Graft Huwelijken Civiel 1728-1730

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1728 – 1730.

03-01-1728 Krelis Jansz Hoeff, jongman en Diewer Claes, jongedogter beijde tot West Graftdijk versoeken huwelijkse geboden om door den officier bevestigt te werden.
03-01-1728 Willem Kars, jongman tot Graft en Antjen Arents, jongedogter tot Noordeijnde laten huwelijkse geboden versoeken om door den officier bevetigt te worden.
10-01-1728 Frans Jaspersz, weduwnaar en Hillegond Hendriks, jongedogter beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden om in de kerke tot Graft bevestigt te worden.
10-01-1728 Jan Fransz, weduwnaar en Aefje Cornelis, weduwe beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig selfs en zij door Sijmen Kuijper om in de kerke bevestigt te worden.
14-01-1728 Arjan Dirksz Root, jongman en Aefje Dirks Groen, jongedogter beijde tot Oost Graftdijk doen huwelijkse geboden versoeken omme door den officier bevestigt te worden.
14-01-1728 Jantjen Willems, jongedogter tot West Graftdijk doet versoeken door haer vader huwelijkse geboden met Pieter Huijbertsz van Kints, jongman tot Rijp dewelke aldaer waren geconsenteert om door den officier tot Rijp bevestigt te worden.
22-02-1728 Barent Claverman, jongman met Diewer Jans, jongedogter beijde tot Oost Graftdijk doen huwelijkse geboden versoeken, hij door Krelis Jansz Mand, zij door Jan Dirksz Neef haar swager om door den officier bevestigt te worden.
20-03-1728 Pieter Albertsz, jongman met Zijtjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft doen huwelijkse geboden versoeken, hij door Jan Kornelisz Bloem, zij door Boudewijn Pietersz Prins om in de kerk bevestigt te worden.
03-04-1728 Aris Jansz Oleve, jongman tot West Graftdijk en Aegje Krelis, jongedogter tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig selfs en zij door Pieter Teunisz Leeuw om door den officier bevestigt te worden.
03-04-1728 Hendrik Huijberts Beurvink, jongman met Neeltje Claes, jongedogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Barent Huijberts Beurvink en zij door haar vader om door den officier bevestigt te worden.
03-04-1728 Cornelis Jansz, weduwnaar tot Graft versoekt in persoon huwelijkse geboden met Anne Harks, weduwe tot Rijp om door den officier bevestigt te worden.
10-04-1728 Claes Hendriksz Bom, jongman en Aegt Bartels, jongedogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij voor sijn zlve en Pieter Fransen voor de bruijd om in de kerke bevestigt te worden.
26-06-1728 Egbert Dirksz, jongman en Trijn Adriaans, jongedogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Gerrit Dirksz Mul zijn broeder en zij door Kornelis Gerritsz om in de kerke bevestigt te worden.
16-07-1728 Pieter Pietersz de Wolff, jongman tot Graft en Aeltje Cornelis Glazekas, jongedogter van Zuijd Scharwouw op Langedijk, jegenswoordig wonende tot Rijp versoeken huwelijkse geboden, hij door Pieter Pietersz Lijnslager en zij door haar broeder Michiel Cornelisz Glazekas om in de kerk bevestigt te worden.
31-07-1728 Claes Jansz Varwer, weduwnaar tot West Graftdijk met Trijn Jans, weduwe in de Schermeer onder Alkmaar, hij voor sig selfs, sij door Claes Jansz in ’t Riet om door den officier bevestigt te werden.
07-08-1728 Cornelis Pietersz Kessen, jongman en Guertje Hendrik, jongedogter beijde van Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn neef Ariaen Hendriks de Vries en zij door Klaas Hendriks Bom om in de kerk bevestigt te werden.
15-08-1728 Jacob Jansz de Vries, jongman en Hiltje Jaspers, jongedogter beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Evert Jacobsz en zij door haer broeder Frans Jaspersz om door den predicant bevestigt te worden.
15-08-1728 Claes Jaspersz, weduwnaar tot Rijp en Dieuw Jacobs, weduwe tot Graft, zij versoekt huwelijkse geboden door Jacob Craft haer swager om in de kerk bevestigt te worden.
21-08-1728 Albert Jansz Schoenmaker, jongman te Rijp en Aefje Cornelis, jongedogter tot Noordeijnd versoeken beijde huwelijkse geboden, sij door haer vader Cornelis Swen om door een van officiers den voorschreven dorpen bevestigt te worden.
18-08-1728 Pieter Dirksz Pink, jongman en maartje Claes, jongedogter beijde woonende tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Cornelis Lourensz en zij Pieter Claesz Kind haer broeder om door den officier bevestigt te worden.
09-10-1728 Gerrit Jansz, jongman wonende tot Marken en Aeltje Pieters, jongedogter tot West Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig zelfs en zij door Gerbrand Pieters haer broeder om door den officier bevestigt te worden.
22-10-1728 Adriaen Gastro, weduwnaar tot Noordeijnde versoekt huwelijkse geboden met Catrijntje Hofstee tot Noordijk onder Ursem sij door Jan Voorde Wind.
30-10-1728 Gerbrand Pieters, jongman tot West Graftdijk versoekt huwelijkse geboden met Aefje Jans, jongedogter tot Crommenie, hij vertoont attestatie dat haer geboden bereijds tot Crommenie waren ingetekent om door den officier bevestigt te worden.
20-11-1728 Cornelis Claesz Rellik, jongman en Neel Pieters, jongedogter beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Claes Prinsz de Oude, zijn vader en zij door Claes Kriek haar oom om voor den officier bevestigt te worden.
25-11-1728 Dirk Jansz Jans, weduwnaar tot Crommenie en Vrouwtjen Dirks, weduwe tot West Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig selfs en zij door Cornelis Jansz Hoeff om door een van de officieren bevestigt te worden.
27-11-1728 Jurriaen Albertsz, jongman en Fijtje Pieters, weduwe beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Claes Princen en zij door Claes Arentsz om door den officier bevestigt te worden.
27-11-1728 Willem Pietersz, weduwnaar en Jantjen Jans, weduwe beijde woonende te Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Isaacq Smit en zij door Arjan Broertjes om in de kerke bevestigt te worden.
04-12-1728 Cornelis Willemsz, jongman tot Rijp en Neeltje Jans, jongedogter tot Oost Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij door Daniel Cornelisz Visscher, zijn broeder en door haer oom Dirk Reijersz om voor een van de officieren der voorschreven dorpen bevestigt te worden.
11-12-1728 Gerrit Coopman, weduwnaar en Anne Huijberts, bejaerde dogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Wouter Jansz en zij door Gerrit van Tiel om door den officier bevestigt te worden.
25-12-1728 Claes Jansz Koppes, weduwnaar met Guertje Jans, jongedogter beijde wonende tot Oost Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij door Cornelis Jansz Man en zij door Abel Jacobsz om door den officier bevestigt te worden.
01-01-1729 Barent Harmentsz, jongmn en Trijntje Wouters, wediwe beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Hendrik Harmentsz zijn broeder en zij door haer vader Wouter Jansz om door den officier bevestigt te worden.
15-01-1729 Jacob Maertensz Lok, weduwnaar en Anne Harks, weduwe beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij voor sig selfs en zij door Reijer Jansz om door den officier bevetigt te worden.
29-01-1729 Jan Cornelisz, jongman en Jannetje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Cornelis IJsbrands Bos, zij door Jacob Buijsman om door den officier bevestigt te worden.
10-02-1729 Jan Pietersz, weduwnaar tot Wormerveer in de banne van West Sanen en Diewertje Dirks Groen, jongedogter tot Oost Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, sij door Willem Gerritsz om door den officier bevestigt te worden.
19-02-1729 Louw Maertensz Keele, weduwnaar en Vroutje Dirks Boon, jongedogter beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, sij door Dirk Slot om door den officier bevestigt te worden.
06-03-1729 Dirk Jacobsz Bakker, weduwnaar tot Crommeniehorn en Aefje Everts, weduwe tot West Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, zij door Gerrit Pietersz Bakker om door den officier bevestigt te worden.
07-03-1729 Reijer Sijmensz, jongesel geboren te Uijtgeest dog nu woonende onder den bedrijve van Wester Blokker en Maertje Arents, jongedogter van Graft versoeken huwelijkse geboden,, zij door haar broeder Jan Arentsz om in de kerk bevestigt te worden.
26-03-1729 Pieter Jansz Viskoper, jongman en Diewer Dirks, jongedogter beijde wonende tot Oost Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, sij door Willem Jansz Netkoper om door den officier bevestigt te worden.
02-04-1729 Krijn Olofsz, weduwnaar tot Noordeijnd en Grietje Garbrands, weduwe tot Rijp versoeken huwelijkse geboden, hij door Dirk Meijersz zijn neef en zij door Pieter Brom haer oom om door den officier bevestigt te worden.
09-04-1729 Sijmen Cornelisz Mijzeboer versoekt door zijn broeder Jacob Mijzeboer huwelijkse geboden met Maertje Cornelis, jongedogter tot Zuijd Schermer om door den officier bevestigt te worden.
16-04-1729 Cornelis Abrahamsz, jongman te Graft versoekt door desslefs broeder Baltzer Smit en Anne Jans door haer vader huwelijkse geboden om in de kerke bevestigt te worden.
23-04-1729 Jacob Arentsz, jongman tot Rijp en Marij Cornelis, jongedogter tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn vader Arent Goossensz, zij door haar neef Jan Florisz om  in de kerke bevestigt te worden.
07-05-1729 Teunis Claesz de Boer, jongman tot Noordeijnd versoekt door zijn broeder Albert de Boer huwelijkse geboden met Lijsbet Pieters, jongedogter woonende in de Beemster om door den officier bevestigt te worden.
25-06-1729 Cornelis Pietersz, jongman en Lijsbet Claes tot Noordeijnde versoeken met den anderen huwelijkse geboden te erlangen welk versoek voor hem is gedaan door Jan Blauw en voor haer door Claes Prince d’ Oude om door den officier bevestigt te werden.
27-08-1729 Gerrit Put, jongman van Alkmaer dog jegenwoordig alhier woonende versoekt huwelijkse geboden met Trijntje Germets, jongedogter tot Wormer om in de kerk bevestigt te worden, hij levert over attestatie dat de huwelijkse geboden tot Wormer waren ingewilligt.
10-09-1729 Dirk Jansz Hertig, weduwnaar tot Noordeijnd versoekt door Louwris Pietersz huwelijkse geboden met Maartje Willems, jongedogter tot Schermerhorn, werden van haer zijde vertoont een onderhands geschrift getekent door haer moeder Grietje Jans om door den officier bevestigt te worden.
24-09-1729 Andries Jacobsz van den Bosch, weduwnaar tot Graftdijk en Trijntje Cornelis, weduwe tot Graft versoeken beijde met den anderen huwelijkse geboden, hij door Jan Blom en zij door Arjan Jansz, beijde wonende tot Graft om in de kerk bevestigt te worden.
22-10-1729 Louw Maertensz Koele, weduwnaar en Teunisje Cornelis, weduwe tot Noordeijnd versoeken met anderen huwelijkse geboden, hij door Jan de Goijer en zij door Willem Kriek om door den officier bevestigt te worden.
29-10-1729 Pieter de Waert, jongman en Aegje Cornelis, weduwe beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn broeder en zij door haer vader om door den officier bevestigt te worden.
23-12-1729 Pieter Schoolhouder, jongman tot Rijp en Megje Koemans, jongedogter tot Graft hebben versogt huwelijkse geboden, hij door Engel de Boer sijn swager, zij door Cornelis Mol tot Graft om in de kerk bevestigt te werden.
24-12-1729 Jan Reijersz, jongman en Gaertje Willems, jongedogter tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Reijer Jansz en zij door Cornelis Alberdsz om door den officier bevestigt te worden.
30-12-1729 Teunis Eijer, weduwnaar en  Maertje Cornelis, jongedogter beijde in de Starmeer onder de bedrijve van Graft huwelijkse geboden, hij selfs present, zij door Gerrit Heijte  om door den officier bevestigt te worden.
11-01-1730 Cornelis Pietersz Heijlo, weduwnaar in de Purmer onder Edam met Sijbrig Claes, weduwe tot West Graftdijk versoeke huwelijkse geboden om door den officier bevestigt te worden.
19-01-1730 Jan Rongh, jongman met Neeltje Willems, jongedogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Claes Swaen zijn voogt en zij door Isaaq Smit haer oom om in de kerk bevestigt te worden.
10-02-1730 Cornelis Louwe, jongman tot West Graftdijk en Diewertje Olijs, jongedogter tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn stiefvader Jan Cornelisz Bos en zij door Pieter Olij haer broeder om in de kerk te West Graftdijk bevestigt te worden.
18-02-1730 Sijmon Pietersz Snijder, weduwnaer tot Oost Graftdijk versoekt zijne huwelijkse geboden met Maertje Pieters, weduwe van Mark in ’t Twent, thans wonende tot Haerlem, hij vertoond blijk geschrift dat haer huwelijkse geboden aldaer waren ingewilligt om door den officier bevestigt te worden.
04-03-1730 Krijn Olofsz, weduwnaar tot Noordeijnd versoekt huwelijkse geboden met Zijtje Heertjes, weduwe tot Rijp, hij door Leendert Kroneveld, sij door Claes Arentsz om door een van de officieren bevestigt te worden.
18-03-1730 Adriaan van der Steen, weduwnaar tot Graft en Niesje Sijmons tot Rijp versoeken huwelijkse geboden, hij door Adriaen Opdam en zij door Arjan Sijmensz om in de kerk bevestigt te worden.
04-04-1730 Gerrit Dirksz Mul, weduwnaar en Maertje Willems, weduwe beijde tot Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden te erlangen, hij door Cornelis Gerritsz zijn oom en zij door Jan Bloem beijde woonende tot Graft om in de kerk bevestigt te worden.
08-04-1730 Harmen Dirksz, jongman van Aesserde in Munsterland, thams woonende tot Graft en Aeltje Joostens, jongedogter mede tot Graft woonagtig versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hiij door Pieter Dirksz zijn broeder en zij door Jan Karsz haer swager om door den officier bevestigt te worden.
03-05-1730 Rutger Gerritsz van Gulik, weduwnaar tot Oost Graftdijk versoekt huwelijkse geboden met Rensje Willems, jongedogter mede aldaer woonagtig om door den officier bevestigt te worden.
08-07-1730 Evert Maertensz, jongman en Maertje Claes, jongedogter versoeken huwelijkse geboden, sij door haer vader Claes Jansz woonende tot West Graftdijk om door den officier bevestigt te worden.
30-08-1730 Sijmen Hendriksz, jongman tot Crommenie en Grietje Dirks Groen, weduwe tot Oost Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, zij door Willem Gerritsz om door den officier bevestigt te worden.
23-09-1730 Claes Jansz Schipper, jongman en Krijntje Floris, jongedogter beijde wonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn swager Jan Jansz tot Rijp en zij door haer broeder Jan Florisz om in de kerk bevstigt te worden.
30-09-1730 Huijbert Jorisz, jongman tot Graft veroekt huwelijkse geboden met Trijntje Joppens, jongedogter tot Rijp om door den officier bevestigt te worden.
30-09-1730 Cornelis Pietersz, weduwnaar en Aegje Cornelis, jongedogter tot Graft versoeken beijde met den anderen huwelijkse geboden, hij door Claes Pietersz zijn broeder en zij door Pieter Jansz Gorter om door den officier bevstigt te worden.
14-10-1730 Cornelis Metaris, weduwnaar tot Graft en Maertje Pieters, weduwe tot Noordeijnd versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Capt. Cornelis Visser zijne swager en zij door haer swager Jan Pietersz tot Noordeijnd om door de predicant bevestigt te worden.
14-10-1730 Claes Teunisz de Wit, weduwnaar en Bregt Dirks, weduwe beijde tot Graft versoeke huwelijkse geboden, hij door Claes Pietersz Bakker zijn swager en zij door Claes Cornelisz haer swager om door den officier bevestigt te worden.
14-10-1730 Sijmen Barnebos, weduwnaar met Hillegond Cornelis, weduwe beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij compareerde in persoon, zij deed het versoek door Gerrit van Tiel om in de kerk bevestigt te worden
14-10-1730 Jan Fransz, weduwnaar tot Zuijd Schermer en Neel Claes, weduwe tot Graft versoeke huwelijkse geboden, hij compareerde in persoon, zij deed het versoek door Jan Fransz haer swager wonende tot Graft om door den officier bevestigt te worden.
28-10-1730 Pieter Nanningsz, jongman en Catelijntje Maertens, jongedogter beijde tot Graft versoeke met den anderen huwelijkse geboden, hij door Cornelis Rongsz zijn swager en zij door Gerrit van Tiel om in de kerk bevestigt te worden.
11-11-1730 Pieter Olij, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse geboden met Ariaentje Pieters, jongedogter te Rijp om door den officier bevestigt te worden.
18-11-1730 Arien Dirksz, weduwnaar met Neeltje Jans, jongedogter beijde in de Starnmeer onder den banne van Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden om door den officier bevestigt te worden.
02-12-1730 Jan Jansz Meelman, jongman en Diewer Pieters, jongedogter beijde woonende tot Noordeijnd versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Willem Kars, zij door Pieter Swem haer vader om door den officier bevestigt te worden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 31-07-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *