende te Graft (sij door Cornelis Noorder, en met consent van haer vader soo als vertoont is) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden afgekondigt.
10-02-1753 Claas Pietersz, jongman te Noordeijnd en Aafje Claas, jongedogter te Graft (hij door Gerrit Swem, sij door Arent Claasz haar broeder) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
10-03-1753 Jan Claasz Dissel, weduwnaar en Guurtje Willems, weduwe beijde te Noordeijnd (hij door sijn swager Cornelis Taamsz, sij door haar broeder Cornelis Willemsz Pool) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
04-04-1753 Dr. IJsbrandus Hoefhamer, predicant te Graft (door Cornelis Taams van Noordeijnd en Teunis Klinkert van Graft) hebbende doen versoeke gunninge van huwelijks geboden met juffrouw Agatha Margaretha Wakker, jongedogter van Harderwijk (van waar attestatie is vertoont dat aldaar der voorschreven personen huwelijks geboden waren ingetekent) om in de kerke alhier te werden geproclameert.
20-04-1753 Dirk Swaan, jongman met Jannetje van Tiel, jongedogter beijde te Graft, hij door sijn vader Claas Swaan en sij door haar vader Gerrit van Tiel, versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
28-04-1753 Abraham Smit, jongman en Neeltje Leenderts, jongman beijde woonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt (hij door sijn vader Baltser Smit, en sij door haar broeder Pieter Leeuw).
28-04-1753 Maarten Smit, jongman en Jannetje Weijerts, jongedogter beijde woonende te Graft, hij door sijn vader Baltser Smit en sij door haar stiefvader Cornelis Abrahamsz hebbende doen versoeken huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
12-05-1753 Willem Claasz, jongman te Graft en IJtje Cornelis, jongedogter op de Klaterbuurt in de Beemster, hij geadsisieert met sijn moeder en sij door haar vader Cornelis Claas, versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
18-10-1753 Maarten Gregorius, weduwnaar te Graft en Maartje Paulus, weduwe woonagtig te Wognum versogt hebbende dat hun werde gegunt huwelijks geboden dit wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
20-10-1753 Dirk Maartensz Schots, jongman en Souwtje Maartens Swaan, jongedogter beijde te Westgraftdijk (hij door sijn gebuur Jan Maartensz Bakker en sij door haar broeder Cornelis Maartensz Swaan) versogt hebbende dat hun wierden gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte gepubliceert te worden.
02-11-1753 Dirk Pietersz, jongman woonagtig te Graft en Maartje Simons, weduwe woonende in de Rijp (hij door Pieter Braak, sij door haar oom Pieter Baarts beijde wonende in de Rijp) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft (soo als tot Rijp in de kerke aldaar soude geschieden alwaar sulks reeds was ingewilligt) te proclameren.
03-11-1753 Cornelis Maartensz, jongman en Maartje Claas, jongedogter beijde te Westgraftdijk (hij door sijn oom Pieter Jansz, sij door haar nigts man Simon Keuning) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te Graft te werden gepubliceert.
03-11-1753 Jan Engelsz Schoon, jongman en Grietje Pieters, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door zijn vader Engel Schoon, sij door haar vader Pieter Lol) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
10-11-1753 Jacob Claasz Sloten, weduwnaar in de Schermer onder Zuijd Schermer en Grietje Claas, jongedogter in de banne van Graft (sij door haar vader Claas Albertsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken soo in de Schermer aan de Zuijdervaard als te Graft te werden afgekondigt).
22-12-1753 Jan Dirksz, jongman woonagtig te Graft met Trijntje Claas Olij, jongedogter in de Rijp versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregten van de voorschreven dorpen te werden gepubliceert.
19-01-1754 Pieter Claasz, jongman en Aaltje Barents, jongedogter beijde wonende te Graft, hij door sijn broeder Arent Claasz en sij door haar oom Barent Harmensz, versogt hebbende huwelijks geboden bij ofte van wegens die van den geregte te publiceren.
26-01-1754 Cornelis Pietersz Groot, jongman in de Beemster en Trijntje Cornelis, jongedogter in de Starmeer onder Graft (sij door haar broeder Sijmen Cornelis) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te publiceren.
09-02-1754 Cornelis Jacobsz Berkhout, jongman woonende in de Starmeer onder Graft met Baafje Louijs, jongedogter te Graft (sij door haar vader Louijs Jansz) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
30-03-1754 Cornelis Dirksz Clons, jongman van Purmerend en Trijntje Pieters de Waard, jongedogter te Graft (sij door haar vader Pieter de Waard) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregten van voorschreven plaetsen te werden gepubliceert.
05-04-1754 Cornelis Pietersz, jongman van Nek onder Purmerend en Lijsbet Jacobs, jongedogter te Graft (sij door haar voogd Dirk Swaan) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregten soo te Graft als Nek voorschreven te werden gepubliceert.
26-04-1754 Jan Dirksz, weduwnaar te Noordeijnd met Antje Maartens, jongedogter te Westgraftdijk versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregte te werden gepubliceert.
27-04-1754 Leendert Pietersz, weduwnaar te Noordeijnd met Blazina Dirks, jongedogter te Graft (hij door sijn oom Teunis Klinkert, sij door haar vader Dirk Kemp) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te werden afgekondigt.
18-05-1754 Jan Oudejans, weduwnaar te Purmerend met Maartje Jans, jongedogter te Noordeijnd (sij door haar stiefvader Jacob Claver) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gedaan.
15-06-1754 Pieter Claasz Keppen, jongman van Zuijd Schermer en Maartje IJsbrands, jongedogter alhier te Graft met den anderen versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
17-08-1754 Tomas Jansz Muldert, weduwnaar en Krijntje Jans, weduwe (sij door Cornelis Keuning) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden afgekondigt.
17-08-1754 Albert Cornelisz Minnes, weduwnaar en Claartje IJsbrands, jongedogter beijde te Graft (hij door sijn broeder Jan Cornelisz, sij door haar swager Pieter Claasz Keppen) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
07-09-1754 Simon Claasz Kunst, jongman te Graft en Trijntje van Deventer, jongedogter in de Rijp, versogt hebbende gunninge van huwelijks geboden om in de kerken van Graft en van de Rijp te worden geproclameert.
07-12-1754 Cornelis Paulusz, jongman te Wognum en Maartje Cornelis, jongedogter in de Starmeer onder Graft (sij door Sijmen Cornelisz haar broeder) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van de geregten soo te Wognum als te Graft te werden gepubliceert.
22-02-1755 Jacob Liets, meerderjarig jongman en Trijntje Cornelis, jongedogter (beijde van de gereformeerde religie, woonende te Graft (sij door haar vader Cornelis Jansz Sijs) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden afgekondigt.
15-03-1755 Dirk Gerritsz Koning, weduwnaar te Westgraftdijk en Maartje Hendriks, weduwe te Driehuijsen (niet zijnde van de roomse religie) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van de geregten van de voorschreven dorpen verkondigt te worden.
09-05-1755 Pieter Pietersz de Vos, jongman in de Rijp met Diewertje Gijsberts, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn vader Pieter de Vos, en sij door haar vader Gijsbert Bruijn) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens de geregten van de voorschreven dorpen gepubliceert te worden.
07-06-1755 Cornelis Jansz Eijer, weduwnaar te Zuijdschermer en Guurtje Pieters, jongedogter te Graft (zij door haar vader Pieter de Waard) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens de geregte van de voorschreven dorpen gepubliceert te worden.
28-06-1755 Cornelis Cornelisz, jongman en Jannetje Pieters, weduwe beijde te Oostgraftdijk (hij door sijn vader Cornelis Kuijper, sij door haar broeder Claas Pietersz) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens den geregte alhier te worden gepubliceert.
06-09-1755 Jasper Pietersz Baij, jongman en Jannetje Pieters, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door sijn neeff Jasper Cornelisz Boon, sij door haar vader Pieter Jansz Volger) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke lhier te werden geproclameert.
08-11-1755 Cornelis Claasz Bloothooft, weduwnaar en Maartje Jans, jongedogter beijde wonende in de banne van Graft (sij door haar broeder Cornelis Jansz dewelke verklaerde dat het versoek geschiede met volkomen consent van hun moeder Antje Cornelis Spel) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
15-11-1755 Cornelis Pietersz, weduwnaar en Antje Jacobs, weduwe beijde te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
18-11-1755 Dirk Kooij Willemsz, jongman tot Huijsen en Maartje Pieters Geel, jongedogter alhier te Graft (sij door haar stiefvader Jan Vroon) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert. Sijnde voorts gebleeken dat te Huijsen voorschreven hunne huwelijks geboden aldaer waren toegestaen.
26-12-1755 Hendrik Jansz, weduwnaar en Eske Barents, jongedogter beijde alhier te Graft (hij door Hendrik Huijbertsz sijn vriend, sij door haar broeder Jan Barentsz) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
27-12-1755 Sijmon Biersteker, weduwnaar te Noordschermer met Lijsbet Cornelis, jongedogter te Noordeijnd (sij door haar swager Jan Gras) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
27-12-1755 Barent Jansz, jongman en Grietje Jans, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
31-01-1756 Cornelis IJsbrandsz, jongman te Oostgraftdijk met Teunisje Dirks, jongedogter uijt de Rijp versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van de geregte te werden gepubliceert.
06-02-1756 Jan Blauw, jongman te Graft (hij door sijn vader Cornelis Abrahamsz) versogt hebbende huwelijks geboden met Neeltje van Assum, jongedogter tot Rijp (alwaar hunne huwelijkse geboden reeds waren ingeteekent).
28-02-1756 Dirk Paulusz, jongman te Graft en Maartje Cornelis, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn vader Paulus Pit, sij door haer vader Cornelis Molenaar) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
06-03-1756 Arent Pietersz Rood, jongman te Graft en Diewertje Cornelis, weduwe beijde te graft (hij door sijn vader Pieter Jacobsz Rood en sij door haar neef Jan Jacobsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden afgekondigt.
27-03-1756 Cornelis Sijmonsz Barnebos, jongman, de gereformeerde religie toegedaan, en Antje Claas, jongedogter van de roomse gezindheijd beijde te Oostgraftdijk (meerderjarig en sonder ouders soo sijluijden verklaarden) versogt hebbende huwelijks geboden. Is ’t voorschreven versoek geconsenteert mits de geboden geschieden wegens die van den geregte en voorts alles volgens placaat van haar Edel Groot Mogende van den 24e januarij 1755.
10-04-1756 Pieter Jansz Cleef, jongman in de Schermer onder Akersloot en Guurtje Claas, jongedogter mede in de Schermer dog onder Graft versogt hebbende huwelijks geboden (sij door haar broeder Cornelis Claasz Bloothooft) om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
24-04-1756 Willem Gerritsz, jongman te Graft met Barta Lens, jongedogter te Alkmaar (hij door sijn vader Gerrit Barentsz, sij met een billet van ’t consent van haar vader) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te publiceren.
29-05-1756 Dirk de Waard, jongman en Geertje Claas, weduwe beijde wonende te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens den geregte alhier te publiceren.
19-06-1756 Bouwen Geel, jongman te Graft met Grietje de Wit, jongedogter tot Rijp versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke soo te Graft als in de Rijp te worden afgekondigt.
30-10-1756 Arien Teunisz, jongman te Graft en Geertje Claas, jongedogter te Zuijd Schermer versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte op beijde dorpen te publiceren.
18-12-1756 Simon Willemsz, jongman te Graft en Aagtje Jans, jongedogter in de Noordeijnder Meer onder Zuijd Schermer versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens de geregten van de voorschreven dorpen te publiceren.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 12-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *