Graft Huwelijken Civiel 1747-1751

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1747 – 1751.

12-01-1747 Claas Cales, weduwnaar te Graft en Maritje Claas, weduwe te Noord Schermer versogt hebbende dat hen wierde vergunt huwelijks geboden om in d ekerken te Graft en te Grootschermer te proclameren.
21-01-1747 Clas Adriaansz, jongman en Maritje Cornelis, jongedogter beijde te Graft (hij door zijn vader Arjan Claasz, zij door haar stiefvader Jan Fransz) versogt hebbende dat hen wierde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gedaan.
04-02-1747 Neeltje Cornelis, jongedogter te Graft versogt hebbende (door haar oom Jan Cornelisz) dat haar wierde gegunt huwelijks geboden met Willem van ’t Veen, weduwnaar tot Rijp wiens geboden aldaar bereeds waren ingewilligt te publiceren) om door ofte wegens die van den geregte te werden gedaan.
18-03-1747 Hebben Dirk Pietersz Hartloop, jongman en Jantjen Ariaans, jongedogter (hij door Sijmon Heijnis, zij door haar broeder Handrik de Vries) alle woonende te Noordeijnd, versogt haar wierde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
16-04-1747 Hebben Jan Prins, jongman woonende te Graft en Duijfje Aves, weduwe mede aldaer versogt dat hun wierde gegunt huwelijks geboden om door die ofte van wegens den geregte alhier te werden gepubliceert.
23-06-1747 Heeft Jacob Aldertsz, jongman te Oostgraftdijk (door zijn behuwt vader Cornelis Knegt) versogt dat hem van wegens die van den geregte alhier wierden gegunt huwelijks geboden met Maartje Claas, jongedogter te Wormerveer (daar van de huwelijks geboden te Westsanen volgens vertoonde attestatie bereeds waren ingeschreven).
01-07-1747 Pieter Kok, jongman en Jannetje Olbrands, weduwe beijde te Graft (hij door Arian Schermer en zij door haar swager Claas Kemp beijde mede te Graft) versogt hebbende dat hun wierde gegunt huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert.
26-08-1747 Jannetje Gijsberts, jongedogter te Noordeijnd door haar vader Gijsbert Bruijn versogt hebbende dat haar wierde gegunt huwelijks geboden met Louris Cornelisz, jongman tot Rijp (daar van de huwelijks geboden soo als bleek bereeds waren ingeschreven) om door ofte wegens die van den geregte alhier te werden gedaan.
30-09-1747 Hebben Dirk Jansz Slikman, weduwe te Crommeniehorn en Neeltje Maartens, jongedogter te Oostgraftdijk versogt huwelijks geboden om wegens die van den geregte te Crommeniehorn voorschreven en te Graft te publiceren.
13-10-1747 Hebben Pieter Kornelisz, weduwnaar te Broek op Langedijk en Trijntje Teunis, jongedogter van Noordeijnd versogt huwelijks geboden om in de kerken te Graft en te Broek te werden geproclameert.
30-12-1747 Hebben Pieter Cornelisz Bakker, jongman en Grietje Aris Vrooms, jongedogter beijde wonende te Noordeijnd versogt huwelijks geboden om door die van den geregte te worden gepubliceert, hij door Jurrian Alberts en zij door Jan Blauw, beijde mede te Noordeijnd) welk versoek is geconsenteert.
16-03-1748 Maarten Hoek, jongman in de Rijp met Aagte Pieters, weduwe te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerk te Graft en in de Rijp te werden gepresenteert.
22-03-1748 Sijmen Hak, weduwnaar te Westgraftdijk en Stijn Claas, weduwe te Graft (sij door Pieter Jacobsz Root haar swager) versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijkse geboden om in de kerken te Graft en te Westgraftdijk te werden afgekondigt.
12-04-1748 Willem Leendertsz, jongman en Trijntje Willems, jongedogter beijde woonende te Noordeijnde (hij door zijn broeder Toon Leendertsz, sij door haar stiefvader Frans Willemsz) versogt hebbende dat hen wierde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte op morgen en vervolgens na uzentie te werden afgekondigt ofte gepubliceert.
15-06-1748 Pieter Cornelisz, weduwnaar in de Shermer onder Graft en Jantjen Claas, weduwe te Graft versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft en in de Schermer aan de Zuijdervaart te werden afgekondigt.
30-08-1748 De Eerbare Jacob Schipper, weduwnaar en Maartje Bloems, jongedogtrer beijde te graft versogt hebbende dat hen met elkanderen mogte werden gegunt huwelijks geboden (sij geadsiteert met haar vader de Eerbare Jan Bloem, om in de kerke alhier te Graft te werden geproclameert.
07-09-1748 Claas Gerbrandsz, jongman en Guurtje Gerrits, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, versogt hebbende, hij door sijn vader Garbrand Claasz Kaaij, sij door Aldert IJsbrandsz Schots, beijde aldaer woonagtig) dat hen met elkander mogt werden gegunt huwelijks geboden om van wegens den geregte te werden gedaan.
07-09-1748 Jurriaan Albertsz, weduwnaar te Noordeijnd en Maartje Pieters, weduwe in de Rijp (sij door Jan Karsz wonende te Graft) versogt hebbende dat hun alhier mogte werden gegunt huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gedaan.
09-11-1748 Jan Pietersz Koorn, weduwnaar en Maartje Mighiels, jongedogter beijde woonende te Graft (sij door Jan Vroon) versogt hebbende dat hen mogten werden gegunt huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert.
30-11-1748 Cornelis Cornelisz Valk de Jonge, weduwnaar te Noordeijnd en Geertruijd van Santen, jongedogter van Egteld in Gelderland, versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden gedaan, vertoonende sij consent van haar vader tot het aangaan van hun huwelijk.
30-11-1748 Jacob Arentsz Rood, jongman en Trijntje Cornelis, jongedogter beijde te Graft (hij door Maarten Mekannis sijn swager, sij door haar broeder Jasper Cornelisz) versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert.
16-01-1749 Cornelis den Aal, weduwnaar te Wormerveer met Florente Catharina Harleus, weduwe te Graft versogt hebbende dat hen werden gegunt huwelijks geboden om op sondag den 19 januarij 1749 in de kerke te Wormerveer en te Graft respective te werden afgekondigt voor de eerstemaal en vervolgens na behoren.
03-05-1749 Sijmen Dirksz Keuning, jongman en Trijntje Claas, jongedogter beijde te Westgraftdijk versogt hebbende dat hen werden gegunt huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert (hij door sijn vader Dirk Keuning, en zij door haar vader Claas Bouwens).
17-05-1749 Jacob Pietersz Swem, jongman en Aaltje Jans, jongedogter beijde te Noordeijnd (hij door Gerrit Swem zijn neef, sij door Dirk de Vries, haar stiefvader) versogt hebbende dat hen werde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
17-05-1749 Gerrit Jansz, jongman te Noordeijnd en Aafje Jacobs, weduwe te Graft (hij door Teunis Klinker sijn oom, en sij door haer vader Jacob Claasz Dekker) versogt hebbende dat haarluijden werde gegunt huwelijks geboden om de kerk alhier te werden afgekondigt.
07-06-1749 Dirk Willemsz, jongman te Graft en Lijsbet Cornelis, jongedogter te Noordeijnd (hij door Dirk Viensz sijn neeff, sij door haer vader Cornelis Pietersz Molenaar) versoeken met elkander huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden afgekondigt.
14-06-1749 Bregtje Claas, weduwe te Graft en Albert Pieters, jongman te Akersloot versoeken (sij door Pieter de Waart haar oom, hij door Albert Pietersz sijn broeder) dat haarlieden werden gegunt huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
27-06-1749 Pieter Bakker, jongman en Margareta Soetens, jongedogter beijde te Graft versoeken (hij door Maarten Mekannis sijn neeff en sij door haar vader Warnar Soetens) dat haarlieden werden gegunt huwelijks geboden om de kerk alhier te werden geproclameert.
13-09-1749 Claas van Tiel, jongman te Graft en Bartje Cornelis, jongedogter te Noordeijnd (hij door sijn vader Gerrit van Tiel en sij door  haar vader Cornelis Rellik) versogt hebbende dat hen wierde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
18-09-1749 Bart Jansz, weduwnaar te Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Lijsbet Cornelis, jongedogter te Alkmaar (alwaar hare geboden bereeds werden ingeteekent) om in de kerk te werden geproclameert.
08-11-1749 Elbert de Geus, jongman van Naerden woonagtig te Graft en Maartje Dirks Kemps (sij door haar vader Dirk Kemp woonende te Graft) versogt hebbende gunning van huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden geproclameert.
15-11-1749 Dirk Keuning, weduwnaar en Neeltje Ariens, weduwe beijde te Westgraftdijk (sij door Jacob Claasz Willigrijp haar swager) versogt hebbende gunning van huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
15-11-1749 Rong Cornelisz, jongman en Maartje Gerrits, jongedogter beijde te Graft (hij door sijn oom Teunis Klinkert, sij door Cornelis Gerritsz haar broeder) versogt hebbende dat hen wierde gegunt huwelijks geboden om de kerke alhier te werden afgekondigt.
13-12-1749 Pieter ’t Hart, jongman te Graft door sijn vader versogt hebbende dat hem wierde gegunt huwelijks geboden met Grietje Floris, jongedogter in de Rijp om in de kerk alhier te werden geproclameert.
27-12-1749 Willem Cornelisz, jongman woonagtig te Oostgraftdijk en Maartje Willems mede woonende aldaer (hij door Pieter Jansz sijn behuwde oom en sij door Willem Muusz haar vader versogt hebbende gunning van huwelijks geboden om dan wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
03-01-1750 Engel Joghemsz Schoen, weduwnaar en Antje Dirks, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door Gijsbert Jacobsz sijn swager, sij door Jan Aldertsz Bakker haar meester) versogt hebbende gunning van huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
20-01-1750 Jan Dirksz Klijn, jongman van Langeraer onlangs gewoond hebbende te Graft met Trijntje Claas, jongedogter in de Beemster (alwaar hare geboden waren ingetekent) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
07-02-1750 Hendrina Manten, jongedogter te Graft, door haar brooeder Jan Manten, versogt hebbende huwelijks geboden met Joseph Jansz Kalverboer, weduwnaar op de Koog onder Westsanen om van wegens die van de geregte van Graft te werden gepubliceert.
15-02-1750 Garmond Maartensz, jongman van Oostgraftdijk door sijn vader Maarten Mighiels versogt hebbende huwelijks geboden met Anna Claas Prins, jongedogter in de Rijp om wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
07-03-1750 Cornelis Stadigert, jongman woonende te Graft en Jannetje Claas Graftdijk, jongedogter op Westgraftdijk (hij door sijn swager Claas Rongsz en sij door haar broeder Cornelis Graftdijk) versogt hebbende gunning van hunne huwelijks geboden om in de kerken te Graft en te Westgraftdijk te werden geproclameert.
14-03-1750 Jacob Adriaansz, jongman en Neeltje Pieters, jongedogter beijde te Noordeijnd versogt hebbende (hij door sijn broeder Hendrik Adriaansz de Vries, sij door haar broeder Dirk Pietersz) huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
04-04-1750 Jan Pietersz Buijs, weduwnaar en Rensje Dirks, jongedogter beijde woonende te Noordeijnd (hij door Gijsbert Bruijn sijn buurman, sij door Rens Teunisz woonende te Zuijd Schermer haar goede vriend) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
02-05-1750 Frans Dirksz Krok, weduwnaar en Teunisje Cornelis, weduwe beijde woonende te Noordeijnd (hij door Sijmen Heijnis mede woonende aldaer en sij door Cornelis Vet woonende in de Rijp hunne goede vrienden) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
23-05-1750 Gerrit Ariaansz Broertjes, jongman en Aafje Cornelis, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden afgekondigt.
20-06-1750 Jan de Vries, weduwnaar te Noordeijnd en Trijntje Bartels, jongedogter woonagtig in de Beemster, versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens de geregten soo te Graft als in de Beemster te werden gepubliceert.
01-08-1750 Dirk Pietersz Glas, jongman en Anna Jacobs, jongedogter beijde te Westgraftdijk (hij door sijn broeder Jan Pietersz Glas, sij door haar vader Jacob Jansz Rol) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
05-09-1750 Claas Bartelsz, jongman te Westgraftdijk en Trijntje Cornelis, jongedogter te Graft, hij door Dirk Aldertsz, sij door Cornelis Jansz Sijs, hunne stiefvaders respective) versogt
14-11-1750 Cornelis Gerbrantsz Kaij, jongman en Aagje Gerrits, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (beijde door hunne vaders respective) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
05-12-1750 Jan Cornelisz Hille, weduwnaar woonende te Jhisp en Willempje Jacobs, jongedogter te Graft (sij door haar vader Jacob Claasz Dekker) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert (sijnde hunne geboden te Jisp reeds geconsenteert).
27-12-1750 Sijmon Sijmonsz, jongman en Trijntje Louris, jongedogter beijde woonagtig te Graft, versogt hebbende hunne huwelijks geboden (sij door haar oom Maarten Gregorius te Graft) om van wegens die van den geregte te Graft te worden gepubliceert. Is het selve, na dat gebleeken is dat sijn moeder Aagje Claas woonende te Avenhorn het huwelijk met gemelde Trijntje Louris heeft toegestaan.
09-01-1751 Willem Dirksz de Boer, jongman te Noordeijnd en Antje Cornelis Opdam, jongedogter woonagtig in de Starmeer (hij door Pieter Blauw als sijn voogd, sij door Cornelis Leeuw, en alsgelaste van haar vader Krelis Willemsz Opdam) versogt hebbende huwelijks geboden on van wegens die van den geregte te Graft te worden gepubliceert.
23-01-1751 Dirk Pietersz, jongman en Agnietje Caspars, jongedogter beijde te Graft, hij door sijn vader Pieter Dirksz de Wever, sij door haar meester Barent Harmensz) versogt hebbende huwelijks geboden om door ofte van wegens die van den geregte te Graft te werden gepubliceert.
13-03-1751 Dirk Gerritsz Mul, jongman en Neeltje Jacob Dekkers, jongedogter beijde te Graft (hij door Gerrit Mul sijn vader, sij door Jacob Claas haar vader) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier afgekondigt te worden.
17-04-1751 Jacob Jansz, jongman te Noordeijnd met Antje Jacobs, weduwe te Graft (hij door sijn stiefvader Dirk de Vries, sij door haar oom Evert Jacobsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.
08-05-1751 Jan Jansz Wagemeester, jongman en Maartje Maartens, weduwe beijde in de Starmeer onder Graft versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
28-05-1751 Sijmen Ariaansz Korver, weduwnaar woonagtig in de Schermer onder Schermerhorn en Trijntje Claas Koens, weduwe wonende te Noordeijnd (sij door Jacob Swart) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te Graft en te Schermerhorn te worden gepubliceert.
05-06-1751 Jan Dirksz, jongman en Grietje Jans, jongedogter beijde wonende te Noordeijnd, hij door Gerrit Swem sijn oom, sij door Jan Claasz Dissel haar vader) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
24-07-1751 Jan Hendriksz Thomas, jongman van Vrheden in Munsterland met Trijntje Claas, jongedogter van Graft beijde wonende te Graft (hij door zijn broeder Harmen Hendriksz Thomas en zij door haar swager Cornelis Keuning, met kennis en last van haar moeder) versogt hebbende hun geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
23-10-1751 Arent Claasz, jongman en Diwer Jans, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door sijn swager Christiaan Kruijsgang den welke offermeerde dat sijn moeder ten deeze volkomen consenteerde en sij door haar vader Jan Cornelisz Minnes) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van deeze geregte gepubliceert te worden.
30-10-1751 Gerbrand Cornelisz Leeuw, jongman wonende te Graft en Niesje Jacobs, jongedogter in de Rijp (hij door Jacob Claver sijn goede bekende en sij door haar swager Claas Schoen) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gepubliceert.
30-10-1751 Gerrit Claasz, weduwnaar te Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Aafje Dirks, weduwe woonagtig in de Akersloter Woude onder Akersloot (van waar was blijkende dat hunne huwelijks geboden bereeds waren ingeschreven) om wegens die van deze geregte te worden gepubliceert.
30-10-1751 Jacob Pietersz, jongman en Impjen Cornelis, jongedogter beijde woonende te Graft (hij door sijn neef Cornelis Claasz en sij door haar oom Albert Minnes) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert.
06-11-1751 Jan Pietersz Koorn, weduwnaar en Vrouwtje willems, jongedogter beijde woonende te Graft (jij door Jan Bergen sijn buurman, sij door haar broeder Dirk Willemsz) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden geproclameert.
20-11-1751 Sijmon Pietersz, weduwnaar te Noordeijnd en Trijntje Pieters, weduwe te Graft (hij door Rijk Rijksz sijn bekende en sij door Maarten Hoek haar swager) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert.
11-12-1751 Jasper Cornelisz Boon, jongman en Maartje Jacobs, jongedogter beijde te Graft (hij door sijn broeder Pieter Cornelisz Boon, sij door haar oom Evert Jacobsz) versogt hebbende huwelijks gebodem om in de kerk te Graft te werden geproclameert.
18-12-1751 Pieter Cornelisz, jongman en Anna Claas, weduwe beijde wonende te Graft (sij door haar swager Cornelis Keuning) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te werden gepubliceert.
24-12-1751 Sijmon Ariaansz Opdam, jongman en Maartje Gerrits, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door Dirk Swaan sijn bekende, sij door Claas Swaan haer meester, versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te werden afgekondigt.
24-12-1751 Jacob Taams Claver, weduwnaar in de Rijp en Maartje Huijberts, weduwe te Graft, hij door Claas Schoen, sij door Garbrand Cornelisz Leeuw, versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens den geregte te werden geproclameert.
25-12-1751 Pieter Kok, weduwnaar en Maritje Dirks, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door Claas Kemp, sij door Jan Buijs) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden afgekondigt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 11-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *